Genealogie van Nicolaas Maes.

naar index

 

Data na 1911 bij evt. levende personen zijn niet vermeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Update 09.10.2010

 

Generatie I

 

I. Nicolaas Maes, relatie met Marie Elisabeth Muijtjens.

 

            Uit deze relatie 5 kinderen:

1. Jean, geb. te Grimby, kanton Mechelen [België] ca. 1768, Landbouwer, tr. (resp. ca. 30 en ca. 22 jr. oud) te Geulle op 20-02-

    1798 (get. Mathieu Engelen, Henrij Egelen, Pierre Maassen, Josephine Grijn) met Jacobine Regine Angelique Grijn, dr. van

    Conraed Grijn en N.N., geb. te Hinsberg [Duitsland] ca. 1776.

2. Pierre, geb. te Bunde ca. 1780, ovl. (ca. 68 jr. oud) te Geulle op 21-11-1848, volgt II

3. Maria Ida, ged. RK te Bunde op 25-02-1784 (get. Joannes Reinerus Maes en Maria Helena Swilsen).

4. Maria Elisabetha, ged. te Bunde op 14-10-1785 (get. Joannes Muutjens en Maria Weers).

5. Martinus, ged. RK te Bunde op 16-01-1789 (get. Martinus Muutjens).

Generatie II

 

II. Pierre Maes, zn. van Nicolaas Maes (I) en Marie Elisabeth Muijtjens, geb. te Bunde ca. 1780, ovl. (ca. 68 jr. oud) te Geulle op 21-11-1848 (get. zoon Joannes Maas 29jr en Notten, akte 25), tr. (resp. ca. 25 en 20 jr. oud) (1) te Bunde op 25-11-1805, kerk.huw. (RK) te Bunde op 26-11-1805 (get. Martinus Maes en Maria Elisabeth Maes) met Joanna Maria Coenen, dr. van Joannes Wenerus Coenen (Landbouwer) en Maria Catharina Janssen, geb. te Meerssen op 13-11-1785, ovl. (27 jr. oud) te Geulle op 21-12-1812.

 

            Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Nicolas, geb. te Geulle op 25-08-1808 (get. Pierre Lonis en Arnold Gijsen), ovl. (9 maanden oud) te Geulle op 09-06-1809

    (get. Jean Hermens en Adam Ramaekers).

2. Anna Elisabeth, ged. te Geulle op 15-05-1810 (get. Martinus Maes en Anna Geertrudis Coenen).

3. Marie Ide, geb. te Geulle op 28-06-1811 (get. Jean Moers en Calmert Carpentier), ovl. (1 jr. oud) te Geulle op 11-12-

   1812 (get. de vader, Jean Gassens en Martin Donckers).

 

Pierre Maes, kerk.huw. (resp. ca. 32 en ca. 28 jr. oud) (2) (RK) te Geulle op 22-06-1812 met Joanna Elisabeth Kerkhoffs, dr. van Wilhelmus Kerkhoffs en Anna Maria Filips, geb. te van Beek ca. 1784, ovl. (ca. 77 jr. oud) te Geulle op 30-11-1861.

 

            Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Maria Elisabeth, geb. te Geulle op 28-01-1813, ovl. (hoogstens 80 jr. oud) voor 03-02-1893, volgt IIIa

2. N.N., geb. te Geulle op 08-03-1815 (doodgeb.).

3. Maria Corlina Maas, geb. te Geulle op 27-06-1816 (get. G.Pipers en H.Alberigs).

4. Joannes Maas, geb. te Geulle op 13-01-1819, ovl. (hoogstens 74 jr. oud) voor 13-04-1893, volgt IIIb

5. Joanna Maria Maas, geb. te Geulle op 06-04-1821, ovl. (hoogstens 78 jr. oud) voor 27-01-1900, volgt IIIc

6. N.N., geb. te Geulle op 09-02-1827 (doodgeb.).

7. N.N., geb. te Geulle op 09-02-1827 (doodgeb.).

Generatie III

 

IIIa. Maria Elisabeth Maes, dr. van Pierre Maes (II) en Joanna Elisabeth Kerkhoffs, geb. te Geulle op 28-01-1813 (get. Jean Gassens en Martin Donckers), ovl. (hoogstens 80 jr. oud) voor 03-02-1893, tr. (resp. 31 en 35 jr. oud) te Geulle op 05-09-1844 (get. Maassen, Tilmans, Zeegers en Paulissen, akte 3) met Franciscus Raemakers, zn. van Pierre Raemaekers (Kleermaker) en Barbara Rijmersdael van, geb. op 06-07-1809, Timmerman, ovl. (ca. 67 jr. oud) in 1877.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Maria Carolina, geb. te Geulle op 12-06-1845, Naaister, tr. (resp. 31 en 35 jr. oud) te Ulestraten op 07-06-1877 (get.

     Raeven Jacobs Vonken Janes, akte 1) met Jan Mathijs Alofs, zn. van Jan Mathijs Alofs en Maria Helena Werdens, geb. te

     Beek op 13-06-1841, Timmerman te Beek, (Jan Mathijs tr. (23 jr. oud) (1) te Beek op 19-10-1864 met Maria Elisabeth

     Keulers..

2. Maria Barbara Ramaekers, geb. te Geulle op 03-02-1849, ovl. (hoogstens 73 jr. oud) voor 20-05-1922, tr. (resp. 44 en 40

    jr. oud) te Ulestraten op 03-02-1893 (get. Geerlings, Jacobs, Stevens en Frissen) met Joannes Paulus Janssen, zn. van Gerardus

    Janssen (Landbouwer, organist) en Maria Agnes Wouters, geb. te Spaubeek op 21-04-1852, Landbouwer wnd Ulestraten, ovl.

   (70 jr. oud) te Ulestraten op 20-05-1922.

 

 

 

IIIb. Joannes Maas, zn. van Pierre Maes (II) en Joanna Elisabeth Kerkhoffs, geb. te Geulle op 13-01-1819 (get. G.Pipers en M.Senty), Landbouwer, smid, wethouder wnd Geulle, ovl. (hoogstens 74 jr. oud) voor 13-04-1893, tr. (resp. 24 en 26 jr. oud) te Ulestraten op 09-11-1843 (get. G.Mulkens, L.Quakx, L.Swelsen en C.Peerbooms) met Anna Maria Janssen, dr. van Paulus Janssen (Landbouwer wnd Uijckhoven blg) en Anna Maria Catharine Reijmersdael van, geb. te Ulestraten op 02-03-1817 (get. Johan Daemen en Renier Schroeders), Landbouwster te Geulle.

 

            Uit dit huwelijk 11 kinderen:

  1. Anna Elizabeth, geb. te Ulestraten op 18-07-1845, tr. (resp. 27 en 29 jr. oud) te Geulle op 21-11-1872 met Willem

      Hubert Brans, zn. van Jan Baptist Brans en Gertrudis Elizabeth Leenders, geb. te Reeckheim [België] op 05-04-1843.

  2. Maria Hubertina, geb. te Ulestraten ca. 1847, ovl. (ca. 27 jr. oud) te Geulle op 06-06-1874 (get. broer Gerardus Janssen en

      Ramakers, akte 21)

  3. Paulus, geb. te Ulestraten op 01-02-1850 (get. Huijdink en Schoenmaekers, akte 5), ovl. (3 maanden oud) te Ulestraten op

      06-05-1850 (get. de vader en P.Raemakers, akte 4).

  4. Anna Maria, geb. te Ulestraten op 10-03-1851, volgt IVa

  5. Maria Anna, geb. te Geulle op 01-08-1852 (get. Lonis en Jonkhout), ovl. (één maand oud) te Geulle op 30-09-1852 (get. de

      vader en Lonis, akte 18)

  6. Anna Barbara, geb. te Geulle op 13-10-1853 (get. Alberigs en Philippens, akte 19).

  7. Anna Barbara, geb. te Geulle ca. 1854, ovl. (hoogstens 72 jr. oud) voor 16-02-1926, volgt IVb

  8. Maria Agnes, geb. te Geulle op 08-07-1855, volgt IVc

  9. Joanna, geb. te Geulle op 15-07-1857 (get. Peerbooms en Lexis, akte 19), ovl. (4 jr. oud) te Geulle op 25-03-1862 (get. de

      vader en Philippens, akte 8).

10. Joannes Lambertus, geb. te Geulle op 16-09-1859 (get. Peerbooms en Lonis, akte 18), ovl. (11 jr. oud) te Geulle op 15-08-

     1871.

11. Martinus Marcus, geb. te Geulle op 24-04-1861 (get. Paulissen en Philppens, akte 10), ovl. (5 jr. oud) te Geulle op 18-04

      -1867 (get. de vader en Paulissen, akte 9).

 

 

 

IIIc. Joanna Maria Maas, dr. van Pierre Maes (II) en Joanna Elisabeth Kerkhoffs, geb. te Geulle op 06-04-1821 (get. M.Sentij en J.F.Lebens), Landbouwster te Geulle, ovl. (hoogstens 78 jr. oud) voor 27-01-1900, tr. (resp. 29 en 27 jr. oud) te Geulle op 07-11-1850 (get. 2x Philippens, Dekkers en Pinxt, akte 6) met Joannes Servaas Jonkhout, zn. van Michel Jonckhout (Akkerman) en Maria Ida Bours, geb. te Geulle op 04-12-1822 (get. M.Sentij en J.F.Lebens), Landbouwer, jachtopziener wnd Geulle, ovl. (hoogstens 69 jr. oud) voor 16-06-1892.

 

            Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Joannes Michael Maria, geb. te Geulle op 23-01-1852 (get. Lonis en Maas, akte 3), Landbouwer, ovl. (71 jr. oud) op 01-02-

   1923, tr. (resp. 33 en 32 jr. oud) te Geulle op 30-04-1885 (get. Penders, Lemmens, Simonis en Vossen) met Anna Mechtildis

    Hoofs, dr. van Johannes Hubertus Hoofs (Landbouwer) en Maria Catharina Ramakers, geb. te Geulle op 12-01-1853 (get.

    Notten en Janssen, akte 3), ovl. (70 jr. oud) op 01-02-1923. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2. N.n., geb. te Geulle op 24-03-1854 (get. C.Peerbooms, akte 4) (doodgeb.).

3. Maria Ida, geb. te Geulle op 21-06-1855 (get. Lonis en Maas, akte 8), ovl. (3 jr. oud) te Geulle op 01-06-1859 (get. de vader

    en Peerbooms, akte 19).

4. Gerardus Hubertus, geb. te Geulle op 27-11-1857 (get. Peerbooms en Lonis, akte 26), Schrijnwerker, ovl. (79 jr. oud) te

    Geulle op 10-06-1937, tr. (resp. 42 en 35 jr. oud) (1) te Meerssen op 27-01-1900 (get. J.Claessen 47 jr, Corvers, Mesters en

    Manger) met Maria Antonia Josephina Claessen, dr. van Peter Hubert Claassens (Landbouwer te Meerssen) en Anna Maria

    Widdershoven, geb. te Meerssen op 07-07-1864, ovl. (37  jr. oud) te Maastricht op 18-04-1902. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr.

    (2) met Maria Janssen, ovl. voor 10-06-1937.

5. Maria Catharina, geb. te Geulle op 01-06-1862 (get. Elissen en Philippens, akte 12), tr. (resp. 30 en ca. 33 jr. oud) te Geulle

    op 16-06-1892 (get. Kengen, 2x Paulissen en Decrauw) met Joannes Jacobs, zn. van Jan Mathijs Jacobs (Landbouwer te Beek)

    en Maria Hubertina Gelissen, geb. te Beek ca. 1859, Rademaker te Beek.

Generatie IV

 

IVa. Anna Maria Maas, dr. van Joannes Maas (IIIb) (Landbouwer, smid, wethouder wnd Geulle) en Anna Maria Janssen (Landbouwster te Geulle), geb. te Ulestraten op 10-03-1851 (get. Schoenmaekers en Mulkens, akte 5), Herbergierste wnd Geulle (1912), tr. (resp. 27 en 31 jr. oud) (1) te Geulle op 20-02-1879 (get. Smeets, Penders 2x Janssen, akte 1) met Joannes Leonardus Vossen, zn. van Joannes Vossen en Maria Barbara Penris (Landbouwster), geb. te Geulle op 14-02-1848, Gemeente Secr:, ovl. (38 jr. oud) te Geulle op 11-06-1886.

 

            Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Elisabeth Hubertina, geb. te Geulle ca. 1882, Naaister, tr. (resp. ca. 30 en ca. 34 jr. oud) te Geulle op 31-10-1912 akte

    12 met Joannes Mathijs Hubertus Janssen, zn. van Joannes Janssen (Klompenmaker, landbouwer) en Anna Mechtildis Notten,

    geb. ca. 1878, Metselaar. Uit dit huwelijk 3  kinderen.

 

Anna Maria Maas, tr. (resp. 36 en 27 jr. oud) (2) te Geulle op 04-07-1887 (get. Smeets Maassen Decrauw Franssen) met Hendrik Joseph Bruls, zn. van Jan Mathijs Bruls (Landbouwer te Merkelbeek) en Anna Maria Pijls, geb. te Merkelbeek op 01-02-1860, Onderwijzer wnd Geulle-Westbroek, ovl. (hoogstens 54 jr. oud) voor 1915.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Agnes, geb. te Geulle op 17-04-1888, ovl. (ca. 66 jr. oud) te Geulle in 1955, tr. (resp. 27 en 28 jr. oud) te Geulle op 24-06-

    1915 met Frans Jozef Simonis, zn. van Frans Andries (Andries) Simonis (Veldwachter, landbouwer) en Johanna Maria

    Keulen, geb. te Geulle op 08-08-1886, Mijnwerker, arbeider, ovl. (93 jr. oud) te Geulle op 11-01-1980.

2. Jan Hubert, geb. te Geulle op 10-04-1889.

3. Mathild, geb. te Geulle op 11-07-1890.

4. Maria Elisabeth, geb. te Geulle op 03-08-1891.

 

 

 

IVb. Anna Barbara Maas, dr. van Joannes Maas (IIIb) (Landbouwer, smid, wethouder wnd Geulle) en Anna Maria Janssen (Landbouwster te Geulle), geb. te Geulle ca. 1854, ovl. (hoogstens 72 jr. oud) voor 16-02-1926, tr. (resp. ca. 39 en 27 jr. oud) te Geulle op 13-04-1893 (get. Paulissen, Janssen, Bruls en Simonis) met Leonard August Janssen, zn. van Johannes Janssen (Landbouwer te Ulestraten) en Maria Catharina Knols, geb. te Ulestraten op 29-09-1865 (get. Last en Petrij, akte 21), Landbouwer, ovl. (72 jr. oud) te Geulle op 11-12-1937.

 

            Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Jan Leonard, geb. te Geulle op 01-02-1894 (get. Adam Janssen en Simonis), Landbouwer, ovl. (63 jr. oud) te Ulestraten op 30-

    11-1957, tr. (resp. 36 en ca. 35 jr. oud) (1) te Ulestraten op 27-02-1930 met Anna Maria Hubertina Mager, dr. van Pieter

    Joseph Mager (Landbouwer wnd Wittem) en Barbara Steinmetzer, geb. te Wittem ca. 16-09-1894, ovl. (ca. 43 jr. oud) te

    Maastricht op 11-03-1938 zhs, tr.(2) met Maria Hubertina Augustina Kengen, dr. van Jozeph Hubertus Kengen (Landbouwer

    Westbroek,Snijdersberg Geulle) en Maria Helena Hubertina Ghijsen, geb. te Geulle op 09-08-1903 (get. Petrus Thijssen en

     Andries Simonis, akte 26), ovl. (80 jr. oud) te Maastricht op 25-03-1984.

2. Jan Willem, geb. te Geulle op 19-09-1895 (get. Paulissen en Penders), ovl. (89 jr. oud) te Geleen op 15-11-1984, tr. met

    Louise Horsmans.

3. Jan Hubert, geb. te Geulle op 30-08-1897 (get. Thijssen en Simonis), Landbouwer, tr. (resp. 28 en 30 jr. oud) te Bunde op 16-

    02-1926 akte 3 met Maria Hubertina Barbara Elisabeth Rouwet, dr. van Antoon Alphons Rouwet (Pachter hoeve Kasteel

    Meerssenhoven, later de Loch) en Maria Sophia Boumans, geb. te Bunde op 17-07-1895. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

 

IVc. Maria Agnes Maas, dr. van Joannes Maas (IIIb) (Landbouwer, smid, wethouder wnd Geulle) en Anna Maria Janssen (Landbouwster te Geulle), geb. te Geulle op 08-07-1855 (get. Lonis en Peerbooms, akte 10), tr. (resp. 30 en 31 jr. oud) te Geulle op 19-11-1885 (get. Paulissen, Philippens, Penders en Pijpers) met Johannes Hubertus Kengen, zn. van Martinus Hubertus Kengen (Landbouwer op de Snijdersberg) en Anna Mechtildis Vossen, geb. te Geulle op 09-07-1854 (get. Philippens en Peerbooms, akte 15), Landbouwer Geulle Snijdersberg, ovl. (37 jr. oud) te Geulle op 21-01-1892, (Johannes Hubertus tr. (resp. 25 en 32 jr. oud) (1) te Geulle op 22-05-1880 (get. Zeegers, Martens, Philippens en Vossen, akte 2) met Maria Catharina Vranken, dr. van Joannes Vrancken en Joanna Catharina Ramaekers.).

 

            Uit dit huwelijk 5 zonen:

1. Martin Hubert Frans, geb. te Geulle op 05-06-1887 (get. L.Maassen en Frans Kengen 24 jr), tr. (resp. 30 en 25 jr. oud) te

    Tegelen op 09-07-1917 met Anna Louisa Henriette Dings, dr. van Willem Dings en Maria Helena Janssen, geb. te Tegelen op

    05-08-1891, ovl. (78 jr. oud) te Tegelen op 23-04-1970. Uit dit huwelijk 2 dochters.

2. Jan Jozef, geb. te Geulle op 26-07-1888 (get. Pijpers en C.Vossen), ovl. (85 jr. oud) te Geulle op 21-08-1973, begr. te Geulle op

    25-08-1973, relatie met Hubertina Crombag, geb. te Beek op 03-12-1886, ovl. (hoogstens 86 jr. oud) voor 1973. Begiftigd

    met Pro Ecclesia et Pontifice. Uit deze relatie 4 kinderen.

3. Hendrik Jozef, geb. te Geulle op 24-10-1889 (get. Pijpers en Jonkhout).

4. Harie (Hendrik Jozef), geb. te Geulle op 01-01-1890, Kaashandelaar, ovl. (58 jr. oud) te Geleen op 08-02-1948, tr. met

    Maria Antoinette Willems, dr. van Jan Antoon Willems en Maria Catharina Elisabeth Dohmen, geb. te Geleen op 11-09-

   1888, ovl. (90 jr. oud) te Spaubeek op 06-12-1978. Ouders juist ?. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

5. Gerard Hubert, geb. te Geulle op 27-09-1891, Assuradeur, notarisklerk, ovl. (73 jr. oud) te Heerlen op 15-03-1965, tr. (resp.

    28 en 25 jr. oud) te Tegelen op 20-09-1920 met Maria Catharina Sibilla Kurstjens, dr. van Alphonius Jacob Kurstjens

    (Fabrikant) en Louisa Gertruda Nelissen, geb. te Tegelen op 27-10-1894. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

Johannes Hubertus Kengen, zn. van Martinus Hubertus Kengen (Landbouwer op de Snijdersberg) en Anna Mechtildis Vossen, tr. (1) met Maria Catharina Vranken, dr. van Joannes Vrancken en Joanna Catharina Ramaekers, geb. te Geulle op 09-10-1847, ovl. (35 jr. oud) te Geulle op 06-03-1883.

 

            Uit dit huwelijk een zoon:

1. Martinus Joseph, geb. te Geulle op 08-04-1881 (get. Pijpers en Notten, akte 9), RK, Priester, ovl. (84 jr. oud) te Echt

    op 30-08-1965.

Priester gewijd in Roermond 31.3.1906, werd als kapelaan te Bunchten, 1914 Kessel. In 1925 benoemd tot pastoor te Grashoek gem. Helden. Van 1932 tot 1935 pastoor te Heel. In 1955 ging hij met emeritaat en vestigde zich te Echt waar hij aldaar overleed.