naar index                                                                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                     Tolhuis te Meerssen bij Station.          

Literatuur:

 

                    01. Uit Geuls Verleden door Aug. Kengen, Pastoor, anno 1926.

                    02. Fharmaclutich weekblad voor Nederland, nr. 23. Amsterdam 4.6.1926.

                    03. Algemeen Nederlands Encyclopedie. Leiden.

                    04. Woordenboek van Namen. Door Dr. van Schaar.

                    05. Familienamen in Limburg.

                    06. Geschiedenis van het tegenwoordige Bisdom Roermond, 3de deel. Roermond, 1892 blz. 354-355 door J.Habets.

                    07. Honder jaar Cappella Sancti Servatii, door H.W.Luijsterburg, Maastricht 1974.

                    08. Panorama van Drie Eeuwen Muziek in Limburg, door Dr. Hans van Dijk. Blz 241 noot 259

                    09. Lexicon der Toonkust, blz 142 door H.Viotta.

                    10. Bio-bibliographisch Woordenboek Muzikaal Nederland, 1850-1910.

                    11. Maastrichts Muziekleven in de 19de eeuw door Gerard Quadvlieg, Uitgaven "Walburg Pers" Maastricht 1978.

                    12. Inventaris van de archieven der gemeente Bunde 1800-1927, door W. van Mulken. Dienst Inspectie der archieven in Limburg, 

                         Maastricht 1974.

                    13. Schetsen uit Geschiedenis van Maastricht en Omstreken door M.Schoonbrood, Hoofd der Rijksleerschool te Maastricht en

                          J.S.Grossier, Leraar HBS te Amsterdam.

                    14. Dagblad "Ons Zuiden". 1894.

                    15. Dagblad "De Limburger" 1983.

                    16. De Maasgouw. 1970.

                    17. Limburg's Jaarboek 1906. blz. 184-190.

                    18. Essai Historique sur la Musiciens les Pays-Bas, Par. Gregoir, E.G.J. Brussel 1861.

                    19. Tijdschrift: Duurzaam Bouwen Nummer: DB2002-02 Bladzijde: 11

                    20. Herten in het Woud, Genealogie van de familie de La Haye, Stichting Limburgs Genealogisch Archief.

                    21. Genealogie Gulikers: door Ber Gulikers, 1983.

                    22. Pronkstuk van Maasgothiek, door Joop Geijsen 1986

                    23. Oorlogsduet tussen Zuid en Noord, door Joop Geijsen.

                    24. Meerssen in oude ansichten, NL ISBN 90 288 1394 2.

                    25. Van Papen en Geuzen in de Basiliek van Meerssen gedurende de Staatse tijd (1632-1794). door W.A.J. Munier.

                    26. Herinneringen aan Meerssen door Sjeng Habets, 1994 van geyt productions.

                    27. Historische Straatnamen in Bunde, B. Goumans. uitgave Heemkundevereniging Meerssen 1998.

                    28. Gemeentegids Meerssen, uitgave 1982.

                    29. De Basiliek van Meerssen, Pronkstuk van de Maasgothiek door Carel Bloemen. Vereniging voor vreemdelingenverkeer Meerssen,

                         1961.

                    30. Brabants Dagblad Donderdag 7 november 1991. Door Henny Molhuysen, Het examen.

 

 

 

 

hbartholomeus@home.nl