naar index                                                                                                                                                            Genealogie  Samuel.

 

 

 

Data van evt. levende personen geboren na 1913

 

zijn niet vermeld.

 

update 29.11.2013.

 

                                                                                                                                                                                                              

Parenteel van Samuel (Samuel Lemle) Meijer.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Samuel (Samuel Lemle) Meijer, tr. met Maria Anna Jacob.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Samuel , ovl. te St.Goar [Duitsland] op 9‑9‑1817, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Samuel Meijer, zn. van Samuel (Samuel Lemle) Meijer (I) en Maria Anna Jacob, ovl. te St.Goar [Duitsland] op 9‑9‑1817, relatie met Maria Anna Jacob (v/h Maria Seligman).

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Jacob Samuel, geb. te Holzfeld, St. Goor [Duitsland] op 4‑1‑1808, volgt III.

 

Generatie III

 

 

III.             Jacob Samuel, zn. van Samuel Meijer (II) en Maria Anna Jacob, geb. te Holzfeld, St. Goor [Duitsland] op 4‑1‑1808, dienstknecht, beenhakker paardenkoopman Gulpen en Luik, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) (1) te Gulpen op 9‑3‑1833 (akte 1) met Henriette Hertogs, dr. van Louis (Lodewijk) Hartog (Hartogs) (paardenkoopman te Gulpen) en Rebecca Wijngaard, geb. te Maastricht op 23‑3‑1814 (akte 163), ovl. (30 jaar oud) te Maastricht op 29‑4‑1844 (akte 210).

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Samuel, geb. te Gulpen op 15‑6‑1833 (akte 30), ovl. (4 maanden oud) te Gulpen op 26‑10‑1833 (akte 25).

2.              Ludovicus (Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel, geb. te Gulpen op 21‑2‑1835, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 26‑8‑1902, volgt IVa.

3.              Jozef , geb. te Maastricht op 16‑2‑1837 (akte 95), - besneden Maastricht 24.2.1837 -, koopman, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Maastricht op 25‑10‑1864 (akte 192) met Carolina Levie, dr. van David Levie (Koopman te Maastricht) en Klara Abraham Prijs, geb. te Antwerpen [België] op 9‑9‑1847.

4.              Nathalie , geb. te Maastricht op 6‑4‑1839, volgt IVb.

5.              Emanuel, geb. te Maastricht op 6‑6‑1841 (akte 334), - besneden Maastricht 12.6.1841 -.

6.              Helena , geb. te Maastricht op 11‑5‑1843 (akte 313), tr. (resp. 42 en 34 jaar oud) te Eijsden op 21‑8‑1885 (akte 8) met Leonard (Lazar) Coopman, zn. van Israel Coopman (koopman, slachter) en Carolina Canther, geb. te Eijsden op 24‑4‑1851, slachter.

 

                 Jacob Samuel, tr. (resp. 37 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Maastricht op 19‑8‑1845 (akte 116), kerk.huw. te Maastricht op 19‑8‑1845 ingezegend door S. Hertog met Eva Deutz, dr. van Joseph Deutz en Sophia Bonn, geb. te Deutz bij Keulen [Duitsland] circa 1802.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Sophia, geb. te Maastricht op 25‑7‑1846 (akte 415).

 

                 Eva Deutz, dr. van Joseph Deutz en Sophia Bonn, tr. (hoogstens 43 jaar oud) (1) voor 1845 met Joseph Cahn, ovl. voor 19‑8‑1845.

                

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Ludovicus (Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel, zn. van Jacob Samuel (III) (dienstknecht, beenhakker paardenkoopman Gulpen en Luik) en Henriette Hertogs, geb. te Gulpen op 21‑2‑1835 (22 Shevat 5595) (akte 11), Beenhakker wnd Heer-Maastricht, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 26‑8‑1902 (23 Av 5662) (akte 592), begr. te Maastricht, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Maastricht op 9‑11‑1869 (akte 204) (Algemeen Toegangnr: 12.059, Inventarisnr: 187) met Rachel (Regina) Hellendall, dr. van Mozes Hellendall (v/h Moïse Simon) en Mechtildis Andries (v/h Mechtildis André) (Beenhakster), geb. te Maastricht op 16‑8‑1834 (11 Av 5594) (akte 437), ovl. (66 jaar oud) te Maastricht op 1‑11‑1900 (9 Cheshvan 5661) (akte 879), begr. te Maastricht.

                 Tekst op grafsteen: Liefdesherinnering. Hier Rust Een man, groot van daden, Als zijn oogappel (**) waren zijn vrouw en kinderen: De heer Jehoeda, zoon van Ja'akov. Hij ging naar het Eeuwige Leven op dinsdag 23 Av 5662. T.N.Ts.B.H.

                 Tekst op grafsteen: Liefdesherinnering Hier is geborgen Een dierbare vrouw, de kroon van haar echtgenoot en de glorie van haar kinderen, Mevrouw Rechele, dochter van Moshe, Echtgenote van de heer Jehoeda, zoon van Ja'akov. Zij ging met een goede naam naar het Eeuwige Leven donderdag 9 Cheshvan 5661.
T N Ts B H
.

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Mauritz L. Samuels, geb. te Maastricht op 8‑9‑1870, ovl. (77 jaar oud) te Maastricht op 20‑5‑1948, volgt Va.

2.              Jacques , geb. te Maastricht op 14‑6‑1872, ovl. (70 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943, volgt Vb.

3.              Simon, geb. te Maastricht op 19‑12‑1873 (akte 1001), - besneden Maastricht 27.12.1873 -, ovl. (8 maanden oud) te Maastricht op 15‑9‑1874 (akte 550).

4.              Jules , geb. te Maastricht op 28‑3‑1875, volgt Vc.

5.              Alphonse, geb. te Maastricht op 20‑5‑1878 (akte 415), - besneden Maastricht 27.5.1878 -, ovl. (2 jaar oud) te Maastricht op 22‑5‑1880 (akte 410).

 

 

IVb.          Nathalie Samuel, dr. van Jacob Samuel (III) (dienstknecht, beenhakker paardenkoopman Gulpen en Luik) en Henriette Hertogs, geb. te Maastricht op 6‑4‑1839 (akte 208), tr. (beiden 26 jaar oud) te Maastricht op 14‑3‑1866 (akte 53) met Simon Vissers, zn. van Joannes (Jan) Vissers (beenhakker) en Helena Daniels, geb. te Maastricht op 26‑10‑1839 besneden Maastricht 2.11.1839, beenhakker te Maastricht.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Henriette, geb. te Maastricht op 31‑12‑1866 (akte 1032).

2.              Geertruid, geb. circa 6‑1868, ovl. (minder dan één jaar oud) te Maastricht op 30‑9‑1868 (akte 588).

3.              Jozef, geb. te Maastricht op 13‑8‑1869 (akte 597), - besneden Maastricht 20.8.1869 -.

4.              Suzanna, geb. te Maastricht op 2‑8‑1871 (akte 585).

5.              Alphonse, geb. te Maastricht op 16‑9‑1879 (akte 729).

 

Generatie V

 

 

Va.           Mauritz L. Samuels, zn. van Ludovicus (Yehuda zn v. Ya'ako) (IVa) (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall, geb. te Maastricht op 8‑9‑1870 (12 Eloel 5630) (akte 696), - besneden Maastricht 15.9.1870 -, koopman, ovl. (77 jaar oud) te Maastricht op 20‑5‑1948 (11 Iyar 5708) (akte 292), begr. te Maastricht, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Sittard op 30‑5‑1899 (akte 25) met Sophia Soesman, dr. van Karel (Charles) Soesman (Koopman Wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337) en Jetta (Henriette) Goldstein (bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8), geb. te Sittard op 30‑5‑1876 akte 63, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Voorburg circa 1964.

                 tekst op grafsteen: Hier Rust De heer Moshe, zoon van de heer Jehuda. Hij ging naar zijn Eeuwigheid Donderdag 11 Iyar in het jaar 5708. T N Ts B H.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Olga Samuel, geb. te Maastricht op 13‑5‑1900, ovl. (42 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942, volgt VIa.

2.              Louis Charles, geb. te Maastricht op 6‑1‑1904 (akte 41) - besneden Maastricht 16.1.1904-, ovl. (11 dagen oud) te Maastricht op 17‑1‑1904 (akte 57).

3.              Louise Henriette , geb. te Maastricht in 4‑1907, volgt VIb.

 

Vb.           Jacques Samuel, zn. van Ludovicus (Yehuda zn v. Ya'ako)  (IVa)  (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall, geb. te Maastricht op 14‑6‑1872 (akte 471), - besneden Maastricht 21.6.1872 -, koopman Amsterdam Brachthuijzerstr. 2, ovl. (70 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) (1) te Sittard op 28‑10‑1902 (akte 35) met Josephina Goldstein, dr. van Abraham Goldstein en Jeannette (Schenla) Hellendag, geb. te Sittard op 7‑6‑1867, ovl. (36 jaar oud) te Sittard op 15‑11‑1903 akte 113, begr. te Sittard.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Rosalie, geb. te Sittard op 10‑11‑1903, ovl. (18 dagen oud) te Sittard op 28‑11‑1903 (akte 121).

 

                 Josephina Goldstein, dr. van Abraham Goldstein en Jeannette (Schenla) Hellendag,

                  

                 Jacques Samuel, tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) (2) te Maastricht op 30‑8‑1910 (akte 161) met Emma Markx, dr. van Lodewijk Markx (Marx-Marckx) (veehandelaar) en Celine Cahnter, geb. te Maastricht op 8‑3‑1879 akte 223, ovl. (64 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Josephina, geb. in 8‑1911, ovl. (37 dagen oud) te Maastricht op 6‑9‑1911 (akte 570) 1 mnd oud.

2.              Vera Rachel, geb. te Maastricht op 20‑10‑1912, ovl. (31 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑11‑1943.

3.              Celine, geb. te Maastricht op 16‑9‑1913, Verpleegster wnd Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 96-110, ovl. (30 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑11‑1943.

4.              N.N., geb. te Maastricht op 28‑4‑1915 (akte 280) (doodgeb.).

5.              Rachel , geb. te Maastricht op 15‑5‑1916, ovl. (27 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 11‑6‑1943, tr. met -- Jong de

 

 

Vc.           Jules Samuel, zn. van Ludovicus (Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel (IVa) (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall, geb. te Maastricht op 28‑3‑1875 (akte 278), - besneden Maastricht 4.4.1875 -, Slager, tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam op 20‑4‑1903 akte reg.11;fol.17 met Betsy Jong De, dr. van Leman Jong De en Hanna Leon de, geb. te Amsterdam circa 1871.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Mathilda Regina , geb. te Maastricht op 19‑2‑1904 (akte 202), tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) te Maastricht op 25‑3‑1926 (akte 78) met Arthur Simon Serphos, zn. van Salomon Simon Serphos en Aline Marx, geb. te Enschede op 7‑8‑1890.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Olga Samuel, dr. van Mauritz L. Samuels (Va) (koopman) en Sophia Soesman, geb. te Maastricht op 13‑5‑1900 (akte 447), ovl. (42 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Maastricht op 5‑10‑1922 (akte 424) met Jacques Meijer Goldstein, zn. van Jacques Meijer Goldstein en Helena Hartoch, geb. te Maastricht op 30‑1‑1892 (akte 95), - besneden Maastricht 8.2.1892 -, vertegenwoordiger wnd Den Haag Weteringkade 22, ovl. (51 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26‑2‑1943.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Sylvain Louis, geb. te 's‑Gravenhage op 19‑6‑1928, ovl. (14 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 12‑10‑1942.

 

 

VIb.          Louise Henriette Samuels, zn. van Mauritz L. Samuels (Va) (koopman) en Sophia Soesman, geb. te Maastricht in 4‑1907 (akte 933), tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Maastricht op 21‑3‑1929 (akte 102) met Leopold Sitters, zn. van Herman Sitters en Flora Itallie, geb. te Meppel op 25‑10‑1899.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Max.

 

                


 

 [Index]