naar index                                                                                          .Genealogie Eikenboom.

 

                          

data na 1921 van evt. levende personen

worden niet vermeld.

Update 22.01.2022.

                                                                                                                                       

 

 

                                                             Eichboom – Eijckbaum – Eijckenboom – Eijkboom – Eijkenboom - Eikenboom

 

Parenteel van Johannes Eijckenboom.

 

 

 


De spelling van een naam kan rare wegen bewandelen. Aangezien velen analfabeet waren, konden zij ook een ambtenaar die zich verschreef niet tot de orde roepen. De stamhoeve is Hof Eickbaum te Kerssenbrock (een buurtschap van Wellingholzhausen, gemeente Melle Duitsland). De eerste vermelding van "Hof Eickbaum" dateert van 1402, maar misschien kunnen we nog wel verder terug komen (bij tijd van leven). Gezien echter de geschiedkundige ontwikkeling van de streek moeten deze boerenhoeven voor het jr. 1200 ontstaan zijn. Nu moet je weten dat Wellingholzhausen en Borgholzhausen zo'n 10-15 km van elkaar liggen en dat het buurtschap Kerssenbrock daar ca. tussen in ligt. Het is bekend dat een boerenzoon die de zittende de boer op het Hof niet opvolgde, dus de 2e of volgende zoon, voor het leren van een niet agrarisch beroep veelal naar Borgholzhausen gingen; in Wellingholzhausen was dat niet goed mogelijk.
Het zou dus kunnen zijn dat reeds de vader van Johan Hendrick daarvoor naar Borgholzhausen getrokken is. Een van mijn verre verwanten uit Rotterdam heeft al voor mij vastgesteld dat in de omgeving van Wellingholzhausen iedereen die Eickbaum heette, afkomstig was van het Hof Eickbaum te Kerssenbrock. In de omliggende gehuchten kwam wel eens een oude vrouw voor die de naam droeg, dat was dan iemand die ooit met een boerenzoon elders gehuwd was. Ook heden ten dage is de naam Eickbaum in Duitsland zeldzaam; er zijn nog slechts ca. 8 telefoonadressen. Na de 30-jarige oorlog (1618-1648), die begonnen was als een godsdienstoorlog tussen katholieken en evangelischen (alras bemoeiden zich de buurlanden ermee, en het lijkt wel of de mensheid nooit iets van de historie wil leren!!!), werd vastgelegd welk deel nu te bestempelen was als katholiek of als protestant. Welnu Wellingholzhausen werd katholiek en Borgholzhausen protestant (evangelisch, Luthers), behalve het Ortsteil Brincke. Het is dus zeer wel mogelijk dat reeds Johans ouders automatisch evangelisch geworden zijn. De familie wordt in Limburg binnen 1-3 generaties weer gewoon katholiek, net als overigen van de Zuid-Hollandse tak dat gebleven zijn. Als wij ooit zouden kunnen bewijzen dat Coenraad, Harmen en Johan Hendrick verwanten waren, dan zijn alle Ei(j)kenbomen in Nederland familie van elkaar! Dat kan dan een mooi feestje opleveren. Overigens is de Limburgse tak beduidend groter dan de Hollandse. Op het Hof Eickbaum woont nog een echte vertegenwoordigster van het geslacht; de 86jarige Maria Eickbaum. Haar beide broeders die in feite de - al misschien 800jarige - traditie hadden moeten voortzetten zijn beiden in Rusland gesneuveld. De jongste als 17 jarige. Maria is na de oorlog getrouwd met ene Burggemann; zij heeft wel een zoon en 3 dochters, maar dat zijn geen Eickbaums meer. Ik onderhoud met deze familie betrekkingen en bezoek ze soms.
Kijk het wapen van Wellingholzhausen. Borgholzhausen is trouwens een gehucht 5 Km verderop. Op dit grensgebied ligt Kerssenbrock waar volgens de gegevens hoeve Eijckbaum zou liggen. Het stadswapen van Wellingholzhausen is niet oud; het is omstreeks 1965 ontworpen door de heraldicus Kom op verzoek van de gemeenteraad van W.- Het symbolisch het riviertje de Hase geflankeerd door twee eikels. De naam Eickbaum lag voor het oprapen. Tot omstreeks 1900 lag het gelijknamige Baurnhof aan de noordelijke rand van het Teutoburgerwald, een reusachtig woudgebied van ca. 1500 vierkante km, dus vroeger nog beduidend groter. De eikenbomen stonden letterlijk tot in de voortuin van de fam. Eickbaum. In 1900 stonden zij daar al minstens 500 jr., want de boerderij werd voor het eerst in het jr. 1402 genoemd. Gezien de ontwikkeling van dit soort boerenhoeven daar ter plaatse, stond Hof Eickbaum echter er waarschijnlijk al minstens 800-1000 jr.. Tussen 1900 en 1920 heeft men de bomen steeds meer gerooid, nu staan ze ca. aan de horizon. Aan dat hout heeft de fam. Eickbaum en hun buren aardig wat verdiend. Ik ben er welhaast zeker van dat Johan die in 1708 in Heerlen huwde verwant is aan Coenraad en Harmen die resp. in 1738 en 1757 in Schiedam in het huwelijk traden. Het geheim ligt in de kerkboeken van Wellingholzhausen waarvan de microfiches van voor het jr. 1695 onleesbaar zijn geworden. En, voor het geval dat de Heerlense Johan niet katholiek maar evangelisch was (hij trouwde immers met Susanna Trotsenberg in de Nederlands Herv. Kerk te Heerlen) dan kunnen de evangelische archieven in Bielefeld mogelijk uitkomst bieden.
 

  

 

Generatie I

 

 

I.               Johannes Eijckenboom, geb. te Wellingholzhausen [Duitsland] circa 1630, relatie met NN Bloemendaal.

                    kind.

                    1.                  Johan Hendrick Eichboom, geb. te Borgholzhausen [Duitsland] circa 1670, ovl. ca. 70 jr.

                                         oud) te Heerlen op 5‑3‑1740, volgt II. 

 

II.                  Johan Hendrick Eichboom (Alias Egeny), zn. van Johannes Eijckenboom (I) en NN Bloemendaal, geb. te Borgholzhausen [Duitsland] circa 1670, ged. NH te Borgholzhausen [Duitsland] op 3‑6‑1670, ovl. ca. 70 jr. oud) te Heerlen op 5‑3‑1740, otr. te Maastricht op 18‑10‑1708 (get. Abraham Wernerus Eijckbaum en Elisabeth Mattis), tr. ca. 38 jr. oud) te Heerlen op 11‑11‑1708, kerk.huw. (NH) met Susanna Trotzenberg, dr. van Wernus Trotzenberg en Sara Susanna Hokels, geb. te Heerlen.

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                  Abraham Wernerus Eijckbaum, ged. NH te Heerlen op 6‑10‑1709, ovl. ca. 79 jr. oud) te Heerlen op                                11‑3‑1789, volgt III

2.                  Madelena Gertrui Eijckeboom, ged. te Heerlen op 25‑9‑1712 get. Gertrui Roveen, Magdalena Berse en                                Hendr:  Dicken).

3.                  Sara Margaretha Eikenboom, ged. te Heerlen op 1‑12‑1715 (get. Margaretha Trotzenberg, Sara                                Diedericks en Johannes Georgius Wilhelmus Frens).

4.                  Petrus Leonardus Eijckenboom, ged. te Heerlen op 17‑7‑1718 (get. Wilhelmus Leonardus Hokels, Maria                                Kroon en Petrus Mintest) ovl. ca. 9 jr. oud) te Heerlen op 2‑6‑1728.

5.                  Isaac Eikenboom, ged. te Heerlen op 14‑12‑1721 (get. Johannes Van Vaes, Anna Gäerlings en Isaac                                Wilhelm  Hoffman).

6.                  Sara Margaretha Eichboom, ged. te Heerlen op 1‑12‑1725.

7.                  Jacobus Hermannus Eijckenboom (Eikenboom), ged. RK te Heerlen op 14‑8‑1729 (get. Hermannus                               Kroon, Wilhelma Westrik en Jacob Breuls), Dagloner, arbeider, ouvrier, ovl. ca. 72 jr. oud) te Schaesberg

                              op 29‑9‑1801, kerk.huw. (Anna ca. 22 jr. oud) te Heerlen op 24‑3‑1708 (get. Jacques Eijkboom (1741-1801)

                              en Maria Aleijdis Kerckhofs (1737-1803)) met Anna Engelburgs, dr. van Bartholomeus Engelburgs en

                             Jenneken Muiters, ged. te Heerlen op 17‑6‑1685, ovl. ca. 68 jr. oud) te Heerlen op 4‑7‑1753.

 

 

III.                 Abraham Wernerus Eijckbaum, zn. van Johan Hendrick Eichboom (II) en Susanna Trotzenberg, ged. NH te Heerlen op 6‑10‑1709 (get. Sara Susanna Hockels, Wernerus Trotsenberg), ovl. ca. 79 jr. oud) te Heerlen op 11‑3‑1789, begr. te Heerlen op 11‑3‑1789, kerk.huw. (resp. ca. 29 en ca. 24 jr. oud) te Heerlen op 18‑4‑1739 (get. Hendrik Eijkenboom en Jacques Mattis) met Elisabeth Mattis, dr. van Jaques Mattis en Anna Engelburgs, geb. te Heerlen circa 1715, NH, ovl. ca. 67 jr. oud) te Heerlen op 28‑10‑1782, begr. te Heerlen op 28‑10‑1782.

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Susanna Magdelena Eijkboom, ged. te Heerlen op 18‑10‑1739, ovl. ca. 72 jr. oud) te Heerlen op 17‑10‑1812, volgt IVa

2.                  Johannes Henricus Jacobus Eijkboom, ged. te Heerlen op 26‑12‑1741, ovl. ca. 59 jr. oud) te Schaesberg op 9‑10‑1801, volgt  IVb.

3.                  Joannes Bartholomeus Eijkboom, ged. te Heerlen op 3‑4‑1744, ovl. ca. 63 jr. oud) te Heerlen op 5‑12‑1807, volgt IVc.

4.                  Adolf Jean Joseph Eijckbaum, ged. te Heerlen op 17‑4‑1746 (get. Adolf Stas en Johanna Hoffman), ovl. ca. 63 jr. oud) te Schinnen op

                     13‑5‑1809, tr. met Marie Jeanne Vusschers.

5.                  Hermanus Jacobus Eijckbaum, ged. te Heerlen op 2‑11‑1749 (get. Hermanus Nijssen, Eva Scherbach wed. van Hermannus Croon),

                     ovl. ca. 16 jr. oud) te Heerlen op 30‑12‑1765.

6.                  Lodevicus Eijckbaum, ged. te Heerlen op 18‑7‑1752 (get. Leonardus Gerardus Pelt en Maria Elisabeth Roper wed. van Dauluis),

                     begr. te Heerlen op 18‑11‑1753.

7.                  Philippina Sibylla Eijckbaum, ged. te Heerlen op 17‑11‑1754, ovl. ca. 20 jr. oud) te Nuth op 23‑5‑1775, volgt IVd.

8.                  Joanna Maria Eijckbaum, ged. te Heerlen op 15‑5‑1758, ovl. ca. 77 jr. oud) te Schaesberg op 20‑5‑1835, volgt IVe

 

IVa.              Susanna Magdelena Eijkboom, dr. van Abraham Wernerus Eijckbaum (III) en Elisabeth Mattis, ged. te Heerlen op 18‑10‑1739 (get. Susanna Trosenberg, Hendrik Eijkenboom, Bartel Godfried Mattis), ovl. ca. 72 jr. oud) te Heerlen op 17‑10‑1812, relatie (1) met Hendrik Randegger, Soldaat in het Reg. Switzers garnizoen Maastricht.

                      Uit deze relatie een dochter:

1.                  Anna Elisabeth Eijkeboom, ged. te Heerlen onecht kind op 2‑6‑1765, begr. te Heerlen op 2‑3‑1767.

 

                      Susanna Magdelena Eijkboom, otr. (2) te Heerlen op 29‑10‑1774, kerk.huw. (resp. ca. 35 en ca. 45 jr. oud) op 13‑11‑1774 met Peter Stahr, geb. circa 1729, ovl. ca. 83 jr. oud) te Heerlen op 7‑10‑1812.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Regina Magdalena Stahr, ged. te Heerlen op 7‑2‑1773, volgt Va.

2.                  Johannes Abraham Stahr, ged. te Heerlen op 4‑12‑1774.

3.                  Petrus Hermanus Stahr, ged. te Heerlen op 13‑10‑1776.

4.                  Marie Catharina Stahr, ged. te Heerlen op 6‑9‑1778.

5.                  Jan Jacob Eudolph Stahr, ged. te Heerlen op 3‑6‑1781.

6.                  Sara Gerdruit Stahr, ged. te Heerlen op 16‑5‑1784, ovl. ca. 7 jr. oud) te Heerlen op 28‑1‑1792, begr. te Heerlen op 29‑1‑1792. 

 

Va.               Regina Magdalena Stahr, dr. van Peter Stahr en Susanna Magdelena Eijkboom (IVa), ged. te Heerlen op 7‑2‑1773, tr. met Pieter Snatuchos.

                      Onwettige dochter. Haar ouders zijn echter nog niet getrouwd omdat de manspersoon nog geen behoorlijk bewijst heeft gebracht dat hij een eerlijk man is volgens het Echtreglement.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Jean Pierre Stahr, geb. te Heerlen op 9‑6‑1802, ovl. (9 jr. oud) te Heerlen op 5‑10‑1811. Onwettige zoon, overleden in het huis van

                     zijn grootvader, Gasthuijstraet

 

IVb.              Johannes Henricus Jacobus Eijkboom, zn. van Abraham Wernerus Eijckbaum (III) en Elisabeth Mattis, ged. te Heerlen op 26‑12‑1741 (get. Elisabeth Mattis, Anna Engelburgs wed. van Jacques Mattis en Johan Jacob Pelt), ovl. ca. 59 jr. oud) te Schaesberg op 9‑10‑1801, tr. (resp. ca. 18 en ca. 22 jr. oud) te Heerlen circa 1760 (get. Johan Jacob Pelt en Anna Engelburgs) met Maria Aleijdis Kerckhofs, dr. van Joannes Kerckhofs en Anna Catharina Engels, ged. te Heerlen op 14‑9‑1737 (get. Atonius Scaeps en Maria Helena Syverentants), ovl. ca. 65 jr. oud) te Schaesberg op 17‑6‑1803.

                      Vlg. Frans register van 1776/1786 wnd in Palmich.

 

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Jacobus Eickenboom, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 25‑6‑1760 (get. Caspar Schepers en Anna

                     Catharina Engelen en Michaël Kerckhofs), ovl. ca. 1 jr. oud) te Heerlen op 8‑3‑1762.

2.                  Anna Mechtildis Eijckenboom, ged. RK te Heerlen op 22‑11‑1761 Par. St. Pancratius (get. Anna Mechtildis Kerckhofs en Mathias

                     Werden), ovl. ca. 3 maanden oud) te Heerlen op 8‑3‑1762.

3.                  Anna Catharina Eikenboom (Eijckenboom), ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 11‑3‑1763 (get. Anna Catharina Engels, Anna

                     Catharina Kerckhoffs en Caspar Meijers).

4.                  Joannes Franciscus Eikenboom, ged. RK te Heerlen op 31‑5‑1764, ovl. ca. 49 jr. oud) te Maastricht op 10‑7‑1813, volgt Vb.

5.                  Johanna Catharina Eijckenboom, ged. RK te Heerlen op 13‑11‑1766, ovl. ca. 71 jr. oud) te Heerlen op  9‑2‑1838, volgt Vc.

6.                  Joannes Petrus Eijckenboom, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 17‑5‑1768 (get. Catharina Gornet, Wilh. Schepers, Maria

                     Elisabeth Kerckhoffs en Jois Petrus La Haije), tr. met Maria Catharina Wijnen.

7.                  Anna Catharina Eijckenboom, ged. RK te Heerlen op 14‑5‑1770, ovl. ca. 86 jr. oud) te Heerlen op 3‑8‑1856, volgt Vd.

8.                  Johannes Thomas Eijckenboom, ged. RK te Heerlen op 20‑9‑1772, ovl. ca. 64 jr. oud) te Schaesberg op 6‑12‑1836, volgt Ve.

9.                  Fredericus Eijckenboom, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 7‑10‑1775 (get. Maria Elisabeth Starmans en Fridericus Schepers).

10.                Joannes Eijckeboom, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 17‑8‑1778 (get. Maria Oletta Kerckhoffs, Maria  Anna Merckelbagh

                     en  Clemens Robroeck).

 

Vb.               Joannes Franciscus Eikenboom, zn. van Johannes Henricus Jacobus Eijkboom (IVb) en Maria Aleijdis Kerckhofs, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 31‑5‑1764 (get. Petrus Kerckhofs, Elisabeth Cornet, Aleydis Engels), Schipper, Kolenhandelaar, ovl. ca. 49 jr. oud) te Maastricht op 10‑7‑1813 (get. Henri Depey en Pierre Tonnaer), kerk.huw. (resp. ca. 29 en ca. 26 jr. oud) te Maastricht op 13‑12‑1793 met Joanna Catharina Bonfrere, dr. van Pierre Bonfrere en Anna Marie Smits, ged. RK te Maastricht, St. Martinusparochie op 10‑11‑1767, ovl. ca. 51 jr. oud) te Maastricht op 13‑2‑1819.

 Wonende reeds in 1788 te Maastrcht.
Burger van Maastricht op 13.12. 1793.
Notitie bij Joannis: Burger van Maastricht op 13.12.1793 (Komende van Heerlen), volgens Frans archief reeds sinds 1788 woonachtig in Wijck Maastricht.
Akte uit het burgerboek: Joannes Francis Eijkenboom gebortig uijt de banke Heerle is borger afgeroepen door den Bode Schnijder onder het schippersambacht en heeft den eed gedaan in handen van d' Hr. Borgeman Joppen de 13 bris 1793 V111 357: Op heden de 13 december 1793 compareerde Johannes Franciscus Eijkenboom oud Omtrent 29 jr.en geboortig van Heerle gepresenteerd door de Heer Hiupkens als Mr Van het schippen ambagt En heeft den Eed als Burger gedaan in handen van D' Heer Pilleras En is aan hem comperant het voorsz. Burger "Regt" verleent uit moris.
Komende van Heerlen oud 29 jr.. Word ook genoemd als zoon van Agathe Silverentandt
.                     

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Anna Maria Eikenboom, ged. te Maastricht op 31‑10‑1791, ovl. ca. 93 jr. oud) te Maastricht op 11‑11‑1884, volgt VIa.

2.                  Joanna Eikenboom, ged. te Maastricht op 11‑11‑1794, ovl. ca. 56 jr. oud) te Maastricht op 13‑8‑1851, volgt  VIb.

3.                  Andreas Eikenboom, ged. te Maastricht op 13‑3‑1797, ovl. ca. 72 jr. oud) te Maastricht op 8‑11‑1869, volgt VIc.

4.                  Anne Catharine Eikenboom, geb. te Maastricht op 13‑5‑1799, ovl. (10 jr. oud) te Maastricht op 10‑9‑1809 akte 471.

5.                  Pierre Hubertus Eikenboom, geb. te Maastricht op 21‑2‑1807, ovl. (73 jr. oud) te Maastricht op 4‑11‑1880, volgt VId

 

VIa.              Anna Maria Eikenboom, dr. van Joannes Franciscus Eikenboom (Vb) en Joanna Catharina Bonfrere, ged. te Maastricht op 31‑10‑1791, ovl. ca. 93 jr. oud) te Maastricht op 11‑11‑1884 akte 778, tr. (resp. ca. 28 en 21 jr. oud) te Maastricht op 7‑9‑1820 met Jan Davison, zn. van Gregorius Davison en Cornelie Gudie, geb. te Maastricht op 21‑9‑1798, ovl. (50 jr. oud) te Maastricht op 5‑8‑1849.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Catharina Davison, geb. te Maastricht in 1825, ovl. ca. 89 jr. oud) te Maastricht op 31‑10‑1914, tr. ca. 27 jr. oud) te Maastricht op

                     20‑4‑1852 met Petrus Hubertus Bingen, zn. van Joannes Paulus Bingen en Maria Joanna Wilkens, geb. te Maastricht.

2.                  Gregoirius Hubertus Davison, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht op 11‑8‑1853 met Barbara Catharina Widder, dr. van Joannes

                     Ludovicus Widder en Maria Wijnrook, geb. te Maastricht.  

3.                  Joannes Franciscus Davison, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht op 19‑4‑1854 met Geertruide Paris, dr. van Maria Paris, geb. te

                     Maastricht. Natuurlijke niet erkende dochter.  

4.                  Catharina Hubertina Davison, tr. te Maastricht op 27‑4‑1854 met Joannes Hubertus Vrijdal, zn. van Joannes Vrijdal en Maria

                     Isabella Batta, geb. te Maastricht.

5.                  Maria Magdalena Davison, geb. te Maastricht, tr. (Joannes 29 jr. oud) te Maastricht op 7‑10‑1841 met Joannes  Dumoulin, zn. van

                     Theodorus Dumoulin en Elisabeth Wijnrooks, geb. te Maastricht op 14‑5‑1812.

 

VIb.              Joanna Eikenboom, dr. van Joannes Franciscus Eikenboom (Vb) en Joanna Catharina Bonfrere, ged. te Maastricht op 11‑11‑1794, Koopvrouw in kolen, wasvrouw, ovl. ca. 56 jr. oud) te Maastricht op 13‑8‑1851 akte 414, tr. (resp. ca. 20 en ca. 21 jr. oud) te Maastricht op 6‑4‑1815 met Andreas Keyen, zn. van Adam Keyen en Helena Simaijs, ged. te Maastricht op 2‑4‑1794, ovl. (hoogstens 56 jr. oud) voor 1851.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Andreas Keyen, geb. te Maastricht in 1827, ovl. ca. 25 jr. oud) te Amby op 12‑3‑1852, tr. ca. 22 jr. oud) te Maastricht op

                     15‑11‑1849 met Maria Helena Kleinen, dr. van Mathis Kleinen en Sophia (Lucia) Magermans,  geb. te Amby.  

2.                  Catharina Keyen, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht op 7‑2‑1850 met Antoine Joseph Larue, zn. van Jean Joseph Larue en Marie

                     Louise Letrooz, geb. te Viers [België].  

 

VIc.               Andreas Eikenboom, zn. van Joannes Franciscus Eikenboom (Vb) en Joanna Catharina Bonfrere, ged. te Maastricht op 13‑3‑1797, Schipper, herbergier (vanaf 1842), ovl. ca. 72 jr. oud) te Maastricht op 8‑11‑1869, tr. (resp. ca. 19 en ca. 34 jr. oud) (1) te Maastricht op 5‑9‑1816 met Maria Margaretha Bex, dr. van Joannes Godefridus Bex en Henrica Weteren van der, ged. te Maastricht op 15‑8‑1782, ovl. ca. 35 jr. oud) te Maastricht op 12‑11‑1817. (militie nr.9421/9433 wonende te Maastricht).

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Maastricht op 30‑10‑1817 akte 673 (doodgeb.).

 

                      Andreas Eikenboom, tr. (resp. ca. 24 en 23 jr. oud) (2) te Maastricht op 6‑12‑1821 met Catharina Dassen, dr. van Antoon Dassen en Anna Maria Gilissen, geb. te Maastricht op 6‑9‑1798, ovl. (79 jr. oud) te Maastricht op 26‑11‑1877.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Joannes Hubertus Eijkenboom, geb. in 1824, ovl. ca. 1 jr. oud) te Maastricht op 8‑11‑1825 akte 492.

2.                  Joannes Eijkenboom, geb. circa 1827, ovl. ca. 5 jr. oud) te Maastricht op 31‑5‑1832 akte 324.

3.                  Maria Anna Eijkenboom, geb. te Maastricht circa 1830, ovl. ca. 22 jr. oud) te Maastricht op 7‑12‑1852 akte 656, tr. ca. 21 jr. oud) te

                     Maastricht op 1‑7‑1851 met Adolph Soeters, zn. van Adrianus Soeters en Maria Christina Isle van, geb. te Maastricht.  

4.                  Cecilia Eijkenboom, geb. in 12‑1834, ovl. (25 dagen oud) te Maastricht op 25‑12‑1834 akte 676, oud 3 weken.

5.                  Cecilia Eikenboom, geb. te Maastricht circa 1843, ovl. ca. 23 jr. oud) te Maastricht op 15‑6‑1866 akte 334, tr. ca. 21 jr. oud) te

                     Maastricht op 17‑8‑1864 met Gerardus Hubertus Claessens, zn. van Hubertus Claessens en Petronella Oorsouw van, geb. te

                     Maastricht.

6.                  Eva Virgina Eikenboom, geb. te Maastricht, volgt VIIa

 

VIIa.             Eva Virgina Eikenboom, dr. van Andreas Eikenboom (VIc) en Catharina Dassen, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht op 3‑11‑1858 met Joannes Leonardus Peters, zn. van Hendrik Jozef Peters en Catharina Dolders.

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                  Anna Catharina Peters, geb. te Maastricht Bij huw. erkend op 24‑2‑1857.

2.                  Johanna Louisa Peters, geb. circa 1874, ovl. ca. 1 jr. oud) te Maastricht op 18‑9‑1875. 

 

VId.              Pierre Hubertus Eikenboom, zn. van Joannes Franciscus Eikenboom (Vb) en Joanna Catharina Bonfrere, geb. te Maastricht op 21‑2‑1807 (get. leonard Leenders en Pierre Tonnaer, akte 98), Bontwerker, dagloner, pettenmaker wnd Maastricht Grachtstraat 88, ovl. (73 jr. oud) te Maastricht op 4‑11‑1880 (get. Jacobus Dello en Johannes Baptist Eikenboom, overl. om 03.00 uur, akte 761), otr. op 26‑8‑1831, tr. (beiden 24 jr. oud) te Maastricht op 22‑9‑1831 met Anna Rosa Gerardu, dr. van Michel Gerardu (Grofschilder) en Anna Gertruda Engelbert geb. te Maastricht op 12‑10‑1806 (get. Jean Bemelmans en Pierre Meertens), 3.6.1881 Maastricht Hoogbrugstraat 223, ovl. (96 jr. oud) te Maastricht op 30‑1‑1903 (get. Jacobus van Maanen en Mathijs Sibels, overl. akte 96). (militie nr. 9453).

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Anna Gertruid Eikenboom, geb. te Maastricht op 22‑2‑1832, ovl. (22 jr. oud) te Maastricht op 12‑9‑1854, volgt VIIb.

2.                  Johannes Baptist Eikenboom, geb. te Maastricht op 22‑2‑1834, ovl. (60 jr. oud) te Maastricht op 8‑9‑1894, volgt VIIc.

3.                  Nicolaas Eikenboom, geb. te Leuven op 30‑4‑1837, volgt VIId.

4.                  Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑10‑1839, volgt VIIe.

5.                  Theresia Barbara Eikenboom, geb. te Maastricht op 25‑12‑1842, ovl. (79 jr. oud) te Maastricht op 10‑10‑1922, volgt VIIf.

6.                  Petrus Antonius Eikenboom, geb. te Maastricht op 28‑6‑1845, volgt VIIg.

7.                  Johannes Franciscus Eikenboom, geb. te Maastricht op 23‑8‑1848, ovl. (69 jr. oud) te Maastricht op 29‑7‑1918,

                     volgt VIIh.

8.                  Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑10‑1851, ovl. (28 jr. oud) te Maastricht op 8‑6‑1880, volgt VIIi 

 

VIIb.             Anna Gertruid Eikenboom, dr. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId)  en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 22‑2‑1832 akte 117, wnd Grachtstraat Wijck -Maastricht, ovl. (22 jr. oud) te Maastricht op 12‑9‑1854 akte 607,

                      een zoon:

1.                  Renier Eikenboom, geb. te Maastricht op 14‑5‑1854, ovl. (34 jr. oud) te Maastricht op 19‑3‑1889, volgt VIIIa

 

VIIIa.           Renier Eikenboom, zn. van Anna Gertruid Eikenboom (VIIb), geb. te Maastricht op 14‑5‑1854 akte 344, Aardewerker, ovl. (34 jr. oud) te Maastricht op 19‑3‑1889 akte 141, tr. (beiden 23 jr. oud) te Maastricht op 3‑10‑1877 met Anna Maria Thimister, dr. van Joannes Thimister en Catharina Smael, geb. te Maastricht op 15‑8‑1854, Koopvrouw, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 14‑6‑1921 overl. akte 377.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Anna Rosa Eikenboom, geb. te Maastricht op 25‑6‑1878 akte 518, ovl. (5 maanden oud) te Maastricht op 12‑12‑1878 akte 866.

2.                  Johannes Hubertus Eikenboom, geb. te Maastricht op 28‑11‑1879 akte 958, ovl. (7 weken oud) te Maastricht op 15‑1‑1880 akte 61.

3.                  Josephus Eikenboom, geb. te Maastricht op 11‑3‑1881 akte 218, ovl. (4 weken oud) te Maastricht op 8‑4‑1881 akte 227.

4.                  Johannes Eikenboom, geb. te Maastricht op 19‑4‑1882, ovl. (77 jr. oud) te Maastricht op 11‑8‑1959, volgt IXa.

5.                  Gillis Christianus Eikenboom, geb. te Maastricht op 7‑5‑1883 akte 398, ovl. (6 weken oud) te Maastricht op 20‑6‑1883 akte 350.

6.                  Willem Eikenboom, geb. te Maastricht op 20‑6‑1884 akte 501, ovl. (5 maanden oud) te Maastricht op 28‑11‑1884 akte 815.

7.                  Johannes Wilhelmus (Janes) Eikenboom, geb. te Maastricht op 2‑5‑1886, ovl. (72 jr. oud) te Maastricht op 16‑6‑1958, volgt IXb.

8.                  Frederica Eikenboom, geb. te Maastricht op 27‑9‑1887 akte 832, ovl. (4 maanden oud) te Maastricht op 28‑1‑1888 akte 75.

9.                  Catharina (Netta) Eikenboom, geb. te Maastricht op 29‑4‑1889, ovl. (92 jr. oud) te Maastricht op 15‑6‑1981, tr. (resp. 29 en 22 jr.

                     oud) te Maastricht op 10‑7‑1918 met Hubertus Gerardus Hensels, zn. van Joachim Gerardus Hubertus Hensels (Koopman) en Maria

                     Elisabeth Eikenboom (VIIIt) , geb. te Meerssen op 12‑5‑1896 (get. Mesters en Manger, akte 64).  

 

IXa.              Johannes Eikenboom, zn. van Renier Eikenboom (VIIIa) en Anna Maria Thimister, geb. te Maastricht op 19‑4‑1882 akte 334, Militair, koopman wnd Limmel-Maastricht, ovl. (77 jr. oud) te Maastricht op 11‑8‑1959, begr. te Limmel‑Maastricht op 14‑8‑1959, tr. (resp. 29 en 28 jr. oud) te Meerssen op 13‑1‑1912 (get. Welters, J.W.Eikenboom, A.Mommers en Kusters, akte 1) met Maria Hubertina Mommers, dr. van Joannes Hubertus Mommers (Dagloner wnd Dolmansstraat 60 Limmel-Meerssen.) en Maria Anna Boesten, geb. te Meerssen op 7‑6‑1883 (get. Lodde en Kooken, akte 51), Dienstmaagd, ovl. (75 jr. oud) te Maastricht op 19‑1‑1959, begr. te Limmel‑Maastricht.

                                                               

                      Op 23.6.1904 te Maastricht als soldaat voor 6 jaren bij de Koloniale troepen, zowel in als buiten Europa, Op 20.8.1904 vertrokken naar Batavia als calvaleris 2e kl. bij Calverie Calvalerist 1e kl. Reour na 6 jr. retour naar Nederland.
Krijgsverrichtingen in Atheh in 1906, 1907, 1908 en 1909. Op 5.7.1910 Toegekend de bronzen medaille zonder gratificatie
.

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                  Annie Eikenboom, geb. te Maastricht op 14‑5‑1913, ovl. (70 jr. oud) te Maastricht op 28‑2‑1984, volgt Xa  .

2.                  Maria Gertruda Eikenboom, geb. te Maastricht op 28‑12‑1914, ovl. (95 jr. oud) te Heerlen op 22‑12‑2010, volgt  Xb.

3.                  Catharina Antoinetta (Tonia) Eikenboom, geb. te Meerssen op 26‑12‑1918, ovl. (80 jr. oud) te Maastricht op 14‑7‑1999, volgt Xc  .

 

                                                      

 

Xa.                Maria Annia Eikenboom, dr. van Johannes Eikenboom (IXa)  en Maria Hubertina Mommers, geb. te Maastricht op 14‑5‑1913, RK, ovl. (70 jr. oud) te Maastricht op 28‑2‑1984, begr. te Limmel‑Maastricht op 3‑3‑1984, tr. Maastricht 15-7-1938 met Aloysius Josephus Mathias (Louis) Schoenmackers, geb. te Oud Vroenhoven op 12‑4‑1909, ovl. (100 jr. oud) te Maastricht op 19‑9‑2009, begr. te Limmel‑Maastricht op 25‑9‑2009. Zoon van Mathijs Joseph Joseph Schoenmaeckers en Maria Philippina Heijnen.

                      Uit deze relatie 4 kinderen:

1.                  Tonny Schoenmakers, volgt XIa.

2.                  Ria Schoenmakers, volgt XIb.

3.                  Marij Schoenmakers, volgt XIc.

4.                  Toos Schoenmakers, volgt XId. 

 

XIa.              Tonny Schoenmakers, zn. van Louis Schoenmackers en Annie Eikenboom (Xa) tr. met Truus Hendrikx.

                      Uit deze relatie 2 dochters:

1.                  Judith Schoenmakers, volgt XIIa.

2.                  Joyce Schoenmakers, volgt XIIb

 

XIIa.             Judith Schoenmakers, dr. van Tonny Schoenmakers (XIa) en Truus Hendrikx, tr. met Michiel N.N.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Nina.

2.                  Pim.

3.                  Joep.

4.                  Maas

 

XIIb.             Joyce Schoenmakers, dr. van Tonny Schoenmakers (XIa) en Truus Hendrikx, tr. met N.N. Ramond.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                  Tijn Ramond.

2.                  Bart Ramond. 

 

XIb.              Ria Schoenmakers, dr. van Louis Schoenmackers en Annie Eikenboom (Xa) tr. met Eugene Hogenboom.

                      Uit deze relatie 2 dochters:

1.                  Viviane Hogenboom, volgt XIIc

2.                  Inge Hogenboom, volgt XIId 

 

XIIc.              Viviane Hogenboom, dr. van Eugene Hogenboom en Ria Schoenmakers (XIb) tr. met Stephan N.N.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Jomijn.

2.                  Eniek.

3.                  Binte.

4.                  Isis

 

XIId.             Inge Hogenboom, dr. van Eugene Hogenboom en Ria Schoenmakers (XIb) tr. met Sebastiaan N.N.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Jelle N.N.

2.                  Femke N.N. 

 

XIc.               Marij Schoenmakers, dr. van Louis Schoenmackers en Annie Eikenboom (Xa) tr. met Esnest Sleijpen.

                      Uit deze relatie 2 kinderen:

1.                  Benoit Sleijpen.

2.                  Danielle Sleijpen. 

 

XId.              Toos Schoenmakers, dr. van Louis Schoenmackers en Annie Eikenboom (Xa) tr. met Albert Kleijnen.

                      Uit deze relatie een dochter:

1.                  Emmy Kleijnen, volgt XIIe

 

XIIe.             Emmy Kleijnen, dr. van Albert Kleijnen en Toos Schoenmakers (XId) tr. met Philippe N.N.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Barnard N.N. 

 

Xb.                Maria Gertruda Eikenboom, dr. van Johannes Eikenboom (IXa) en Maria Hubertina Mommers, geb. te Maastricht op 28‑12‑1914, RK, ovl. (95 jr. oud) te Heerlen om 6.45 uur op 22‑12‑2010, begr. te Rothem‑Meerssen op 24‑12‑2010, tr. (resp. 25 en 33 jr. oud) te Meerssen op 19‑7‑1940 (get. akte 27) met Pieter Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Hubertus Bartholomeus (Arbeider) en Maria Helena Last, geb. te Meerssen op 3‑4‑1907 (get. J. Kusters en J. Ubaghs, akte 50), RK, Marechaussee, spoorwegbeambte, ovl. (79 jr. oud) te Maastricht op 3‑8‑1986, begr. te Rothem‑Meerssen op 7‑8‑1986.

                               Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Hubertus Gerardus Johannes Pieter (Bert) Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIe. 

 

XIe.               Hubertus Gerardus Johannes Pieter (Bert) Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus en Maria Gertruda Eikenboom (Xb) geb. te Meerssen, Gep: Rijksambtenaar, tr. te Maastricht met Maria Nicolasina Gertrudis (Margot) Jansen, dr. van Theodorus Jansen (Inkoopchef Ten Horn) en Eugénie Elisabeth Dinjens, geb. te Maastricht, Kantoorbediende.

                      Samensteller Genealogie Bartholomeus.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Marc Pieter Eugene Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIIf.

2.                  Olga Maria Theodora Bartholomeus, geb. te Maastricht, Sociaal Pedagosisch Werk. 

 

XIIf.              Marc Pieter Eugene Bartholomeus, zn. van Hubertus Gerardus Johannes Pieter (Bert) Bartholomeus (XIe) en Maria Nicolasina Gertrudis (Margot) Jansen, geb. te Maastricht, tr. te Meerssen met Sylvia Maria Martina Kengen, dr. van Josef Martinus Augustines Kengen en Elisabeth Johanna Maria Vossen, geb. te Bunde, Kraamverzorgster.

                      Huwelijk gesloten door Henriette Agnes Maria Jonkhout. Raadslid der gemeente Meerssen. Buiten gewoon Ambtenaar der Burgelijke Stand der Gem. Meerssen en familie van het Bruidspaar, welke voor de eerste keer in deze hoedanigheid een huwelijk heeft voltrokken.  Lid Prov. State van Limburg.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                  Youri Hubertus Elisabeth Bartholomeus, geb. te Maastricht.

2.                  Raf Bartholomeus, geb. te Maastricht  

 

Xc.                Catharina Antoinetta (Tonia) Eikenboom, dr. van Johannes Eikenboom (IXa) en Maria Hubertina Mommers, geb. te Meerssen op 26‑12‑1918, RK, ovl. (80 jr. oud) te Maastricht op 14‑7‑1999, begr. te Limmel‑Maastricht op 17‑7‑1999, tr. Maastricht 23.6.1939, RK Limmel-Maastricht 24.6.1939 met Joannes Hubertus (Jan) YF, zn. van Johannes Hubertus Lahoye en Anna Maria Catharina Ummels, geb. te Geulle op 24‑4‑1912, ovl. (76 jr. oud) te Maastricht op 13‑3‑1989, begr. te Limmel‑Maastricht op 18‑3‑1989.

                      Uit deze relatie 2 kinderen:

1.                  Irene Lahoye, volgt XIf.

2.                  Rene Lahoye, volgt XIg. 

 

XIf.               Irene Lahoye, dr. van Joannes Hubertus (Jan) Lahoye en Catharina Antoinetta (Tonia) Eikenboom (Xc), tr. met Damien Marie Alix Louis Magera, zn. van Ir. Raymond Alfred Hubert Ghislain Magera (Mijn-ingenieur) en Agnes Marie Charlotte Denise Fernande Racheneur, geb. te Deurne [België] op 14‑12‑1938, Restauateur, ovl. (70 jr. oud) op 22‑1‑2009, gecr. te Geleen op 28‑1‑2009.

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                  Mr. Tania M.R.J. Magera tr. met George Neelis. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.                  Nicole A.M.J, Magera volgt XIIg.

3.                  Ingrid H.R.M, Magera tr. relatie met Edgard Janssen. Uit deze relatie geen kinderen bekend. 

 

XIIg.             Nicole A.M.J. Magera, dr. van Damien Marie Alix Louis Magera en Irene Lahoye (XIf), tr. met Edwin Lei.

                      Uit deze relatie een zoon:

1.                  Thorsten Iren Gerardus Lei. 

 

XIg.              Drs. Rene Lahoye, zn. van Joannes Hubertus (Jan) Lahoye en Catharina Antoinetta (Tonia) Eikenboom (Xc) geb. te Maastricht, Onderwijzer. Afgestudeerd bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente, tr. met Theodora Wilhelmina José Rutjes.

                      Uit deze relatie 2 kinderen:

1.                  (Bba) Marcel Johannes Theodora Lahoye, geb. te Stein‑Elsloo.

2.                  Pauline Antoinetta Wilhelmina Lahoye, geb. te Susteren

 

IXb.              Johannes Wilhelmus (Janes) Eikenboom (Janes), zn. van Renier Eikenboom (VIIIa) en Anna Maria Thimister, geb. te Maastricht op 2‑5‑1886 akte 381, Marktventer, ovl. (72 jr. oud) te Maastricht op 16‑6‑1958, begr. te Limmel‑Maastricht op 19‑6‑1958, tr. (resp. 21 en 23 jr. oud) te Maastricht op 15‑5‑1907 met Maria Catharina Heuvel van den, dr. van Henricus Heuvel van de en Maria Daemen, geb. te Maastricht op 1‑5‑1884, Winkelierster in aardewerk en fruit.

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Maria Catharina Eikenboom, geb. te Meerssen op 18‑5‑1909 (get. Jan Lemmens en theodorus Pappers, akte 84) tr. met Drinkwaar. 

2.                  Jean Eikenboom, geb. te Meerssen op 17‑9‑1910, ovl. (63 jr. oud) op 26‑12‑1973, volgt Xd.

3.                  Thomas Henricus Eikenboom, geb. te Meerssen op 16‑2‑1913 (get. Jan Lemmens en Henri Rouvroye, akte 37), ovl. (58 jr. oud) te

                     Maastricht op 17‑1‑1972, tr. ca. 29 jr. oud) in 1943 met Netteke Wanrooij van.

4.                  Jozef Eikenboom, geb. te Meerssen op 11‑3‑1916, ovl. (28 jr. oud) te Maastricht op 18‑8‑1944 gedood bij aanval spoorbrug te

                     Maastricht.

5.                  Maria Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 16‑9‑1922, ovl. (5 dagen oud) te Maastricht op 21‑9‑1922 akte 582, oud 5

                     dagen.

6.                  N.N. Eikenboom, geb. te Maastricht op 17‑6‑1924 akte 367 (doodgeb.).

7.                  Giel Eikenboom, tr. met Maria Ummels.  

8.                  Netta Eikenboom. 

 

Xd.                Jean Eikenboom, zn. van Johannes Wilhelmus (Janes) Eikenboom (IXb) en Maria Catharina Heuvel van den, geb. te Meerssen op 17‑9‑1910 (get. Jean Lemmens en August Bartholome, akte 186), ovl. (63 jr. oud) op 26‑12‑1973, begr. te Tongerseweg Mtr, tr. met Maria Mommers, dr. van Franciscus Lambertus Leopold Mommers en Maria Josephina Frantzen, geb. te Maastricht op 31‑7‑1914, ovl. (94 jr. oud) te Maastricht op 26‑1‑2009, begr. te Tongerseweg Mtr. op 30‑1‑2009.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  John Eikenboom, geb. op 29‑8‑1948, ovl. (23 jr. oud) op 13‑8‑1972 tgv ongeval, begr. te Tongerseweg Mtr.

2.                  Tonny Eikenboom, tr. met Willy Prop.

3.                  Annie Eikenboom, ovl. voor 26‑1‑2009, tr. met Sjef Haegmans.

4.                  Virginie Eikenboom, tr. met Jan Keulers. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

5.                  Nettie Eikenboom, ovl. voor 26‑1‑2009.

6.                  Mia Eikenboom, geb. ca. 1935, overl. 24-2-2019, crematie Eijsden 2-3-2019Raadslid vd gem. Maastricht, Orde

                         van Oranje-Nassau tr. met Rinus Ebbelink, ovl. voor 26‑1‑2009

                         kinderen

                         a. Per tr. met Mariëlle Klinkers

                         b. Ron tr. met Nicole Neijman 

 

VIIc.             Johannes Baptist Eikenboom, zn. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) wnd Maastricht Grachtstraat 88) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 22‑2‑1834 akte 117, Bontwerker, kleermaker, wnd Maastricht Hoogbruggestraat 30 en 43, ovl. (60 jr. oud) te Maastricht op 8‑9‑1894 (get. Pierre Hubertus Eikenboom, akte 629), tr. (resp. 25 en 21 jr. oud) te Maastricht op 17‑8‑1859 met Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, dr. van Aegidius Lijf van (Herbergier, handelaar in steenkolen wnd In de Witmakerstraat 21 Maastricht) en Catharina Gertrudis Bastings, geb. te Maastricht op 18‑2‑1838 geb. in de Capuijenstraat, Naaister, ovl. (85 jr. oud) te Maastricht op 27‑8‑1923 overl. akte 454, St. Gillisgesticht.

                      Militie nr 9518 wonende te Maastricht. In 1850 ligting 204 gaat hij 5 jr. onder dienst.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Gilis Eikenboom, geb. te Maastricht op 15‑6‑1860, ovl. (84 jr. oud) te Maastricht op 4‑12‑1944, volgt VIIIb.

2.                  Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 25‑4‑1862, ovl. (40 jr. oud) te Maastricht op 7‑5‑1902, volgt VIIIc.

3.                  Victor Eikenboom, geb. te Maastricht op 29‑12‑1863, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 9‑6‑1930, volgt VIIId.

4.                  Renier Eikenboom, geb. te Maastricht op 1‑1‑1866 akte 12, ovl. (2 jr. oud) te Maastricht op 24‑10‑1868 akte 637.

5.                  Hubertus Franciscus Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑12‑1867, ovl. (91 jr. oud) te Maastricht op 24‑9‑1959, volgt VIIIe.

6.                  Hendricus Eikenboom, geb. te Maastricht op 6‑3‑1870 akte 212, ovl. (25 dagen oud) te Maastricht op 31‑3‑1870 akte 176.

7.                  Hubertus Franciscus Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑12‑1871, Kleermaker, vertrek uit Maastricht 30.12.1899.

8.                  Mathias Hubertus Eikenboom, geb. te Maastricht op 9‑12‑1871, ovl. (85 jr. oud) te Maastricht op 14‑11‑1957, volgt VIIIf.

9.                  Maria Eikenboom, geb. te Maastricht op 26‑10‑1874, ovl. (83 jr. oud) te Heerlen op 17‑8‑1958, volgt VIIIg.

10.                Maria Sophia Eikenboom, geb. te Maastricht op 14‑1‑1877, ovl. (85 jr. oud) te Maastricht op 23‑5‑1962, volgt VIIIh. 

 

VIIIb.           Gilis Eikenboom, zn. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 15‑6‑1860 akte 425, Militair bij het 2e regiment Infanterie, Kleermaker, ovl. (84 jr. oud) te Maastricht op 4‑12‑1944, tr. (resp. 22 en 18 jr. oud) te Maastricht op 13‑6‑1883 met Maria Josephina Hubertina Coumans, dr. van Johannes Cornelius Coumans (Spoorwegbeambte) en Elisabeth Hubertina Pieters, geb. te Maastricht op 24‑11‑1864, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 2‑1‑1931 akte 5.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Josephine Elisabeth Eikenboom, geb. te Maastricht op 20‑12‑1884 akte 1024

 

VIIIc.            Catharina Eikenboom, dr. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 25‑4‑1862, ovl. (40 jr. oud) te Maastricht op 7‑5‑1902 akte 291, tr. (resp. 20 en ca. 21 jr. oud) te Maastricht op 10‑1‑1883 met Hubertus Joannes Booren van den, zn. van Johannes Hubertus Booren van den en Catharina Franssen, geb. te Maastricht circa 1862, ovl. ca. 78 jr. oud) te Heer op 27‑7‑1940.

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                  Willem Booren van den, geb. te Maastricht op 14‑3‑1883 akte 233, ovl. (58 jr. oud) te Maastricht op 17‑8‑1941 overl. akte 566.

2.                  Jean Baptiste Booren van den, geb. te Maastricht op 21‑11‑1885 akte 946.

3.                  Gilles Booren van den, geb. te Maastricht op 21‑7‑1890 akte 618, ovl. (21 jr. oud) te Maastricht op 29‑5‑1912 overl. akte 371.

4.                  Victor Booren van den, geb. te Maastricht op 13‑11‑1892 akte 1046, tr. (25 jr. oud) te Amby op 18‑5‑1918 met Anna Maria Ringhs,

                     dr. van Joannes Jacobus Ringhs en Maria Catharina Schurgers, geb. te Heer.

5.                  Fransicus Hubertus Booren van den, geb. te Maastricht op 19‑3‑1895 akte 281, tr. (24 jr. oud) te Amby op 14‑2‑1920 met Anna

                     Isabella Meulen Van der, dr. van Joannes Hubertus Meulen Van der en Geertruida Maria Morren, geb. te Maastricht.

6.                 Maria Catharina Booren van den, geb. te Maastricht op 28‑4‑1897 akte 442, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 5‑6‑1898 akte 344.

7.                 Sophia Maria Booren van den, geb. te Maastricht op 14‑5‑1899 akte 471.

 

                      Hubertus Joannes Booren van den, tr. (2) met Maria Elisabeth Wijntjens.

 

VIIId.           Victor Eikenboom, zn. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 29‑12‑1863, Bontwerker met een bedrijf in de Stokstraat Maastricht, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 9‑6‑1930 akte 365, tr. (resp. 22 en 23 jr. oud) te Maastricht op 25‑8‑1886 met Anna Josepha Castro, dr. van Michael Castro en Maria Catharina Linden van der, geb. te Maastricht op 1‑8‑1863, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 26‑5‑1930.

                      Wnd Maastricht, Kl. Looijerstraat 12, 15.4.1893 Achter de Molens 13, 2.2.1897 Achter het vleeshuis 8, 15.10.1893 Jodenstraat, 3.1.1906 Helmstraat, 7.2.1907 Stokstraat.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:     

1.                  Maria Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 26‑2‑1889, volgt IXc.

2.                  Maria Anna Eikenboom, geb. te Maastricht op 4‑12‑1890 akte 1017, tr. (31 jr. oud) te Maastricht op 1‑12‑1922 met Hubertus

                     Christiaan Stevens, zn. van Wilhelmus Christiaan Stevens en Maria Ida Paulissen, geb. te/van oud Vroenhoven.  

3.                  Jules Eikenboom, geb. te Maastricht op 9‑7‑1892 akte 628, ovl. (7 weken oud) te Maastricht op 2‑9‑1892 akte 644.

4.                  Pierre Eikenboom, geb. te Maastricht op 5‑8‑1893 akte 751, ovl. (2 jr. oud) te Maastricht op 2‑6‑1896 akte 345.

5.                  Hubertus Franciscus Eikenboom, geb. te Maastricht op 3‑9‑1895 akte 868, ovl. (2 jr. oud) te Maastricht op 10‑8‑1898 akte 489.

6.                  Martinus Hubertus Eikenboom, geb. te Maastricht op 21‑10‑1896 akte 969.

7.                  Mathieu Eikenboom, geb. te Maastricht op 26‑7‑1899 akte 705, ovl. (5 jr. oud) te Maastricht op 22‑11‑1904 overl. akte 756.

8.                  Guillaume Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑9‑1901 akte 889, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 16‑10‑1902 overl. akte 740.

9.                  Philomena Eikenboom, geb. te Maastricht op 13‑3‑1903, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 6‑12‑1904 akte 784.

10.                Hubertina Eikenboom, geb. te Maastricht op 11‑6‑1905, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 6‑2‑1907 akte 94

 

IXc.               Maria Catharina Eikenboom, dr. van Victor Eikenboom (VIIId) en Anna Josepha Castro, geb. te Maastricht op 26‑2‑1889 akte 166, tr. (resp. ca. 23 en ca. 29 jr. oud) in 1913 met Fransicus Hubertus Peters, geb. te Susteren op 9‑3‑1883, ovl. (88 jr. oud) te Leiden op 9‑3‑1971.   (Vertrek 29.10.1909 naar Aken).

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Victor Peters, volgt Xe

 

Xe.                Victor Peters, zn. van Fransicus Hubertus Peters en Maria Catharina Eikenboom (IXc) geb. te Düsseldorf [Duitsland], tr. met Emerentina Josephina Verberg, geb. te Leiden op 2‑4‑1913, ovl. (57 jr. oud) te Leiden in 2‑1971.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Marina Catharina (Mayke) Peters, volgt XIh.

2.                  Victor Peters. 

 

XIh.              Marina Catharina (Mayke) Peters, dr. van Victor Peters (Xe) en Emerentina Josephina Verberg, geb. te Leiden, tr. met Carmelo Toro Cazorlo Del, geb. te Santa Lucia.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Miguel Toro Cazorlo Del, geb. te Almeria.

2.                  Mifaya Toro Cazorlo Del, geb. te Cartagena

 

VIIIe.            Hubertus Franciscus Eikenboom, zn. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 8‑12‑1867 akte 908, Kleermaker, ovl. (91 jr. oud) te Maastricht op 24‑9‑1959, tr. (resp. 27 en 24 jr. oud) te Maastricht op 15‑5‑1895 met Marie Wijts, dr. van Willem Wijts en Helena Muijtjens, geb. te van Maastricht op 12‑2‑1871, ovl. (72 jr. oud) te Venray op 6‑10‑1943.      (militie nr 9652 wonende te Maastricht (in dienst van 3-5-1887/2-5-1894 no 80).

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Maria Johanna Hubertina Eikenboom, geb. te Maastricht op 2‑9‑1896 akte 826.

2.                  Gillis Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑4‑1898 akte 352, ovl. (5 maanden oud) te Maastricht op 23‑9‑1898 akte 641.

3.                  Maria Helena Eikenboom, geb. te Maastricht op 21‑2‑1900 akte 193.

4.                  Maria Elisabeth Eikenboom, geb. te Maastricht op 27‑1‑1902, ovl. (17 jr. oud) te Maastricht op 27‑5‑1919 akte 344.

5.                  Matheus Hubertus Eikenboom, geb. in 1‑1904, ovl. (7 maanden oud) te Maastricht op 3‑8‑1904 akte 508

 

VIIIf.            Mathias Hubertus Eikenboom, zn. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 9‑12‑1871 (get. Gerardus Dreesens en Louis Janss. Mathieu), Kleermaker, en een Café-Friture op de Kommel in Maastricht ca. 1910, ovl. (85 jr. oud) te Maastricht op 14‑11‑1957, tr. (resp. 26 en 20 jr. oud) te Maastricht op 29‑6‑1898 met Carolina Guillemina Haine, dr. van Antoine Walthere Haine en Maria Joanna Hubertina Haar van de, geb. te Maastricht op 20‑12‑1877, ovl. (93 jr. oud) te Maastricht op 27‑10‑1971.

                      (militie nr. 9668 wonende te Maastricht. Ligting 1891 nr 148 08-03-1895 ingelijfd als plaatsvervanger en nog in dienst 14-06-1898 te  Nieuwe-Amstel).

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Maria Johanna Hubertina Eikenboom, geb. te Maastricht op 10‑10‑1898 akte 953, ovl. (één maand oud) te Maastricht op

                      8‑12‑1898 akte 816.

2.                  Guillaume Eikenboom, geb. te Maastricht op 8‑7‑1900 akte 645, ovl. (4 maanden oud) te Maastricht op 24‑11‑1900 overl. akte 922.

3.                  Maria Trinetta Eikenboom, geb. te Maastricht op 25‑2‑1902 akte 203, ovl. (4 maanden oud) te Maastricht op 14‑7‑1902 overl akte

                     441.

4.                  Marie Guillimina Hubertina (Mai) Eikenboom, geb. te Maastricht op 24‑6‑1904, ovl. (96 jr. oud) op 26‑8‑2000, volgt IXd.

5.                  Joseph Wolter (Sjef) Eikenboom, geb. te Meerssen op 9‑4‑1907, ovl. (77 jr. oud) te Maastricht op 6‑3‑1985, volgt IXe.

6.                  Guillaume Michel Eikenboom, geb. in 5‑1908, ovl. (2 maanden oud) te Maastricht op 30‑7‑1908 akte 470, oud 2  maanden.

7.                  Jan Lambert Bernard Eikenboom, geb. in 2‑1911, ovl. (3 maanden oud) te Maastricht op 3‑5‑1911 akte 141, oud 3 weken.

8.                  Andre Eikenboom, geb. te Maastricht op 17‑7‑1912, ovl. (81 jr. oud) te Maastricht op 24‑10‑1993, volgt IXf.

9.                 Hubertine Guillaime Eikenboom, geb. te Maastricht op 19‑3‑1914, ovl. (92 jr. oud) te Maastricht op 10‑7‑2006,

                     volgt IXg. 

 

IXd.              Marie Guillimina Hubertina (Mai) Eikenboom, dr. van Mathias Hubertus Eikenboom (VIIIf) en Carolina Guillemina Haine, geb. te Maastricht op 24‑6‑1904, ovl. (96 jr. oud) op 26‑8‑2000, tr. (resp. 21 en 26 jr. oud) op 26‑1‑1926 met Johannes Theodorus Bruijn de, geb. op 15‑11‑1899, ovl. (88 jr. oud) te Maastricht op 24‑6‑1988.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Caroline Guillimina Bruijn de, geb. te Maastricht, tr. met Piet Bollen, geb. op 20‑12‑1928, ovl. (45 jr. oud) op 9‑12‑1974.

2.                  Mathias Hubertus Bruijn de, volgt Xf.

 

 

Xf.                 Mathias Hubertus Bruijn de, zn. van Johannes Theodorus Bruijn de en Marie Guillimina Hubertina (Mai) Eikenboom (IXd) geb. te Maastricht, tr. met Hubertina Henriette Marie Pleumeekers, geb. te Maastricht op 1‑11‑1932, ovl. (64 jr. oud) te Maastricht op 9‑1‑1997.

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                  Maria Theodora Josephina (Marloe.

2.                  Jacoba Maria Mathilda Bruijn de, tr. te Aken [Duitsland met Hasso Ludwig,

 

 

                      Mathias Hubertus Bruijn de, tr. (2)  met Yvonny Antoinnette Hubertine Pletzers. 

 

IXe.               Joseph Wolter (Sjef) Eikenboom, zn. van Mathias Hubertus Eikenboom (VIIIf) en Carolina Guillemina Haine, geb. te Meerssen op 9‑4‑1907 (get. Frans Palmen en Hendrik Ruland, akte 59), Bouwvakker, opperman, ovl. (77 jr. oud) te Maastricht op 6‑3‑1985, begr. te Maastricht op 11‑3‑1985, tr. (resp. 26 en 22 jr. oud) te Maastricht op 1‑9‑1933 met Jean Marie Hubertine Bonfrere, dr. van Nicolaas Willem Bonfrere en Maria Hubertina Janssen, geb. te Maastricht op 17‑10‑1910, ovl. (81 jr. oud) te Valkenburg a/d Geul op 11‑1‑1992, begr. te Maastricht op 15‑1‑1992.   
(wnd Maagdendries 9 25.10.1927, Lage Kanaaldijk 1927 t.m 1938, Lage Barakken 14a 14.3.1938, Rechtstraat 28 30.6.1938, Kommel 13 1.10.1939, Brouwersweg 11 1941/t/m 1951, Almoezenier Roumenstraat 4 1951 t/m 1985).

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Caroline Guillemina Eikenboom, geb. te Maastricht op 4‑11‑1934, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 10‑5‑2001, volgt Xg.

2.                  Matthias Hubertus Eikenboom, volgt Xh. 

 

Xg.                Caroline Guillemina Eikenboom, dr. van Joseph Wolter (Sjef) Eikenboom (IXe) en Jean Marie Hubertine Bonfrere, geb. te Maastricht op 4‑11‑1934, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 10‑5‑2001, begr. te Maastricht op 14‑5‑2001, tr. (resp. 18 en 29 jr. oud) te Maastricht op 19‑6‑1953 met Sjeng Augustin, zn. van Joseph Augustin en Maria Slangen, geb. te Maastricht op 10‑1‑1924, Ambtenaar bij de gem. Maastricht, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 15‑7‑1990.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Josef Marie Jean Augustin, geb. te Maastricht op 17‑6‑1954, ovl. (3 dagen oud) te Maastricht op 20‑6‑1954.

2.                  Jose Maria Josefina Augustin, volgt XIi.

3.                  Martha Mathilda Maria Augustin, volgt XIj.

4.                  Jos Jozef Marcel Helena Franciscus Augustin, geb. te Maastricht op 7‑9‑1962, ovl. (13 jr. oud) te Maastricht op 27‑12‑1975.

5.                  Ruud Wilhelmus Catharina Jacobus Augustin, volgt XIk

 

XIi.                Jose Maria Josefina Augustin, dr. van Sjeng Augustin en Caroline Guillemina Eikenboom (Xg) geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Werner Christian Johannes Reuvers.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Denise Yvonne Johanna Reuvers. 

 

XIj.                Martha Mathilda Maria Augustin, dr. van Sjeng Augustin en Caroline Guillemina Eikenboom (Xg) geb. te Maastricht tr.  met Henricus (Hay) Habets.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Ilona Guillimina Habets.

2.                  Jimmy Johanne Leoni Habets. 

 

XIk.               Ruud Wilhelmus Catharina Jacobus Augustin, zn. van Sjeng Augustin en Caroline Guillemina Eikenboom (Xg) geb. te Maastricht, tr. met Marie Louise Sophia Andrea (Marlou) Eikenboom, geb. te Maastricht.

                      Uit deze relatie een dochter:

1.                  Nadia Barbara Johannes Gerardus Augustin. 

 

Xh.                Matthias Hubertus Eikenboom, zn. van Joseph Wolter (Sjef) Eikenboom (IXe) en Jean Marie Hubertine Bonfrere, geb. te Vaals, Musicus, tr. te Maastricht met Catharina Mathilda Barbara Claessens, dr. van Hendrikus Claessens (Schilder) en Maria Schrauwen, geb. te Valkenburg a/d Geul.

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                  Jozef Water Maria (Roger) Eikenboom, volgt XIl.

2.                  Hendrikus Jean Marie (Henry) Eikenboom, volgt XIm.

3.                  Leonardus Johannes Guillaume (Leo) Eikenboom, volgt XIn. 

 

XIl.                Jozef Water Maria (Roger) Eikenboom, zn. van Matthias Hubertus Eikenboom (Xh) en Catharina Mathilda Barbara Claessens, geb. te Maastricht, Marktkoopman in lederwaren, tr. te Bunde met Jolanda Maria Theresia Geurts, dr. van Arnoldus Wilhelmus Geurts en Else Josefina Reenen van, geb. te Heerlen.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Wendy Elisabeth Johannes Eikenboom.

2.                  Mitchel Mathias Elisabeth Eikenboom. 

 

XIm.             Hendrikus Jean Marie (Henry) Eikenboom, zn. van Matthias Hubertus Eikenboom (Xh) en Catharina Mathilda Barbara Claessens, geb. te Meerssen, Warehouse Coördinator, Manager Planning & Logistics, tr. te met Wilhelmina Maria Francisca Theresia (Wilma) Odekerken, dr. van Fransicus Johannes Hubertus (Frans) Odekerken en Theresia (Trees) Tilmans, geb. te Meerssen, Groepsleidster.         

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Gilbért Theresia Leonardus Eikenboom.

2.                  Georgie Joseph Johanna Eikenboom. 

 

XIn.              Leonardus Johannes Guillaume (Leo) Eikenboom, zn. van Matthias Hubertus Eikenboom (Xh) en Catharina Mathilda Barbara Claessens, geb. te Meerssen, Vrachtwagenchauffeur, tr. te Stein met Yvonne Catharina Beatrix Leclair, dr. van Johannes Hubertus (John) Leclair en Mechtilda Hendrika Maria (Tilly) Gulikers, geb. te Geleen.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Jovanni Pieter Maria Kelleners. 

 

IXf.               Andre Eikenboom, zn. van Mathias Hubertus Eikenboom (VIIIf) en Carolina Guillemina Haine, geb. te Maastricht op 17‑7‑1912, Fabr. arb. bij Rubberfabriek en de Phinx, ovl. (81 jr. oud) te Maastricht op 24‑10‑1993, tr. (resp. 27 en 20 jr. oud) te Maastricht op 27‑12‑1939 met Marie Mommers, geb. te Maastricht op 10‑1‑1919, ovl. (53 jr. oud) te Maastricht op 24‑12‑1972.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Matthias Hubertus Eikenboom, volgt Xi.

2.                  Caroline Guillemina Christina Eikenboom, volgt Xj.

3.                  Mieke Maria Paulina Eikenboom, volgt Xk.

4.                  Huub Eikenboom, volgt Xl.

5.                  Virgenie Antoinnette Eikenboom, volgt Xm

 

Xi.                 Matthias Hubertus Eikenboom, zn. van Andre Eikenboom (IXf) en Marie Mommers, geb. te Maastricht, tr. (1) te Maastricht met Barbara Leonie Johanna Sophia Kruchten, geb. te Maastricht.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Maria Louise Sophia Andrea (Marlou) Eikenboom, volgt XIo.

2.                  Gerardus Josephus Marie Eikenboom.

 

                      Matthias Hubertus Eikenboom, tr. (2)  met Sanneke Anelies Esmeralda Kissenberg

 

XIo.              Maria Louise Sophia Andrea (Marlou) Eikenboom, dr. van Matthias Hubertus Eikenboom (Xi) en Barbara Leonie Johanna Sophia Kruchten, geb. te Maastricht, tr. met Johanns Chretien Haupst.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Christian Gerardus Haupst. 

 

Xj.                 Caroline Guillemina Christina Eikenboom, dr. van Andre Eikenboom (IXf) en Marie Mommers, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Mathias Maria Annus Husson.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Monique Maria Mathea Husson, geb. te Maastricht op 1‑12‑1966, ovl. (26 jr. oud) te Maastricht op 11‑12‑1992.

2.                  Marc Andreas Catharina Maria Husson, volgt XIp

 

XIp.              Marc Andreas Catharina Maria Husson, zn. van Mathias Maria Annus Husson en Caroline Guillemina Christina Eikenboom (Xj) geb. te Maastricht, tr. te Heer‑Maastricht met Regina Antonia Frederica (Saskia) Trienes, geb. te Heer.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Kenza Jack Caroline Monique Husson. 

 

Xk.                Mieke Maria Paulina Eikenboom, dr. van Andre Eikenboom (IXf) en Marie Mommers, geb. te Maastricht, tr. met Hugo Maria Gerardus Ernenst.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Jos Jozef Maria Andreas Ernenst, volgt XIq.

2.                  Debbie Isabel Andreas Ernenst. 

 

XIq.              Jos Jozef Maria Andreas Ernenst, zn. van Hugo Maria Gerardus Ernenst en Mieke Maria Paulina Eikenboom (Xk) geb. te Maastricht, tr. met Alxandra Kroeg.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Tim Ernenst.

2.                  Zjuul Ernenst.

3.                  Lauke Ernenst. 

 

Xl.                 Huub Eikenboom, zn. van Andre Eikenboom (IXf) en Marie Mommers, geb. te Maastricht, Musicus, tr. (20 jr. oud) (1)  met Wilma Hazenbroek, geb. te Rotterdam.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Andre Carl Eikenboom.

 

                      Huub Eikenboom, tr. met Wilma Bonsink, geb. te Amsterdam.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Daphne Catharina Eikenboom, volgt XIr.

2.                  Hubertus Eikenboom, geb. te Amsterdam.

 

XIr.               Daphne Catharina Eikenboom, dr. van Huub Eikenboom (Xl) en Wilma Bonsink, geb. te Amsterdam, tr. met Osinga.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                  Chris Osinga.

2.                  Tristan Osinga.

 

Xm.              Virgenie Antoinnette Eikenboom, dr. van Andre Eikenboom (IXf) en Marie Mommers, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Louis Johan Marie Klooster van, geb. te Maastricht.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Marretha Matthea Maria Klooster van, volgt XIs

 

XIs.               Marretha Matthea Maria Klooster van, dr. van Louis Johan Marie Klooster van en Virgenie Antoinnette Eikenboom (Xm) geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Fabian Nicolas Phillipe Hughten van.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Mitsch Louis Ine Hughten van. 

 

IXg.              Hubertine Guillaime Eikenboom, dr. van Mathias Hubertus Eikenboom (VIIIf) en Carolina Guillemina Haine, geb. te Maastricht op 19‑3‑1914, ovl. (92 jr. oud) te Maastricht op 10‑7‑2006, relatie met N.N. (Nog niet bekend.)

                      Uit deze relatie 2 zonen:

1.                  Johannes Wilhelmus Carolus Hubertus (Hans) Eikenboom.

2.                  Carolus Hubertus Andreas Eikenboom

 

VIIIg.           Maria Eikenboom, dr. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 26‑10‑1874 akte 809, ovl. (83 jr. oud) te Heerlen op 17‑8‑1958, tr. (resp. 23 en 22 jr. oud) te Maastricht op 28‑12‑1897 met Joannes Hendricus Pieters, zn. van Joannes Pieters en Anna Maria Kesler, geb. te Maastricht op 18‑6‑1875, Porceleinschilder.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Mathias Johannes Henricus Pieters, geb. te Maastricht op 9‑5‑1898 akte 436, ovl. (4 mnd oud) te Maastricht op

                     19‑9‑1898 akte 625.

2.                  Anna Maria Pieters, geb. te Maastricht op 8‑8‑1899 akte 749.

3.                  Victor Louis Antoine Pieters, geb. te Maastricht op 20‑11‑1901 akte 1146, ovl. (29 dagen oud) te Maastricht op 19‑12‑1901 overl.

                     akte 843.

4.                  N.N. Pieters, geb. te Maastricht op 28‑11‑1902 overl. akte 857 (doodgeb.).

5.                  Victor Joseph Hubert Pieters, geb. in 1904, ovl. ca. 1 jr. oud) te Maastricht op 26‑12‑1905 overl. akte 1007, oud 1 jr..

6.                  N.N. Pieters, geb. te Maastricht op 13‑9‑1906 overl. akte 619 (doodgeb.). 

 

VIIIh.           Maria Sophia Eikenboom, dr. van Johannes Baptist Eikenboom (VIIc), en Maria Johanna Hubertina (Annetta) Lijf van, geb. te Maastricht op 14‑1‑1877 akte 28, ovl. (85 jr. oud) te Maastricht op 23‑5‑1962, tr. (resp. 18 en 22 jr. oud) te Heer op 14‑5‑1895 met Johannes Winandus Herben, zn. van Anna Maria Herben, geb. te Maastricht op 16‑5‑1872.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Charles Winandus Johannes Herben, geb. te Maastricht op 2‑7‑1895 akte 645.

2.                  Anna Juliana Maria Herben, geb. te Maastricht op 18‑8‑1896 akte 771.

3.                  Maria Margaretha Antoinetta Herben, geb. te Maastricht op 23‑11‑1897 akte 1158.

4.                  Eugénie Marie Herben, geb. in 6‑1904, ovl. (2 maanden oud) te Maastricht op 3‑8‑1904 overl. akte 514, oud 2 maanden

 

VIId.             Nicolaas Eikenboom, zn. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Leuven op 30‑4‑1837, Fabriekwerker, porceleinwerker, tr. (resp. 26 en 21 jr. oud) te Maastricht op 16‑9‑1863 met Eva Lanser, dr. van John Lanser en Maria Josepha Lemmer, geb. te Echternach [Luxemburg] op 12‑3‑1842, Fabr. arb.

                      (militie nr.9530 wonende te Maastricht, ingelijfd: 2-5-1856/15-5-1861).

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Anna Maria Eikenboom, geb. te Maastricht op 12‑10‑1863.

2.                  Mathieu Eikenboom, geb. te Maastricht op 26‑5‑1865.

3.                  Margaretha Eikenboom, geb. te Maastricht op 6‑6‑1867 akte 429, ovl. (3 maanden oud) te Maastricht op 11‑9‑1867 akte 529.

4.                  Jan Eikenboom, geb. te Maastricht op 15‑1‑1873 akte 54

 

VIIe.             Catharina Eikenboom, dr. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 8‑10‑1839 akte 239, Sigarenmaakster, tr. (beiden 21 jr. oud) te Maastricht op 11‑9‑1861 met Arnoldus Joseph Dresens, zn. van Dieudonne Dresens en Maria Beatrix Backx, geb. te Maastricht om 14.00 uur op 22‑8‑1840, Voerman.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Petrus Dresens, geb. te Maastricht op 8‑1‑1864 akte 22

 

VIIf.              Theresia Barbara Eikenboom, dr. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht om 17.00 uur op 25‑12‑1842 akte 781, Sigarenmaakster, ovl. (79 jr. oud) te Maastricht op 10‑10‑1922 overl. akte 623, tr. (resp. 22 en 23 jr. oud) te Maastricht op 11‑1‑1865 met Matheus Hubertus Welters, zn. van Philip Adam Hubert Welters en Maria Elisabeth Moebers, geb. te Maastricht geb. om 08.30 uur op 15‑10‑1841, Tapijtdrukker, ovl. (65 jr. oud) te Maastricht op 12‑2‑1907 overl. akte 106.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Maria Anna Rosa Welters, geb. circa 1867, ovl. ca. 3 jr. oud) te Maastricht op 18‑1‑1870 akte 34.

2.                  Maria Theresia Welters, geb. te Maastricht op 26‑1‑1869 akte 63, ovl. (6 jr. oud) te Maastricht op 5‑7‑1875 akte 400.

3.                  Annette Welters, geb. circa 1871, ovl. ca. 61 jr. oud) te Maastricht op 27‑8‑1932 overl. akte 473, relatie met Hendrikus Antonius

                     Hubertus Hoof van, zn. van Hubertus Joannes Baptista Hoof van en Maria Barbara Christina Kempeneers. 

4.                  Nicolas Welters, geb. te Maastricht op 9‑3‑1873 akte 205, ovl. (57 jr. oud) te Maastricht op 22‑3‑1930 overl. akte 173, tr. (22 jr.

                     oud) (1) te Maastricht op 20‑11‑1895 met Christina Aerts, dr. van Jan Lambert Aerts en Marria Catharina D'pauw, tr. (2) met Maria

                     Courtens.  

5.                  Elisabeth Welters, geb. circa 1875, tr. (beiden ca. 23 jr. oud) (1) te Maastricht op 26‑1‑1898 met Petrus Elie, zn. van Hubertus

                     Elie en Joanna Rysselt van, geb. circa 1875, tr. ca. 38 jr. oud) (2) op 2‑4‑1913 met Lambertus Cobben.  

6.                  Joannes Hubertus Welters, geb. te Maastricht op 28‑6‑1877 akte 534, tr. (22 jr. oud) te Amby op 23‑1‑1900 met

                     Maria Theresia Linkens, dr. van Joannes Franciscus Linkens en Maria Elisabeth Erven, geb. te Amby.

7.                  Maria Hubertina Welters, geb. te Maastricht op 24‑6‑1879 akte 54.

8.                  Maria Hubertina Welters, geb. te Maastricht circa 1880, tr. ca. 21 jr. oud) op 24‑7‑1901 met Thomas Hendrikus Heuvel van de, zn.

                     van Henricus Heuvel van de en Maria Daemen.

9.                  Johannes Josephus Welters, geb. te Maastricht op 8‑7‑1881 akte 560, tr. (28 jr. oud) te Maastricht op 5‑1‑1910 met Maria Ida

                    Maria Weltens, dr. van Ludovicus Weltens en Marie Guillelmina Deljaer, geb. te Maastricht.

10.               Maria Anna Welters, geb. te Maastricht op 26‑2‑1886 akte 180, ovl. (90 jr. oud) te Maastricht op 21‑10‑1976, tr. (19 jr. oud) (1) te

                    Maastricht op 14‑2‑1906 met Petrus Rutgerus Coumans, zn. van Joannes Nepomucens Coumans en Maria Elisabeth Wattelar, tr. (35

                     jr. oud) (2) te Maastricht op 8‑2‑1922 met Johannes Hubertus Antonius Bovens, zn. van Johannes Bovens en Anna Maria Elisabeth

                    Dolders, geb. te Maastricht

 

VIIg.             Petrus Antonius Eikenboom, zn. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 28‑6‑1845 akte 417, Porceleinwerker, tr. (resp. 24 en 20 jr. oud) te Groningen op 9‑12‑1869 met Jantje Clermonts, dr. van Lodewijk Clermonts en Bina Buser, geb. te Groningen op 2‑3‑1849, Dienstmeid.

                      (T.t.v militie wonende te Gorinchem (Het hele gezin vertrekt per 18-08-1884 naar Poppelsdorf Duitsland (buurt van Bonn).

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Petrus Hubertus Eikenboom, geb. te Maastricht op 22‑7‑1870 akte 566.

2.                  Anna Rosa Eikenboom, geb. te Maastricht op 3‑5‑1872 akte 372.

3.                  Eva Eikenboom, geb. in 1873, ovl. ca. 1 jr. oud) te Maastricht op 23‑7‑1874 akte 427, oud 10 mnd.

4.                  Anna Rosa Eikenboom, geb. te Maastricht op 16‑9‑1873, ovl. (54 jr. oud) te Maastricht op 23‑1‑1928, volgt VIIIi.

5.                  Willem Lodewijk Eikenboom, geb. te Maastricht op 9‑1‑1878 akte 26.

6.                  Maria Catharina Eikenboom, geb. te Maastricht op 1‑4‑1879 akte 291.

7.                  Franciscus Eikenboom, geb. te Maastricht op 17‑2‑1881 akte 149.

8.                  Jan Pieter Eikenboom, geb. te Maastricht op 17‑12‑1883 akte 987

 

VIIIi.             Anna Rosa Eikenboom, dr. van Petrus Antonius Eikenboom (VIIg) en Jantje Clermonts, geb. te Maastricht op 16‑9‑1873 akte 726, ovl. (54 jr. oud) te Maastricht op 23‑1‑1928 akte 33, tr. (resp. 23 en 21 jr. oud) te Maastricht op 11‑11‑1896 met Willem Schipper, zn. van Adrianus Schipper en Maria Magdalena Hubertina Reyerman, geb. te Maastricht op 8‑4‑1875.

                      Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.                  Adrianus Cornelis Schipper, geb. te Maastricht op 10‑10‑1898 akte 950, tr. (resp. 22 en 23 jr. oud) te Maastricht op 3‑8‑1921 met

                     Hubertina Johanna Broek van den, dr. van Gerardus Hubertus Broek van den en Barbara Eertmans, geb. te Maastricht op 1‑2‑1898.

2.                  Petrus Hubertus Schipper, geb. te Maastricht op 7‑2‑1901 akte 138.

3.                  Johannes Ludovicus (Louis) Schipper, geb. te Maastricht op 1‑2‑1903, ovl. (81 jr. oud) te Maastricht op 17‑11‑1984, volgt IXh.

4.                  Pieter Jozef Schipper, geb. circa 1907, ovl. ca. 2 jr. oud) te Maastricht op 1‑12‑1909 overl. akte 747

 

IXh.              Johannes Ludovicus (Louis) Schipper, zn. van Willem Schipper en Anna Rosa Eikenboom (VIIIi) geb. te Maastricht op 1‑2‑1903 (get. Petrus Eikenboom en Joannes Souren), banketbakker, ovl. (81 jr. oud) te Maastricht op 17‑11‑1984, tr. (beiden 21 jr. oud) te Maastricht op 27‑2‑1924 met Anna Maria Catharina Toennaer, dr. van Petrus Hubertus Toennaer (Porceleinwerker) en Maria Hubertina Hegt (Vergulster), geb. te Maastricht op 21‑8‑1902 (get. Joseph Stallenbeg en Franciscus Overhof), dienstbode, ovl. (94 jr. oud) te Maastricht op 3‑9‑1996.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Anna Maria Schipper.

2.                  Willem Petrus Schipper.

3.                  Jan Noël Schipper.

4.                  Eugene Johannes Schipper. 

 

VIIh.             Johannes Franciscus Eikenboom, zn. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 23‑8‑1848 om 23.00 uur, akte 462, Fabrieksarbeider, porceleinswerker, ovl. (69 jr. oud) te Maastricht op 29‑7‑1918 akte 451, tr. (resp. 23 en 22 jr. oud) te Maastricht op 7‑2‑1872 met Joanna Hubertina Driesen, dr. van Gerardus Driesen en Antoinette Hubertina Kortenray, geb. te Maastricht op 19‑11‑1849 om 19.00 uur, ovl. (43 jr. oud) te Maastricht op 8‑12‑1892 akte 968.

                      (Militair van het 2e regiment huzaren lichting 1868 nr. 171a. (ingelijfd per 12-05-1868 als nummerverwisselaar te Venlo). Johannes vertrekt met zijn gezin naar Bonn (D) op 07-06-1884, keert terug op 14-04-1885, bij volkstelling in 1890 was hij aanwezig in Louvrier (Belgie).

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                  Petrus Eikenboom, geb. te Maastricht op 3‑4‑1871.

2.                  Rosa Eikenboom, geb. te Maastricht op 9‑12‑1872.

3.                  Gertrudis Eikenboom, geb. te Maastricht op 23‑9‑1874 akte 728.

4.                  Johanna Hubertina Eikenboom, geb. te Maastricht op 26‑8‑1877 akte 690, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 17‑9‑1878 akte 686.

5.                  Maria Theresia Eikenboom, geb. te Maastricht op 20‑7‑1879 akte 583, ovl. (11 maanden oud) te Maastricht op 29‑6‑1880 akte

                     484.

6.                  Annette Eikenboom, geb. te Maastricht op 28‑2‑1881 akte 186.

7.                  Adriana Maria Eikenboom, geb. te Maastricht op 9‑5‑1883 akte 401

 

VIIi.              Catharina Eikenboom, dr. van Pierre Hubertus Eikenboom (VId) en Anna Rosa Gerardu, geb. te Maastricht op 8‑10‑1851 om 11.30 uur, akte 644, ovl. (28 jr. oud) te Maastricht op 8‑6‑1880 akte 453, tr. (resp. 22 en 29 jr. oud) te Maastricht op 20‑5‑1874 met Paulus Hubertus Jongen, zn. van Gerardus Hubertus Jongen en Maria Christina Cryns, geb. te Maastricht op 3‑5‑1845, ovl. (50 jr. oud) te Limmel‑Meerssen op 28‑6‑1895.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Anna Rosa Jongen, geb. te Maastricht op 7‑3‑1876, Fabr. arb. wnd Limmel-Meerssen, tr. (beiden 28 jr. oud) te Meerssen op

                     16‑4‑1904 (get. Kusters, Bauwens, Lemeer en Bemelmans) met Gerardus Hubertus Pluis, zn. van Joannes Pluis (Landbouwer te

                     Geulle) en Anna Maria Notten, geb. te Geulle op 6‑2‑1876.

2.                  Maria Christina Jongen, geb. te Maastricht op 26‑3‑1876, tr. (resp. 23 en 20 jr. oud) te Meerssen op 8‑4‑1899 met Petrus Hubertus

                     Rompelberg, zn. van Hubertus Rompelberg en Maria Josephina Lonis, geb. te Amby op 7‑9‑1878.

3.                  Maria Hubertina Jongen, geb. te Meerssen op 12‑4‑1884 (get. 2x Hermans, akte 34), ovl. (6 weken oud) te Meerssen op

                     28‑5‑1884 akte 25.

4.                  Mathias Josephus Jongen, geb. te Meerssen op 14‑5‑1885 (get. van Hees en Bronckers, akte 46), ovl. (31 dagen oud) te Meerssen op

                     14‑6‑1885 akte 42.

5.                  Paulus Hubertus Jongen, geb. circa 1886, ovl. ca. 7 jr. oud) te Meerssen op 22‑10‑1893 akte 87.

6.                  Maria Hubertina Jongen, geb. te Meerssen op 4‑12‑1887 (get. Lemeer en Schouteten, akte 106).

7.                  Anna Rosa Jongen, geb. te Meerssen op 24‑2‑1890 (get. Lemeer en Croijmans, akte 24).

8.                  Anna Helena Jongen, geb. te Meerssen op 4‑9‑1891 (get. Lemeer en Mesters, akte 99), ovl. (10 jr. oud) te Maastricht op

                     17‑12‑1901 akte 835, Abstraat 2.

9.                  Mechtildis Elisabeth Jongen, geb. te Meerssen op 13‑12‑1893 (get. Meissenberg en Van Luytelaar, akte 138).

 

                      Paulus Hubertus Jongen, tr. (minstens 34 jr. oud) (2) na 1880 met Anna Maria Luijten.

 

 

Vc.                Johanna Catharina Eijckenboom, dr. van Johannes Henricus Jacobus Eijkboom (IVb) en Maria Aleijdis Kerckhofs, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 13‑11‑1766 (get. Wilh. Schepers, Joanna Catharina Francken en Antonius Boost), ovl. ca. 71 jr. oud) te Heerlen op 9‑2‑1838 (get. Frans Jozef Meens 27 jr), tr. (resp. ca. 42 en ca. 56 jr. oud) te Heerlen op 26‑9‑1809 met Henri Meens, zn. van Werner Meens en Petronelle Schils, ged. te Heerlen op 19‑2‑1753, ovl. ca. 72 jr. oud) te Heerlen op 1‑5‑1825.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Francois Joseph Meens, geb. te Heerlen op 18‑10‑1809, ovl. (39 jr. oud) te Heerlen op 19‑12‑1848, tr. met Johanna

                     Maria Klinkers.

 

                      Henri Meens, relatie (1) met Anne Catharine Arets, ovl. voor 1809. Uit deze relatie geen kinderen. 

 

Vd.               Anna Catharina Eijckenboom, dr. van Johannes Henricus Jacobus Eijkboom (IVb) en Maria Aleijdis Kerckhofs, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratuis op 14‑5‑1770 (get. Wilhelmus Schepers, Anna Mechtildis Kerckhofs, Anna Catharina Kerckhofs, Joh. Peukens), Landbouwster, werkvrouw, ovl. ca. 86 jr. oud) te Heerlen op 3‑8‑1856 akte 56, tr. (resp. ca. 34 en ca. 24 jr. oud) te Heerlen op 8‑1‑1805 met Jean Gerartz, zn. van Jean Gerartz en Marie Sophie Kin, ged. te Oirsbeek op 8‑2‑1780, Plafonneur, plakker, werkman, witter, ovl. ca. 73 jr. oud) te Heerlen op 30‑5‑1853.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Johan Joseph Gerartz, geb. te Schaesberg op 24‑4‑1805, Pleisteraar, plakker, witter, ovl. (71 jr. oud) te Heerlen op

                     27‑9‑1876 overl. akte 113, begr. te Heerlen op 28‑9‑1876, tr. (resp. 26 en 33 jr. oud) te Heerlen op 22‑9‑1831 met Maria Cornelia

                     Wilhelmina Baur ook  Baum, dr. van Jan Antoon Baur en Maria Catharina Fridriken, geb. te Heerlen op 7‑6‑1798, ovl. (hoogstens 78

                      jr. oud) voor 27‑9‑1876. 

2.                  Maria Elisabeth Gerartz, geb. te Heerlen op 30‑9‑1810, Werkvrouw, ovl. (78 jr. oud) te Heerlen op 14‑7‑1889, tr. (resp. 38 en 39 jr.

                     oud) (1) te Heerlen op 3‑11‑1848 met Mathijs Joseph Dauven, zn. van Pieter Dauven en Maria Geertruida Gerarts, geb. te Heerlen

                     op 30‑7‑1809, Werkman, ovl. (hoogstens 79 jr. oud) voor 14‑7‑1889, relatie (2) met Jan  Pieter Wullewevers, ovl. voor 3‑11‑1848.

 

Ve.                Johannes Thomas Eijckenboom, zn. van Johannes Henricus Jacobus Eijkboom (IVb) en Maria Aleijdis Kerckhofs, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 20‑9‑1772 (get. Wilh. Schepers, Maria Margarith Schils en Thomas Spieckers), Tisserant, linnewever, wolspinner, dagloner, ovl. ca. 64 jr. oud) te Schaesberg op 6‑12‑1836, tr. (resp. ca. 24 en ca. 25 jr. oud) te Schaesberg op 29‑1‑1797 (get. Johannes Wilhelmus Meulenberg en Anna Maria Eijkenboom) met Marie Catharine Meulenberg, dr. van Christien Meulenberg en Marie Elisabeth Houben, ged. te Merkelbeek op 3‑2‑1771 (get. Renerus Meulenberg en Petronella Wuschen), ovl. ca. 78 jr. oud) te Schaesberg op 6‑10‑1849.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen

1.                  Joannes Christianus (Chrétien) Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 23‑11‑1797 (get. Jean Guillaume Meulenberg en Jacques

                     Dautzenberg), ged. te Schaesberg op 23‑11‑1797 (get. Christian Meulenberg en Maria Aluida Kerckhofs), Wever, ovl. (23 jr. oud) te

                     Schaesberg op 24‑10‑1821 (get. Hendrik Joseph Husch 31 jr. kuiper en Hendrik Joseph Husch 31 jr. oud schrijver).

2.                  Anna Maria Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 13‑6‑1800, ovl. (29 jr. oud) te Nieuwenhagen op 17‑3‑1830, volgt VIe.

3.                  Johan Hendrik Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 8‑4‑1803, ovl. (hoogstens 65 jr. oud) voor 7‑4‑1869, volgt VIf.

4.                  Jean Guillaume Eijckenboom, geb. te Heerlen op 21‑12‑1809, ged. te Heerlen op 21‑12‑1809, ovl. (3 jr. oud) te Schaesberg

                     op 1‑1‑1813.

5.                  Johannes (Jan) Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 14‑4‑1814, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 7‑2‑1895, volgt VIg

 

VIe.              Anna Maria Eijckenboom, dr. van Johannes Thomas Eijckenboom (Ve) en Marie Catharine Meulenberg, geb. te Schaesberg op 13‑6‑1800, ged. te Schaesberg op 13‑6‑1800 (get. Henri Mullers), ovl. (29 jr. oud) te Nieuwenhagen op 17‑3‑1830, tr. (resp. 24 en 27 jr. oud) te Nieuwenhagen op 12‑2‑1825 met Wilhelmus Josephus Sauren, zn. van Martini Sauren en Maria Sophia Sevenich, geb. te Frelenberg [Duitsland] op 19‑11‑1797, ovl. (minstens 32 jr. oud) na 17‑3‑1830.

                      (Bij overl. genaamd Joanna Catharina).

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Martinus Sauren, geb. te Nieuwenhagen op 13‑11‑1825, tr. (23 jr. oud) te Weert op 8‑6‑1849 met Petronella Janssen, dr. van

                     Joannes Henricus Janssen en Anna Geertrui Abrahams, geb. te Weert.

2.                  Maria Elisabeth Sauren, geb. in 1829, ovl. ca. 3 jr. oud) te Nieuwenhagen op 23‑4‑1832. 

 

VIf.               Johan Hendrik Eijckenboom, zn. van Johannes Thomas Eijckenboom (Ve) en Marie Catharine Meulenberg, geb. te Schaesberg op 8‑4‑1803 (get. Jean Henri Winen en Marie Joseph Flaum), ged. te Schaesberg op 9‑4‑1803, Wever, koopman, werkman, handelaar, kramer, marskramer, ovl. (hoogstens 65 jr. oud) voor 7‑4‑1869, tr. (resp. 20 en ca. 32 jr. oud) (1) te Schaesberg op 25‑2‑1824 met Johanna Barbara Tribels, dr. van Hendrik Tribels en Petronella Hurcks, ged. te Schaesberg op 26‑9‑1791, ovl. ca. 57 jr. oud) op 4‑5‑1849.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Jan Joseph Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 16‑5‑1824, ovl. (59 jr. oud) te Nieuwenhagen op 30‑9‑1883, volgt VIIj.

2.                  Maria Anna Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 19‑7‑1825.

3.                  Maria Catharina Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 15‑7‑1826, ovl. (90 jr. oud) te Heerlen op 12‑2‑1917, volgt VIIk.

4.                  Mathis Joseph Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 5‑7‑1827.

5.                  n.n. Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 13‑5‑1833 (doodgeb.).

 

                      Johan Hendrik Eijckenboom, tr. (50 jr. oud) (2) te Oisterwijk op 20‑2‑1854 met Adriana Alberta Jansen, dr. van Gerardus Jansen en Joanna Maria Zebregs, geb. te Oisterwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend bekend. 

 

VIIj.              Jan Joseph Eijckenboom, zn. van Johan Hendrik Eijckenboom (VIf) en Johanna Barbara Tribels, geb. te Schaesberg op 16‑5‑1824, ovl. (59 jr. oud) te Nieuwenhagen op 30‑9‑1883 akte 30, tr. (resp. 24 en 34 jr. oud) te Nieuwenhagen op 4‑5‑1849 met Johanna Maria Keeren, dr. van Johan Leonard Keeren en Catharina Elisabeth Janssen, geb. te Nieuwenhagen op 21‑10‑1814, ovl. (84 jr. oud) te Nieuwenhagen op 29‑1‑1899.

                      Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.                  Jan Hendrik Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 18‑5‑1849, ovl. (77 jr. oud) te Nieuwenhagen op 10‑11‑1926 akte 47.

2.                  Johan Mathijs Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 30‑12‑1850, ovl. (8 jr. oud) te Nieuwenhagen op 16‑3‑1859 akte 6.

3.                  Pieter Jozef Eijckenboom, geb. te Schaesberg op 1‑2‑1854, ovl. (52 jr. oud) te Heerlen op 29‑1‑1907, volgt VIIIj.

4.                  Mathijs Josef Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 23‑9‑1858, ovl. (80 jr. oud) te Nieuwenhagen op 29‑3‑1939, volgt VIIIk

 

VIIIj.             Pieter Jozef Eijckenboom, zn. van Jan Joseph Eijckenboom (VIIj) en Johanna Maria Keeren, geb. te Schaesberg op 1‑2‑1854, Kleermaker, ovl. (52 jr. oud) te Heerlen op 29‑1‑1907 akte 15, tr. (resp. 26 en 30 jr. oud) te Heerlen op 6‑4‑1880 met Maria Katharina Hoeppermans, dr. van Hendrik Jozef Hoeppermans en Maria Katharina Jongen, geb. te Heerlen op 24‑11‑1849, ovl. (77 jr. oud) te Heerlen op 24‑1‑1927.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Maria Jozefina Hubertina Eijckenboom, geb. te Heerlen op 20‑1‑1881, volgt IXi.

2.                  Jan Willem Hubert Eijckenboom, geb. te Heerlen op 18‑7‑1882, ovl. (één maand oud) te Heerlen op 14‑9‑1882 akte 89.

3.                  Johanna Maria Jozefina Eijckenboom, geb. te Heerlen op 18‑7‑1882, ovl. (32 jr. oud) te Heerlen op 30‑4‑1915 akte 106, tr. (resp. 24

                     en ca. 32 jr. oud) te Heerlen op 22‑1‑1907 met Anthonius Johannes Peree, zn. van Jean Joseph Peree en Sophia Hollander,

                     geb. te Maastricht in 1875, ovl. (minstens 40 jr. oud) na 30‑4‑1915.

4.                  Maria Franciska Karolina Eijckenboom, geb. te Heerlen op 14‑4‑1886.

5.                  Maria Jozefina Mathilda Eijckenboom, geb. te Heerlen op 8‑9‑1888, ovl. (17 jr. oud) te Heerlen op 21‑2‑1906 akte 33.

6.                  Sophia Katharina Hubertina Eijckenboom, geb. te Heerlen op 7‑6‑1890, ovl. (5 maanden oud) te Heerlen op 9‑11‑1890 akte 85.

7.                  Jozefina Hubertina Theodora Eijckenboom, geb. te Heerlen op 15‑11‑1891, tr. (beiden 29 jr. oud) te Heerlen op 1‑9‑1921 met

                     Johannes Bernardus Helmerich, zn. van Martinus Helmerich en Huberdina Teeuwen, geb. te Escharen op 9‑1‑1892,

                     Hoofdonderwijzer, ovl. (50 jr. oud) te Heerlen op 30‑12‑1942.

8.                  Marie Agnes Henrietta Eijckenboom, geb. te Heerlen op 11‑11‑1893, ovl. (94 jr. oud) te Heerlen op 26‑10‑1988, volgt IXj.

9.                  Maria Elisabeth Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 9‑8‑1900. 

 

IXi.                Maria Jozefina Hubertina Eijckenboom, dr. van Pieter Jozef Eijckenboom (VIIIj) en Maria Katharina Hoeppermans, geb. te Heerlen op 20‑1‑1881,

                      een dochter:

1.                  Marie Eijckenboom, geb. te Valkenburg op 19‑7‑1901. 

 

IXj.                Marie Agnes Henrietta Eijckenboom, dr. van Pieter Jozef Eijckenboom (VIIIj) en Maria Katharina Hoeppermans, geb. te Heerlen op 11‑11‑1893, ovl. (94 jr. oud) te Heerlen op 26‑10‑1988, begr. te Heerlen, tr. (resp. 25 en 27 jr. oud) te Heerlen op 14‑5‑1919 met Louis Winand Duijsens, zn. van Hubertus Duijsens en Elise Marie Daenen, geb. te Maastricht op 24‑3‑1892, ovl. (80 jr. oud) te Heerlen op 30‑8‑1972.

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                  L.N.M. Duijsens, tr. met W.A. Kesler

2.                  F.J.M. Duijsens, tr. met T.T.M. Sambeek

3.                  M.H.J. Duijsens, tr. met L.J.M.L. Habets

 

VIIIk.            Mathijs Josef Eijkenboom, zn. van Jan Joseph Eijckenboom (VIIj) en Johanna Maria Keeren, geb. te Nieuwenhagen op 23‑9‑1858, Kleermaker, ovl. (80 jr. oud) te Nieuwenhagen op 29‑3‑1939 akte 10, tr. (resp. 31 en 26 jr. oud) te Heerlen op 13‑2‑1890 met Maria Jozefina Crombach, dr. van Jan Pieter Kaspar Crombach en Margaretha Kristina Wullewever, geb. te Heerlen op 3‑9‑1863, ovl. (43 jr. oud) te Nieuwenhagen op 21‑3‑1907.

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Johanna Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 19‑9‑1890, ovl. (1 jr. oud) te Nieuwenhagen op

                     25‑11‑1891 akte 29.

2.                  Johanna Margaretha Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 12‑1‑1893, ovl. (73 jr. oud) te Brunssum op 24‑12‑1966, begr. op

                     28‑12‑1966, tr. (resp. 26 en 23 jr. oud) te Nieuwenhagen op 28‑2‑1919 met Frans Joseph Knubben, zn. van Jan Leonard Knubben en

                     Catharina Elisabeth Mengelers, geb. te Brunssum op 21‑9‑1895, Kleermaker.

3.                  Anna Maria Josephina Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 18‑8‑1894, ovl. (2 weken oud) te Nieuwenhagen op 1‑9‑1894 akte

                     21.

4.                  Maria Catharina Josephina Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 10‑1‑1896.

5.                  Johan Joseph Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 21‑1‑1898, ovl. (12 dagen oud) te Nieuwenhagen op 2‑2‑1898 akte 4.

6.                  Hubert Hendrik Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 24‑5‑1899, ovl. (30 dagen oud) te Nieuwenhagen op 23‑6‑1899 akte 38.

7.                  Maria Elisabeth Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 9‑8‑1900.

8.                  Godfried Joseph Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 14‑7‑1903, ovl. (11 dagen oud) te Nieuwenhagen op 25‑7‑1903 akte 20

 

VIIk.             Maria Catharina Eijckenboom, dr. van Johan Hendrik Eijckenboom (VIf) en Johanna Barbara Tribels, geb. te Schaesberg op 15‑7‑1826, ovl. (90 jr. oud) te Heerlen op 12‑2‑1917 akte 58, tr. (resp. 36 en 44 jr. oud) (1) te Heerlen op 19‑5‑1863 met Karel Joseph Spelthan, zn. van Joseph Spelthan en Maria Margaretha Christina Parren, geb. te Brunssum op 2‑11‑1818, Werkman, ovl. (48 jr. oud) te Heerlen op 14‑8‑1867.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Jan Jakob Spelthan, geb. te Heerlen op 30‑11‑1863, ovl. (2 dagen oud) te Heerlen op 2‑12‑1863.

2.                  Maria Sibilla Spelthan, geb. te Heerlen op 30‑11‑1863, ovl. (7 weken oud) te Heerlen op 22‑1‑1864.

3.                  Jan Leonard Spelthan, geb. te Heerlen op 5‑1‑1865, ovl. (3 maanden oud) te Heerlen op 10‑4‑1865.

 

                      Karel Joseph Spelthan, relatie (2) met Maria Barbara Vanwijs, ovl. voor 19‑5‑1863. Uit deze relatie geen kinderen. 

                      Maria Catharina Eijckenboom, tr. (resp. 42 en 33 jr. oud) (2) te Heerlen op 7‑4‑1869 met Jacob Göts, zn. van Jozef Göts en Barbara Maier, geb. te Monchweler [Duitsland] op 21‑5‑1835, Klokkenhersteller, ovl. (56 jr. oud) te Heerlen op 22‑12‑1891.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Maria Anna Hubertina Göts, geb. te Heerlen op 3‑3‑1870, Naaister, tr. (resp. 28 en 42 jr. oud) te Heerlen op 18‑9‑1898 met Jan

                     Gerard Jozef Louppen, zn. van Mathijs Jozef Louppen en Maria Elisabeth Speijkers, geb. te Heerlen op 6‑8‑1856, Meubelmaker.

 

 

                      Jacob Göts, relatie (2) met Maria Catharina Schepers, ovl. voor 7‑4‑1869.

                      Uit deze relatie een dochter:

1.                  Maria Anna Hubertina Göts, geb. te Heerlen

 

VIg.              Johannes (Jan) Eijckenboom, zn. van Johannes Thomas Eijckenboom (Ve) en Marie Catharine Meulenberg, geb. te Schaesberg op 14‑4‑1814, ged. te Schaesberg op 15‑4‑1814, Koopman, handelaar, dagloner, venter, inlandsche kramer, marsdrager, handelsman, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 7‑2‑1895 akte 14, tr. (resp. 24 en 32 jr. oud) (1) te Nieuwenhagen op 8‑3‑1839 (get. Wilhelmus Josephus Frins 44 jr. landbouwer, Johannes Gerardus Frints 41 jr. oud landbouwer, Peter Joseph Smeets 49jr. oud handelaar, Johan Joseph Kunkels 43 jr. handelaar) met Anna Maria Haan, dr. van Peter Joseph Haan en Anna Catharina Simons, geb. te Nieuwenhagen op 23‑8‑1806, ovl. (36 jr. oud) te Nieuwenhagen op 15‑12‑1842.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                  Hendrikus Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 25‑1‑1839, ovl. (71 jr. oud) te Sittard op 17‑5‑1910, volgt VIIl.

2.                  Johannes Hubertus Eijkenboom, geb. te Neer op 18‑5‑1842, ovl. (74 jr. oud) te Sittard op 8‑4‑1917, volgt VIIm.

 

                      Johannes (Jan) Eijckenboom, tr. (resp. 35 en 29 jr. oud) (2) te Nieuwenhagen op 6‑10‑1849 (get. Frans Joseph Boermans gem. ambtenaar) met Maria Anna Borghans, dr. van Johan Gerardus Borghans en Anna Maria Rosina Tulpen, geb. te Nieuwenhagen op 10‑6‑1820, ovl. (40 jr. oud) te Nieuwenhagen op 11‑11‑1860.

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                  Gerardus Joseph Eijkenboom, geb. te Echt op 13‑1‑1847, ovl. (88 jr. oud) te Gulpen op 7‑4‑1935, volgt VIIn.

2.                  Johannes Martinus Eijckenboom, geb. te Neer op 17‑4‑1849, ovl. (52 jr. oud) te Maastricht op 2‑4‑1902, volgt VIIo.

3.                  Willem Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 16‑5‑1850.

4.                  Maria Catharina Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 16‑3‑1851, tr. met Henri Odenkirchen, geb. op 13‑2‑1849.                     

5.                  Hendrik Jozef Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 29‑5‑1853, ovl. (69 jr. oud) te Meerssen op 7‑6‑1922, volgt VIIp.

6.                  Anna Christina Eijckenboom, geb. te Sittard op 11‑11‑1855 akte 139, ovl. (1 jr. oud) te Nieuwenhagen op 2‑4‑1857 aangifte van

                     overl.

7.                  Maria Christina Hubertina Eijckenboom, geb. te Nieuwenhagen op 30‑3‑1858, ovl. (63 jr. oud) te Maasniel op 18‑3‑1922, volgt

                     VIIq.

 

                      Johannes (Jan) Eijckenboom, tr. (resp. 49 en 31 jr. oud) (3) te Nieuwenhagen op 24‑10‑1863 (get. Johan Mathijs Braun 26jr. oud veldwachter, Caspar Kolger 56 jr. oud handelaar, Johan Wilhelmus Janssen 36 jr. oud landbouwer en Leonard Hubert Dautzenberg 65 jr) met Maria Josepha Keijbeck, dr. van Johan Martin Keijbeck (Handelaar wnd Echt) en Maria Catharina Olmans, geb. te Nieuwenhagen op 17‑1‑1832, Werkvrouw.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Hendrik Eijkenboom, geb. te Sittard op 8‑7‑1866, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 28‑11‑1867 akte 99.

2.                  Jacoba Eijckenboom, geb. te Sittard op 22‑10‑1868, ovl. (72 jr. oud) te Sittard op 3‑1‑1941, volgt VIIr.

3.                  Maria Josepha Eijkenboom, geb. te Sittard op 3‑1‑1871, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 30‑4‑1872 akte 47

 

VIIl.              Hendrikus Eijkenboom, zn. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Anna Maria Haan, geb. te Nieuwenhagen op 25‑1‑1839 (get. Joseph Frins 44 jr. landbouwer buur en Wilhelmus Frins 46 jr.), Kramer, muzikant, koopman, marsdrager, rondventer, ovl. (71 jr. oud) te Sittard op 17‑5‑1910 akte 70, tr. (resp. 20 en 21 jr. oud) te Nijmegen op 3‑3‑1859 met Jacoba Kunkels, dr. van Lambert Kunkels en Anna Margaretha Stols, geb. te Zevenaar op 4‑11‑1837, Werkvrouw, huisvrouw, koopvrouw, ovl. (56 jr. oud) op 4‑5‑1894.

                      Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.                  Johannes Eijkenboom, geb. te Nieuwenhagen op 13‑10‑1859, ovl. (1 jr. oud) te Schin op Geul op 11‑12‑1860 akte 8.

2.                  Hubertus Eijkenboom, geb. te Beek op 7‑6‑1861, ged. te Beek op 7‑6‑1861.

3.                  Jan Eijkenboom, geb. te Sittard op 23‑11‑1862 akte 130, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 13‑3‑1864 akte 28.

4.                  Hendrik Hubert Eijkenboom, geb. te Sittard op 15‑10‑1864 akte 114, ovl. (11 maanden oud) te Sittard op 21‑9‑1865.

5.                  Maria Gertrudis Eijkenboom, geb. te Sittard op 18‑2‑1866 akte 26, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 1‑10‑1867 akte 79.

6.                  Maria Josephina Eijkenboom, geb. op 24‑11‑1867, ovl. (51 jr. oud) te Sittard op 8‑12‑1918, volgt VIIIl.

7.                  Maria Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 23‑7‑1869 akte 83, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 31‑3‑1872 akte 35.

8.                  Hendrikus Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 29‑4‑1871, ovl. (60 jr. oud) te Sittard op 3‑10‑1931, volgt VIIIm.

9.                  Hubert Joseph Eijkenboom, geb. te Sittard op 14‑12‑1872, ovl. (2 maanden oud) te Sittard op 6‑3‑1873 akte 30.

10.                Anna Maria Josepha Eijkenboom, geb. te Sittard op 18‑2‑1874, ovl. (5 maanden oud) te Sittard op 20‑7‑1874 akte 51.

11.                Helena Eijkenboom, geb. te Sittard op 18‑2‑1874, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 6‑8‑1876 akte 69.

12.                Anna Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 5‑5‑1875, ovl. (43 jr. oud) te Venray op 29‑9‑1918 akte 167.

13.                Martinus Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑11‑1877, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 21‑6‑1958, volgt VIIIn.

14.                Jan Joseph Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑11‑1879, volgt VIIIo.

15.                Johanna Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 14‑8‑1882, ovl. (6 dagen oud) te Sittard op 20‑8‑1882 akte 70.

16.                Hendrik Hubert Eijkenboom, geb. te Sittard op 29‑8‑1883, ovl. (8 dagen oud) te Sittard op 6‑9‑1883 akte 85

 

VIIIl.             Maria Josephina Eijkenboom, dr. van Hendrikus Eijkenboom (VIIl) en Jacoba Kunkels, geb. op 24‑11‑1867, ovl. (51 jr. oud) te Sittard op 8‑12‑1918 akte 185, tr. (resp. 18 en 43 jr. oud) te Sittard op 3‑9‑1886 met Hubert Joseph Jongen, zn. van Mathis Jongen en Maria Catharina Borghans, geb. te Nieuwenhagen op 10‑6‑1843, ovl. (hoogstens 75 jr. oud) voor 8‑12‑1918.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Johan Jongen, geb. te Sittard op 3‑8‑1887, tr. (22 jr. oud) te Sittard op 5‑11‑1909 met Maria Haanraats, dr. van Tijdor Haanraats en

                     Katrijn Florax, geb. te Nieuwstad.  

2.                  Hubert Joseph Jongen, geb. te Sittard op 9‑5‑1897, tr. (19 jr. oud) te Sittard op 16‑2‑1917 met Maria Josephina Vangelen, dr. van

                     Johan Joseph Vangelen en Victorina Maria Mannaert, geb. te Balen [België].

3.                  Jacoba Jongen, geb. te Sittard, ovl. te Spaubeek op 18‑2‑1941, tr. (Peter 24 jr. oud) (1) te Sittard op 21‑4‑1911 met Peter Schreurs,

                     zn. van Willem Joseph Schreurs en Johanna Catharina Zooms, geb. te Havert op 2‑7‑1886 erkend door huw vader, ovl. (34 jr. oud) op

                     17‑6‑1921, tr. (2) te Schinnen op 17‑6‑1921 met Hendrikus Hubertus Lemmens, zn. van Goswinus Lemmens en Maria Latten, geb.

                     te Geulle.  

4.                  Rosalia Jongen, geb. te Sittard, tr. (Jules 25 jr. oud) te Sittard op 22‑1‑1916 met Jules Guillaume Vangelen, zn. van Johan Joseph

                     Vangelen en Victorina Maria Mannaert, geb. te Tirlemunt [België] op 5‑3‑1890.

5.                  Johanna Jacoba Jongen, geb. te Sittard, tr. (Christiaan 22 jr. oud) te Sittard op 28‑7‑1916 met Christiaan Lammens zn. van Casper

                     Lammens en Maria Elisabeth Hoefsteders, geb. te Sittard op 19‑10‑1893.

6.                  Hendrik Jongen, geb. te Sittard, volgt IXk

 

IXk.               Hendrik Jongen Jongen, zn. van Hubert Joseph Jongen en Maria Josephina Eijkenboom (VIIIl) geb. te Sittard, tr. te Venlo op 19‑5‑1913 met Anna Maria Schelberg, geb. te Hinsbeck [Duitsland].

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Wilhelmina Maria Jongen, geb. te Venlo.

2.                  Louis Jongen, geb. te Venlo

 

VIIIm.          Hendrikus Hubertus Eijkenboom, zn. van Hendrikus Eijkenboom (VIIl) en Jacoba Kunkels, geb. te Sittard op 29‑4‑1871, Koopman, kramer, handelaar, marsdrager, straatmuzikant, rondreiziger, ovl. (60 jr. oud) te Sittard op 3‑10‑1931 akte 216, tr. (resp. 23 en 20 jr. oud) te Sittard op 4‑5‑1894 met Elisabeth Metzen, dr. van Nicolaas Metzen en Catharina Burg, geb. te Wittem op 1‑12‑1873, Kraamster, huisvrouw, ovl. (40 jr. oud) op 6‑11‑1914.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 20‑2‑1895, ovl. (22 jr. oud) te Sittard op 13‑5‑1917 akte 73, tr. met Joannes Florack.

2.                  Nicolaas Eijkenboom, geb. in 1896, ovl. ca. 10 jr. oud) te Oud‑Valkenburg op 26‑7‑1906 akte 10.

3.                  Josephina Eijkenboom, geb. te Sittard op 14‑12‑1897, ovl. (2 jr. oud) te Wittem op 30‑6‑1900 akte 66.

4.                  Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 31‑7‑1899, ovl. (1 jr. oud) te Oud‑Valkenburg op 31‑5‑1901 akte BS Sittard 63.

5.                  Hendrik Hubertus (Hendrik) Eijkenboom, geb. te Helmond in 1901, ovl. ca. 52 jr. oud) in 1953, volgt IXl.

6.                  Florentina (Diena) Eijkenboom, geb. te Sittard op 16‑4‑1903, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 17‑1‑1984, volgt IXm.

7.                  Martinus Eijkenboom, geb. te Munstergeleen in 6‑1906, ovl. (6 maanden oud) te Sittard op 17‑12‑1906 akte 141.

8.                  Catharina Eijkenboom, geb. circa 1907, ovl. ca. 3 jr. oud) te Sittard op 14‑5‑1910 akte 66.

9.                  Joseph (Zef) Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑5‑1909, ovl. (65 jr. oud) te Horn op 15‑4‑1975, volgt IXn.

10.                n.n. Eijkenboom, geb. te Kerkrade op 16‑6‑1914 akte 125 (doodgeb.). 

 

IXl.                Hendrik Hubertus (Hendrik) Eijkenboom, zn. van Hendrikus Hubertus Eijkenboom (VIIIm) en Elisabeth Metzen, geb. te Helmond in 1901, ovl. ca. 52 jr. oud) in 1953, begr. te Sittard, tr. (beiden ca. 21 jr. oud) te Sittard op 24‑2‑1922 met Maria Gertrudis Elisabeth (Lies) Swinkels, dr. van Paulus Lambertus Swinkels en Maria Gertruda Hubertina Boessen, geb. in Helmond 1901, ovl. ca. 81 jr. oud) in 1982, begr. te Sittard.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Peter Johannes Eijkenboom, geb. circa 1927, ovl. ca. 12 jr. oud) te Sittard op 13‑8‑1939 akte 190.

2.                  Maria Eijkenboom, geb. in 1938, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 20‑11‑1938 akte 267, oud 8 mnd.

3.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Sittard op 20‑10‑1941 akte 240 (doodgeb.). 

 

IXm.             Florentina (Diena) Eijkenboom, dr. van Hendrikus Hubertus Eijkenboom (VIIIm) en Elisabeth Metzen, geb. te Sittard op 16‑4‑1903, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 17‑1‑1984, begr. te Sittard op 20‑1‑1984, tr. (resp. 19 en ca. 27 jr. oud) te Sittard op 10‑11‑1922 met Antoon Joseph Willems, geb. te Roermond in 1895, ovl. ca. 76 jr. oud) te Sittard in 1971.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Hendrik (Jong) Willems, geb. in 1924, begr. te Sittard op 30‑6‑1998, volgt Xn.

2.                  Truus Willems, tr. met Paul Emans.

3.                  Maria Willems.

4.                  Harrie Willems, tr. met Carolien Scheffers.

5.                  Elisabeth Willems, tr. met Giel Zelissen.  

 

Xn.                Hendrik (Jong) Willems, zn. van Antoon Joseph Willems en Florentina (Diena) Eijkenboom (IXm) geb. in 1924, begr. te Sittard op 30‑6‑1998, tr. met Anna Dubois.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Tiny Willems, tr. met Jo Eijkenboom, zn. van Joseph (Zef) Eijkenboom (IXn) en Maria (Mia) Boessen.

 

 

IXn.              Joseph (Zef) Eijkenboom, zn. van Hendrikus Hubertus Eijkenboom (VIIIm) en Elisabeth Metzen, geb. te Sittard op 1‑5‑1909, ovl. (65 jr. oud) te Horn op 15‑4‑1975, tr. met Maria (Mia) Boessen, geb. op 15‑1‑1908, ovl. (83 jr. oud) te Sittard op 5‑11‑1991, begr. te Sittard op 9‑11‑1991.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Florentina Hendrika (Tiny) Eijkenboom, geb. te Sittard op 28‑12‑1929, ovl. (70 jr. oud) te Sittard op 24‑12‑2000,

                      begr. te Sittard op 29‑12‑2000, tr. met Harie Heiligers, geb. op 14‑6‑1922, ovl. (69 jr. oud) te Sittard op 28‑9‑1991.                  

2.                  Henk Eijkenboom, geb. in 1931, ovl. ca. 66 jr. oud) te Sittard op 21‑7‑1997, begr. te Sittard op 25‑7‑1997, tr.

                     met Marie  Schaefer.  

3.                  Peer Eijkenboom, geb. op 19‑9‑1932, ovl. (70 jr. oud) op 2‑10‑2002, begr. te Sittard op 5‑10‑2002, tr. (1) met Mina  Zelissen, geb.

                     op 10‑2‑1931, ovl. (63 jr. oud) te Sittard op 12‑9‑1994, begr. te Sittard op 15‑9‑1994, tr. (2) met  A Schuman.

4.                  Maria Sophia Johannes Hubertus Eijkenboom, geb. circa 1934, ovl. ca. 2 jr. oud) te Sittard op 19‑1‑1936 akte 10.

5.                  Willem Eijkenboom, tr. met Annie Scheffers.

6.                  Toon Eijkenboom, tr. met Annie Zwakhalen.

7.                  Harrie Eijkenboom, tr. met Mia Bloemen.

8.                  Lies Eijkenboom, tr. met Sjang Weerden van.

9.                  Jo Eijkenboom, tr. met Tiny Willems, dr. van Hendrik (Jong) Willems (Xn) en Anna Dubois.

10.                Bep Eijkenboom, tr. met Peter Menten

 

 

VIIIn.           Martinus Eijkenboom, zn. van Hendrikus Eijkenboom (VIIl) en Jacoba Kunkels, geb. te Sittard op 6‑11‑1877, Koopman, straatmuzikant, borstelmaker, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 21‑6‑1958, tr. (resp. 20 en 19 jr. oud) te Sittard op 28‑10‑1898 met Maria Florentina (Dina) Metzen, dr. van Nicolaas Metzen en Catharina Burg, geb. te Sittard op 5‑3‑1879, ovl. (88 jr. oud) te Sittard op 4‑8‑1967.

                      Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.                  Hendrik Hubertus Eijkenboom, geb. te Lanklahr [België] op 8‑5‑1899, ovl. (61 jr. oud) te Sittard op 17‑6‑1960, volgt IXo.

2.                  Elisabeth (Beth) Eijkenboom, geb. te Hulsberg op 15‑6‑1901, ovl. (76 jr. oud) te Sittard op 4‑12‑1977, tr. (resp. 20 en 23 jr. oud)

                     te Sittard op 24‑2‑1922 met Jan Joseph Vin de, zn. van Martin Vin de en Maria Catharina Lutjens, geb. te Meerssen op 1‑9‑1898,

                     ovl. (57 jr. oud) te Sittard op 15‑3‑1956.

3.                  Maria Josephina (Josephien) Eijkenboom, geb. te Sittard op 15‑6‑1903, tr. (18 jr. oud) te Sittard op 2‑6‑1922 met Peter Johannes

                     Hubertus (Ber) Horsmans, zn. van Johannes Mathijs Horsmans en Maria Elisabeth Ritzen.

4.                  Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 27‑6‑1905, ovl. (74 jr. oud) te Sittard op 10‑4‑1980, tr. met Willem Bex, geb. op 24‑5‑1899,

                     ovl. (69 jr. oud) te Sittard op 4‑8‑1968.  

5.                  Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑4‑1907, ovl. (3 jr. oud) te Sittard op 14‑5‑1910.

6.                  Maria Elisabeth Eijkenboom, geb. te Sittard op 25‑2‑1909, ovl. (79 jr. oud) te Sittard op 24‑1‑1989, tr. (1) met Lorenz Beulen, geb.

                     op 24‑1‑1904, ovl. (38 jr. oud) te Sittard op 1‑12‑1942, tr. (2) met Hugo Richard Tolma, geb. te Essen [Duitsland] op 25‑5‑1904, ovl.

                     (59 jr. oud) te Sittard op 9‑7‑1963.

7.                  Maria Sibilla Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑1‑1911, ovl. (5 maanden oud) te Sittard op 13‑6‑1911 akte 63.

8.                  Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑2‑1912, ovl. (64 jr. oud) te Sittard op 13‑10‑1976, tr. met Johan Gelück, geb. in 1908,

                     ovl. ca. 84 jr. oud) te Geleen op 6‑8‑1992.

9.                  Joseph Eijkenboom, geb. in 1913, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 31‑5‑1913 akte 62, oud 6 weken.

10.                Henry (Harry) Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑5‑1914, ovl. (55 jr. oud) te Sittard op 7‑10‑1969, volgt IXp.

11.                Peter Eijkenboom, geb. te Sittard op 3‑9‑1915, ovl. (68 jr. oud) te Sittard op 18‑2‑1984, volgt IXq.

12.                Lambert Eijkenboom, geb. te Sittard op 28‑3‑1917, ovl. (55 jr. oud) te Sittard op 17‑10‑1972, tr. met A.H. Aussems.

13.                Helena Eijkenboom, geb. in 1918, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 4‑8‑1918 akte 85, oud 3 weken.

14.                Johannes Eijkenboom, geb. in 1920, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 10‑6‑1920 akte 57, oud 2 mnd

 

 

IXo.              Hendrik Hubertus Eijkenboom, zn. van Martinus Eijkenboom (VIIIn) en Maria Florentina (Dina) Metzen, geb. te Lanklahr [België] op 8‑5‑1899, ovl. (61 jr. oud) te Sittard op 17‑6‑1960, tr. (resp. 20 en 18 jr. oud) te Sittard op 14‑11‑1919 met Maria Sophia Swinkels, dr. van Paulus Lambertus Swinkels en Maria Gertruda Hubertina Boessen, geb. te Sittard op 2‑5‑1901, ovl. (71 jr. oud) te Sittard op 1‑9‑1972.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Jan Eijkenboom, geb. circa 1924, ovl. ca. 1 jr. oud) te Sittard op 27‑6‑1925 akte 95, 7 mnd oud.

2.                  Elisabeth Gerta Eijkenboom, geb. in 1938, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 15‑2‑1938 akte 50, 1 mnd oud.

 

IXp.              Henry (Harry) Eijkenboom, zn. van Martinus Eijkenboom (VIIIn) en Maria Florentina (Dina) Metzen, geb. te Sittard op 6‑5‑1914, ovl. (55 jr. oud) te Sittard op 7‑10‑1969, tr. met Mathilde Schreurs, geb. te Stein.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Gertrudis Eijkenboom, tr. met Kesselmans.

2.                  Florentina (Dinny) Eijkenboom, tr. met Piet J.C. Wishaupt, zn. van Jean Clément Pierre Wishaupt en Anna Maria Gertrudis Vossen.  

3.                  Sybilla Eijkenboom.

4.                  August Eijkenboom, tr. met Oda Arenz, dr. van Franz Arenz en May Solberg.

 

 

IXq.              Peter Eijkenboom, zn. van Martinus Eijkenboom (VIIIn) en Maria Florentina (Dina) Metzen, geb. te Sittard op 3‑9‑1915, ovl. (68 jr. oud) te Sittard op 18‑2‑1984, tr. met Johanna Bakker, geb. in 1914, ovl. ca. 78 jr. oud) te Sittard in 1992.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Martinus Hendrik Eijkenboom, geb. in 1936, ovl. ca. 1 jr. oud) te Sittard op 12‑9‑1937 akte 162, oud 11 mnd.

2.                  Bouwiena Geertruida Henrica (Winy) Eijkenboom, geb. te Sittard, Bloemiste, kerk.huw. (1) te Sittard met Albert Mathieu

                     Nottelman, zn. van Bernard Theodoor (Ben) Nottelman en Mariette Josephina Antoinette Hubertina Ubben, geb. in 1942, ovl. ca. 38

                      jr. oud) in 1980, tr. (2) met Franciscus Antonius William Henry Roeters, zn. van Eduard Arnoldus Roeters en Anna Maria Hubertina

                     Huybrechts, geb. te Sittard, Rijksambtenaar.  

3.                  Henderkien Janny (Riek) Eijkenboom, geb. te Sittard, tr. te Sittard met Eugene Antoine Maria (Eugéne) Nottelman, zn. van Bernard

                     Theodoor (Ben) Nottelman en Mariette Josephina Antoinette Hubertina Ubben, geb. te Roosteren.

4.                  Albert Eijkenboom, tr. met Nellie Dols

5.                  Bert Eijkenboom, tr. met Marcia Klein

6.                  M.C. (Broer) Eijkenboom, tr. met Maria Francisca (Mia) Cuijpers, dr. van Henricus Josephus (Harie) Cuijpers en Catharina Maria

                    (Trina)  Wandeloo, geb. te Sittard.  

 

VIIIo.           Jan Joseph Eijkenboom, zn. van Hendrikus Eijkenboom (VIIl) en Jacoba Kunkels, geb. te Sittard op 6‑11‑1879, tr. (resp. 31 en 44 jr. oud) te Sittard op 28‑4‑1911 met Maria Cornelia Wouters, dr. van Anton Wouters en Anna Barbara Schillings, geb. te Sittard op 11‑2‑1867.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Martinus Eijkenboom, geb. circa 1912, ovl. ca. 6 jr. oud) te Sittard op 23‑11‑1918 akte 166.

 

                      Maria Cornelia Wouters, dr. van Anton Wouters en Anna Barbara Schillings, tr. (1) met Peter Joseph Floracts, ovl. voor 1878.

 

VIIm.           Johannes Hubertus Eijkenboom, zn. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Anna Maria Haan, geb. te Neer op 18‑5‑1842, ovl. (74 jr. oud) te Sittard op 8‑4‑1917 akte 53, tr. (resp. 20 en 21 jr. oud) (1) te Sittard op 23‑5‑1862, (gesch. op 5‑8‑1889) met Maria Gertrudis Olfers, dr. van Hendrik Olfers en Maria Gertruid Cremers, geb. te Born op 25‑3‑1841, Werkvrouw, huisvrouw, rondvendster, ovl. (hoogstens 50 jr. oud) voor 19‑6‑1891.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Jan Eijkenboom, geb. te Sittard op 2‑2‑1863, ovl. (57 jr. oud) te Sittard op 22‑6‑1920, volgt VIIIp.

2.                  Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom, geb. te Sittard op 2‑2‑1865, ovl. (74 jr. oud) te Meerssen op 20‑2‑1939, volgt VIIIq.

3.                  Maria Gertrudis Eijkenboom, geb. te Sittard op 18‑8‑1867, ovl. (60 jr. oud) te Sittard op 6‑1‑1928, volgt VIIIr.

4.                  Maria Rosalia Eijkenboom, geb. te Sittard op 25‑9‑1869, ovl. (59 jr. oud) te Sittard op 23‑2‑1929, volgt VIIIs.

5.                  Maria Jacoba Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑11‑1871 akte 129, ovl. (8 maanden oud) te Sittard op 2‑7‑1872 akte 67.

6.                  Maria Elisabeth Eikenboom, geb. te Sittard op 7‑7‑1873, ovl. (87 jr. oud) te Rothem‑Meerssen op 8‑1‑1961, volgt VIIIt.

7.                  Maria Helena Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑10‑1875 akte 127, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 27‑4‑1878 akte 74.

8.                  Hendrik Eijkenboom, geb. te Sittard op 23‑11‑1879 akte 95, ovl. (7 maanden oud) te Gulpen op 1‑7‑1880.

9.                  Hubert Jacob Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑4‑1881, ovl. (43 jr. oud) te Sittard op 5‑4‑1925, volgt VIIIu.

 

                      Johannes Hubertus Eijkenboom, tr. (resp. 49 en 26 jr. oud) (2) te Sittard op 19‑6‑1891 met Maria Antionetta Eulalia Vrijens, dr. van Maria Jeanne Hubertina Vrijens, geb. te Beek op 3‑4‑1865, Huisvrouw, ovl. (80 jr. oud) te Nuth op 1‑12‑1945.

                      Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.                  Maria Gertrudis Apolonia (Gertruda) Eijkenboom, geb. te Sittard op 9‑2‑1892, ovl. (86 jr. oud) te Spaubeek op 7‑7‑1978, volgt VIIIv.

2.                  Johannes Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 10‑12‑1893, ovl. (58 jr. oud) te Heerlen op 15‑10‑1952, volgt VIIIw.

3.                  Maria Josephina Eijkenboom, geb. te Sittard op 3‑11‑1894, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 26‑12‑1895 akte 143.

4.                  Frederik Willem Eijkenboom, geb. te Sittard op 30‑12‑1895, ovl. (65 jr. oud) te Heerlen op 16‑9‑1961, volgt VIIIx.

5.                  Maria Elisabeth Eijkenboom, geb. te Sittard op 16‑1‑1897, ovl. (7 maanden oud) te Sittard op 1‑9‑1897 akte 69.

6.                  Maria Jacobina Eijkenboom, geb. te Sittard op 22‑1‑1898, ovl. (één maand oud) te Sittard op 21‑3‑1898 akte 29.

7.                  Maria Rosalia Eijkenboom, geb. te Sittard op 4‑1‑1899, ovl. (4 maanden oud) te Sittard op 29‑5‑1899 akte 66.

8.                  Hendrik Joseph Eijkenboom, geb. te Sittard op 20‑4‑1900, ovl. (30 dagen oud) te Sittard op 20‑5‑1900 akte 54.

9.                  Maria Gertruda Jacqueline Eijkenboom, geb. te Sittard op 26‑7‑1901, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 5‑12‑1902 akte 110.

10.                Maria Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑10‑1903, ovl. (82 jr. oud) te Sittard op 6‑9‑1986, begr. op 6‑9‑1986, tr. (resp. 17

                     en ca. 24 jr. oud) te Sittard op 26‑8‑1921 met Theodorus Mols, zn. van Anton Mols en Maria Smeets, geb. te Sittard in 1897,

                     ovl. ca. 89 jr. oud) te Sittard op 6‑9‑1986.

11.                Maria Rosalina Eijkenboom, geb. te Sittard op 7‑2‑1905, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 9‑2‑1906 akte 13.

12.                Johannes Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 30‑10‑1906, ovl. (24 dagen oud) te Sittard op 23‑11‑1906 akte 132.

13.                Jan Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 25‑3‑1908, ovl. (2 dagen oud) te Sittard op 27‑3‑1908 akte 42

 

VIIIp.           Jan Eijkenboom, zn. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 2‑2‑1863, Koopman, handelaar, marsdrager, straatmuzikant, handelsman, rondventer, ovl. (57 jr. oud) te Sittard op 22‑6‑1920 akte 60, tr. (beiden 21 jr. oud) te Sittard op 28‑11‑1884 met Barbara Janssen, dr. van Petrus Janssen en Maria Catharina Sijben, geb. te Weert op 14‑3‑1863, Rondvendster, huisvrouw, ovl. (69 jr. oud) te Sittard op 14‑3‑1932, begr. te Sittard op 16‑3‑1932.

                      Uit dit huwelijk 17 kinderen:

1.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Heer op 19‑8‑1885 akte 23 (doodgeb.).

2.                  Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 13‑8‑1886, ovl. (81 jr. oud) te Sittard op 12‑11‑1967, volgt IXr.

3.                  Johannes Hubertus (Hennes) Eijkenboom, geb. te Sittard op 10‑5‑1888, ovl. (82 jr. oud) te Brunssum op 15‑10‑1970, volgt IXs.

4.                  Maria Hubertina Elisabeth Eijkenboom, geb. te Sittard op 4‑1‑1890, ovl. (3 jr. oud) te Sittard op 26‑2‑1893 akte 19.

5.                  Rosalina Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Sittard op 21‑2‑1891, ovl. (86 jr. oud) te Sittard op 9‑12‑1977, tr. (resp. 21 en 28 jr.

                     oud) (1) te Sittard op 31‑1‑1913 met Gijsbertus Antonius Klingestijn, geb. te Maastricht op 15‑1‑1885, ovl. (65 jr. oud) te Sittard op

                     23‑4‑1950, tr. (2) met Johannes Hendrikx.

6.                 Hendrik Joseph Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑6‑1893, ovl. (73 jr. oud) te Sittard op 24‑12‑1966 Verongelukt vlak voor 50-jarige

                    huwelijksdag, overl. in zhs De Goddelijke Voorzienigheid tgv een ongeval, tr. (resp. 23 en 22 jr. oud) te Sittard op 16‑2‑1917 met

                    Catharina Swinkels, dr. van Paulus Lambertus Swinkels en Maria Gertruda Hubertina Boessen, geb. te Geldrop op 5‑9‑1894, ovl. (78

                     jr. oud) te Sittard op 30‑5‑1973, begr. te Sittard op 4‑6‑1973.

7.                  Willem Eijkenboom, geb. te Sittard op 8‑3‑1895, ovl. (8 maanden oud) te Sittard op 13‑11‑1895 akte 114.

8.                  Philip Alexander Eijkenboom, geb. te Sittard op 2‑6‑1896, ovl. (9 maanden oud) te Sittard op 3‑3‑1897 akte 21.

9.                  Peter Eijkenboom, geb. te Sittard op 4‑7‑1897, ovl. (2 maanden oud) te Sittard op 28‑9‑1897 akte 78.

10.                Jacobus Hubertus (Sjaak) Eijkenboom, geb. te Sittard op 5‑9‑1898, ovl. (90 jr. oud) te Sittard op 12‑7‑1989, volgt IXt.

11.                Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 28‑12‑1899, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 12‑8‑1901 akte 91.

12.                Gerardus Eijkenboom, geb. te Sittard op 30‑1‑1901, ovl. (67 jr. oud) te Sittard op 18‑5‑1968, tr. (resp. 26 en 23 jr.

                     oud) te Sittard op 11‑11‑1927 met Maria Adelgonda Wehrens, geb. te Susterseel [Duitsland] op 5‑2‑1904, ovl. (86 jr. oud) te

                     Sittard op 22‑11‑1990.

13.                Maria Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 7‑3‑1902, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 11‑11‑1904 akte 116.

14.                Anna Catharina Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑4‑1904, ovl. (65 jr. oud) te Sittard op 10‑5‑1969, tr. met Mathias Philippen, geb.

                     te Broeksittard op 22‑6‑1904, ovl. (58 jr. oud) te Sittard op 23‑4‑1963.

15.                Gertrudis Eijkenboom, geb. te Sittard op 5‑1‑1906, ovl. (83 jr. oud) te Sittard op 10‑2‑1989 overl. in het Maaslandziekenhuis, begr.

                     te Geleen op 14‑2‑1989, tr. (resp. 18 en 22 jr. oud) te Sittard op 29‑8‑1924 met Lambertus Hoesel van, zn. van Theodorus Hoesel

                     van en Johanna Loo van der, geb. te Kerkdriel op 24‑1‑1902, ovl. (64 jr. oud) te Geleen op 20‑3‑1966, begr. te Schimmert op

                     23‑3‑1966.

16.               Hubertus Johannes Eijkenboom, geb. te Sittard op 4‑4‑1907, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 11‑8‑1909.

17.               Johannes Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 14‑11‑1909, ovl. (85 jr. oud) te Geleen op 24‑5‑1995, begr. te Sittard, tr. (resp.

                    23 en 20 jr. oud) (1) te Geleen op 20‑12‑1932 met Anna Maria Margaretha Eijkenboom, dr. van Hubertus Eikenboom (IXu)

                    (Arbeider, mijnwerker) en Theresia Kleijnen, geb. te Meerssen op 7‑7‑1912 (get. Jan Hendrik Eijkenboom en Jan Kleijnen, akte 125),

                    ovl. (30 jr.  oud) te Sittard op 18‑12‑1942 akte 295, begr. te Beek op 22‑12‑1942, tr. (resp. 34 en 33  jr. oud) (2) te Schaesberg op

                    16‑12‑1943 met Anna Christina (Christien) Benden, dr. van Alexander Hubert Benden en Maria Hubertina Paulina Pisters, geb. te

                    Schaesberg op 16‑4‑1910, ovl. (67 jr. oud) te Sittard op 5‑1‑1978, begr. te Sittard.

 

IXr.               Hubertus Eijkenboom, zn. van Jan Eijkenboom (VIIIp) en Barbara Janssen, geb. te Sittard op 13‑8‑1886, Fabr. arb, caféhouder, mijnwerker, ovl. (81 jr. oud) te Sittard op 12‑11‑1967, tr. (beiden 21 jr. oud) te Sittard op 8‑11‑1907 met Martina Martha Swinkels, dr. van Paulus Lambertus Swinkels en Maria Gertruda Hubertina Boessen, geb. te Weert op 16‑10‑1886, ovl. (56 jr. oud) te Sittard op 13‑12‑1942.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Petronella Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Sittard op 13‑11‑1909, ovl. (53 jr. oud) te Sittard op 14‑1‑1963, begr. te Sittard op

                     17‑1‑1963, tr. met Jan Hendrik Canton.

2.                  Paulus Lambertus (Bert) Eijkenboom, geb. te Sittard op 9‑4‑1910, ovl. (67 jr. oud) te Sittard op 25‑4‑1977, volgt Xo.

3.                  Johannes Hubertus , geb. te Sittard op 15‑5‑1911, ovl. (6 weken oud) te Sittard op 30‑6‑1911 akte 74.

4.                  Nicolas Hubertus Eijkenboom, geb. te Sittard op 15‑5‑1911, ovl. (33 dagen oud) te Sittard op 17‑6‑1911 akte 67.

5.                  Johannes Eijkenboom, geb. op 24‑9‑1911, ovl. (66 jr. oud) op 9‑8‑1978, begr. te Sittard, tr. met Helena (Lina) Slangen.

6.                  Rosalina Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Sittard op 6‑9‑1912, ovl. (86 jr. oud) te Sittard op 4‑7‑1999, begr. te Sittard op

                    15‑7‑1999, tr. met Henri Lambert (Harry) Paes, ovl. op 12‑11‑1970.  

7.                  Joseph Eijkenboom, geb. te Sittard in 1916, Mijnwerker, ovl. ca. 69 jr. oud) te Australië in 1985, tr. (resp. ca. 22 en ca. 17

                     jr. oud) te Eygelshoven op 12‑8‑1938 met Josephine Hubertine Reijnders, dr. van Johan  Arnold Reijnders en Therese Roth,  geb. te

                    Stevensweer.

8.                 Hubertus Jacobus M. Eijkenboom,  tr. te Sittard met Josephina Petronella Hendriks, dr. van Willem Hendriks (Beambte L.T.M. en

                    mijnwerker) en Marie Elisabeth Engels, geb. te Sittard.

9.                  Jacobus Hubertus Eijkenboom, tr. met Peters.

 

Xo.                Paulus Lambertus (Bert) Eijkenboom, zn. van Hubertus Eijkenboom (IXr) en Martina Martha Swinkels, geb. te Sittard op 9‑4‑1910, ovl. (67 jr. oud) te Sittard op 25‑4‑1977, begr. te Sittard op 29‑4‑1977, tr. met Gusta Schaefer, geb. te Maasniel.

                      Uit dit huwelijk een kind:

1.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Sittard op 14‑5‑1935 akte 110 (doodgeb.). 

 

IXs.               Johannes Hubertus (Hennes) Eijkenboom, zn. van Jan Eijkenboom (VIIIp) en Barbara Janssen, geb. te Sittard op 10‑5‑1888, ovl. (82 jr. oud) te Brunssum op 15‑10‑1970 in St. Gregoriusziekenhuis, begr. te Hoensbroek op 19‑10‑1970, tr. (resp. 21 en 20 jr. oud) te Sittard op 15‑10‑1909 met Maria Regina (Maria) Simon, dr. van Wilhelm Simon en Maria Francisca Breuer, geb. te Meerssen op 18‑2‑1889, ovl. (72 jr. oud) te Hoensbroek op 12‑10‑1961 bij overl. Emmastraat 49, begr. te Hoensbroek op 16‑10‑1961.

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑5‑1910 akte 72 (doodgeb.).

2.                  Willem Eijkenboom, geb. circa 1912, ovl. ca. 1 jr. oud) te Sittard op 1‑4‑1913 akte 41, oud 5 mnd.

3.                  Hubertus Josephus Eijkenboom, geb. in 1915, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 2‑5‑1915 akte 69, oud 3 weken

 

IXt.               Jacobus Hubertus (Sjaak) Eijkenboom, zn. van Jan Eijkenboom (VIIIp) en Barbara Janssen, geb. te Sittard op 5‑9‑1898, Mijnwerker, zakenman, eigenaar Eijkenboom Modes, ovl. (90 jr. oud) te Sittard op 12‑7‑1989 overl. verpleeghuis Invia, begr. te Sittard op 17‑7‑1989, tr. (resp. 22 en 19 jr. oud) te Sittard op 3‑6‑1921 met Johanna Hoesel van, dr. van Lambertus Hoesel van en Anna Elisabeth Schuffelen, geb. te Oppum [Duitsland] op 26‑12‑1901, ovl. (82 jr. oud) te Sittard op 30‑11‑1984, begr. te Sittard op 5‑12‑1984.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Sittard op 20‑3‑1923 akte 53 (doodgeb.). 

 

VIIIq.           Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom, zn. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 2‑2‑1865, Handelaar, marsdrager, rondventer, koopman, handelsman, ovl. (74 jr. oud) te Meerssen op 20‑2‑1939 akte 11, tr. (resp. 23 en ca. 22 jr. oud) te Sittard op 30‑11‑1888 met Joanna Maria Elisabeth Janssen, dr. van Petrus Janssen en Maria Catharina Sijben, geb. te Weert in 1866, Huisvrouw.

                      Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.                  Hubertus Eikenboom, geb. te Sittard op 16‑10‑1889, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 10‑9‑1970, volgt IXu.

2.                  Maria Gertrudis Eijkenboom, geb. te Sittard op 11‑1‑1891, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 1‑2‑1893 akte 9.

3.                  Anna Petronella Eikenboom, geb. te Sittard op 25‑12‑1893, ovl. (48 jr. oud) te Sittard op 18‑12‑1942 akte 69, begr. te Beek op

                     22‑12‑1942, tr. (resp. 20 en 25 jr. oud) te Meerssen op 14‑11‑1914 met August Kristiaan Extra, zn. van August Extra en Helena

                     Janssen, geb. te Keulen [Duitsland] op 9‑5‑1889.

4.                  Peter Martinus Eijkenboom, geb. te Sittard op 21‑12‑1895, ovl. (7 maanden oud) te Sittard op 31‑7‑1896 akte 52.

5.                  Joachim Gerardus Hubertus Eikenboom, geb. te Sittard op 15‑2‑1897, Mijnwerker wnd Sittard, tr. (resp. 25 en ca. 22 jr. oud)

                     te Meerssen op 11‑11‑1922 akte 33 met Anna Kesler, dr. van Willem Nicolaas Kesler (Mjnwerker wnd Maastricht) en Catharina

                     Hubertina Gabanno, geb. te Maastricht circa 1900, Zb. wnd Maastricht.

6.                  Anna Margaretha Eikenboom, geb. te Meerssen op 12‑5‑1898, ovl. (72 jr. oud) te Maastricht op 7‑7‑1970, volgt IXv.

7.                  Hendrik Joseph Eikenboom, geb. te Meerssen op 25‑8‑1899, ovl. (71 jr. oud) te Meerssen op 9‑4‑1971, volgt IXw.

8.                  Hendrika Maria Eijkenboom, geb. te Meerssen op 22‑8‑1901 (get. Hendrik Joseph Eijkenboom en Jean Lemeer, akte 151), ovl.

                     (3 maanden oud) te Meerssen op 3‑12‑1901 akte 89.

9.                  Anna Maria Eijkenboom, geb. te Meerssen op 6‑11‑1902, ovl. (74 jr. oud) te Valkenburg a/d Geul op 19‑6‑1977, volgt IXx.

10.                Louis Hubertus (Louis) Eijkenboom, geb. te Meerssen op 28‑2‑1904 (get. J.Claessen 51jr. herbergier en H.Wijngaard 45jr. koopman,

                     akte 39), wnd Meerssen Burg. Murisstraat 64, ovl. (81 jr. oud) te Meerssen op 27‑2‑1986 akte 21, begr. te Meerssen, tr. met Lies

                     Janssen, geb. in 1915, ovl. ca. 68 jr. oud) in 1983, begr. te Meerssen.

11.                Wilhelmus Hubertus (Willem) Eijkenboom, geb. te Meerssen op 18‑3‑1905 (get. Jozef Kusters en Jan Lemeer, akte 48), ovl. (73 jr.

                     oud) te Maastricht op 11‑10‑1978, begr. te Berg en Terblijt, tr. met Anna Maria Penders, ovl. in 2002, begr. te Berg en Terblijt op

                    12‑1‑2002.  

12.                n.n. Eijkenboom, geb. te Meerssen op 31‑7‑1908 akte 55 (doodgeb.).

13.                Maria Elisabeth Eijkenboom, geb. te Meerssen op 20‑6‑1910 (get. Jan Claessen en Joseph Kusters, akte 136), ovl. (40 jr. oud)

                     te Meerssen op 16‑2‑1951, begr. te Meerssen, tr. met J.H. Willems, zn. van Jan Hub Willems en Maria Josephina Essers, geb. op

                     4‑6‑1908, ovl. (67 jr. oud) te Meerssen op 25‑1‑1976, begr. te Meerssen.

 

IXu.              Hubertus Eikenboom, zn. van Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom (VIIIq) en Joanna Maria Elisabeth Janssen, geb. te Sittard op 16‑10‑1889, Arbeider, mijnwerker, ovl. (80 jr. oud) te Sittard op 10‑9‑1970, tr. (resp. 21 en 19 jr. oud) te Meerssen op 24‑6‑1911 (get. Mouchard, Kusters, Kreemers en Rouvroije, akte 21) met Theresia Kleijnen, dr. van Jan Kleijnen en Maria Magaetha Coolen, geb. te Meerssen op 10‑2‑1892, ovl. (70 jr. oud) te Sittard op 19‑2‑1962 overl. in R.K. ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, begr. te Beek.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Anna Maria Margaretha Eijkenboom, geb. te Meerssen op 7‑7‑1912 (get. Jan Hendrik Eijkenboom en Jan Kleijnen, akte 125), ovl.

                     (30 jr. oud) te Sittard op 18‑12‑1942 akte 295, begr. te Beek op 22‑12‑1942, tr. met Johannes Hubertus Eijkenboom zn. van Jan

                     Eijkenboom (VIIIp) en Barbara Janssen.

2.                  Johanna Maria Elisabeth Eikenboom, geb. te Meerssen.

3.                  Johannes Leonardus Eikenboom, geb. te Meerssen.

4.                  Johannes Hubertus Eikenboom, geb. in 1922, ovl. ca. 18 jr. oud) te Sittard op 14‑12‑1940 akte 69.

5.                  Michiel Eikenboom, geb. in 1924, ovl. ca. 4 jr. oud) te Heerlen op 18‑1‑1928 akte 5.

6.                  Louis Hendricus Eikenboom, geb. in 1926, ovl. ca. 2 jr. oud) te Heerlen op 31‑1‑1928 akte 56

 

IXv.               Anna Margaretha Eikenboom, dr. van Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom (VIIIq) en Joanna Maria Elisabeth Janssen, geb. te Meerssen op 12‑5‑1898 (get. J.Eijkenboom 46jr. en Declercq, akte 79), ovl. (72 jr. oud) te Maastricht op 7‑7‑1970 overl. in het ziekenhuis St.Annadal, begr. te Meerssen, tr. (resp. 21 en 24 jr. oud) te Meerssen op 21‑6‑1919 akte 35 met Guillaume Hardy, zn. van Hubert Jozef Hardy en Maria Catharina Korr, geb. te Maastricht op 20‑2‑1895, ovl. (68 jr. oud) te Meerssen op 8‑3‑1963.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Jonny Hardy, volgt Xp.

2.                  M. Hardy, tr. met T. Leur Vd. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.                  J. Hardy, tr. met Y. Willems. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend bekend.

4.                  T. Hardy, tr. met H. Houben. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend bekend.

5.                  G. Hardy

6.                  E. Hardy, tr. met B. Spekenbrink. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

 

Xp.                Jonny Hardy, zn. van Guillaume Hardy en Anna Margaretha Eikenboom (IXv) geb. te Meerssen, Electro-technicus, tr. te Bunde met Angéli Marie Gertrude Gulikers, dr. van Hendrikus Hubertus Jacobus Gulikers (Schilder) en Maria Gertrude Konings, geb. te Bunde.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Ingrid Hardy.

2.                  Paul Hardy. 

 

IXw.             Hendrik Joseph Eikenboom, zn. van Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom (VIIIq) en Joanna Maria Elisabeth Janssen, geb. te Meerssen op 25‑8‑1899 (get. HJ.Eijkenboom 48jr. en Claessens, akte 112), Mijnwerker wnd Meerssen, ovl. (71 jr. oud) te Meerssen op 9‑4‑1971, tr. (resp. 22 en 20 jr. oud) te Meerssen op 12‑11‑1921 met Gertruda Kleynen, dr. van Johannes Hubertus Kleynen en Margaretha Coolen, geb. te Meerssen op 16‑6‑1901, ovl. (64 jr. oud) te Meerssen op 16‑5‑1966.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                  Johannes Hubertus Eikenboom, geb. in 1922, ovl. ca. 18 jr. oud) te Sittard op 14‑12‑1940.

2.                  Johannes Hubertus Gerardus Eikenboom, geb. in 1‑1923, ovl. (7 maanden oud) te Meerssen op 15‑8‑1923 akte 36

 

IXx.               Anna Maria Eijkenboom, dr. van Jan Hubert (Jozef) Eijkenboom (VIIIq) en Joanna Maria Elisabeth Janssen, geb. te Meerssen op 6‑11‑1902 (get. Frederik Manger en Jean Claessen, akte 182), ovl. (74 jr. oud) te Valkenburg a/d Geul op 19‑6‑1977, begr. te Meerssen op 23‑6‑1977, tr. (resp. 21 en ca. 22 jr. oud) te Meerssen op 10‑11‑1923 met Pieter Johannes Honée, zn. van Martinus Honée (Dagloner) en Lena (Helena) Kaubo, geb. te Maastricht circa 1901, wnd Meerssen Gansbaan, ovl. ca. 41 jr. oud) in 1942.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Johannes Hubertus Honée, geb. te Meerssen op 22‑5‑1926, ovl. (42 jr. oud) te Maastricht op 12‑12‑1968.

2.                  Jean Hubert Honée, volgt Xq.

3.                  A Honée, tr. met M. Costongs.  

4.                  E Honée, tr. met V Schols

 

Xq.                Jean Hubert Honée, zn. van Pieter Johannes Honée (wnd Meerssen Gansbaan) en Anna Maria Eijkenboom (IXx) geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Hubertina Josephina Cobben, dr. van Guillaume Cobben en Catharina (Maria) Vossen, geb. te Meerssen.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Catharina Petrus Johannes Anna Honée. 

 

VIIIr.            Maria Gertrudis Eijkenboom, dr. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 18‑8‑1867 akte 84, ovl. (60 jr. oud) te Sittard op 6‑1‑1928 akte 6, tr. (resp. 25 en ca. 26 jr. oud) te Sittard op 7‑10‑1892 met Hendrik Joseph Slangen, zn. van Christiaan Slangen en Maria Anna Geilen, geb. te Sittard in 1866, Arbeider, ovl. (hoogstens 62 jr. oud) voor 6‑1‑1928.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Hendrik Slangen, geb. te Sittard, tr. te Sittard met Gertruda Maria Hubertina Beke op de, dr. van Karel Beke op de en Petronella

                     Catharina Peters, geb. te Budel.  

 

VIIIs.            Maria Rosalia Eijkenboom, dr. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 25‑9‑1869 akte 109, Rondventster, ovl. (59 jr. oud) te Sittard op 23‑2‑1929 akte 41, tr. (resp. 22 en ca. 21 jr. oud) te Sittard op 23‑10‑1891 met Fredericus Wilhelmus Pfeifer, zn. van Conrad Pfeifer en Catharina Gillissen, geb. te Munchen‑Gladbach [Duitsland] in 1870, Muzikant.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Johannes Jacobus Pfeifer, geb. te Sittard op 10‑11‑1889, volgt IXy.

2.                  Maria Gertrudis Pfeifer, geb. te Sittard op 3‑12‑1892 akte 161, ged. te Sittard op 1‑1‑1893 akte 1, oud 4 weken.

3.                  Maria Elisabeth (Inge) Pfeifer, tr. te Sittard op 2‑4‑1920 met Matheus Wilhemus Boessen, zn. van Henricus Boessen en Sophia

                     Breuer,  geb. te Sittard.

 

IXy.               Johannes Jacobus Pfeifer, zn. van Fredericus Wilhelmus Pfeifer en Maria Rosalia Eijkenboom (VIIIs), geb. te Sittard op 10‑11‑1889 akte 167, tr. (31 jr. oud) te Maastricht op 24‑8‑1921 met Anna Maria Hubertina Wagner, dr. van Johann Wagner en Anna Maria Stein, geb. te Keulen [Duitsland].

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Wilhelmus Pfeifer, geb. te Maastricht

 

VIIIt.            Maria Elisabeth Eikenboom, dr. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 7‑7‑1873 akte 61, ovl. (87 jr. oud) te Rothem‑Meerssen op 8‑1‑1961, begr. te Rothem‑Meerssen op 11‑1‑1961, tr. (resp. 20 en 23 jr. oud) te Sittard op 4‑5‑1894 met Joachim Gerardus Hubertus Hensels, zn. van Hendricus Hensels en Maria Hubertina Nottet, geb. te Roermond op 17‑3‑1871, Koopman, ovl. (40 jr. oud) te Meerssen op 25‑11‑1911 overl. akte 125.

                      Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.                  Jacobus Hubertus Hensels, geb. in 1894, ovl. ca. 14 jr. oud) te Meerssen op 6‑7‑1908.

2.                  Maria Elisabeth Hensels, geb. te Meerssen op 3‑3‑1895 (get. Rokx en Zwakhoven. akte 39), ovl. (6 maanden oud) te Meerssen op

                     12‑9‑1895, Overl. akte 82.

3.                  Hubertus Gerardus Hensels, geb. te Meerssen op 12‑5‑1896 (get. Mesters en Manger, akte 64), tr. met Catharina (Netta)

                     Eikenboom, dr. van Renier Eikenboom (VIIIa)  en Anna Maria Thimister (Koopvrouw).

4.                  Johannes Hendrikus Hensels, geb. te Meerssen op 18‑1‑1898 (get. Eikenboom en Kreemers, akte 8), Fabr. arb, tr. (resp. 20 en

                     ca. 21 jr. oud) te Meerssen op 21‑12‑1918 akte 57 met Catharina Benedicta Nijpels, dr. van Joseph Leonardus Nijpels en

                     Maria Hubertina Boormans, geb. te Maastricht circa 1897, Arb. wnd Limmel-Meerssen.

5.                  Leonardus Hubertus Hensels, geb. te Meerssen op 28‑3‑1900 (get. Waelen en Mesters, akte 42), ovl. (1 jr. oud) te Meerssen op

                     25‑9‑1901 Overl. akte 68.

6.                  Jan Damianus Hensels, geb. te Meerssen op 25‑1‑1902 (get. Gulikers en Hanssen, akte 14), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op

                     10‑4‑1902 Overl. akte 40.

7.                  Joseph Ludovicus Hensels, geb. te Meerssen op 5‑2‑1903 (get. Honee en Kusters, akte 23).

8.                  Hendrikus Gerardus Hensels, geb. te Meerssen op 25‑2‑1904 (get. H.Eijkenboom en G.Honee, akte 37), ovl. (26 dagen oud) te

                     Meerssen op 23‑3‑1904 akte 27.

9.                  Willem Hubertus Hensels, geb. te Meerssen op 27‑7‑1905 (get. L.Bouwens en Kusters, akte 136), Metselaar, ovl. (83 jr. oud) te

                     Maastricht op 25‑11‑1988 Overl. Verpleeg-kliniek, begr. te Meerssen op 29‑11‑1988, tr. (resp. 24 en ca. 23 jr. oud) te

                     Meerssen op 8‑11‑1929 akte 29 met Maria Catharina Elisabeth Maenen, geb. te Meerssen circa 1906, ovl. ca. 87 jr. oud) op

                     28‑12‑1993, begr. te Meerssen op 31‑12‑1993.

10.               Joseph Hendrik Hensels, geb. te Meerssen op 21‑5‑1907 (get. J.Kusters en A.Weerts, akte 89), ovl. (9 maanden oud) te Meerssen op

                    14‑3‑1908 Overl. akte 23.

11.               Jacobus Hubertus Hensels, geb. te Meerssen op 22‑6‑1908 (get. L.Huijts en A.Honnef, akte 120), ovl. (2 weken oud) te Meerssen op

                    6‑7‑1908 Overl. akte 52.

12.               Johannes Jacobus Hensels, geb. te Meerssen op 29‑7‑1909 (get. J.Kusters en H.Rouvroye. akte 127), ovl. (10 dagen oud) te Meerssen

                    op 8‑8‑1909 (get. de vader, akte 67).

13.               Maria Elisabeth Hensels, geb. te Meerssen op 27‑9‑1910, volgt IXz

 

IXz.               Maria Elisabeth Hensels, dr. van Joachim Gerardus Hubertus Hensels en Maria Elisabeth Eikenboom (VIIIt) geb. te Meerssen op 27‑9‑1910 (get. P.Kreemers en J.Kusters. akte 191), tr. (resp. 23 en 24 jr. oud) te Meerssen op 1‑6‑1934 met Jozef Hubertus Mullenders, geb. te Meerssen op 3‑7‑1909, Stucadoor, ovl. (78 jr. oud) te Amby‑Maastricht op 22‑4‑1988, begr. te Rothem‑Meerssen op 27‑4‑1988.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Ber Mullenders.

2.                  Nettie Mullenders.

3.                  Gerard Mullenders.

4.                  Leon Mullenders.

5.                  Maria Mullenders.

6.                  Liesje Mullenders. 

 

VIIIu.           Hubert Jacob Eijkenboom, zn. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Gertrudis Olfers, geb. te Sittard op 24‑4‑1881, ovl. (43 jr. oud) te Sittard op 5‑4‑1925, tr. (resp. 20 en 21 jr. oud) te Sittard op 13‑12‑1901 met Maria Catharina Janssen, dr. van Jan Mathis Janssen en Petronella Koolen, geb. te Maastricht op 15‑5‑1880, ovl. (69 jr. oud) te Sittard op 13‑7‑1949.

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Johannes Hubertus Maria Eijkenboom, geb. te Sittard op 7‑3‑1903, ovl. (1 jr. oud) te Sittard op 14‑2‑1905 akte 20.

2.                  Maria Antonia Eulalia Eijkenboom, geb. te Sittard op 24‑8‑1904, ovl. (18 jr. oud) te Sittard op 18‑11‑1922 akte 138.

3.                  Anna Maria (Marieke-Mieke) Eijkenboom, geb. te Sittard op 30‑1‑1906, ovl. (4 maanden oud) te Sittard op 10‑6‑1906.

4.                  Johannes Hubertus (Johan) Eijkenboom, geb. te Sittard op 5‑5‑1909, ovl. (70 jr. oud) te Sittard op 7‑8‑1979, volgt IXaa.

5.                  Hendrik Joseph Marie Eijkenboom, geb. te Sittard op 15‑2‑1911, ovl. (4 maanden oud) te Sittard op 28‑6‑1911 akte 73.

6.                  Hubertus Franciscus (Frans) Eijkenboom, geb. te Sittard op 7‑7‑1912, ovl. (62 jr. oud) te Sittard op 30‑12‑1974, begr. te Sittard, tr.

                     met Gertie Pfennings, geb. op 24‑3‑1920, ovl. (53 jr. oud) op 4‑1‑1974, begr. te Sittard.

7.                  Anna Maria Gertruda Hubertina (Truke) Eijkenboom, geb. op 14‑6‑1914, ovl. (55 jr. oud) op 27‑5‑1970, begr. te Sittard, tr. met

                     Pierre Marx.  

8.                  Mathis Eijkenboom, geb. te Sittard op 22‑5‑1916, ovl. (6 weken oud) te Sittard op 4‑7‑1916 akte 95.

9.                  Herman Joseph (Herman) Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑11‑1919, Chemisch analist, zaalchef chemisch laboratorium, ovl. (67 jr.

                     oud) te Sittard op 16‑5‑1987. 

 

IXaa.            Johannes Hubertus (Johan) Eijkenboom, zn. van Hubert Jacob Eijkenboom (VIIIu) en Maria Catharina Janssen, geb. te Sittard op 5‑5‑1909, ovl. (70 jr. oud) te Sittard op 7‑8‑1979, tr. met Johanna Sikking, geb. in 1909, ovl. ca. 82 jr. oud) in 1991, begr. te Sittard.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Peter Karel Eijkenboom, geb. circa 1942, ovl. (minder dan één jr. oud) te Sittard op 12‑4‑1942 akte 111, oud 4 mnd

 

VIIIv.            Maria Gertrudis Apolonia (Gertruda) Eijkenboom, dr. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Antionetta Eulalia Vrijens, geb. te Sittard op 9‑2‑1892, ovl. (86 jr. oud) te Spaubeek op 7‑7‑1978, begr. te Sittard, tr. (resp. 19 en 21 jr. oud) (1) te Sittard op 12‑1‑1912 met Jan Christiaan Paes, geb. te Geleen op 6‑5‑1890, ovl. (hoogstens 88 jr. oud) voor 7‑7‑1978.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Jan Maria Gerardus Paes, geb. circa 1934, ovl. ca. 6 jr. oud) te Sittard op 8‑1‑1940 akte 7.

 

                      Maria Gertrudis Apolonia (Gertruda) Eijkenboom, tr. (2) met Jacques Lemmens, ovl. voor 7‑7‑1978.

                   

 

VIIIw.          Johannes Hubertus Eijkenboom, zn. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Antionetta Eulalia Vrijens, geb. te Sittard op 10‑12‑1893, Handlanger, mijnwerker, ovl. (58 jr. oud) te Heerlen op 15‑10‑1952 akte 552, begr. te Heerlerheide, tr. (resp. 23 en 26 jr. oud) te Oud en Nieuw Gastel op 16‑6‑1917 met Maria Johanna Schoonen, dr. van Adriaan Cornelis Schoonen en Helena Hoppenbrouwers, geb. te Oud en Nieuw Gastel op 6‑6‑1891, ovl. (80 jr. oud) op 25‑9‑1971, begr. te Heerlerheide.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Maria Hubertina Helena (Leentje) Eijkenboom, geb. te Sittard op 1‑2‑1919, ovl. (76 jr. oud) te Hoensbroek op 3‑2‑1995, begr. te

                     Imstenrade op 8‑2‑1995, tr. met Martinus (Martien) Kuit van de.

2.                  Adrianus Antonius (Andre) Eijkenboom, tr. met Anna (Annie) Kamphuis, geb. in 1919, ovl. ca. 82 jr. oud) te Nuth op 14‑11‑2001.  

3.                  Frederik Willem (Wiel) Eijkenboom, geb. te Sittard op 17‑6‑1923, ovl. (71 jr. oud) te Heerlen op 6‑4‑1995, begr. te Geleen op

                     8‑4‑1995, tr. met Annie Keulen, geb. in 1924, ovl. ca. 72 jr. oud) te Hoensbroek op 19‑9‑1996, begr. te Geleen op 23‑9‑1996.

4.                  Gerardus Theodorus (Theo) Eijkenboom, geb. te Sittard op 3‑11‑1924, ovl. (57 jr. oud) te Heerlen op 16‑9‑1982, tr. met Petronella

                     Therese (Nellie) Smulders, geb. in 1926, ovl. ca. 75 jr. oud) te Heerlen op 3‑6‑2001, begr. te Imstenrade op 8‑6‑2001.  

5.                  Maria Gerardina (Mia) Eijkenboom, geb. te Heerlen op 4‑11‑1927, ovl. (68 jr. oud) te Brunssum op 18‑11‑1995 overl. in het

                     ziekenhuis, begr. te Heerlerheide op 23‑11‑1995, tr. (1) met Mathias (Math) Keulen, ovl. voor 18‑11‑1995.  tr.(2) met Arnold

                     Stuart.

6.                  Wilhelmus Christianus (Chrit) Eijkenboom, geb. te Heerlen op 12‑11‑1929, ovl. (74 jr. oud) te Heerlen op 6‑1‑2004, begr. te Geleen

                     op 10‑1‑2004, tr. met Leny Logt van der, ovl. te Heerlen op 27‑7‑2005, begr. te Heerlen op 1‑8‑2005.

 

VIIIx.            Frederik Willem Eijkenboom, zn. van Johannes Hubertus Eijkenboom (VIIm) en Maria Antionetta Eulalia Vrijens, geb. te Sittard op 30‑12‑1895, Mijnwerker, grondwerker, ovl. (65 jr. oud) te Heerlen op 16‑9‑1961, tr. (resp. 19 en 17 jr. oud) te Beek op 16‑7‑1915 met Maria Sophia Peters, dr. van Pieter Jacob Peters en Marie Antoinette Eulalie Vrijens, geb. te Beek op 28‑5‑1898, ovl. (92 jr. oud) te Heerlen op 17‑8‑1990, begr. te Heerlen op 21‑8‑1990.                     

                      (Vader bgm en ouders brd kunnen wegens ongeleerdheid niet ondertekenen).

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                  Maria Jacoba Antoinetta Eikenboom, geb. te Beek in 10‑1917, ovl. (1 jr. oud) te Beek op 6‑11‑1918 akte 63.

2.                  Jan Hubert (Johan) Eijkenboom, geb. te Beek op 17‑10‑1919, ovl. (80 jr. oud) te Heerlen op 23‑9‑2000, gecr. te Heerlen op

                     28‑9‑2000, tr. met Johanna (Hanna) Verbroekken, geb. in 1921, ovl. ca. 76 jr. oud) te Heerlen op 14‑1‑1997, gecr. te Heerlen op

                     18‑1‑1997.  

3.                  Jacoba Eulalia (Eugenie) Eijkenboom, geb. te Geleen op 5‑10‑1925, ovl. (47 jr. oud) te Heerlen op 4‑12‑1972, begr. te Imstenrade,

                     tr. met Hendrik Jan (Huub) Lindeboom, geb. in 1923, ovl. ca. 69 jr. oud) op 25‑9‑1992, begr. te Imstenrade op 30‑9‑1992.

4.                  Antoon Willem (Wim) Eijkenboom, geb. te Voerendaal op 4‑3‑1927, ovl. (69 jr. oud) te Heerlen op 29‑11‑1996, begr. te Heerlen op

                     4‑12‑1996, tr. met Philomina Maria (Mien) Curfs, geb. op 28‑12‑1922, ovl. (75 jr. oud) te Heerlen op 16‑8‑1998, begr. te Heerlen

                     op 20‑8‑1998.

5.                  Theodorus Frederikus (Theo) Eijkenboom, geb. te Heerlen, tr. met Martha Wezel (Van).

6.                  Antoinetta Catharina (Netta) Eijkenboom, geb. te Heerlen, tr. met Piet Aelmans, geb. in 1931, ovl. ca. 63 jr. oud) te Heerlen op

                     15‑10‑1994, begr. te Imstenrade op 19‑10‑1994.

7.                  Jozef Gerardus (Sjef) Eijkenboom, geb. te Heerlen op 1‑5‑1932, ovl. (69 jr. oud) te Heerlen op 3‑7‑2001, begr. te Imstenrade op

                     7‑7‑2001, tr. met Marietje Volckerick, ovl. te Heerlen op 7‑5‑2006, begr. te Heerlen op  12‑5‑2006.                 

8.                  Gerardus Hendrikus (Gerrit) Eijkenboom, geb. te Heerlen op 23‑10‑1934, ovl. (65 jr. oud) te Brunssum op 4‑4‑2000, begr. te

                     Imstenrade op 8‑4‑2000, tr. (1) met Haenen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend bekend, tr. (2) met Els Trijp van.

 

VIIn.             Gerardus Joseph Eijkenboom, zn. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Maria Anna Borghans, geb. te Echt wnd Op den Graaf op 13‑1‑1847 (get. Peter Vos, dagloner 43 en Leonard Vreiens dagloner 33 jr,)_, Handelaar, kramer, koopman, muzikant, ovl. (88 jr. oud) te Gulpen op 7‑4‑1935 akte 9, tr. (resp. 21 en 17 jr. oud) te Roermond op 15‑9‑1868 met Louisa Hubertina Verstappen, dr. van Petrus Verstappen en Johanna Geelen, geb. te Roermond op 26‑4‑1851,  ovl. (66 jr. oud) te Wijlre op 17‑7‑1917.

                      Militie nr. 9573/5331.

                      Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.                  Johannes Petrus Eijckenboom, geb. te Gulpen op 22‑1‑1870, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 19‑9‑1936, volgt VIIIy.

2.                  Hubertus Josephus Eijckenboom, geb. te Roermond op 16‑11‑1871.

3.                  Anna Emma Hubertina Eijckenboom, geb. te Roermond op 24‑12‑1873, ovl. (26 jr. oud) te Gulpen op 7‑3‑1900 akte 15.

4.                  Elisabeth Maria Hubertina Eijckenboom, geb. te Roermond op 2‑11‑1875, ovl. (2 jr. oud) te Meerssen op 13‑5‑1878.

5.                  Maria Catharina Eijckenboom, geb. te Sittard op 22‑10‑1877, ovl. (55 jr. oud) te Gulpen op 26‑8‑1933, volgt VIIIz.

6.                  Maria Anna Eijckenboom, geb. te Vlijtingen [België] op 28‑8‑1879, volgt VIIIaa.

7.                  Maria Mathis Eijckenboom, geb. te Sittard op 26‑9‑1881, ovl. (73 jr. oud) te Meerssen op 3‑4‑1955, volgt VIIIab.

8.                  n.n. Eijkenboom, geb. te Sittard op 3‑11‑1883 akte 92 (doodgeb.).

9.                  Franciscus Hubertus (Frens) Eijkenboom, geb. te Roermond op 5‑2‑1885, ovl. (86 jr. oud) te Zeist op 22‑6‑1971, volgt VIIIac.

10.                Elisabeth Eijckenboom, geb. te Roermond op 17‑1‑1888, ovl. ca. 86 jr. oud) te Gulpen in 1975, tr. (23 jr. oud) te Gulpen op

                     9‑11‑1911 met Franciscus Hubertus Coenjaerts, zn. van Jan Pieter Hubert Coenjaerts en Maria Hubertina Puter, geb. te Gulpen.

11.                Joannes Hubertus Eijckenboom, geb. te Roermond op 14‑2‑1890, volgt VIIIad.

12.                Arnoldus Mathijs Eijckenboom, geb. te Gulpen op 10‑7‑1892, Dagloner, ovl. (36 jr. oud) te Gulpen op 7‑1‑1929 akte 2, t.g.v. een

                     ongeval, tr. ca. 22 jr. oud) in 1915 met Louisa Baardewijk, ovl. na 7‑1‑1929.

13.                Maria Cornelia Eijckenboom, geb. te Gulpen op 14‑1‑1895, ovl. (7 maanden oud) te Gulpen op 11‑9‑1895 akte 31

 

VIIIy.            Johannes Petrus Eijckenboom, zn. van Gerardus Joseph Eijkenboom(VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Gulpen op 22‑1‑1870, wnd Maastricht Heugemerweg 67, ovl. (66 jr. oud) te Maastricht op 19‑9‑1936 overl. akte 510, tr. ca. 28 jr. oud) (1) te Bilsen [België] in 1899 met Maria Josephina Hubertina Nuth van

                      Johannes Petrus Eijckenboom, tr. (2) te Buitenzorg [Indonesië], (gesch. in 1‑1917) met Djamoena

                      Johannes verliet het gezin zonder wettige oorzaak in jan. 1917 en weigerde terug te keren. De fam. woonde toen in

                      Tjibadak onder Bandung.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                  Johanna Maria Catharina Eijckenboom, geb. te Buitenzorg [Indonesië] op 16‑9‑1903.

2.                  Hendrik Johan Eikenboom, geb. te Buitenzorg [Indonesië] op 5‑6‑1906, volgt IXab

 

IXab.            Hendrik Johan Eikenboom, zn. van Johannes Petrus Eijckenboom (VIIIy)  en Djamoena, geb. te Buitenzorg [Indonesië] op 5‑6‑1906, tr. met Siti Aminah Sapii, geb. in 1924, ovl. ca. 52 jr. oud) te Enschede op 12‑12‑1976.

                      Verliet op 13.6.1924 het ouderlijk huis en trok naar Nijmegen KNIL-depot.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Mauree Eikenboom. 

 

VIIIz.            Maria Catharina Eijckenboom, dr. van Gerardus Joseph Eijkenboom (VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Sittard op 22‑10‑1877, ovl. (55 jr. oud) te Gulpen op 26‑8‑1933 akte 36, tr. (resp. 23 en 25 jr. oud) te Gulpen op 11‑4‑1901 met Johannes Martinus Smeets, zn. van Jan Mathijs Smeets en Maria Helena Janssen, geb. te Meerssen op 11‑12‑1875, ovl. (minstens 57 jr. oud) na 26‑8‑1933.

                      Uit dit huwelijk een kind:

1.                  n.n. Smeets, geb. te Gulpen op 13‑4‑1902 (doodgeb.). 

 

VIIIaa.         Maria Anna Eijckenboom, dr. van Gerardus Joseph Eijkenboom (VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Vlijtingen [België] op 28‑8‑1879, relatie (1) met N.N..

                      Uit deze relatie een dochter:

1.                  Marie Eijkenboom, geb. te Valkenburg op 19‑7‑1901.

 

                      Maria Anna Eijckenboom, tr. (40 jr. oud) (2) te Maastricht op 14‑1‑1920 met Francois Michel Cortleven, zn. van Joannes Michael Cortleven en Isabella Gilissen, geb. te Maastricht. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend bekend. 

                      Maria Anna Eijckenboom, tr. (3), (gesch.) met Walther Arthur Ender.  

 

VIIIab.         Maria Mathis Eijckenboom, zn. van Gerardus Joseph Eijkenboom (VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Sittard op 26‑9‑1881, Koopman, manufacturen, venter, ovl. (73 jr. oud) te Meerssen op 3‑4‑1955, tr. (resp. 20 en 28 jr. oud) (1) te Gulpen op 26‑6‑1902 met Anna Maria Andriolo, dr. van Jan Antoon Andriolo en Maria Ida Smeets, geb. te Wijlre op 21‑9‑1873.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Joannes Hubertus Eijckenboom, geb. te Wijlre op 27‑5‑1896, ovl. (71 jr. oud) te Heerlen op 1‑7‑1967, volgt IXac.

2.                  Barbara Eijkenboom, geb. te Gulpen op 8‑11‑1902, ovl. (19 jr. oud) te Maastricht op 19‑8‑1922 akte 522.

3.                  Joseph Eijkenboom, geb. te Gulpen op 16‑4‑1905, ovl. (79 jr. oud) te Heerlen op 28‑9‑1984 overl. in de verpleegkliniek, begr. te

                     Nijswiller op 2‑10‑1984, tr. (resp. 21 en 20 jr. oud) te Wijlre op 22‑12‑1926 met Maria Elisabeth (Lies) Krings, geb. te Wittem op

                     13‑2‑1906, ovl. (76 jr. oud) te Heerlen op 15‑10‑1982, begr. te Nijswiller op 19‑10‑1982.  

4.                  Hubertus Joseph Eijkenboom, geb. te Wijlre op 20‑7‑1908, ovl. (68 jr. oud) te Heerlen op 21‑1‑1977, volgt IXad.

5.                  Lambert Eijkenboom, geb. in 11‑1910, ovl. (10 maanden oud) te Gulpen op 15‑9‑1911 akte 38.

6.                  Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Gulpen op 2‑11‑1912, Dienstbode, ovl. (53 jr. oud) te Heerlen op 13‑5‑1966, begr. te

                     Klimmen, tr. (resp. 27 en 29 jr. oud) te Hulsberg op 26‑9‑1940, (gesch. te Hulsberg op 11‑4‑1963) met Aloysius Johannes Alois

                     Seegers, zn. van Johannes Alois Seegers en Petronella Katharina Hendricks, geb. te Till [Duitsland] op 10‑1‑1911, Mijnwerker,

                     timmerman.

 

                      Maria Mathis Eijckenboom, tr. (resp. 44 en 38 jr. oud) (2) te Sittard op 14‑5‑1926 met Anna Barbara Lammerets, dr. van Gilles Hubertus Lammerets en Maria Josephina Meijs, geb. te Gulpen op 23‑2‑1888.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Guillaume Michel Eijkenboom, geb. te Maastricht vlg gezinskaart: stiefzoon van Maria Mathis (zoon van Theodoor Nix).

2.                  Anna Maria Eijkenboom, geb. te Maastrich Pleegkind, tr.  met M.H. Snijders.

3.                  Maria Louisa Eijkenboom, geb. te Maastricht Pleegkind, tr.  met L.W. Verspeek.

 

IXac.            Joannes Hubertus Eijckenboom, zn. van Maria Mathis Eijckenboom (VIIIab) en Anna Maria Andriolo, geb. te Wijlre op 27‑5‑1896  te Wijlre, Mijnwerker, ovl. (71 jr. oud) te Heerlen op 1‑7‑1967, begr. te Bocholtz op 5‑7‑1967, tr. (resp. 24 en ca. 21 jr. oud) te Bocholtz op 27‑1‑1921 met Hubertina Jaegers, dr. van Jan Peter Jaegers en Joanna Maria Coerver, geb. te Bocholtz in 1900, ovl. ca. 45 jr. oud) in 1945.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Maria Elisabeth Eijckenboom, geb. in 1938, ovl. ca. 1 jr. oud) te Bocholtz op 22‑5‑1939. 

 

IXad.            Hubertus Joseph Eijkenboom, zn. van Maria Mathis Eijckenboom (VIIIab) en Anna Maria Andriolo, geb. te Wijlre op 20‑7‑1908, Handlanger op de mijn, schilder, schilder op de mijn, ovl. (68 jr. oud) te Heerlen op 21‑1‑1977, begr. te Heerlen, tr. (1) met Maria Catharina Orboms, ovl. voor 6‑1‑1937.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Frederik Hubertus Eijkenboom, geb. circa 1936, ovl. ca. 1 jr. oud) te Hoensbroek op 4‑1‑1937 akte 2.

 

                      Hubertus Joseph Eijkenboom, tr. 2., (gesch.) met Eliza Habets, dr. van Joannes Habets en Anna Maria Hazen, geb. te Hulsberg.

 

VIIIac.         Franciscus Hubertus (Frens) Eijkenboom, zn. van Gerardus Joseph Eijkenboom (VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Roermond Pelserstraat om 6 uur 'smorgens op 5‑2‑1885 (get. Frans Belendonk orgeldraaier 40 jr. en Frans Verstappen 39 jr. kramer), RK later Zevendaags Adventist, Dagloner, venter, kramer, colporteur, metselaar, grondwerker, kruidendokter, metselaar, ovl. (86 jr. oud) te Zeist Huize Vredenoord op 22‑6‑1971, begr. te Zeist, tr. (beiden 26 jr. oud) te Heer op 6‑12‑1911 met Maria Cornelia (Mai) Gossens, dr. van Peter Nicolaas Gossens en Maria Elisabeth Smeets, geb. te Hulsberg op 5‑8‑1885 erkend kind, RK later Zevendaags Adventist, ovl. te Maastricht, begr. te Maastricht.

                      tn. militie nr. 9724 wnd Gulpen.

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                  Peter Nicolaas Eikenboom, geb. te Wijlre op 2‑4‑1906, tr. met Barbara Haas, geb. te Vaals op 7‑6‑1911.                      

2.                  Gerardus Joseph Eikenboom, geb. te Heer op 13‑10‑1911, ovl. (3 maanden oud) te Wijlre op 31‑1‑1912 akte 6.

3.                  Wilhelmus Eijkenboom, geb. te Wijlre op 23‑12‑1912, ovl. (2 maanden oud) te Wijlre op 19‑3‑1913 akte 9.

4.                  Joannes Hubertus Eijkenboom.

5.                  Hubertus Josephus Eijkenboom.

6.                  Elisabeth Eijkenboom, volgt IXae.

7.                  Arnold Mathieu Eijkenboom.

8.                  Joseph Eijkenboom.

9.                  Maria Hubertina Eijkenboom, geb. te Gulpen op 6‑10‑1921, ovl. (1 jr. oud) te Maastricht op 5‑2‑1923 BS Gulpen akte 10, begr. te

                     Gulpen.

10.                Hubertina Eijkenboom. 

 

IXae.            Elisabeth Eijkenboom, dr. van Franciscus Hubertus (Frens) Eijkenboom (VIIIac) en Maria Cornelia (Mai) Gossens, geb. te Wijlre, tr. te Maastricht met Simon Gerrit Jan Paeschen, geb. te Lonneker.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Pieter Hubertus Joannes Paeschen. 

 

VIIIad.         Joannes Hubertus Eijckenboom, zn. van Gerardus Joseph Eijkenboom (VIIn) en Louisa Hubertina Verstappen, geb. te Roermond op 14‑2‑1890, Koopman, tr. (28 jr. oud) te Gulpen op 16‑5‑1918 met Helena Gawallek, dr. van Joseph Gawallek en Maria Oschika, geb. te Neustadt [Duitsland].

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Arnold Mathieu Eijckenboom, ged. in 2‑1924, ovl. ca. 25 dagen oud) te Gulpen op 25‑2‑1924 akte 13

 

VIIo.             Johannes Martinus Eijckenboom, zn. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Maria Anna Borghans, geb. te Neer op 17‑4‑1849, Marsdrager, koopman, handelaar, ovl. (52 jr. oud) te Maastricht op 2‑4‑1902 akte 326, tr. (resp. 23 en 22 jr. oud) te Sittard op 1‑12‑1872 akte 35 met Maria Helena Swinkels, dr. van Wilhelmus Swinkels en Anna Maria Meurs, geb. te Weert op 29‑11‑1850, Werkvrouw, huisvrouw.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Jacoba Eijckenboom, geb. te Sittard op 11‑5‑1874, volgt VIIIae.

2.                  Maria Gertrudis Eijckenboom, geb. te Sittard op 17‑4‑1876, ovl. (2 jr. oud) te Sittard op 11‑12‑1878 akte 135.

3.                  Johanna Maria Eijckenboom, geb. te Sittard op 10‑10‑1882, volgt VIIIaf.

4.                  Hendrik Eijckenboom, geb. te Sittard op 9‑5‑1885, ovl. (13 jr. oud) te Maastricht op 2‑1‑1899 akte 1.

5.                  Wilhelm Eijckenboom, geb. te Maastricht op 28‑12‑1893, volgt VIIIag

 

VIIIae.         Jacoba Eijckenboom, dr. van Johannes Martinus Eijckenboom (VIIo) en Maria Helena Swinkels, geb. te Sittard op 11‑5‑1874, tr. (resp. 23 en ca. 23 jr. oud) (1) te Maastricht op 17‑11‑1897 met Gerardus Hubertus Hermsen, zn. van Joseph Joachim Hermsen en Maria Gertrudis Luchtmans, geb. te Roermond in 1874, ovl. ca. 33 jr. oud) te Maastricht op 12‑8‑1907.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Maria Theresia Hermsen, geb. te Maastricht op 17‑9‑1897, tr. (18 jr. oud) te Maastricht op 22‑9‑1915 met Pieter

                     Moust, zn. van Joannes Petrus Moust en Catharina Hardij, geb. te Maastricht.

2.                  Hubertus Martinus Hermsen, geb. te Maastricht op 30‑7‑1899, ovl. (70 jr. oud) te Maastricht op 4‑5‑1970, begr. te Maastricht op

                     9‑5‑1970, tr. (resp. 18 en 20 jr. oud) te Maastricht op 2‑1‑1918 met Johanna Elisabeth (Lies) Breibach, dr. van Hubert Pierre

                     Breibach en Joanna Maria Maanen, geb. te Maastricht op 14‑7‑1897, ovl. (82 jr. oud) te Maastricht op 22‑9‑1979.

3.                  Stephanus Hubertus Hermsen, geb. te Maastricht op 24‑10‑1900, tr. (19 jr. oud) te Maastricht op 30‑1‑1920 met Maria Catharina

                     Beltgens, dr. van Jan Servaas Beltgens en Maria Gertrudis Mulders, geb. te Oud Vroenhoven.

4.                  Andreas Hermsen, geb. te Maastricht op 17‑12‑1902, ovl. (7 maanden oud) te Maastricht op 1‑8‑1903.

5.                  Franciscus Hermsen, geb. in 1‑1904, ovl. (6 maanden oud) te Maastricht op 8‑7‑1904.

6.                  Rosalie Hermsen, geb. in 7‑1905, ovl. (2 maanden oud) te Maastricht op 3‑9‑1905.

 

                      Jacoba Eijckenboom, tr. (38 jr. oud) (2) te Maastricht op 10‑12‑1912 met Andries Wijler, zn. van Wilhelmus Jacobus Wijler en Anna Judith Schors, geb. te Maastricht.  

 

VIIIaf.          Johanna Maria Eijckenboom, dr. van Johannes Martinus Eijckenboom (VIIo) en Maria Helena Swinkels, geb. te Sittard op 10‑10‑1882, tr. (18 jr. oud) (1) te Maastricht op 13‑2‑1901 met Franciscus Hubertus Menten, zn. van Franciscus Josephus Menten en Johanna Maria Luchtmans, geb. te Roermond, ovl. op 26‑2‑1913.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Franciscus Josephus Hubertus Menten, geb. te Maastricht op 28‑11‑1901, ovl. (2 maanden oud) te Maastricht op 1‑2‑1902.

2.                  Hubertina Menten, geb. te Maastricht op 1‑12‑1902, tr. (18 jr. oud) te Maastricht op 27‑7‑1921 met Johannes Rokx, geb.

                     te Maastricht.

3.                  Maria Helena Menten, geb. in 3‑1904, ovl. (6 maanden oud) te Berg en Terblijt op 6‑9‑1904.

4.                  Maria Jacoba Menten, geb. in 1906, ovl. ca. 2 jr. oud) te Maastricht op 6‑1‑1908.

5.                  Maria Jacoba Johanna Menten, geb. in 1‑1909, ovl. (5 maanden oud) te Maastricht op 8‑6‑1909.

6.                  Wilhelmus Menten, geb. in 1‑1911, ovl. (2 maanden oud) te Maastricht op 18‑3‑1911.

 

                      Johanna Maria Eijckenboom, tr. (resp. 36 en 27 jr. oud) (2) te Maastricht op 15‑11‑1918 met Leonardus Hubertus Huijts, geb. te Ulestraten op 16‑10‑1891.  

 

VIIIag.         Wilhelm Eijckenboom, zn. van Johannes Martinus Eijckenboom (VIIo) en Maria Helena Swinkels, geb. te Maastricht op 28‑12‑1893, tr. (24 jr. oud) te Maastricht op 27‑11‑1918 met Wilhelmina Joanna Bueren van, dr. van Isaac Johannes Bueren van en Antonia Ferdinanda Brouwers, geb. te Tilburg.

                      Uit dit huwelijk een kind:

1.                  n.n. Eijckenboom, geb. te Maastricht op 19‑3‑1929 (doodgeb.). 

 

VIIp.             Hendrik Jozef Eijckenboom, zn. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Maria Anna Borghans, geb. te Nieuwenhagen op 29‑5‑1853 (get. Jacobus Smeets 56jr. oud handelaar en Magiel Koppener 27 jr. oud handelaar), Venter, straatmuzikant, ovl. (69 jr. oud) te Meerssen op 7‑6‑1922 akte 43, tr. (resp. 20 en 36 jr. oud) te Weert op 13‑11‑1873 met Maria Catharina Sijben, dr. van Theodorus Sijben en Anna Catharina Ditrien, geb. te Weert op 20‑9‑1837, ovl. (63 jr. oud) te Meerssen op 27‑2‑1901.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Anna Maria Catharina Eijckenboom, geb. te Weert‑Meerssen op 23‑7‑1874, volgt VIIIah.

2.                  Willem Hubertus Eijckenboom, geb. te Weert-Meerssen op 4‑2‑1876, Koopman, stucadoor, ovl. (62 jr. oud) te Heerlen op

                     20‑10‑1938 akte 53.

3.                  Willem Hendrik Jozef Eijkenboom, geb. te Weert-Meerssen op 7‑6‑1878, ovl. (90 jr. oud) te Meerssen op 2‑8‑1968, volgt VIIIai.

 

                      Maria Catharina Sijben , tr. (2) met Petrus Janssen, ovl. voor 13‑11‑1873.  

 

VIIIah.         Anna Maria Catharina Eijckenboom, dr. van Hendrik Jozef Eijckenboom (VIIp) en Maria Catharina Sijben, geb. te Weert‑Meerssen op 23‑7‑1874, tr. (resp. 25 en 22 jr. oud) (1) te Meerssen op 21‑4‑1900 (get. Mesters, Huijdts, Cruts en Creemers) met Hubertus Waltherus Stroom, zn. van Jozeph Hubertus Stroom (Landbouwer) en Anna Margaretha Zegers, geb. te Meerssen op 28‑6‑1877, Arb.

                      Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

                      Anna Maria Catharina Eijckenboom, tr. (resp. 32 en 23 jr. oud) (2) te Meerssen op 8‑9‑1906 met Pieter Hubertus Smeets, geb. te Meerssen op 31‑10‑1882, ovl. (60 jr. oud) te Venray op 18‑9‑1943.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Johannes Mathijs Smeets, geb. in 1908, ovl. ca. 1 jr. oud) te Meerssen op 26‑3‑1909.

2.                  Waltherus Martinus Smeets, geb. in 1913, ovl. ca. 2 jr. oud) te Meerssen op 8‑8‑1915.

3.                  n.n. Smeets, geb. te Meerssen op 13‑5‑1916 (doodgeb.).

4.                  Anna Smeets, geb. in 1918, ovl. ca. 2 jr. oud) te Meerssen op 6‑11‑1920. 

 

VIIIai.          Willem Hendrik Jozef Eijkenboom, zn. van Hendrik Jozef Eijckenboom (VIIp) en Maria Catharina Sijben, geb. te Weert-Meerssen op 7‑6‑1878, Arb, ovl. (90 jr. oud) te Meerssen op 2‑8‑1968 akte 21, tr. (resp. 21 en 22 jr. oud) te Meerssen op 17‑2‑1900 met Maria Anna Stevens, dr. van Jacobus Hubertus Stevens en Maria Catharina Akker van de (Zb. wnd Bunde 1900), geb. te Meerssen op 31‑3‑1877, Meid te Maastricht, ovl. (hoogstens 91 jr. oud) voor 2‑8‑1968.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Hubertina Rosalina (Roos) Eijkenboom, geb. te Bunde op 16‑7‑1900, ovl. (91 jr. oud) te Meerssen op 26‑4‑1992, volgt IXaf

 

IXaf.             Hubertina Rosalina (Roos) Eijkenboom, dr. van Willem Hendrik Jozef Eijkenboom (VIIIai) en Maria Anna Stevens, geb. te Bunde op 16‑7‑1900 (get. Gilles Joseph Herman en Mathieu Hubert Vranken, akte 24), ovl. (91 jr. oud) te Meerssen op 26‑4‑1992, gecr. te Geleen op 29‑4‑1992, tr. (21 jr. oud) te Meerssen op 27‑8‑1921 met Christiaan Hubertus Ploemen, zn. van Pieter Hubertus Ploemen (Koetsier wnd Meerssen) en Maria Paulina Hanssen, geb. te Meerssen, ovl. voor 26‑4‑1992.

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                  Hubert Ploemen, tr. met Nieke Tummers.

2.                  John Ploemen, tr. met Irene Roumen.

3.                  Huub Ploemen, wnd Canada, tr. met Riënie Laar van.

 

VIIq.             Maria Christina Hubertina Eijckenboom, dr. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Maria Anna Borghans, geb. te Nieuwenhagen op 30‑3‑1858, ovl. (63 jr. oud) te Maasniel op 18‑3‑1922 akte 19, tr. (resp. 25 en 38 jr. oud) te Sittard op 7‑12‑1883 met Jan Mathijs Franssen, zn. van Phillips Franssen en Gertrudis Verheijen, geb. te Meeuwen [België] op 2‑8‑1845, Borstelmaker, ruilebuiter, rondventer, ovl. (96 jr. oud) te Maastricht op 13‑3‑1942.

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                  Eugenius Franssen, geb. te Meerhout [België] op 9‑4‑1882.

2.                  Hendrik Franssen, geb. te Sittard op 26‑4‑1888, ovl. (één maand oud) te Erp op 22‑6‑1888.

3.                  Johannes Franssen, geb. te Sittard op 25‑10‑1890. 

 

VIIr.              Jacoba Eijckenboom, dr. van Johannes (Jan) Eijckenboom (VIg) en Maria Josepha Keijbeck, geb. te Sittard op 22‑10‑1868, ovl. (72 jr. oud) te Sittard op 3‑1‑1941 akte 1, tr. (beiden 21 jr. oud) te Sittard op 8‑11‑1889 met Lambert Vin de, zn. van Martinus Vin de en Anna Olfers, geb. te Sittard op 19‑2‑1868, ovl. (26 jr. oud) op 7‑2‑1895.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Johan Vin de, geb. te Sittard op 11‑8‑1890, tr. (22 jr. oud) te Sittard op 18‑4‑1913 met Anna Maria Ehlen, dr. van Leonard Ehlen en

                     Maria Helena Hamers, geb. te Sittard.

2.                  Martinus Vin de, geb. te Sittard, tr. te Sittard op 27‑8‑1920 met Judith Hubertina Kraus, dr. van Judith Hubert Kraus en Sibilla

                     Catharina Brors.

3.                  Anna Hubertina Bertha Vin de, geb. te Sittard, volgt VIIIaj

4.                  Anna Barbara Vin de, geb. te Sittard, tr. (Jan 19 jr. oud) te Sittard op 6‑8‑1915 met Jan Willem Peters, zn. van Pieter Jacob Peters en

                     Maria Catharina Franken, geb. te Beek op 22‑9‑1895.  

 

VIIIaj.          Anna Hubertina Bertha Vin de, dr. van Lambert Vin de en Jacoba Eijckenboom (VIIr) geb. te Sittard, tr. te Sittard op 8‑10‑1920 met Bernard Oerle van, zn. van Judith Hubertina Scheffers, geb. te Roermond.

                      Uit dit huwelijk een kind:

1.                  N.N. 

 

IVc.               Joannes Bartholomeus Eijkboom, zn. van Abraham Wernerus Eijckbaum (III) en Elisabeth Mattis, ged. te Heerlen op 3‑4‑1744 (get. Johannes Trotsenberg, Agnes Trotsenberg (wnd te Rotterdam), ovl. ca. 63 jr. oud) te Heerlen op 5‑12‑1807, tr. (hoogstens 24 jr. oud) (1) voor 1769 met Anna Clara Wijnen.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Johannes Bartholomeus, ged. te Heerlen op 14‑7‑1769, ovl. ca. 4 jr. oud) te Heerlen op 9‑3‑1774.

2.                  Joannes Leonardus Eijckenboom, ged. te Heerlen op 21‑2‑1774, ovl. ca. 1 jr. oud) te Heerlen op 28‑6‑1775.

3.                  Joanna Maria Eijckenboom, ged. te Heerlen op 2‑7‑1776, ovl. ca. 11 maanden oud) te Heerlen op 20‑6‑1777.

 

                      Joannes Bartholomeus Eijkboom, otr. (2) te Heerlen op 3‑5‑1777, kerk.huw. ca. 33 jr. oud) (RK) te Heerlen op 27‑6‑1777 met Hendrina Let van (Van Eet), ovl. voor 1791.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                  Maria Eijkboom, ged. te Nuth op 16‑5‑1778.

2.                  Johannes Petrus Eijkboom, ged. te Nuth op 1‑8‑1779.

3.                  Joseph Eikenboom, geb. in 1789, ged. te Nijmegen, Ziekenhuisverpleger, ovl. ca. 24 jr. oud) te Nijmegen op 30‑5‑1813.

 

                      Joannes Bartholomeus Eijkboom, tr. (resp. ca. 47 en ca. 25 jr. oud) (3) te Heerlen, ondertrouw op 29‑10‑1791, kerk.huw. (RK) te Heerlen op 13‑11‑1791 met Maria Agnes Boer de (Bour), dr. van Jakob Boer (Bour) en Johanna Maria Hall, ged. te Heerlen op 27‑1‑1766, ovl. ca. 81 jr. oud) te Heerlen op 21‑1‑1848.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                  Jan Hendrik Eijkboom, ged. RK te Heerlen op 30‑11‑1792, ovl. ca. 73 jr. oud) te Kerkrade op 22‑3‑1866, volgt Vf.

2.                  Anna Clara Eijkboom, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancatius op 22‑6‑1795, begr. te Heerlen op 17‑7‑1795.

3.                  Francis Pieter (Francois Pierre) Eichbaum, ged. RK te Heerlen op 10‑11‑1796, ovl. ca. 82 jr. oud) te Heerlen op 13‑3‑1879, volgt Vg.

4.                  Jean Jacue Eijkboom, geb. te Heerlen op 22‑11‑1798, ovl. (9 jr. oud) te Heerlen op 3‑10‑1808. 

 

Vf.                Jan Hendrik Eijkboom, zn. van Joannes Bartholomeus Eijkboom (IVc) en Maria Agnes Boer de, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 30‑11‑1792, Landbouwer wnd Roebrock (Wijk m43), ovl. ca. 73 jr. oud) te Kerkrade op 22‑3‑1866 akte 26, tr. (resp. ca. 29 en ca. 30 jr. oud) te Kerkrade op 5‑11‑1822 met Maria Mechtildis Beckers, dr. van Jan Leonard Beckers en Maria Margaretha Froels, ged. te Heerlen op 20‑5‑1792, ovl. ca. 79 jr. oud) te Kerkrade op 4‑7‑1871.

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                  Maria Margaretha Eijkenboom, geb. te Heerlen op 10‑8‑1823, ovl. (72 jr. oud) te Kerkrade op 4‑4‑1896, volgt VIh.

2.                  Maria Helena Eijkenboom, geb. te Kerkrade op 3‑1‑1825.

3.                  Johan Leonard Eijkenboom, geb. te Heerlen op 1‑4‑1826, ovl. (17 dagen oud) te Heerlen op 18‑4‑1826 akte 75.

4.                  Anna Maria Eijkenboom, geb. te Heerlen op 1‑4‑1826, ovl. (58 jr. oud) te Kerkrade op 30‑4‑1884.

5.                  Laurens Jozef Eijkenboom, geb. te Heerlen op 19‑12‑1834. 

 

VIh.              Maria Margaretha Eijkenboom, dr. van Jan Hendrik Eijkboom (Vf) en Maria Mechtildis Beckers, geb. te Heerlen op 10‑8‑1823, ovl. (72 jr. oud) te Kerkrade op 4‑4‑1896, tr. (resp. 34 en ca. 48 jr. oud) (1) te Kerkrade op 10‑10‑1857 met Jan Mathys August Clemens, zn. van Jan Willem Clemens en Magdalena Foen, geb. te Aken [Duitsland] in 1809, ovl. ca. 51 jr. oud) te Kerkrade op 28‑2‑1860.

                      Uit dit huwelijk een dochter:

1.                  Maria Mechtildis Clemens, geb. te Kerkrade op 7‑2‑1859, ovl. (79 jr. oud) te Kerkrade op 3‑1‑1939, tr. (resp. 23 en 25 jr. oud) te

                     Kerkrade op 27‑10‑1882 met Martin Hubert Souren, zn. van Jan Leonard Souren en Maria Josephina Spork, geb. te Schaesberg op

                     31‑3‑1857.  

 

                      Maria Margaretha Eijkenboom, tr. (42 jr. oud) (2) te Kerkrade op 30‑9‑1865 met Johan Nicolas Spork, zn. van Johan Joseph Spork en Anna Elisabeth Jurgen, geb. te Schaesberg.

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                  Johan Joseph Spork, geb. te Kerkrade op 13‑11‑1866 geb. akte 161, ovl. (6 jr. oud) te Kerkrade op 28‑11‑1872. 

 

Vg.               Francis Pieter (Francois Pierre) Eichbaum, zn. van Joannes Bartholomeus Eijkboom (IVc) en Maria Agnes Boer de, ged. RK te Heerlen Par. St. Pancratius op 10‑11‑1796, ovl. ca. 82 jr. oud) te Heerlen op 13‑3‑1879 akte 27, relatie (1) met Maria Magdalena Lutgens, dr. van Jan Jozef Lutgens en Anna Maria Cox, geb. in 1787, ovl. ca. 64 jr. oud) te Kerkrade op 19‑11‑1851.

                      Uit deze relatie 3 kinderen:

1.                  Maria Agnes Eichenbaum, geb. te Heijden [Duitsland] in 1819, ovl. ca. 67 jr. oud) te Heerlen op 31‑12‑1886, volgt VIi.

2.                  Jan Hendrik Eichenbaum, geb. te Kerkrade op 4‑8‑1822.

3.                  Maria Helena Eijkenboom, geb. te Kerkrade op 3‑1‑1825. 

 

                      Francis Pieter (Francois Pierre) Eichbaum, tr. (resp. ca. 55 en ca. 45 jr. oud) (2) te Heerlen op 7‑10‑1852 met Maria Elisabeth Haffijon, dr. van Gilles Haffijon en Barbara Rompen, geb. te Wittem in 1807, ovl. ca. 65 jr. oud) te Heerlen op 19‑11‑1872.                       

 

VIi.                Maria Agnes Eichenbaum, dr. van Francis Pieter (Francois Pierre) Eichbaum (Vg) en Maria Magdalena Lutgens, geb. te Heijden [Duitsland] in 1819, ovl. ca. 67 jr. oud) te Heerlen op 31‑12‑1886, tr. (resp. ca. 25 en 39 jr. oud) te Heerlen op 18‑1‑1844 met Jan Kaspar Timmers, zn. van Jan Jakob Timmers en Anna Maria Dautzenberg, geb. te Heerlen op 2‑12‑1804, ovl. (87 jr. oud) te Heerlen op 18‑12‑1891.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                  Jan Jakob Timmers, geb. te Heerlen op 2‑2‑1847.

2.                  Pieter Jozef Timmers, geb. te Heerlen op 6‑2‑1850, ovl. (54 jr. oud) te Heerlen op 13‑1‑1905.

3.                  Maria Sibilla Timmers, geb. te Heerlen op 15‑6‑1852, tr. (resp. 27 en 33 jr. oud) te Heerlen op 7‑10‑1879 met  Johan Willem Joseph

                     Jongen, zn. van Laurens Jozef Jongen en Maria Theresia Willems, geb. te Schaesberg op 13‑8‑1846.

4.                  Jan Jozef Timmers, geb. te Heerlen op 24‑9‑1854, ovl. (11 jr. oud) te Heerlen op 15‑6‑1866.

5.                  Jan Theodoor Timmers, geb. te Heerlen op 22‑4‑1857, ovl. (36 jr. oud) te Heerlen op 18‑3‑1894, tr. (26 jr. oud) te Heerlen op

                     15‑12‑1883 met Maria Hubertina Wetzels, dr. van Pieter Jozef Wetzels en Maria Jozefa Sluijters, geb. te Heerlen.

6.                  Anna Elizabeth Timmers, geb. te Heerlen op 2‑8‑1861, tr. (29 jr. oud) te Heerlen op 2‑10‑1890 met Augustinus Johannes Houijzer,

                     zn. van Pieter Houijzer en Rosalia Heijman, geb. te Stoppeldijk.

 

IVd.              Philippina Sibylla Eijckbaum, dr. van Abraham Wernerus Eijckbaum (III) en Elisabeth Mattis, ged. te Heerlen op 17‑11‑1754 (get. Philippina Jacobs wed. van Engelberg, Sybylla Dijks huisvrouw van Beurs en Hermanus Croon), ovl. ca. 20 jr. oud) te Nuth op 23‑5‑1775, begr. te Nuth op 25‑5‑1775, kerk.huw. ca. 18 jr. oud) te Nuth op 20‑6‑1773 met Johannes Georgius Defer, geb. te Merkelbeek.

                      Bruidegom is Lutheriaan uit Merkelbeek, bruid is Calviniste uit Heerlen. Beide bekeren zich tot het katholicisme.

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                  Anna Elisabetha Dofer, ged. te Nuth op 19‑1‑1774.

2.                  Anna Barbara Dofer, ged. te Nuth op 19‑1‑1774.

3.                  Anna Maria Dofer, ged. te Nuth op 1‑12‑1774. 

 

IVe.              Joanna Maria Eijckbaum, dr. van Abraham Wernerus Eijckbaum (III) en Elisabeth Mattis, ged. te Heerlen op 15‑5‑1758 (get. Lambertus Lemmens en Maria Companitz huisvrouw van Lodewijk Liefheid), ovl. ca. 77 jr. oud) te Schaesberg op 20‑5‑1835, kerk.huw. (resp. ca. 23 en ca. 24 jr. oud) te Schaesberg op 2‑7‑1781 met Johannes Henricus (Henri) Wijnen, zn. van Joannes Wijnen en Catharina Offermans, ged. te Schaesberg op 8‑11‑1756, Hollands soldaat, filleur, soldaat van de Bataafse Republiek, dagloner, ovl. ca. 53 jr. oud) te Schaesberg op 10‑10‑1810.

                      Hollandsch soldaat, krijgt van zijn kapitein geen verlof om te trouwen. Joanna Maria uit Heerlen uit niet katholiek ouders, bekeert zich op de eerste adventszondag 1777 tot katholiek.

 

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                  Johannes Wilhelmus Wijnen, ged. te Nuth op 14‑10‑1780, ovl. ca. 11 dagen oud) te Nuth op 25‑10‑1780, begr. op 26‑10‑1780.

2.                  Johannes Henricus Wijnen, ged. te Schaesberg op 19‑4‑1782, ovl. (minstens 52 jr. oud) na 20‑2‑1835, tr. (1) met Anna Elisabetha

                     Kurvers, dr. van Laurent Kurvers en Petronille Hartmans, ged. te Nuth op 13‑8‑1777, ovl. (hoogstens 56 jr. oud) voor 26‑7‑1834, tr.

                     (2) met Maria Catharina Coenemans, ged. te Schaesberg op 13‑3‑1789.                    

3.                  Nicolaas Wilhelmus Wijnen, ged. te Heerlen op 23‑8‑1784.

4.                  Johannes Petrus (Jean Pierre) Wijnen, ged. te Schaesberg op 17‑12‑1786, tr. ca. 23 jr. oud) (1) te Kerkrade op 4‑5‑1810 met Marie

                     Angeline Louppen, dr. van Paul Antoine Louppen en Marie Gertrude Schepers, geb. te Heerlen, ovl. te Schaesberg op 17‑5‑1810, tr.

                     (resp. ca. 23 en ca. 25 jr. oud) (2) te Heerlen op 10‑10‑1810 met Marie Josephe IJseren van, dr. van Pierre IJseren

                     van en Anne Marie Sijstermans, ged. te Heerlen op 5‑10‑1785.

5.                 Maria Jospeha Wijnen, ged. te Schaesberg op 23‑12‑1788, tr. (1) met Franciscus Römkens, ovl. voor 26‑7‑1813. tr. (resp. ca.

                    42 en ca. 64 jr. oud) (2) te Ubach over Worms op 26‑7‑1831 met Jacobus Petrus Gortz, ged. te Scherpenseel [Duitsland] op

                    16‑10‑1766.  

6.                 Joanna Catharina Wijnen, ged. te Schaesberg op 10‑7‑1791.

7.                 Henricus Josephus Wijnen, ged. te Schaesberg op 29‑9‑1794.

8.                 Henricus (Henri) Wijnen, geb. te Schaesberg op 11‑1‑1797, ged. te Schaesberg op 12‑1‑1797.

9.                 Maria Agnes Wijnen, geb. te Schaesberg op 29‑7‑1799, tr. (beiden 25 jr. oud) te Schaesberg op 4‑12‑1824 met Leonard Vankanne,

                    zn. van Antonnet Vankanne, geb. te Mheer op 4‑9‑1799.

 

 

naar index