naar index                                                                                                                                 Genealogie  Fortune.

 

 

 

Data van evt. levende personen geboren na 1911                                                                                           

 

zijn niet vermeld.

 

update 03.10.2011.

 

 

Parenteel van Meijer Moses.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Meijer Moses, geb. voor 1750, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) voor 1808, relatie met Sela Veijt (Vegt), ovl. voor 1808.

                 Uit deze relatie 2 zonen:

1.              Philipe Eijer Fortune v/h Veijt Meyer, geb. te Randijk [Duitsland] op 25‑12‑1773, Koopman wnd 1808 Rue des Hayes, ovl. (61 jaar

                 oud) te Maastricht op 31‑7‑1835.

2.              Nathan Fortune, geb. te Randijk [Duitsland] in 11‑1779, ovl. (80 jaar oud) te Maastricht op 29‑2‑1860, volgt II.

 

 

Generatie II 

 

II.              Nathan Fortune v/h Nathan Meyer, zn. van Meijer Moses (I) en Sela Veijt (Vegt), geb. te Randijk [Duitsland] in 11‑1779, Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes, ovl. (80 jaar oud) te Maastricht op 29‑2‑1860 akte 128, begr. te Maastricht op 1‑3‑1860, tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) te Maastricht op 19‑11‑1811 met Sara Hellendall v/h Sara Hertz, dr. van Mozes Hellendall (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. te Oud Vroenhoven op 12‑1‑1792, ovl. (92 jaar oud) te Maastricht op 22‑9‑1884 akte 676, begr. te Maastricht.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust in vrede Sara Fortune-Hellendall geb. 2 febr. 1792, overl. 22 sept 1884/5645. De dierbare vrouw mevrouw Serche, dochter van de heer Tsevi. Zij stierf 93 jaar oud op maandag 3 Tisjrie en werd begraven op woensdag 5 ervan van het jaar -de mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw- (Ps. 144:4, 645.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Cecile Fortune, geb. te Maastricht op 30‑1‑1813, ovl. (31 jaar oud) te Luik [BelgiŽ] op 23‑10‑1844, volgt IIIa.

2.              Helena Fortune, geb. te Maastricht op 14‑3‑1815, volgt IIIb.

3.              Regina, geb. te Maastricht op 27‑11‑1817 akte 677, ovl. (2 dagen oud) te Maastricht op 29‑11‑1817 akte 742.

4.              Regina, geb. te Maastricht op 13‑9‑1819 akte 565, ovl. (5 jaar oud) te Maastricht op 28‑2‑1825 akte 87.

5.              Meyer, geb. te Maastricht op 12‑2‑1821 akte 112, ovl. (4 jaar oud) te Maastricht op 25‑2‑1825 akte 83.

6.              Jeannette Fortune, geb. te Maastricht op 21‑10‑1822 akte 713, ovl. (23 jaar oud) te Luik [BelgiŽ] op 1‑5‑1846 BS akte 480 Maastricht, tr. (22 jr

                 oud) te Maastricht op 7‑5‑1845 met Joseph Michel, zn. van Moise Michel Verger (Gep. soldaat in het Franse Leger) en Agatha Compris

                 (Dienstbode), geb. te Maastricht, Koopman.  

7.              Hertz Fortune, geb. te Maastricht op 15‑3‑1824, ovl. (80 jaar oud) te Maastricht op 27‑11‑1904, volgt IIIc.

8.              Mozes, geb. te Maastricht op 25‑5‑1825 akte 326, ovl. (17 jaar oud) te Maastricht op 22‑2‑1843 akte 114.

9.              N.N., geb. te Maastricht op 8‑1‑1827 akte 15 (doodgeb.).

 

 

Generatie III 

 

IIIa.           Cecile Fortune, dr. van Nathan Fortune (II) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall, geb. te Maastricht op 30‑1‑1813 akte 62, ovl. (31 jaar oud) te Luik [BelgiŽ] op 23‑10‑1844, relatie met Joseph Straus, geb. circa 1797, Opticien, rentenier te Luik.

                 Uit deze relatie 2 zonen:

1.              Gustave Straus, geb. te Luik [BelgiŽ] op 30‑4‑1838, Gezichtkundige, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Maastricht op 29‑10‑1867 met Flora Hellendall,

                 dr. van Jozef Hellendall (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein, geb. te Maastricht op 2‑11‑1843.

2.              Charles, geb. op 30‑4‑1838 besneden Luik 7.5.1838.

 

IIIb.           Helena Fortune, dr. van Nathan Fortune (II) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall, geb. te Maastricht op 14‑3‑1815 akte 164, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Maastricht op 29‑6‑1836 met Charle Michel, zn. van Mozes Michel en Igatha Compris, geb. te Maastricht op 18‑6‑1814.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Marcus, geb. op 12‑6‑1837 besneden Luik 19.6.1837.

2.              Eduard, geb. op 3‑6‑1841 besneden Luik 10.6.1841.

3.              Theodor, geb. op 5‑5‑1843 besneden Luik 12.5.1843.

4.              Albert, geb. op 19‑6‑1849 besneden Luik 26.6.1849.

 

IIIc.           Hertz Fortune, zn. van Nathan Fortune (II) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall, geb. te Maastricht op 15‑3‑1824 akte 176, ovl. (80 jaar oud) te Maastricht op 27‑11‑1904 akte 765, begr. te Maastricht, tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Maastricht op 11‑6‑1851 met Jeannette Moijse, dr. van Michel Moye en Agatha Compris, geb. circa 1823, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Maastricht op 8‑12‑1909 akte 765, begr. te Maastricht.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust Hertz Fortune echtgenoot van Jeannette Moijse geboren 18 maart 1824, overleden 27 maar 1904. Iemand die bescheiden en rechtschapen van weg was, die de mens liefhad. In de veelheid van zijn weldadigheid en verstandigheid, leidde hij vele jaren de kinderen van zijn gemeente, die "gezegend" riepen jegens hem. Voor zijn vrouw was hij heerlijkheid (tsevi) van glorie, en voor de kinderen van zijn familie een kroon. Is dat niet de heer Tsevi, zoon van Natan. Hij stierf zondag 19 Kislew 664.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust Jeannette Moyse, overleden in den ouderdom van 86 jaren 8 december 1909. Een dierbare vrouw, in de leeftijd van de sterken, een flinke vrouw, in rechtschapenheid waren haar daden. Is dat niet mevrouw Sjeine, dochter van JechiŽl, weduwe van de heer Tsevi, zoon van Natan. Zij ging naar haar eeuwigheid met een goede naam op woensdag de 1ste dag van Chanoeka (inwijdingsfeest) 670.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              N.N., geb. te Maastricht op 4‑3‑1852 akte 109 (doodgeb.).

2.              Agatha Fortune, geb. te Maastricht op 19‑1‑1853 akte 44, ovl. (65 jaar oud) te Maastricht op 29‑12‑1918 26 Tebet 5679 akte 296, begr. te

                 Maastricht, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Maastricht op 22‑6‑1875 met Salomon Horn, zn. van Heimann Horn (Slager) en Helena Seligman Cahen

                 (Dienstmeid), geb. te Sittard op 28‑2‑1846 besneden Sittard 7.3.1846, ovl. (68 jaar oud) te Maastricht op 17‑7‑1914 (24 Tammoez 674),  begr. te

                 Maastricht.  

3.              Marcus, geb. te Maastricht op 25‑11‑1854 akte 800, besneden Maastricht 2.12.1854, ovl. (18 jaar oud) te Maastricht op 26‑5‑1873 akte 365, begr.

                 te Maastricht.

4.              Rosine, geb. te Maastricht op 8‑11‑1856 akte 689, ovl. (1 jaar oud) te Maastricht op 27‑1‑1858 akte 46.

 

 

 

Free counter and web stats

 

 

 

 

14042012