Parenteel van Joannes (Jacobus-Martinus) Habets.

 

  naar index

 

Data na 1917 van evt. nog levende personen

zijn niet vermeld.

 

Update 14.10.2010

 

Generatie I

 

I. Joannes (Jacobus-Martinus) Habets, ovl. te Meerssen op 14-07-1789, kerk.huw. op 18-10-1750 met Mechtilde (Joanna) Jonckhoudt.

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Martinus, ged. RK te Meerssen op 13-11-1751 (get. Ant. Last en Catharina Jonckhout), ovl. (ca. 29 jr. oud) te Meerssen op 08-10-1781.

2. Maria Agnes, ged. RK te Meerssen op 10-12-1753 (get. Ger. Habets en Corn. Paulissen), ovl. (ca. 65 jr. oud) te Ulestraten op 26-11-1819

    (get. Jacobus Habets broer en Mathijs Frissen -- ongehuwd ? --).

3. Helena, ged. RK te Meerssen op 02-06-1756 (get. Serv. Jonckhout en Maria Habets), ovl. (ca. 20 dagen oud) te Meerssen op 22-06-1756.

4. Michael, ged. RK te Meerssen op 10-05-1757 (get. Mart. Habets en Agnes Bouwens), ovl. (ca. 9 jr. oud) te Meerssen op 22-06-1766.

5. Joannes, ged. RK te Meerssen op 27-10-1759 (get. Joan. Boschouwers en Anna Swelschen).

6. Jacobus, ged. RK te Meerssen op 20-06-1762, ovl. (ca. 90 jr. oud) te Ulestraten op 20-04-1853, volgt II

7. Gerardus, ged. RK te Meerssen op 12-02-1766 (get. Leon. Bours en Agnes Eywoudt).

Generatie II

 

II. Jacobus Habets, zn. van Joannes (Jacobus-Martinus) Habets (I) en Mechtilde (Joanna) Jonckhoudt, ged. RK te Meerssen op 20-06-1762 (get. Casper Habets en Helena Boschouwers), Landbouwer, ovl. (ca. 90 jr. oud) te Ulestraten op 20-04-1853 (get. F.Ramakers schoonzoon 36jr. en Th. ummels, akte 4), tr. (resp. ca. 35 en ca. 25 jr. oud) te Ulestraten op 30-04-1798 met Marie Helene Smitsmans, dr. van Jean Smitsmans en Johanna Lonissen, geb. te Ulestraten, ged. te Meerssen op 12-06-1772, ovl. (hoogstens 66 jr. oud) voor 22-11-1838.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Megtilde, geb. te Ulestraten op 08-03-1799, volgt IIIa

2. Johanna Margaretha, geb. te Ulestraten op 06-05-1800, ovl. (68 jr. oud) te Ulestraten op 26-04-1869, volgt IIIb

3. Marie Agnes, geb. te Ulestraten op 25-05-1803 (get. Jean Philips en Jean Weusten), ovl. (1 jr. oud) te Ulestraten op 08-02-1805 Rene

    Haesen.

4. Jacque, geb. te Ulestraten op 20-03-1805 (get. Henrij Stassen en Gerard Vrancken), ovl. (19 jr. oud) te Ulestraten op 06-03-1825 (get.

    Mathevis Loenis).

5. Marie, geb. te Ulestraten op 04-03-1810 (get. Renier Schroeders en Martin van Reijmersdael), ovl. (1 jr. oud) te Ulestraten op 20-03-1811

   (get. de vader en Mathieu Frissen buur).

6. Johannes, geb. te Ulestraten op 27-06-1813, ovl. (57 jr. oud) te Ulestraten op 27-05-1871, volgt IIIc

Generatie III

 

IIIa. Megtilde Habets, dr. van Jacobus Habets (II) (Landbouwer) en Marie Helene Smitsmans, geb. te Ulestraten op 08-03-1799 (get. de vader J.Habets), tr. (resp. 30 en 31 jr. oud) te Ulestraten op 02-07-1829 (get. JP.Franssen G.Mulkens J.Quax J.Pelsers) met Pierre Gerard Beckers, zn. van Jan Beckers en Maria Ida Campo, geb. te van Heerlen op 10-10-1797, Knecht, landbouwer, ovl. (47 jr. oud) te Ulestraten op 31-07-1845 (get. Jan Habets 31 jr. zwager en R.Notermans).

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Maria Catharina, geb. te Ulestraten op 07-09-1830, ovl. (82 jr. oud) te Ulestraten op 16-05-1913, volgt IVa

2. Johannes, geb. te Ulestraten op 27-02-1832 (get. L.Quax en G.Mulken), Landbouwer, ovl. (88 jr. oud) te Ulestraten op 14-01-1921 akte 2,

    ongehuwd.

3. Jacobus, geb. te Ulestraten circa 1834, Landbouwer, ovl. (ca. 77 jr. oud) te Ulestraten op 01-02-1911 (get. broer Johannes Beckers 75jr.

    landb. te Ulestraten ongehuwd).

4. Philippus Johannes, geb. te Ulestraten op 01-05-1835 (get. G.Mulkens en L.Quax).

5. N.n., geb. te Ulestraten op 20-04-1838 (get. G.Mulkens en L.Quax) (doodgeb.).

6. Francis, geb. te Ulestraten op 15-02-1842 (get. G.Mulkens en Pieter Noben), Landbouwer, ovl. (76 jr. oud) te Ulestraten op 17-04-1918

    akte 8, ongehuwd.

7. Joseph, volgt IVb

 

 

IIIb. Johanna Margaretha Habets, dr. van Jacobus Habets (II) (Landbouwer) en Marie Helene Smitsmans, geb. te Ulestraten op 06-05-1800 (get. Adam Adolf Kerckhoffs officiere de santé 73jr), ovl. (68 jr. oud) te Ulestraten op 26-04-1869 (get. Jakobus Ramackers 27jr. zoon en L.Aarts, akte 9), tr. (resp. 38 en ca. 22 jr. oud) te Ulestraten op 22-11-1838 (get. G.Mulkens, L.Quax, Chr. Krijns en P.Swelsen) met Franciscus Pieter Ramackers, zn. van Francis Raemaeckers (Landbouwer) en Maria Gertrudi Maessen (Werkster), geb. circa 1816, ovl. (ca. 49 jr. oud) op 06-08-1865.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Joannes Jacobus, geb. te Ulestraten op 23-12-1841, tr. (resp. 23 en ca. 23 jr. oud) te Ulestraten op 21-09-1865 (get. Last, Geerlings,

    Schouteten en Aarts, akte 3) met Maria Sebilla Monen, dr. van Eustatius Monen en Johanna Elisabeth Hanen, geb. te Ulestraten in 1842.

 

 

IIIc. Johannes Habets, zn. van Jacobus Habets (II) (Landbouwer) en Marie Helene Smitsmans, geb. te Ulestraten op 27-06-1813 (get. Rene Schroeders en Nicolas Last), Landbouwer, ovl. (57 jr. oud) te Ulestraten op 27-05-1871 (get. Jan Joseph Heusschen 40jr. schoonzoon en L.Aarts, akte 11), tr. (resp. 25 en 30 jr. oud) te Ulestraten op 07-02-1839 (get. G.Mulkens, L.Quax, P.Swelsen en C.Krijns) met Maria Huenen, dr. van Johannes Henen en Maria Catharina Maes, geb. op 06-11-1808.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maria Catharina, geb. te Ulestraten op 12-04-1840 (get. G.Mulkens en L.Quax), ovl. (11 maanden oud) te Ulestraten op 01-04-1841 (get.

    de vader en W.Kreeger).

2. Maria Helena, geb. te Ulestraten op 22-06-1842, volgt IVc

3. Joannes, geb. circa 1846, ovl. (ca. 7 jr. oud) te Ulestraten in 1853 (get. F.Schoenmaeckers, akte 2).

Generatie IV

 

IVa. Maria Catharina Beckers, dr. van Pierre Gerard Beckers (Knecht, landbouwer) en Megtilde Habets (IIIa), geb. te Ulestraten op 07-09-1830 (get. P.Franssen en G.Mulkens), ovl. (82 jr. oud) te Ulestraten op 16-05-1913 (get. Jan Pier Lexis 48 jr. onderwijzer te Berg en Terblijt, akte 9), tr. (resp. 33 en 42 jr. oud) te Ulestraten op 19-11-1863 (get. Last, Moons, Mulkens en Noben, akte 7) met Leonardus Lexis, zn. van Pieter Lexis en Maria Catharina Vossen, geb. te Bunde op 07-12-1820 (get. Hubert Ummels en M.Donckers), Koetsier, rentmeester, ovl. (hoogstens 77 jr. oud) voor 23-04-1898.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jan Pieter, geb. te Ulestraten op 08-08-1864 (get. Frissen en Aarts, akte 14), Onderwijzer te Berg en Terblijt, tr. (resp. 43 en 42 jr. oud) te

    Meerssen op 25-04-1908 (get. Kusters, Swelsen, Lemmens en Bauwens, akte 10) met Anna Maria Magermans, dr. van Willem

    Magermans (Dagloner) en Anna Maria Brouwers (Zb. wnd Meerssen (1908)), geb. te Meerssen op 06-06-1865 (get. Jacobs en G.Jacobs,

    akte 44), Zb.

2. Jacobus, geb. te Ulestraten op 01-09-1867 (get. Petry en Knols, akte 22), ovl. (5 jr. oud) te Ulestraten op 23-08-1873 (get. de vader en

    J.Bekkers  oom, akte 14).

3. Anna Maria Gertrudis, geb. te Ulestraten op 30-06-1874 (get. J.Bekkers en J.Bekkers, akte 7).

4. Anna Maria Gertrudis, geb. te Ulestraten op 29-06-1875, ovl. (88 jr. oud) te Meerssen op 13-04-1964, volgt Va

 

 

IVb. Joseph Beckers, zn. van Pierre Gerard Beckers (Knecht, landbouwer) en Megtilde Habets (IIIa), relatie met Maria Dahlman.

Uit deze relatie een zoon:

1. Peter Joseph, geb. te Schinnen circa 1803, ovl. (ca. 79 jr. oud) te Meerssen op 27-01-1882, relatie met Anna Ritzen, ovl. voor 27-01-1882.

 

 

IVc. Maria Helena Habets, dr. van Johannes Habets (IIIc) (Landbouwer) en Maria Huenen, geb. te Ulestraten op 22-06-1842 (get. G.Mulkens en L.Quax), Landbouwerster te Ulestraten, tr. (resp. 20 en 32 jr. oud) te Ulestraten op 20-11-1862 (get. Muijters, Noben, Last en Jaspar, akte 6) met Johannes Josephus Heusschen, zn. van Jacobus Heusschen (Knecht te St. Maartensvoeren blg, dagl. Rothem-Meerssen) en Elisabeth Lecoeur (Naaister te Nijmegen), geb. te Cadier en Keer op 02-08-1830, ovl. (hoogstens 67 jr. oud) voor 03-02-1898.

 

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

  1. Johannes Joseph Hubertus, geb. te Ulestraten op 23-09-1864 (get. Last en Aarts, akte 17), Landbouwer te Ulestraten, tr. (resp. 33 en 23

      jr. oud) te Ulestraten op 03-02-1898 met Maria Catharina Elisabeth Bouwens, dr. van Pieter Bouwens (Landbouwer wnd Waterval) en

     Maria Catharina Aelmans, geb. te Ulestraten op 25-11-1874.

  2. Josephus Hubertus, geb. te Ulestraten op 15-06-1867 (get. Knols en Aarts, akte 15).

  3. Jakobus Hubertus, geb. te Ulestraten op 13-08-1870 (get. Quax en Notermans, akte 22), ovl. (8 maanden oud) te Ulestraten op 14-04-

      1871 (get. de vader en R.Houben, akte 9).

  4. Maria Hubertine, geb. te Ulestraten op 22-07-1872 (get. Stevens en Raeven, akte 17).

  5. Maria Hubertina, geb. circa 1873, volgt Vb

  6. Maria Helena Hubertina, geb. te Ulestraten op 24-03-1875 (get. Lonissen en Notermans, akte 8).

  7. Karel Hubertus Hendrikus, geb. te Ulestraten op 24-08-1878 (get. Claessens en Notermans, akte 11), ovl. (3 maanden oud) te Ulestraten

      op 28-11-1878 (get. de vader en P.Notermans, akte 22).

  8. Maria Helena Hubertina Heuschen, geb. te Ulestraten op 16-09-1879 (get. Stevens en Brouns, akte 16), tr. (resp. 21 en 35 jr. oud) te

      Ulestraten op 08-09-1901 Huw. akte 11 met Jan Josef Brouwers, zn. van Willem Brouwers (Landbouwer wnd Raar-Meerssen) en Maria

      Elisabeth Knols, geb. te Meerssen op 20-07-1866, Onderwijzer te Sittard.

  9. Johannes Karel, geb. te Ulestraten op 23-06-1881 (get. Geerlings en Aarts, akte 13).

10. Maria Hubertina, geb. te Ulestraten op 31-10-1883 (get. Moulen en Frissen, akte 14).

11. Maria Hubertina, geb. circa 1884, tr. (resp. ca. 40 en ca. 29 jr. oud) te Ulestraten op 22-10-1924 met Martin Winand Petit, zn. van Jan

      Lambert Petit en Maria Hubertina Heijnen, geb. te Fouron le Comte [België] circa 1895, Landbouwer wnd Ulestraten.

12. Renier Hubertus, geb. te Ulestraten op 26-04-1885, volgt Vc

Generatie V

 

Va. Anna Maria Gertrudis Lexis, dr. van Leonardus Lexis (Koetsier, rentmeester) en Maria Catharina Beckers (IVa), geb. te Ulestraten op 29-06-1875, ovl. (88 jr. oud) te Meerssen op 13-04-1964 akte 16, tr. (resp. 22 en ca. 34 jr. oud) te Ulestraten op 23-04-1898 (get. Jacobs Courage Stevens Frissen) met Louis Pieter Demakker, zn. van Pieter Demakker (N.N. wnd Ulestraten) en Maria Agnes Beltgens, geb. te Spaubeek circa 1864, Landbouwer, molenaar aan de Gansbaan, ovl. (ca. 83 jr. oud) te Meerssen op 20-10-1947.

 

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

  1. Anna Maria Agnes (Jes) Demacker, geb. te Meerssen op 24-01-1899, ovl. (104 jr. oud) op 23-04-2003, volgt VIa

  2. Pieter Hubertus Franciscus Macker de, geb. te Meerssen op 29-06-1900, volgt VIb

  3. Anna Maria Catharina Macker de, geb. te Meerssen op 20-04-1902 (get. Guillaume Honee en Pieter Lemeer).

  4. Martha Paulina Demacker, geb. te Meerssen op 13-01-1905 (get. Jozef Kusters en Alphonse Sijben, akte 9).

  5. Maria Emma Leonie Bertha Macker de, geb. te Meerssen op 31-07-1907 (get. Jan Lemmens en Joseph Kusters, akte 130).

  6. Josephus Hubertus Ludovicus, geb. te Meerssen op 21-03-1909 (get. Louis Vrancken en Thoussaint Lemaire, akte 50).

  7. Emma Maria Josephina Demacker, geb. te Meerssen op 08-05-1911 (get. J.Kusters en H.Rouvroye, akte 85), ovl. (75 jr. oud) te Wolder

      op 12-04-1987, tr. met Paul Weert van.

  8. Maria Helena Jeanette Louisa Demacker, geb. te Meerssen op 27-02-1913 (get. Ludovicus Bauwens 61jr. gem. veldwachter en Albert

      Swelsen 46jr.  restaurateur), ovl. (5 jr. oud) te Maastricht op 07-08-1918 overl. 19 uur, folio 122.

  9. Maria Josephine Jacqueline Demacker.

10. Maria Francisca Carolina, geb. te Meerssen op 19-08-1916, ovl. (67 jr. oud) te Heerlen op 04-11-1983, volgt VIc

11. Johannes Hubertus Ludovicus, geb. te Meerssen op 05-01-1920 akte 2, ovl. (60 jr. oud) te Maastricht op 04-06-1980 zhs, begr. te

     Maastricht op 07-06-1980, relatie met Liesje Leerschool.

 

 

Vb. Maria Hubertina Heusschen, dr. van Johannes Josephus Heusschen en Maria Helena Habets (IVc) (Landbouwerster te Ulestraten), geb. circa 1873, tr. (resp. ca. 22 en ca. 32 jr. oud) te Ulestraten op 22-05-1895 (get. Jacobs, Stevens 2x en Frissen) met Joannes Maas, zn. van Johannes Cornelis Maas en Maria Catharina Dederen, geb. circa 1863, landbouwer.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Joseph Hubertus, geb. te Ulestraten op 30-08-1902 (get. J.H.Bouwens en L.Frissen, akte 13), ovl. (83 jr. oud) te Geleen op 04-07-1986, tr.

     met Maria Catharina Elisabeth Akkermans.

2. Maria Helena, geb. te Ulestraten op 23-05-1904 (get. L.Frissen en A.Courage, akte 11).

3. Maria Hubertina, geb. te Ulestraten op 22-10-1907 (get. C.H. Jacobs en L.Frissen, akte 24).

4. Johannes Hubertus, geb. te Ulestraten op 09-11-1909 (get. Th. Urlings en L.Frissen, akte 22).

5. Johannes Hubertus Eugenuis, geb. te Ulestraten in 1917, ovl. (minder dan één jr. oud) te Ulestraten op 23-09-1917 akte 12, oud 10 mnd.

 

 

Vc. Renier Hubertus Heusschen, zn. van Johannes Josephus Heusschen en Maria Helena Habets (IVc) (Landbouwerster te Ulestraten), geb. te Ulestraten op 26-04-1885 (get. Last en Beckers), tr. (resp. 38 en ca. 23 jr. oud) te Ulestraten op 09-01-1924 akte 1 met Maria Josephina Virginie Duisings, dr. van Martinus Joseph Duisings (Landbouwer wnd Beek) en Philomina Hubertina Pluymackers, geb. te Beek circa 1901, N.N. wnd Ulestraten.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jozef Petrus, geb. circa 1925, ovl. (ca. 2 jr. oud) te Ulestraten op 30-01-1927 (get. de vader, akte 2 oud 19 mnd).

Generatie VI

 

VIa. Anna Maria Agnes (Jes) Demacker, dr. van Louis Pieter Demakker (Landbouwer, molenaar aan de Gansbaan) en Anna Maria Gertrudis Lexis (Va), geb. te Meerssen op 24-01-1899 (get. Schepers en Honee, akte 9), ovl. (104 jr. oud) op 23-04-2003, begr. te Meerssen op 26-04-2003, tr. (resp. 51 en 47 jr. oud) te Grubbenvorst op 14-10-1950 met Christiaan Joseph Ludovicus Kerckhoffs, zn. van Wilhelmus Hubertus Kerckhoffs (Landbouwer) en Maria Cornelia Urlings, geb. te Meerssen op 06-11-1902 (get. Joseph Urlings en Pieter Lemeer, akte 183), Landbouwer op de Proosdij, ovl. (64 jr. oud) te Maastricht op 27-12-1966.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Maria Hubertina Agnes Josephina (Miep), volgt VIIa

2. Louis Marie Joseph (Louis), volgt VIIb

 

 

VIb. Pieter Hubertus Franciscus Macker de, zn. van Louis Pieter Demakker (Landbouwer, molenaar aan de Gansbaan) en Anna Maria Gertrudis Lexis (Va), geb. te Meerssen op 29-06-1900 (get. Honee en Lemeer, akte 103), Molenaar, relatie met Jacquline Rosa America, dr. van Baltzar Hubert America (Slager, wnd Meerssen Beekstraat 23) en Anna Maria Raeven, geb. te Meerssen op 09-12-1896 (get. Bouwens en Honee, akte 184), ovl. (75 jr. oud) te Maastricht op 15-09-1972.

Afgelopen maandag is in Huize Beukeloord in Meerssen op 91-jarige leeftijd plotseling Frans de Macker overleden. Frans de Macker maakte tijd deel uit van de Meerssener gemeentepolitiek. In 1933 was hij opvolger van F.Monissen in de raad van de gemeente Meerssen. In 1946 werd De Macker wethouder en plaatsvervangend burgemeester. Deze functie gaf hij op in 1958, maar hij bleef nog tot 1973 actief als gemeenteraadslid.

Uit deze relatie een dochter:

1. Marie-Louise, volgt VIIc

 

 

VIc. Maria Francisca Carolina Demakker, dr. van Louis Pieter Demakker (Landbouwer, molenaar aan de Gansbaan) en Anna Maria Gertrudis Lexis (Va), geb. te Meerssen op 19-08-1916 akte 137, ovl. (67 jr. oud) te Heerlen op 04-11-1983, relatie met Joseph Leonard Hubert Bemelmans, zn. van Mathis Joseph Bemelmans (Architect wnd Meerssen Volderstraat) en Johanna Elisabeth Maria Hubertina Beckers, geb. te Meerssen op 30-09-1908 (get. H.Mesters en J.Kusters, akte 182), wnd Heerlen Voskuilenweg 67, ovl. (81 jr. oud) te Heerlen op 18-12-1989, begr. te Meerssen op 22-12-1989.

Uit deze relatie een zoon:

1. J.L.G..

Generatie VII

 

VIIa. Maria Hubertina Agnes Josephina (Miep) Kerckhoffs, dr. van Christiaan Joseph Ludovicus Kerckhoffs (Landbouwer op de Proosdij) en Anna Maria Agnes (Jes) Demacker (VIa), Apotheker, tr.  met Bernardus Augustinus Josephina Franciscus Brekel van den, zn. van Franciscus Hubertus Josephus Brekel van den en Josephina Maria Maas, Apotheker te Vught.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Agnes Josefien (Jeske), Werkend aan proefschrift in Azm afd. longziekten, tr. met Hans Philip Staal.

2. Franciscus Joseph (Frank), Bedrijfskundige KPN Den Haag.

3. Paul Anton Julius (Paul), Bedrijfskundige Organon Oss.

4. Erik Lodewijk (Erik), Student Hotelschool Tilburg.

 

 

VIIb. Louis Marie Joseph (Louis) Kerckhoffs, zn. van Christiaan Joseph Ludovicus Kerckhoffs (Landbouwer op de Proosdij) en Anna Maria Agnes (Jes) Demacker (VIa), Dierenarts, tr.  met Maria Elizabeth Antoinette (Marlies) Gorissen, dr. van Mathias Joseph Gorissen (Onderwijzer) en Gertrud Finken (Onderneemster Damesmode), Damesmodeverkoopster, huisvrouw.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Christiaan Bernhard Louis (Chris), H.T.S.- sudent informactia.

2. Caroline Agnes Maria (Caroline), Dierenartsassistente.

3. Mathias Louis Marie (Thijs), Havo-student.

4. Sophie Marie Louise (Sofie), Havo-studente.

 

 

VIIc. Marie-Louise Macker De, dr. van Pieter Hubertus Franciscus Macker de (VIb) (Molenaar) en Jacquline Rosa America, Arts, relatie met Frons Poel van de.

Uit deze relatie 4 kinderen:

1. Taco.

2. Sigrid.

3. Foeke.

4. Wildrik.