naar index                                                            Genealogie Elikan

 

 

Data van evt. levende personen geboren na 1912

 

 zijn niet vermeld.

 

update 13.01.2012

 

                                                                                                               

 

Parenteel van Jacob Elikan.

 

Generatie I

 

I. Jacob Elikan, tr. met -- N.N.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Simon, geb. circa 1794, ovl. (ca. 79 jr. oud) te Venlo [li] op 26-11-1873, volgt II.

Generatie II

 

II. Simon Elikan, zn. van Jacob Elikan (I) en -- N.N., geb. circa 1794, ovl. (ca. 79 jr. oud) te Venlo [li] op 26-11-1873 akte 182, tr. (hoogstens 27 jr. oud) voor 1821 met Sophia Kahn.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.   Jacob Elekan, geb. te Viersen [Duitsland] op 22-09-1821, ovl. (68 jr. oud) te Venlo [li] op 12-01-1890, volgt IIIa.

2.   Samson Elekan, geb. te Viersen [Duitsland] op 18-01-1823, ovl. (59 jr. oud) te Venlo [li] op 04-12-1882, volgt IIIb.

3.   Anna, geb. te Venlo [li] op 03-09-1824, tr. (resp. 26 en 28 jr. oud) te Venlo [li] op 02-09-1851 met David Wolf, zn. van Abraham Wolf en

      Margaretha Ostermann, geb. te Kaiserwerth [Duitsland] op 16-06-1823.

4.   Aaron, geb. te Venlo [li] op 13-10-1826.

5.   Rebecca, geb. te Venlo [li] op 17-07-1828.

6.   Rosetta, geb. te Venlo [li] op 14-10-1830, volgt IIIc.

7.   Jonas, geb. te Venlo [li] op 29-09-1832.

8.   Henriette, geb. te Venlo [li] op 09-01-1836.

9.   Carolina, geb. te Venlo [li] circa 1838, ovl. (ca. 82 jr. oud) te Groningen [gr] op 11-11-1920, tr. (resp. ca. 34 en 29 jr. oud) te Venlo [li] op 20-

      08-1872 met Frederik Cohen, zn. van Samuel Mozes Heiman Cohen en Natje Mozes Lammers, geb. te Kommerzijl [gr] op 26-08-1842, ovl.

      (hoogstens 77 jr. oud) voor 1920.

10. Josephina Elekan, geb. te Venlo [li] op 04-08-1843, tr. (resp. 21 en 28 jr. oud) te Venlo [li] op 29-11-1864 met Jacob Goudstikker, zn. van

      Elias Salomon Goudstikker en Betje Isak Kijser, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 01-11-1836.

11. Aser, geb. te Venlo [li] op 26-02-1848.

Generatie III

 

IIIa. Jacob Elekan, zn. van Simon Elikan (II) en Sophia Kahn, geb. te Viersen [Duitsland] op 22-09-1821, ovl. (68 jr. oud) te Venlo [li] op 12-01-1890 akte 14, begr. te Venlo [li], tr. (30 jr. oud) te Venlo [li] op 21-06-1852 met Rosetta Frank, dr. van Moises Mendel Frank (Vleeshouwer) en Johanna Marx Jost, geb. te Kaldenkirchen [Duitsland], ovl. te Venlo [li] op 18-08-1885 akte 171.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.   Jeanette, geb. te Venlo [li] op 08-04-1853 akte 71, ovl. (23 jr. oud) te Venlo [li] op 03-01-1877 akte 3.

2.   Gustave, geb. op 24-01-1855, ovl. (60 jr. oud) te Venlo [li] op 31-12-1915, volgt IVa.

3.   Mathilda, geb. te Venlo [li] op 14-10-1857 akte 162, tr. (resp. 32 en 29 jr. oud) te Nijmegen [ge] op 05-08-1890 akte 108 met Jonas Heiman

      Cohen, zn. van Aron Heiman Cohen en Kaatje Marcus, geb. te Leeuwarden [fr] op 21-06-1861, koopman.

4.   Bertha, geb. te Venlo [li] op 19-10-1859 akte 180, tr. (resp. 27 en 30 jr. oud) te Venlo [li] op 25-10-1886 met Meijer Levie, zn. van Pienas

      Levie en Antje Cohen, geb. te Zuidland [zh] op 05-05-1856.

5.   Clara, geb. te Venlo [li] op 22-11-1861 akte 211, ovl. (29 jr. oud) te Venlo [li] op 24-02-1891 akte 47.

6.   Emma Clementina, geb. te Venlo [li] op 09-04-1864 akte 86, tr. (resp. 40 en ca. 32 jr. oud) te Zaandam [nh] op 15-12-1904 akte 210 met

       Salomon Frank, zn. van Nathan Frank (Veearts) en Vrouwgje Trompetter, geb. te Beilen [dr] circa 1872, commies directe belastingen.

7.   Jacob Emanuel, geb. te Venlo [li] op 25-09-1866 akte 195, - besneden Venlo 2.10.1866 -.

8.   Henrietta, geb. te Venlo [li] op 07-06-1869 akte 114, ovl. (5 maanden oud) te Venlo [li] op 02-12-1869 akte 245.

9.   Julius Simon, geb. te Venlo [li] op 07-10-1871 akte 207, tr Venlo [li] met Gijsberdina Adriana Dannis, dr. van Jan Hendrik Dannis en Gijsberta

      Havelaar, geb. te Vught [nb] op 15-08-1881.

10. Sophia Henrietta, geb. te Venlo [li] op 22-06-1874 akte 143, tr. (resp. 24 en ca. 43 jr. oud) te Amsterdam [nh] op 09-03-1899 akte

     reg.8;fol.24 met Salomon Barber, zn. van Philip Salomon Barber en Judik Salomon Laars, geb. te Amsterdam [nh] circa 1856, winkelier.

11. Emmanuel, geb. te Venlo [li], tr. te Veghel [nb] op 19-08-1902 akte 29 met Marianna Winter, dr. van IsraŽl Winter De (Veehandelaar) en

      Regina Jongh de, geb. te Veghel [nb].

 

IIIb. Samson Elekan, zn. van Simon Elikan (II) en Sophia Kahn, geb. te Viersen [Duitsland] op 18-01-1823, ovl. (59 jr. oud) te Venlo [li] op 04-12-1882 akte 202, tr. (resp. 29 en 30 jr. oud) te Venlo [li] op 11-01-1853 met Sophia Wolf, dr. van Rosette Ostermann en Samuel Wolf, geb. te Sudlohn [Duitsland] op 26-03-1822, ovl. (82 jr. oud) te Venlo [li] op 29-01-1905, begr. te Venlo [li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jacob, geb. te Venlo [li] op 14-01-1853, ovl. (87 jr. oud) te Maastricht [li] op 05-09-1940, volgt IVb.

2. Adolf, geb. te Venlo [li] op 06-05-1854 akte 92, ovl. (4 maanden oud) te Venlo [li] op 03-10-1854 akte 117.

3. Rozetta, geb. op 01-08-1855, ovl. (54 jr. oud) te Venlo [li] op 27-04-1910, volgt IVc.

4. Clara, geb. te Venlo [li] op 21-01-1859, ovl. (53 jr. oud) te Apeldoorn [ge] op 20-07-1912, volgt IVd.

 

 

IIIc. Rosetta Elikan, dr. van Simon Elikan (II) en Sophia Kahn, geb. te Venlo [li] op 14-10-1830, tr. (resp. 31 en 28 jr. oud) te Venlo [li] op 07-01-1862 met Helle Zondervang, zn. van Moses Heijman Zondervang en Marianne Benjamin Goldstein, geb. te Maastricht [li] op 11-08-1833 akte 419, - besneden Maastricht 18.8.1833 -.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Emile Eugene Zondervan, geb. te Heerlen [li] op 25-10-1864 besneden Heerlen 1.11.1864.

2. Emma Rosalia Zondervan, geb. te Helden [li] op 08-03-1867.

3. Emma Rosalia Zondervan, geb. te Helden [li] op 17-11-1868.

4. Jules Zondervan, geb. te Helden [li] op 17-11-1868.

5. Herman Zondervan, geb. te Helden [li] op 01-05-1870.

 

Generatie IV

 

IVa. Gustave Elekan, zn. van Jacob Elekan (IIIa) en Rosetta Frank, geb. op 24-01-1855, ovl. (60 jr. oud) te Venlo [li] op 31-12-1915 akte 268, begr. te Venlo [li], tr. met Henriette Schnoek of Schnoor, geb. te Bell [Duitsland] op 26-02-1862, wnd Venlo Kleine Kerkstraat 11, ovl. (82 jr. oud) te Auschwitz [Poland] op 08-04-1944.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Arthur Jakob, geb. op 26-12-1885 besneden Venlo 2.1.1886, ovl. (5 jr. oud) te Venlo [li] op 10-12-1891 akte 233, begr. te Venlo [li].

2. Laura Rosetta, geb. te Venlo [li] op 04-01-1891 akte 8.

 

IVb. Jacob Elekan, zn. van Samson Elekan (IIIb) en Sophia Wolf, geb. te Venlo [li] op 14-01-1853 akte 8, ovl. (87 jr. oud) te Maastricht [li] op 05-09-1940, begr. te Maastricht [li], tr. (resp. 27 en 22 jr. oud) te Maastricht [li] op 10-08-1880 met Sophie Weslij, dr. van Zeligman Wesly (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. te Maastricht [li] op 23-06-1858 akte 439, ovl. (84 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Irma, geb. te Maastricht [li] op 19-09-1881, ovl. (77 jr. oud) op 03-01-1959, volgt Va.

2. Jennie, geb. te Maastricht [li] op 27-02-1883 akte 192, ovl. (60 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 28-05-1943, tr. (beiden 29 jr. oud) te Zaandam

    [nh] op 07-08-1912 met Jozeph Weijl, geb. te Meppel [dr] op 04-07-1883, wnd Amsterdam Zomerdijkstraat 14 I, ovl. (59 jr. oud) te Sobibor

    [Poland] op 28-05-1943.

3. Jules, geb. te Maastricht [li] op 22-10-1884 akte 822.

4. Lenonie, geb. te Maastricht [li] op 29-09-1886 akte 812, tr. (resp. 29 en 26 jr. oud) te Maastricht [li] op 25-01-1916 met Jan  Jozef Grummer,

    zn. van Franciscus Hubertus Grummer en Maria Catharina Widdershoven, geb. te Swalmen [li] op 27-12-1889.

5. Alfred, geb. te Maastricht [li] op 16-03-1888 akte 225, wnd Rundstraat 61, Amsterdam, ovl. (54 jr. oud) te Auschwitz [Poland] op 03-09-

    1942.

6. Louis, geb. te Maastricht [li] op 23-09-1890 akte 836, ovl. (51 jr. oud) te Auschwitz [Poland] op 19-08-1942.

7. Helene, geb. te Maastricht [li] op 16-01-1895 akte 64.

 

IVc. Rozetta Elekan, dr. van Samson Elekan (IIIb) en Sophia Wolf, geb. op 01-08-1855, ovl. (54 jr. oud) te Venlo [li] op 27-04-1910 akte 66, begr. te Venlo [li], tr. met Simon Keizer, geb. op 15-11-1850, begr. te Venlo [li].

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Felix Meijer, geb. te Venlo [li] op 10-06-1884 besneden Venlo 17.6.1884, ovl. (77 jr. oud) te Venlo [li] op 31-07-1961, tr. met Kštchen

    SchŲnbach, geb. te Friemersheim [Duitsland] op 24-08-1888, ovl. (82 jr. oud) te Arnhem [ge] op 20-07-1971, begr. te Venlo [li].

2. Herman, geb. op 08-11-1888 besneden Venlo 15.11.1888.

 

IVd. Clara Elekan, dr. van Samson Elekan (IIIb) en Sophia Wolf, geb. te Venlo [li] op 21-01-1859, ovl. (53 jr. oud) te Apeldoorn [ge] op 20-07-1912 BS akte Venlo 152, begr. te Venlo [li], tr. (resp. 26 en 31 jr. oud) te Roermond [li] op 27-01-1885 met Jonas Goudsmit, zn. van Hartog (Duc) Goudsmit (koopman) en Elisabeth Cohen, geb. te Roermond [li] op 08-10-1853, koopman in galanterieŽn, ovl. (76 jr. oud) te Venlo [li] op 22-11-1929 akte 51, begr. te Venlo [li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Bertha Sophie, geb. te Venlo [li] op 12-12-1885, ovl. (57 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943, volgt Vb.

2. Edmund Simon, geb. te Venlo [li] op 13-12-1886, ovl. (56 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943, volgt Vc.

3. Elvira Clara, geb. te Venlo [li] op 05-04-1890, tr. (resp. 26 en 24 jr. oud) te Ridderkerk [zh] op 29-06-1916 met Simon Hartog den, zn. van

    Joel Hartog den en Rozetta Hartog den, geb. te Alblasserdam [zh] op 17-04-1892, zadelmaker.

Jonas Goudsmit, zn. van Hartog (Duc) Goudsmit (koopman) en Elisabeth Cohen, tr. (resp. 62 en 56 jr. oud) (2) te Venlo [li] op 16-11-1915 met Lea Heijmans, dr. van Israel Meijer Heijmans en Dina Goldsmid, geb. te Enschede [ov] op 30-08-1859, ovl. (80 jr. oud) te Voorburg op 09-04-1940.

 

Generatie V

 

Va. Irma Elekan, dr. van Jacob Elekan (IVb) en Sophie Weslij, geb. te Maastricht [li] op 19-09-1881 akte 773, ovl. (77 jr. oud) op 03-01-1959, begr. te Maastricht [li], tr. (beiden 27 jr. oud) te Maastricht [li] op 16-08-1909 met Silvain Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (Beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. te Maastricht [li] op 05-01-1882 akte 15, - besneden Maastricht 12.1.1882 -, ovl. (83 jr. oud) op 05-07-1965, begr. te Maastricht [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Alfred, geb. te Maastricht [li] op 12-08-1910, tr. (resp. 31 en 26 jr. oud) te Amsterdam [nh] op 24-12-1941 met Helene Esther Pitmeester,

     geb. op 10-07-1915.

 

Vb. Bertha Sophie Goudsmit, dr. van Jonas Goudsmit (koopman in galanterieŽn) en Clara Elekan (IVd) geb. te Venlo [li] op 12-12-1885, ovl. (57 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943, tr. (resp. 25 en 36 jr. oud) te Rotterdam [zh] op 31-08-1911 met Nathan Haaff de, zn. van Joseph Haaff de en Henriettea Bosman, geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1874, grossier in geemailleerde ijzerwaren, ovl. (68 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Clara Elivira, geb. te Rotterdam [zh] op 07-12-1913, ovl. (29 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943.

 

Vc. Edmund Simon Goudsmit, zn. van Jonas Goudsmit (koopman in galanterieŽn) en Clara Elekan (IVd), geb. te Venlo [li] op 13-12-1886, koopman, ovl. (56 jr. oud) te Sobibor [Poland] op 30-04-1943, tr. (resp. 27 en 26 jr. oud) te Venlo [li] op 18-12-1913, (gesch. te Roermond [li] op 07-10-1926) met Emilie Gottschalk, dr. van Carl Gottschalk en Johanna Moses, geb. te Geilenkirchen [Duitsland] op 06-01-1887 10 thebeth 5647, ovl. (55 jr. oud) te Venlo [li] op 05-05-1942 akte 158, begr. te Venlo [li].

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Clara Johanna, geb. te Venlo [li] op 09-10-1915, ovl. (28 jr. oud) te Auschwitz [Poland] op 31-07-1944, tr. (resp. 23 en 28 jr. oud) te   Venlo

    [li] op 26-06-1939 met Mozes Salomon Mossel, zn. van Mozes Salomon en Rebecca Snoek, geb. te Antwerpen [an, BelgiŽ] op 17-07-1910,

    Koopman, wnd Volkerakstraat 24 I, ovl. (34 jr. oud) te Midden Europa op 31-07-1944.

 

    

Emilie Gottschalk, dr. van Carl Gottschalk en Johanna Moses, tr. (2) met Hugo Moses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14042012

>