naar index

                                                                                                                                                                                                          

Verklaring van de naam Bartholomeus.....

Uit het Algemeene Nederlandsche Encyclopedie, Zuthpen P.B. Plantenga-Leiden A.W. Sythoff 1865.

Bartholomaeus, de apostel, de zoon van Tolmai, is waarschijnlijk de zelfde persoon als Nathanael, van wiens evangelie van Nathanael, van wiens evangelie van Joannes melding maakt.

Volgens Eusebius zou hij het Christendom in IndiŽ (waarschijnlijk het zuidelijk ArabiŽ) verbreid en het evangelie van Mattheus in het Hebreeuws vertaald hebben.

Volgens Chrsostomus predikte hij het Christendom in ArmeniŽ en klein AziŽ en onderging de marteldood te Albania-pyla, het tegenwoordige Derbent, in Armenis Rusland, de R.K. Kerk viert zijn gedachtenis de 24 augustus, de Griekse de 11 juni.

בר תלמי oftewel Bar Talmai .

Uit het woordenbook van Namen, door Dr. J. van Schaar 1964.

Bartholomeus, Bartels, Bartele, Bertus.

Westellingwerf:      Mais (gron) Mees, Meeuwes, Mewer, Mevis, Mies

Zuid Limburg:       Muus, Barthelemy, Bartholoťit, Bartholomeo, Bartolo. Meo.

Spa BelgiŽ:            BŠrtolo, Bartholomť, Bartolomeo, Bartolomeo du, Bartholomaus, Barthel.

England:               Bartholomew, Bartholomea, Meeske (fri) vr.

Barte kan evt. ook uit germ. Bern, Bert namen verkort zijn. De naam Bartholomeus is eigelijk een patronymicum Bartalmar of Tolma zoon van Talmar of Talma de vorentrekker of rijk aan rimpels; ook wordt het tweede gedeelte wel in verband gebracht met de gri-naam PtolomŽus.

 

Het is dus Aramees (de taal van de Talmoed en de neventaal van het Hebreeuws, dat in de tijd van Christus en de tweede tempel periode werd gesproken).

 

Uit Familienamen in Limburg: Onze naam: hoe komen we eraan en wat betekent hij door Jos Crott bewerkt en aangevuld door Jo Hoen.

De naam Me(e)uwissen hebben we te danken aan een oude roepvorm van BartholimŽus: Meuwis. Van de bijbelse naam BartholomeŽus, apostel, "zoon van de vorentrekker" of " de broederlijke", die als doopnaam frequent in onze streken voorkwam, zijn meerdere verkortingen bekend. Som werd de klemtoon naar achter verlegd en zo ontstond Meuwis en Mevis. Een Franse vorm is Bartholoť; een Italiaanse Bartali (naam van een ex-wielerkampioen). De naam doet ons denken aan de beruchte BartholomŽusnacht van 23 op 24 augustus 1572, toen in Parijs zo goed als alle Hugenoten op bevel van Karel IX werden vermoord. Andere vormen: Bartels, Barten, Bartholomť, Bartholomeus, Meessen, Meeuws(en). Me(e)vis, Mevis.

 

Uit het Joodsche  Weekblad, 12 jrg. nr. 42

Onder invloed van de Egyptisch-Grieksche beschaving drong de naam Isidoor in vele Joodsche families, reeds in den oudheid door (Isidoor wil zeggen: geschenk van Isis). Ptolemaeus heetten een serie heerschers over Egypte, waarmee, na den dood van Alexander de Groote de inwoners van Judea veel contact waren.  Uit dien naam Ptolemaeus ontsond die vroeger veel bij de Joden voorkomende naam van Tolmai (Bar is het na bijbelsche Hebreeuwsch vaak gebruikt inplaats van ,,Ben"; beide woorden beteekenen ,,zoon van"). Uit Bartolmai is later weer de naam Bartholomaeus ontstaan een naam die in niet-Joodsche kringen opgang maakte, ect.

 

Parochieblad: Parochie H.Bartholomeus. 

Bartholomeus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Mogelijk werd hij door de apostel Filippus een volgeling van Jezus en trad hij na diens dood en verrijzenis op als prediker in ArmeniŽ, MesopotamiŽ en InsiŽ. In het midden van de eerste eeuw vond Bartholomeus in Albanopolis de dood doordat hij levend werd gevild, waarna hij werd onthoofd. Zo heeft Michelangelo hem ook geschilderd op de wand van de Sixtijnse kapel. RelikwieŽn van Bartholomeus bevinden zich in de aan hem gewijde kerk, de San Bartolomeo all'Isola op het het Tibereiland in Rome.