naar index

                                                                                          Genealogie van Mozes Wijnhausen 2.

 

      

Data van evt. levende personen

 

geboren na 1911

 

zijn niet vermeld.

 

 

 

update 27.09.2011.

 

                                                                                                                                 

 

I.               Mozes Wijnhausen, geb. circa 1809, Makelaar-koopman, koopman van paarden Valkenburg, relatie met Wilhelmina Simons, geb. te Linn [Duitsland] circa 1814, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wijlre op 2‑7‑1877 akte 21, begr. te Gulpen.

 

                 Uit deze relatie 9 kinderen:

1.              Trosina, geb. te Valkenburg a/d Geul op 5‑1‑1837.

2.              Simon Wijnhausen, geb. te Schin op Geul op 9‑3‑1838, ovl. (81 jaar oud) te Heer op 19‑1‑1920, volgt IIa.

3.              Hendrik, geb. te Schin op Geul op 27‑10‑1839 akte 12, ovl. (37 dagen oud) te Schin op Geul op 3‑12‑1839 akte 17.

4.              David, geb. te Valkenburg a/d Geul op 26‑11‑1840, ovl. (31 dagen oud) te Valkenburg a/d Geul op 27‑12‑1840.

5.              Lodewijk, geb. te Valkenburg a/d Geul op 24‑12‑1841.

6.              Anna Wijnhuijsen, geb. te Valkenburg op 24‑12‑1841, tr. (resp. 26 en 38 jaar oud) te Gulpen op 30‑7‑1868 met Charles (Karel) Kauffman, zn. van Nathan

                 Kauffman (Vleeshouwer te Maastricht (1840 Lanaken)) en Sibilla Rheinmans, geb. te Maastricht op 7‑10‑1829, Beenhouwer te Lanaken, ovl. (70 jaar oud) op

                 20‑6‑1900, begr. te Maastricht.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust Carles Kaufmann echtgenoot van Anna Weinhausen overl. te.. in de ouderdom van 71 jaren/23 siwan 5660/ 20 juni 1900 een dierbaar man, een sterke zuil voor zijn huis, de heer Jesja'ja, zoon van de heer Nathan haLevi van het huis Kaufman. Hij ging naar het eeuwige leven op dinsdag 23 Siwan 660. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

7.              August Wijnhausen, geb. te Valkenburg a/d Geul op 23‑2‑1844, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 14‑2‑1912, volgt IIb.

8.              Jozef, geb. te Valkenburg a/d Geul op 28‑1‑1846.

9.              Annetta Wijnhausen, geb. te Gulpen op 22‑9‑1848 akte 51, tr. (resp. 35 en 40 jaar oud) te Gulpen op 21‑8‑1884 met Marx Stiel, zn. van Jacob Stiel en Helena

                Weinhausen, geb. te Eschweiler [Duitsland] op 24‑11‑1843.

 

 

IIa.            Simon Wijnhausen, zn. van Mozes Wijnhausen (I) (Makelaar-koopman, koopman van paarden Valkenburg) en Wilhelmina Simons, geb. te Schin op Geul op 9‑3‑1838 akte 3, ovl. (81 jaar oud) te Heer op 19‑1‑1920 akte 2, tr. (resp. 48 en 39 jaar oud) (1) te Maastricht op 19‑5‑1886 met Carolina Goldstein, dr. van Michael Goudstein en Jeanette Compris (Zb. te Maastricht), geb. te Maastricht op 29‑8‑1846 7 elloel 5606, ovl. (65 jaar oud) te Gulpen op 8‑11‑1911 5672 akte 51, begr. te Gulpen.

 

                 Simon Wijnhausen, tr. (resp. 48 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Maastricht op 19‑5‑1886 met Clara Sussman, dr. van Mozes Sussman en Pauline Stern, geb. te Bochem [Duitsland] circa 1841, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Gulpen op 24‑6‑1883 akte 37, begr. te Gulpen.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Moritz, geb. te Maastricht op 20‑5‑1869 akte 361, - besneden Maastricht 27.5.1869 -.

2.              Bertha, geb. te Maastricht op 18‑8‑1870 akte 642, wnd Heer, ovl. (72 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943.

3.              Julius Wijnhausen, geb. te Maastricht op 8‑10‑1873, ovl. (69 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑5‑1943, volgt III.

4.              Laura, geb. te Maastricht op 4‑7‑1875 akte 553.

5.              Wilhelmina, geb. te Maastricht op 13‑4‑1878 akte 304.

 

 

III.             Julius Wijnhausen, zn. van Simon Wijnhausen (IIa) en Clara Sussman, geb. te Maastricht op 8‑10‑1873, wnd Maastricht Scharnerweg 12, ovl. (69 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑5‑1943, tr. met Selma Gottschalkx, geb. te Keulen [Duitsland] op 25‑4‑1882, ovl. (51 jaar oud) te Heer op 11‑10‑1933 22 Tisrie 5694 akte 30, begr. te Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              -Wijnhausen.

 

 

IIb.            August Wijnhausen, zn. van Mozes Wijnhausen (I) (Makelaar-koopman, koopman van paarden Valkenburg) en Wilhelmina Simons, geb. te Valkenburg a/d Geul op 23‑2‑1844, Koopman, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 14‑2‑1912, begr. te Maastricht, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Gulpen op 30‑10‑1879 met Henriette Levy, dr. van Isaac Levij (Zonder) en Anna Leibohre, geb. te Keulen [Duitsland] op 27‑6‑1853, ovl. (77 jaar oud) op 15‑5‑1931, begr. te Maastricht.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader August Wijnhausen geliefde echtgenoot van Henriette Levy overleden in den ouderdom van 68 jaren 14 Sjewat 5672, febr. 1912. Een oprecht man, een sterke steun voor zijn huis, de heer Natan, zoon van Mosje. Plotseling werden zijn jaren verkort. Hij stierf met een goede naam bij het lichten van vrijdag 14 Sjevat 672.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde moeder Henriette Levy weduwe van August Wijnhausen overleden in den ouderdom van 78 jaren, 28 Iyar 5691/ 15 mei 1931. Een bescheiden en dierbare vrouw, zij handelde flink ten behoeve van haar huis, Sjeine, dochter van Jitschalk haLevi. Zij stierf met een goede naam aan de vooravond van de heilige sabbat, 28 Ijjar 691.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Oscar Jacob, geb. te Gulpen op 24‑8‑1880 akte 48.

2.              Wilhelmina Wijnhausen, geb. te Gulpen op 4‑3‑1882 akte 14, ovl. (61 jr. oud) te Amsterdam op 30‑5‑1943, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Maastricht op

                 23‑3‑1905 met Mauritz Markens, zn. van Mauritz Markens (Veehandelaar) en Grietje Dam van, geb. te Zwolle op 5‑9‑1876,  wnd Amsterdam Brandtstraat 60,

                 ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 30‑5‑1943.                

                 Onder druk van de omstandigheden hebben zij samen op een dag tussen 17 en 31 mei 1943 een einde aan hun leven gemaakt. Uit dit huwelijk een dochter.

3.              Isaac, geb. te Gulpen op 16‑9‑1885 akte 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21042012