[naar index] <                                                                          

                                                                                                               .GENEALOGIE BARTHOLOMEUS.

 

Data van personen geboren na 1921.

van evt. levende personen worden

niet vermeld.

 

update 21.8.2022.  

   

Parenteel van Abel Barthťlťmy

 

 

Generatie I

 

 

       I        Abel Barthťlťmy, geb. circa 1585, HU, Meester apotheker te Sedan, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 28‑3‑1666, tr. circa 1620 met Madelein Sonnet (Jonnet). dochter van Claude Sonnet notaris te Raucourt en Michelle Boillant.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Frederic Bartelemi, geb. circa 6‑1622, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 15‑12‑1676, volgt IIa.

2.              Marquerite Bartelemy, geb. circa 1630, volgt IIb.

3.              Marie, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 10‑7‑1632 (get: Pierre Deschidirac en Marie Delaplace), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 14‑3‑1633.

4.              Elizabeth , ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 29‑6‑1633, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 9‑11‑1694, volgt IIc.

5.              Jacqueline Bertelemi, volgt IId.

6.              Berthelemi Bertelemi, volgt IIe.

 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Frederic Bartelemi, zn. van Abel Barthťlťm (I)en Madelein Sonnet (Jonnet), geb. circa 6‑1622, 1655 Advokaat en mr. apotheker en burger van Sedan verbonden aan het Parlement, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 15‑12‑1676, tr. te Sedan [Frankrijk] op 20‑10‑1658 met Marie Jacquemotte, dr. van Regnard Jacquemotte (Koopman te Sedan) en Marthe Ching Le, geb. te Sedan [Frankrijk] op 3‑2‑1640.

 

                 Aantekeningen uit de Nijmeegse, schepen protocollen (1678-1691).
1684 18.1. (f 1v) N.Barthelemy wed. Lambremont en Jacquenotte wed. van Frederick Barthelemy en verdere erfg. Van Zalr Elisabeth Sonnet wed. Huteni, volgens procuratie uit Sedan en Maastricht aan Jacob Verhagen canonier x Geesken - hs en erf aan de Ridderstraat, ua erfgen. van Dr Van Hoeven Zalr, aa corporael Schael
.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Abel, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 3‑4‑1659 (get: Abel Bartholomeus en zijn vrouw Madeleine), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 4‑3‑1674.

2.              Jaemotte (Jean), ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 30‑4‑1661 (get: Renard Jacqumotte en zijn vrouw Marthe Le Ching), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 4‑10‑1676.

3.              Berthelemi, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 5‑9‑1662 (get: Bartholomeus Bertehemi met zijn vrouw Louis Poilblance), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 6‑9‑1665.

4.              Marthe, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 23‑8‑1665 (get: Renard Jacquemotte en zijn vrouw Marthe Le Ching).

5.              Abraham, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 19‑9‑1666 (get: Abraham de Lambermont en zijn vrouw Marguerite Bartholomeus), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 19‑3‑1667.

6.              Elisabeth, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 29‑11‑1667 (get: Jean Warnier en Elisabeth Sonnet), ovl. te Maastricht op 2‑2‑1694.

7.              Magdelaine, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 12‑6‑1669 (get: Gillis Warnier en zijn vrouw Jacqueline Bartholomeus), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 11‑10‑1670.

8.              Pierre, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 16‑12‑1670 (get: Pierre Jacqumotte en zijn moeder Marthe Le Ching).

9.              Pierre Barthťlemy, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 20‑12‑1671 (get: Pierre Derousseam en Elisabeth Bartholomeus), Lakenkoopman te Leiden, otr. te Amsterdam op 2‑1‑1697, tr. te Amsterdam in 1697 met Elisabet Marie Chevalier, dr. van Jean Chevalier en Marie Collas.

 

                 Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075, notaris Outgers inv. 3375.
In naam van God Amen.
Heden de dertigste dag van december van het jaar duizend zes honderd zes en negentig voor ons Henry Ougers openbaar notaris in deze stad Amsterdam in aanwezigheid van de getuigen later benoemd.
Waren tegenwoordig: Mr. Pierre Barthelemy linnengoederen handelaar te Leiden, aanstaande bruidegom geholpen door Mr. Pierre Barthelemy protestant theoloog student pastoor te Utrecht en juffrouw Marthe Bartholomy zijn broer en zuster allebei een toelating hebbende van hun moeder Marie Jacquemotte weduwe van Frťdťric Barthelemy. De brief te Sedan gedateerd van de lopende zestien van welke het origineel aan de akte is aangehecht zodat er niet aan veranderd zou worden (ne varietur) enerzijds:
Juffrouw Elisabeth Marie Chevalier jonge dochter, aanstaande bruid geholpen door Mevr. Marie Collas weduwe van Jean Chevalier haar moeder; ///mr. Nicolas Chevalier haar broer en zijn vrouw juffrouw Jeanne Thoulouze en Mr. Paul Sacrelaire en zijn vrouw Suzanne Chevalier en juffrouw Elisabeth Chevalier vrouw van Mr. David Japin afwezig, haar zusters anderzijds:
Donatie (gift) of andere gedurende dit huwelijk aan de een of de andere van de aanstaande/ zowel meubels als vastgoederen die altijd zullen moeten beantwoorden aan de bepalingen en lijnen over dewelke ze zijn overeengekomen. Want het is overeengekomen dat de nalatenschappen, donaties giften en andere verkregen zaken door nalatenschap niet zullen aangenomen worden als aanwinsten of (conquÍts). En voor wat betreft de aanwinsten en winsten te verkrijgen gedurende dit huwelijk is er overeen gekomen dat de aanstaande bruid zal voor haar zelf en haar kinderen, zoals zij verkiest, de keuze van door half te delen of te weigeren en in geval ontbinding van dit huidige huwelijk door het sterven van de toekomstige bruidegom, door onenigheid of andere manier van al haar inbrengt bruidschat bij vooruitmaking, nalatenschap, erfenis of donaties (franchissement) en opsporing van alle schulden en lasten door middel van recht van bruidschat en wettelijke hypotheek dat zij refenentie neemt aan de wetten.
Bestaande bruidschat de aanstaande bruidegom heeft zijn gezegde aanstaande bruid een bruidschap gegeven van een bedrag van twee duizend ponden zo te nemen op het zuiverste en zichtbaar goed van de toekomstige bruidegom.
Bij de ontbinding van dit huwelijk door de dood van de een of andere toekomstige trouwers de overlevende zal mogen terug nemen: te weten: De bruidegom het bedrag van duizend ponden voor zij kleren, wapen en paarden. De toekomstige bruid het bedrag van duizend ponden voor haar kleren, ringen of juwelen met een gewaarborgd legaat van een waarde van 5 honderd ponden.
De welke partijen om toe te komen aan hun aanstaande trouw die moet gebeuren en die met de welwilligheid van God zal plaats hebben tussen de gezegde toekomstige bruidegom en bruid erkennen vrijwillig tussen hen de volgende beloften, akkoorden en overeenkomsten te hebben gedaan te weten:
Voor de steun van deze trouw de toekomstige bruidegom zal een bedrag van drie duizend ponden of adellijke effecten brengen, deze inbreng is gerechtvaardigd geweest door erkend artikel door de partijen zonder te hebben ingerekend zijn kleren, wapens en boeken en erbij de aangeduide aanstaande bruidegom in fondsen en nalatenschappen. En voor de partij van de aanstaande bruid zal bij gebracht in voordeel van het tegenwoordig huwelijk een bedrag van zes duizend twee honderd drie en vijftig Florijnen om vrijwillig volgens haar wil er over te beschikken zonder er in gerekend te hebben de kleren, ringen, juwelen en meubelen dat zij heeft en de huwelijkskleding dat haar moeder haar zal geven volgens haar rang, buiten het bedrag van 6253,3,10.
De gezegde weduwe Chevalier beloofd aan haar gezegde dochter de aanstaande bruid te geven de som van vier duizend honderd zes en zestig Florijnen goed begrepen dat dit bedrag van 4166,13.. zal inhouden en dienen als eigen fonds aan de gezegde aanstaande bruid en haar eigen ofwel kinderen of ouders en aan diegene van haar kant en bloed verwanten; zonder dat zij er over zal kunnen beschikken in tegenstelling tussen levende en doden. Want het is onder deze voorwaarde dat haar moeder beloofd van ze te geven en niets anders.
Daarbij is het toegestaan tussen de aanstaanden dat bij dit huwelijk geen gemeenschap van goederen zal plaats hebben ofwel bij gebracht ofwel door nalatenschap geŽrfd.
Door middel van deze overeenstemmingen, de gezegde aanstaande echtlieden uit goede wil en met toestemming van hun moeders, bloedverwanten en vrienden, hebben zich aan elkaar de beloften van het huwelijk gegeven, belovende van hem te laten zegenen en het huwelijk te voltrekken in de hervormde kerk in welke ze verklaren de geloofsbelijdenis met kracht te dienen. Met deze verplichtend, hen zelf en hun huidige en toekomstige goederen te onderwerpen aan de strengheid en verplichtingen van alle rechtspraakgerecht en in het bijzonder aan het Hof van Holland.
Gedaan te Amsterdam in het bijzijn van de ouders hulp verlenende en ondergetekende.
Pierre Barthelemy, P.Barthelemy, Mathe Barthelemy, Marie Collas wed. van Jean Chevalier, Suzanne Chevalier echtgenoot van David Japin, Elisabeth Marie Chevalier, Jeanne Thoulouze. H.Ougers notaris.
Aanwinsten: Goederen, gratis of betalende verkregen gedurende de duur van trouw door een van de echtgenoot, getrouwd onder gemeenschap van goederen en die deel moeten nemen van de gemeenschappelijke goederen.
Conquets: Gelijkaardig aanwinsten, goederen verkregen op industriŽle manier of werk.
Bijvooruitmaking: Voordeel gegeven door een trouwakte aan een echtgenoot, getrouwd onder een gemeenschap van goederen van een bepaalde heffing te maken op de gemeenschappelijke goederen voor de verdeling van deze laatste. Hij mag het beschikbare deel niet overtreffen.
Conventioneel: Voorzien door een trouw contract.
Door erfopvolging: Door deze laatste mag men het voorziene deel aan zijn kinderen laten door nalatenschap op gift.
Legs: Erfenis, nalatenschap, erflating, legaat.
Bijbreng: Goed dat een deelvennoot overbrengt en die mag uit natura bestaan (voorwerpen), species (geldbedrag) of nijverheid (handwerk).
Franchissement: Contract door welk een persoon of een onderneming een ander toe laat zijn naam of zijn brandmerk om goederen of diensten op de markt te brengen
.

 

                

 

                                                 

10.            Louise, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 15‑2‑1673 (get: Bartholomeus en zijn vrouw Louis Poilblance).

11.            Marte, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 17‑4‑1675 (get: Bartholomeus Billot en zijn vrouw Marte Regier), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 29‑3‑1676.

12.          Jean Barthelemi, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 20‑9‑1676 (get: Jean Bartholomeus en zijn vrouw Elisabeth Stasquien), Arts, relatie met Elisabeth Johan, dr. van Caspar Johan en Marie Warnier.

 

 

IIb.            Marquerite Bartelemy, dr. van Abel Barthťlťmy (I) en Madelein Sonnet (Jonnet), geb. circa 1630, HU, relatie met  Mr. Abraham Lambermont de, zn. van David Lambermont de (koopman) en Magelein Ducloux, geb. te Sedan [Frankrijk] circa 1619, Mr. bij het parlement van Sedan, ovl. (ca. 58 jaar oud) te Sedan [Frankrijk] op 12‑1‑1677.

 

                 Uit deze relatie 13 kinderen:

1.              Abel, ged. te Sedan [Frankrijk] op 10‑11‑1655, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 25‑11‑1655.

2.              Marie, geb. te Sedan [Frankrijk] op 18‑10‑1656, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 4‑11‑1656.

3.              Frederic, geb. te Sedan [Frankrijk] op 7‑12‑1657, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 14‑8‑1661.

4.              Louise Lambermont, geb. te Sedan [Frankrijk] op 17‑4‑1659, volgt IIIa.

5.              Anne, ged. te Sedan [Frankrijk] op 10‑7‑1660, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 11‑9‑1660.

6.              Madelein, ged. te Sedan [Frankrijk] op 17‑7‑1661, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 24‑8‑1661.

7.              David, ged. te Sedan [Frankrijk] op 9‑9‑1662, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 26‑10‑1662.

8.              Frederic, ged. te Sedan [Frankrijk] op 12‑3‑1664.

9.              Elisabeth, ged. te Sedan [Frankrijk] op 3‑9‑1666, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 4‑1‑1668.

10.            Abraham, ged. te Sedan [Frankrijk] op 26‑11‑1667, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 9‑11‑1668.

11.            Magelein Lambermont, ged. te Sedan [Frankrijk] op 26‑5‑1669, tr. te Maastricht op 12‑3‑1697 met Jean Chevalier.

12.            Abraham, geb. te Sedan [Frankrijk] op 26‑5‑1669, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 8‑9‑1669.

13.            Jean, ged. te Sedan [Frankrijk] op 16‑8‑1671, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 1‑12‑1671.

 

 

IIc.            Elizabeth Barthťlťmy, dr. van Abel Barthťlťmy (I) en Madelein Sonnet (Jonnet), ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 29‑6‑1633 (get: Albert Hutten en Elisabeth zijn vrouw), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 9‑11‑1694, tr. te Sedan [Frankrijk] op 30‑8‑1665 met Pierre Desreumax, geb. circa 1635, koopman te Sedan, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 17‑6‑1681.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Madeleine, geb. te Sedan [Frankrijk] op 11‑7‑1666, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 27‑11‑1666.

2.              Jean, geb. te Sedan [Frankrijk] op 9‑7‑1667, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 12‑11‑1669.

3.              Marie, geb. te Sedan [Frankrijk] op 27‑5‑1668, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 21‑10‑1668.

4.              Marie, geb. te Sedan [Frankrijk] op 11‑9‑1670.

5.              Marquerite, geb. te Sedan [Frankrijk] op 25‑7‑1674, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 6‑8‑1674.

6.              Madeleine, geb. te Sedan [Frankrijk] op 1‑9‑1675, ovl. te Sedan [Frankrijk] op 19‑5‑1676.

7.              Abraham, geb. te Sedan [Frankrijk] op 24‑6‑1677.

 

 

IId.            Jacqueline Bertelemi, dr. van Abel Barthťlťmy (I)en Madelein Sonnet (Jonnet), relatie met Gillis Warnier, zn. van Gillis Warnier (Koopman te Sedan) en Magdalon Nizet, Predikant Waalse Gemeente Mtr, ovl. te Maastricht op 25‑1‑1683.

                 Bevestig als predikant te Maastricht 5.1.1648.

 

                 Uit deze relatie 7 kinderen:

1.              Magdelaine, ged. te Maastricht op 20‑10‑1650, ovl. te Maastricht op 8‑8‑1733 ongehuwd.

2.              Jean, ged. te Maastricht op 15‑8‑1652, ovl. voor 23‑5‑1708.

3.              Elisabeth, ged. te Maastricht op 18‑8‑1652.

4.              Marie, ged. te Maastricht op 19‑11‑1656.

5.              Gťdťon, ged. te Maastricht op 9‑11‑1661.

6.              Dennis.

7.              David, ovl. voor 23‑5‑1708.

 

 

IIe.            Berthelemi Bertelemi, zn. van Abel Barthťlťmy (I) en Madelein Sonnet (Jonnet), Meester apotheker, tr. te Sedan [Frankrijk] op 26‑7‑1648 met Louis Poilblance, dr. van Jean Poilblance (Arts te Sedan) en Philippe Dumolin.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Madeleine, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 27‑11‑1649 (get: Abel Bartholomeus en echtgen. Madelaine), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 18‑4‑1650.

2.              Jean Bartelemy, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 24‑1‑1651, ovl. te Maastricht op 6‑1‑1701, volgt IIIb.

3.              Susanne, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 23‑11‑1652 (get: Jean Poilblance en Susanne zijn vrouw), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 12‑7‑1674.

4.              Abel, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 13‑3‑1655 (get: Abel Bartholomeus en Madelaine Sonnet).

5.              Albert, ged. RK te Sedan [Frankrijk] op 7‑12‑1656 (get: Albert Hutein en Elisabeth Sonnet zijn vrouw).

6.              Frťdťric Berthelemi, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 27‑7‑1658, volgt IIIc.

7.              Marie, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 26‑8‑1659 (get: Jean Poilblance arts en Maria Ostome).

8.              Abel, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 23‑12‑1660 (get: Gilles Warnier en Jacqueline Bartholomeus zijn vrouw), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 18‑8‑1661.

9.              Marguerite, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 11‑2‑1662 (get: Abraham Lambermont Mr. en Marguerite Bartholomeus).

10.            Louis, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 7‑7‑1663 (get: Louis Alexandre advocaat en Maria Poilblance zijn vrouw).

11.            Madelaine, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 16‑9‑1664 (get: Gillis Warnier dominee en Jacqueline).

12.            Marie, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 9‑3‑1667 (get: Pierre Desreumax en Marie Jaquemotte), ovl. te Sedan [Frankrijk] op 3‑9‑1667.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Louise Lambermont, dr. van Mr. Abraham Lambermont de en Marquerite Bartelemy (IIb), geb. te Sedan [Frankrijk] op 17‑4‑1659, tr. te Sedan [Frankrijk] op 14‑8‑1678 met Abel Lambermont, zn. van Stone Lambermont de (meester chirurg) en Mary Marollen, geb. te Sedan [Frankrijk] op 12‑8‑1639, pastor, ovl. te Olne [BelgiŽ] op 30‑4‑1732.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Pierre, geb. te Sedan [Frankrijk] op 2‑9‑1679.

2.              Madeleine, geb. te Maastricht op 4‑8‑1692.

3.              Marie, geb. te Maastricht op 20‑9‑1695.

4.              Peter Abel, geb. te Maastricht op 22‑1‑1697, pastor.

 

 

IIIb.           Jean Bartelemy, zn. van Berthelemi Bertelemi (IIe)en Louis Poilblance, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 24‑1‑1651 (get: Jean Poilblace en echtg. Philippe Dumolin), Arts, Prof. Phil, ovl. te Maastricht op 6‑1‑1701, tr. te Sedan [Frankrijk] op 15‑3‑1676 met Elisabeth Stasquien, dr. van Pierre Stasquien (Notaris) en Marte Elisabeth Lefebure, geb. circa 1655, HU, ovl. te Maastricht op 15‑6‑1705 (get: reg. Frans. Herv. Gem. Maastricht 1655, 1796, blz 26 rug37), begr. te Maastricht op 15‑6‑1705.

 

                 Ingeschreven onder Rector Johannes Frederik Gronovius II ingeschreven aan de Leidse Universiteit dd. 3. 9. 1670 (album studiosorum der Leidse Universiteit 1575, 1875, kolom 562). Ber. arts, legerarts en prof in de Philosohie. Promoveerder 14. 7. 1672 aan de Leidese Universiteit. Burgerboek Maastricht. Art. 7. van het 2de hoofdstuk: van het Recueil der Recessen voor de regering derstad Maastricht Alle Personen, dier haer binnen de voorschreven stadt metterwoon, comen te begeven zijn gehouden te acquiren het burgerschap derselver stadt. " Aan het verkrijgen van het burgerrecht waren echter verschillende voorwaarde gesteld". zoals het zes maanden - buckvaste woninghe - binnen de stad te hebben gehad. Het overleggen van een bewijst van goed gedrag afgegeven door het gerecht van de plaats van herkomst, een verklaring dat de burger in zijn eigen onderhoud kon voorzien en bovendien hij lid moest worden van een ambach en door de meester hiervan worden voogedragen. Jean moet tussen mei 1683 en juni1685 in Maastricht zijn aangekomen. Begr. 27.03.1688 een niet genaamde dr. 00.03.1691 een niet genaamde zn, 07.09.1691 een niet genaamde dr. 10.03.1695 een niet genaamde zn.

                 Algemeen Rijksarchief Den Haag. Blijkens R.G.P. 45 (1920) Acte Senatus maakt gewag dat Jean Bartholomeus via de decaan van de Medische Faculteit een brief overlegt op 20 mei 1683, waarbij hij zich beklaagt dat hem in Frankrijk een verbod is opgelegd tot het uitoefenen van de medische praktijk enkel en alleen opgrond van het feit dat de Leidse Universiteit geen Koninklijk of Pauselijk gezag geniet. De Senaat besluit hierop zijn vroegere alumnus een exemplaar te zenden van het privilege, dat Hendrik IV van Frankrijk aan de Universiteit heeft verleend. Aldusgeschiedt. Dit privilege is van het jaar 1597. Het lijkt meer een soort pesterij omdat hij protestant was om hem in zijn beroep te dwarsbomen. Hoeveel hadden al voor hem aan de Leidse Universiteit gestudeerd zonder dat er een beroepsverbod plaatsvond ?.

                Stadsarchief van Maastricht,oud Archief inv.252: Alsloodoor het afsterven van Joes Bartholomij in syn leven Pestdoctor deser stadt, selveampt is komen vaceren, daar toe een of twee bequame personen deze aangesteld teworden, om in val een contagtense sieckte die god genadelijk believe te verhoeden. Sich tot bedieughe van de voors: Plaatse te laeten gebruijcken, Is naar voorgaande Deliberatie goetgevonden en verstaan tot hetvoors: Pest Doctorschap aan te stellenen te Committeren gelijckmits desen aangestelt en gecomitteert worden personen van Petrus Collet en Bartholomeus de Bartholomeij beyde der Medicijnen Doctoren, ieder op eengage van hondert guldens deser stad Cours eende verdeelijg van den vrijdom in de Stadaccijsen mits dat sij sullen hebbente reguleren naarde instructie op den 5 junij 1684 onder den Eedt daartoestaande. alias Bartelemy Per Extraetum: De pest was eigenlijk een ziekte van knaagdieren, die meestal door ratten werd verspreid. Het was een infectieziekte, waarbij de builenpest een van de meest voorkomende vormen was. Er trad snel hoge koorts op en de dood volgde enkele dagen. De ziekte was epidemisch. Overbekend is de zwarte dood- uit het midden vande 14de eeuw, waarbij een kwart van de Europese bevolking omkam. Maar ook in de daaropvolgende eeuwen kwam de ziekte regelmatig voor. In 1664 stierf zelfs nog een zesde van de Londense bevolking aan de pest. Maastricht bleef er evenmin van bevrijd, alhoewel er uit de middeleeuwen slechts schaarse gegevens over het aantal doden, of over de plaatsen waar de lijders als uitgestotenen werden samengebracht bekend zijn. Mogelijk moet het leprahuis dat al voor 10de eeuw wordt gesignaleerd buiten Wijck ook als onderdak worden aangemerkt. Meestal echter werden de pestlijders in een paar strooien hutten, die inderhaast waren neergezet bijeen gedreven. Zo waren er van dit soort tijdelijkonderkomens Achter de Biesen of in het bolwerk van Wijck. Ook waren er hutten op Hoogfrankrijk -in de vlakte aldaar- en dito op de Grien, een eiland in de Maas. In de jaren 1570, toen de ziekte weer eens had toegeslagen kregen de Heilige Geestmeesters van de stedelijke raad verlof om - die plaetze aenden anckerlangs den moer- te betimmeren. Zij mochten er zoveel -cameren -maken als nodig was voor degene -die van der pestilencie beziekt waren-. Met deze plaatsaanduiding werd het open stuk grondbedoeld tussen Jeker en walmuur aan de westzijde van de Helpoort. Het waren niet veel meer dan wat hokjes, inclusief een afzonderlijk - huisje - voor de pestmeester langs de oever van de Jeker, die nu opgetrokken werden. Uit de 18de eeuw is nog een plattegrond bewaard gebleven over hoe dat pesthuis er toen uitzag. Met de verzorging van de pestlijders waren vaak de Cellebroeders belast, voor de geestelijke verzorging soms ook de Capucijnen. Het gevolgd was vaak een dergelijk convent bijna geheel uitstierf. Gelegenheid tot afzondering hoe primitief danook bestond erdus wel. En dat was veel waard, want het voorkomen van de verspreiding was bijna het enige, wat men tegen de-pestilentieele ziekte- kon doen. Uit de zeventiende eeuw zijn namen van enkele lekenpestmeesters bekend b.v. Francois d'Espinal uit Metz en een zekere Simon Poelmans. Er was een regelement voor hen opgesteld. Zij werden niet slecht betaald, namelijk met 200 gulden brabants, evenveel als bijvoorbeeld een schepen verdiende. Later ziet men voor die tijd echte artsen als pestmeester benoemd zoals in 1690 Jean Bertelemy. In 1744 stierfde laatste pestmeester Petrus Machure. De gewone stadsgeneesheren mochten niet met de aangetasten in aanraking komen. De verdachten werden door een speciaal daartoe aangestelde geneesheer onderzocht. Waarneer een bruine pater aankwam (Capucijn) met een witte stok in de hand ten teken dat hij met pestlijders in aanraking kwam weken de mensen uiteen. Niemand die het waagt in zijn nabijheid te komen. Hij begeeft zich naar het lazaret buiten de aldenhofpoort om daar de zieken te verzorgen. Zonder witten stok mog hij zich niet op straatvertonen. Dit voorschrift geld ook voor de behandelendegeneesheren. De pestmeester moest naast het verzorgen van zieken, de rijken om geld de armen om Gods wil, ook de testamenten van de lijders ren. Het was hem verboden in een kerk of op de markt te komen. Maar daar tegen stond de 200,-gld. Brabands dat vrij gesteld waren tot opneming van militairen in hun huis en gratis het burgerschap van Maastricht kregen indien zij van buiten Maastricht waren. En later voor de behandeling van armen hun geld kregen van de Raad. Bij een dergelijke epidemie moesten de deuren en vensters van de huizen waar de ziekte heerste gesloten blijven. Zo niet, dan wierp een stadsbode als hij toevallig voorbij kwam een boetebiljet van 3 goudgulden naar binnen. Op de straten tegen de avond werden vuren aangelegd. Stoepen en goten moesten worden gereinigd. De vrouwen moesten zonder sluier lopen als zij op straat kwamen. Waar een pestlijder in zijn woning overleden is, zijn de maatregelen nog veel strenger. Zes weken lang moet het huisgesloten blijven, alleen 's nachts mogen de ramen open staan. Het bed, het beddegoed en de kleren van de overledene worden in de nacht op straat verbrand, de hond en de kat en alle andere huisdieren worden gedood en 's nachts midden in de Maas geworpen. En dan volgt de ontsmetting vanwege de geneeskundigedienst. Daarna eerst d.w.z. als de gehele woning van de nok tot de kelder afgewassen en gereinigd mogen andere mensen het huis binnentreden. Niettegenstaande al deze voorzorgen breidde de ziekte zich bij de zomerwarmte schrikbaar uit. De ellende in de hospitalen moet wel onbeschrijfelijk geweest zijn. Zoveel mensen stierven er dagelijks dat ze niet afzonderlijk begraven konden worden. De lijken werden zo maar zonder kist in een gemeenschappelijke graven gelegd en met stroo en kalk bedekt. Doodskisten mochten alleen in zijstraten te koop worden aangeboden. De verkoop in de hoofdstraten vond men al te schokkend. Rond 1725 waren epidemische ziekten gelukkig zo verterug gedrongen, dat het Maastrichter pesthuis buiten de Helpoort niet langer hoefde dienst te doen. Er kwamen plannen om het als tucht- of rasphuis voor bedelaars en vagebonden in terichten. In de jaren 1471-1509, 1531-1543, 1579-1611, 1621 -1633,1635-1652, 1664 en 1669 zou in Maastricht de pest zijn geweest. Wat nu precies onder de pest verstaan moet worden, valt uit het voorhanden Maastricht bronnenmateriaal niet op te maken.


De IIIustre School door Harry Hillen.
De zonen van de gegoede en katholieke burgers in Maastricht en omgeving voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs onderwijs naar het jezuÔten-college, dat vanaf de oprichting in 1575 een goede naam had. De school telde in de twee eeuwen na de stichting, met uitzondering van de periode tussen 1639 en 1673 toen de jezuÔeten uit de stad verdreven waren, drie- Š vierhonderd leerlingen, in de jaren 1610 zelfs vij- Š zeshonderd. Tijdens de afweigheid van de jezuÔeten in de decennia rond 1650 werd de lacune gevuld door de Latijnse Stadsschool, een school die eerst alleen op papier bestond maar in 1640 nieuw leven werd ingeblazen. Na de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 kregen rooms-katholieken en protestanten gelijke rechten. Voor de kinderen van de kleine protestantse bestuurs- en garnizoenselite werd in 1636 een gereformeerde Latijnse School opgericht, maar deze leidde een moeizaam bestaan. De financiering ervan was geruime tijd een groot probleem en de gereformeerde elite stuurde haar kinderen liever naar de prestigieuze jezuÔetenschool en haar vervangster de Latijnse Stadsschool. De protestantse gemeenschap in Maastricht kreeg een impuls toen de Franse vorst Lodewijk XIV de volgelingen van Calvijn in zijn land, de hugenoten, na een halve eeuw relatieve godsdienstvrijheid begon te vervolgen. Vanaf 1660 trok een groeiende stroom hugenoten naar de tolerante Republiek, een stroom die zijn hoogtepunt bereikte toen in 1685 de hugenoten in Frankrijk tot ongewenste personen werden verklaard. Maastricht, waar kathololieken en protestanten gelijke rechten hadden, trok een stroom protestantse vluchtelingen aan. De sluiting van de protestantse acadenie in het Noord-Franse Sedan, het intellectuele centrum van de hugenoten, bracht in de laatste decennia van de zeventiende eeuw enige tientallen predikanten, hoogleraren en intellectuelen naar Maastricht. Naast de Nederduits Hervormde Gemeente en een handvol lutheranen ontstond in de stad een protestantse Franstalige geloofsgemeenschap, de Waalse Gemeente. De intocht van protestantse intellectuelen zou ook van directe invloed zijn op het middelbaar en hoger onderwijs in Maastricht. Katholieke studenten uit Maastricht studeerden van oudsher in Leuven of Keulen. De protestantse elite was voor een academische studie aangewezen op de universiteiten van Leiden, Franeker, Groningen of Utrecht. Om de duur van de kostbare universiteitaire studie te bekorten en ook om de overgang voor de jonge studenten vanuit de provincie naar de universiteit minder riskant te maken, werd in meerdere steden een pre-universitaire opleiding gecreŽerd in een zogenaamde IIIustre Scholen. Een IIIustre School of IIIuster Gymnasium was niets anders dan een tweejarige bovenbouw bij een Latijnse School, waarin voorbereidend universitair onderwijs werd gegegeven door professoren in de theologie, filosofie en oude talen. In 1683 werd ook in Maastricht een IIIustre School opgercht als bovenbouw van de gereformeerde Latijnse School. De school was gevestigd aan de Kapoenstraat. Voor de academische plechtigheden ging men naar de Sint-Janskerk. De IIIustre School begon met drie hoogleraren, een voor godgeleerheid, een voor wijsbegeerte en een voor welsprekendheid en oude talen. De eerste hoogleraren waren allen afkomstig uit Sedan. Lange tijd was het opleiden van predikanten het belangrijkse doel. Onder de eerste hoogleraren bevond zich ook Jean Barthelemy, hoogleraar in de wijsbegeerte van 1693-1701. Hij was behalve filosoof ook medicinae doctor, in Leiden gepromoveerd in 1672. Barthelemy had in Sedan als arts gewerkt, werd in Maastricht in 1690 aangesteld als stadspestdokter en heeft vanaf 1696 ook gewerkt als garnizoensarts in het militair hospitaal. In beide laatste functies volgde zijn zoon hem op. Rond 1700 bestond er via de familie Barthelemy dus een verbinding tussen de IIIustre School en het militair hospitaal. Die verbinding bood mogelijkheden voor medisch onderwijs. Over dit onderwijs is bij gebrek aan archieven van IIIustre School niets met zekerheid vast te stellen, maar zeker is wel de latere professor Pelerin in de nalatenschap van vader of zoon Barthelemy in het militair hospitaal een skelet en de beroemde anatomieatlas van Vesalius aantrof. Beide wijze op enige vorm van medisch onderwijs. Het hoger onderwijs, ook het geneeskundig onderwijs, was in de zeventiende en achttiende eeuw zeer kleinschalig en onderwijs aan huis of in een nabijgelegen gasthuis was niet ongebruikelijk. Dit was mogelijk ook het geval in de periode van Barthelemy. Tot een leerstoel geneeskunde aan de IIIustre School kwam het echter pas later
.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.    Bartehelemy, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 12‑12‑1676 (get: Bartholomeus Bartholomeus en Rachel Croye), ovl. te Maastricht op 15‑8‑1735, begr. te Maastricht in de Waalse kerk, graf no. 11. op 19‑8‑1735.

 

                Arts en pestmeester te Maastricht 10. 11. 1716 t/m 8. 10. 1732 (Gem. Arch. Mtr. oud arch. nr. 252). Is op 10. 1. 1701 samen met Petrus Joes Collet benoemd tot pestmeester in opvolging van Jean Bartholomeus welke overleden was. De rechten en plichten verbonden aan deze benoeming was vast gelegd in een raadsbesluit van 5 juni 1684. Gem. arch. Mtr. Waalse Gem. inv. nr. 1.

                 Van 24. 2. 1720 t/m 1724 was hij ouderling van de Waalse gemeente. Op 4. 5. 1724 gaat hij als afgevaardigde op uitnodiging naar het concilie te Doetinchem. Schepen van de Stad Maastricht 10.11. 1716 t/m 1734.

2.              Louis, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 18‑6‑1678 (get: Jean Stasquien en Louise Poilblance).

3.              Frederic, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 31‑1‑1680 (get: Frederic Bartholomeus en Jeanne Lefebure).

4.              Henri, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 29‑1‑1681 (get: Henri Gantois en Marie Bartholomeus).

5.              Marguerite, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 30‑5‑1682 (get: Josue Stasquin en Marguerite Bartelemy), ovl. te Maastricht in 8‑1693, begr. te Maastricht op 1‑9‑1693.

6.              Louis, ged. WH te Maastricht op 30‑10‑1687, ovl. te Maastricht op 1‑9‑1693, begr. te Maastricht op 1‑9‑1693.

7.              Jeanne, ged. te Maastricht op 8‑10‑1690 (get: Jean Poilblance advocaat), ovl. te Maastricht ongehuwd op 25‑10‑1757.

8.              Louise Marie, ged. te Maastricht op 11‑7‑1692.

 

 

IIIc.          Frťdťric Berthelemi, zn. van Berthelemi Bertelemi (IIe) en Louis Poilblance, ged. HU te Sedan [Frankrijk] op 27‑7‑1658 (get: Frederic en Elisabeth Bartelemi en Jeanne Libessart), Apotheker, tr. (1) te Maastricht ? met Jeanne Libessart, dr. van Jean Libessart en Jeanne Laurens, ged. te Maastricht, van Brabantse afkomst op 28‑11‑1658, ovl. te Maastricht op 30‑11‑1693.

 

                 In 1733 leefde Frederic Bartholomeus nog, en wordt genoemd in de verdeling van de goederen van Madeleine Warnier wnd Leiden en lakenkoopman.

                 Van Brabantse afkomst, bedoeld kan worden van de provincie Brabant of vallende onder het Branbants bestuur van de stad Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jean (Johannes) Barthelemy, ged. te Maastricht, parochie  Frans Herv. op 3‑10‑1688, ovl. te Bunde op 29‑2‑1784, volgt IV.

2.              Elisabeth, ged. te Maastricht op 26‑12‑1689, ovl. te Maastricht op 2‑2‑1694 Frans. Herv. Gem. Mtr 1655-1796 blz 26, rug nr. 37.

3.              Louise Marie, ged. te Maastricht op 11‑7‑1692, ovl. te Maastricht op 31‑1‑1693, begr. te Maastricht, Waalse Kerk.

4.              Jacques, ged. te Maastricht op 4‑8‑1692.

5.              Henri Frederic, geb. voor 1‑12‑1693, ovl. te Maastricht op 15‑1‑1695.

 

 

                 Frťdťric Berthelemi, relatie (2) met Marie Warnier, ged. te Maastricht op 19‑11‑1656.

                

 

                 Marie Warnier, relatie (2) met Caspar Johan.

                 Uit deze relatie 4 kinderen:

1.             Elisabeth Johan, relatie met Jean Barthelemi, zn. van Frederic Bartelemi (IIa) (1655 Advokaat en mr. apotheker en burger van Sedan verbonden aan het Parlement) en Marie Jacquemotte.

2.              Marie.

3.              Urbin, arts.

4.              Magdalon Johan, relatie met Jean Moine de, Schout van Dolne.

 

 

Generatie IV

 

 

IV.          Jean (Johannes) Barthelemy, zn. van Frťdťric Berthelemi (IIIc) en Jeanne Libessart, ged. Hu/RK te Maastricht, parochie  Frans Herv. op 3‑10‑1688 (get: Jean Barthelemy dokter in de medicijnen en meter Jeanne Libessart), Onderwijzer, organist en koster, ovl. te Bunde op 29‑2‑1784, begr. te Bunde op 1‑3‑1784, kerk.huw. (RK) te Bunde op 16‑1‑1725 (get: Guilielmus Protin en Maria Meijers) met Johanna Meijers, dr. van Joannis Mijers en Cornelia Linssen (Lensen), ged. RK te Wijnandsrade op 19‑9‑1692 (get: Wernerus Rieteaedt in zijn plaats heeft gestaan Paulis Driesen en Joanna Wijngarts), ovl. te Bunde op 3‑2‑1777.

 

                Frans. Herv. Gem. Maastricht 1679-1701, blz. 64 rugnr. 129. Op zondag 3 oktober 1688, Frederik Barthelemy, apotheker en Jeanne Libbessart zijn vrouw van Brabantse afkomst hebben getoond en te doop aangeboden een zoon met de naam Jean. De peter is. Jean Barthelemy dokter in de medicijnen en meter Jeanne Libessart.


Toen Jean (Joannes) zijn moeder overleed was hij 5 jaar oud,waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht is onbekend. Bij zijn huwelijk of doop van zijn kinderen heb ik nergens familie zien optreden als doopgetuigen en ook niet namens hen. Dit kon ook niet gezien de fam. Bartholomeus niet RK waren. Zijn moeder was van Brabantse afkomst, hiermee bedoeld men komende uit de provincie Brabant (Ned of Blg) of onderdaan van het Brabants bestuur van de stad Maastricht. Gezien zijn familie bemiddeld was heeft hij voor die tijd een goede opleiding in een RK milieu, aan moeders zijde ? Waar en wanneer hij RK is geworden is onbekend, dit moet voor 1717 geweest zijn. Vanaf 1717 is hij in Bunde regelmatig als leenpeter in de parochie Bunde, waar hij In 1719 benoemd wordt als koster, later organist. Bij zijn overlijden werd vermeld dat hij afkomstig was uit de St.Nicolaasparochie te Maastricht. Het is mogelijk dat hij hier gewoond of gestudeerd heeft, toch hij is niet in deze parochie gedoopt.  Zijn vader huwde voor de 2de maal en leefde in 1733 nog en was woonachtig te Leiden, Hodiomont en Verviers.

                De uitvaart van Joannes heeft plaats gevonden 1.3.1784. H.Missen opgedragen voor zijn zielenrust; 7.3.1783, 24.1.1784, 14.3.1784, 18.4.1784, 23.4.1784, 15.3.1785 de jaardienst op 19.3.1785. Voor hem en zijn vrouw; 28.3.1783, 28.2.1786, 18.3.1789, 17.3.1790, 25.8.1790.


Parochie Archief Bunde. Op het feest van onbevlekte ontvangenis van Maria in het jaar 1719 is Joannes Bartholomeus benoemd als koster.


Uit het boek Geul's Verleden/Wetenswaardigheden van de Parochie en gemeente Geulle, Hollands Limburg, Verzameld door Aug. V. Kengen Pastoor te Caberg/Maastricht. Bunde was een kapel van Meerssen onder de titel van de Allerheiligste Drievuldigheid. Bij een kerkvisitatie de 23.9.1722 gehouden, wordt vermeld dat er pastoor was Guilieus Dolmans 54 jaar oud geÔnstalleerd in 1696. Communicanten waren er ca. 200. Alle inkomsten tot zelfs de pastorie met graanschuur waren geconfisceerd. Er wordt vermeld dat Joannes Bartholomeus kosterwas en ook organist plus schoolmeester en zijn ambt goed waarnam. Het zelfde staat ook ca. in de geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond, 3de deel Roermond 1892, blz.354-355 door J.Habets. De koster is Joannes Bartholomeus. Hij is aangesteld door de pastoor en door de gemeenschap. Hij verricht zijn taak, maar ook die van schoolmeester op lofwaardige wijze. Het is evenwel te betreuren dat hij zijn onderhoud door andere die hem overigens zeer genegen zijn, niet krijgt waar hij recht op heeft. Zijn inkomsten zijn namelijk geconfisceerd en worden ten bate van de gemeenschap besteed. Hij is ook schoolmeester, maar wordt als zodanig niet door de andere erkend. Waarvan leefde hij? De kerk mocht hem niet betalen, als onderwijzer kreeg hij geen geld. Of leefde hij van zijn eigengeld? Dit omdat hij van huis uit niet onbemiddeld was of van het bezit van zijn vrouw die van een rijke boerenfamilie was? Van de f 25,- die hij jaarlijks kreeg (1722) van het heerlijkheid Bunde kon hij waarschijnlijk niet leven. (RAL inv. nr. 49.44).

                                                             


De Hollandse Tijdperk. De Landen van Overmaas waren reeds eerder, in de jaren 1632-1635 en 1644-1645, onder heerschappij van de Staten-Generaal van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en werden toen, en sedert 1661 definitief, rechtstreeks door hen bestuurd. Vandaar de naam Generaliteitslanden die geld voor alle veroverde gebieden. De gevolgen van de Staatse overheersing in deze landen, uiteraard voor zij niet aan Spanje waren toebedeeld, waren zeer ingrijpend en zij verdiende hier vermelding daar de eerste generaties in Bunde onder deze omstandigheden leefden. De Staatsen verboden -in strijd met de capitulatie - voorwaarden in 1632 van Limburg en de overige Landen van Overmaas - de uitoefening in het openbaar van de katholieke eredienst, hoewel vrijheid van godsdienst was bedongen en gegarandeerd. De sluiting van de kerken werd bevolen, de kerkelijke goederen werden geconfisceerd en de priester werden verdreven of verbannen. De "Plakkaten",waarin deze maatregelen bekend werden gemaakt, alsmede straffen,waarmee deze overtredingen werden bedreigd, volgden elkaar met grote regelmaat op. Reeds in 1636 werd tot bovengenoemde maatregelen tegen de katholieke godsdienst, nadien nog enige malen herhaald, besloten. In 1656 werd het beruchte "Egtreglement" uitgevaardigd, dat tot de Franse Tijd zijn geldigheid heeft behouden, volgens hetwelk niemand meer door een R.K. priester in ondertrouw genomen of getrouwd mocht worden. Huwelijken mochten van nu af aan alleen gesloten worden ten overstaan van de dominee. Dit verklaart het naast bestaan van een officieel protestants huwelijksregister en een "duplicaat" R.K. register, voor de pastoor, een situatie te vergelijken met de situatie sedert de invoering van de Burgerlijke Stand, die een burgerlijk huwelijk in ieder geval verplicht stelt ten overstaan van een openbaar ambtenaar. Latere inzegening door een kerkelijk functionaris is vrijwillig, ter keuze van betrokkenen. Voor het bijwonen van Missen, het toedienen van sacramenten enz. was men aangewezen op het nabije Spaanse gebied, dan wel op geheime schuilkerken. Vanaf 1673 werden doop- en huwelijksregisters weer bijgehouden, omdat toen de Fransen onder Lodewijk XIV- zij het tijdelijk - aan het Staatse bewind in deze streken een einde hadden gemaakt. In het kader van de protestantisering van de veroverde gebieden past ook de vervanging van katholieke ambtenaren door protestantse om zodoende een greep te krijgen op het bestuur en het afkondigen in 1655 van het zgn. schoolreglement, dat de gereformeerde het monopolie van het onderwijs moest verschaffen. Gesteld mag echter worden, dat deze protestantisering in deze streken als mislukt moet worden beschouwd, niet in het minst door de fanatieke opstelling van de protestanten die op haar beurt alleen maar verzet opriep bij de autochtonen. In het laatste kwart van de 17e eeuw werd de vervolging der katholieken iets gematigd. Deze kregen b.v. de gelegenheid om in eigen - door de protestanten geconfisceerde - kerken diensten te houden. Dit gebeurde sedert 1680 ook b.v. in de kerk van Geulle en heeft geduurd tot 1820 toen pastoor Swelsen, na het vertrek van de dominee en zijn naaste vier gemeenteleden naar Beek, wederom de pastorie kon betrekken en de kerk alleen voor de katholieken kon openstellen
.   

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Joannes, ged. RK te Bunde op 28‑3‑1725 (get: Joannes Meijers en Maria Meijers), ovl. te Bunde op 4‑2‑1756, begr. te Bunde.

2.              Mathias, ged. RK te Bunde op 31‑1‑1727 (get: Petrus Soemers en Catharina Meijers).

3.              Petrus Christianus, ged. RK te Bunde op 5‑5‑1729 (get: Christianus van Mulcken en Cornelia Meijers), ovl. te Bunde op 27‑9‑1750.

4.              Petrus Leonardus Bartholomei, ged. RK te Bunde op 2‑8‑1731, ovl. te Bunde op 9‑7‑1815, volgt Va.

5.              Agnes, ged. RK te Bunde op 21‑12‑1733 (get: Guilielmus Dortangs, Catharina en Anna Meijers), vroedvrouw, ovl. te Bunde op 7‑2‑1790 ongehuwd.

                                                                

6.             Cornelia Bartholomei, ged. RK te Bunde op 6‑4‑1736, ovl. te Bunde op 18‑12‑1815, volgt Vb.

 

 

Generatie V

 

 

Va.           Petrus Leonardus Bartholomei, zn. van Jean (Johannes) Barthelemy (IV) en Johanna Meijers, ged. RK te Bunde op 2‑8‑1731 (get: Petrus Mutiens en Maria N. N), Koster en Kerkzanger te Bunde en Geulle, ovl. te Bunde op 9‑7‑1815 (get: de zoon Jean Bartholomeus en Jean Guillaume Voncken, akte 19), otr. te Meerssen op 3‑8‑1754, kerk.huw. (RK) te Bunde op 18‑8‑1754 (get: Gerardus Ummels en Agnes Bartholomeus) met Maria Johanna Ummels, dr. van Michel Emmels (landbouwer) en Anna Margaretha Steinen, ged. RK te Bunde op 3‑2‑1736, vroedvrouw, ovl. te Bunde op 18‑1‑1817 (get: Bartholomeus Mighiel en Jean Vossen, akte 4).

 

                 Petrus Leonardus nam het beroep van zijn vader over en kreeg ook F 25, jaarlijks voor zijn diensten voor het Heerlijkheid Bunde. Als koster heeft hij verschillende keren als leenpeter opgetreden. o.a. 24.3.1785, 22.3.1786, 31.8.1787, 5.9.1787, 10.4.1788, 27.5.1791, 22.3.1786,5.9.1787 en 25.8.1790.RAL Bunde 1815,.

 

               Tussen de doopakten van de parochie Bunde stond het volgende; Op 29 maart 1770, Maria Ummels uit de parochie Bunde, echtgenoot van Leonardus Bartholomei, is door mij naar leven en zeden naar behoren ondervraagd en nadat zij vooraf de eed had afgelegd om vroedvrouw te worden ten getuigen waarvan ik met eigenhand geschreven en onderschreven. J.R.Ruijters, Pastoor in Hulsbergen Decaan.

.

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Mighiel, ged. te Bunde op 14‑11‑1746.

                Doopakte (fictieve inschrijving) werd vervals zodat de Mighiel welke werd gedoopt in1758 te oud was om verder te oud om in dienst te blijven. Deze akte duidelijk op een ander tijd en handschrift tussen doopakte ingeschreven (reden waarschijnlijk om niet (langer) in franse dienst te worden overgenomen), zie no.4.

2.              Joannes, ged. RK te Bunde op 28‑2‑1755 (get: Joannes Bartholomeus en Margaretha Stijnen), ovl. te Bunde op 2‑2‑1756, begr. te Bunde op 4‑2‑1756.

3.              Joannes Gerard Bartholomeus, ged. RK te Bunde op 4‑2‑1756, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 26‑8‑1837, volgt VIa.

4.              Michael Bartholomeus, ged. RK te Bunde op 14‑11‑1758, ovl. te Bunde op 5‑1‑1843, zie ook no. 1 volgt VIb.

5.              Joannes Gerardus, ged. RK te Bunde op 31‑12‑1762 (get: Gerardus Ummels en Cornelia Bartholomeus), militair.

 

 

Vb.          Cornelia Bartholomei, dr. van Jean (Johannes) Barthelemy (IV) en Johanna Meijers, ged. RK te Bunde op 6‑4‑1736 (get: Hubertus Eubaegs en Helena Meijers), ovl. te Bunde op 18‑12‑1815 (akte 39), relatie (1) met Wilhelmus (Joannes) Reijnbergh.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Joannes Wilhelmus Reijnberg, ged. RK te Bunde op 11‑10‑1756, ovl. te Broekhuizen op 2‑1‑1817, volgt VIc.

 

                 Cornelia Bartholomei, otr. (2) te Meerssen op 4‑10‑1761, kerk.huw. (RK) te Bunde op 4‑10‑1761 (get: Agnes Bartholomeus en Guilielmus Delseipech) met Paulus Rongen, zn. van Adolph Rongen (landbouwer) en Gertrudis Smets, ged. te Bunde op 2‑4‑1736, Landbouwer, ovl. te Bunde op 24‑4‑1807 (akte 6).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adolphus, ged. RK te Bunde op 15‑3‑1762 (get: Joannes Bartholomeus en Maria Rongen), ovl. te Bunde op 12‑4‑1762, begr. te Bunde op 12‑4‑1762.

2.              Joannes Rongen, ged. RK te Bunde op 26‑2‑1763, ovl. te Bunde op 20‑12‑1847, volgt VId.

3.              Maria Gertrud Rongen, ged. RK te Bunde op 12‑5‑1766, ovl. te Bunde op 5‑8‑1812, volgt VIe.

4.              Maria J, ged. RK te Bunde op 14‑10‑1770 (get: Joannes Bartholomeus namens Leonardi Rongen en Maria Joanna Ummels).

5.              Petrus, ged. RK te Bunde op 20‑10‑1773 (get: Joannes Ummels en Maria Gulikers), ovl. te Bunde op 27‑2‑1796.

6.              Paulis, ged. RK te Bunde op 7‑6‑1779 (get: Joannes Bartholomeus en Anna Catharina Guilkers), ovl. te Bunde op 2‑7‑1779.

 

 

Generatie VI

 

 

VIa.         Joannes Gerard Bartholomei, zn. van Petrus Leonardus Bartholomei (Va) en Maria Johanna Ummels, ged. RK te Bunde op 4‑2‑1756, koster, organist, tuinbouwer Bunde/Lanaken, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 26‑8‑1837, tr. te Heughem op 15‑4‑1785, kerk.huw. (RK) met Margaretha Beckers, dr. van Laurentius Beckers en Elisabeth Lemmens, ged. RK te Heughem op 15‑4‑1758, ovl. te Bunde op 22‑12‑1821 (get: Johannes Gerard Bartholomeus en zoon Johan Bartholomeus 33 jr, akte 33).

 

                 Lid van gemeenteraad Bunde van 1822/1830. Verhuisde naar Lanaken waar zijn zoon Joannes woonachtig was. Deze was aldaar koster/organist en onderwijzer.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.           Maria Joanna, ged. RK te Bunde op 24‑1‑1788 (get: Leonardus Bartholomeus, Cornelia Bartholomeus en Elisabeth Lemmens), ovl. te Geulle op 26‑10‑1804 (get: de vader en Louis Philippens, akte 6).

2.              Johannes Bartholomeus, ged. RK te Bunde op 16‑5‑1789, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 4‑5‑1868, volgt VIIa.

3.              Maria Johanna, ged. RK te Geulle op 29‑9‑1792, overl. Geulle 26.10.1804 (4) .

 

 

VIb.         Michael Bartholomei, zn. van Petrus Leonardus Bartholomei (Va) en Maria Johanna Ummels (vroedvrouw), ged. RK te Bunde op 14‑11‑1758 (get: Joannes Ummels, Joanna Meijers namens Agnes Bartholomeus), Militair, sergeant, ovl. te Bunde op 5‑1‑1843 (get: J.Vrancken en JP.Kamps, akte 1), begr. te Bunde op 9‑1‑1843, tr. (1) circa 1780 met Gisberte (Elisabeth) Lafferte (Laverte-Lafarbť-La Forte), dr. van Marcus Lafferte en Barbara Lafferte, ged. H te Grave op 6‑6‑1753, ovl. te Beul op 13‑10‑1802. (Register Nederduits Gereformeerd).

                                                                                      

 

              Militaire/staat van Michel Bartholmeus. Algemeen Rijksarchief,Den Haag, Raad van State 1838. Rangeerlijst. "Van den Compagnie van den Collonel P.A.Valckenaar in het eerste Compagnie van Zijne Doorlugtigste Hoogheid den Collonel W.G.Frederick Prins van Oranje Nassau". Musketier Michel Bartholomeus, gemeten opden 1 april 1781. 5 voet, 7 duim, streek 1 ouderdom 23 jaar. In militaire dienst heeft Michel de rang van sergeant bereikt.

                 Volgens KB van 1.1.1814 en deze van 21.3.1815 werden zij, die door het Franse Gouvernement na 31.12.1810 ontslag werden verleend een pensioen toegekend.

                 Men mag dus aannemen dat hij nog een tijd onder Frans militair gezag heeft gediend, hij is dan rond 30 jaar militair geweest.

                Michel diende in het Regiment De Schepper. Het regiment had achter eenvolgens de volgende kolonels. 20.04.1772 Hobbe van Aylva. 24.12.1772 Jetsze Edzard van Burmania. 04.04.1775 Duco Martena van Burmania. Het ontstaan van het Regiment. 1772 Regiment Nationale nr. 1.1795 Ingelijfd bij het eerste bataljon van de vierde halve brigade. 1803 Het 10de Bataljon Infanterie van Linie. 1805 Het eerste Bataljon van het 8ste Regiment Infanterie. 1806 Het eerste Bataljon van het 9de Regiment Infanterie. 1809 Het eerste Bataljon van 5de Regiment Infanterie. 1810 Door de Fransen voorde helft ingelijfd bij het 126ste Regiment Infanterie van Linie,de andere helft was bestemd voor de koloniŽn maar later over Franse Regimenten van Hollandse afkomst verdeeld. 1813. Na de tocht van de Fransen naar Rusland op 21 januari 1813 opgeheven.1815. Weer een 8ste Regiment Infanterie gevormd. Tussen 1793 en1795 maakte het als zodanig de veldtochten mee en was ook betrokken bij de verdediging van Steenbergen en Willemstad. Plaatsenwaar het Regiment gelegerd is geweest. 1772-1774 Maastricht. 1774-1778 Brielle en Hellevoetsluis. 1778-1781 Zwolle. 1781 -1782 Den Helder. 1782-1784 Deventer en Kampen.1784-1785 Berg op Zoom. 1785-1789 Deventer. 1790-1793 Weidum. 1793-1794 Maastricht. 1794-1795 Steenbergen-Willemstad-Dordrecht.


Kleding, sergeant van het Regiment De Schepper. Serp -Oranjekleurig Knopen.
- goud Revers en Omslagen - wit Pantalon - wit Chevron -goud Rok - donkerblauw.
Schouderpatten- wit Voering - ponceau Hoed - steekvormig met wit galon langs de rand voorzien van oranje kokarde.


De plaats waar de twee echtgenoten van Michel zijn begraven zijn volgens P.H. Witkamps aardrijkskundig woordenboek van Nederland: Beul of Boyl Maire of gem. behoorde tot Oldebergkoop of Oudebergkoop. Het breit zich rondom een plein uit, waarop de zeer oude, doch vernieuwde kerk en toren staan en is uit hoofde van de bosrijke omgeving een der mooiste plaatsen uit het zuid -oosten der provincie. Met Deddingabuur en Dedgeburen bevatte het aantal inwoners: 1811-401 inwoners in 1840, 659 inwoners in 1875, 907 en 1890 797 inwoners.


Wij Willem bij de Gratie Gods Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz, enz, enz. Ontvangen hebbende de voordracht van onze commissaris Generaal van Oorlog van de 28juni 1814 nr. 46, daarbij ten voldoening aan het artikel van ons besluit van 17.2 deser jaar no 58 inzende lijsten van gepensioneerde officieren en onderofficieren en soldaten gevestigd in de provincie, Holland-Utrecht -Friesland en Groningen, bedragen voor: Holland de somma van f 248653:4:10Utrecht de somma van f 82966:8:10 Friesland de somma van f40354:6:12 Groningen de somma van f 50379:3:15 Hebben besloten en besluiten, de bovengemelde lijsten worden geapprobeerd. Art.2.De gepensioneerde militaire op voornoemde lijsten gebracht en welke woonachtig zijn in de voormalige generaliteits landen in1795 aan Frankrijk afgestaan geweest en die der halve aan korting van een derde van hun pensioen als buiten het land zijn gehuisvestigd zijn onder ( niet leesbaar) bedragen van hun pensioen genieten. Art.3. Rekende van de eerste dezer maand juli zullen de pensioenen en gagementen de Hollandse militaire welke door het Franse Gouvernement na 31 december 1810 verleend zijn geworden aan hun worden berekend op de voet voor hun respectieve rangen bij besluit van 22.2 jl. nr. 5 vastgesteld die overkomstig worden begrepen en de algemeene staten van pensioenen en gagementen voor de laatste half van 1814 en volgens door het departement van Oorlog te formeren. Art.4. Dein de hoofde dezer gemelde Staten zullen worden gezonden aan onze secretaris van Staat voor de financiŽn ten einde op de betaling van het half jaar pensioen te rekenen van primo januari zo primo juli dezer jaar en voor het volgt, onder te stellen, zoveel de op genoemde staten voorkomende personen zullen aantonen daartoe gerechtigd tezijn en hun aanspraak niet te hebben verloren door enig civiel of militair emplooi of door. (niet leesbaar) gemaakt zijn. Art.5. Onze secretaris van Staat voorde financiŽn is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit het welk hopelijk zal worden gebracht ter kennis van het departement van Oorlog en de rekenkamer.
Gegeven in Den Haag de1 juli 1814, het eerste jaar van onze regering.
Get. WILLEM.


K.B. 21 maart 1815, nr. 1. Wij Willem, bij de Gratie Gods,Koning der Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, Hertog van Luxemburg enz, enz, enz. Dusjonerende op Voordragt van Onze Commissaris Generaal van Oorlog van den 17.3.1815 nr. 87,daarbij overleggende vier Suppleoire lijsten van gepensioneerde officieren, onder officieren en soldaten, gedomicilieerd in de provincie Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel,Groningen, Brabant en Drenthe nietsgaders van de zoodanige welke zich buiten 's lands met er woon onthouden. Hebben goedgevondenen verstaan de bovengemelde lijsten, zoodanig als dezelve en deze resolutie zijn geannexeerd, te approberen, zoo als geschied bij deze, met inhaesie van Art. 3 van ons besluit van 1 julij1814 nr. 28 de Hollandsche Militaire betreffende welke door het Fransch Gouvernemente na 31 December 1810 zijn gepensioneerd; ende Staten aan onze leivstaat voor FinanciŽn, ten einde op de betaling van het half Jaar te rekenen van primo January 1814 envoor het ordre te stellen voor Zoo veel de, op voornoemde Lijsten, voorkomende Militairen zullen aantoonen daartoe geregtigd te zijn En zal Afschrift dezes met en benevens copie van de hier nevens geannexeerde Lijsten worden gezonden aan het Departement van FinanciŽn ten Fisie van executie en aan de Algemene Rekenkamer tot informatie en narigt, nietsgaders afschrift aan het Departement van Oorlog tot informatie. 'sGravenhage den 21 maart 1815.


Grootboek der Gewone Mil.Pensoenen. (Algemeen Rijsarchief Den Haag). Nummer van inschrijving 2253 Naam en voornaam Michel Bartholomeus Gedoopt 14.11.1746 Kwaliteit waarin gepensioneerd Sergeant Montant van het pensioen F 130,- half jaars. Pensioen ingaande 1 januari 1815 Woonplaats Bunde, arr: Maastricht. Aanmerkingen 7 januari 1843 overl.


De juiste oorzaak zal wel altijd onbekend blijven waarom in het doopboek van Bunde in het jaar 1746 tussen andere doopakte Michel Bartholomeus nogmaals is ingeschreven. Hij is door een lid van de familie die uit kosters bestond, of met medewerking van de pastoor om een of andere reden ouder gemaakt. Waarschijnlijk had hij geen zin verder in Franse militaire dienst te blijven en werd ouder gemaakt waardoor hij pensioen gerechtigd werd. Bij bevolkingstelling van 1810 wordt vermeld als arm persoon (kreeg toen nog geen pensioen) en woonachtig aan de kerk en was landbouwer.


Op 26.3.1831 verscheen voor Notaris Petrus-Dionisius Hupkens te Maastricht, 20 oud militaire welke een bedrag leende van Ogerus Wiricx, gepensioneerd officier en woonachtig te Maastricht. Vermoedelijk was hij in het verleden belast met de uitbetaling van de pensioenen. Vanaf 1830-1838 behoorde Bunde bij BelgiŽ, vermoedelijk kwam er geen of met lange pauze pensioenen bij hem binnen en zijn zij ieder voorzicht verplicht geweest om geld te lenen. De tegenstellingen tussen Noord en Zuid en de ontevredenheid over het bewind van Willem I leidden in 1830 tot de Belgische opstand, die ondanks het succesvol verloop van de tiendaagse veldtocht onder leiding van Willem II, tot de afscheiding van BelgiŽ leidde. De afscheiding werd vrij spoedig door Nederland erkend, maar over het beloop van de grenzen zou nog negen jaar gediscussieerd worden. In 1839 kon eindelijk overeenstemming worden bereikt over de grenzen tussen beide landen. Willem I moest de helft van Limburg afstaan, de Maas werd grensrivier met dien verstande,dat de westelijke oever Belgisch en de oostelijke Nederlands gebied werd. Bunde werd derhalve weer Nederlands gebied, hoewel de bevolking, zoals overal elders in het 9 jaren door BelgiŽ bestuurde deel van Limburg, in het algemeen pro Belgisch was; men voelde zich meer verwant met de Belgen en vrijer onder de Belgische overheid
.

 

                RA in Noord, Braband, Grave Neder, Duits Gereformeerde Kerk. RAL.Bunde, doop 1786 Gisberte Laverte uit Grave, echtgenoot van Michel Bartholomeus uit Bunde en soldaat in de troepen van de Hoogmogende Heren die 26.2.1786 de ketterij afzwoor ten overstaande van de Eerwaarde broeders van Maastricht door Pater Mulders en ten overstaande van drie getuigen het katholiekgeloof heeft beleden.

 

                 Uit dit huwelijk 6 dochters:

1.              Marie, geb. te Zwolle in 1781, RK, ovl. te Bunde op 15‑2‑1803 (get: de vader en Pierre Ummels, akte 31).

2.              Antonia, ged. RK te Bergen op Zoom op 1‑5‑1784 (get: Thomas Lammeriks en Antonia Bartholomeus, bron dtb-7).

3.              Maria Agnes, ged. RK te Bunde op 14‑6‑1785 (get: Joannes Bartholomeus en Agnes Bartholomeus), ovl. te Bunde op 25‑10‑1785.

4.              Joanna, ged. te Leeuwarden op 20‑8‑1786 (Doop Nieuwe Stad. inv. DTB 1017), begr. te Leeuwarden Oldehoofdkerkhof op 28‑9‑1786.

5.              Johanna Maria, ged. te Leeuwarden op 30‑12‑1787 RK par. Nieuwestad Leewarden reg. DTB 1017, begr. Leeuwarden op 28-9-1787 (Oldehoofdkerkhof.

6.              Anna Margueritte, ged. RK te Bunde op 30‑11‑1792 (get: Leonardus Bartholomeus en Anna Margargaretha Beckers), ovl. te Bunde op 3‑3‑1802 (get: Pierre Camps, akte 15).

 

 

                 Michael Bartholomei, otr. (2) te Budel op 28‑12‑1805 Budel, (bron SRE; reg. 16, folio 140), tr. te Budel op 12‑1‑1806 met Anna Margaretha P. Martens, geb. te Budel, ovl. te Budel op 14‑4‑1807 (Bron register 23, folio 14).

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Joanna Maria, ged. RK te Budel op 28‑2‑1807 (get: Leonardus Bartholomeus en Joanna Maria Freen).

2.              Magrieta Michiel, ovl. te Budel op 1‑3‑1807 (Bron SRE, register 24, folio 18).

 

 

                Michael Bartholomei, tr. (3) te Bunde op 22‑1‑1809 (get: Theo Vossen, Antoon Delarae en Leon Ghijsen, akte 2), kerk.huw. (RK) te Bunde op 31‑1‑1809 (get: Joannes Bartholomeus en Anna Catharina Smeets) met Anna Elisabeth Smeets, dr. van Henri Smeets en Maria Jose (Ida) Frederix, ged. RK te Elsloo op 25‑3‑1779, ovl. te Bunde op 5‑5‑1844 (akte 7), begr. te Bunde op 8‑5‑1844.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Anne Catharina, geb. te Bunde op 8‑2‑1810 (get: G.S. Voncken en Jean Vrancken, akte 6), ovl. te Bunde op 22‑2‑1810 (get: aangevers de vader en Pierre Kamps, akte 14).

2.              Jan Henricus Bartholomeus, geb. te Bunde op 1‑9‑1811, ovl. te Itteren op 27‑2‑1876, volgt VIIb.

3.              Marie Jeanne Bartholomeus, geb. te Bunde op 12‑7‑1813, ovl. te Itteren op 26‑3‑1886, volgt VIIc.

4.              Anne Marguerithe Bartholomeus, geb. te Bunde op 18‑8‑1815, ovl. te Bunde op 26‑11‑1879, volgt VIId.

 

 

VIc.         Joannes Wilhelmus Reijnbergh (alias Bartholomeus), zn. van Wilhelmus (Joannes) Reijnbergh en Cornelia Bartholomei (Vb), ged. RK te Bunde op 11‑10‑1756 (get: Joannes en Agnes Bartholomeus -natuurlijk kind. Als vader wordt vermeld Guilhelmus Reijnberg- bij overlijden vermeld als Joannes Reijnbergh), militair, ovl. te Broekhuizen op 2‑1‑1817 (akte 1), BS Venlo akte 35 dd 3.3.1817, tr. te Venlo op 9‑9‑1781 (get: Anthonius Rossen en Margarita Beerens) met Maria Beerens (Beerden), dr. van Willem Beerden en Hendrina Overvelt, geb. circa 1760, ovl. te Venlo op 20‑12‑1825 (akte 162).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Mathias Petrus Reijnbergh, ged. te Venlo op 14‑5‑1783, volgt VIIe.

2.              Antonia Wilhelmina Reijnbergh, ged. te Venlo op 2‑5‑1785, ovl. te Nijkerk op 15‑4‑1814, volgt VIIf.

3.              Agnes, geb. te Venlo in 1786.

4.              Petrus Paulus, ged. te Venlo op 18‑10‑1790.

5.              Henrica Josephina Rheijnbergen, geb. te Venlo, volgt VIIg.

 

 

VId.         Joannes Rongen, zn. van Paulus Rongen  (Vb), ged. RK te Bunde op 26‑2‑1763 (get: Christianus Rongen en Joanna Meijers), klompenmaker, landbouwer, ovl. te Bunde op 20‑12‑1847 (akte 19), otr. te Meerssen op 5‑10‑1788, kerk.huw. (RK) te Bunde op 5‑10‑1788 met Anna Catharina Wijnands, dr. van Joannis Wijnands en Catharina Thomassen, ged. te Moelingen [BelgiŽ] op 3‑9‑1763, ovl. te Bunde op 12‑3‑1833 (akte 4).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Paulus, ged. te Bunde op 17‑7‑1789 (get: Paulus Rongen en Maria Ida Moswec).

2.              Anna Catharina Rongen, ged. RK te Bunde op 15‑2‑1791, ovl. te Bunde op 12‑11‑1832, volgt VIIh.

3.              Pieter Rongen, ged. RK op 6‑12‑1793, ovl. te Bunde op 21‑3‑1848, volgt VIIi.

4.              Cornelia, ged. te Bunde op 19‑12‑1794 (get: Paulus Rongen en Elisabeth Vossen).

5.              Marie Gertrude, geb. te Bunde op 11‑7‑1799 (akte 22), ovl. te Bunde op 25‑4‑1811 (akte 11).

6.              Paul, geb. te Bunde op 12‑2‑1803 (akte 11), ovl. te Bunde op 17‑5‑1809 (akte 14).

7.              Jean, geb. te Bunde op 24‑12‑1804 (akte 7), ovl. te Bunde op 6‑3‑1805 (akte 16).

8.              Cornelie, geb. te Bunde op 8‑11‑1807 (akte 22), ovl. te Bunde op 8‑2‑1809 (akte 5).

 

 

VIe.         Maria Gertrud Rongen, dr. van Paulus Rongen en Cornelia Bartholomei (Vb), ged. RK te Bunde op 12‑5‑1766 (get: Leonardus Bartholomeus en Maria Rongen), ovl. te Bunde op 5‑8‑1812 (akte 22), kerk.huw. te Bunde op 18‑11‑1792 (get: Hubertus Ummels en Maria Ummels) met Leonardus Ummels, zn. van Joannes Ummels (landbouwer) en Anne Elisabeth Vossen, geb. te Bunde op 10‑1‑1771, ged. RK te Bunde op 12‑1‑1771 (get: Petrus Guilkers en Gertrudis Vossen), landbouwer, ovl. te Bunde op 3‑5‑1835 (akte 14).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joannes, ged. te Bunde op 28‑11‑1792 (get: Joannes Ummels en Cornelia Bartholomeus).

2.              Cornelia, ged. te Bunde op 19‑12‑1794 (get: Paulus Rongen en Anna Elisabeth Vossen).

3.              Paul, geb. te Bunde op 20‑11‑1797 (akte 5), ovl. te Bunde op 23‑4‑1813 (akte 13).

4.              Pierre, geb. circa 1800, ovl. te Bunde op 26‑10‑1803 (akte 4).

5.              Hubert Ummels, geb. te Bunde op 28‑2‑1803, ovl. te Bunde op 1‑5‑1885, volgt VIIj.

6.              Guilliaume, geb. te Bunde op 28‑2‑1803 (akte 15), ovl. te Bunde op 8‑9‑1803 (akte 35).

7.              Anna Margaretha Ummels, geb. te Bunde op 27‑1‑1806 (akte 12), ovl. te Bunde op 26‑1‑1861 (akte 1), tr. met Hendrik Klaassens., zn. van Leonard Klaassens en Elisabeth Chamat, geb. Amby ca. 1804, overl. Bunde 3-8-1866.

8.              Marie Agnes, geb. te Bunde op 21‑1‑1809 (akte 3), ovl. te Bunde op 1‑5‑1813 (akte 16).

 

 

                Leonardus Ummels, zn. van Joannes Ummels en Anne Elisabeth Vossen, tr. (2) met Anna Catharina Rongen, dr. van Joannes Rongen (VId) (klompenmaker, landbouwer) en Anna Catharina Wijnands (zie VIIh).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Jan Hubert Ummels, geb. te Bunde op 23‑10‑1814, ovl. te Bunde op 22‑1‑1848, tr. te Bunde op 19‑4‑1838 (get: J.Vrancken en JP.Kamps, akte 17) met Maria Catharina Kleijnen, dr. van Martin Kleijnen en Anna Maria Kan van, geb. te Beek op 20‑9‑1813, ovl. te Oud Vroenhoven op 31‑10‑1878 (akte 16). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

2.              Anne Elisabeth, geb. te Bunde op 28‑2‑1817 (get: Pierre Ummels en Jean Ummels).

3.             Maria Catharina Ummels, geb. te Bunde op 15‑8‑1822, ovl. te Bunde op 22‑2‑1886, tr. te Bunde op 10‑7‑1844 (get: Vrancken 2x, Kamps en Damoiseaux, akte 1) met Anthonius Ummels, zn. van Petrus Hubertus Ummels (dagloner, landarbeider) en Anna Maria Louis (Louwis-Lowis), geb. te Bunde op 18‑11‑1821 (akte 29), dagloner, herbergier, ovl. te Bunde op 8‑9‑1896 (akte 9). Uit dit huwelijk 11 kinderen.

4.             Leonardus Ummels, geb. te Bunde op 4‑9‑1825 M.Donckersw en J.Vrancken, (akte 18), ovl. te Geulle op 5‑6‑1905, tr. te Geulle op 7‑10‑1850 (get: 2x Philippens, Huntjens en Pijpers, akte 4) met Maria Catharina Laven, dr. van Joannes Jacobus Laven en Maria Ida Bours, geb. te Bunde op 4‑9‑1825, ovl. te Geulle op 12‑10‑1904. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

 

 

Generatie VII

 

 

VIIa.        Johannes Bartholomei, zn. van Joannes Gerard Bartholomei (VIa) en Margaretha Beckers, ged. RK te Bunde op 16‑5‑1789 (get: Mattheus Beckers en Elisabeth Muutjens), onderwijzer, koster, organist, herbergier, kaarsenfabrikant, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 4‑5‑1868, tr. (1) te Bunde op 8‑4‑1812 (akte 12), kerk.huw. (RK) met Marie Cornelia Isabella Hagemans, dr. van Nicolas Hagemans en Marie Anne Scherpenzeels, ged. RK te Heughem op 10‑11‑1788, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑9‑1847.

                

                  Wnd Woonplaatsen:1827 Bunde, 1827 Maastricht (NL) Plankstraat, 1834 Muntstraat,1845 Lanaken.


Archief van de parochie Bunde inv.nr. 723. Register voornamelijk inkomsten en uitgave van de schutterij,1819-1864. Dit register is in bruikleen afgestaan aan het kerkbestuur. Er staat vermeld dat Joannes Bartholomeus Lid is van de "schuttery van den Heylige Dryvuldigheid van Bunde als Capiteyn-Luytenant". De taak van de schutterij was: zorgen voorde openbare veiligheid, bij dag als bij nacht; het laten gaan van patrouilles in gevaarlijke en onrustige tijden; het opsporen van misdadigers en het weren van lieden, die de streek onveilig maakten, het bewaken van gevangenen, die om een of andere reden werden vastgehouden en hun vervoer naar andere plaatsen; de hulpzame hand bieden aan de scherprechter bij executie van ter dood veroordeelden; het handhaven van de orde bij geestelijkengelegenheden, het begeleiden van de H.Sacraments processie, het schieten van de vogel, het oefenen in de schiet- en krijgskunde door optrekken en marcheren, het organiseren van schutters feesten.


BARTHOLOMEUS,Jan, geb. Bunde 16.5.1789, koster Lanaken 1834 (verklaring 1840)
.

                 Hij en zijn vrouw bezaten te Bunde 24 roeden en 84 ellen land, gelegen op de Berg. Een onverdeeld 1/4 gedeelte van een huis met achterplaats genaamd "Wit huis" gelegen te Maastricht, Hoogbruggenstraat nr. 14 (Kadastraal legger Sectie Anr 17). Notaris Haenen Maastricht, inv.3186 akte 131 dd.6.12.1838 Cornelia Isabella Hagemans, zonder beroep, echtgenoot van Joannes Bartholomeus beidden wonende te Lanaken, verklaren te willen verkopen aan haar broers en zusters het huis genaamd Wit Huis, gelegen te Maastricht Hoogbruggenstraat nr. 14 te Wijk. Kadastraal legger Sectie A nr. 1731. Een onverdeeld vierdegedeelte in een huis met achterplaats. Te verkopen aan: Gabriel Hagemans meester schrijnwerker, Adrina Hagemans, zonder beroep beide wonende te Wijk-Maastricht. Caspar Nicolaas Hagemans, naturalerte wonende te Brussel welke zo voor hem namens zijn voornoemde zuster en broer in koop is aannemende.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Jean Nicolaas Bartholomeus, geb. te Bunde op 9‑7‑1812, ovl. te Roermond op 13‑12‑1873, volgt VIIIa.

2.             Marie Marqueritha, geb. te Bunde op 26‑3‑1814 (get: J.G. Voncken en J.S.Dessard, akte 8), ged. RK te Bunde (get: Leonardus Bartholomeus namens Joannes Nicolaus Hagemans, Maria Scherpenzeel namens Margaretha Beckers), ovl. te Schaarbeek [BelgiŽ] op 25‑2‑1890.

3.             Mathias, geb. te Bunde op 5‑5‑1816 (akte 10), ged. RK te Bunde (get: Joannes Bartholomeus namens Mathias Beckers en Maria Scherpenzeel), ovl. te Bunde op 8‑1‑1821 (get: J.S.Dessard, akte 1).  

4.             Maria Helene Adrine, geb. te Bunde op 5‑9‑1818 (get: J.A.Loomans en Martin Donckers, akte 14), ged. RK te Bunde (get: Leonardus Vossen namens Wilhelmus Winands, Maria Scherpensiel namens Maria Helena Adriana Hagemans), ovl. te Maastricht op 20‑3‑1834 (akte 191).     

5.             Maria Petronella Rosa, geb. te Bunde op 22‑10‑1820 (get: Donckers en J.S.Dessard, akte 22), ged. RK te Bunde (get: Joannes Bartholomeus voor Gabriel Hagemans, Joanna Maria Moormans voor Petronilla Beckers). Vlg. BS Lanaken wnd in een internaat te Parijs.

6.              Caspar Alexander Bartholomeus, geb. te Bunde op 19‑11‑1822, volgt VIIIb.

7.              Willem Victor Bartholomeus, geb. te Bunde op 11‑2‑1825, ovl. te Zwolle op 13‑8‑1892, volgt VIIIc.

8.             Joannes Antonius Theodoor, geb. te Maastricht op 16‑7‑1827, RK, ovl. te Maastricht op 1‑8‑1827 (akte 335), begr. te Maastricht op 7‑8‑1827.

9.             Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus, geb. te Maastricht op 9‑8‑1828, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 25‑9‑1893, volgt VIIId.

10.         Maria Catharina Clementina Bartholomeus, geb. te Maastricht op 20‑7‑1831 akte 440, modemaakster, vertrok uit Amsterdam op 27.4.1877 naar Schaerbeek blg, tr. te Amsterdam op 1‑10‑1863 (reg.9;fol.82v) met Jan Lodewijk Vogel, zn. van Joannes Ludovucus Vogel en Maria Josephina Leopolda Sarolea, geb. te Maastricht op 1‑4‑1828 (akte 203), muziekonderwijzer, ovl. te Amsterdam op 18‑9‑1874.

 

 

                Johannes Bartholomei, tr. (2) te Lanaken [BelgiŽ] op 2‑1‑1852 met Anna Margaretha Haerden, dr. van Van Willem Haerden en Helena Einde Op 't, ged. te Meeswijk [BelgiŽ] op 19‑4‑1787, rentenierster, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 18‑12‑1860.

                

 

                 Anna Margaretha Haerden, dr. van Van Willem Haerden en Helena Einde Op 't, tr. (1) met Mathias Leenders, ovl. te Oud Vroenhoven op 13‑7‑1850.        

 

 

                 Johannes Bartholomei, tr. (3) te Lanaken [BelgiŽ] op 23‑11‑1861 met Maria Elisabeth Giddeloo, dr. van Paulus Giddeloo (wagenmaker) en Barbara Simons, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 10‑6‑1809, landbouwerster, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 2‑8‑1871.

                

 

                 Maria Elisabeth Giddeloo, dr. van Paulus Giddeloo en Barbara Simons, tr. (1) te Lanaken [BelgiŽ] op 10‑4‑1831 met Jan Vanaubel, zn. van Johannes Vanaubel en Maria Anna Geheniau, geb. te Smeermaas [BelgiŽ] op 20‑8‑1802, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 27‑12‑1855.

                

 

VIIb.        Jan Henricus Bartholomeus, zn. van Michael Bartholomei (VIb) en Anna Elisabeth Smeets, geb. te Bunde op 1‑9‑1811 get: (Jean Bartholomeus en Hubert Schaeps, 19), RK, dagloner, uitroeper publike verkopen v notaris Kleuters, ovl. te Itteren op 27‑2‑1876 (akte 2), tr. te Bunde op 21‑11‑1839 (get: Jan Vrancken, Pieter Jan Kamps, Jan Raemakers en Pieter Stijns. Akte 39) met Anna Elisabeth Leclerq, dr. van Maria Ida Leclerq, geb. te Gulpen op 23‑7‑1816 (get: Anna Catharina Hustings, Fransiscus Bernardus Isfort en Wilhelmus Herpen, akte 61), RK, dienster, ovl. te Itteren op 25‑12‑1889 (akte 10).

 

                MILI inv.9461 Prov. arch. legger van de Nationale Militie. Vereenigde Gemeente van Amby, Borgharen, Bunde, Geulle en Itteren. Lotings Register, Recappaitulatie. Bartholomeus Henri geb. Bunde 6de kanton. Provincie Limburg wonende te Bunde, voor een jaar vrijgesteld van dienst. Merkbare tekenen Litteken over de eerste vinger van de linkerhand, Aangezicht Ovaal, Voorhoofd Rond, Ogen Blauw, Mond Klein, Neus Dik.
Kin Rond.


Regiment Geniettroepen.

                 11.01.1828 Aangenomen als Mineur 2de Klas voor de tijd van 8 jaren.

                 13.10.1829 Mineur 1ste Klas

                 01.01.1830 Korporaal.     

                 21.01.1831 Mineur 1ste klas

                 20.12.1832 Gewond in het aangezicht en beide handen door het springen van een granaat bij het het beleg van Antwerpen.

                 28.03.1832 Metalen Kruis. Medaille voor de Citadel van Antwerpen.

                 21.01.1835 Mineur 2de klas

                 21.02.1835 Korporaal.

                 11.08.1835 Mineur 2de klas

                 07.05.1836 Einde dienst met paspoort.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jan Michael, geb. te Bunde op 3‑5‑1840 (get: J. Vrancken en JP. Kamps, akte 15), RK, ovl. te Bunde op 25‑11‑1842 (get: J.Vrancken en JP.Kamps, akte 12).

2.              Johannes Hendrikus Bartholomeus, geb. te Bunde op 23‑9‑1842, ovl. te Itteren op 19‑2‑1911, volgt VIIIe.

3.              Anna Margaretha Bartholomeus, geb. te Bunde op 12‑10‑1844, ovl. te Meerssen op 21‑8‑1922, volgt VIIIf.

4.              Jacobus Bartholomeus, geb. te Bunde op 25‑6‑1847, ovl. te Meerssen op 6‑5‑1915, volgt VIIIg.

5.              Maria Ida Hubertina Bartholomeus, geb. te Bunde op 13‑1‑1850, ovl. te Bunde op 27‑1‑1934, volgt VIIIh.

6.              Thomas Hubert Bartholomeus, geb. te Bunde op 30‑3‑1852, ovl. te Maastricht op 15‑4‑1929, volgt VIIIi.

7.              Jan Mathijs Bartholomeus, geb. te Bunde op 28‑7‑1855, ovl. te Maastricht op 10‑5‑1946, volgt VIIIj.

8.              Maria Anna, geb. te Bunde op 16‑4‑1858 (get: H. Vrancken en P. Kamps, akte 10), RK, ovl. te Bunde op 20‑6‑1862 (get: PJ.Vrancken en CL.Vossen, akte 12).

 

 

VIIc.        Marie Jeanne Bartholomeus, dr. van Michael Bartholomei (VIb) en Anna Elisabeth Smeets, geb. te Bunde op 12‑7‑1813 (get: Leonard Van den Akker en Gerard Hermans, akte 25), werkster, ovl. te Itteren op 26‑3‑1886 (akte 6), tr. te Bunde op 15‑2‑1838 (get: J.Vrancken, JP.Kamps, JW.Kamps en J.Janssen, akte 9) met Thomas Loomans, zn. van Herman Loomans en Gertrudis Wagemans, ged. te Holtum‑Born op 17‑10‑1787, Gep. Militair, ovl. te Itteren op 15‑5‑1867 (akte 5).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

                1.             Elisabeth, geb. Itteren op 11-01-1839 (akte 2) overl. Itteren op 7-3-1840 (akte 5).

2.          Maria Johanna Loomans, geb. te Itteren op 20‑6‑1840 (akte 15), meid te Meerssen, ovl. te Meerssen op 28‑1‑1919 (akte 13), tr. te Meerssen op 26‑4‑1881 (get: Vrancken, Duijkers, Mangez en Lemeer, akte 10) met Hubert Vrancken, zn. van Michiel Vrancken en Agnes Lemeer, geb. te Meerssen op 6‑3‑1848 (akte 10), overl. Meerssen 10-1-1924 (akte 2), metselaar.

3.             Johannes Hermanus, geb. Itteren op 10-10-1841 akte 21.

4.              Arnoldus Hubertus, geb. te Itteren op 24‑7‑1843 (akte 8), ovl. te Itteren op 13‑3‑1863 (akte 2).

5.            Elisabeth Loomans, geb. te Itteren op 10‑9‑1846 (akte 12), ovl. te Itteren op 30‑6‑1893 (akte 6), tr. te Itteren op 27‑8‑1868 (akte 1) met Theodorus Hubertus Lambrichs, zn. van Joannes en Elisabeth Vermeeren, geb. te Itteren op 15‑12‑1827 (akte 25), overl. Itteren 23-12-1894 (akte 8).

6.             Gertrudis Elisabeth, geb. te Itteren op 2‑1‑1849 (akte 1), ovl. te Itteren op 27‑12‑1850 (akte 6).

7.             Antonius Franciscus, geb. te Itteren op 17‑1‑1853 geb. akte 1, ovl. te Itteren op 15‑4‑1854 (akte 6).

 

 

                 Thomas Loomans, zn. van Herman Loomans en Gertrudis Wagemans, relatie (1) met Barbara Huysmans, geb. Lanaken (blg) ca. 1801, ovl. Itteren op 23.10.1836 (akte 18), dr. van Adriaan Huijsmans en Elisabeth Simons.

                

 

VIId.       Anne Marguerithe Bartholomeus, dr. van Michael Bartholomei (VIb) en Anna Elisabeth Smeets, geb. te Bunde op 18‑8‑1815 (get: J.Bartholomeus en J.G.Voncken, akte 20) ovl. te Bunde op 26‑11‑1879 (get: van de Ven en Vranken, akte 12), tr. te Bunde op 5‑10‑1843 (get: J en H.Vrancken, JP.Kams en J.Vrancken), kerk.huw. (RK) met Johannes Henricus Bovens, zn. van Jan Pieter Bovens en Anna Maria Hensen, ged. te Spaubeek op 18‑4‑1789, landbouwer, ovl. te Meerssen op 20‑12‑1853.

 

                        Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

1.             Pieter Bovens, geb. te Bunde op 18‑11‑1844, overl. Bunde op 23-9-1898, volgt VIIIk.

2.             Joannes Michiel, geb. te Spaubeek op 14‑2‑1847 (akte 2).

3.             Maria Helena Bovens, geb. te Spaubeek op 14‑6‑1849 (akte 10), relatie met Jan Schillings.

4.             Maria Theresia, geb. te Spaubeek op 7‑1‑1852 (akte 3), ovl. te Bunde op 28‑6‑1857 (get: Vrancken en Kamps, akte 14).

 

 

                 Johannes Henricus Bovens, zn. van Jan Pieter Bovens en Anna Maria Hensen, tr. (1) te Spaubeek op 9‑1‑1817 (akte 2) met Anna Maria Christine Debie, dr. van Joannes Debie en Anna Maria Ignatius, geb. te Petersheim, [BelgiŽ] op 5‑12‑1795, ovl. (42 jaar oud) te Spaubeek op 10‑7‑1838 (akte 23).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Maria Elisabeth, geb. te Spaubeek op 10‑3‑1820 (akte 6), ovl. te Bunde op 1‑2‑1905 (akte 1).

2.            Maria Catharina Bovens, geb. te Spaubeek op 26‑10‑1822 (akte 25), tr. te Bunde op 20‑4‑1843 met Jan Willem Delvaux, zn. van Jan Nepomucene Delvaux en Maria Johanna Kerkhoffs, geb. te Bunde op 16‑12‑1815 (akte 1). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.             Jan Michiel, geb. Spaubeek op 2-1-1826 (akte 2), overl. Spaubeek op 25-1-1826 (akte 7).

4.             Joanna, geb. Spaubeek op 24-5-1828 (akte 17)., overl. Spaubeek 6-6-1828 (akte 18).

5.             N.N. levenloos kind op 24-8-1829 (akte 23).

6.             Maria Johanna, geb. Spaubeek op 26.12.1830 (akte 49), overl. Spaubeek op 15-1-1831 (akte 2).

7.             Joannes, geb. Spaubeek ca. 1834, overl. Spaubeek op 11-3-1835 (akte 19).

8.             Joannes, geb. te Spaubeek op 30-3-1837 (akte 13), overl. Spaubeek op 24-9-1837 (akte 29).

 

 

VIIe.       Mathias Petrus Rheijnberg, zn. van Joannes Wilhelmus Reijnbergh (VIc) en Maria Beerens (Beerden), ged. te Venlo op 14‑5‑1783, tr. met (Anne) Maria Catharine Janssengeb. Glimbach Dl. ca. 1780, overl. Venlo 25-11-1850 (akte 169), dr. van Jan Hendrik Janssen en Eva Noetgens.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.             Marie Corneilli Reijnbergh, geb. te Venlo op 5‑4‑1811, volgt VIIIl.

2.             Maria Eva, geb. Glimbach Dl, 1814, ovl. te Venlo op 31‑7‑1815 akte 85, oud 4 mnd.

 

 

VIIf.         Antonia Wilhelmina Reijnbergh, dr. van Joannes Wilhelmus Reijnbergh (VIc) en Maria Beerens (Beerden), ged. te Venlo op 2‑5‑1785, couturierre, ovl.  te Nijkerk op 15‑4‑1814 (akte 72), tr. te Nijkerk op 29‑5‑1813 (akte 20) met Joannes Messing, zn. van Joseph Messing (charpentier) en Catharina Lang de, geb. te Nijkerk circa 1785, garcon charpentier, timmerman.

 

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.    N.N., geb. te Nijkerk op 12‑4‑1814 (akte 57) (doodgeb.).

 

 

VIIg.        Henrica Josephina Rheijnbergen, dr. van Joannes Wilhelmus Reijnbergh (VIc) en Maria Beerens (Beerden), geb. te Venlo, ged. te Venlo op 20‑3‑1794, naaister, tr. te Venlo op 16‑10‑1815 (akte 60) met Hendrik Asch van, zn. van Nicolaas Balthazar Asch van en Catharina Elisabeth Spettel, geb. te Venlo op 23‑7‑1788, schilder.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Johanna Christina Asch van, geb. te Venlo op 30‑7‑1816 (akte 155), overl. Venlo op 22-01-1869 (akte 5), huwde met Johan Selen

2.             Francis Nicolaas, geb. te Venlo op 24‑1‑1818 (akte 18).

3.            Catharina Wilhelmina Asch van, geb. te Venlo op 20‑8‑1819 (akte 179)., overl. Maastricht op 28-12-1851 (akte 666), huwde met Laurens Mathijs Hubertus Janssen

4.             Hendrika Catharina, geb. te Venlo op 30-09-1820 (akte 171).

5.            Maria Margaretha Asch van, geb. te Venlo op 24‑8‑1821 (akte 175)., overl. Venlo op 28-03-1866 (akte 56) huwde Venlo 13-4-1847 (akte 14) met Hendrik Sax geb. Venlo op 13-4-1847 (akte 14), zn. van Caspar Sax en Maria Angelina Backers.

6.             Helena Hendrika, geb. te Venlo op 06-09-1823 (akte 177).

7.             Elisabeth Josephina, geb. Venlo op 23-01-1826 (akte 20) overl. Venlo op 02-04-1906 (akte 60).

 

 

VIIh.        Anna Catharina Rongen, dr. van Joannes Rongen (VId) en Anna Catharina Wijnands, ged. RK te Bunde op 15‑2‑1791, ovl. te Bunde op 12‑11‑1832, tr. te Bunde op 12‑2‑1823 (get: M.Donckers, J.Vranken, J.Penders en J.Vranken, akte 7), kerk.huw. (RK) te Bunde op 13‑2‑1823 met  Leonardus Ummels (zie VIe).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen

1.             Jan Hubert Ummels, geb. te Bunde op 23‑10‑1814 (erkend), ovl. te Bunde op 22‑1‑1848, volgt VIIIm.

2.             Anne Elisabeth, geb. te Bunde op 28‑2‑1817 (get: Pierre Ummels en Jean Ummels) erkend.

3.             Maria Catharina Ummels, erkend geb. te Bunde op 15‑8‑1822, ovl. te Bunde op 22‑2‑1886, volgt VIIIn.

4.             Leonardus Ummels, geb. te Bunde op 4‑9‑1825, ovl. te Geulle op 5‑6‑1905, volgt VIIIo.

 

 

                 Leonardus Ummels, tr. (1) met Maria Gertrud Rongen (zie VIe).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joannes, ged. te Bunde op 28‑11‑1792 (get: Joannes Ummels en Cornelia Bartholomeus).

2.              Cornelia, ged. te Bunde op 19‑12‑1794 (get: Paulus Rongen en Anna Elisabeth Vossen).

3.              Paul, geb. te Bunde op 20‑11‑1797 (akte 5), ovl. te Bunde op 23‑4‑1813 (akte 13).

4.              Pierre, geb. circa 1800, ovl. te Bunde op 26‑10‑1803 (akte 4).

5.             Hubert Ummels, geb. te Bunde op 28‑2‑1803, ovl. te Bunde op 1‑5‑1885, tr. te Bunde op 29‑6‑1826 (akte 24) met Maria Barbara Schreurs, dr. van Theodorus Schreurs en Joanna Catharina Wolfs, geb. te Beek op 12‑2‑1796, ovl. te Bunde op 10‑12‑1857 (akte 22). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

6.              Guilliaume, geb. te Bunde op 28‑2‑1803 (akte 15), ovl. te Bunde op 8‑9‑1803 (akte 35).

7.              Anna Margaretha Ummels, geb. te Bunde op 27‑1‑1806 (akte 12), ovl. te Bunde op 26‑1‑1861 (akte 1), tr. met Hendrik Klaassens (zie VIe).

8.              Marie Agnes, geb. te Bunde op 21‑1‑1809 akte 3, ovl. te Bunde op 1‑5‑1813 (akte 16).

 

 

VIIi.         Pieter Rongen, zn. van Joannes Rongen (VId) en Anna Catharina Wijnands, ged. RK op 6‑12‑1793, timmerman-rademaker, ovl. te Bunde op 21‑3‑1848 (get: Vrancken en Kamps, akte 12), tr. te Bunde op 13‑6‑1823 (Get. Vranken, J.Vranken, W.Swelsen en P.Bekkers, akte 23) met Anna Elisabeth Dreesens, dr. van Frederick Heuveleer (militair te Maastricht) en Anna Maria Dreessens, ged. te Maastricht op 26‑7‑1793, ovl. te Bunde op 29‑1‑1848.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Johannes Rongen, geb. te Bunde op 24‑11‑1823, ovl. te Maastricht op 30‑12‑1905, volgt VIIIp.

2.              Antoon Rongen, geb. te Bunde op 26‑4‑1826, ovl. te Bunde op 5‑2‑1909, volgt VIIIq.

3.              Leonardus, geb. te Bunde op 1‑4‑1829 (akte 8).

4.              Maria, geb. te Bunde op 5‑4‑1833 (akte 7).

5.              Anna Elisabeth, geb. te Bunde op 8‑8‑1837 (akte 24), ovl. te Bunde op 28‑5‑1845 (akte 6).

 

 

VIIj.           Hubert Ummels, zn. van Leonardus Ummels en Maria Gertrud Rongen (VIe), geb. te Bunde op 28‑2‑1803 (akte 25), landbouwer, ovl. te Bunde op 1‑5‑1885 (akte 10), tr. Bunde 29-06-1826 (akte 24) met Maria Barbara Schreurs, geb. Beek op 12-02-1796, overl. Bunde 10-12-1857 (akte 22), dr. van Theodorus Schreurs en Joanna Catharina Wolfs, wed. van Pieter Goijen (zie VIIh).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna Maria Ummels, geb. te Bunde op 3‑8‑1827 (akte 20), overl. Bunde 16-7-1903 (akte 11) tr. Bunde 21-6-1855 (akte3) met Jan Marten Hubert Huijts, geb. Bunde 8-12-1824, overl. Bunde 19-2-1911 (akte 40), zn. van Mathijs Huijts en Anna Maria Muytjens.

2.              Joannes Ummels, geb. te Bunde op 17‑3‑1829, ovl. te Bunde op 13‑9‑1915, volgt VIIIr.

3.              Maria Elisabeth, geb. te Bunde op 21‑8‑1831 (akte 22).

4.             Margaretha Ummels, geb. te Bunde op 24‑3‑1838 (akte 11), ovl. te Bunde op 30‑12‑1916 (akte 18), tr. te Bunde op 18‑9‑1886 (akte 7) met Joannes Nicolas Nijsten, zn. van Everard Nijsten en Barbara Schreurs, geb. te Bunde op 7‑5‑1839, rademaker, ovl. te Bunde op 1‑11‑1904 (akte 11).

 

 

                Maria Barbara Schreurs, dr. van Theodorus Schreurs en Joanna Catharina Wolfs, tr. (1) te Bunde op 18‑1‑1822 (akte 5) met Pieter Goijen, zn. van Francis Goijen en Mechtild Franssen, geb. te Bunde circa 1763, ovl. te Bunde op 23‑4‑1824 (akte 16).

 

 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.       Jean Nicolaas Bartholomeus, zn. van Johannes Bartholomei (VIIa), kaarsenfabrikant) en Marie Cornelia Isabella Hagemans, geb. te Bunde op 9‑7‑1812 (akte 17), ged. RK te Bunde (get: Leonardus Bartholomeus voor Joannes Bartholomeus, Maria Joanna Ummels namens Maria Anna Scherpenzeel), organist, componist en zangleraar wnd Roermond de Meelweg 483, ovl. te Roermond op 13‑12‑1873 (akte 208), tr. te Maastricht op 29‑9‑1835 (akte 125) met Maria Ida Herboth, dr. van Joannes Willem Herboth (Laarzenmaker bij het Regiment Ligte Dragonderd No 5 te Deventer.) en Catharina Pieters, geb. te Maastricht op 17‑3‑1813 (akte 147), ovl. te Oud Vroenhoven op 19‑11‑1902 (akte 58).

 

                 Wnd Bunde 1845. Maastricht, Groote Gracht. 1848 Maastricht, Bogaardestraat nr. 1136, thans nr. 6. 1854 Maastricht, Bogaardestraat nr. 1408, thans nr. 56 1864 Maastricht, Brusselsestraat nr. 1612, thans nr. 16. (huisgenaamd de Beer). 1864 Maastricht, Brusselsestraat nr. 1621,thans nr... Na de dood van Jan Nicolaas is zijn weduwe vertrokken naar Oud, Vroenhoven, hun dochter Maria Alexandra Clementina Bartholomeus naar Antwerpen op 16. 6. 1874.


UIT HONDERD JAAR CAPPELLA SANCTI SERVATII, door H.W.Luijsterburg, uitgegeven Maastricht, 1974. In 1840 komen wij voor het eerst de naam Bartholomeus tegen en wel Johannes Nicolaas die tegen een jaarwedde van 110 gulden is aangesteld als organist en zangmeester. In zijn aanstellingsbrief lezen wij o.a. dat hij de verplichting had in alle gezongen kerkdiensten, zonder uitzondering, mee te zingen; tenminste acht jongechorale, uit fatsoenlijk en deftige burgerstand, aan te kweken en zoveel mogelijk vokaalmuziek onder welke benaming de Amsterdamse partijmissen ook begrepen zijn, terwijl hem voortsverboden wordt om enige andere engagementen, tegen jaarlijkssalaris, aan te nemen. J.N.Bartholomeus krijgt kennelijk hulp,want in de Journal du Limburg van 3 maart 1840 wordt een oproepgeplaatst voor een kosterzanger in de St.Servaaskerk. Er bevindt zich in het koorachief van O.L.Vrouwekerk (lopend tot 1850 nog muziek van J.N. Bartholomeus, Maitre de Chappelle et Organiste de L'eglise Primaire de St.Servais a Maestricht. Op 3 oktober 1865 vertrok hij naar Roermond, waar hij op 13 december 1873 overleed. Dat hij ook in Roermond niet stil gezeten heeft mag blijken uit het feit dat op 27 juli 1873 (dus enkele maanden voor zijn dood de eerste uitvoering van de 4e Mis van J.N.Bartholomeus o.l.v Jan Willem Alphoonse Bartholomeus, in de St.Servaas te Maastricht plaats vond). Inmiddels was in 1851 Alexander Bartholomeus (welke familie van hem was) uit St.Truiden als kosterzanger aangenomen. (Jan Willem Alphonse was een zoon van J.N.Bartholomeus en Alexander een broer). Orgineel in Gem: Archief te Maastricht. Bundel met 4 part.gr. 16pag. voor orgel.
1.Sicut Lilium inter spinas (Basso-solo). 2.Benedicta es tu fila (Choeu Ŗ 4 voix).
3.Tota pulchra es: (Tenor-Solo). 4.Tu gloria Jeresalem (Choeur Ŗ 4 voix).
Uitgeverij L.Muraille-Liťge).

 

                  Voordat Jan Nicolaas aangesteld werd in1840 aan de St.Servaaskerk probeerde hij in aanmerking te komen als organist te Den Bosch. Op 10 maart 1838 overleed de organist van de St.Janskerk (nu kathedrale Basiliek), Paulis Verbeke uit Scherpenzeel. Voor een opvolger te vinden werd een wedstrijd uitgeschreven. Wel waren er veel liefhebbers, toch weinigen uitverkoren. Van al deze sollicitanten werden er maar twee bekwaam genoeg geacht om tot het vergelijkend eindexamen toegelaten te worden. Dit zou plaats hebben op 10 en 11 augustus1839. De mededinger van Jan Nicolaas Bartholomeus, organist van de St.Servaaskerk te Maastricht was Piet Jan Van Paeschen. Op12 augustus viel de beslissing. De twee examinatoren waren (Monsignore N.A. Janssen, uit Den Bosch, erelid der Academie SaeCacciliae te Rome, studievriend van Paus Leo XIII, grootmuziekgeleerde en vruchtbaar componist en Deken Brockx uit Eindhoven) liet de laatste zich verontschuldigen en bleef dus Janssen alleen over. Van Paeschen tituleerde zich als -Professeur de piano te Hasselt -, Van Paeschen werd het. Het oordeel over Jan Nicolaas Bartholomeus was: het spel gaf ongetwijfeld veel te genieten, maar was toch nog ver van volmaakt. Van Paeschen trad in dienst op 1 oktober 1839 met een salaris van 300 gld. Wat bewoog Jan Nicolaas Bartholomeus te soliciteren in Den Bosch ? Het geld of de eer ? Het verschil tussen f 110 en f 300, gulden was inderdaad veel geld. Op 27.10.1996 werd in de OLV-Basiliek te Maastricht een concertgehouden -Limburgse Componisten- door het Vocaal Emsemble Cantorij Limburg. Uitgevoerd werden o.a. O salutaris hostia en Benedicta es tu filia van J.N. Bartholomeus. In het programmaboekje staat o.a. Jan Nicolaas Bartholomeus (1812-1873), Romanticus in hart en nieren van 1840 tot 1865 organist en koordirigent van de St.Servaas. In deze periode schreef hij een viertal motetten, die hij als -2me salutsolonnel- liet drukken bij de Luikse uitgever Leopold Muraille. Deze serie is een waardevolle aanwinst van het 19e eeuwse repertoire en bewijst dat ook een provinciale kapelmeester muziek van niveau kon schrijven.

 

Bron: OCLC WorldCat. 

          Messe solennelle à deux voix égales avec accompagnement d'orgue ou  harmonium par J.-N. Bartholomeus, op. 24, 1 edition published in 1868.

         Messe solennelle à trois voix égales, Solos et Choeur, avec accompagnement d'Orgue by J. N Bartholomeus. 1 edition published in 1870.

La Consolation ! Mazurka pour le piano. J. N. Bartholomeus.

Souvenir d'un bal Mazurka de salon pour piano par J. N. Bartholomeus op. 14 by J-N Bartholomeus.

La Sérénade, caprice-nocturne pour piano. op. 18 by J. N Bartholomeus, 1 edition published in 1858.

L'Infatigable ! Galop militaire pour le piano. J.-N. Bartholomeus.
Une Soirée à Scheveningue. Mazurka de salon pour piano par by J-N Bartholomeus. 1 edition published in 1855.

Messe solennelle in E : no. 2 by J. N Bartholomeus.

Mass in E flat by J. N Bartholomeus, 1 edition published in 1897 in Latijn.

La Perle de l'Ecosse. Schottisch de Salon pour le piano par J.-N. Bartholomeus Op. 17

La Printanière ! Redowa élégante pour piano par J.-N. Bartholomeus 1 edition published in 1855

Un Moment de bonheur. Grande valse brillante pour le piano par J.-N. Bartholomeus, 1 edition published in 1855.

Messe solennelle à trois voix avec accomp.t d'orgue... par J. N. Bartholomeus.

Mass in E by J. N Bartholomeus, 1 edition published in 1897 in Latijn.

Malvina ! Polka pour le piano par J.-N. Bartholoméus.
Une Fleur d'hiver Grande valse pour le piano par J.-N. Bartholomeus Op. 15.

Messe solennelle à deux voix égales avec accompagnement d'Orgue ou Harmonium. Op. 24 by J. N Bartholomeus, 1 edition published in 1870.

Caprice-nocturne : pour piano : op. 10 by J.N Bartholomeus

Fantaisie - élégante : sur des airs populaires de la Société : pour le piano : op. 12 by J. N Bartholomeus. 1 edition published in 1856.

La reconnaissance : choeur à trois voix égales, solo et accompagnement de piano by J.N Bartholomeus.

 Magister Artium

 

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.             Jan Willem Alphonse Bartholomeus, geb. te Maastricht op 20‑10‑1835, ovl.  te Maastricht op 20‑1‑1894, volgt IXa.

2.             Maria Catharina Hubertina, geb. te Maastricht op 20‑9‑1837 (akte 519).

3.            Maria Catharina Hortensia, geb. te Maastricht op 26‑10‑1838 (akte 675), Onderwijzeres/gouvernante wnd Linne, Groote Straat 66, ovl. (86 jaar oud) te Roermond op 7‑10‑1925 (akte 139), wnd Linne Groote Straat nr. 66 (dienstboderegister gem. Linne (1865-1885). Vertrok van daar in 1897 naar Roermond.

4.           Maria Leonie Agnes, geb. te Maastricht op 12‑12‑1838 (akte 675), modiste, ovl. te Maastricht op 11‑9‑1904 (akte 61), Ongehuwd. wnd Brussel Duivenstr. 32. Op 2.7.1890 naar St. Gilles, wnd bij overl. Platielstr. 18 Maastricht.

5.            Maria Josephina Hubertina Rosalina, geb. te Maastricht op 28‑8‑1841 (akte 490), ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 5‑10‑1914 (folio 160, akte 637. overl. 17. 00 uur. ongehuwd),  wnd 30.9.1882 Posterhold bij haar broer. 16.11.1882 Elsloo, 30.11.1894 Oud Vroenhoven. 5.10.1914 Kommel 27 Maastricht.

6.             Joannes Hendricus Hubertus, geb. te Maastricht op 1‑7‑1843 (akte 414), RK, RK Kapelaan, ovl. (47 jaar oud) te Elsloo op 17‑2‑1891 (akte 8).

                 Aankomst Groot Seminarie Roermond 2.10.1868. Wijdingen: Tonsuuren Minorietenwijding, 02.04.1870

                 Subdiakenwijding 25.03.1871

                 Diakenwijding 03.06.1871

                 Priesterwijding 16.03.1872

               De Priesterwijding heeft plaats gevonden te Roermond door Mgr.Paredis. Benoemingen: Kapelaan te Oud Vroenhoven 30.9.1872, aankomst alhier 7.12.1872 wnd Kerkweg B 67. Kapelaan te Posterholt 30.9.1882, aankomst 16.11.1882 met zijn moeder en zuster Maria Hubertina. Kapelaan te Elsloo

                 30.9.1887, overleed aldaar 17.2.1891 (akte 8)   

7.             Joannes Carolus Victor, geb. te Maastricht op 26‑2‑1845 (akte 132), ovl. te Maastricht op 24‑7‑1845 (akte 322). 

8.             Maria Alexander Clementina, geb. te Maastricht op 26‑2‑1845 (akte 133).

                 wnd 16.6.1884 Roermond. 24.12.1881 Antwerpen en Elsene. 24.12.1881 Brussel, 21.9.1882 Etterbeek, 5.10.1883 Brussel, 28.5.1901 St. Gillis.

9.             Joannes Romanus Constantius, geb. te Maastricht op 5‑9‑1847 (akte 501), ovl. (5 weken oud) te Maastricht op 10‑10‑1847 akte 623.

10.           Jean Pierre Eugenen Hubertus, geb. te Maastricht op 9‑1‑1850 (akte 22), ovl. (4 dagen oud) te Maastricht op 13‑1‑1850.

11.           Joannes Servatius Theophilus, geb. te Maastricht op 20‑1‑1854 (akte 45), ovl. (8 maanden oud) te Maastricht op 3‑10‑1854 (akte 721). 

 

 

VIIIb.       Caspar Alexander Bartholomeus, zn. van Johannes Bartholomei (VIIa), kaarsenfabrikant) en Marie Cornelia Isabella Hagemans, geb. te Bunde op 19‑11‑1822 (get: J.Vrancken en M.Donckers, akte 32), ged. RK te Bunde (get: Leonardus Vossen namens Casparus Nicolaas Hagemans, Anna Catharina Lambrichts namens Aleidis Beckers), Musicus, koopman, tr. te St. Truiden [BelgiŽ] op 9‑6‑1845 met Elisabeth Hubertina Knops, dr. van Joseph Guiliaume Hubert Knops en Maria Josephina Boscus, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 16‑11‑1824.

 

                 Het echtpaar Caspar Alexander Bartholomeus en Elisabeth Hubertina Knops heeft gewoond te Lanaken, Maastricht, St. Truiden en Antwerpen, de laatste plaats zover bekend is te Luik. Caspar Alexander kwam uit Lanaken naar Maastricht de 11.4.1844 en woonde bij de familie Martens.


Uit Honderd Jaar Cappella Sancti Servatii,door H.W.Luijsterburg, uitgegeven Maastricht, 1974. Inmiddels was in 1851 Alexander uit St.Truiden als koster-zanger aangenomen waarbij gelijktijdig onthoven werd van zijn verplichting van lijken bidden. In zijn plaats werd als hulpzanger aangesteld de hoedenmakersgezel H.Lichtenberg, wegens zijn goed gedrag en kunde in de kerkelijke muzikale zang geroemd wordt. Alexander Bartholomeus bleek niet zo honkvast te zijn want op de vergadering van 11 juli 1852 werd meegedeeld dat hij meer dan drie maanden zijn post verlaten had endat er een opvolger diende te komen. Bij de geboorte van zijn dochter gaf hij zijn voornamen op als Alexander (Jean,Guillaume) waarom is mij een raadsel. Dat hij zo vaak verhuisde zal wel gelegen hebben aan het feit dat hij ook koopman was. Waar hij zijn studie in de muziek heeft gen is mij onbekend. In 1846 vermelde dat hij koopman was (2 jaar na aankomst te Maastricht) en woonachtig Kapoenstraat 762 thans nr. 10 te Maastricht. Na de geboorte van zijn eerste kind is hij naar St.Truiden vertrokken. In 1850 komt hij weer in het bevolkingsregister van Maastrichter staat vermeld dat het gezin op 2 april 1851 te Maastricht vestigde en woonachtig Grote Gracht nr. 704, thans nr. 49. Op 3.8.1852 heeft hij weer Maastricht verlaten om naar St.Truiden te gaan. In 1852 wordt zijn dochter Justine te Antwerpen geboren. In 1855 wordt een andere kind geboren te St.Truiden. Via Leopolsburg wordt het gezin amtswegen te St.Truiden terug ingeschreven maar Caspar Alexander wordt er niet in vermeld. Op 2maart 1864 verhuisde de moeder met zes kinderen naar Luik. Later bleek Caspar Alexander ook te Luik te wonen omdat zijn dochter welke afgeschreven werd te Brussel in 1865 als wettig adres opgaf bij haar ouders te Luik.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             Maria Josephina Hubertina Bartholomeus, geb. te Maastricht op 22‑4‑1846, volgt IXb.

2.             Marie Joseph Alexander, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 25‑3‑1848.

3.            Marie Hubertine Caroline, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 1‑4‑1850, ber. handschoenmaakster. Blg. nationaliteit. wnd St. Truiden 1850. Maastricht 1864, Leopolsburg 1864, Luik 2. 3.1864, St. Truiden 9.6.1864,Tongeren 1864, St. Truiden 10.1.1865, gaat op 6.2. 1865 naar Brussel werd aldaar ingeschreven op 1.3.1865 Drie Hoofdenstraat nr. 23, als wettig adres gaf zij op te Luik bij haar ouders. Op 20.5.1865 afgeschreven te Brussel voor St.Gillis.

4.             Maria Margaretha Justine, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 28‑8‑1852. Blg. nationaliteit.

5.             Marie Hubertina Josephine, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 22‑1‑1855. Blg. nationaliteit. Op 15. 1.1875 vertrokken naar Schaarbeek.

6.             Marie Josephine Hubertine, geb. te Leopolsburg [BelgiŽ] op 3‑10‑1857. Blg nationaliteit.

7.             Antoine Joseph Alphonse, geb. Luik [BelgiŽ] op 05-01-1865.

 

8.             Antoine Joseph Alphonse, geb. Luik [BelgiŽ] op 15-03-1866.

 

9.             Marie Hubertine Irma, geb. Luik [BelgiŽ] op 17-01-1868.

 

 

VIIIc.       Willem Victor Bartholomeus, zn. van Johannes Bartholomei (VIIa), kaarsenfabrikant) en Marie Cornelia Isabella Hagemans, geb. te Bunde op 11‑2‑1825 (get: J.Vrancken en J.Flechet, akte 3), ged. RK te Bunde (get: Joannes Bartholomeus namens Wilhelmus Vreuls, Joanna Lambrichts voor Anna Elisabeth Beckers), Dir. Kerkelijk zangkoor, ovl. te Zwolle op 13‑8‑1892, tr. te Zwolle op 17‑2‑1857 (akte 15) met Gertjen Elisabeth Dorothea Wilms, dr. van Gerhardus Jansen Wilms en Imkea Engelia Muller, geb. te Embden [Duitsland] op 19‑3‑1819, modiste, ovl. te Zwolle op 11‑2‑1899.

                 In 1859 en 1891 werd de familie getroffen door woningbranden. 

 

                 Uit Letzen J. H.Biblographis woordenboek, muzikaal Nederland 1850, 1910.
Bartholomeus W. V. geb. Bunde 1825 bij Maastricht, overl.Zwolle 14.8.1892. Studeerde aan het Conservatoire te Brussel, onderleiding van Fetis, piano, orgel en compositie. Op 1 mei werd hij benoemd tot organist aan de St. Michaelskerk te Zwolleen was ook lange tijd directeur der gemengde zangvereeniging Cecilia en van het mannenkoor Cecilia en van het mannenkoor aldaar. Hij was als componist van kerkelijke muziekwerken, kleine koorwerken en liederen bekend. Gegevens Mevr. C. J.Aarsen, Weenink, Hanekamp 68 Zwolle. Zwolse Courant van 12. 9.1873.
Hier ter stede worden krachtige pogingen in het werkgesteld om, zo mogelijk, alle hier bestaande muziek en zanggezelschappen ter vereenigen. In eene gisteren avond in Odeon gehouden vergadering der, Vereeniging ter bevordering van klassiek muziek, heeft die vereeniging zich ontbonden en is onvoorwaardelijk toegetreden tot de zangvereeniging, die vanwege de afdeling Zwolle der, Maatschappij van toonkunst, zal worden opgerigt.
Uit andere gegevens blijkt dat er een liedertafel Cacilia was die al voor 1843 stamt.
Zwolse Courant, 29. 9.1873. Oprichtings vergadering te houden 29.9.1873 in Odeon voor een afd. van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst.
Uit de zelfde krant van 3.11.1873 Tot directeur der zangvereeniging van den onlangs op gerigte afdeling Zwolle der,Maatschappij tot bevordering der toonkunst is benoemd den Heer W. V.

                      In 1872 kwam het tot een uitvoering van het oratorium Samson van Georg Friedrich Hšndel. Daarvoor moest het Utrechts Stedelijk Orkest van Cornelis Coenen ingeschakeld worden. Onder de solisten bevonden zich Wilhelmina Gips en mevrouw Anna Collin-Tobisch. Zelf gaf hij ook vanuit Sassenpoort les in harmonieleer, piano en zang.
Bartholomeus. Wat werd er in die tijd uitgevoerd ?.
Onderleiding van W. V. Bartholomeus is 10. 2.1874 uitgevoerd:
     1. Chor der Landleute uit Die Jahrezeiten van J. Hayden.
     2. Der Morgen van C. A.Heize.
     3. Terzet und Chor uit Die Jahrezeiten van J. Hayden.
     4. Erlkoningstochter van N. W.Gade. Woensdag 22. 4. 1874.
       Der Messias van J. G. Handel.
Op 18.1.1875 en 17.4.1875 was C. Ralf directeur.
1876, is de afd Zwolle vd Maatschappij t. b. v. Toonkunst ontbonden en tegelijker tijd opgericht, Directeur was weer W. V.Bartholomeus.
23. 01. 1877 uitvoering van:
    1. Schieksalsliedvan Brahms.
    2. Psalm vanCherubini.
    3. Loreleij van Hiller.
 02.05.1877.
    1. Die Schopfung van J. Haijden.
21.02.1878.
    1. Psalm 95. van Mendelssohn.
    2.Inelina Domine van Cherubini.
    3.Wulurgisnacht van Mendelssohn.
18.11.1879.
    1. Judas Maccabeus van G. F. Handel.
06.04.1880.
    1. DasLied von der glocke van S. A. Romberg.
    2. Psalm 95 van Mendelssohn
.

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.            Dorine Clementine, geb. te Zwolle op 8‑2‑1858, Muziek onderwijzeres, ovl. te Zwolle op 21‑3‑1925 (akte 190), ongehuwd. Lid Cecilia koor te Zwolle 28.9.1891 tot 25.4.1892. Bij overlijden ongehuwd, wnd Zwolle in de Sassenstraat en te Nijmegen in de Van Nagelstraat.

 

 

VIIId.        Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus, zn. van Johannes Bartholomei (VIIa) en Marie Cornelia Isabella Hagemans, geb. te Maastricht op 9‑8‑1828, RK, koster-organist, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 25‑9‑1893, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 28‑8‑1861 met Theresia Clementia Deblouw, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 28‑5‑1840, ovl.  te Lanaken [BelgiŽ] op 27‑8‑1901.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Maria Johanna Justina Agnes Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 21‑1‑1863, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 30‑11‑1932, volgt IXc.

2.             Eugenie Marie Margaretha Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 21‑11‑1871, ovl. te Ganshoren [BelgiŽ] op 29‑9‑1945, volgt IXd.

3.             Jean Joseph Victor Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 20‑1‑1875, volgt IXe.

4.             Maria Sidonia Clementina Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑1877, ovl. te Hasselt [BelgiŽ] op 13‑12‑1928, volgt IXf.

5.             Joseph Gustave Henri Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑1877, volgt IXg.

6.             Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 30‑6‑1881, ovl. te Maastricht op 4‑5‑1953, volgt IXh.

7.             Edmondus Alphonse Marie, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 10‑11‑1883, wnd 1907 te Sosoye, Marechey (Blg) woonde omstreeks 1952 te Brussel.

 

 

VIIIe.       Johannes Hendrikus Bartholomeus, zn. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq (dienster), geb. te Bunde op 23‑9‑1842 (get: J. Vrancken en JP. Kamps, akte 17), RK, Hfd onderwijzer, ovl. te Itteren op 19‑2‑1911 (akte 3), tr. (1) te Hunsel op 27‑4‑1870 (akte 3) met Gertrudis Hubertina Adams, dr. van Lodewijk Adams (schoenmaker) en Joanna Verkennis, geb. te Hunsel op 5‑12‑1847 (akte 11), landbouwster, ovl. te Hunsel op 24‑6‑1871 (akte 11).

 

                 Begon als onderwijzer te Deurne rond 1865. Na 2 jaar hoofd der school te Hunsel tot 1874. In dat jaar benoemd als hoofd der school te Itteren tot aan zijn dood.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jan Hendrik Hubert, geb. te Hunsel op 12‑1‑1871 (akte 1), ovl. te Hunsel op 13‑6‑1871 (akte 9).

  

                 Johannes Hendrikus Bartholomeus, tr. (2) te Itteren op 1‑6‑1877 met Sybilla Josephina Swelsen, dr. van Willem Swelsen (landbouwer) en Anna Elisabeth Vossen, geb. te Itteren op 7‑4‑1851 (akte 5), RK, ovl. te Itteren op 2‑7‑1931 (akte 3).

 

               Het huwelijk tussen en zijn vrouw werd gesloten met verzet van Willem Swelsen, akte van huwelijkbijlage (een boerendochter moest met een boerenzoon trouwen).

 

                                                                                                   Bartholomeus-Swelsen

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Maria Elisabeth Hubertina, geb. te Itteren op 9‑3‑1879 (akte 5), ovl. te Itteren op 9‑5‑1879 (akte 7).

2.             Elisabeth Anna Hubertina Bartholomeus, geb. te Itteren op 4‑2‑1880, ovl. te Loo bij Duiven op 30‑4‑1934, volgt IXi.

3.             Maria Elisabeth Hubertina, geb. te Itteren op 30‑7‑1881 (akte 11), RK, onderwijzeres engels/kloosterzuster, ovl. te Tilburg op 4‑10‑1944.

                 Kloosternaam Zr. Benefisies, wnd Tilburg, 5.4.1943 naar Moergestel, Kloosterlaan d76.

 

 

                                                              

4.             Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus, geb. te Itteren op 5‑3‑1883, ovl. te Borgharen op 26‑5‑1940, volgt IXj.

5.             Jozef Petrus Hubertus, geb. te Itteren op 17‑5‑1885 (akte 7), ovl. te Maastricht op 6‑11‑1981 ongehuwd, overl. Verpl. Klevarie.

6.             Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus, geb. te Itteren op 9‑10‑1887, ovl. te Maastricht op 13‑1‑1975, volgt IXk.

7.             N.N. , geb. te Itteren op 26‑11‑1889 (akte 7) (doodgeb.).

8.             Maria Louisa Josephina Bartholomeus, geb. te Itteren op 28‑2‑1891, ovl. te Maastricht op 18‑8‑1944, volgt IXl.

 

 

VIIIf.       Anna Margaretha Bartholomeus, dr. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq (dienster), geb. te Bunde op 12‑10‑1844 (get: J. Vrancken en JP. Kamps, akte 19), RK, ovl. te Meerssen op 21‑8‑1922 (akte 59), tr. te Bunde op 20‑4‑1868 (get: Vranken, Keulen, Vossen en Keulen, akte 2) met Franciscus Theodorus Meijers, zn. van Jan Pieter Meijers (koopman) en Petronella Pieters, geb. te Geulle op 18‑10‑1844 (akte 31), RK, koopman, ovl. te Bunde op 7‑4‑1885 (akte 8).

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             Petrus Hubertus Meijers, geb. te Bunde op 15‑11‑1868, volgt IXm.

2.            Hendrikus Hubertus Meijers, geb. te Bunde op 16‑3‑1870 (get. Ummels en Keulen, (akte 6), fabr. arb, ovl. te Meerssen op 4‑3‑1954 (akte 22), tr. te Bunde op 14‑11‑1896 (akte 4) met Maria Hubertina Vluggen, dr. van Peter Josef Vluggen (dagloner wnd Bunde) en Hubertina Engelen, geb. te Meerssen op 17‑8‑1876 (akte 90), fabr. arb, ovl. op 15‑9‑1960.

3.             Jan Hendrik Hubert, geb. te Bunde op 5‑9‑1872 (akte 15).

4.             Maria Agnes, geb. te Bunde op 6‑6‑1874 (akte 12), ovl. te Bunde op 15‑8‑1875 (akte 8).

5.            Maria Hubertina Meijers, geb. te Bunde op 28‑5‑1876 (akte 9), ovl. te Meerssen op 25‑9‑1965, tr. te Bunde op 8‑11‑1900 (get: 2x Vranken, Hermans en Ummels, akte 7) met Johannes Josef Mathias Klein, zn. van Adolf Phippe Klein (wnd Meerssen) en Gertrudis Wilhelmina Klausener (dienstbode te Meerssen), geb. te Weert-Meerssen op 24‑6‑1872, kleermaker, ovl. te Meerssen op 16‑4‑1966.

6.            Franciscus Hubertus Meijers, geb. te Bunde op 3‑10‑1878 (akte 12), ovl. te Bunde op 17‑5‑1957 (akte 4), tr. te Bunde op 24‑10‑1907 (akte 7) met Maria Elisabeth Vluggen, geb. te Meerssen op 23‑12‑1878, dr. van Pieter Joseph Vluggen en Hubertina Engelen.

7.             Jan Mathijs Meijers, geb. te Bunde op 28‑1‑1881 (akte 4), reiziger, tr. te Meerssen op 4‑2‑1905 (get: Heijnen, Kusters en 2x Manger, akte 4) met Anna Maria Delarue, dr. van Joannes Xaverius Delarue (brouwersknecht) en Maria Sophia Boheur, geb. te Meerssen op 9‑3‑1880.

8.             Maria, geb. te Bunde op 20‑3‑1883 (akte 7), ovl. te Bunde op 14‑3‑1884 (akte 2).

9.             Joseph, geb. te Bunde op 22‑3‑1885 (akte 2), ovl. te Bunde op 12‑1‑1886 (akte 2).

 

 

VIIIg.        Jacobus Bartholomeus, zn. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq (dienster), geb. te Bunde op 25‑6‑1847 (get: Jan Vrancken, Jan Pieter Kamps, akte 6), cafehouder, houtzager en notarisoproeper van notaris Kleuters, ovl. te Meerssen op 6‑5‑1915 (akte 28), tr. te Meerssen op 3‑7‑1872 (get: Martinus Smeets, Jan Canna, Martinus Limpens en Alexander Houben. akte 141) met Maria Johanna Smeets, dr. van Joannes Smeets (landbouwer te Meerssen) en Maria Catharina Goijen, geb. te Meerssen op 24‑2‑1849 (get: Pieter Bruls en Pieter Laurens Beaumont, akte 6), RK, ovl. te Meerssen op 19‑9‑1915 (akte 68).

                
Bij oproep voor de militie werd vermeld dat Jacobus woonachtig was te Luik en beroep knecht
.      

 

                                                                                                                 

                

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Maria Catharina Hubertina, geb. te Meerssen op 2‑10‑1872 (get: Houben en Janssen, akte 72), RK, ovl. te Meerssen op 17‑10‑1872 (akte 70).

2.             Johannes Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 22‑9‑1873, ovl. te Meerssen op 18‑9‑1937, volgt IXn.

3.             Maria Hendrica Hubertina Bartholomeus, geb. te Meerssen op 20‑12‑1875, ovl. te Maastricht op 16‑2‑1950, volgt IXo.

4.             Pieter Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 12‑4‑1878, ovl. te Meerssen op 6‑2‑1944, volgt IXp.

5.             Jacobus Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 25‑10‑1880, ovl. te Meerssen op 7‑12‑1945, volgt IXq.

6.             N.N., geb. te Meerssen op 14‑9‑1882 (akte 42) (doodgeb.).

7.             Martinus Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 19‑11‑1883, ovl. te Meerssen op 3‑10‑1967, volgt IXr.

8.             Johannes Jacobus Josephus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 3‑5‑1886, ovl. te Meerssen op 3‑11‑1965, volgt IXs.

 

 

VIIIh.        Maria Ida Hubertina Bartholomeus, dr. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq (dienster), geb. te Bunde op 13‑1‑1850 (get: J. Vrancken en P. Kamps, akte 5), RK, ovl. te Bunde op 27‑1‑1934 (akte 2), tr. (1) te Bunde op 31‑1‑1872 (akte 1) met Jan Hubertus Lexis, zn. van Pieter Lexis (landbouwer) en Anna Josephina Mighiels, geb. te Bunde op 29‑11‑1840 (akte 37), schrijnwerker, ovl. te Bunde op 2‑6‑1886 (akte 16).

 

                 Om lichamelijke gebreken niet opgeroepen voor militaire dienst. Het echtpaar had een cafť, genaamd "De kastanjeboom". De naam was gekozen omdat voor het cafť een kastanjeboom stond. Dit cafe bestaat heden nog (2016), toch de boom is reeds jaren geleden omgezaagd.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             Maria Elisabeth Hubertina Lexis, geb. te Bunde op 12‑11‑1872 (akte 20), overl. Bunde 14-3-1947 (akte6)  tr. te Bunde op 22‑11‑1906 (akte 12) met Leonard Joseph Odekerken, zn. van Jan Hubert Odekerken (dagloner) en Maria Johanna Hubertina Lelkens, geb. te Schin op Geul op 7‑8‑1879, overl. Maastricht 21-4-1952 (akte 321).

2.             Maria Catharina Hubertina, geb. te Bunde op 25‑11‑1873 (akte 27), ovl. te Maastricht op 12‑6‑1909 (akte 407), (akte 14 Hulsberg).

3.            Maria Anna Margaretha Lexis, geb. te Bunde op 9‑4‑1875 (akte 6), ovl. te Bunde op 7‑7‑1920 (akte 9), tr. te Bunde op 17‑11‑1893 (akte 8) met Jacobus Luyten, zn. van Pieter Mathijs Luyten en Sybilla Moonen, geb. te Ulestraten op 14‑7‑1873 (akte 17).

4.             Joannes Hendricus Hubertus, geb. te Bunde op 28‑12‑1876 (akte 22), ovl. te Bunde op 25‑1‑1886 (akte 8).

5.             Servaas Hubert, geb. te Bunde op 6‑9‑1878 (akte 11).

6.             Maria Hubertina, geb. te Bunde op 16‑5‑1880 (akte 10).

7.             Franciscus Theodorus, geb. te Bunde op 8‑5‑1882 (akte 17), ovl. te Bunde op 13‑12‑1885 (akte 25).

8.             Joannes Leonardus Lexis, geb. te Bunde op 15‑5‑1884 (akte 7), tr. te Bunde op 23‑11‑1905 (akte 5) met Catharina Lemeer, dr. van Machiel Lemeer en Hubertina Schepers, geb. te Maastricht op 10‑1‑1887 (akte 38).

9.             Josephus Hubertus, geb. te Bunde op 8‑4‑1886 (akte 10), ovl. te Bunde op 28‑3‑1887 (akte 7).

 

 

                 Maria Ida Hubertina Bartholomeus, relatie (2) met N.N.

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Pieter Joseph Bartholomeus, geb. te Bunde op 18‑5‑1890, ovl. te Meerssen op 10‑12‑1960, volgt IXt.

 

 

VIIIi.        Thomas Hubert Bartholomeus, zn. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq, geb. te Bunde op 30‑3‑1852 (get: Jan Kalen en P.Kamps, akte 8), kantoorbediende, paardenkoopman, cafehouder, omnibus-conducteur, ovl. te Maastricht op 15‑4‑1929 (akte 309), overl. 8 uur vm, tr. (1) te Itteren op 17‑7‑1878 (akte 1), kerk.huw. (RK) met Maria Gertruid Linotte, dr. van Renier Joseph Linotte en Maria Halmans, geb. te Oud Vroenhoven op 4‑1‑1849 (akte 18), ovl. te Oud-Vroenhoven op 18‑3‑1904 (akte 8).

 

                                                                                                                              

                

                 Thomas Hubertus, is in Maastricht gekomen 10.8.1878 vanuit Itteren.Hij heeft op diverse adressen te Maastricht gewoond: o.a. Breedestraat nr. 2724 Thans nr. 29* Kleine Gracht nr. 627 Thans nr.23., Achter de Molens nr. 2422 Thans nr. 15.,26.05.1882. Achter de Tol Thans nr. 39.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Hendrikus Hubert Bartholomeus, geb. te Maastricht op 26‑9‑1879, ovl. te Maastricht op 27‑1‑1940, volgt IXu.

2.             Joseph Michel, geb. te Maastricht op 20‑3‑1881 (akte 242), ovl. te Maastricht op 29‑1‑1886 (akte 77).

3.             Marie Mathieu, geb. te Maastricht op 18‑8‑1883 (akte 661), ovl. te Maastricht op 16‑1‑1886 (akte 38).

4.             Maria Hubertina Josephina, geb. te Maastricht op 12‑2‑1886 (akte 132), ovl. te Maastricht op 31‑3‑1886 (folio 58, akte 229).

5.            Josephus Jacobus Hubertus Bartholomeus, geb. te Maastricht op 2‑3‑1887 (akte 223), kleermaker, ovl. te Maastricht op 28‑1‑1961 (akte 82), tr. te Schaarbeek [BelgiŽ] op 20‑3‑1937 met Anna Maria Elisa Jeukens, dr. van Jan Jeukens (korperaal 2de reg. Maastricht) en Maria Elisabeth Smeets, geb. te Maastricht op 4‑9‑1885 (akte 70), ovl. te Etterbeek [BelgiŽ] op 19‑11‑1937.

                 wnd laatste adres Abstraat 2 Maastricht.

6.             Maria Anna Hubertina, geb. te Maastricht op 19‑12‑1889 (akte 1078), ovl. te Kerkrade op 14‑7‑1979. Vertrokken naar Ixelles Blg.

7.             Hubert Chrťtien Bartholomeus, geb. te Maastricht op 14‑12‑1891, ovl. te Dordrecht op 12‑5‑1968, volgt IXv.

8.            Marie Pierre Mathieu Bartholomeus, geb. te Maastricht op 8‑10‑1894 (akte 945), ovl. te Moha‑Wanze [BelgiŽ] op 31‑7‑1974, tr. te Moha‑Wanze [BelgiŽ] op 13‑8‑1921 met Gabrielle Marie Mathilde Joie.

                 Wnd echtpaar Bartholomeus x Joie woonde vanaf 1921 te Moha gem-Wanze Rue Pierre Jacques.

 

 

                 Thomas Hubert Bartholomeus, tr. (2) te Oud Vroenhoven op 1‑9‑1904 (akte 19) met Josephina Kesler, dr. van Joannes Andreas Kesler en Anna Sibilla Wijneken, geb. te Maastricht op 27‑8‑1866 (akte 668), ovl. te Maastricht op 17‑1‑1943 (akte 40).

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Pierre Hubertus, geb. te Maastricht op 27‑4‑1906 (akte 448), ovl. te Maastricht op 15‑5‑1983, begr. te Heerlen op 18‑5‑1983.

 

 

                 Thomas Hubert Bartholomeus, relatie (3) met Imkea Engelia Muller, dr. van Muller.

                 .

 

                 Imkea Engelia Muller, dr. van Muller, relatie (1) met Gerhardus Jansen Wilms.

 

                 Uit deze relatie een dochter:

1.              Gertjen Elisabeth Dorothea , tr. met Willem Victor Bartholomeus (zie VIIIc). Uit dit huwelijk een dochter.

 

 

VIIIj.        Jan Mathijs Bartholomeus, zn. van Jan Henricus Bartholomeus (VIIb) en Anna Elisabeth Leclerq (dienster), geb. te Bunde op 28‑7‑1855 (get: Kamps en Kalen, akte 8), kanonnier, marinier, korporaal, ovl. te Maastricht op 10‑5‑1946 (akte 332), tr. te Arnhem op 11‑5‑1887 (akte 106) met Elisabeth Hoijmann, dr. van Hermann Hoijman (smidsknecht) en Hendrina Stoffels, geb. te Arnhem op 21‑2‑1865, ovl. te Hilversum op 1‑5‑1929 Akte van overl. Mtr. 364.

 

                 Wnd Maastricht 1.1.1921 St. Antoniuslaan 8, 1. 5. 1924 Groote Stokstraat 14, 5.7.1944, Abstraat 2.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Johannes Jacobus, geb. te Arnhem op 11‑2‑1888 (akte 26), ovl. te Arnhem op 29‑6‑1888.

2.             Herman, geb. te Arnhem op 26‑6‑1889 (akte 877), ovl. te Arnhem op 11‑7‑1889 (akte 564).

3.             Anna Margaretha, geb. te Arnhem op 1‑5‑1890 (akte 550), ovl. te Arnhem op 12‑2‑1891 (akte 165).

4.             Johannes Bartholomeus, geb. te Arnhem op 2‑4‑1891, ovl. te Hilversum op 15‑4‑1973, volgt IXw.

5.             Hendrikus, geb. te Arnhem in 28-3-1892 (akte 437), ovl. te Arnhem op 23‑6‑1892 (akte 816).

6.             Elisabeth, geb. te Arnhem op 12‑6‑1897 (akte 831), ovl. te Arnhem op 11‑7‑1897 (akte 617).

7.             Margaretha Hubertina, geb. te Arnhem op 25‑6‑1898 (akte 695), ovl. te Arnhem op 8‑10‑1898 (akte 814).

 

 

VIIIk.       Pieter Bovens, zn. van Johannes Henricus Bovens en Anne Marguerithe Bartholomeus (VIId), geb. te Bunde op 18‑11‑1844 (get: Vrancken Kamps akte 23), overl. Bunde op 23-9-1898 (akte 13) tr. te Bunde op 8‑5‑1869 (akte 3) met Gertrud Akkermans, dr. van Willem Ackermans en Maria Kurvers, geb. te Bunde op 23‑7‑1836 (akte 25), ovl. te Bunde op 20‑12‑1916 (akte 17).

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.             Maria Hubertina, geb. te Bunde op 11‑7‑1869 (akte 14), ovl. te Bunde op 16‑10‑1869 (akte 12).

2.             Maria Barbara, geb. te Bunde op 25‑8‑1870 (akte 19), ovl. te Bunde op 10-3-1890 (akte 10)

 

 

VIIIl.        Marie Corneilli Reijnbergh, dr. van Mathias Petrus Reijnbergh (VIIe) en Anne Catharine Janssen, geb. te Venlo op 5‑4‑1811 (akte 80), tr. te Rotterdam op 10‑6‑1835 met Antonius Bom, zn. van Willem Florisz Bom en Elisabeth Meier de, geb. te Amsterdam op 14‑10‑1802, ovl. te Rotterdam op 15‑5‑1843.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.             Elizabeth Cornelia, geb. Rotterdam 27-5-1836 (akte 1127)

2.             Anna Catharina Cornelia, geb. te Rotterdam op 7‑7‑1837 (akte 1532).

3.             Maria Cornelia, geb. te Rotterdam op 26‑1‑1839 (akte 195).

4.             Wilhelmus Adrianus Antonius, geb. te Rotterdam op 28‑8‑1840 (akte 2010).

5.             Elizabeth Johanna, geb. te Rotterdam op 9‑3‑1842 (akte 602).

 

 

VIIIm.     Jan Hubert Ummels, zn. van Leonardus Ummels en Anna Catharina Rongen (VIIh), geb. te Bunde op 23‑10‑1814 gewettig kind, dagloner, ovl. te Bunde op 22‑1‑1848 (akte 1), tr. Bunde 19-4-1838 met Maria Catharina Kleijnen, dr. van Martin Kleijnen en Anna Maria Kan van (zie VIe).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Jan Hubert Ummels, geb. te Bunde op 13‑1‑1839, ovl. te Oud Vroenhoven op 20‑2‑1904, volgt IXx.

2.             Martinus Hubertus, geb. te Bunde op 9‑2‑1841 (akte 5), ovl. te Bunde op 8‑11‑1846 (akte 11).

3.             Johanna Catharina, geb. te Bunde op 24‑6‑1843 (akte 13), ovl. te Bunde op 23‑1‑1848 (akte 2).

4.             Maria Catharina, geb. te Bunde op 18‑12‑1845 (akte 14), ovl. te Maastricht op 26‑1‑1929 (akte 5).

 

 

VIIIn.       Maria Catharina Ummels, dr. van Leonardus Ummels en Anna Catharina Rongen (VIIh), geb. te Bunde op 15‑8‑1822, ovl. te Bunde op 22‑2‑1886 (akte 8), tr. met Anthonius Ummels, zn. van Petrus Hubertus Ummels (Dagloner, landarbeider) en Anna Maria Louis (Louwis-Lowis) (zie VIe).

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.             Petrus Hubertus Ummels, geb. te Bunde op 7‑11‑1844, ovl. te Bunde op 2‑12‑1930, volgt IXy.

2.             Jan Antoon, geb. te Bunde op 23‑11‑1847 (akte 16), ovl. te Bunde op 27‑1‑1848 (akte 3).

3.             Leonardus Antonius, geb. te Bunde op 14‑7‑1849 (akte 12), ovl. te Bunde op 29‑5‑1893 (akte 6).

4.             Hubertus Ummels, geb. te Bunde op 20‑9‑1851, ovl. te Thorn op 21‑6‑1932, volgt IXz.

5.             Maria Margaritha, geb. te Bunde op 27‑1‑1854 (akte 1).

6.             Martinus Antonis, geb. te Bunde op 31‑1‑1856 (akte 3), ovl. te Bunde op 6‑5‑1860 (akte 9).

7.             Maria Anna Hubertina Ummels, geb. te Bunde op 2‑4‑1858, overl. Maastricht 14-8-1956, volgt IXaa.

8.             Jan Hubert Antoon Ummels, geb. te Bunde op 24‑6‑1860, ovl. te Bunde op 11‑7‑1920, volgt IXab.

9.             Hubertus Augustus Ummels, geb. te Bunde op 25‑8‑1863, ovl. te Bunde op 21‑10‑1938, volgt IXac.

10.           Jacobus Leonardus Hubertus Ummels, geb. te Bunde op 11‑4‑1866, overl. Meerssen 14-1-1958, volgt IXad.

11.           Maria Hubertina Ummels, geb. te Bunde op 27‑3‑1868, overl. Bunde 3-10-1952, volgt IXae.

 

 

VIIIo.      Leonardus Ummels, zn. van Leonardus Ummels en Anna Catharina Rongen (VIIh), geb. te Bunde op 4‑9‑1825 (get: M.Donckersw en J.Vrancken,  18), landbouwer te Geulle, ovl. te Geulle op 5‑6‑1905 (akte 9), tr. met Maria Catharina Laven, dr. van Joannes Jacobus Laven en Maria Ida Bours (zie VIe).

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             Joannes Hubertus, geb. te Geulle op 12‑5‑1851 (akte 12), ovl. te Maastricht op 16‑3‑1897 (akte 7 BS Geulle).

2.             Joannes Jacobus Ummels, geb. te Geulle op 4‑9‑1852, ovl. te Maastricht op 16‑3‑1897, volgt IXaf.

3.             Maria Catharina, geb. te Geulle op 12‑8‑1854 (akte 20), ovl. te Geulle op 21‑1‑1859 akte 6.

4.             Leonard Pieter, geb. te Geulle op 23‑2‑1857 (akte 9), ovl. te Geulle op 9‑3‑1857 (akte 8).

5.             Anna Maria, geb. te Geulle op 25‑3‑1858 (akte 8), ovl. te Geulle op 31‑3‑1858 (akte 9).

6.             Maria Josephina, geb. te Geulle op 28‑4‑1860 (akte 16), ovl. te Horst op 19‑1‑1939.

7.             Maria Hubertina, geb. te Bunde op 18‑9‑1862 (akte 21), ovl. te Geulle op 27‑2‑1869 (akte 9).

8.             Leonardus, geb. te Geulle op 15‑10‑1862 (akte 25), overl. te Geulle op 17-7-1903 (akte 13).

9.             Helena, geb. te Geulle op 28‑5‑1866 (get: Tilmans en Paulissen, akte 11), ovl.  te Geulle op 27‑2‑1869 (get: de vader en Vrancken, akte 9).

 

 

VIIIp.       Johannes Rongen, zn. van Pieter Rongen (VIIi) en Anna Elisabeth Dreesens, geb. te Bunde op 24‑11‑1823 (akte 42), ovl. te Maastricht op 30‑12‑1905 (akte 1014), tr. te Maastricht op 4‑10‑1852 (akte 172) met Gertruid Elisabeth Huijts, dr. van Mathijs Huijts (dagloner, knecht, kantonnier, landbouwer) en Anna Maria Muijtjens, geb. te Bunde op 13‑7‑1821 (get: P.Keijsers en J.Vranken), ovl. te Maastricht op 23‑2‑1900 (akte 42).

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.            Maria Anna Rongen, geb. te Maastricht op 22‑6‑1853 (akte 414), ovl. te Maastricht op 11‑2‑1933 (akte 93), te Maastricht op 20‑6‑1878 (akte 120) met Joannes Henricus Beljaars, zn. van Petrus Beljaars en Maria Cornelia Duijsinx, geb. te Maastricht op 11‑9‑1851 (akte 590), ovl. te Maastricht op 1‑1‑1938 (akte 6).

2.             N.N., geb. te Maastricht op 5‑12‑1854 (akte 910) (doodgeb.).

3.             Maria Louisa, geb. te Maastricht op 22‑10‑1855 (akte 669), ovl. te Maastricht op 19‑6‑1893 (akte 476).

4.            Maria Hubertina Rongen, geb. te Maastricht 8-12-1857 (akte 860), ovl. te Maastricht op 21‑12‑1930 (akte 692), tr. te Maastricht op 27‑5‑1880 met Johannes Petrus Beljaars, zn. van Petrus Beljaars en Maria Cornelia Duijsinx, geb. Maastricht op 14-9-1849 (akte 563), ovl.  te Maastricht op 3‑5‑1923 (akte 252).

5.             Johannes Mathijs, geb. Maastricht op 8-1-1859 (akte 738).

6.             Maria Anna, geb. Maastricht 26-7-1861 (akte 526), ovl. te Maastricht op 7‑8‑1864 (akte 615).

7.             Mathijs Hubertus, geb. te Maastricht op 9‑4‑1863 (akte 265), ovl. te Maastricht op 12‑4‑1863 (akte 214).

8.             Pieter Mathijs Rongen, geb. te Maastricht op 9-9-1864 (akte 677) overl. Sittard 16-4-1950, volgt IXag.

9.             Nicolaas Hubertus, geb. Maastricht op 19-1-1867 (akte 47), overl. Sittard 25-10-1941.

 

 

VIIIq.      Antoon Rongen, zn. van Pieter Rongen (VIIi) en Anna Elisabeth Dreesens, geb. te Bunde op 26‑4‑1826 (akte 16), timmerman-rademaker, ovl. te Bunde op 5‑2‑1909 (akte 3), begr. te Bunde op 7‑2‑1909, tr. te Bunde op 1‑2‑1860 (akte 1) met Maria Anna Keijzers, dr. van Jan Hendrik Keijzers (landbouwer) en Maria Huyts (landbouwster), geb. te Bunde op 18‑1‑1831, ovl. te Bunde op 23‑6‑1915 (akte 6), begr. te Bunde op 25‑6‑1915.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.             Maria Rongen, geb. te Bunde op 12‑6‑1860, ovl. te Bunde op 29‑3‑1935, volgt IXah.

2.             Jan Hubert Rongen, geb. te Bunde op 29‑12‑1861, ovl. te Geulle op 6‑9‑1928, volgt IXai.

3.            Maria Theresia Rongen, geb. te Bunde op 31‑1‑1864 (akte 3), tr. te Bunde op 15‑11‑1898 (akte 5) met Albertus Mulders, zn. van Simon Mulders en Teuntje Mulders, geb. te Nieuwkoop op 11‑10‑1865, overl. Nieuwkoop 31-5-1939 (akte 730).

4.            Anna Gertrudis Rongen, geb. te Bunde op 23‑4‑1866, ovl. te Bunde op 16‑12‑1940 (akte 13), tr. te Bunde op 28‑4‑1898 (get: Vranken, Lambrichs, Wintraken en Ummels, akte 5) met Josephus Hubertus Vrancken, zn. van Jan Hubert Vrancken en Maria Josephina Lexis, geb. te Bunde op 26‑5‑1868 (akte 13), schrijnwerker.

5.             Joannes Josephus Rongen, geb. te Bunde op 30‑4‑1869, overl. Bunde 11-11-1952, volgt IXaj.

6.             Maria Rosa Hubertina, geb. te Bunde op 20‑2‑1872 (akte 4), ovl. te Bunde op 5‑5‑1872 (akte 6).

 

 

VIIIr.        Joannes Ummels, zn. van Hubert Ummels (VIIj) en Maria Barbara Schreurs, geb. te Bunde op 17‑3‑1829 (akte 4), landbouwer, ovl. te Bunde op 13‑9‑1915 (akte 11), tr. te Meerssen op 19‑4‑1864 (get: 3x Widdershoven en Hendriks, akte 3) met Maria Louisa Troifontaine, dr. van Franciscus Troifontaine en Maria Louisa Broijere, geb. te Weert-Meerssen op 6‑9‑1844.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.             Hubertus Ummels, geb. te Meerssen op 1‑1‑1866, ovl. te Beek op 10‑8‑1916, volgt IXak.

2.            Maria Louise Ummels, geb. te Gulpen op 1‑3‑1868 (akte 7), ovl. te Bunde op 26‑2‑1906 (akte 3), tr.  te Bunde op 19‑11‑1891 (get: Vranken, Ummels, A.H.Wintraken en Lambrichts, akte 11) met Jan Pieter Wintraecken, zn. van Jacobus Coenrard Wintraecken, geb. te Bunde op 3‑3‑1859 (akte 8), ovl. te Bunde op 10‑10‑1927 (akte 8).

 

Generatie IX

 

 

IXa.         Jan Willem Alphonse Bartholomeus, zn. van Jean Nicolaas Bartholomeus (VIIIa) en Maria Ida Herboth, geb. te Maastricht op 20‑10‑1835 (akte 608), RK, Musicus, ovl. te Maastricht op 20‑1‑1894 (akte 70), begr. te Maastricht, Tongersekerkhof op 23‑1‑1894, tr. te Maastricht op 25‑1‑1870 (akte 17) met Maria Catharina Hubertina Lambriex, dr. van Mathijs Lambriex (Schrijnwerker) en Maria Margaretha Goessens, geb. te Maastricht op 27‑10‑1830 (akte 58), ovl. in 1911, begr. te Maastricht Tongerseweg.

 

                                                                                              

 

                 Bartholomeus, in de volkracht zijner goedejaren, werd ten onzent noch overtroffen, noch evenaard. Jarenlang was de kundige directeur van St.Servaas ook de gevierde Concertzanger, en ter gelegenheid van tal van liefdagheidsconcerten, stelde hij zijne musikale gaven steeds gaarne ten diensten der armen. Zoon van een verdienstelijk componist, bleken de lust en de aanleg tot de compositie hem inruime mate geschonken. Verschillende composities op kerkelijk en profaan gebied vloeiden uit zijn pen, en dragen allen een geheel eigenaardige stempel van zoetvloeiende welluidendheid, die zich niet zelden tot hoog effekt en ongemeene krachtsontwikkeling vermag op te voeren, en die het nooit aan musikale degelijk ontbreekt. Als een zijner voornaamste scheppingen herinneren wij aan een waarlijk grootsch -Te Deum- in 1874 voor het jubelfeest van wijlen Z.M. Koning Willem III vervaardigd en met begeleiding van militaire muziek in de St.Servatiuskerk uitgevoerd. Menig liefelijk Maria-lied innig van gevoel en streelend van melodieuse zachtheid, heeft jarenlang de ooren der Kerkgangers van St.Servaas gestreeld en in vele schoone romancen, waaronder de verdienstelijk op de woorden van zijn stadsgenoot, den dichter van Kasselt, vloeide de rijke aders des begaafden toonzetters.Bij de plechtige lijkdienst werd door het zangkoor der Kerk de mis van J.Haagh vier stemmig a Cappello verdienstelijk gezongen. Na deze plechtigheid zette de stoet zich wederom in beweging onder de toonen der muziek, terwijl vele vrienden en bekende de lijkbaar naar het kerkhof vergezelden. In alle kringen had de overledene zich door zijne welwillenheid en open karakter de ruimste sympathiŔn verworven, daarom rouwden velen in oprechtedroefheid bij zijn graf. Nadat het lijk ter aarde was besteld aan de heer Timmermans het woord om namens het zangkoor van St.Servaas hulde en dank te brengen aan hun verdienstelijken en veelbeminden Directeur Klapper.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

                        1.              Jean Marie Theophile, geb. te Maastricht op 17‑11‑1872 akte 886.

                Vertrok 21. 9. 1883 naar Sittard. Opgenomen als student aan het Jezuitencollege aan de oude Markt. Op 16. 9. 1884 afgeschreven naar Maastricht Vertrok aldaar naar Visť Volkstraat 7. (Gem.Visť deelde mede dat hij aldaar heeft gewoond toch verder geen gegevens beschikbaar waren).

                

                  Later bleek dat hij is verhuist naar Brussel. Jean Marie Theophile volgde zijn vader op als koordirigent van het St.Servaaskoor tot 1898. Vreemd genoeg lichten de notulen van de kerkeraadsvergadering van de St.Servaas ons niet in over het ontslag van Theophile Bartholomeus en de benoeming van zijn opvolger Gustaaf Francies de Pauw, dit moet in het najaar van 1898 zijn geweest. Kort daarvoor had de kroning van koningin Wilhelmina te Amsterdamplaats gevonden (september 1898). Door het gehele land werden feestelijke kerkdiensten gehouden en voor de viering in de Sint Servaas componeerde Jean Marie Theophile een Te Deum dat zeer werd geroemd. De uitvoeder, die door het koor van de Sint Servaas met medewerking van leden van het MSO werd gegeven, moet zo goed zijn geweest, dat de gemeenteraad spontaan een bedrag aan de Kerkeraad van de Sint Servaas overmaakte om van zijn waardering blijkt te geven. Hij vertrok op 17.5.1899 naar Brussel, waar hij in 1932 nog steeds woonde, maar niet meer actief was als musicus. Hij schreef enkele kerkelijkecomposities waarvan de -Missa Sti.Servatii- (rond 1896) zeerbekend werd. Met zijn vertrek kwam een einde aan een bijna zestigjarige relatie van de familie Bartholomeus met de St.Servaas. Andere composities dan de genoemde mis zijn mij niet bekend.

                

                Panorama van Drie Eeuwen Muziek in Limburg, door Dr.Hans van Dijk. Blz 241 noot 259. Briefkaartje van notaris Nijstte Echt aan Mathias Kemp te Maastricht, zonder datum;poststempel gedeeltelijk onleesbaar maar het jaartal 1932 wel leesbaar. Nijst vertelt dat hij Theophile Bartholomeus in Brussel toevallig heeft ontmoet. Deze heeft hem verteld dat hij Theophile Bartholomeus in Brussel toevallig heeft ontmoet. Deze heeft hem verteld dat hij niets meer aan muziek doet.

 

 

IXb.          Maria Josephina Hubertina Bartholomeus, dr. van Caspar Alexander Bartholomeus (VIIIb) en Elisabeth Hubertina Knops, geb. te Maastricht op 22‑4‑1846 (akte 259), tr. te St. Truiden [BelgiŽ] op 23‑6‑1875 (akte 39) met Francois Louis Saenen, zn. van Sebasien Saenen en Marie Jeanne Stallaer, geb. te Ixelles [BelgiŽ] op 19‑1‑1845.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.             Marie Louise Emilie, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 1‑8‑1877.

2.             Marie Hubertine Josephine, geb. te St. Truiden [BelgiŽ] op 12‑4‑1880.

 

 

IXc.          Maria Johanna Justina Agnes Bartholomeus, dr. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 21‑1‑1863, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 30‑11‑1932, tr.  te Lanaken [BelgiŽ] op 12‑11‑1888 met Pieter Jan Joseph Willems, zn. van Joannes Michael Willems en Maria Sophia Eben, geb. te Zolder [BelgiŽ] op 29‑3‑1861, onderwijzer, winkelier, ovl. op 28‑1‑1933.

 

                Uit de gegevens van de volkstelling van 1910 vernemen wij dat Pieter Jan Willems en zijn echtgenote de eerste uitbaters waren van een warenhuis, wellicht de eerste Delhaize frťres et Zie in het hoekhuis te Genk, Grootestraat nr. 2. Zij waren op 4 sept vanuit Bressoux naar Genk gekomen om als gťrants (zaakvoerders) dit warenhuis uit te baten. Zij verlieten Genk op 13 nov. 1913 met de bestemming Anderlecht. (Bressoux is een deelgemeente en voorstad in het noorden van Luik).

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             Ferdinand Michael Josephus, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 2‑8‑1889.

2.            Constantius Maria (Edgar) Willems geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 13‑10‑1890, Prof. au Conservatoir de Musique te Geneve, relatie met N.N. nationaliteit Hongaarse ?.  Hij schilderde ook en huwde op latere leeftijd.          

3.             Emma Eugenia Maria, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 20‑2‑1892.

4.             Victor, geb. en ovl. in 1893. Bij overl. enkele maanden oud.

5.             Josephina Maria Augustina (Miette), geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 27‑7‑1894.

6.             Alfred Theodorus Marie, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑7‑1895.

7.             LŤa Maria Celestina, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 9‑2‑1898.

8.             Maurice Sidoine Jules, geb. te Luik [BelgiŽ] in 12-09-1899.

9.             Aline Maria Josephina, geb. te Genk [BelgiŽ] op 5‑1‑1906.

 

 

IXd.         Eugenie Marie Margaretha Bartholomeus, dr. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) (koster-organist) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 21‑11‑1871, onderwijzeres, ovl. te Ganshoren [BelgiŽ] op 29‑9‑1945, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 27‑10‑1894 met Josep Theodoor Vanderlinden, zn. van Joannes Vanderlinden en Catharina Claessens, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 28‑9‑1863, ovl. te Asnieres (Parijs) [Frankrijk] op 25‑10‑1946.

 

                Na 50 jaar onderwijs en gedurende 3 jaar (1912-1915) verantwoordelijk uitgever van het.
Tijdschrift ĎOns Limburgí, opgericht door Edgard de Caritat de Peruzzis, ging Theodoor Vanderlinden in 1932 met pensioen en werd hij bestuurder van de Bank van Brussel. In Het Lanakens onderwijslandschap tijdens en na de Eerste Wereldoorlog Limburg-Het Oude Land van Loon 92 (2013) 1937 verhuisden Theodoor en zijn echtgenote Eugenie naar Brussel, in de schaduw van de Nationale Basiliek van het H. Hart, beter gekend als de Basiliek van Koekelberg. In onze hoofdstad genoten beiden nog een aantal jaren met volle teugen van het culturele aanbod, in casu concerten en tentoonstellingen. Negen jaar later overleed Theodoor, inmiddels weduwnaar, in de omgeving van de Franse hoofdstad.
Adres van de auteur: Pastoorslindenstraat 70.,3620 Lanaken
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Jan Clements Maria Vanderlinden, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 10‑9‑1895, ovl. op 27‑9‑1974, volgt Xa.

2.             Marcel Maria Joseph Justin Vanderlinden, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 16‑4‑1898, ovl. te Brussel [BelgiŽ] op 26‑5‑1972, volgt Xb.

3.             Alice Victorine Maria Vanderlinden, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑2‑1900, ovl. te Rotterdam op 25‑9‑1987, volgt Xc.

 

 

IXe.          Jean Joseph Victor Bartholomeus, zn. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 20‑1‑1875, hoofdonderwijzer Houthalen, Blg. nationaliteit, tr. te Houthalen [BelgiŽ] op 6‑9‑1898 met Anna Elisabeth Leijssen, dr. van Joseph Leijssen en Catharina Elisabeth Hendrikx, geb. te Bochold [BelgiŽ] in 28-2-1866, onderwijzeres.

 

                 Het gezin was woonachtig te Houthalen Steenweg 75 bis, op 7.3.1925 van Houthalen naar Elsene Brussel, Maria Hemiette Straat 44.
Bron: Cecile Barbay.
Heemkunde Houthalen.


Wij weten uit dagboekjes van Houthalenaars dat Victor en Elisabeth Leijssen les gaven in de gemeenteschool. Hij werd door de Duitsers als een spion aanzien. Omdat zij hem op de hielen zaten was hij in dec. 1914 verplicht om naar Nederland te vluchten. Hij zou tot het einde van de oorlog in de omgeving van Maastricht verblijven. Op 1 april 1919 stond hij terug voor zijn klas in Houthalen. Hij had er uiteindelijk toch gevolgen van te dragen want hij sukkelde met zijn gezondheid. Zijn vrouw was een stuk ouder dan hij, toen zij met pensioen ging, -hij was lange tijd met ziekteverlof-, verhuisde het gezin naar Elsene, in het Brusselse
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Antoon Joseph Constantius Bartholomeus, geb. te Houthalen [BelgiŽ] op 16‑5‑1900, onderwijzer, ovl. te St Gilles [BelgiŽ] op 26‑10‑1948, tr. te St Gilles [BelgiŽ] op 9‑12‑1925 met Malvina Jeanne Justine Vanderstock, dr. van Alphonse Jean Frederic Vanderstock (Employť de commerce) en Marie Justine Richer, geb. te Ixelles [BelgiŽ] op 24‑4‑1900, Stťno-dactylographe, ovl. te Ixelles [BelgiŽ] op 2‑3‑1976.

2.             Alice, geb. te Houthalen [BelgiŽ] op 26‑8‑1901.

3.             Maria Isabella Irma, geb. te Houthalen [BelgiŽ] op 24‑10‑1904.

4.             Joannes Joseph Desiverius, geb. te Houthalen [BelgiŽ] op 20‑2‑1907.

 

 

IXf.         Maria Sidonia Clementina Bartholomeus, dr. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑1877, ovl. te Hasselt [BelgiŽ] op 13‑12‑1928, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑1902 met Jozef Hendricus Moreaux, geb. te Voroux‑Goreux [BelgiŽ] op 19‑9‑1868, accijnsbeambte, ovl. te Hasselt [BelgiŽ] op 3‑5‑1931.

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.             Irma Maria Justina Henriette Moreaux, geb. te Kermst [BelgiŽ] op 5‑5‑1905, ovl. te Hasselt [BelgiŽ] op 14‑7‑1987, tr. met Evrard Vanbilsen, ovl. voor 1987.

 

 

IXg.          Joseph Gustave Henri Bartholomeus, zn. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑1877, koster, organist en kaarssenfabrikant, pianohandelaar, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 16‑9‑1905 met Irma Maria Dubut, geb. te Sivry, [BelgiŽ] op 31‑12‑1879.

 

                 Het gezin is op 30.1.1926 vertrokken uit Lanaken naar Errquelinnes Statiestraat 228. Bij onderzoek op gem. huis aldaar bleek dat het gezin na een jaar is vertrokken naar een onbekend adres.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

1.             Madeleine Justina Anna C M, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑8‑1906, ovl. te Lanaken [BelgiŽ] op 15‑4‑1912.

2.             Jeanne Eugenie Irma Maria, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 18‑11‑1907.

3.             Georges Gustave Leonie E M, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 8‑9‑1910.

4.             Simonne Madeleine Leonie E M, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑11‑1915.

 

 

IXh.          Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus, dr. van Matheus Romanus Constantinus Bartholomeus (VIIId) en Theresia Clementia Deblouw, geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 30‑6‑1881, ovl. te Maastricht op 4‑5‑1953 (akte 333), begr. te Maastricht, Tongersekerkhof op 6‑5‑1953, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑8‑1906 met Henrikus Hubertus Noorden van, zn. van Petrus Hubertus Noorden van en Maria Anna Dolhain, geb. te Maastricht op 27‑9‑1877 (akte 787), meubelfabrikant wnd Maastricht Groote Staat 53, ovl. te Maastricht op 29‑6‑1927 (overl. om 21.30 uur, akte 358).

 

                 Bidprentje. Zij werd geboren te Lanaken blg op 3 juni 1881 engaf haar ziel aan god terug te Maastricht op 4 mei 1953,gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk. Rustig, in volle overgave aan God's H. Wil is zij van ons heengegaan. God's goedheid heeft haar gespaard voor een lange, smartvolle ziekte. 'S Morgens bezocht zij nog de kerk en 's avonds ging zij naar het Vaderhuis, na slechts enkele uren van lijden. Een sterkevrouw, een wonderbare moeder. Toen vijf dagen na de dood van haar echtgenoot het achtste kind werd geboren, stond zij geheel alleen voor de moeilijke taak een groot gezin te leiden. Voorhaar kinderen, de rijkdom van haar moederschap, heeft zij toen 26 jaren lang gebeden en gewerkt gewerkt, terwijl vader vanuit de hemel haar voorspreker was. De huisgezinnen van haar kinderen zijn de schone vruchten van haar voorbeeldig leven en onvermoeide zelfopoffering. Een grote leemte laat zij achter. Indankbare herinnering zal zij blijven in de liefde van haarkinderen en kleinkinderen, dankbaar aan God voor zulke een moeder, dankbaar aan moeder voor haar liefde en toewijding. Mogede Sterre der Zee na deze ballingschap, haar nu tonen het eeuwiglicht en moge zij rusten in Vrede. Amen.

 

                 Uit dit huwelijk 8 dochters:

1.            Aline Justine Clťmence Marie Noorden van, geb. te Maastricht op 24‑5‑1907 (akte 491), ovl. te Maastricht in 1977, tr. te Maastricht op 3‑6‑1932 (akte 174) met  Drs. Henricus Gerardus Antonius Castermans, zn. van Gerardus Alphonsus Hubertus Castermans en Maria Catharina Eugenia Geelen (Onderwijzeres), geb. te Maastricht op 26‑8‑1904 (akte 846), Arts, Majoor-arts, ovl. te Maastricht op 16‑8‑1976.

                Arts, Majoor-Arts in mobilcatietijd, adviseur med. opvoedkundig Bureau, Rode Kruis arts tot 1946, med adviseur Raad van Arbeid, voorzitter Maastrichter Voetbal Vereninging (MVV) 1945, 1955.

                 wnd Maastricht.

2.             Irene Marie Victorire Noorden van, geb. te Maastricht op 29‑8‑1908 (akte 856), wnd Den Bosch, tr. met A Hochstenbach, geb. Nijmegen ca. 1913, Hfd Bescherming Bevolking prov. Noord Braband. zn. van Frans Josephus Thomas Hochstenbach en Maria Joanna Nolrah

3.             JuliŽtte Sidonie Lťonie Marie Noorden van, geb. te Maastricht op 29‑11‑1909, ovl. te Maastricht op 1‑1‑2003, volgt Xd.

4.             Germaine Elise Theodora Marie Noorden van, ovl. te Maastricht op 24‑6‑2002, volgt Xe.

5.             Renee Noorden van, volgt X.

6.             Marcelle Noorden van, volgt Xg.

7.             Yvonne Noorden van, ovl. te Maastricht op 7‑5‑1970, tr. met J.H. Vaessen, Grifier, wnd Maastricht.

8.             Hanny Noorden van, Drogist, tr. met J. Stegen, wnd Maastricht.

 

 

IXi.           Elisabeth Anna Hubertina Bartholomeus, dr. van Johannes Hendrikus Bartholomeus (VIIIe) en Sybilla Josephina Swelsen, geb. te Itteren op 4‑2‑1880 (akte 1), ovl. te Loo bij Duiven op 30‑4‑1934, begr. te Loo bij Duiven op 3‑5‑1934, tr.  te Itteren op 15‑10‑1909 (akte 4) met Jozef Laurens IJzermans, zn. van Johannes Theodorus IJzermans en Hendrina Goossens, geb. te Mook op 25‑11‑1877, Hfd. onderwijzer te Loo bij Duiven, ovl. te Loo bij Duiven op 16‑8‑1963, begr. te Loo bij Duiven op 20‑8‑1963.

                                                                                                             

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.             Josephina Hubertina (Fien) IJzermans, geb. te Loo bij Duiven op 24‑12‑1911, ovl. te Zoetermeer op 19‑4‑2001, volgt Xh.

2.             Johannes Henricus (Harry) IJzermans, geb. te Loo bij Duiven op 20‑1‑1913, ovl. te Loo bij Duiven op 20‑12‑1969, volgt Xi.

3.             Joseph (Jef) IJzermans, geb. te Loo bij Duiven op 13‑1‑1915, volgt Xj.

4.             Louise IJzermans, geb. te Loo bij Duiven, 5.10.2001 wnd 's Heerenberg, tr. te Loo bij Duiven op 29‑5‑1965 met Antoon Bisseling, geb. op 8‑3‑1914, bankwerker, ovl. te Doetinchem op 15‑9‑1972.

5.             Clara Maria, geb. te Loo bij Duiven op 9‑10‑1921, ovl. te Loo bij Duiven op 21‑2‑1940.

6.             Theodora Maria, geb. en ovl. te Loo bij Duiven op 21‑12‑1923.

 

 

IXj.           Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus, zn. van Johannes Hendrikus Bartholomeus (VIIIe) en Sybilla Josephina Swelsen, geb. te Itteren op 5‑3‑1883 (akte 4), RK, Hfd onderwijzer RK Jongensschool Borgharen, ovl. te Borgharen op 26‑5‑1940 (akte 5), begr. te Borgharen op 29‑5‑1940, tr. te Itteren op 16‑5‑1912 (akte 1) met Maria Clara Hubertina Smeets, dr. van Alexander Hubert Smeets en Maria Anna Groteclaes, geb. te Itteren op 26‑7‑1884, RK, ovl. te Borgharen op 14‑8‑1948.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Josephina Maria Hubertina Clar. Bartholomeus, geb. te Itteren op 30‑11‑1915, ovl. te Roermond op 10‑9‑2003, volgt Xk.

2.             Jozef Bartholomeus, geb. te Itteren op 21‑2‑1917, ovl. op 27‑10‑1997, volgt Xl.

3.             Melanie (Nieke) Bartholomeus, geb. te Itteren op 25‑9‑1918, ovl. te Maastricht op 14‑7‑2002, volgt Xm.

4.             Alice Bartholomeus, geb. te Borgharen op 23‑7‑1920, ovl. te Tongeren op 20‑12‑2004, volgt Xn.

5.             Wies Bartholomeus, geb. te Borgharen op 2‑6‑1921, volgt Xo.

6.             Maria, geb. in 1923, ovl. te Borgharen op 5‑10‑1923 akte 13 (oud 24 dagen).

7.             Maria Bartholomeus, geb. te Borgharen op 29‑4‑1925, ovl. op 24‑11‑2014, volgt Xp.

8.             Jan Hendrik Hubert, geb. in 1926, ovl. te Borgharen op 29‑9‑1926 akte 15.

 

 

IXk.          Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus, zn. van Johannes Hendrikus Bartholomeus (VIIIe) en Sybilla Josephina Swelsen, geb. te Itteren op 9‑10‑1887 (akte 12), onderwijzer, ovl. te Maastricht op 13‑1‑1975 (akte 35), begr. te Maastricht, Oostermaas op 16‑1‑1975, tr. te Maastricht op 14‑10‑1936 met Gertruda Helena Fremgens, dr. van Johan Jozef Adolphe Fremgens en Maria Helena Liege de, geb. te Maastricht op 15‑5‑1906 (akte 525), onderwijzeres, ovl. te Maastricht op 15‑5‑1967.

                

                 Wnd Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus Attilaweg 13 Maastricht.
In militaire dienst van 1914/1916 bij het 13de Regiment Infanterie. Onderwijzersakte gehaald in 1910, hoofdakte Roermond in 1920, gym Venlo 1919. Onderwijzer Gronsveld1910/1914, Heughem 1914/1932, Maastricht 1932/1952. Wnd Gronsveld, later te Maastricht
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maria J L (Miny) Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt Xq.

2.              Leonie M G Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt Xr.

3.              Harry A J Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt Xs.

 

 

IXl.           Maria Louisa Josephina Bartholomeus, dr. van Johannes Hendrikus Bartholomeus (VIIIe) en Sybilla Josephina Swelsen, geb. te Itteren op 28‑2‑1891 (akte 8), ovl. te Maastricht op 18‑8‑1944 (akte 656), Woonde op Geneinde 108. Zij is omgekomen bij een aanval op de spoorbrug aan de Franciscus Romanusweg te Maastricht op 18-8-1944

 

                

                 Woonde op Geneinde 108. Zij is omgekomen bij een aanval op de spoorbrug aan de Franciscus Romanusweg te Maastricht op 18 augustus 1944. Op weg naar haar zoon welkedoor de duitsers te Maastricht gevangen was genomen. Toen verscheen de "379th Bomb Group" van het Amerikaanse leger, totaal onverwacht, boven Maastricht. Twee formaties van elk 13 stuks B17-bommenwerpers zetten de aanval in op de spoorbrug. Deze bommenwerpers, ook wel vliegende forten genoemd, hadden ieder 6 bommen van 1000 pond aan boord. De spoorbrug werd nauwelijks beschadigd, maar de directe omgeving kreeg de volle laag. Met meetelling van de later overleden gewonden en nooit teruggevonden vermisten waren er zeker 99 maar vermoedelijk 101 slachtoffers. Louisa was een van hen (Bron: Heemkunde Itteren).

 

.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Henricus Bartholomeus, geb. te Itteren op 14‑4‑1924, ovl. te Maastricht op 6‑6‑1975, volgt Xt.

 

 

IXm.       Petrus Hubertus Meijers, zn. van Franciscus Theodorus Meijers en Anna Margaretha Bartholomeus (VIIIf), geb. te Bunde op 15‑11‑1868 (get: Vranken en Ummels, akte 25), overl. Meerssen koopman, 13-7-1958 (akte 24) tr. te Meerssen op 9‑5‑1891 (get: 2x Mangez, Lemeer en Godschalk, akte 11) met Anna Maria Verweij, dr. van Jan Verweij (winkelier) en Anna Maria Karel, geb. te Meerssen op 9‑3‑1872 (akte 22), overl. Meerssen 17-3-1945 (akte 24).

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.             Hendrikus Johannes, geb. te Meerssen op 5‑9‑1891 (akte 102).

2.             Franciscus Hubertus, geb. te Meerssen op 7‑5‑1893 (akte 60).

3.             Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 19‑2‑1895 (akte 31), ovl. te Meerssen op 26‑5‑1895 (akte 41).

4.             Maria Hubertina Meijers, geb. te Meerssen op 16‑9‑1896 (akte 134), tr. te Meerssen op 30‑7‑1921 (akte 20) met Mathijs Johannes Even van, zn. van Antoine Louis Even van en Maria Aldegonda Niesten, geb. te Maastricht op 21‑7‑1897 (akte 727), sergeant.

5.             Petrus Franciscus, geb. Bunde op 13-9-1898 (akte 23).

6.             Anna Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 25‑6‑1900 (akte 98), ovl. te Meerssen op 28‑6‑1900 (akte 55).

7.             Johannes Antonius, geb. te Meerssen op 31‑5‑1901 (akte 102).

8.            Maria Gertruda Antonia, geb. te Meerssen op 18‑11‑1902 (get: Eduard van Genechten en Guillaume Honee, akte 187), ovl. op 1‑4‑1999, begr. te Meerssen op 7‑4‑1999.

9.             Hubertus Hendricus Antonius Meijers, geb. te Meerssen op 4‑8‑1904 (akte 150) hfd. onderwijzer, huwde Elsloo op 5-8-1930 (akte 12) met Anna Maria Janssen geb. Elsloo 16-11-1902, dr. van Jan Willem Janssen en Anna Elisabeth Goossens.

10.           Joseph Lennors Johannes Petrus, geb. te Meerssen op 18‑3‑1906 (akte 48).

11.           Joseph Antonius Jacobus Mathieu, geb. te Meerssen op 25‑3‑1908 (akt 61), ovl. te Meerssen op 10‑9‑1908 (akte 67).

12.           Johannes Henricus Mathieu, geb. te Meerssen op 19‑6‑1909 (akte 107).

13.           Franciscus Hubertus Alphonsus, geb. te Meerssen op 20‑1‑1912 (akte 11), ovl. te Maastricht op 6‑11‑1987.

14.           Anna Catharina, geb. te Meerssen op 3‑4‑1914 (akte 64).

 

 

IXn.         Johannes Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 22‑9‑1873 (get: vroedvrouw Vrancken en 2x Smeets, akte 86), onderwijzer Westervoort, later hfd onderwijzer Meerssen, ovl. te Meerssen op 18‑9‑1937 akte 44, tr. te Meerssen op 20‑5‑1899 (get: Pieter Urlings, Honee en Mesters) met Anna Margaretha Hubertina Claessen, dr. van Pieter Hubert Claessens en Anna Maria Widdershoven, geb. te Meerssen op 2‑5‑1867 (get: Moors en Brouwers, akte 36), ovl. te Meerssen op 14‑10‑1938 akte 49.

 

                                                  

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Johanna Maria Jacoba Bartholomeus, geb. te Meerssen op 22‑5‑1900, ovl. te Meerssen op 21‑3‑1981, volgt Xu.

2.             Anna Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 11‑8‑1901 (get: M. Scheffers en G. Honee, akte 144), ovl. te Meerssen op 21‑8‑1902 (akte 88).

3.             Levenloos kind, geb. te Meerssen op 21‑8‑1902 (doodgeb.).

4.           Petrus Johannes Antonius, geb. te Meerssen op 30‑7‑1903 (get: Jozef Bemelmans en Martinus Scheffers, akte 144), ovl. te Meerssen op 24‑11‑1919 akte 109.

5.             Anna Hubertina Leonie Bartholomeus, geb. te Meerssen op 11‑2‑1905, ovl. te Maastricht op 9‑4‑1982, volgt Xv.

6.             Johannes Hubertus Ferdinand Bartholomeus, geb. te Meerssen op 1‑4‑1908, overl. 8-10-1973, volgt Xw.

7.             Anna Martina Elisa Bartholomeus, geb. te Meerssen op 26‑1‑1910, ovl. te Meerssen op 15‑1‑2007, volgt Xx.

 

 

IXo.         Maria Hendrica Hubertina Bartholomeus, dr. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 20‑12‑1875 (get: M. Smeets en Rouschop, akte 116), ovl. te Maastricht op 16‑2‑1950 (akte 124), tr. te Meerssen op 14‑11‑1896 (get: 2x Mesters, Lemeer en Honee) met Joannes Hubertus Lazarus, zn. van Jan Lambert Lazarus (Koopman te Beek, landbouwer te Ulestraten) en Maria Ida Lemmens, geb. te Beek op 17‑1‑1874 (get: Joseph Lemmens en Hendrik Lemmens, akte 9), Koopman te Ulestraten, ovl. te Hoensbroek op 22‑1‑1952 akte 9.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.             Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 17‑2‑1897 (get: J.Bartholomeus en Honee, akte 19), ovl. te Meerssen op 9‑4‑1897 akte 21.

2.             Maria Ida Hubertina Lazarus, geb. te Ulestraten op 23‑9‑1898, volgt Xy.

3.             Anna Maria Lazarus, geb. te Ulestraten op 29‑10‑1899 (get: Bouwens en Frissen, akte 24), tr. te Maastricht op 17‑5‑1922 (akte 203) met Paulus Bovens, zn. van Johannes Hubertus Antonius Bovens en Catharina Pieters, geb. te Elsloo 24-8-1909 (akte 33), aardewerker.

4.             Johanna Maria Gerarda, geb. te Meerssen op 3‑3‑1901 (get: J.Bartholomeus 28 jr. onderwijzer en G.Hone, akte 48), ovl. te Meerssen op 5‑9‑1901 akte 61.

5.             Antoinetta Petronella Lazarus, geb. te Meerssen op 14‑4‑1903 (get: Pieter Bartholomeus en G.Honee, akte 77), tr. te Maastricht op 12‑11‑1926 (akte 416) met Huibert Kuijl van, zn. van Gerrit Jan Kuijl van en Helena Dooijenweert, geb. te Waardenburg op 15‑7‑1901, loswerkman.

6.             Maria Elisa Hubertina, geb. te Meerssen op 15‑10‑1905 (get: Pieter Manger en Jozef Kusters, akte 11).

7.             Hubertina Maria Lazarus, geb. te Meerssen op 8‑4‑1906, ovl. te Geleen op 7‑2‑1988, volgt Xz.

8.             Martha Hubertina Gertruda Lazarus, geb. te Meerssen op 24‑9‑1907 (get: Jan Lemmens en Joseph Kusters, akte 171), ovl. op 12‑12‑2001, begr. te Heerlen op 15‑12‑2001, tr.  met Johannes Andreas Willems, ovl. voor 12‑12‑2001.

9.             Josephina Hubertina, geb. te Meerssen op 18‑1‑1910 (get: Josef Kusters en Jan Lemmens, akte 10), ovl. te Meerssen op 18‑2‑1910 akte 5.

10.           Joseph Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 8‑5‑1911 (get: F.Dolmans en T.Karek, akte 84).

11.           Josephina Rosaline Lazarus, geb. te Meerssen op 16‑7‑1912 (get: Jan Lemmens en Emile Prick, akte 132), tr. te Meerssen op 3‑5‑1935 (akte 15) met Leonardus Hendrikus Hubertus Driessen, zn. van Renier Christiaan Driessen (brievenbesteller wnd Elsloo) en Maria Philomena Penris, geb. te Elsloo 24-8-1910 (akte 33), Kantoorbediende.

12.           Huberina, geb. te Meerssen op 15‑7‑1914 (get: Jan Lemmens en Joseph Kusters, akte 137).

13.           Johannes Martinus, geb. te Meerssen op 28‑10‑1915 (get: Louis Wijnands en Willem Limpens, akte 193).

 

 

IXp.         Pieter Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) (Cafehouder, houtzager en notarisoproeper van notaris Kleuters) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 12‑4‑1878 Mesters en Lemeer, akte 31, tapper, winkelier, brandstoffenhandelaar, ovl. te Meerssen op 6‑2‑1944, begr. te Meerssen, tr. te Meerssen op 2‑2‑1901 (get: Fr. Manger 66jr, Pieter Manger 30 jr. Pieter Lemeer 76 jr. en Christiaan Pluijmaekers 58 jr. huw. akte 3) met Maria Theresia Hermans, dr. van Christiaan Hermans (koopman wnd Meerssen) en Maria Catharina Langhoor, geb. te Meerssen op 21‑10‑1879 (akte 105), ovl. te Meerssen op 30‑1‑1944, begr. te Meerssen op 3‑2‑1944, wnd Beekstraat Meerssen.

 

                                                                                              

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.             Margaretha Maria Catharina Bartholomeus, geb. te Meerssen op 7‑6‑1901, ovl. te Maastricht op 20‑8‑1964, volgt Xaa.

2.             Christiaan Bartholomeus, geb. te Meerssen op 6‑6‑1902, ovl. te Maastricht op 20‑9‑1962, volgt Xab.

3.             Josephina, geb. te Meerssen op 28‑7‑1903 (get: A. Hertog en G. Honee, akte 143), ovl. te Heerlen op 16‑4‑1945 (akte 256), ongehuwd.

4.             Elisa, geb. te Meerssen op 20‑8‑1904 (get: Josef Kusters en Ludovicus Bauwens, akte 158), ovl. te Meerssen op 29‑6‑1906 (akte 44).

5.             Martinus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 25‑11‑1906, ovl. te Meerssen op 25‑10‑1968, volgt Xac.

6.             Maria Theresia Bartholomeus, geb. te Meerssen op 9‑6‑1908 (get: Mathieu Bauwens en Josef Kusters, akte 112), ovl. te Amby‑Maastricht op 7‑2‑1989, begr. te Maastricht, Oostermaas op 10‑2‑1989, tr. te Meerssen op 24‑8‑1946 (akte 44) met Bernardus Antonius Marie Bierens, zn. van Johan Cornelis Willem Marie Bierens (zb. te Dortrecht) en Maria Catharina Ros, geb. te Dordrecht op 13‑12‑1898, kantoorbediende, wnd Den Haag, ovl. te Maastricht voor 1989. Laatste adres Zeven Bronnen Maastricht.

7.            Jozef Bartholomeus, geb. te Meerssen op 12‑12‑1910 (get: Jan Lemmens en Josef Ubaghs, akte 99), handelsreiziger, slager/koopman, ovl. te Wassenaar in 7‑1977, begr. te Wassenaar op 23‑7‑1977, tr. (1) te Maastricht op 27‑12‑1935 (akte 523) met Bertha Aline Philomena Graus, dr. van Jan Hubert Graus (kastelein) en Johanna Sophia Elisabeth Neutelings, geb. te Maastricht op 22‑11‑1912, winkelierster, ovl. te Maastricht op 10‑8‑1944, begr. te Maastricht Oostermaas op 14‑8‑1944. tr. (2) te Voorhout op 30‑3‑1948 met F Anna Brouwer, geb. te Rotterdam.

8.             Pieter Joseph Bartholomeus, geb. te Meerssen op 9‑3‑1914, ovl. te Heerlen op 3‑5‑1999, volgt Xad.

9.             Mathieu, geb. te Meerssen op 11‑6‑1916, ovl. te Meerssen op 22‑2‑1919 akte 33.

10.           Joseph Joannes Bartholomeus, geb. te Meerssen op 11‑11‑1918, ovl. te Maastricht op 5‑10‑1998, volgt Xae.

 

 

IXq.         Jacobus Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) (cafťhouder, houtzager en notarisoproeper van notaris Kleuters) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 25‑10‑1880 (get: DeLarue en Cortenraad, akte 96), arbeider, ovl. te Meerssen op 7‑12‑1945 (akte 88), begr. te Rothem‑Meerssen, tr. te Meerssen op 6‑6‑1904 (get: Kissels, Kusters en 2x Manger, akte 23. De bruid bijgestaan tot het aangaan van dit huwelijk door Johannes Last arb. wnd Rothem-Meerssen als voogden Hubert Last arb. wnd Kohlenscheid Dl. arb. toeziend voogd welke b. in het huwelijk van de minderj. toestemmen) met Maria Helena Last, dr. van Johannes Hubertus Last (dienstknecht) en Anna Maria Hubertina Adriaens (dienstmeid), geb. te Ulestraten op 10‑8‑1881 (get: J.H.Geerlings en J.Geerlings, akte 16), ovl. te Meerssen op 13‑4‑1937 (akte 19).

 

                                                                              

 

                 Militaire reg. Van Jacobus Hubertus Bartholomeus. Registratienummer 32e Bat.L W I, stb.nr. 1048 Bij het Regiment Grenadiers en Jager. Ingedeeld als loteling van de lichting 1900 uit Meerssen onder No. 2. 06.03.1900 Groot Verlof,15.08.1901 Terug, m.i.v. 10.02.1903, Groot Verlof, 25.04.1903 Terug, m.i.v. 04.10.1905, Groot Verlof 01.10.1905 Terug, m.i.v.12.08.1907,Groot Verlof 25.08.1907 Overgegaan naar de Landweer en ingedeeld bij het 47e Bat.LWI ingaande 01.08.1908 Terug 01.04.1910, Groot Verlof 17.04.1910 Terug 18.03.1912, Groot Verlof 24.03.1912. Overgeplaatst bij 32e Bat.LWI 01.11.1913 Terug (mobilisatie opkomst) 01.08.1914 Onbepaald klein verlof 26.11.1915 Terug 10.09.1917,Onbepaald klein verlof 12.09.1917. Met bewijst van ontslag wegens geeinigde Landweerdiensttijd 01.01.1919, Mobilisatie Kruis 1914/1918.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.             Pieter Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 3‑4‑1907, ovl. te Maastricht op 3‑8‑1986, volgt Xaf.

2.             Elisabeth Hubertina Bartholomeus, geb. te Meerssen op 2‑7‑1918, ovl. te Sittard op 16‑6‑2000, volgt Xag.

 

 

IXr.          Martinus Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 19‑11‑1883 (get: Mangez, akte 105), fabr. arb, ovl. te Meerssen op 3‑10‑1967, begr. te Meerssen op 7‑10‑1967, tr. te Meerssen op 5‑5‑1906 (get: J.Bartholomeus, Luijkel, Pieters en Kusters, akte 12) met Rosalia Voncken, dr. van Leonardus Voncken (landbouwer wnd Raar-Meerssen) en Elisabeth Boijens, geb. te Meerssen op 7‑3‑1889 (akte 42), naaister, ovl. te Maastricht zhs op 30‑10‑1934 (akte 607). wnd Volderstraat Meerssen.

 

                                                                                                                        

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Jacobus Hubertus, geb. te Meerssen op 5‑2‑1907 (get: L. Genders en J. Kusters, akte 26), ovl. te Meerssen op 22‑9‑1907 (akte 86).

2.             Marie Leonie Bartholomeus, geb. te Meerssen op 25‑6‑1908, ovl. te Meerssen op 27‑12‑1986, volgt Xah.

3.             Johannes Jacobus Bartholomeus geb. te Meerssen op 19‑3‑1910, ovl. te Heerlen op 17‑10‑1975 volgt Xai.

4.             n.n., geb. te Meerssen op 31‑3‑1913 doodgeb.).

5.             n.n., geb. te Meerssen op 17‑9‑1914 akte 87 (doodgeb.).

6.             Maria Bartholomeus, geb. te Meerssen op 4‑12‑1917, ovl. te Geleen op 10‑10‑2001, volgt Xaj.

7.             Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus, geb. te Meerssen op 14‑9‑1921, ovl. te Maastricht op 11‑3‑2006, volgt Xak.

 

 

IXs.          Johannes Jacobus Josephus Bartholomeus, zn. van Jacobus Bartholomeus (VIIIg) en Maria Johanna Smeets, geb. te Meerssen op 3‑5‑1886 (get: Kleuters notaris en Honee, kantoorschrijver, akte 39), hulpcommies, ovl. te Meerssen op 3‑11‑1965, tr. te Meerssen op 9‑4‑1910 (get: Rouvroije, Kreemers, Lemmens en Kusters, akte. 11) met Maria Philomena Vluggen, dr. van Frans Vluggen (metselaar) en Elisabeth Deckers, geb. te Meerssen op 29‑8‑1886 (akte 84), ovl. te Maastricht op 16‑4‑1971, wnd Hoekweg  Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Maria Elisabeth Bartholomeus, geb. te Meerssen op 25‑11‑1910 (get: Henri Rouvroije en Josef Kusters, akte 220), ovl. te Berg en Terblijt op 12‑11‑1976 (akte 10), begr. te Uitvaard Berg & Terblijt, tr. te Meerssen op 26‑4‑1946 met Hendrikus Hubertus Schols, zn. van J Schols en Anna Elisabeth Geijselaers, geb. te Berg en Terblijt op 31‑5‑1917, boekhouder, ovl. te Valkenburg a/d Geul op 1‑9‑1986 (akte 65).

2.             Jozef Franciscus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 19‑4‑1913, ovl. te Maastricht op 26‑9‑1970, volgt Xal.

3.             Hubertus Joanne Bartholomeus, geb. te Meerssen op 20‑2‑1920, ovl. te Maastricht op 19‑5‑1983, volgt Xam.

4.             Elisabeth Jeanne Bartholomeus, geb. te Meerssen op 20‑12‑1926, ovl. te Maastricht op 22‑3‑2013, begr. te Meerssen op 27‑3‑2013, tr. te Meerssen op 20‑9‑1951 akte 19 met Adrianus Louis Bijvoets, zn. van Jozef Joannes Bijvoet en Maria Spronck, geb. te Houthem‑Valkenburg op 10.6.1924, overl. 29.8.2017, begr. te Meerssen,  wnd Hoekweg Meerssen.

 

 

IXt.          Pieter Joseph Bartholomeus, zn. van Maria Ida Hubertina Bartholomeus (VIIIh), geb. te Bunde op 18‑5‑1890 (get: Jean Lexis, Vranken en Lambrichs, akte 14), fabr. arb, spoorweg. beambte, ovl. te Meerssen op 10‑12‑1960 (akte 45), tr. (1) te Meerssen op 17‑2‑1912 (get: Kusters, Ubachs, Lexis en Limpens. (akte 6) met Maria Elisabeth Slangen, dr. van Willem Slangen (houtzager te Rothem-Meerssen) en Elisabeth Roks, geb. te Meerssen op 23‑4‑1893 (akte 51), ovl. te Meerssen op 11‑9‑1927 (akte 53).Zesweken dienst 22.1.1960 Parochiekerk H.Hart te Rothem-Meerssen.

 

                  

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Anna Maria Tonia Bartholomeus, geb. te Meerssen op 20‑11‑1910, ovl. te Meerssen op 7‑7‑1989, volgt Xan.

2.             Maria Elisabet Bartholomeus, geb. te Meerssen op 16‑3‑1912, ovl. te Maastricht op 23‑3‑1979, volgt Xao.

3.             Maria Gertrudis Hubertina, geb. te Meerssen op 11‑7‑1913 (get: H. Hougardij en W. Cabo, akte 134), ovl. te Meerssen op 16‑1‑1928 (akte 4).

4.             Johannes Bartholomeus, geb. te Meerssen op 12‑10‑1914, ovl. op 29‑12‑2001, volgt Xap.

5.             Pieter Hubertus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 8‑4‑1918, ovl. te Meerssen op 24‑1‑1982, volgt Xaq.

6.             Anna Maria, geb. te Meerssen op 23‑7‑1920, ovl. te Meerssen op 10‑8‑1920 (akte 47).

7.             Mathieu Bartholomeus, geb. te Meerssen op 13‑7‑1926, ovl. op 2‑7‑2006, volgt Xar.

 

 

                Pieter Joseph Bartholomeus, tr. (2) te Meerssen op 4‑9‑1936 met Elisabeth LŁpschen, dr. van Gerhard Anton LŁpschen (metselaar te Winterswijk) en Antoinette Maria Elisabeth Hulsbeeke, geb. te Enschede op 3‑10‑1902, dienstmeisje te Valkenburg, ovl. te Meerssen in 2‑1981, begr. te Rothem‑Meerssen op 24‑2‑1981.

                 .

 

                 Elisabeth LŁpschen, dr. van Gerhard Anton LŁpschen (metselaar te Winterswijk) en Antoinette Maria Elisabeth Hulsbeeke, relatie (1) met N.N.

 

                 Uit deze relatie een dochter:

1.              E. LŁpschen, geb. te Heerlen, tr. (1) te Meerssen met Aarts. relatie (2) met P. Janssen.

 

 

IXu.         Hendrikus Hubert Bartholomeus, zn. van Thomas Hubert Bartholomeus (VIIIi) en Maria Gertruid Linotte, geb. te Maastricht op 26‑9‑1879 (akte 761), kapper wnd Maastricht, Brusselsestraat 130 en 142, ovl. te Maastricht op 27‑1‑1940 (akte 77), begr. te Maastricht Tongerseweg op 30‑1‑1940, tr. (1) te Maastricht op 25‑1‑1904 (akte 14) met Maria Thťrťsia Janssen, dr. van Martinus Janssen en Elisabeth Hubertina Zimmer (vroedvrouw), geb. te Maastricht op 25‑8‑1875, baakster, ovl. te Maastricht op 24‑4‑1920 (folio 177 akte 303).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Hubertine Marie Jeanne Bartholomeus, geb. te Maastricht op 24‑10‑1904, ovl. te Heerlen op 7‑10‑1978, volgt Xas.

2.             Marie Henriette Gertrude Bartholomeus, geb. te Maastricht op 3‑3‑1906, ovl. te Valkenburg a/d Geul op 7‑6‑1987, volgt Xat.

3.             Hubertus Henricus Guillaume, geb. te Maastricht op 15‑12‑1907 (akte 1167), ovl. te Maastricht op 27‑10‑1908 (folio 176).

4.             Henriette Christine Marie, geb. te Maastricht op 13‑1‑1910 (akte 48), dienstbode wnd Maastricht Brusselsestraat 40, ovl. te Maastricht op 24‑8‑1930 (akte 474).

5.             Chretien Hubert Matheu, geb. te Maastricht op 5‑7‑1911, ovl. te Maastricht op 9‑9‑1911 (get: aangever de grootvader Hubertus Bartholomeus, folio 146).

6.             Maria Antoinette Bartholomeus, geb. te Maastricht op 17‑12‑1913, ovl. te Maastricht, volgt Xau.

7.             Mathieu Henri (Jo) Bartholomeus, geb. te Maastricht op 16‑11‑1916, kantoorbediende, ovl. te Maastricht, tr, (gesch. te Maastricht op 28‑3‑1960) met Marie Antonia Groen.

 

 

                Hendrikus Hubert Bartholomeus, tr. (2) te Valkenburg a/d Geul op 29‑4‑1921 (akte 15) met Maria Hubertina Louise Meulenbergh, dr. van Mathias Jozef Meulenbergh en Josefina Delahaye, geb. te Laurensberg [Duitsland] op 2‑1‑1875, winkelierster, ovl. te Maastricht op 30‑10‑1949 (akte BS Valkenburg 94).

                

 

                 Maria Hubertina Louise Meulenbergh, dr. van Mathias Jozef Meulenbergh en Josefina Delahaye, relatie (1) gehuwd Voerendaal 14-6-1911 (akte 6) met Thomas Johannes Frijns, zn. van Arnoldus Frijns en Anna Clara Frissen, geb. te Houthem op 2-12-1877 (akte 30), ovl. te Heerlen op 1‑1‑1917 (akte 4).

 

                 Uit deze relatie 2 zonen:

1.              Joseph Arnold Emile, geb. te Oud‑Valkenburg op 21‑4‑1912.

2.              Joseph Arthur Mathieu, geb. te Oud‑Valkenburg op 23‑6‑1913 handelsreiziger.

 

 

IXv.         Hubert Chretien Bartholomeus, zn. van Thomas Hubert Bartholomeus (VIIIi)  en Maria Gertruid Linotte, geb. te Maastricht op 14‑12‑1891 (akte 1091), RK, kapper te Dordrecht, ovl. te Dordrecht op 12‑5‑1968, begr. te Dordrecht, RK begraafplaats de Reeweg op 15‑5‑1968, tr. te Dordrecht op 10‑7‑1924 (get: Johan van Bezeij 29 jr. en Frederik Willem Carolus Schotel 60 jr, akte 214) met Hendrika Stephanie Haarlem van, dr. van Gijsberte Haarlem Van (koffiehuis-bediende) en Johanna Amersfoort Van, geb. te Gorinchem op 7‑12‑1896 (get: Martinus Eernet 67 jr. en Johannes Romijn 34 jr, akte 422), RK, ovl. te Dordrecht op 2‑9‑1960, begr. te Dordrecht op 6‑9‑1960.

                 wnd Brusselsestraat Maastricht (29.10.1914), daarna op 2.2.1923 naar Dordrecht, Toulonselaam 140.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Maria Gertruda, geb. te Dordrecht op 1‑12‑1927, ovl. te Dordrecht op 3‑1‑1936.

2.             Johanna Maria Bartholomeus, geb. te Dordrecht op 27‑4‑1932, volgt Xav.

3.             Hubert Mathieu BartholomŽus, geb. te Dordrecht, volgt Xaw.

 

 

IXw.        Johannes Bartholomeus, zn. van Jan Mathijs Bartholomeus (VIIIj) (Kanonnier, marinier, korporaal) en Elisabeth Hoijmann, geb. te Arnhem op 2‑4‑1891, marinier, ovl. te Hilversum op 15‑4‑1973, begr. te Hilversum Bosdrift, tr. te Hilversum op 15‑12‑1920 met Aaltje Bakema, dr. van Antonie Bakema (koopman) en Maria Vaart van der, geb. te Hilversum op 23‑5‑1891, ovl. te Hilversum op 17‑11‑1985, begr. te Hilversum Bosdrift.

 

                Bartholomeus onderscheidde zich vooral tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ; tijdens de eerste paar maanden van het leven in krijgsgevangenschap was het marine-personeel, door alle onzekerheden en omstandigheden, ongedisciplineerd. Bartholomeus trad toen als commandant van een barak marinepersoneel op de voorgrond en hield zijn manschappen onder appŤl. Hij herstelde en handhaafde de discipline en wist zijn manschappen te stimuleren zich weer op normale militaire wijze te gedragen. Hij was steeds in gevaar omdat de commandant van een barak voor ieder vergrijp of voor iedere fout van zijn manschappen verantwoordelijk werd gesteld en de doodstraf of een marteling tegemoet kon zien. Desalniettemin zorgde hij ervoor dat zijn manschappen bezig bleven door hen aan een baantje als barak-, werkploeg- en kamppolitiecommandant te helpen. Daarnaast vormde hij een buffer tussen de vijand en zijn manschappen.


Bartholomeus werd bij Koninklijk Besluit van 11 november 1950 nummer 21 voor bovenstaand gedrag in het jappenkamp begiftigd met de Verzetster Oost-AziŽ. Het nieuws werd bij dagorder nummer 30 der Koninklijke Landmacht, commando Nederlandse bataljons in IndonesiŽ, op 20 december 1950 bekendgemaakt. In totaal is er 471 keer een Verzetster Oost-AziŽ uitgereikt
.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Antonie, geb. te Hilversum op 25‑6‑1921, sergeant adelborst, ovl. te Pakanbaroe [IndonesiŽ] op 15‑11‑1944 Zijn kruis op het ereveld is gelegen in Vak IV, nr. 258 en vermeldt: Sergt. Adb. A. KM. Werkte als krijgsgevangene tijdens de Japanse bezetting van Indonesia aan de beruchte Pakanbaroe spoorweg op Sumatra.

2.              N.N., geb. te Hilversum op 4‑2‑1928 (doodgeb.).

 

 

IXx.         Jan Hubert Ummels, zn. van Jan Hubert Ummels (VIIIm) (dagloner) en Maria Catharina Kleijnen, geb. te Bunde op 13‑1‑1839 (akte 2), bierbrouwsgezel, ovl. te Oud Vroenhoven op 20‑2‑1904 (akte 4), tr. te Maastricht op 4‑10‑1871 (akte 140) met Maria Boelen, dr. van Guillaume Boelen en Cornelie Swinnen, geb. te Hoelbeek [BelgiŽ] circa 1835, dienstmeid, ovl. te Maastricht op 3‑2‑1921 (akte 69).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Nicolaas Ummels, geb. te Oud Vroenhoven op 6‑2‑1873 (akte 9), overl. Maastricht 7-3-1943 (akte 159) tr. te Oud Vroenhoven op 22‑10‑1907 (akte 23) met Maria Helena Hubertina Nijsten, dr. van Jan Andries Nijsten en Cornelia Hubertina Claessens, geb. te Voerendaal op 19‑4‑1879 (akte 17), overl. Maastricht 8-3-1943 (akte  159).

2.             Joannes Thomas Ummels, geb. te Oud Vroenhoven op 13‑2‑1874 (akte 7), landbouwer, ovl. te Maastricht op 14‑2‑1941 (akte 146), tr. te St. Pieter op 5‑5‑1905 met Maria Anna Hubertina Meijers, dr. van Pieter Meijers en Maria Catharina Hubertina Schevelers, geb. te St. Pieter op 31‑7‑1879 (akte 22), ovl. te St. Pieter op 8‑3‑1921 (akte 154).

3.             Elisabeth Ummels, geb. te Oud Vroenhoven op 1‑8‑1876 (akte 27), ovl. te Maastricht op 11‑3‑1935 (akte 160), tr. te Oud Vroenhoven op 5‑2‑1907 (akte 2) met Johann Heinrich Beiten, zn. van Peter Joseph Beiten en Maria Ziewers, geb. te Amern Sint Antoon, [Duitsland] circa 1879, limonadefabrikant.

4.             Maria Catharina Ummels, geb. te Oud Vroenhoven op 28‑11‑1879 (akte 36), overl. Maastricht 22-1-1953 (akte 61) tr. Oud Vroenhoven 1-10-1907 (akte 22) met Bernardus de Waal., geb. Druten ca. 1878, overl. Maastricht 25-10-1959 (akte 155), zn. van Joannes de Waal en Maria de Bekker.

  

IXy.         Petrus Hubertus Ummels, zn. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 7‑11‑1844 (akte 22), ovl. te Bunde op 2‑12‑1930 (akte 15), tr. te Bunde op 7‑6‑1873 (get: Vranken, Vossen en 2x Ummels, akte 1) met Maria Barbara Konings, dr. van Jan Konings (Dagloner) en Anna Maria Voncken, geb. te Bunde op 18‑10‑1840 (akte 30), ovl. te Bunde op 22‑6‑1925 (akte 8).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Pieter Hubert Joseph Ummels, geb. te Bunde op 11‑3‑1874 (akte 5), overl. te Meerssen 10-3-1960 (akte 14) tr. te Bunde op 14‑5‑1903 (akte 4) met

                 Maria Hubertina Keijsers, dr. van Martin Hubert Keysers en Maria Hubertina Vermeeren, geb. te Bunde op 20‑6‑1879 (akte 10)., overl. Bunde op 25-8-1934  (akte 9).

2.             Maria Catharina Ummels, geb. te Bunde op 22‑7‑1875 (akte 10), overl. te Maastricht op 26-6-1946 (akte 422) tr. te Meerssen op 5‑8‑1901 (akte 2) met Francus Boers, geb. te Meerssen op 11‑8‑1875 (get: Herben en Gulikers, akt 71), spoorbeambte te Budel, ovl. te Maastricht op 11‑2‑1960. zn. van Hubertus Boers en Maria Agnes Meijers.

3.             Maria Josephina, geb. te Bunde op 15‑10‑1877 (get: Vranken en Manderveld, akte 17).

4.             Hubertus, geb. te Bunde op 8‑11‑1878 (get: Snoeck en Vrancken, akte 19), ovl. te Bunde op 29‑4‑1879 (get: de vader, akte 5).

5.             Joannes Ummels, geb. te Bunde op 8‑11‑1878 (akte 18), overl. Bunde op 2-6-1953 (akte 9) tr. te Bunde op 5‑5‑1904 (akte 3) met Maria Theresia Wers, dr. van Hendricus Wilhelmus Wers en Anna Maria Wegen van, geb. te Maastricht op 10‑7‑1881.

6.             Maria Elisabeth Ummels, geb. te Bunde op 14‑9‑1880 (akte 13), tr. te Bunde op 14‑2‑1907 (akte 2) met Joannes Jacobus Slangen, geb. te Bunde op 14‑2‑1888., zn. van Andreas Slangen en Maria Catharina Nieste.

7.             Maria Anna Hubertina Ummels, geb. te Bunde op 27‑12‑1881 (akte 25), overl. te Maastricht op 16-8-1956 (akte 553) tr. te Bunde op 12‑11‑1903 (akte 6) met Joannes Josephus Aussems, zn. van Pieter Hubert Aussems en Cornelia Ummelen, geb. te Bunde op 3‑4‑1882 (akte 10), overl. te Bunde op 23-12-1946 (akte 17).

 

 

IXz.          Hubertus Ummels, zn. van Anthonius Ummels (Dagloner, herbergier) en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 20‑9‑1851 (akte 21), ovl. te Thorn op 21‑6‑1932 (akte 18), tr. te Wessem op 23-101881 (akte 7) met Maria Elisabeth Hubertina Buggenum, dr. van Franciscus Buggenum van en Barbara Garť, geb. te Wessem op 6‑1‑1849 (akte 1), ovl. te Wessem op 23‑11‑1917 (akte 17).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Hubertus Antonius, geb. te Wessem op 20‑1‑1882 (akte 1), overl. Wessem op 20-6-1910 (akte 11).

2.             Franciscus Hubertus Ummels, geb. te Wessem op 3‑3‑1883 (akte 7)., overl. Heerlen op 26-11-1959 (akte 731) huwde te Wessem op 22-11-1910 (akte 3) met Wilhelmina Maria Adams, geb. Maasniel 24-6-1886 (akte 38) dr. van Jan Hendrik Hubert Adams en Helena Maria Nieskens

3.             Peter Hubertus Antonius, geb. te Wessem op 17‑1‑1885 (akte 3).

4.             Anna Maria Hubertina, geb. te Linne op 28‑10‑1886 (akte 34), overl. Thorn op 4-3-1892 (akte 13).

 

 

IXaa.       Maria Anna Hubertina Ummels, dr. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 2‑4‑1858 (akte 9), overl. te Bunde 14-8-1956 (akte 553) tr. te Bunde op 14‑2‑1884 (akte 1) met Leonard Mathijs Stijns, zn. van Theodor Stijns en Maria Anna Gelissen, geb. te Bunde op 10‑3‑1853 (akte 4), ovl. te Bunde op 29‑4‑1932 (akte 6).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Maria Catharina Stijns, geb. te Bunde op 8‑4‑1885 (akte 3), tr. te Bunde op 17‑4‑1913 (akte 4) met Joannes Wilhelmus Konings, zn. van Nicolaas Konings en Maria Ida Kurvers, geb. te Bunde op 2‑5‑1882, overl. Bunde 23-8-1966 (akte 9)

2.             Antoon Joseph Stijns, geb. te Bunde op 31‑3‑1886 (akte 9), overl. Bunde op 1-8-1959 (akte 9) tr. te Bunde op 10‑4‑1913 (akte 3) met Maria Hubertina Barbara Corstjens, dr. van Andreas Corstjens en Helena Beenen, geb. te Delft op 13‑2‑1886, overl. te Bunde op 22-3-1954 (akte 5).

3.             Pieter Hubertus, geb. Bunde op 12-5-1887 (akte 12)

4.             Maria Hubertina Paulina Stijns, geb. te Bunde op 13‑10‑1889 (akte 19), tr. te Bunde op 25‑9‑1919 (akte 7) met Pieter Hubertus Hees van, geb. te Meerssen op 26‑9‑1890.,overl. Meerssen 21-12-1949 akte (akte 82) zn. van Joannes Augustinus van Hees en Maria Hubertina Sophia Goijen.

 

5.             Gerardus Hubertus Antoinus, geb. Bunde op 24-2-1892 (akte 6)

6.             Maria Hubertina Stijns, geb. te Bunde op 13‑9‑1894 (akte 17), tr. te Bunde op 16‑6‑1921 met Hubertus Gerardus Frissen, geb. te Bunde op 2‑3‑1886 (akte 7), overl. Bunde 26-12-1962 (akte 13), zn. van Jan Pieter Frissen en Maria Anna Zegers.

7.             Joannes Hubertus Stijns, geb. te Bunde op 9‑12‑1896 (akte 33), tr. te Bunde op 10‑8‑1922 met Maria Anna Eugenie Wintraecken, geb. te Bunde op 22‑3‑1898 (akte 7), dr. van Arnoldus Hubertus Wintraecken en Maria Ida Hubertina Kalen.

8.             Maria Hubertina Leonie, geb. Bunde op 24-5-1899 (akte 16).

 

 

IXab.    Jan Hubert Antoon Ummels (IXab), zn. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 24‑6‑1860 (akte 9), Mr. schrijnwerker/aannemer, ovl. te Bunde op 11‑7‑1920 (akte 11), begr. te Bunde op 14‑7‑1920, tr. te Bunde op 6‑1‑1882 (get: Vranken, Schobben, Lambrichs en Ummels, akte 1) met Maria Rongen, dr. van Antoon Rongen (VIIIq) en Maria Anna Keyzers (zie IXah).

 

 

IXac.        Hubertus Augustus Ummels, zn. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 25‑8‑1863 (akte 18), werkman, ovl. te Bunde op 21‑10‑1938 (akte 23), tr. te Bunde op 13‑12‑1886 (get: Vrancken, Lemmens, Geerlings en Slangen) met Maria Margaretha Huyts, dr. van Jan Martin Hubert Huyts (Kantonier) en Anna Maria Ummels, geb. te Bunde op 8‑5‑1863.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.             Antonius Hendricus, geb. te Bunde op 2‑10‑1887 (akte 19), ovl. te Bunde op 19‑5‑1889 (akte 4).

2.             Joannes Hubertus Ummels, geb. te Bunde op 3‑8‑1889, volgt Xaz.

3.             Maria Paulina, geb. te Bunde op 29‑6‑1891 (akte 11), ovl. te Bunde op 17‑1‑1894 (akte 2).

4.             Hubertus, geb. te Bunde op 18‑7‑1893 (akte 14).

5.             Maria Elisabeth, geb. te Bunde op 11‑8‑1895 (akte 20), ovl. te Bunde op 31‑3‑1897 (akte 3).

6.             Maria Hubertina, geb. te Bunde op 15‑12‑1897 (akte 33).

7.             Maria Anna, geb. te Bunde op 11‑2‑1900 (akte 7).

8.             Joannes Hubertus Antonius, geb. te Bunde op 19‑4‑1901 (akte 11).

9.             Leonardus Hubertus, geb. Bunde op 25-5-1903 (akte 16).

10.           Elisabeth Paulina, geb. Bunde op 29-6-1905 (akte 25).

 

 

IXad.        Jacobus Leonardus Hubertus Ummels, zn. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 11‑4‑1866 (akte 8), spoorwegwachter, tr. te Bunde op 5‑8‑1889 (get: Vranken, Lambrichts, Vluggen en Stijns) met Maria Catharina Bekkers, dr. van Joannes Bekkers (spoorwegbeambte te Heumen gld.) en Helena Janssen, geb. te Bunde op 30‑6‑1870.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Maria Anna Hubertina Ummels, geb. te Bunde op 28‑10‑1890, ovl. te Maastricht op 14‑9‑1970, volgt Xba.

2.             Maria Anna Catharina, geb. te Bunde op 15‑4‑1892 (akte 12).

3.             Pieter Hubertus, geb. te Bunde op 7‑4‑1894 (akte 8).

 

 

IXae.       Maria Hubertina Ummels, dr. van Anthonius Ummels en Maria Catharina Ummels (VIIIn), geb. te Bunde op 27‑3‑1868 (akte 10), tr. te Bunde op 25‑4‑1892 met Jan Michiel Derickx, geb. te Voerendaal op 20‑5‑1860 (akte 18), zn. van Jan Casper Derickx en Anna Catharina Dekkers.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen.

                1.              Maria Catharina Hubertina, geb. Bunde op 12-8-1893 (akte 17).

2.             Anna Maria Hubertina, geb. te Bunde op 2‑9‑1895 (akte 24).

3.             Hendrikus Hubertus, geb. Bunde op 29-11-1897 (akte 32).

4.             Maria Hubertina, geb. Bunde op 3-4-1899 (akte 8).

5.             Josephus Hubertus, geb. Bunde op 28-3-1901 (akte 9).

6.             Leonardus Hubertus, geb. Bunde op 15-2-1903 (akte 4).

7.             Maria Augustina, geb. Bunde op 23-6-1905 (akte 24).

8.             Anna Josephina, geb. Bunde op 3-10-1907 (akte 31).

9.             Pieter Hubertus, geb. Bunde op 29-3-1909 (akte 9).

 

 

 

IXaf.        Joannes Jacobus Ummels, zn. van Leonardus Ummels (VIIIo) en Maria Catharina Laven, geb. te Geulle op 4‑9‑1852 (akte 23), landbouwer te Geulle, ovl. te Maastricht op 16‑3‑1897 (akte 7), tr. (1) te Beek op 20‑10‑1879 met Johanna Maria Sweelssen, dr. van Joannes Sweelssen en Cornelia Nijsten, geb. te Beek.

                

 

                 Joannes Jacobus Ummels, tr. (2) te Geulle op 8‑8‑1889 (get: Roebroek, Paulissen, Simonis en Jonkhout) met Maria Ida Pinxt, dr. van Mathijs Pinxt (metselaar te Geulle) en Maria Catharina Jonkhout, geb. Geulle op 30-3-1861 (akte 8), ovl. Geulle op 21-4-1923 (akte 9).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.             Maria Catharina, geb. te Geulle op 11‑8‑1890 (akte 20), ovl. te Geulle op 10‑1‑1915 (akte 1).

2.             Anna Mathilda Ummels, geb. te Geulle op 22‑9‑1892, volgt Xbb.

3.             Pieter Jozef, geb. Geulle op 10.-3-1895 (akte 8).

4.             Jacobus Hubertus, geb. circa 1897, ovl. te Geulle op 25‑2‑1900 (akte 2).

 

 

IXag.        Pieter Mathijs Rongen, zn. van Johannes Rongen (VIIIp) en Gertruid Elisabeth Huijts, geb. te Maastricht op 9-9-1864 (akte 677), tr. te St. Pieter op 29‑12‑1891 met Maria Catharina Rosa Hubertina Daemen, dr. van Fredericus Hubertus Daemen en Maria Isabella Hubertina Vranken, geb. te St. Pieter op 30-8-1872 (akte 25).

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Catharina Hubertina Julia, geb. Maastricht op 1-8-1906 (akte 797), ovl. te Maastricht op 3‑5‑1918 (akte 296).

 

 

IXah.       Maria Rongen, dr. van Antoon Rongen (VIIIq) en Maria Anna Keyzers, geb. te Bunde op 12‑6‑1860 (akte 10), overl. te Bunde op 29‑3‑1935, begr. te Bunde op 1‑4‑1935, tr. met Jan Hubert Antoon Ummels (zie IXab).

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.             Maria Anna Hubertina, geb. te Bunde op 19‑2‑1882 (akte 6), overl. Bunde 2-5-1882 (akte 5)

2.             Maria Antoinnette Ummels, geb. te Maastricht op 30‑5‑1883 (akte 449), tr. te Bunde op 11‑1‑1906 (akte 1) met Jacob Hubertus Hermans, geb. te Beek op 7‑12‑1881.

3.             Maria Theresia Hubertina, geb. te Maastricht op 27‑10‑1884 (akte 835), ovl. te Maastricht op 14‑4‑1885 (akte 233),

4.             n.n., geb. te Maastricht op 29‑10‑1885 (akte 649) (doodgeb.).

5.             Johannes Franciscus Antonius Ummels, geb. te Maastricht op 10‑11‑1886, volgt Xax.

6.             Leonardus Antonius Ummels, geb. te Maastricht op 25‑11‑1889, volgt Xay.

7.             Josephus Hubertus Antonius, geb. te Bunde op 31‑1‑1893 (akte 2), ovl. te Bunde op 14‑1‑1894 (akte 1).

8.             Maria Antonia Hubertina Ummels, geb. te Bunde op 30‑3‑1897 (akte 5), ovl. te 's‑Hertogenbosch op 25‑1‑2001, begr. te Vlijmen op 29‑1‑2001, tr. te Amsterdam op 12‑7‑1922 met Marinus Dominicus Kilsdonk, geb. te Bemmel op 6‑7‑1897, Inspecteur dagbladbedrijf, ovl. te Amsterdam op 13‑1‑1985, begr. te Amsterdam op 17‑1‑1985.

9.             n.n., geb. te Bunde op 15‑10‑1901 (akte 17) (doodgeb.).

10.           Maria Hubertina, geb. circa 1919, ovl. te Ambij op 16‑6‑1935.

 

 

IXai.        Jan Hubert Rongen, zn. van Antoon Rongen (VIIIq) en Maria Anna Keyzers, geb. te Bunde op 29‑12‑1861 (akte 23), timmerman, ovl. te Geulle op 6‑9‑1928 (akte 13), tr. (1) te Bunde op 7‑11‑1884 (get: Vrancken, Lambrichts en 2x Ummels, akte 6) met Maria Hubertina Gemini, dr. van Renier Gemini (landbouwer Weert-Meerssen) en Maria Anna Kolen, geb. te Bunde op 4‑1‑1868 (get: Vrancken en van den Akker, akte 2), ovl. te Bunde op 29‑11‑1912 (get: de echtgenoot, akte 14).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Jan Hubert, geb. te Bunde op 8‑4‑1885 (akte 4).

2.             N.N., geb. te Bunde op 6‑2‑1887 (akte 3) (doodgeb.).

3.             Jan Hubert Rongen, geb. te Geulle op 11‑8‑1888, volgt Xbc.

4.             Maria Margaretha Hubertina Rongen, geb. te Bunde op 26‑10‑1891 (akte 17, tr. te Bunde op 20‑11‑1913 met Arnoldus Augustinus Roumans, zn. van Jan Willem Roumans en Maria Ida Gulikers, geb. te Itteren op 1‑3‑1891.

5.             Jan Hubert Willem, geb. te Bunde op 20‑8‑1894 (akte 15).

6.             Johannes Hubertus Antonius Rongen, geb. te Bunde op 13‑5‑1897 (akte 10), tr. te Bunde op 23‑1‑1897 met Maria Elisabeth Stijns, dr. van Johannes Stijns en Maria Catharina Kan van, geb. te Bunde.

7.             Pieter Hubertus Antonius Rongen, geb. te Bunde op 7‑11‑1899 (akte 28), tr. te Meerssen op 13‑8‑1921 (akte 24), met Hubertina Carolina Gertruda Duijkers, dr. van Michiel Duijkers en Gertrudis Moonen, geb. te Meerssen op 12-1-1903 (akte 10).

8.             Anna Josephina Hubertina Rongen, geb. te Bunde op 31‑7‑1901, tr. te Maastricht op 3‑8‑1921 (akte 325), (gesch. te Maastricht op 4‑2‑1949) met Andries Lahoye, zn. van Joannes Hubertus Lahoye en Helena Beesmans, geb. te Maastricht op 27‑5‑1902 akte 518.

 

 

                 Jan Hubert Rongen, tr. (2) te Geulle op 28‑7‑1921 (akte 5) met Maria Helena Feron, dr. van Antoon Feron en Barbara Janssen, geb. te Geulle op 4-7-1855 (akte 9), overl. Geulle op 11-4-1951 (akte 13).

                

 

IXaj.         Joannes Josephus Rongen, zn. van Antoon Rongen (VIIIq)en Maria Anna Keyzers, geb. te Bunde op 30‑4‑1869 (akte 10), overl. Bunde op 11-11-1952 (akte 14) rademaker, tr. te Bunde op 7‑4‑1893 (get: Vranken, 2x Ummels en Lambrichs, akte 2) met Agatha Johanna Baay, dr. van Bart Baay (schipper wnd Tholen) en Gesina Voigt, geb. te Tholen op 13‑6‑1870, meid te Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Joseph Jean Rongen, geb. te Luik [BelgiŽ] op 26‑7‑1891, volgt Xbd.

2.             Jan Hubert Rongen, geb. te Geulle op 11‑12‑1895, volgt Xbe.

3.             Theresia Louise Rongen, geb. te Bunde op 30‑4‑1898, volgt Xbf.

4.             Hubertus Antonius Rongen, geb. te Bunde op 17‑2‑1901 (akte 3), timmerman, ovl. te Bunde op 12‑8‑1937 (akte 12), tr. te Meerssen op 3‑1‑1923 (akte 1), (gesch. te Maastricht op 14‑12‑1933) met Maria Hanssen, dr. van Johannes Hubertus Hanssen en Maria Elisabeth Genders, geb. te Meerssen op 1‑1‑1902 (get: Kusters en Honee, akte 3).

5.             Albert Joseph, geb. Bunde te Bunde op 14-3-1904 (akte 12).

6.             Maria Antonia, geb. te Bunde op 28-3-1906 (akte 12).

7.             Petrus Hubertus Rongen, geb. te Bunde op 14‑5‑1908, ovl. op 14‑4‑2000, volgt Xbg.

 

 

IXak.        Hubertus Ummels, zn. van Joannes Ummels (VIIIr) en Maria Louisa Troifontaine, geb. te Meerssen op 1‑1‑1866 (akte 1), ovl. te Beek op 10‑8‑1916 (akte 45), tr. te Bunde op 24‑11‑1890 (akte 2) met Maria Anna Virginie Wintraecken, dr. van Jacob Wintraecken en Elisabeth Lemmens, geb. te Bunde op 24‑10‑1861.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.             Maria Elisabeth Melanie, geb. te Bunde op 17‑9‑1891 (akte 16).

2.             Maria Louisa, geb. te Elsloo op 5‑9‑1892 (akte 21), overl. Elsloo op 4-2-1893 (akte 7).

3.             Maria Anna Florina, geb. te Beek op 15‑11‑1895 (akte 72), overl. Beek op 9-1-1896 (akte 3).

 

 

Generatie X

 

 

Xa.           Jan Clements Maria Vandelinden, zn. van Josep Theodoor Vanderlinden en Eugenie Marie Margaretha Bartholomeus (IXd) (Onderwijzeres), geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 10‑9‑1895, ovl. op 27‑9‑1974, relatie met Madeleine Peres, geb. te Courbevoie ?, ovl. op 4‑7‑1985.

                 Uit deze relatie 6 kinderen.

 

 

Xb.           Marcel Maria Joseph Justin Vanderlinden, zn. van Josep Theodoor Vanderlinden en Eugenie Marie Margaretha Bartholomeus (IXd), geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 16‑4‑1898, ovl. te Brussel [BelgiŽ] op 26‑5‑1972, tr. in 1946 met Maria Becelaere, geb. op 18‑6‑1922.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

Xc.          Alice Victorine Maria Vanderlinden, dr. van Josep Theodoor Vanderlinden en Eugenie Marie Margaretha Bartholomeus (IXd), geb. te Lanaken [BelgiŽ] op 11‑2‑1900, ovl. te Rotterdam op 25‑9‑1987, tr. te Lanaken [BelgiŽ] op 4‑5‑1925 met Servais Pierre Marie Oomes, geb. te Maastricht op 19‑12‑1895, ovl. te Rotterdam op 5‑11‑1976.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.             Robert Marie Thťodore Vanderlinden, geb. te Maastricht op 28‑5‑1926, ovl. te Leiden op 10‑9‑2010, volgt XIa.

2.             Cornelia Vanderlinden, volgt XIb.

 

 

Xd.           JuliŽtte Sidonie Lťonie Marie Noorden van, dr. van Henrikus Hubertus Noorden van en Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus (IXh), geb. te Maastricht op 29‑11‑1909 (akte 1133), ovl. te Maastricht op 1‑1‑2003, begr. te Maastricht, Tongersekerkhof op 6‑1‑2003, tr. te Maastricht op 20‑4‑1939 met  Dr. Marie Antoine Franqois Charles Thewissen, zn. van Marie Hubert Francois Thewissen en Maria Helena Daniels, geb. te Maastricht op 16‑4‑1905 (akte 426), Historicus, ovl. te Maastricht op 16‑8‑1973.

 

                 Historicus, publicist en journalist en uitgever. Redacteur De Maasbode, Limburgs Dagblad, De Nieuwe Limburger en De Maaspost. Lid van de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde te Leiden; lid van de Koninklijke Zuid -Nederlandse Maatschappij voor Letteren te Brussel; van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel; van de Vereniging van Limburgers schrijvers te Hasselt; van V.E.L.D.K.E.; bestuurslid van de Kring Maastricht van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; van de Oudheidkundige kring St.-Ursala in Belgisch-Limburg; erelid van het parochiezangkoor van O.L. Vrouwenbasiliek; van de Limburgse Vereniging van Carnavalsartiesten en van de mannenzangvereniging Wieker Eindrach.


Leiden 1973-1974, pag Afkomstig uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1973 -1974,pag. 145-152. MARIE ANTOINE FRAN«OIS CHARLES THEWISSEN Maastricht 16 april 1905 -- Maastricht 16 augustus 1973. Op 16 augustus 1973 overleed te Maastricht dr.M.A.F. Charles Thewissen. Hij werd in dezelfde stad geboren op 16 april 1905. Hij promoveerde op 6 juli 1939 tot doctor in de Letteren en wijsbegeerte in Nijmegen op het proefschrift: Twee Byzantijnse H. Kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht. Na zijn gymnasiale opleiding in zijn vaderstad deed hij zijn kandidaatsexamen in juli 1933 en zijn doctoraal in juni 1935. Met een opsomming van zijn publicaties en een lijst van zijn dienstverbanden zou men de' burgerlijke stand' van de overledene kunnen completeren. Een vermelding van zijn activiteiten zou waarschijnlijk voor ieder ander het beeld van de persoonlijkheid van de overledene volkomen afronden. Voor Charles Thewissen gaat dat echter beslist niet op. Vergeven het de schrijver, wanneer deze zo vrijelijk over 'Charles' schrijft zonder gebruikmaking van welke titulatuur dan ook. Als oud-leerling, collega en vaak ook als tegenspeler waren wij jarenlang vrienden, waarbij persoonlijke waardering belangrijker was dan een titel. Charles was voor de schrijver tevens de personificatie van Maastricht zelf, de stad, die ons beiden nauw aan het hart lag en ligt. Een levensbericht over Charles Thewissen is niet een recensiepostuum over zijn nagelaten werken.
Het levensbericht over Doctor Charles, zoals heel Maastricht hem noemde, is het verslag over het functioneren van een wetenschapsman in de gemeenschap, waaruit hij voortkwam en waarin hij weerkeerde. Vanuit het beeld, dat daaruit ontstaat zal het ook gemakkelijker en zinvoller zijn zijn publicaties in hun eigen en juiste proporties te zien. Dat wil overigens niet zeggen, dat op serieus bronnenonderzoek berustende publicaties, die andere beoordelingsnormen vergen, in zijn oeuvre zouden ontbreken. Bij zijn overlijden schreef de stadsarchivaris van de gemeente Maastricht, mr.dr.H. Wouters, een portret van de overledene, waaruit ik graag de volgende passage citeer omdat de overledene daarin 'uit de verf' komt zoals ook ik hem steeds zag en in de geest nog zie: 'Charles Thewissen was een persoonlijkheid, waaraan niemand onverschillig voorbij kon gaan en die de gave bezat vanuit een zekere distantie allen te boeien, die met hem in aanraking kwamen. En dit zijn er tallozen geweest, want het contact met zijn stad was voor de overledene een ware levensbehoefte. Wie zijn werkzaam leven en in het bijzonder zijn omvangrijke publicistische arbeid overziet, vraagt zich afwaar hij de tijd vond iedere gelegenheid tot een gesprek te benutten, niet alleen in ambtelijke bureaus, in leslokalen en congresgebouwen, doch evenzeer met de 'gewone man' in vergaderzalen, op de terrassen langs het Vrijthof en in de straten van zijn geliefde stad. Charles was een geboren causeur, die de kunst verstond boertige volkshumor geestrijk te vertalen. Maar meestal had zo'n gesprek een diepere bedoeling dan gezelligheidscontact alleen. Hij hechtte waarde aan de mening en gevoelens van iedereen, hij vond iedereen belangrijk genoeg om hem of haar voor zijn inzichten te winnen. En deze inzichten hielden vrijwel steeds verband met het wel en wee van zijn geboortestad Maastricht. Dat hierbij zijn visie op het verleden een bijzondere rol heeft gespeeld, is van een historicus als dr. Thewissen niet anders te verwachten. Doch het is opvallend, dat hij niet in het voetspoor trad van het toch wel benauwende Limburgse en Maastrichtse patriottisme van voor de oorlog en de ongenuanceerde afwijzing van alles wat van boven de Moerdijk kwam of gekomen was, die deze geestesgesteldheid kenmerkte. Ongetwijfeld heeft zijn wetenschappelijke vorming hem ervoor behoed een richting in te slaan, waartoe hij op het eerste gezicht scheen voorbestemd, doch die in het licht van de resultaten van het historisch onderzoek en de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste kwarteeuw tot steriliteit gedoemd was.' Om de persoonlijkheid van de historicus Thewissen te ontdekken en vooral te begrijpen gaat de weg via zijn overigens spaarzame prozawerken, waarvan de Limburgse jaarkrans typerend is. Dit sterk auto -biografischwerkje laat de jonge Charles zien in zijn jeugd. Als zoon van een sigarenwinkelier in de Maastrichtse binnenstad onderging hij de spanning rond de grote luxekist met een grootassortiment sigaren in de Sinterklaastijd. Zou 'Pa' ze kunnen verkopen of bleef het een misinvestering ? Hij onderging de krans van feesten het hele jaar rond zoals anderen de maanden tellen. Heiligdomsvaart en carnaval, de 'thuisvlucht van de kerkklokken uit Rome' na de veertigdaagse vastentijd, de kermis en processie, de feestelijke bedevaart ter ere van de H.Cornelius (tegen stuipen) in het naburige dorp Borgharen en het 'Mei'-vieren (naamdag vieren) van de familie, vrienden en bekenden. Hij rekende dat alles tot het bezit van ieder en trachtte dat alles voor zijn stad- en streek toegankelijk te maken. Zijn heengaan werd als een groot verlies voor stad en streek beschouwd. Ook in het Belgisch Limburgse land op de westelijke Maasoever. Bij de uitvaart op maandag 20 augustus1973 vanuit de basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht sprak de celebrant, pastoor drs.J.H.J. Bohnen, een afscheidsrede uit, waaruit hier een deel volgt. Dit citaat vind ik belangrijk bij het weergeven -- althans een poging daartoe -- van het totaalbeeld van Charles, omdat de redenaar de gevolgen kende van de voor Charles' vrienden vaak onbegrijpelijke houding, die de overledene in moeilijke tijden aannam omdat hij meende op die manier zijn stad en haar bevolking het beste te kunnen dienen. Het werd niet steeds zo begrepen. Van sommige gevallenen situaties nam Charles de geheimen mee in het graf. Openbaring ervan zou hem misschien van blaam -- zo deze in de ogen van sommigen misschien aanwezig was -- hebben gezuiverd, maar waardoor anderen hun aureolen zouden hebben verloren. Dat wilde en deed Charles niet! Hij verdroeg vaak verguizing zonder wederwoord te uiten en in het licht daarvan vormen de woorden van drs.J.H.J. Bohnen misschien zelfs een aanklacht tegen hen, die Charles Thewissen hebben miskend en hem niet de plaats hebben gegeven, die hem toch ondanks alles toekwam. Drs.Bohnen zei: 'Een groot man is ons ontvallen, onmisbaar en onvervangbaar. Dr. Charles Thewissen streed voor het behoud van Maastrichts waardigheid, nu en in de toekomst. Zijn door kennis geschraagde genegenheid ging uit naar het grensloze land tussen Ardennen en Eifel, met de bewoners van welk gebied hij zich bijzonder verbonden voelde. 'Als zestienjarige publiceerde hij onder een op zijn naamletters C.T. gebouwde spreuk Conor Tueri: ik tracht te beschutten. Wat hij wilde beschutten waren: zijn stad, zijn streek, zijn volk en het volkseigene van de cultuur. Hij versmaadde nationaal en internationaal succes, de voorkeurgevend aan het dienen van zijn volk. Daarvoor had hij behoefte aan contact met mensen en werd journalist en parttimerleraar. 'Onbeperkt idealisme moet vaak duur betaald worden met het geld van de pijn. Dr.Thewissen heeft het ervaren. Minder bekend is de schrijnende isolatie, die zijn deel werd. In 1948 zou een groot Mariacongres gehouden worden in zijn Maastricht en hij moest rechtloos en werkloos aanvaarden dat zelfs zijn minutieus uitgewerkt plan voor de stoet ter zijde werd geschoven. 'Hij was een begaafd schrijver, die "zichzelf" schreef en geen behoefte had aan modetermen. De humor monkelde door zijn woorden, als de zachte glimlach op zijn fijn getekend gezicht wanneer hij sprak. 'Als leraar was hij een pionier, die geen Hollandse doch Nederlandse geschiedenis doceerde, de grillige grensstrepen op de landkaart negerend, hoewel hij het ontstaan daarvan nauwgezet wist te verklaren. 'Deze man, die zo volstrekt van zijn stad gehouden heeft, is nu heengegaan. Het voorwerp van zijn liefde kan een figuur als dr.Thewissen moeilijk ontberen. Het verheugt ons dat wij afscheid van hem mogen nemen in deze basiliek, waarvan hij de gehele geschiedenis kende, waarvan hij de schoonheid telkens weer genoot als hij ze anderen aanwees, doch waar hij ook kwam bidden. Elke zondagochtend knielde hij hier in de eerste mis om veel tijd over te houden voor zijn werk.' Uit zijn honderden publicaties in kranten en tijdschriften, maar ook uit zijn lezingen en andere werken blijkt steeds de grote liefde, die Charles had voor Maastricht. Wat Charles ook ondernam, in welke omstandigheden en op welke wijze dan ook, steeds waren zowel vriend als tegenstander ervan overtuigd, dat hij het deed uit liefde voor zijn stad. In dat kader mag zeker even worden vermeld, dat door zijn toedoen de 'Grote Klok', oftewel 'Grameer', zoals ze in Maastricht wordt betiteld, van de Sint Servaaskerk werd behouden toen de bezetter deze opeiste als 'kanonnenspijs'. Mede door zijn activiteiten bleef ook de ruÔne Lichtenberg op de Sint Pietersberg nabij Maastricht gespaard, toen dreigde, dat deze ten offer zou vallen aan de mergelwinning ten behoeve van de cementindustrie. En niet in het minst is het aan Charles te danken, dat het antieke koper van de Joodse synagoge in Maastricht en de hele hebreeuwse bibliotheek voor stad en gemeenschap bleven behouden. Charles had over dit soort successen een eigen zeer geprononceerde mening, die soms wel eens moeilijk was te volgen. Genoemde successen weigerde hij anders te beoordelen dan gezien in de betekenis en de waarde ervan voor Maastricht. Meermalen verklaarde hij: 'Als de koningin die klok geŽist had voor de kanonnen van de geallieerden zou ik mij ook verzet hebben.' Typisch voor Charles was, dat hij als historicus niet de man was, die alsmaar geduldig trachtte oude documentaties te doorvorsen, maar meestentijds zijn publicaties grondde op de actualiteit en van daaruit de historie benaderde. Daarbij verloor hij echter nooit de door hem zelf gestelde 'rode lijn' uit het oog. Zelfs uit de meest bescheiden publicaties van zijn hand spreekt steeds opnieuw zijn streven om te komen tot een algemene Nederlandse vaderlandse geschiedschrijving. Een geschiedschrijving van de Nederlanden vanaf hun ontstaan, waarin de bewoners van de meest noordelijke provincies zoals Groningen en Friesland, maar ook de bewoners van Luik, Luxemburg of Brussel hun plaats in het historisch gebeuren terugvinden. Als kleine illustratie van dit streven: bij iedere gelegenheid bestreed hij het algemeen verbreid gegeven, dat de tachtigjarige oorlog begon met de slag bij Heiligerlee in 1568. Deze oorlog was reeds eerder gaande en wel in de Limburgse contreien toen de Prins van Oranje zijn hoofdkwartier in Aken had. Voor de slag van Heiligerlee vond de slag van Dahlemplaats en mislukte de overtocht over de Maas bij Stokkem toen de Oranjes wilden opmarcheren naar Brussel. Ook herinnerde hij er bijvoorbeeld steeds aan, dat Maastricht daadwerkelijk verzet pleegde tegen de oprukkende Lodewijk XIV, terwijl andere Nederlandse steden zich haastten de Zonnekoning de stadssleutels te overhandigen. Enkele weken voor zijn overlijden verscheen nog een artikel van zijn hand in het maandblad Limburg Vandaag, waarin hij pleitte voor een degelijke Nederlandse geschiedschrijving zonder 'Hollandse fabeltjes'. Hij was in zijn streven zeer rechtlijnig en stelde zich dan ook zeer kritisch op tegen de tot stand koming van aparte geschiedschrijvingen van Nederlands en van Belgisch Limburg, een gewest, dat tot de dramatische scheiding in 1839 historisch steeds een eenheid heeft gevormd. Zijn journalistiekbegaafdheid en activiteit hebben hem waarschijnlijk ook de zin van en de interesse voor de 'petite histoire' bijgebracht. Daarbij bepaalde hij zich niet alleen tot de actualiteit, maar met de nauwkeurigheid van de wetenschapsman, de vlotheid van de journalist en de humor van de Maaslander opende hij het boek der historie door zijn publicaties en lezingen voor zijn minder geÔnteresseerde medeburgers. Met de begrijpende glimlach van de man, die het leven kende, kon hij de vele concubinaten van Karel de Grote vergoelijken en de schaking van een stiftvrouwe van de abdij van Thorn door een edelman aanvaardbaar maken. Hij slaagde er steeds opnieuw in door het treffen van de juiste toon lezer en toehoorder in ieder milieu te boeien. Doch het was niet alleen de historie, die hem boeide. Ook de actuele situatie had zijn volle aandacht. Wanneer hij schreef over actueleproblematieken bleek steeds opnieuw, dat hij zich daarin verdiepte en het is vaker voorgekomen, en Maastricht ervaart het nu na zijn dood nog steeds opnieuw, dat de door hem in zijn publicaties voorziene ontwikkelingen zich onherroepelijk aandienden en nog aandienen en die oplossingen vroegen en vragen, waarvoor hij reeds de trend aangaf, vaak gebaseerd op vroegere historische ontwikkelingen. Voor hem gold steeds en hij hield het zijn lezers en toehoorders meer dan eens voor: 'l'Histoire se rŕpŤte'. 'De historie is de leerschool van de mensheid,' was een andere vaak door hem geuite mening! De activiteiten van Charles waren niet wereldschokkend, maar voorstad en streek wel zo indringend, dat met recht kan worden gesproken van een 'Charles Thewissen periode', die door zijn heengaan een einde heeft genomen. Zijn veelheid van activiteiten bepaalde mede het aanzien van stad en streek. Er zouden boekwerken over te vullen zijn. Ze zouden echter slechts in eigen streek te begrijpen en te waarderen zijn. Men moet de achtergronden, intriges, instelling, eeuwenoude tradities en verhoudingen kennen om zijn activiteiten op het gebied van de organisatie van typische Maastrichtse evenementen zoals bv de Heiligdomsvaart en carnaval op hun juiste waarde te kunnen waarderen. Slechts een enkele generatie levert een figuur zoals Charles er een was. Charles werd beheerst door de liefde voor zijn stad en streek. Al zijn kennis en kunde stelde hij in dienst van de stad en haar burgers. De Maastrichtse gemeenschap is hem daar dankbaar voor. Een dankbaarheid, die zich nu na zijn dood manifesteert in het feit, dat hij nog steeds wordt geciteerd en waarbij vaak met spijt en droefheid wordt verzucht: 'Maastricht kreeg niemand anders voor hem in de plaats.' BERTH. SONDEIJKER.


VOORNAAMSTEGESCHRIFTEN Omvangrijker afzonderlijke publicaties Twee Byzantijnse H. Kruisrelieken.
1939. Het Hollands tijdperk. 1940.
Limburgse jaarkrans. 1949.
Mirakelstad. 1955.
Zes-en-dertigdichters en de stad Maastricht. 1956.
De St. Servaaskerk te Maastricht. 1957.
De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. 1958.
Gedenkboek Mosa 75 jaar. 1958.
De Mosasaur. 1960.
De Grote SociŔteit. 1960.
Eus eige leedsjes. 1968.
Geschiedenis van Maastricht. 1968.
Kleine afzonderlijke publicaties Maastrichtkalender. 1934.
Limburgs missionarissen. 1936 Missieoptocht 1936.
Programmaboekje. 1936. Heiligdomsvaartstoet 1937. Programmaboekje. 1937.
Limburg en Oranje. 1937.
Waterfeest op de Maas 1938. Programmaboekje. 1938.
Het studentenprobleem.1939. Wandelkaart Groot Limburg. 1946. Maastricht met foto's van F.
Lahaye. 1948. V.en D. Maastricht vijftig jaar. 1957. Jaarboekje van de stad Maastricht. 1958.
Ons huis in Maastricht-- De Nationale. 1961.
Vijftig jaar Openbare leeszaal en bibliotheek. 1966.
Gids voor Zuid-Limburg. 2.j. Limburgskastelenkalender. Z.j. VTB -Wandelboekje Maastricht. z.j.
Publicaties waaraan Thewissen meewerkte:
Gedenkboek Gemeente HBS1864-1939. Gedenkboek Kon.Sphinx -- Ceramique. Gedenkboek Maastrichtse.
Zinkwit Maatschappij. Vijftig jaar waterleiding Kerkrade.
Limburgs verleden. De Maas van de bron tot Maastricht-Maaseik.
Vorm en ruimte -- Rotterdam. Carnavalskrant De Opregte Mestreechter Vastelaovensgezet.
Carnavalskrant D'n Opregte Leugeneer. Publicaties van anderen, door Thewissen uitgegeven:
Leo Herberghs: Maastrichtse sonnetten. Frans Brunklaus: Carl Smulders.
Leon Veugen: Es God bleef. Thomas Pieters: Van Hemel en aarde.
Jef Spuisers: Karel en Elegast.
Artikelen De Dietsche Beweging in Orgaan Jong Limburg 11,1932,nr.10, p.3; nr.11, p.2; nr.12, p.2.
De eerste Noodkist omdracht in 1677 in Maasbode, 8 mei l 932.
De verovering van Maastricht 1632-1932 in Roeping nr 9, 1932,p.610-612.
De Blauwvoet Willem van Oranje, onze nationale figuur in Gedenkboek Wilhelmus van Nassauwe, 1933.
p.38-42. De grafkapel van St.Lambertus in Maandblad van Sint Servaas, 1935,nr.2, p.18.
Het Byzantijnsche kruis der basiliek in Maandbladvan Sint Servais, 1933, NR.3, p.23.
De St. Servaasviering na1632 in Maandblad van Sint Servaas, 1933, nr.7, p.76 en nr.8,p.84.
Een Maastrichts sermoen uit het jaar 1729 in Veldeke 12:66, p.2.
Vaderlandse geschiedenis of heemkunde in Maasbode van 13 en 20 februari 1938. Jacobus ” Castro.
Bi jde 330e sterfdag van Roermonds derde bisschop in Maasbode, 2 februari 1939. Sint Willibrord.
Apostel der Nederlanden in Gudrun 20: 12,1939, p.305-316.
De oorlog Dan onze dagen in Maasbode, 19 en 26 november 1939.
Het verraad van 1638. Was de krijgsraad tot optreden gerechtigd? in De Maasgouw 60:2, 1940.
p.17-20.
Tweekoninginnen te Maastricht in Limburgs Dagblad, 22 april 1950.
Willem II, de koning der verzoening in Limburgs Dagblad, 1950.
De vermaarde cercle equestre in Limburgs Dagblad, 1 april 1950.
Een leergang in processiekunst in Dagblad voor Noord -Limburg, 9juni 1951.
De Knijnspiep in Limburgs dagblad, 26 januari 1951.
Koninklijk bezoek in 1841. Willem II naar de kolenmijn inLimburgs Dagblad, 9 mei 1952.
Grote manoeuvres in september 1901 in Limburgs Dagblad, 25 september 1951. Het Jekerdal in.
Limburgs Dagblad, 16 mei 1964.
De Voerstreek in Limburgs Dagblad, 23 mei 1964.
Het Godsdal (Berwijn) in Limburgs Dagblad, 30 mei 1964.
De Geul in Limburgs Dagblad, 13 juni1964. De Maasvallei in Limburgs Dagblad, 27 juni 1964.
Fons Olterdissen in Limburgs Dagblad, 1964.
Bij dragen in Carillon. Bijblad van het Dagblad van Noord Limburg, 18 november 1961.
Bijdragen in Intermezzo. Bijblad van Maas en Roerbode.
Voor een overzicht van verdere artikelen verschenen tussen 1930 en 1940 raadplege men de Lijst van.
Geschriften van Leden der Vereniging tot Bevordering van de Beoefening der Wetenschap onder der Katholieken in Nederland, supplement 1940, p.414 (zestientitels).

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Charles Marie Francois Wilibrord Thewissen, relatie met Anke Riemersma.

2.              Marie-Anne Pacifique Thewissen, geb. te Maastricht, volgt XIc.

3.              Henricus (Han) Thewissen, relatie met Annie Groen van der.

4.              Marcel M.J.M. Thewissen, volgt XId.

5.              Jules Thewissen, volgt XIe.

 

 

Xe.           Germaine Elise Theodora Marie Noorden van, dr. van Henrikus Hubertus Noorden van (meubelfabrikant wnd Maastricht Groote Staat 53) en Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus (IXh), ovl. te Maastricht op 24‑6‑2002, begr. te Heerlen op 28‑6‑2002, relatie met  Drs. Hendrikus Jacobus Albers, Apotheker, ovl. voor 24‑6‑2002. De uitvaartdienst had plaats in de koepelkerk te Maastricht 28 juni om 11 uur, waarna de crematie plaatsvond in Heerlen.

 

                 Uit deze relatie 8 kinderen:

1.              Ruud Albers, volgt XIf.

2.              Hans Albers, volgt XIg.

3.              Yvonne Albers, relatie met Frans Willekens.

4.              Annelies.

5.              Renee Albers, volgt XIh.

6.              Ed Albers, volgt XIi.

7.              Irene Albers, volgt XIj.

8.              Frank Alber, volgt XIk.

 

 

Xf.            Renee Noorden van, dr. van Henrikus Hubertus Noorden van en Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus (IXh), relatie met Thomassen, Beeldhouwer wnd Maastricht.

                 2de atelier in Frankrijk waar hij soms langdurig verbleef. Voor hem poseerde o.a. de wereldberoemde violist Yehdi Menuhin. Maakte een borstbeeld van de autoconstructeur Ettore, Arco, Isodore Bugatti.

 

                 Uit deze relatie 2 dochters:

1.              C.C.V.J., Studente te Leiden.

2.              N.N. Kunstacademie Den Haag.

 

 

Xg.           Marcelle Noorden, dr. van Henrikus Hubertus Noorden van (meubelfabrikant wnd Maastricht Groote Staat 53) en Maria Cornelia Francisca Aline Bartholomeus (IXh), relatie met J. Schoonbrood, Handelsondernemer.

 

                 Uit deze relatie een dochter:

1.              Nicole Schoonbrood, tr. met -- Roosen.

 

 

Xh.           Josephina Hubertina (Fien) IJzermans, dr. van Jozef Laurens IJzermans te Loo bij Duiven) en Elisabeth Anna Hubertina Bartholomeus (IXi), geb. te Loo bij Duiven op 24‑12‑1911, onderwijzeres, ovl. te Zoetermeer op 19‑4‑2001, tr. te Loo bij Duiven op 15‑7‑1941 met Henny G.A. Wanders, geb. te Nijmegen op 15‑7‑1910, schipper Rijnaak, Detailhandelaar te Den Haag, ovl. op 15‑6‑1974.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Sjef, geb. te Rotterdam op 15‑2‑1952, ovl. te Leidschendam op 5‑1‑1998 ongehuwd.

2.             Willemien Wanders, wnd Zoetermeer, relatie met Bert Weissenberg.

3.             Josephine Wanders, wnd Hamburg Dl, relatie met Hartwig Reinbold, ovl. voor 11‑5‑2001.

4.             Jan Wanders, relatie met Riny Rosenbrand.

5.             Wies Wanders, wnd Bennekom, relatie met Aad Berg van den.

6.             Henk Wanders, wnd Den Haag, relatie met Petra Verburg.

7.             Gerard Wanders, wnd Den Haag, relatie met Bea Korving.

8.             Lies W Wanders, tr. te 's‑Gravenhage in met Henk Groenewegen.

 

 

Xi.            Johannes Henricus (Harry) IJzermans, zn. van Jozef Laurens IJzermans  en Elisabeth Anna Hubertina Bartholomeus (IXi), geb. te Loo bij Duiven op 20‑1‑1913, hfd. Onderwijzer te Loo bij Duiven, ovl. te Loo bij Duiven op 20‑12‑1969, tr. op 12‑4‑1944 met Dora Bisseling, geb. te Westervoor. wnd Loo bij Duiven.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Sjef, in 2001 wnd te Senegal Afr.

2.              Thea.

3.              Els IJzermans, Loo bij Duiven, relatie met Wies Zadelhof.

4.              Francien.

5.              Ruth(mann).

 

 

Xj.            Joseph (Jef) IJzermans, zn. van Jozef Laurens IJzermans en Elisabeth Anna Hubertina Bartholomeus (IXi), geb. te Loo bij Duiven op 13‑1‑1915, cafť-houder, tr. te Des Herenberg op 6‑10‑1943 met Maria Elisabeth Antoinette Evers, geb. op 9‑4‑1911, ovl. te Terborg op 14‑10‑1998.

 

                 In zijn jonge jaren bakker geweest en is na zijn huwelijk in het cafe annex boerderij gaan werken. De boerderij is er allangs bij ingeschoten en nu is het cafe een grens cafe/eethuis "De Peergenaamd" te 's-Herenberg.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Sjef IJzermans, geb. te 's‑Heerenberg, volgt XIl.

2.             Josephina Johanna Theodora IJzermans, geb. te 's‑Heerenberg, volgt XIm.

3.             Hendricus Wilhelmus Marie (Harry) IJzermans, geb. te 's‑Heerenberg, volgt XIn.

 

 

Xk.          Josephina Maria Hubertina Clara Bartholomeus, dr. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj)  en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Itteren op 30‑11‑1915, onderwijzeres, ovl. te Roermond op 10‑9‑2003, tr. (1) te Borgharen op 6‑8‑1947 met Frans Hulsmans, geb. te Venlo op 20‑6‑1918, Hfd Onderwijzer Stella Mariscollege Suffissant, ovl. te Curaqao [Nederlandse Antillen] op 18‑8‑1965.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.             Dr. Clara Hulsman, geb. te Borgharen, onderwijzeres.

2.             Katharina Hulsman, geb. te Borgharen, relatie met  Drs. A. Corsten.

 

 

                 Josephina Maria Hubertina Clar Bartholomeus, tr. (2) te Roermond op 16‑9‑1970, kerk.huw. te Roermond op 17‑9‑1970 met  Mr. Johannes Cornelis Anthonius Sprangers, geb. te Princenhage op 14‑7‑1911, Vice president rechtbank Roermond, ovl. te Roermond op 17‑4‑2004, begr. te Baexem op 23‑4‑2004.  Officier in de Orde van Oranje-Nassau.      

 

 

                  Mr. Johannes Cornelis Anthonius Sprangers, tr. (1) te Breda op 30‑9‑1945 met Ida Wilhelmina Cornelia Severijnen, geb. in 1909, ovl. in 1969.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Harry.

2.              Jan.

3.              Emmy.

 

 

Xl.            Jozef Bartholomeus, zn. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj) en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Itteren op 21‑2‑1917, Beambte KNP, ovl. op 27‑10‑1997, begr. te Borgharen op 1‑11‑1997, tr. te Borgharen met Sophia Pelzers, geb. te Munstergeleen.

 

                 Aug. 1964. Een slepende vete tussen drie inwoners van Borgharen kwam zaterdagmiddag tot een fatale uitbarsting. Bij een vechtpartij om een jachtgeweer ging plotseling een schot hagel af, dat de 47-jarige kantoorbediende Jozef Bartholomeus in zijn linkerarm trof. Met een ernstige slagaderlijke bloeding werd de man naar het St.Annadal ziekenhuis in Maastricht vervoerd, waarmen de gekwetste arm moest amputeren. Het leven van de hevigebloedende kantoorbediende werd gered door een wegenwachter de heer Michel Claassens (42) uit Borgharen. Hij reed juist voorbij toen het schot weerklonk. Met een onmiddellijk aangelegd knevelverband en een snel transport naar het Maastrichtse ziekenhuis voorkwam de heer Claassens, dat het slachtoffer doodbloedde. De ruzie ontstond bij de sluis van Limmel waar de heer Bartholomeus twee dorpsgenoten ontmoette, die in Borgharende naam hebben stropers te zijn. Slechte verstandhouding. De heer Bartholomeus heeft een jachtvergunning en de verstandhouding met de stropers, de 24-jarige metselaar H.D. en de 44-jarige L.G, eveneens bouwvakker, was slecht. De kantoorbediende was zaterdagmiddag op jacht en kwam de twee bouwvakarbeiders bijtoeval tegen. Er werden over en weer opmerkingen gemaakt, die uitdraaide op ruzie. De twee stropers hadden het gemunt op het jachtgeweer van de heer Bartholomeus en probeerden hem dit afhandig te maken. Hierbij ging het noodlottige schot af. De Maastrichtse politie kon de twee verdachten ter plaatse aanhouden. Beiden zijn gehuwd. Ook het slachtoffer is gehuwd en heeft een kind. Woensdag worden de bouwvakarbeiders voorgeleid aan de Officier van Justitie.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

 

1.               Drs Yvonne Bartholomeus, geb. te Borgharen, scheidkunde,  tr. met Jan-Paul Dieren van.

 

 

Xm.         Melanie (Nieke) Bartholomeus, dr. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj)  en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Itteren op 25‑9‑1918, ovl. te Maastricht op 14‑7‑2002, begr. te Geleen op 18‑7‑2002, tr. te Borgharen met Jean Steuns, geb. te Maastricht op 13‑12‑1919, mijnbeambte, ovl. te Geleen op 1‑3‑1987.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Claire Steuns, volgt XIo.

2.              Raoul Steuns, volgt XIp.

3.              Rene Steuns, adres ZŁrich (CH), relatie met Marjo America.

 

 

Xn.           Alice Bartholomeus, dr. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj) en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Borgharen op 23‑7‑1920, RK, ovl. te Tongeren op 20‑12‑2004, begr. te Lanaken [BelgiŽ] op 24‑12‑2004, tr. te Borgharen op 9‑5‑1951 met Frans Hamans, geb. te Roermond op 16‑9‑1925, Directeur melkfabriek Verviers, ovl. te Tongeren [BelgiŽ] op 16‑4‑2005, begr. te Lanaken [BelgiŽ] op 22‑4‑2005. wnd 2004 Lanaken blg.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Josette Judith Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIq.

2.              Maria, geb. te Borgharen.

 

 

Xo.           Wies Bartholomeus, dr. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj) en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Borgharen, tr. te Borgharen met Jef Stassen, geb. te Borgharen, Thehater.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Joshine, geb. te Susteren.

2.              Jef, geb. te Susteren.

3.              John, geb. te Amsterdam.

 

 

Xp.           Maria Bartholomeus, dr. van Joannes Hendrik Hubert Bartholomeus (IXj) en Maria Clara Hubertina Smeets, geb. te Borgharen op 29‑4‑1925, ovl. op 24‑11‑2014, gecr. te Geleen op 28‑11‑2014, tr. te Borgharen op 10‑9‑1952 met Piet Wintraecken, zn. van Jacobus Coenrard Wintraecken en Elisabeth Lemmens, geb. te Bunde.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jef, geb. te Bunde.

2.              Hans Wintraecken, geb. te Bunde, volgt XIr.

3.              Jan Wintraecken, geb. te Bunde, volgt XIs.

4.              Eric Wintraecken, geb. te Bunde, volgt XIt.

5.              Gabrielle Wintraecken, geb. te Bunde, tr. met Rene N.n.

 

 

Xq.          Maria J L (Miny) Bartholomeus, dr. van Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus (IXk)  en Gertruda Helena Fremgens (onderwijzeres), geb. te Maastricht, onderwijzeres, tr. te Maastricht met Herman J W Castermans, zn. van Wum Castermans en Sjaan Paulissen, onderwijzer te Gronsveld.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Inge.

2.              Karin.

3.              Ilse.

4.              Erik.

 

 

Xr.           Leonie M G Bartholomeus, dr. van Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus (IXk) en Gertruda Helena Fremgens, geb. te Maastricht, onderwijzeres, tr. te Maastricht met Claus Kleuzer, geb. te Schonfeld, Industrieel-koopman.

                 Schonfeld tot 1945 duits gebied erna pools, woonachtig in Emsdetten Dl.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anselin.

2.              Mascha Kleuzer x Ros.

 

 

Xs.           Drs. Harry A J Bartholomeus, zn. van Hendrik Arnoldus Hubertus Bartholomeus (IXk)  en Gertruda Helena Fremgens, geb. te Maastricht, Radioloog, relatie met I L Boumans.

                 Werd op 5.10.1971 uit Maastricht wegens vertrek naar Utrecht afgeschreven.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Querijn.

2.              Bas.

3.              Dorian.

 

 

Xt.            Henricus Bartholomeus, zn. van Maria Louisa Josephina Bartholomeus (IXl), geb. te Itteren op 14‑4‑1924, RK, Rijksambtenaar, ovl. te Maastricht op 6‑6‑1975, tr. te Amby op 10‑11‑1948 met Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. te Meerssen, wnd 2004 Born.

                

In Itteren een dorp bij Maastricht waren 2 jongens 19 en 20 jaar oud Henrikus, genoemd Harrie Bartholomeus en John Schoonbrood, buurjongens hadden samen een geheime plaats gemaakt, ondergronds, waar s'morgens en s'avonds, de radio de berichten doorgaf, waar de gevechten plaats vonden en waar het Duitse leger optrok waar velen krijgsgevangenen en doden vielen Harrie die in Maastricht werkte, op Advocaten kantoor van Advocaat Spouwen in de Wilhelmina Singel in Maastricht ging dagelijks met de fiets naar zijn werk, in de fietslamp die aan het stuur vast zat werden de berichten verstopt waar ze in Maastricht hun weg naar het geheime verzet werden doorgegeven toen het einde naderde werd het pand naast zijn werkplek door de duitsers in beslag genomen, nu was het op passen, met het leger ernaast. Hier werd Harrie op zekere dag op gepakt en vast gezet met vele krijgsgevangenen in de Wilhelminasingel de tijd wordt spannend. De Amerikanen komen en naderen. nu wordt de brug in Maastricht gebombardeerd op 18 Aug. '44 waar door weer doden te betreuren vallen.

Bartholomeus, zijn vriendin Maria Claesens en zijn beste vriend John Dolmans, die wilde proberen of ze kontact konden krijgen met Harry maar vonden allen de dood. Grote verslagenheid in het dorp Itteren, een harde en verdrietige slag voor Harry, die allen die hij lief had, in een dag verloor. Hij kreeg toestemming om de begravenis te gaan van zijn moeder maar moest zich direct erna weer aan melden. Maar de spanning steeg en de duitsers trokken verder op en namen de gevangenen mee, ook die in de Wilhelmina Singel gehuist vest waren Zo heeft Harry, het geluk gehad toen hij zich moest melden dat ze vertrokken waren Maar zijn leven was leeg na zo een harde slag, met veel verdriet vond hij nog veel steun vooral bij de fam Slangen. waar hij altijd welkom was, maar het leven moest verder. ook voor Harry Na de oorlog ging hij werken bij Rijks- Water Staat. (Bron: Heemkunde Itteren).

 

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hendricus Josephus Gerardus Bartholomeus, geb. te Itteren, volgt XIu.

2.              Johannes Gerardus Josephus Bartholomeus, geb. te Itteren, volgt XIv.

3.              Jo. A. H Bartholomeus, geb. te Itteren, volgt XIw.

4.              G. M. L. (Lily) Bartholomeus, geb. te Itteren, volgt XIx.

 

 

Xu.           Johanna Maria Jacoba Bartholomeus, dr. van Johannes Hubertus Bartholomeus (IXn) en Anna Margaretha Hubertina Claessen, geb. te Meerssen op 22‑5‑1900 (get: Scheffers en Schel, akte 77), ovl. te Meerssen op 21‑3‑1981, begr. te Meerssen op 31‑3‑1981, tr. te Meerssen op 23‑8‑1921 (akte 25) met Jozef Wilhelmus Heijnens, zn. van Johannes Hubertus Heijnens (Brievenbesteller) en Maria Angelina Knubben (Huishoudster), geb. te Meerssen op 10‑5‑1898 (get: Honee en Kreemers, akte 77), Mijnfondsbeambte, ovl. te Sittard op 11‑1‑1981, begr. te Meerssen op 15‑1‑1981.

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

 

1.             Johanna Gerarda Angelina, geb. te Heerlen.

2.             Maria Theresia Heijnens, geb. te Heerlen, tr. te Meerssen met Peter Mathias Weersch van, zn. van Pieter Hubertus Weersch van en Elisabeth Gertruid Lamboij de, geb. te Vaals op 16‑7‑1923, Technisch vakman wnd Heerlen, ovl. te Heerlen op 1‑1‑1993, begr. te Heerlen op 5‑1‑1993.

3.             Leonie Gerada Hubertina Heijnens, geb. te Heerlen, Verpleegkundige, ovl. te Alphen a/d Rijn op 17‑6‑2000, tr. te Meerssen met Petrus Hubertus Jozef Harings, zn. van Pierre Hubert Harings en Maria Josephina Philomena Douven, geb. te Gronsveld 1926, wnd Alpen a/d Rijn, ovl. te Alphen a/d Rijn op 8‑2‑1982.

4.             Angelina Elisa Gerda Heijnens, geb. te Heerlen, tr. te Meerssen met Hendricus Josephus Hubertus Johannes Vrehen, zn. van Peter Hubertus Vrehen en Maria Nelissen, Electrotechnicus.

 

 

Xv.           Anna Hubertina Leonie Bartholomeus, dr. van Johannes Hubertus Bartholomeus (IXn)  en Anna Margaretha Hubertina Claessen, geb. te Meerssen op 11‑2‑1905 (get: Jozef Gommers en Hubert Mesters, akte 29), ovl. te Maastricht op 9‑4‑1982, begr. te Maastricht, Tongersekerkhof op 14‑4‑1982, tr. te Meerssen op 7‑8‑1939 met Simon Hubertus Egbertus Gast de, zn. van Cornelis Gast de (Banketbakker) en Maria Hubertina Jacoba Kissels (Winkeljuffrouw), geb. te 's‑Gravenhage op 5‑2‑1906, banketbakker, wnd Oude Tweebergerpoort 7a Maastricht, v/h Kuilenstraat Rothem-Meerssen, ovl. te Maastricht op 5‑6‑1978.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Johny Gast de, geb. op 28‑1‑1942, ovl. op 1‑9‑2015, volgt XIy.

 

 

Xw.          Johannes Hubertus Ferdinand Bartholomeus, zn. van Johannes Hubertus Bartholomeus (IXn) en Anna Margaretha Hubertina Claessen, geb. te Meerssen op 1‑4‑1908 (akte 67. H.Mesters en J.H. Nijsten), overl. 8.10.1973 boekhouder wnd Maastricht Kakelberg, tr. Maastricht 30-1-1942 akte 47met Maria Hubertina Pleumeekers, geb. Maastricht 25-12-1920, over. 6-3-2011 dr. van Franciscus Jozef Pleumeekers en Maria Henrica Gorren.

 

                 Uit deze relatie 4 kinderen:

1.              Henri Marie Johannes (Henk) Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIz.

 

 

Xx.           Anna Martina Elisa Bartholomeus, dr. van Johannes Hubertus Bartholomeus (IXn) en Anna Margaretha Hubertina Claessen, geb. te Meerssen op 26‑1‑1910 (get: Josef Gommers en Jacques Schenk, akte 19), ovl. te Meerssen op 15‑1‑2007, begr. te Maastricht‑Oostermaas op 19‑1‑2007, tr. op 25‑11‑1939 met Pierre Stegen, geb. te Borgharen op 8‑10‑1909, wnd Maastricht, Voltastraat 40, ovl. te Maastricht op 6‑9‑1987, begr. te Maastricht op 10‑9‑1987.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Anna Hubertina, geb. vermoedelijk te Borgharen.

2.              Jan.

 

 

Xy.           Maria Ida Hubertina Lazarus, dr. van Joannes Hubertus Lazarus (koopman te Ulestraten) en Maria Hendrica Hubertina Bartholomeus (IXo), geb. te Ulestraten op 23‑9‑1898 (get: Beckersw en Frissen, akte 20), tr. te Maastricht op 12‑5‑1920 (akte 173) met Johannes Hubertus Schreurs, zn. van Johannes Nicolaas Alphons Schreurs en Maria Hubertina Strijp, geb. te Maastricht op 4‑3‑1898 (get: Hubertus Sagis en Leonardus Strijp), ovl. te Maastricht op 22‑6‑1932.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jacobus Huberus, geb. te Maastricht in 9‑1928, ovl. te Maastricht op 3‑4‑1929.

 

 

Xz.            Hubertina Maria Lazarus, dr. van Joannes Hubertus Lazarus en Maria Hendrica Hubertina Bartholomeus (IXo), geb. te Meerssen op 8‑4‑1906 (get: Alphons Sijben en Jozef Kusters, akte 65), ovl. te Geleen op 7‑2‑1988, begr. te Geleen op 10‑2‑1988, tr. te Maastricht op 13‑4‑1928 (akte 108) met Pieter Hubertus Cruts, zn. van Franciscus Hubertus Cruts (fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Maria Christina Vrancken, geb. te Rothem‑Meerssen op 14‑8‑1902 (get: Leonardus Vrancken en Guillaum Honee, akte 129), ovl. te Rothem‑Meerssen op 14‑10‑1984, begr. te Heerlen op 17‑10‑1984.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Dora Cruts, geb. circa 1929, ovl. op 15‑9‑1995, begr. te Geleen op 20‑9‑1995, relatie met Jef Soons, wnd Ulestraten.

2.              M. Cruts, relatie met J. Lemmens, wnd Nieuwenhage.

3.              P Cruts, relatie met R. Bisscheroux,wnd Maastricht.

4.              R Cruts, relatie met H. Burg, wnd Keulen.

 

 

Xaa.        Margaretha Maria Catharina Bartholomeus, dr. van Pieter Hubertus Bartholomeus (IXp) en Maria Theresia Hermans, geb. te Meerssen op 7‑6‑1901 (get: Johannes Bartholomeus 27 jr. onderwijzer en Guillaume Honee, akte 107), ovl. te Maastricht op 20‑8‑1964, tr. te Meerssen op 7‑6‑1927 (akte 13) met Joannes Joseph Martens, zn. van Joannes Hubertus Gerlachus Martens (aannemer wnd Meerssen) en Maria Catharina Akkermans, geb. te Schimmert op 2‑3‑1899, metselaar, kruidenier-kolenhandelaar, ovl. te Meerssen op 2‑8‑1991, begr. te Meerssen op 2‑8‑1991.

 

                                                                                                                                        

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Gerardus Josephus Johannes Martens, geb. te Meerssen op 19‑5‑1928, wnd Belo Horizonte BraziliŽ, ovl. te BraziliŽ [BraziliŽ] op 8‑10‑2007, relatie met Leda Afonso.

2.              Hubertus Johannes Petrus Martens, geb. te Meerssen, relatie met Annie Willems.

3.              Johannes Jozef Hubertus Martens, geb. te Meerssen, relatie met Jose Duchateau. wnd Maastricht.

4.              Agnes Theresia Gerarda a., geb. te Heerlen.

                                                                                                                        

5.              Antonius Petrus Joseph, geb. te Meerssen op 8‑8‑1932, RK, Pater ss.cc.

                 Na de lagere school ging hij studeren op het Klein Seminarie van de Paters H.H.Harten in St.Oedenrode. Hierna ging Jef bij de paters van de Cauberg in Valkenburg theologie studeren. In het klooster van deze paters te Valkenburg op 6.9.1959 tot priester gewijd. De net gewijde priester droeg 13.9.1959 feestelijk zijn eerste H.Mis op in de St. Joseph Arbeiderskerk te Meerssen-West. Na zijn priesterwijding werkte hij twee jaar in de parochie van Maliskamp bij Den Bosch. In 1961 kreeg Jef van de algemeen overste de benoeming te gaan werken in het Afrikaanse land Mozambique. Zijn standplaats was Inhaminga, 150 km landinwaarts. Inhaminga ligt halverwge de spoorlijn Beira-Malawi. Hier was een grote onderhoudwerkplaats voor spoorwegmateriaal gevestigd. De missiepost van Inhaminga had ca. een oppervlakte van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Zuid-Limburg en een klein gedeelte van Gelderland samen. In dit grote gebied waren slechts een kerk en maar een ziekenuis. Door de bevrijdingsoorlog aldaar naar Portugal en werkzaam in een krottewijk waar vele vluchtelingen waren o.a. Mozambique. In 1992 wederom naar Mozambiue, ovl. te Dondo [Mozambique] op 11‑1‑2014.

6.              Martinus Wilhelmus Jacobus Martens, geb. te Meerssen, met Thea Claessens.

7.              Alphonsina Wilhelmina Maria Martens, geb. te Meerssen, relatie met Paul Kan van, wnd Arnhem.

8.              Maria Jose Gerarda, geb. te Meerssen.

9.              Elisa Maria Jose, geb. te Meerssen.

10.            Eugene Wilhelmus Gerardu Martens, geb. te Meerssen 13.9.1941, overl. Maastricht 27.12.1998, tr. met Paula Rutten, geb. Meerssen

                 30.7.1942, overl. Geulle 26-4-2017

11.            Petrus Joseph Gerard Martens, geb. te Meerssen, relatie met Netty Smeets.          

 

 

Xab.         Christiaan Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (IXp) en Maria Theresia Hermans, geb. te Meerssen op 6‑6‑1902 (get: Ludovicus Bouwens en Guillaume Honee, akte 105), RK, Hfd. onderwijzer/dir. handelschool, ovl. te Maastricht op 20‑9‑1962, begr. te Maastricht, Tongersekerkhof op 24‑9‑1962, tr. te Maastricht op 25‑7‑1930 met Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, dr. van Lambertus Hermanus Theodorus Jozef Hoenings  en Maria Hubertina Catharina Pans, geb. te Maastricht op 10‑12‑1901, onderwijzeres, ovl. te Spaubeek op 26‑10‑1978, begr. te Maastricht op 28‑10‑1978.

 

                 Wnd Christiaan Bartholomeus Brusselseweg 492 Maastricht (1962, St.Maartenslaan 9). Best. Best. St.Servaascollege. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Limburger, Maastricht, 21 sept. - In de leeftijd van zestigjaar is vandaag overleden dhr. C. Bartholomeus, pionier van het Middenstandsonderwijs te Maastricht. Dhr. Bartholomeus was langetijd hoofd der lagere school te Caberg en had in deze functiegelegenheid ook buiten de school de Cabergse gemeenschap ophonderlei wijze te dienen, in parochieleven, fanfare, jeugdzorg, enz. Meer dan 25 jaar was dhr. Bartholomeus directeur van de Detailhandelsschool van de Katholieke Middenstandsvereniging. Dhr. Bartholomeus was ook bestuurslid van het St.Servaascollege eveneens een stichting van de Katholieke Middenstand. Zijn directeursjubileum, enkel jaren geleden, bracht zijn benoeming mede tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, en de uitreiking van het Ere-insigne van de Middenstand. De vorige week donderdag heeft het Besstuur van de Middenstand, de heer Bartholomeus thuis mededeling gedaan van zijn benoeming tot buitengewoon lid van verdienste, ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum. Het is jammer dat directeur Bartholomeus juist tijdens de feestweek van dit jubileum is komen te overlijden. De plechtige uitvaart is aanstaande maandag om tien uur in de parochie van St.Martinus te Wijk.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Antoinette Theresia Lamb:Hub: Bartholomeus, geb. te Maastricht op 9‑9‑1931, ovl. te Amersfoort op 22‑3‑1997, volgt XIaa.

2.             Cornelia Hubertina Mart: Marg: Bartholomeus, geb. te Maastricht op 18‑8‑1932, ovl. te Hermalle‑sous‑Argenteau [BelgiŽ] op 14‑5‑2014, volgt XIab.

3.             Charles Eugene Marie Pierre Lambert Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIac.

4.             Martinus Hubertus Lambertus Petrus Bartholomeus, geb. te Maastricht op 14‑4‑1936, ovl. op 9‑5‑1991, volgt XIad.

5.             Pierre Eugene Joseph Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIae.

6.             Marie Josee Dominica Bartholomeus, geb. te Maastricht 1-2-1939, overl. Maastricht 26-5-2017, volgt XIaf.

7.             Pierre Marie Theodoor Antoine Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIag.

 

 

Xac.        Martinus Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (IXp) en Maria Theresia Hermans, geb. te Meerssen op 25‑11‑1906 (get: J. Kusters en P. Kreemers, akte 223), onderwijzer wnd Bunderstraat 67 Meerssen, ovl. te Meerssen op 25‑10‑1968, begr. te Meerssen op 30‑10‑1968, tr. te Meerssen op 28‑7‑1934 (akte 24) met Hubertina Elisa Lahaye, dr. van Johannes Hubertus Lahaije (dagloner, stucadoor wnd Meerssen Gansbaan) en Maria Anna Rosa Smeets, geb. te Meerssen op 27‑5‑1907 (get: Josephus Kusters en Joseph Ubaghs, akte 94), ovl. op 18‑10‑1999 Meerssen, begr. te Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Petrus Johannes Leonardus M Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIah.

2.              Theresia Josephina Maria T. Bartholomeus, geb. te Meerssen,     volgt XIai.

3.              Maria Eugenie Susanne Bartholomeus, geb. te Meerssen,  volgt XIaj.

4.              Bernard Jozef Mauritius Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIak.

5.              Elisabeth Petronella J. M. Bartholomeus, geb. te Meerssen,           volgt XIal

6.              Martinus Paulis Bernard Marie Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIam.

7.              Hubertus Joseph Paulis Marie, geb. te Meerssen, onderwijzer Engels.

 

 

Xad.        Pieter Joseph Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (IXp) en Maria Theresia Hermans, geb. te Meerssen op 9‑3‑1914 (get: Hubert Henssen en Joseph Dejongh), werktuigkundige, ovl. te Heerlen op 3‑5‑1999, gecr. te Heerlen op 7‑5‑1999, tr. te Rotterdam op 6‑9‑1939 met Bertha Gertruda Drost, dr. van Henricus Bernardus Drost (kleermaker, geb. Harlingen 27-5-1867, overl. Rotterdam 6-7-1937) en Bertha Maria Gatersleben (naaister, geb. Amsterdam 8-5-1874, overl. Rotterdam 5-3-1938), geb. te Rotterdam op 29‑5‑1905, onderwijzeres, ovl. te Heerlen op 13‑3‑1993, gecr. te Heerlen op 17‑3‑1993, wnd Het gezin kwam op 14.2.1942 van Rotterdam naar Meerssen. Pieter Joseph kwam in de problemen wegens zijn anti- duitse houding en moest zich hiervoor melden bij de S.D. te Maastricht.

 

                                                                                                                

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Petrus Henricus Joseph Bartholomeus (Pierre), volgt XIan.

2.              Henricus Hermanus Marie (Hein) Bartholomeus, volgt XIao.

3.              Martinus Josephus Antonius (Martje), geb. te Geleen op 30‑12‑1943, ovl. te Heerlen op 2‑1‑1944 (akte 10), BS Geleen akte 5.

4.              Joseph Gerardus Maria (Joop) Fysiotherapeut wnd Arnhem.

5.              N.N., geb. te Geleen op 28‑9‑1946 (akte 104) (doodgeb.).

6.              N.N., geb. te Geleen op 30‑5‑1948 (akte 47) (doodgeb.).

7.              Maria Theresia Anna (Mies) Bartholomeus, volgt XIap.

 

 

 

Xae.       Joseph Joannes Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (IXp) en Maria Theresia Hermans, geb. te Meerssen op 11‑11‑1918, winkelier wnd Meerssen Bunderstraat 292, Alb. v Scharnlaan L7 Mtr, ovl. te Maastricht op 5‑10‑1998, tr.  te Heer op 14‑3‑1946, met Agnes Adolphine Marie Teheux, geb. te Amby.

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.             Marie-Louise, Elisabeth, Agnes (Marlou) Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Maastricht met Rob Hofman, zn. van  Hofman (wnd Mstr.) en Reijnders.

2.             Marie Therese Nicolle Hubertina Bartholomeus, geb. te Meerssen Bank employe, tr. te Meerssen met Toussaint Henricus Marie Rousseau, zn. van Joseph Hubertus Rousseau (wnd Maastricht) en Anna Gerardina Laurentina N.N., geb. te Gronsveld, technicus wnd Maastricht.

3.             Fenny, (Maria, Alphonsina, Louisa, Augusta) Bartholomeus, geb. te Meerssen op 10‑4‑1954, ovl. te Hasselt [BelgiŽ] op 30‑9‑2012, gecr. op 5‑10‑2012, tr. te Maarheeze met Robert, Johan, Wilhelmus, Martin Jessen, zn. van Jean (Jan Willem) Jessen en Finy (Josephina, Maria, Petronella) Swelsen, geb. te Maastricht.      

4.             Marie Monique Antoinette Armande Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Maastricht?, kerk.huw. te Oud‑Valkenburg met Hubertus Gerardus Catharina JŲris, zn. van Martin Marie JŲris (kleermaker, verzekeringsagent) en Elisabetha Hubertina Janssen, geb. te Geleen.

 

 

Xaf.          Pieter Hubertus Bartholomeus, zn. van Jacobus Hubertus Bartholomeus (IXq) en Maria Helena Last, geb. te Meerssen op 3‑4‑1907 (get: J. Kusters en J. Ubaghs, akte 50), RK, Marechaussee, spoorwegbeambte, ovl. te Maastricht op 3‑8‑1986, begr. te Rothem‑Meerssen op 7‑8‑1986, tr. te Meerssen op 19‑7‑1940 (akte 27) met Maria Gertruda Eikenboom, dr. van Johannes Eikenboom (Militair, koopman wnd Limmel-Maastricht) en Maria Hubertina Mommers (dienstmaagd), geb. te Maastricht op 28‑12‑1914, RK, ovl. te Heerlen om 6.45 uur op 22‑12‑2010, begr. te Rothem‑Meerssen op 24‑12‑2010.

                                                                                                                                

 

                 Drager Eremedaille in Goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

                 Mobilisatie Oorlogkruis.

                 Vrijwilligersmedaille.


Lid gemeenteraad Meerssen 23. 8. 1946/1. 1. 1982.
Departement van Defencie. afd. centraal Archievendepot. Uitreksel uit de registratieve gegevens betreffende de militairen van de Koninklijke landmacht c.q Koningklijke Luchtmacht ten aanzien van: BARTHOLOMEUS Pieter Hubertus geb. Meerssen op 3 april 1907 STAAT VAN DIENST Bijhet 13e Regiment infanterie in persoon ingelijfd als gewoondienstplichtige van de lichting 1927 uit de gemeente Meerssen onder no 9. de 22mrt27 Korporaal m.i.v 02sep27 Groot verlof m.i.v 03sep27. Bij het depot Koninklijke Marechaussee voor zes jaren verbonden als vrijwilliger bij de landmacht met bestemming voor de dienst bij het Wapen der Koninklijke en in werkelijke dienst m.i.v 23mei 28 Marechaussee tevoet m.i.v 23mei 28 Onderscheidingsteken voor 6-jarige dienst de 12dec 33 Met eervol ontslag op verzoek, teruggebracht in de positie van gewoon dienstplichting Korporaal lichting 1927 bijhet 13e Regiment infanterie en met groot verlof de. 30apr34 Groot verlof m.i.v 02apr39 Terug m.i.v 10jul29. Groot verlof m.i.v 13jun40 Voor dubbeltelling komt in aanmerking het tijdvak van 10mei 40 t/m 14mei 40 ingevolge KB. van 4 oktober 1949 no. 50. Ontslagen wegens diensteindiging (K.B. dd. 30mei52, Stb,321)m.i.v 01jul52 Tot zover de registratie. Den Haag 29 oktober 1970. -Mobilosatie en Oorlogskruis No. 2942 toegekend de 25jun49-.


Ontstaan van de Marechaussee. Op 26 oktober 1814 kreeg Koning Willem I de volgende tekst ter ondertekening voorgelegd: "Er zal worden opgericht een korps Gendarmerie bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen". Wat er toen precies in het hoofd van de koning omging weten wij niet. Maar waarschijnlijk vond hij dat "Gendarmerie" te veel deed denken aan de gendarmes van Napoleon, en Nederland was nu immers zelfstandig ! De vorst pakte zijn pen streepte het woord "Gendarmerie" door en zette er "Marechassee" boven. Daarmee begon de geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Hoewel het dus anders heette had het korps Marechaussee veel trekjes van een gendarmeriekorps: de kazernering, de miitaire status en het bereden zijn. Als elitekorps de Marechaussee de kleur van de koning: Nassausblauw. Die kleur is ook nog terug te vinden in uniformen en uitrusting. De taken van de Marechaussee, zoals genoemd bij de oprichting, blevendezelfde tot de Eerste Wereldoorlog. Het Land mobiliseerde. Daardoor was er zoveel politie werk voor het leger te doen dat er een speciaal Korps Politietroepen voor werd opgericht. De Marchaussee kreeg de taak van eenrijkspolitiekorps. Dit bleef zo tot de Tweede Wereldoorlog. In 1940 beval de Duitse bezetter dat de Marechaussee moest opgaan in de burgerpolitie. Nu had het Wapen niet langer een militairestatus en verloor de naam "Koninklijke". Na de bevrijding werd de Koningklijke Marechaussee in oude glorie hersteld, als militaire politiekorps met militaire en burger-taken.
De Limburger. Meerssen. - Na 36 jaar lid te zijn geweest van de gemeenteraad van Meerssen zwaait Pierre Bartholomeus (74) af als raadslid. Voor de raad van de nieuwe gemeente Meerssen stelde hij zich niet meer beschikbaar. De nestor van de gemeenteraad uit Meerssen kwam in 1945 in de gemeenteraad terecht, nadat zijn collega werknemers bij de NS in Meerssen van mening waren dat hij zich kandidaat moest stellen voor een raadszetel. Zijn optreden in de vakorganisatie NKV had duidelijk aangetoond dat hij zich het lot van zijn medewerkers aantrok. Pierre Bartholomeus, oud-marechaussee, had eerst weinig zin om gevold te geven aan het verzoek van zijn vrienden. Toch formeerde hij een eigen lijst. Op drie stemmen na behaalde hij met zijn tweemansformatie twee zetels. Nog vijf keer deed Pierre Bartholomeus aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen mee. Telkens wist hij met overmacht een of twee zetels te veroveren. Toen hij na 24 jaar actieve gemeentepolitiek te kennen gaf om te stoppen, stondwethouder Ber Smeets bij hem op de stoep en lijfde Pierre Bartholomeus in zijn fractie in. Ook in de afgelopen drie raadsperiodes maakte Pierre zijn kandiatuur waar. De kiezers uit Meerssen wisten zijn naam telkens te vinden. Ondanks het feit dat Pierre Bartholomeus in zijn actieve raadsperiode nooit geaasd heeft op het wethouderschap, is hij toch enkele keren moeten optreden als waarnemend burgemeester. Dit gebeurde in de perioden wanneer het voltallig college van B. en W. afwezig was."een keer heb ik een poging gewaagd om door te dringen tot het college van B. en W. Raadscollegae droegen mij voor. Toen er echter gekozen moest worden had ik een stem te weinig om een wethouderszetel te bemachtigen", aldus rondborstige Pierre, die in zijn leven onderscheiden werd in de Orde van Oranje Nassau (goud), het oorlogskruis met zwaarden kreeg uitgereikt en een EHBO onderscheiding kreeg toegewezen. Zijn vrouw May heeft Pierre nooit een strobreed in de weg gelegd bij het uitoefenen van zijn functie. Tijdens de afscheidsbijeenkomst van het gemeentepersoneel en de raad van Meerssen liet hij zich echter ontvallen dat zij wel vaker eenzaam is geweest. "Wanneer ik voor iedere vergaderging die Pierre in de avonduren moest bezoeken een dubbeltje zou krijgen, lag de tafel vol", aldus May. Behalve als raadslid diende Pierre Bartholomeus het vaderland ook als Marechaussee. Uit periode die zeven jaar duurde herinnert Pierre zich dat hij herhaaldelijk ondergrons moest, om processen-verbaal op te maken wanneer daar ernstige ongelukken waren gebeurd. "Ambtenaren van het staatstoezicht op de mijnen hebben in zulke gevallen steeds onze assistentie nodig. Toen ik als marechaussee in Nieuwenhagen gelegerd was, moest ik vaker mijn uniform verwisselen voor een mijnwerkerspak". In Meerssen diende hij niet alleen als lid van de gemeenteraad, maar ook alslid van diverse raadscommissies. "In mijn periode als raadslid heb ik nooit rekening gehouden met links of rechts in de politiek. Ik steunde steeds die voorstellen die ik van belangachtte voor de gemeenschap", aldus Bartholomeus
.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Hubertus Gerardus Johannes Pieter (Bert) Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIaq.

 

 

Xag.        Elisabeth Hubertina Bartholomeus, dr. van Jacobus Hubertus Bartholomeus (IXq) en Maria Helena Last, geb. te Meerssen op 2‑7‑1918, ovl. te Sittard op 16‑6‑2000, gecr. te Geleen op 21‑6‑2000, tr. te Meerssen op 11‑6‑1937 (akte 17) met Theodorus Alhonsius Hoofs, zn. van Johannes Hubertus Josephus Hoofs (machinist) en Anna Maria Hees van, geb. te Rothem‑Meerssen op 31‑12‑1913, Leeraar metaalbewerken, ovl. te Sittard op 9‑3‑1980, gecr. te Geleen‑Lindenheuvel op 13‑3‑1980.

 

                 Uit dit huwelijk 6 dochters:

1.           Mia H. H Hoofs, geb. te Meerssen, 11-3-1938, overl. Houthem-Valkenburg 1-3-2022, begraven Houthem-Valkenburg 8-3-2022 tr. met Joseph Hubertus Henricus (Jef) Engelbert, geb. te 't Rooth‑Margraten op 19‑8‑1935, ovl. te Houthem-Valkenburg op 10‑5‑1998, begr. te Houthem‑Valkenburg op 15‑5‑1998.

2.              E. J. I., geb. te Meerssen.

3.              J. H. B., geb. te Meerssen.

4.              C. G. A. J. (Charles) Hoofs, geb. te Meerssen op 15‑4‑1944, ovl. te Sittard op 20‑4‑1995, begr. te Geleen op 25‑4‑1995, tr. met Trees Plate.

5.              A. Alp. H. M. J. (Jack) Hoofs, geb. te Meerssen op 13‑9‑1951, ovl. te Eindhoven, tr. Beppie Hendriks

                 

6.              Jos M. H. L Hoofs, geb. te Meerssen op 17‑5‑1953, ovl. te Geleen op 15‑10‑2012, volgt XIar.

 

 

Xah.        Marie Leonie Bartholomeus, dr. van Martinus Hubertus Bartholomeus (IXr)en Rosalia Voncken, geb. te Meerssen op 25‑6‑1908 (get: J. Smeets en J. Kusters, akte 124), dienstbode, ovl. te Meerssen op 27‑12‑1986 (akte 100), begr. te Meerssen op 30‑12‑1986, tr. te Meerssen op 7‑6‑1927 (akte 22) met Pieter Hubert (Pierre) Martens, zn. van Joannes Hubertus Gerlachus Martens (kruidenier-kolenhandelaar wnd Meerssen) en Maria Catharina Akkermans, geb. te Schimmert op 19‑4‑1907, kolenhandelaar wnd Volderstraat 8 Meerssen, ovl. te Meerssen op 19‑10‑1988 (akte 72), begr. te Meerssen op 22‑10‑1988.

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Gerardus Josephus Johannes, geb. te Meerssen.

2.              Hubertus Johannes Petrus Martens, geb. te Meerssen, relatie met Miets Deusings.

3.              Johannes Jozef Hubertus Martens, geb. te Meerssen op 1‑7‑1930, ovl. te Maastricht op 22‑3‑1999, volgt XIas

4.              Agnes Theresia Gerarda, geb. te Heerlen.

5.              Antonius Petrus Joseph, geb. te Meerssen.

6.              Martinus Wilhelmus Martens, relatie met Corry Weyers.

7.              Alphonsina Wilhelmina Maria, geb. te Meerssen.

8.              Maria Jose Gerarda, geb. te Meerssen.

9.              Elisa Maria Jose, geb. te Meerssen.

10.           Eugene Wilhelmus Gerardus Martens, geb. te Meerssen op 13‑9‑1941, ovl. te Maastricht op 27‑12‑1998, volgt XIat.

11.            Petrus Joseph Gerard, geb. te Meerssen.

 

 

Xai.          Johannes Jacobus Bartholomeus, zn. van Martinus Hubertus Bartholomeus (IXr) en Rosalia Voncken, geb. te Meerssen op 19‑3‑1910 (get: Henri Voncken en Josef Kusters, akte 56), timmerman, ovl. te Heerlen op 17‑10‑1975, begr. te Uitvaart te Treebeek, tr. te Maastricht op 3‑7‑1936 (akte 286) met Maria Gertruda Kluts, dr. van Cornelis Petrus Kluts en Maria Anna Engwegen, geb. te Meerssen op 25‑6‑1906 (get: Lud. Bauwens en P.H. Gilissen, akte 119).Vertrok op 30.1.1939 naar Treebeek

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Annie M. H.Kluts, relatie met J. G. M. J. Gelders.

2.              Lou M.L. Martens, volgt XIau.

 

 

Xaj.         Maria Bartholomeus, dr. van Martinus Hubertus Bartholomeus (IXr) en Rosalia Voncken, geb. te Meerssen op 4‑12‑1917, ovl. te Geleen op 10‑10‑2001, tr. te Meerssen op 27‑6‑1947 (akte 37) met Jan Pieter Marie Coumans, zn. van Joseph Pieter Marie Coumans en Anna Maria Elisabeth Peteit, geb. te Beek circa 1912, huisschilder wnd Beek, ovl. te Beek op 22‑12‑1988.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              M.

2.              Jo.

3.              Maria.

 

 

Xak.        Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus, dr. van Martinus Hubertus Bartholomeus (IXr) en Rosalia Voncken, geb. te Meerssen op 14‑9‑1921, Coupeuse, ovl. te Maastricht op 11‑3‑2006, begr. te Meerssen op 15‑3‑2006, tr. te Meerssen op 24‑7‑1942 (akte 35) met Josephus Augustinus Heijnens, zn. van Johannes Josephus Heijnens (typograaf wnd Meerssen Langs de Beek) en Maria Hubertina Vrancken, geb. te Meerssen op 31‑12‑1918, hoofdchef monteur, ovl. te Heerlen op 25‑8‑1979, begr. te Meerssen op 29‑8‑1979.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.             Josephus Augustus Heijnens, geb. te Meerssen, volgt XIav.

2.             Rosalina Hubertina Martinus Heijnens, geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Lodewijk Antonius Maria Smeets, dr. van Franciscus Smeets en Antoinetta Boetskens.

3.              Servatius Maria Heijnens, geb. te Meerssen, volgt XIaw.

4.              Elisabeth Johanna Heijnens, geb. te Meerssen, volgt XIax.

5.              Ludovicus Gerardus Heijnens, geb. te Meerssen, volgt XIay.

 

 

Xal.          Jozef Franciscus Bartholomeus, zn. van Johannes Jacobus Josephus Bartholomeus (IXs) en Maria Philomena Vluggen, geb. te Meerssen op 19‑4‑1913 (get: H. Rouvroye en G. Claessens, akte 83), ovl. te Maastricht op 26‑9‑1970, begr. te Rothem‑Meerssen op 30‑9‑1970, tr. te Meerssen op 22‑6‑1945 met Anna Hubertina Kockelkoren, dr. van Andreas Nicolaas Kockelkoren en Barnbara Catharina Huinen, geb. te Wittem op 6‑4‑1913, ovl. te Heerlen op 3‑8‑2003, gecr. te Heerlen op 8‑8‑2003. Rothem-Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.             Philomene Maria Elisabeth Kockelkoren, geb. te Heerlen, volgt XIaz.

2.             Johanna Josephina Maria G Kockelkoren, geb. te Meerssen, Receptioniste, tr. te Maastricht met Joseph Marie Renckens, zn. van Hendrik Joseph   Renckens en Josephina Engelina Margaretha Muller, geb. te Stein.

 

 

Xam.       Hubertus Joannes Bartholomeus, zn. van Johannes Jacobus Josephus Bartholomeus (IXs) en Maria Philomena Vluggen, geb. te Meerssen op 20‑2‑1920, RK, zwakstroom monteur, ovl. te Maastricht op 19‑5‑1983, begr. te Heerlen op 24‑5‑1983, tr. te Berg en Terblijt op 3‑5‑1951 met Josephina Alice Geijselaers, dr. van Joannes Hubertus Geijselaers (mijnwerker wnd Berg en Terblijt) en Hendrikje Heijnen, geb. te Berg en Terblijt op 16‑12‑1927, ovl. op 28‑5‑2001. wnd Meerssen. Uitvaartdienst 24.5.1983 parochiekerk H. Jozef Arbeider Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Hendrica Josephina Johanna M Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIba.

2.              Irťne Philomena Hubertina Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbb.

3.             Cilia Maria Josephina Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Valkenburg a/d Geul met Renier Gerardus Maria Hogenboom, zn. van Johannes Waltherus Antonius Hogenboom en Anna Maria Clara Gertrudis N.N., geb. te Maastricht, PTT wnd Geleen, later wnd Rockfort Fr.

 

 

Xan.        Anna Maria Tonia Bartholomeus, dr. van Pieter Joseph Bartholomeus (IXt) en Maria Elisabeth Slangen, geb. te Meerssen op 20‑11‑1910, ovl. te Meerssen op 7‑7‑1989 (akte 44), gecr. te Heerlen op 11‑7‑1989, tr. te Meerssen op 19‑12‑1941 (akte 48) met Joseph Lambert Hubert Deckers, zn. van Hubert Guillaume Deckers en Marie Jeanne Josephine Jennekens, geb. te Gommerich op 17‑9‑1899, ovl. te Meerssen op 17‑11‑1964. (Gommerich in 1899 duits gebied, 1945 belgies).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Lisa Deckers, volgt XIbc.

2.              J Deckers, relatie met J. Tummers

 

 

Xao.        Maria Elisabeth Bartholomeus, dr. van Pieter Joseph Bartholomeus (IXt) en Maria Elisabeth Slangen, geb. te Meerssen op 16‑3‑1912 (akte 54), ovl. te Maastricht op 23‑3‑1979, begr. te Rothem‑Meerssen op 27‑3‑1979, tr. te Meerssen op 9‑11‑1934 (akte 36) met Jozef Hubertus Herben, zn. van Pieter Hubertus Herben (fabr. arb.) en Elisa Henssen, geb. te Meerssen op 8‑3‑1912, ovl. op 4‑6‑1979, begr. te Rothem‑Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jef Herben, geb. op 9‑9‑1935, ovl. te Maastricht op 28‑4‑2013, volgt XIbd.

2.              Huub Herben, relatie met Fien Bude.

3.              Betsie Herben, relatie met Pluymaekers, ovl. voor 1995.

4.              Tinie Herben, relatie met Theo Schrooders.

 

 

Xap.         Johannes Bartholomeus, zn. van Pieter Joseph Bartholomeus (IXt) en Maria Elisabeth Slangen, geb. te Meerssen op 12‑10‑1914 (get: Joseph Kusters en Jules America, akte 198), grondwerker, mijnwerker, ovl. op 29‑12‑2001, begr. te Rothem‑Meerssen op 3‑1‑2002, tr. te Meerssen op 27‑10‑1942 (akte 37) met Johanna Sibilla Vleugels, dr. van Petrus Wilhelmus Vleugels en Anna Maria Hubertina Lendertz, geb. te Meerssen op 11‑5‑1923, ovl. te Maastricht op 27‑2‑1986.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.             N.N., geb. te Maastricht op 17‑1‑1945 (akte 78) (doodgeb.).

2.             Pieter Jozef Bartholomeus, geb. te Meerssen op, volgt XIbe.

3.            Petrus Elisabeth Wilhelmus Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Victor Mathijs Derez, geb. 26-10-1934, overl. Maastricht 21-4-2020 zn. van Mathias Derez en Julia Melanie Delatte.

4.             Josephina Hubertina Gerarda Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Johannes Antonius Prevos, zn. van Peter Joseph Prevos (losarbeider, timmerman) en Maria Catharina Leenders, geb. te Meerssen, heftruck chauffeur wnd Meerssen.

5.             Petrus Antonius Gerardus Bartholomeus, geb. te Meerssen, bouwvakker, tr. te Meerssen met Hubertina Francina Wiebbe, dr. van Karel Frederik Wiebbe en Gertruda Frantzen (Cafť-houdster wnd Maastricht), geb. te Maastricht.

6.              Anna Maria (Miep) Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbf.

7.             Hubertus Johannes Gerardus M Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. te Valkenburg a/d Geul met Jose Barbara Gerardina Moonen, dr. van Petrus Hubertus Moonen en Eliza Catharina Bastings, geb. te Heerlen.

8.             Elisabeth Catharina Johannes Bartholomeus, geb. te Meerssen, tr. (1) te Meerssen met Joseph Leonardus Maria Buysers, zn. van Joseph Johannes Gerardus Buysers en Gertruda Dorothea Geleuken Van, geb. te Schinveld, verkoper.relatie (2) met Caspar N.N.

9.             Maria Jozef Elisabeth Bartholomeus, geb. te Maastricht, serveerster, tr. te Meerssen met Willij Gerard Jozef Arbeel, zn. van Willy Gerard Jozef Arbeel en Anna Margaretha Grond, geb. te Valkenburg a/d Geul, stoffeerder.

 

 

Xaq.         Pieter Hubertus Bartholomeus, zn. van Pieter Joseph Bartholomeus (IXt) en Maria Elisabeth Slangen, geb. te Meerssen op 8‑4‑1918 (akte 63), wnd Kuileneind 4 Meerssen (1967, Beekstraat 54), ovl. te Meerssen op 24‑1‑1982, tr. te Meerssen op 18‑7‑1947 (akte 43) met Maria Helena Duijsings, dr. van Johannes Wilhelmus Jozef Duijsings (meter aflezer wnd Meerssen) en Maria Johanna Dikkers, geb. te Meerssen op 8‑10‑1925, ovl. te Maastricht op 28‑8‑1998 overl. ziekenhuis Azm, begr. te Meerssen op 1‑9‑1998.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Henricus Gerardus Maria (Harry) Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbg

2.              Wilhelmus Gerardus Elisabeth Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbh.

3.              Joseph Hendrikus Bartholomeus, geb. te Meerssen op 11‑8‑1951, ovl. te Maastricht op 23‑3‑2010, volgt XIbi.

4.              Theodorus Gerardus Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbj.

5.              Petra Maria Henrica Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbk.

 

 

Xar.         Mathieu Bartholomeus, zn. van Pieter Joseph Bartholomeus (IXt) en Maria Elisabeth Slangen, geb. te Meerssen op 13‑7‑1926, Spoorwegbeambte wnd Rothem-Meerssen, ovl. op 2‑7‑2006, begr. te Rothem‑Meerssen op 6‑7‑2006, tr. te Meerssen op 6‑7‑1945 met Anna Stassen, dr. van Johannes Hubertus Joseph Stassen en Elisabeth Geelkens, geb. te Meerssen op 6‑7‑1922, ovl. 13‑6‑1999, begr. te Rothem‑Meerssen op 18‑6‑1999.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Elisabeth Josephina (Elly) Bartholomeus, geb. te Meerssen, volgt XIbl.

2.              Matheus Joseph Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIbm.

 

 

Xas.         Hubertine Marie Jeanne Bartholomeus, dr. van Hendrikus Hubert Bartholomeus (IXu) en Maria Thťrťsia Janssen (baakster), geb. te Maastricht op 24‑10‑1904 (akte 1051), dienstbode, ovl. te Heerlen op 7‑10‑1978, tr. te Maastricht op 1‑5‑1925 (akte 124) met Wijnandus Guillaume Hubert Bartels, zn. van Antoon Emanuel Hubert Bartels en Anna Maria Catharina Peeters, geb. te Venlo op 2‑4‑1900, spoorwegbeambte, machinist, vertrok uit Maastricht op 24.5.1921 naar Naarden.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Marie Josť Gertrude Bartels, geb. te Maastricht, relatie met N.N.

2.              Anna Marie Henriette, geb. te Maastricht.

                

 

Xat.         Marie Henriette Gertrude Bartholomeus, dr. van Hendrikus Hubert Bartholomeus (IXu) en Maria Thťrťsia Janssen (baakster), geb. te Maastricht op 3‑3‑1906 (akte 234), ovl. te Valkenburg a/d Geul op 7‑6‑1987 (akte 42), begr. te Heerlen op 10‑6‑1987, tr. te Maastricht op 29‑5‑1925 (akte 171) met Hendrikus Hubertus Johannes (Harry) Leenhouts, zn. van Gerardus Johannes Leenhouts en Maria Margaretha Leenders, geb. te Maastricht op 10‑12‑1899, sergeant der Infanterie.

                 .

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Marguerite.

2.              Jenny Leenhouts, relatie met Kiek Kirchhof.

3.              Rob Leenhouts, volgt XIbn.

 

 

Xau.         Maria Antoinette Bartholomeus, dr. van Hendrikus Hubert Bartholomeus (IXu) en Maria Thťrťsia Janssen (baakster), geb. te Maastricht op 17‑12‑1913, kapster, ovl. te Maastricht, tr. te Maastricht op 1‑12‑1937 met Johan Jozef Marie Pelt van, zn. van Cornelius Jacobus Maria Pelt van (monteur, filiaalhouder Singer, tabakswinkelier) en Josephina Joanna Broeders, geb. op 20‑12‑1913, vertegenwoordiger, goudsmid, ovl. te Maastricht op 17‑4‑1982.

                 Bieslanderweg 56c Maastricht. Op 21.8.1935 ingeschreven te Breda komende van Maastricht en op 16.4.1936 weer vertrokken naar Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johan Mathieu Cornelius Pelt van, geb. te Maastricht, volgt XIbo.

2.              Gemma Jeanne Josephina Maria, geb. te Maastricht.

 

 

Xav.         Johanna Maria Bartholomeus, dr. van Hubert Chretien Bartholomeus (IXv) en Hendrika Stephanie Haarlem van, geb. te Dordrecht, tr. te Dordrecht met  Raden Mas Lalang Ramlan Jukante.

 

                 Volledige naam: Raden Mas Lalang Ramlan Jukante Kettaatmadja. Raden Mas een adelijke titel op Java, Indonesie. Kettaatmadja: Kerta of Karta = welvaart of welvarend Atmadja (kind) = zoon of dochter.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.               Raden Mas Kertaatmade (Emmy) Jukante.

2.               Raden Mas Kertaatmade (Christine) Jukante.

 

 

Xaw.       Hubert Mathieu BartholomŽus, zn. van Hubert Chretien Bartholomeus (IXv) en Hendrika Stephanie Haarlem van, geb. te Dordrecht, Insp. Delta Lloyd, tr. te Dordrecht met Swenne Jaapje Smaal, dr. van Arie Bastiaan Smaal en Evelina Hermina Brasz, geb. te 's‑Gravendeel.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Chretien, geb. te Dordrecht.

2.              Manuella Sephanie BartholomŽus, geb. te Dordrecht, tr. met Thomas ThŲhlich.

 

 

Xax.         Johannes Franciscus Antonius Ummels, zn. van Jan Hubert Antoon Ummels (IXab) en Maria Rongen (IXah), geb. te Maastricht op 10‑11‑1886 (akte 937), tr. te Ambij op 25‑11‑1916 met Maria Hubertina Thewessen, dr. van Jan Simonis Thewessen en Anna Maria Hermans, geb. te Beek op 28‑11‑1894 (akte 67).

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Leonardus Hubertus Antonius, geb. circa 1920, ovl. te Ambij op 15‑4‑1934.

 

 

Xay.        Leonardus Antonius Ummels, zn. van Jan Hubert Antoon Ummels (IXab) en Maria Rongen (IXah), geb. te Maastricht op 25‑11‑1889 (akte 995), tr. Bunde op 2‑10‑1913 (akte 16) met Barbara Maria Knubben, dr. van Pieter Knubben en Marie Hermans, geb. te Meerssen op 19‑9‑1894 (akte 121).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Gerardus, geb. circa 1912, ovl. te Bunde op 1‑4‑1922 (akte 6).

2.             Maria Barbara, geb. circa 2‑1915, ovl. te Bunde op 7‑7‑1915 (akte 8).

3.             Hubertina Josephina, geb. circa 1‑1921, ovl. te Bunde op 9‑2‑1921 (akte 2).

 

 

Xaz.         Joannes Hubertus Ummels, zn. van Hubertus Augustus Ummels (IXac) en Maria Margaretha Huyts, geb. te Bunde op 3‑8‑1889 (akte 12), overl. Maastricht op 11-4-1960 tr. te Bunde op 27‑11‑1913 met Maria Hubertina Lambrichs, dr. van Jan Hubert Lambrichs en Gertrudis Hubertina Huijts, geb. te Bunde op 3‑11‑1882 (akte 26), overl. Bunde op 19-1-1940 (akte 2).

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Hubertus Jacobus, geb. circa 1921, ovl. te Bunde op 31‑3‑1921 (akte 4).

 

 

Xba.        Maria Anna Hubertina Ummels, dr. van Jacobus Leonardus Hubertus Ummels (IXad) en Maria Catharina Bekkers, geb. te Bunde op 28‑10‑1890 (akte 22), wasserij medewerkster, ovl. te Maastricht op 14‑9‑1970, begr. te Rothem‑Meerssen op 17‑9‑1970, tr. te Meerssen op 6‑5‑1916 (akte 8) met Hendricus Hubertus Heijnens, zn. van Johannes Hubertus Heijnens (Brievenbesteller) en Maria Angelina Knubben (huishoudster), geb. te Meerssen op 24‑1‑1891 (get: Quax en Duisings, akte 9), Schrijnwerker, ovl. te Meerssen op 25‑2‑1985, begr. te Rothem‑Meerssen op 1‑3‑1985.

 

                 Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.             Maria Josephina Heijnens, geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Jan Appelhof, zn. van Arnoldus Appelhof (koopman) en Johanna Maria Gelderen van, geb. te Linschoten, bakker, mijnwerker wnd Heerlen.

2.            Maria Hubertina Angelina Heijnens, geb. te Meerssen, tr. te Meerssen met Johannes Christiaan Hubertus Grispen, zn. van Johannes Hubertus Grispen en Maria Hubertina Braekt in de, geb. te Meerssen op 17‑9‑1921, productiemedewerker MOSA, ovl. te Amsterdam op 17‑4‑1979, begr. te Rothem‑Meerssen.

3.             Anna Maria Elisa Heijnens, geb. te Meerssen, dienstbode, tr. te Meerssen met Cornelis Mathias Stuliens, zn. van Jacobus Stuliens en Maria Anna Frissen, geb. te Meerssen, voerman papierfabriek KNP.

4.             Gerarda Theresia Henriette Heijnens, tr. te Meerssen met Johannes Hubertus Leonardus Smeets, zn. van Leonardus Smeets en Maria Josephina Franssen, voorman bouw.

5.             Gerarda Theresia Hubertina Heijnens, tr. te Meerssen met Aloisius Leo Johan Luja, zn. van Johan Nicolaas Luja en Johanna Maria Kochen, geb. te Kerkrade op 8‑5‑1920, vertegenwoordiger, ovl. te Sittard op 4‑8‑1976, begr. te Sittard op 7‑8‑1976.

 

 

Xbb.        Anna Mathilda Ummels, dr. van Joannes Jacobus Ummels (IXaf)  en Maria Ida Pinxt, geb. te Geulle op 22‑9‑1892, tr. te Geulle op 7‑2‑1924 met Jan Hubert Jonkhout, zn. van Joseph Hubertus Jonkhout (timmerman) en Maria Johanna Erckens, geb. te Geulle op 20‑12‑1891 (get: Roumans en Simonis), metselaar.

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Maria Gerarda Jonkhout, geb. te Maastricht, volgt XIbp.

 

 

Xbc.         Jan Hubert Rongen, zn. van Jan Hubert Rongen (IXai) en Maria Hubertina Gemini, geb. te Geulle op 11‑8‑1888, timmerman, tr. (1) te Bunde op 15‑10‑1913 (akte 10) met Maria Catharina Jaspar, dr. van Pierre Jaspar en Marie Judith Konings, geb. te Hoesselt [BelgiŽ] op 29‑5‑1887, ovl. te Maastricht op 10‑1‑1920 (BS Bunde akte 2).

                 Uit dit huwelijk een zoon:

 

1.              Joseph Johannes, geb. op 6‑1‑1920, ovl. te Maastricht op 7‑1‑1920 (BS Bunde akte 1).

 

                Jan Hubert Rongen, tr. (2) te Bunde op 21‑10‑1920 met Anna Christina Corstjens, dr. van Andreas Hubertina Corstjens (metselaar wnd Breda en Voorburg) en Helena Beenen, geb. te Venraij op 15‑1‑1888, dienstbode, ovl. te Bunde op 14‑8‑1921 (akte 11).

                

 

Xbd.        Joseph Jean Rongen, zn. van Joannes Josephus Rongen (IXaj) en Agatha Johanna Baay (meid te Maastricht), geb. te Luik [BelgiŽ] op 26‑7‑1891, tr. te Bunde op 8‑4‑1920 met Verginia Barbara Delarue, dr. van Pieter Hubert Delarue en Anna Catharina Stegen, geb. te Bunde op 2‑11‑1897 (get: Vranken en Lambrichs, akte 27), ovl. te Bunde op 16‑9‑1944 (akte 19).

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jan, geb. op 29‑9‑1922, ovl. te Bunde op 16‑9‑1944.

 

 

Xbe.         Jan Hubert Rongen, zn. van Joannes Josephus Rongen (IXaj) en Agatha Johanna Baay, geb. te Geulle op 11‑12‑1895 (akte 36), tr. te Meerssen op 4‑5‑1918 (akte 21) met Maria Theresia Maurissen, dr. van Jean Maurissen en Maria Agnes Wouters, geb. te Meerssen op 15‑1‑1892 (akte 8).

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Josephina Maria, geb. circa 1922, ovl. te Bunde op 15‑12‑1931 (akte 14).

 

 

Xbf.         Theresia Louise Rongen, dr. van Joannes Josephus Rongen (IXaj) en Agatha Johanna Baay, geb. te Bunde op 30‑4‑1898 (akte 11), meid te Maastricht, tr. te Bunde op 12‑8‑1920 met Joannes Hubertus Lahaye, zn. van Johannes Ludovicus Lahaije (fabr. arb. wnd Bunde Bonartsweg 88) en Maria Victorina Smeets, geb. te Bunde op 12‑12‑1898 (get: A.Campo en Vranken), arb.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Maria Josephina, geb. te Bunde.

2.             Johannes Josephus Lahaye, geb. te Bunde, electrien der Staatsmijnen wnd Bunde, tr. te Bunde met Marie Leonie Hamers, dr. van Pieter Joseph Hamers (mijnwerker wnd Bunde) en Maria Antonia Hubertina Ummels (dienstbode), geb. te Bunde.

3.             N.N., geb. te Maastricht op 25‑2‑1930 akte 115 (doodgeb.).

 

 

Xbg.        Petrus Hubertus Rongen, zn. van Joannes Josephus Rongen (IXaj) en Agatha Johanna Baay, geb. te Bunde op 14‑5‑1908 (get: Mathieu Hubert Lambrichs en Mathieu Hubert Vranken, akte 10), ovl. op 14‑4‑2000, begr. te Ulestraten op 18‑4‑2000, tr. Itteren 22-9-1932 (akte 2) met Maria Brigitta Custers geb. Itteren op 4-10-1911, dr. van Johannes Hermanus Custers en Maria Anna Barbara Hendrikx.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jozef Hubertus, geb. circa 1933, ovl. te Bunde op 4‑12‑1934 (akte 19).

2.              Alice Rongen, tr. met Frits Evers, ovl. voor 14‑4‑2000.

3.              Jo , tr. met Tonny Slangen.

4.              Math Rongen, wnd Neerbeek, tr. met Mien Beckers.

5.              Jan Rongen, wnd Amsterdam, tr. met Paula Ravensberg.

 

 

Generatie XI

 

 

XIa.          Robert Marie Thťodore Oomes, zn. van Servais Pierre Marie Oomes en Alice Victorine Maria Vanderlinden (Xc), geb. te Maastricht op 28‑5‑1926, ovl. te Leiden op 10‑9‑2010, begr. te Leiden op 16‑9‑2010, tr. met Annette M. Donker, wnd Leiden.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Aline, wnd Berlicum.

2.              Eugenie Oomes, volgt XIIa.

3.              Justine Oomes, volgt XIIb.

4.              Servaas Oomes, volgt XIIc.

 

 

XIb.          Cornelia Oomes, dr. van Servais Pierre Marie Oomes en Alice Victorine Maria Vanderlinden (Xc), tr. met Zjo DaniŽls.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Libert.

 

 

XIc.          Marie-Anne Pacifique Thewissen, dr. van Dr. Marie Antoine Franqois Charles Thewissen en JuliŽtte Sidonie Lťonie Marie Noorden van (Xd), geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Martinus Gerardus Philip (Martin) Bollen, geb. te Maastricht op 7‑2‑1939, ovl. op 22‑9‑2015, begr. te Maastricht Tongerseweg op 28‑9‑2015,wnd Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Juliette Caroline Marie (Jule) Bollen, geb. te Maastricht, volgt XIId.

2.              Martin Lucien Charles Bollen, geb. te Maastricht, volgt XIIe.

3.              Charles Philip Gerard Bollen, geb. te Maastricht, volgt XIIf.

 

 

XId.         Marcel M.J.M. Thewissen, zn. van Dr. Marie Antoine Franqois Charles Thewissen en JuliŽtte Sidonie Lťonie Marie Noorden van (Xd),relatie met Jessy (A.G.A.J) Bšziger, verpleegkundige.wnd  Maastricht.

 

                 Uit deze relatie 2 dochters:

1.              Cťline (C.S.J.).

2.              Suzanne (S.M.M.).

 

 

XIe.          Jules Thewissen, zn. van Dr. Marie Antoine Franqois Charles Thewissen en JuliŽtte Sidonie Lťonie Marie Noorden van (Xd), relatie met Jenny Schrijnemaekers, dr. van Gerard Hubert Louis Schrijnemaekers en Lambertine Hendrika Maria Eijs van, wnd Maastricht.

 

                 Uit deze relatie 2 dochters:

1.              Viviane.

2.              Eveline.

 

 

XIf.         Ruud Albers, zn. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers (Apotheker) en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Nel Jongeneelen, wnd Rosmalen.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Bas.

2.              Rogier.

3.              Claire.

 

 

XIg.          Hans Albers, zn. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers (Apotheker) en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Maud Paumen, wnd Venlo.

 

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Leanne.

2.              Erik.

 

 

XIh.        Renee Albers, dr. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers (Apotheker) en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Peter Vrijer de, wnd Wageningen.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Maaike.

2.              Aukje.

3.              Ivo.

 

 

XIi.           Ed Albers, zn. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers (Apotheker) en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Pytha Heitner, wnd Stiphout.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Floor.

2.              Okke.

3.              Xander.

 

 

XIj.            Irene Albers, dr. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Ton Lierop van, wnd Den Bosch.

 

                 Uit deze relatie 3 zonen:

1.              Michiel.

2.              Daan.

3.              Joep.

 

 

XIk.          Frank Albers, zn. van Drs. Hendrikus Jacobus Albers en Germaine Elise Theodora Marie Noorden van (Xe), relatie met Eugenie Pol, wnd Twello.

 

                 Uit deze relatie 4 zonen:

1.              Mattijs.

2.              Jaap.

3.              Ted.

4.              Arnoud.

 

 

XIl.           Sjef IJzermans, zn. van Joseph (Jef) IJzermans (Xj) en Maria Elisabeth Antoinette Evers, geb. te 's‑Heerenberg, wnd Zevenaar, relatie met Ria Kok.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Bert.

2.              Marieke.

3.              Sjef.

 

 

XIm.        Josephina Johanna Theodora IJzermans, dr. van Joseph (Jef) IJzermans (Xj) en Maria Elisabeth Antoinette Evers, geb. te 's‑Heerenberg, tr. te 's‑Heerenberg met Frans Elza Emma Pauwels, geb. te Terneuzen, wnd Goor.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Kitty, geb. te Hengelo.

2.              Reinoud, geb. te Goor.

 

 

XIn.         Hendricus Wilhelmus Marie (Harry) IJzermans, zn. van Joseph (Jef) IJzermans (Xj) en Maria Elisabeth Antoinette Evers, geb. te 's‑Heerenberg, relatie (1) met Willy Hakvoort.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Sjef.

 

                 Hendricus Wilhelmus Marie (Harry) IJzermans, tr. (2) met Riet Rulkens.

                

 

XIo.          Claire Steuns, dr. van Jean Steuns en Melanie (Nieke) Bartholomeus (Xm), relatie met Peter Graven, wnd Maastricht.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Laszlo.

 

 

XIp.          Raoul Steuns, zn. van Jean Steuns en Melanie (Nieke) Bartholomeus (Xm), wnd 's Gravenmoer, relatie met Gerry Geurtjes.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Andrea.

2.              Marlous.

3.              Renť Steuns, volgt XIIg.

 

 

XIq.          Josette Judith Hamans, dr. van Frans Hamans en Alice Bartholomeus (Xn), geb. te Maastricht, relatie met Yves Ernst.

                 wnd Dalhem.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Fabian.

 

 

XIr.           Hans Wintraecken, zn. van Piet Wintraecken en Maria Bartholomeus (Xp), geb. te Bunde, tr. met Marlies N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Florian.

2.              Veerle.

3.              Lieve.

 

 

XIs.           Jan Wintraecken, zn. van Piet Wintraecken en Maria Bartholomeus (Xp), geb. te Bunde tr. met Ans N.n.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jeroen.

2.              Noortje.

 

 

XIt.           Eric Wintraecken, zn. van Piet Wintraecken en Maria Bartholomeus (Xp), geb. te Bunde, tr. met Rachel N.n.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Kelsy.

2.              Kim.

3.              Jennifer.

 

 

XIu.         Hendricus Josephus Gerardus Bartholomeus, zn. van Henricus Bartholomeus (Xt) en Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. te Itteren, timmerman, tr. te Ulestraten met Gertrudis Andrea Maria Zanders, dr. van Johannes Wilhelmus Zanders en Johanna Helena Lambertina Segers (wnd Maasbree), geb. te Maasbree, modinette.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pascalle H. M. M., geb. te Ulestraten.

2.              Marcel A. J. W. Bartholomeus, geb. te Ulestraten, volgt XIIh.

 

 

XIv.          Johannes Gerardus Josephus Bartholomeus, zn. van Henricus Bartholomeus (Xt) en Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. te Itteren, Kadaster, tr. te Bunde met Linda Olzheim, dr. van Pieter Joseph Hendricus Olzheim en Renee Huguette Luciene Saunier, geb. te Gelze en Rijen, Cheffin.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Athyca, geb. te Ulestraten.

2.              Danny Bartholomeus, geb. te Roermond, volgt XIIi.

 

 

XIw.        Jo. A. H. Bartholomeus, zn. van Henricus Bartholomeus (Xt) en Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. te Itteren, Wachtmeester Rijkspolitie te water, tr. te Maastricht met M. M. Stassen, geb. te Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marc M, geb. te Maastricht.

2.              Cindy C. H., geb. te Maastricht. tr. met Patric Tillie zn. van Leon Tillie en Lia Bak

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderenL

 

                 1. Cťdic.

                 2. Maxime.

                 3. Evi. 

 

 

XIx.          G. M. L. (Lily) Bartholomeus, dr. van Henricus Bartholomeus (Xt) en Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. te Itteren, Kleuterleidster, tr. met M. H. Peters, geb. te Maastricht, wnd Born, ovl.  8‑9‑2004, gecr. te Geleen op 13‑9‑2004.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Liney Peters, geb. te Maastricht, volgt XIIj.

2.              Fred Peters, wnd Krimpen aan de IJssel, relatie met Wendy N.N.

 

 

XIy.          Johny Gast de, zn. van Simon Hubertus Egbertus Gast de, wnd Oude Tweebergerpoort 7a Maastricht, v/h Kuilenstraat Rothem-Meerssen.) en Anna Hubertina Leonie Bartholomeus (Xv), geb. op 28‑1‑1942, ovl. op 1‑9‑2015, gecr. te Eijsden op 7‑9‑2015, relatie met Jose Franssen.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Desiree.

2.              Dennis.

3.              Marco, ovl. voor 2015.

 

 

XIz.          Henri Marie Johannes (Henk) Bartholomeus, zn. van Johannes Hubertus Ferdinand Bartholomeus (Xw) en Maria Hubertina Pleumeekers, geb. te Maastricht, relatie (1) met Hendrika Nicolasina (Henny) Kessen, dr. van Hubertus Kessen en Helena Lijf van, geb. te Maastricht op 9‑4‑1946, ovl. te Maastricht op 6‑3‑1982.

 

                 Uit deze relatie 2 dochters:

1.              Helena Hendrika (Wendy) Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIIk.

2.              Maria Jacoba (Tamara) Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIIl.

 

 

                 Henri Marie Johannes (Henk) Bartholomeus, tr. (2) te Maastricht met Johanna Maria Mathea Gerven van, dr. van Emanuel Chrestiaan Joseph Gerven van en Louisa Johanna Hoezen, geb. te Tegelen op 20‑4‑1954, ovl. te Maastricht op 24‑6‑2000.

                

 

 

XIaa.       Antoinette Theresia Lamb: Hub: Bartholomeus, dr. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, geb. te Maastricht op 9‑9‑1931, ovl. te Amersfoort op 22‑3‑1997, begr. te Maastricht, tr,  met J. Wienen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Christer Bartholomeus, wnd Kristianstad Zweden, relatie met Tommy Johansson.

2.              Patrick Bartholomeus, wnd Heemskerk, relatie met Gre Wonderen Van.

 

 

XIab.      Cornelia Hubertina Mart: Marg: Bartholomeus, dr. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, geb. te Maastricht op 18‑8‑1932, wnd Visť, ovl. te Hermalle‑sous‑Argenteau [BelgiŽ] op 14‑5‑2014, begr. te Haccourt [BelgiŽ] op 17‑5‑2014, tr. te Maastricht op 20‑6‑1956 met Joseph A Schoonbrood, geb. te Maastricht op 29‑10‑1927, ovl. te Visť [BelgiŽ] op 17‑6‑2011.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Philippe Schoonbrood, tr. met Nancy Delhalle.

2.              Myriam.

3.              Mireille Schoonbrood, tr. met Henry Leenders.

 

 

XIac.       Carles Eugene Marie Pierre Lambert Bartholomeus, zn. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, geb. te Maastricht, tr. te Maastricht met Wilhelmine Jeanette Marie (Willy). Vaesen, geb. Maastricht 8-2-1934, overl. Sittard 8-11-2016, crem. 12-11-2016, dr. van Pie Vaesen en M.C.H. of M.J. Bollen of KŁpers, wnd Munstergeleen. 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

1.              Titus Maria Christiaan Bartholomeus, geb. te Geleen, werktuigkundige, relatie met D Drunnen, geb. te Vucht.

2.              Veroniq A. P. B. Bartholomeus, geb. te Geleen, volgt XIIm.

3.              Raymond Martinus Maria, geb. te Geleen, Weg en Waterbouw tr. met N.N. tr. 2 Anelies Dirckx.

                 kinderen: 

                

1.             Alphonsine Wilhelmine Eugenie (Yvonne) BartholomeusPedagogisch medewerker, geb te Eindhoven, volgt XIIald

2.             Martinus Gertuda Petrus (Maarten) Bartholomeus, natuurkundige, geb te Eindhovenvolgt XIIalc 

3.             Renť Paul Marie (Paul) Bartholomeus, werktuigbouwkundige, geb te Eindhoven, volgt XIIale

4.             Ellis Josephien Cornelia (Ellis) Bartholomeusplay alchemist (EllisInWonderland.nl), geb te Eindhoven

 

XIIald.          Alphonsine Wilhelmine Eugenie (Yvonne) Bartholomeus, dr. van  Ir. Martinus Hubertus Lambertus Petrus Bartholomeus  (XIad) en  Alice E. M. Gilissen, Pedagogisch medewerker, tr.  met Willem Raaymakers.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Martje Raaymakers, geb te Eindhoven.

2.              Mauke Raaymakersgeb te Eindhoven.
 

XIIale.          Martinus Gertuda Petrus (Maarten) Bartholomeus, zn. van  Ir. Martinus Hubertus Lambertus Petrus Bartholomeus  (XIad) en  Alice E. M. Gilissen, natuurkundige, tr.  met Gisela Annabel van der Doelen.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Gijs Adriaan Bartholomeus, geb te Utrecht.

2.              Eva Elisabeth Bartholomeusgeb te Utrecht.

3.             Rynke Johanna Bartholomeus , geb te Utrecht.

 

XIIald.           Renť Paul Marie (Paul) Bartholomeus, zn. van  Ir. Martinus Hubertus Lambertus Petrus Bartholomeus  (XIad) en  Alice E. M. Gilissen, werktuigbouwkundige, tr.  met Pinar Herranz.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Isabel Bartholomeus-Herranz, geb te Barcelona.

2.             Louis Bartholomeus-Herranz geb te Barcelona  .

3.             Rene Bartholomeus-Herranzgeb te Barcelona  .

 

                  

 

XIad.       Ir. Martinus Hubertus Lambertus Petrus Bartholomeus, zn. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings (onderwijzeres), geb. te Maastricht op 14‑4‑1936, ovl. op 9‑5‑1991, begr. te Woensel‑Eindhoven op 14‑5‑1991, tr. te Aken met Alice E. M. Gilissen geb. 3-6-1938, overl. 22-1-2021  begr. Eindhoven.

                Wnd Eindhoven overl. tgv een auto ongeval. De uitvaartdienst werd gehouden 14.5.1991 parochiekerk van St. Jan, Kon. Arthurlaan te Eindhoven begraven algemene begraafplaats Woensel bij de Oude Toren.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1.Alphonsine Wilhelmine Eugenie (Yvonne) Bartholomeus, geb. Eindhoven volgt XII.ald    

 2.Martinus Gertuda Petrus (Maarten) Bartholomeus, geb. Eindhoven, volgt XII.ale

 3. Renť Paul Marie (Paul) Bartholomeus, geb. Eindhoven., volgt XII.alf

 4.Ellis Josephien Cornelia (Ellis), geb. Eindhoven ber. play alchemist (EllisInWonderland.nl)

 

 

 

XIae.       Pierre Eugene Joseph Bartholomeus, zn. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, geb. te Maastricht 2-12-1937, overl. Maastricht 30-5-2020 drankhandelaar, tr. 20-2-1965 met Finy Lemeer geb. ca. 1930, overl. Maastricht 26-2-2018 crematie 3-3-2018.

 

                Handlichtingen Bij beschikking van de Kantonrechter te Maastricht van 3.11.1956 is aan Pierre Eugene Joseph Bartholomeus, geboren op 2 december 1937, ongehuwde zoon van de echtelieden Christiaan Bartholomeus en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, wonende Brusselseweg 492, te Maastricht, beperkte handlichting verleend, omvattende de rechten van meerderjarigheid tot het in gemeenschap met anderen handeldrijven (groothandel en/of kleinhandel) in zwak alcoholische en alcoholvrije dranken, het geheel of gedeeltelijk ontvangen en uitgeven van en het beschikken over zijn inkomsten, het sluiten van verhuring en verpachtingen, het aangaan van alle verbintenissen, tot bovengenoemde handel betrekkelijk in de ruimste zin des woords, behoudens de uitzonderingen, genoemd in artikel 484, lid 2, van Burgerlijk Wetboek. De griffier van Het kantongerecht te Maastricht, Mr. F.Bielders.

 

                 Uit dit huwelijk twee kinderen:

                     1.                 Zoon *17-4-1967 +

2.              Diana Bartholomeus, volgt XIIn.

 

 

XIaf.        Marie Josee Dominica Bartholomeus, dr. van Christiaan Bartholomeus en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, Maastricht 1-2-1939, overl Maastricht 26-5-2017, wnd Gronsveld, relatie met Fernand Kroll, geb. Heerlen 25-6-1937, overl. Maastricht 1-6-2017

 

                 Uit dit huwelijk:

                      1.                 Pascal 

2.                 Maurice.

3.                 Gilbert

 

 

XIag.       Dr. Pierre Marie Theodoor Antoine Bartholomeus, zn. van Christiaan Bartholomeus (Xab) en Isabella Alphonsina Lambertina Hoenings, geb. te Maastricht, werkz.Universiteit Maastricht, relatie met Riet Ledoux.

 

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Vicky Bartholomeus, volgt XIIo.

2.              JerŰme Bartholomeus, volgt XIIp.

3.              Julie.

 

 

XIah.        Mr. Petrus Johannes Leonardus M Bartholomeus, zn. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, Rechtskundig adviseur-Nuenen, tr. te Meerssen met Anna Maria Catharina Fransisca Wijsen, dr. van Jozef Hubert Antoine (Bťr) Wijsen (onderwijzer) en Hubertina Maria Anna Theresia Bert Pans (onderwijzeres), geb. te Meerssen, onderwijzeres.

                 Ridder in Orde van Oranje Nassau (2009).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Monique Hubertina Bernardus Maria Bartholomeus, geb. te Eindhoven, tr. met Jan Adriaan Marie Elst., geb. Geldrop.

                 uit dit huwelijk:

                 a. Sebastiaan Martinus Maria, geb. Geldrop.

                 b. Olivier Kennard Pieter, geb. Geldrop.

2.              Jeroen Hubertus Elisabeth Maria, geb. te Eindhoven. volgt XIIahb

3.              Martijn Gijsbertus Theresia Maria, geb. te Nuenen.    volgt XIIahc

4.              Petrus Martinus Maria, geb. te Nuenen. tr. met Jacoba Maria Carolina Sanders geb. Geldrop.

 

 

 

XIai.        Theresia Josephina Maria T Bartholomeus, dr. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, onderwijzeres, tr. te Meerssen met  Hfd Ir. Gisbertus Antonie Marie Bloem, zn. van Gijsbertus Antonie Bloem  (wnd Maastricht) en Anna Wilhelmina Berndina M Wijdeveld, geb. te Renkum.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johanna Martine.

2.              Marcus Antonius Elisabeth.

 

 

XIaj.         Maria Eugenie Susanne Bartholomeus, dr. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, onderwijzeres, tr. te Meerssen met Antonius Maria Gerardus Meewis, geb. Meerssen 17-10-1941, overl. Meerssen 26-6-2018, crematie, zn. van Joseph Leopold Johannes Hubertus Meewis (vertegenwoordiger) en Anna Gertruda Peters, artsenbezoeker.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Martinus Josef Elisabet,  relatie met Vivian Van Kan.

                 kinderen: Giel, Fleur en Evi 

2.              Jozef Anna Petrus Elisabeth, relatie met Lee-Chandro.

 

 

XIak.       Bernard Jozef Mauritius Bartholomeus, zn. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, Kandidaats socioloog, bankemploye, geb. Meerssen 22-9-1944, overl. Sittard 20-12-2021 crematie Geleen 29-12-2021 tr. te Meerssen met Antonia Maria Imelda Blom, dr. van Lodewijk Jozef Leonard Blom (boekhouder wnd Sittard) en Maria Philiomena Everdina Groenhage, geb. te Sittard, kinderverzorgster.

 

                Lid in de orde van Oranje Nassau, Ere-Presiden Philhamonie Sittard, Grootvorst van de Marotte Zittard.

              Tijdschrift: Duurzaam Bouwen Nummer: DB2002-02 Bladzijde: 11, Wat vindt Bartholomeus ervan? In 'Wat vindt.. ervan?' geven toonaangevende personen hun visie op duurzaam bouwen. De rode draad in hun commentaar komt steeds overeen. Ben Bartholomeus (22-9-1944 te Meerssen) werkt sinds zijn kandidaats sociologie in 1967 bij de Rabobank. Hij was 31jaar algemeen directeur van de vestiging Pey-Posterholt. Eindjaren negentig stond hij aan de wieg van de duurzame nieuwbouw van deze vestiging; inmiddels een in binnen- en buitenland bekend Voorbeeldproject Duurzaam en Energiezuinig Bouwen. Hij gaat binnenkort met de VUT, maar zal binnen en buiten de Rabobank- organisatie actief blijven bij het promoten van duurzaambouwen. (thema's: voorbeeldprojecten, utiliteitsbouw, energie,water, techniek bestaande voorraad, voorraadbeheer, beleid, herstructurering, opdrachtgeverschap) Auteur(s): Postel, Anne Marij.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Bartholomeus Martinus Theresia Louis Bartholomeus, geb. te Sittard, volgt XIIr.

2.              Michel Mathilde Martinus Bartholomeus, geb. te Sittard, volgt XIIs.

 

 

XIal.        Elisabeth Petronella J. M. Bartholomeus, dr. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, Hfd. verpleegkundige Zhs Maastricht, tr. te Meerssen met  Dr. Drs. J. P. Sels, zn. van  Marcel Corneel Sels en Esther Coleta Verbrugghe, geb. te St. Truiden [BelgiŽ], Arts-Internist Azm.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Willem Elisabeth Marie, geb. te Leuven volgt XIIala

2.              Pieter Ester Hubertus, geb. te Leuven.             volgt XIIalb

3.              Stefan Christinae Petrus, geb. te Maastricht. volgt XIIalc

 

 

XIam.    Drs. Martinus Paulis Bernard Marie Bartholomeus, zn. van Martinus Bartholomeus (Xac) en Hubertina Elisa Lahaye, geb. te Meerssen, Socioloog wnd Zaltbommel, tr. te Ulestraten met Marie Theresia Dorothe Henr: Corten, dr. van Frans Reinier Corten (Adj. Dir. Meisjesschool wnd Meerssen en Wilhelmina Geuskens, geb. te Meerssen, kleuterleidster.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Kim, geb. te Bergen op Zoom.

2.              Hans, geb. te Bergen op Zoom.

3.              Joep, geb. te Utrecht.

 

 

XIan.        Ing. Petrus Henricus Joseph (Pierre) Bartholomeus werktuigkundig/gasttechnische ing. zn. van Pieter Joseph Bartholomeus (Xad), tr. met Petronella Gerardine Theresia (Ria) Janssen Radiogisch laborante dr. van Gerard Hubertus Janssen en Gertruda Petronella Sophia Verberne.

 

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.            Dr. Maria Gerdine Theresia (MariŽlle), Bartholomeus, neuroloog, medisch direteur te Nijmegen tr. met Dr. Robertus A.J.M. (Rob) Bernsen neuroloog zn. van Pieter Jan Hendrik Bernsen en Helena Maria Brolmann.

                 kinderen: 

                 a. Andreas Robertus Thomas (Bart).

                 b. Maria Helena Theresia Miriam (Marilťne).

                 c. Robertus Bartholomeus Richard Tobias (Robert).

                 d. Anna Maria Helena Theresia (Annemarie). 

2.              Drs. Ing Petrus Martinus Gerardus (Pierre). Techn: Bedrijfskundige en Energietechniek.

 

 

XIao.       Ing. Henricus Hermanus Marie (Hein) Bartholomeus, zn. van Pieter Joseph Bartholomeus (Xad) en Bertha Gertruda Drost, Civiel ing. Gep. laatste functie Hfd. Openbare Werken, Openbare Ruimte,  gem. Landgraaf, tr. met Anna Augustina Maria Soons, dr. van (Joannes Hubertus Antonius Soons, geb. Spaubeek 27-9-1910, overl. Geleen 7-5-1978, onderwijzer) en (Maria Josephina Gerards, geb. Nuth 26-11-1914, overl. Heerlen 27-1-1993, onderwijzeres).

 

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Bartholomeus Joannes Maria (Bart-Jan), volgt XIIt.

2.              Ing. Josephina Petronella Maria (Joyce),  Bartholomeus, Civiel ing.  tr. met Peter Mathias Joseph (Patrick) Meens  ber. HBO informatica, zn. van Mathias Joseph Maria (Jo) Meens en Maria Hubertus Triepels.

                  kinderen.

                 1.Anna Maria Josephina (Adine).

                 2.Josephina Henrica Petronella (Jolein). 

 

 

XIap.        Maria Theresia Anna (Mies) Bartholomeus, dr. van Pieter Joseph Bartholomeus (Xad) en Bertha Gertruda Drost, tr. met Hubertus Maria Robert (Rob) van De Deynen, zn. van Cornelis Deynen en van Wilhelmina Beumer

                Lerares aardrijkskunde. Werkzame leven begon als docente Aardrijkskunde aan de middelbare school, aanvankelijk in Geleen, later in Heerlen en uiteindelijk aan het toenmalige Nassau College in Heerenveen.

.

                 Uit deze relatie 4 zonen:

                       1.             Jeron Robert Reinier Joseph van Deynen tr. met Karin Postma.  

                 Kinderen:

                 a. Sven.

                 b. Roan. 

2.              Jorrit Cornelis Maria van Deynen tr. met Vera Hoxe

                 kind.

                 Fay Lynn. 

3.              Jasper.

4.              Joseph Hubertus Christiaan (Joep).

 

 

XIaq.        Hubertus Gerardus Johannes Pieter (Bert) Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaf) en Maria Gertruda Eikenboom, geb. te Meerssen, Gep: Rijksambtenaar, tr. te Maastricht met Maria Nicolasina Gertrudis (Margot) Jansen, dr. van Theodorus Jansen (Inkoopchef) en Eugťnie Elisabeth Dinjens, geb. te Maastricht, Kantoorbediende.

                 Samensteller Genealogie Bartholomeus.

 

                                                                                                                       

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marc Pieter Eugene Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIIu

.

                                                                                             

2.              Olga Maria Theodora Bartholomeus, geb. te Maastricht opl: Sociaal Agogisch werkerster, Bejaarde Verzorgster.

 

 

XIar.        Jos M. H. L. Hoofs, dr. van Theodorus Alhonsius Hoofs en Elisabeth Hubertina Bartholomeus (Xag), geb. te Meerssen op 17‑5‑1953, ovl. te Geleen op 15‑10‑2012, gecr. te Geleen op 19‑10‑2012, tr. 1x met Catrien Grissen

                 1. Maidy 

                

                   tr. 2 met Lies Hindriks.

 

                 Uit dit huwelijk 1 kind:

                    1.    Angela.

 

 

XIas.        Johannes Jozef Hubertus Martens, zn. van Pieter Hubert (Pierre) Martens en Marie Leonie Bartholomeus (Xah) (dienstbode), geb. te Meerssen op 1‑7‑1930, wnd Maastricht, ovl. te Maastricht op 22‑3‑1999, Meerssen urneveld, tr. met Josť Duchateau, geb. in 1932, ovl. in 2002, Meerssen urveldveld.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Josť.

2.              Jos.

3.              Andrť.

 

 

XIat.       Eugene Wilhelmus Gerardus Martens, zn. van Pieter Hubert (Pierre) Martens en Marie Leonie Bartholomeus (Xah), geb. te Meerssen op 13‑9‑1941, ovl. te Maastricht op 27‑12‑1998, begr. te Meerssen op 30‑12‑1998, tr. met Paula Rutten, dr. van Pierre (Frans) Rutten en Maria Hubertina Christina Claessens.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Luc.

2.              Roger.

 

 

XIau.        Lou M.L. Bartholomeus, zn. van Johannes Jacobus Bartholomeus (Xai) en Maria Gertruda Kluts, wnd Elsloo, tr.  met Margriet Meijers.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Bianca.

2.              Guido.

 

 

XIav.       Josephus Augustus Heijnens, zn. van Josephus Augustinus Heijnens en Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus (Xak) geb. te Meerssen, Medewerker PLEM, tr. te Valkenburg met Christina Barbara Maria Crutzen, dr. van Frans Crutzen en Maria Josephina Cornelia Wullewevers.

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.            Josephina Augusta Gerardus Maria Heijnens, activiteitenbegeleidster, tr. te Meerssen met Peter Anna Jacobus Marie Aussems, zn. van Joannes Hubertus Aussems en Maria Elise Hubertine Damoiseaux, tekenaar-werkvoorbereider.

 

 

XIaw.      Servatius Maria Heijnens, zn. van Josephus Augustinus Heijnens en Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus (Xak), geb. te Meerssen, ElectriciŽn, tr. te Voerendaal op met Hendrika Margarita Hubertina Moonen, dr. van Michel Moonen en Elisabeth Smeets.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Augustinus Elisabeth (Guido).

2.              Michael Johanna (Mitch).

 

 

XIax.       Elisabeth Johanna Heijnens, dr. van Josephus Augustinus Heijnens en Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus (Xak), geb. te Meerssen, verpleegundige, tr. te Meerssen met Constant Joseph (Stan) Gijselaers, zn. van Matthieu Pierre Gijselaers en Rosa Maria Victorine Smeets, geb. te Ambij op 10‑5‑1950, Dir. Basisschool, ovl. te Maastricht op 6‑1‑1998, begr. te Ambij op 10‑1‑1998.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Rosalie.

2.              Ralf.

3.              Christian.

 

 

XIay.        Ludovicus Gerardus Heijnens, zn. van Josephus Augustinus Heijnens en Anna Maria (Jeanne) Bartholomeus (Xak), geb. te Meerssen, Concierge, tr. te Schimmert met Henriette Francisca Wouters, dr. van Hubert Wouters en Maria Hubertina Timmers, Receptioniste.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jacqui.

2.              Alain.

 

 

XIaz.        Philomene Maria Elisabeth Bartholomeus, dr. van Jozef Franciscus Bartholomeus (Xal) en Anna Hubertina Kockelkoren, geb. te Heerlen, kantoorbediende, tr. te Meerssen met Hubertus Maria Antonius Stienstra, zn. van Anske Stienstra en Maria Ida Cobben, geb. te Heerlen, vertegenwoordiger.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              BjŲrn.

2.              Jeroen.

 

 

XIba.       Hendrica Josephina Johanna M Bartholomeus, dr. van Hubertus Joannes Bartholomeus (Xam) en Josephina Alice Geijselaers, geb. te Meerssen 5-7-1952, overl. Meerssen 5-5-2017, crematie Geleen 20-5-2017, rijksambtenaar, tr. (1) te Meerssen, (gesch.) met Petrus Antonius Marie Pluymakers, zn. van Josef Johannes Pluymakers en Maria Elisabeth Dreessen, geb. te Meerssen, onderwijzer wnd Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

 

 

                 Hendrica Josephina Johanna M Bartholomeus, tr. (2) met Loe Dejong, zn. van Giel Dejong en Helena Franssen.

                

 

XIbb.        Irťne Philomena Hubertina Bartholomeus, dr. van Hubertus Joannes Bartholomeus (Xam)  en Josephina Alice Geijselaers, geb. te Meerssen, bankbediende, tr. te Meerssen met Eduard Marie Pluymakers, zn. van Gerardus Pieter Joseph Pluymakers (wnd Bunde) en Maria Anna Grouwels, geb. te Meerssen, Meet en Regeltechnicus DSM, wnd Bunde.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Laura, geb. te Bunde.

2.              Bart, geb. te Meerssen.

 

 

XIbc.       Lisa Deckers, dr. van Joseph Lambert Hubert Deckers en Anna Maria Tonia Bartholomeus (Xan), relatie met Math Slangen, geb., wnd Meerssen, ovl. te Meerssen op 4‑11‑1998, begr. te Geleen op 9‑11‑1998.

 

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Jean Slangen, volgt XIIv.

2.              Jeanine Slangen, volgt XIIw.

 

 

XIbd.       Jef Herben, zn. van Jozef Hubertus Herben en Maria Elisabeth Bartholomeus (Xao), geb. op 9‑9‑1935, ovl. te Maastricht op 28‑4‑2013, gecr. besloten kring, relatie met Marie Therese Rongen.

 

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Joost.

2.              Inge.

 

 

XIbe.      Pieter Jozef Bartholomeus, zn. van Johannes Bartholomeus (Xap) en Johanna Sibilla Vleugels, geb. te Meerssen, betonarbeider, tr. te Meerssen (gesch. te Meerssen met Anna Maria Martha Vleugels, dr. van Leon Hubertus Vleugels (mijnwerker) en Anna Cecilia Nelissen, geb. te Meerssen, Sorteerster.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Leonardus Anna Cecilia Johan:, geb. te Maastricht.

2.              Johannes, geb. te Maastricht.

 

 

XIbf.        Anna Maria (Miep) Bartholomeus, dr. van Johannes Bartholomeus (Xap) en Johanna Sibilla Vleugels, geb. te Meerssen, tr. (1) te Meerssen, (gesch.) met Albert Giovanni Tumulero, zn. van Giuseppe Tumulero (Mijnwerker wnd Rothem-Meerssen) en Antonia Cornelia Roozen, geb. te Heerlen, Arb.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Roger.

2.              Gino.

 

 

                 Anna Maria (Miep) Bartholomeus, relatie (2) met Peter N.N.

                

 

XIbg.       Henricus Gerardus Maria (Harry) Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaq)  en Maria Helena Duijsings, geb. te Meerssen 22-9-1948, overl. Meerssen 1-102022, crem. Maastricht 7-1-2022, uitvoeder, tr. te Meerssen met Jolanda Barbara Doornbos, dr. van Wilhelmus Doornbos (mijnwerker) en Bertha Slangen, geb. te Maastricht, mede-kokkin.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Miranda Bartholomeus, geb. te Geleen, volgt XIIx.

2.              Bianca Bartholomeus, geb. te Geleen, kerk.huw. te Bocholtz met Erwin Keulers.

 

 

XIbh.       Wilhelmus Gerardus Elisabeth Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaq)  en Maria Helena Duijsings, geb. te Meerssen, touringcar chauffeur, tr. te Valkenburg a/d Geul met H Sleijpen, geb. te Valkenburg a/d Geul.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jeroen Pieter, geb. te Geleen.

 

 

XIbi.        Joseph Hendrikus Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaq) en Maria Helena Duijsings, geb. te Meerssen, chauffeur wnd Zutendaal blg, en Meerssen, Maastricht, ovl. te Maastricht op 23‑3‑2010, gecr. te Geleen op 29‑3‑2010, tr. te Meerssen op 21‑1‑1976 (akte 4) met Hendrica Carlonina Wilhelmina Reinders, dr. van Pierre Reinders (Hfd opzicht wnd Ulestraten Dorpstraat 36) en Leonie Gerarda Sweelssen, geb. te Meerssen op 11‑5‑1956, Typiste, ovl. te Maastricht op 1‑9‑2008, gecr. te Geleen op 5‑9‑2008.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Silvia Bartholomeus, geb. te Heerlen, volgt XIIy.

2.              Claudia Bartholomeus, geb. te Maastricht, volgt XIIz.

 

 

XIbj.         Theodorus Gerardus Bartholomeus, zn. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaq) en Maria Helena Duijsings, geb. te Meerssen, loodgieter, tr. te Meerssen met Irma Hubertina Johanna Cobben, dr. van Gerardus Wilhelmus Cobben (bouwkundig opzichter wnd Meerssen) en Hubertina Arnoldina Severeijns, geb. te Maastricht, verpleegkundige Azm.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Britt.

2.              Judith.

 

 

XIbk.        Mr. Petra Maria Henrica Bartholomeus, dr. van Pieter Hubertus Bartholomeus (Xaq)  en Maria Helena Duijsings, geb. te Meerssen, Eigen advocaten kantoor in Almelo, tr. met Henk Meiborg, Zelfstandig interimmanager (wnd Wierden).

                

                 Drie kinderen geadopteerd uit Colombia. De kinderen kregen naar Spaans recht de dubbelen naam Meiborg Bartholomeus.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Wilmar Meiborg Bartholomeus, geb. te Colombia.

2.              Paula Catherine Meiborg Bartholomeus, geb. te Colombia.

3.              Jonathan Meiborg Bartholomeus, geb. te Colombia.

 

 

XIbl.       Elisabeth Josephina (Elly) Bartholomeus, dr. van Mathieu Bartholomeus (Xar) en Anna Stassen, geb. te Meerssen, confectienaaister, tr. te Meerssen met Gerardus Johannes Maria Deckers, zn. van Alfons Deckers (pomphouder wnd Maastricht) en Hubertina Josephina Menten, geb. te Maastricht, pompbediende.

 

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Chantal.

 

 

XIbm.      Matheus Joseph Bartholomeus, zn. van Mathieu Bartholomeus (Xar) en Anna Stassen, geb. te Maastricht, konstructie-bankwerker DSM, tr. te Bunde met Anna Maria Josephina (Anjo) Hamers, dr. van Andre Hamers en Helena Johanna Fraiquin, geb. te Bunde.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              E.A.H.M. (Eleen), geb. te Meerssen.

2.              C.A.H.A. (Colin), geb. te Meerssen.

 

 

XIbn.        Rob Leenhouts, zn. van Hendrikus Hubertus Johannes (Harry) en Marie Henriette Gertrude Bartholomeus (Xat), relatie met Toos Brant.

 

                 Uit deze relatie 2 dochters:

1.              Vivianne.

2.              Stefanie.

 

 

XIbo.      Johan Mathieu Cornelius Pelt van, zn. van Johan Jozef Marie Pelt van en Maria Antoinette Bartholomeus (Xau) (kapster), geb. te Maastricht, leraar, tr. te Maastricht met Margaretha Maria Barbara Halders, geb. te Wittem.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Karin Maria Carolina Helena, geb. te Cadier en Keer.

2.              Anja Maria Petra, geb. te Maastricht.

3.              Bas Johannes Helena, geb. te Cadier en Keer.

 

 

XIbp.       Maria Gerarda Jonkhout, dr. van Jan Hubert Jonkhout  en Anna Mathilda Ummels (Xbb), geb. te Maastricht, relatie met Hubertus Joannes Janssen, zn. van Hubertus Henricus Janssen (stucadoor, winkelier) en Maria Elisabetha Joanna JŲrissen, geb. te Limbricht.

 

                 Uit deze relatie 4 kinderen:

1.              Henricus Maria Hubertus, geb. te Heerlen.

2.              Leonardus Joannes Maria, geb. te Geulle.

3.              Petronella Stella Maria, geb. te Geulle.

4.              Elmi Hubertus Maria, geb. te Geulle.

 

 

Generatie XII

 

 

XIIa.         Eugenie Oomes, dr. van Robert Marie Thťodore Oomes (XIa) en Annette M. Donker, wnd Leiden, tr. met Jan Hubťr.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Maarten.

2.              Joost.

 

 

XIIb.         Justine Oomes, dr. van Robert Marie Thťodore Oomes (XIa) en Annette M. Donker, wnd Leiden, tr. met Martijn Mierlo van.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Lotte.

2.              Maartje.

 

 

XIIc.         Servaas Oomes, zn. van Robert Marie Thťodore Oomes (XIa) en Annette M. Donker, wnd Leiden, tr. met -- N.N.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Wobbe.

 

 

XIId.        Juliette Caroline Marie (Jule)