naar index                                                                                    

 

                                                                                   

                                                                                   BURCHT VAN SEDAN

 

Fam. Bartholomeus heeft als oorsprong de Stad Sedan in Frankrijk waren Hugenoten en kwamen hierdoor op de vlucht naar Maastricht.

            Iedere stad in Frankrijk heeft zijn geschiedenis, maar weinige hebben die dramatiek als die van Sedan.

               Het aandeel aan de eigenlijke lokale geschiedenis van de stad en omgeving is rijk aan afwisselingen, maar talrijk zijn de data in de Franse en Sedanese geschiedenis door overwinning en vuur bekend werden. Het is niet de bedoeling alles te vertellen het zou onmogelijk zijn.

            Het begon in dichte nevel en de gedaante van Sedan dat is nog duister. Misschien bewoonde de GalliŰrs er. De Romeinen hadden zeker daar een post. In de middeleeuwen werd Sedan een Leengoed. Met de La Marc's steeg Sedan op het toneel van de geschiedenis.

            In 1424 koopt Everard de la Marc het dorp. Tegen 1430 bouwt hij er een kasteel. Zijn zoon Jean vergroot het en bouwt om twee dorpen een muur en maakt zo uit Sedan een plaats.

            In het jaar 1562 neemt Henri-Robert en zijn vrouw Francoise de Bourbon die de gereformeerde gunstig gezind zijn de protestante vluchtelingen in zijn land op, de gewelddadigheden van de godsdienstige oorlog is begonnen. Jarenlang liet de toestroom niet na, zeker nadat de Prinsen Calvinisten waren geworden. Zij vergrote het inwonerstal, de straten en brengen intelligentsia en hun industrie mee. Later wed Sedan omgeven door nieuwe muren en dus een sterkbevestige stad met een gymnasium en een academie, het word een gewichtige Calvinisten stad en wordt lange tijd bekend onder de naam "Het kleine Gent" zelfs uit het buitenland komen de studenten. Het kleine Gent stelt een soort protestantisme theocratie tentoon met goede maar harde wetten en een streng moraal, ge´soleerd in het overige katholieken gebieden rondom.

            Henri de la Tur grondvestigde een militaire academie, het was de eerste dezer aard nog 145 jaar voor die van Parijs. Zij bevond zich in het huis der grote honden waarnu de de bibliotheek en het museum van de vrienden van het oude Sedan zich bevind. Maar deze tijd is vlug teneinde.

            Erbin, de heerser met 14 jaar, krijgt Charlotte de la Marck als zijn vrouw, uit de handen van Heinrich de Vierde. Na het verdrag van Cateau-Canbresis worden Bouillon en Luik van elkaar gescheiden, behoud Henri de la Tour het vorstendom.

            Na de dood van Charlotte in de ouderdom van twintig jaar hertrouwde hij met de dochter van Willem de Zwijger, Elisabeth van Nassau uit het Koningrijk Nederland.

            In 1611 werd Henri de la Tour de toekomstige Marschall van Turenne geboren, een merkteken in de geschiedenis van Europa. De laatste Prinses Eleonore van Bergh verloor haar kleine hoofdstad toen Gouverneur Fabert aan het hoofd van de Franse Garden te Sedan aankwamen.

            Somber was later het lot van de protestanten, tegen het eind van 1600 moesten zij voor de tweede maal vluchten.

            Zo melden oude kronieken van Maastricht dat de vluchtelingen arm en berooid naar Maastricht kwamen en de bevolking werd aangespoord om hen te steunen.

hbartholomeus@home.nl