Genealogie Bleijberg

  naar index                                                                                  

update 3-12-2019.

data na 1919 van evt. levende personen

worden niet vermeld.   

 

                                                                                                                                                                                                          

 

Parenteel van Lazarus Bleijberg.

 

Generatie I

 

I. Lazarus Bleijberg, tr. met N.N. Noe.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jeannette, (v/h. Jeannette Lazarus), geb. Gangelt [Duitsland] circa 1728, volgt IIa.

2. Capel Bleijberg (v/h Cappel Noe), geb. Gmund [Duitsland] circa 1754, ovl. (ca. 81 jaar oud) Maastricht [li] op 05-01-1835, volgt IIb.

3. Marie Anne, geb. Maastricht. [li] circa 1755, Beenhakster te Maastricht, ovl. (ca. 79 jaar oud) Maastricht [li] op 26-03-1837, relatie met

   Mozes Hellendall (v/h Hertz Moise) zn. van Mozes Hellendall en Sela Veijt geb. Joodenberg circa 1754. overl. Maastricht 1-10-1823 ber. slager te wnd  Rue des Hayes

4. Helene (Magdaelaine), (v/h Helene Noé. geb. Gmund [Duitsland] circa 1767, ovl. (ca. 86 jaar oud) Maastricht [li] op 29-09-1853, volgt IIc.

 

Generatie II

 

IIa. Jeannette Bleijberg (v/h Jeannette Lazarus), dr. van Lazarus Bleijberg (I) en N.N. Noe, geb. Gangelt [Duitsland] circa 1728, overl. Maastricht op 30-9-1815, tr. met Abraham Ploeg, Slager wnd Maastricht rue des Chassis.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Abraham (v/h Levy Abraham), geb. Zeeberg [Duitsland] circa 1748, Slager te Maastricht Rue des Chassis.

 

IIb. Capel Bleijberg (v/h Cappel Noe), zn. van Lazarus Bleijberg (I) en N.N. Noe, geb. Gmund [Duitsland] circa 1754, Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Capucins no 1022, ovl. (ca. 81 jaar oud) Maastricht [li] op 05-01-1835, akte 11. relatie met Sara Rideau, geb. Mopfendorff [Duitsland] departement Rijn en Moezel op 10-11-1753, ovl. (62 jaar oud) Maastricht [li] op 27-06-1816.

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Moyses Bleijberg (v/h Moïse Cappel), geb. Limmel-Meerssen [li] circa 1792.

2. Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe), geb. Vroenhoven op 09-10-1793, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 18-11-1866, volgt IIIa.

3. Noe Bleijberg, geb. Limmel-Meerssen [li] op 02-08-1795, ovl. (45 jaar oud) Maastricht [li] op 27-10-1840, volgt IIIb.

 

IIc. Helene (Magdaelaine) Bleijberg (v/h Helene Noé), dr. van Lazarus Bleijberg (I) en N.N. Noe, geb. Gmund [Duitsland] circa 1767, Wnd 1808 Maastricht, Rue des Chassis, ovl. (ca. 86 jaar oud) Maastricht [li] op 29-09-1853, akte 506. relatie (1) met Joseph Levij, ovl. voor 1808.

Uit deze relatie een zoon:

1. Herman Valcken (v/h Herman Levy), geb. Gusten circa 1794.

Helene (Magdaelaine) Bleijberg (v/h Helene Noé), relatie (2) met Jacob Lion.

Uit deze relatie een dochter:

1. Sara, geb. Maastricht [li] op 29-07-1798, akte 536.

 

Generatie III

 

IIIa. Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe), dr. van Capel Bleijberg (v/h Cappel Noe) (IIb) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Capucins no 1022) en Sara Rideau, geb. Vroenhoven op 09-10-1793 (3 Cheshvan 5554), huishoudster, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 18-11-1866 (11 Kislev 5627), begr. Maastricht [li] op 20-11-1866 (12 Kislev 5627), tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) Maastricht [li] op 06-08-1818 met Charles Compris, zn. van Salomon Compris (Slager te Meerssen en Maastricht) en Rebecca Hoogenboom (v/h Rebecca Josephs), geb. Meerssen [li] op 24-04-1795 (5 Iyar 5555), Beenhakker, koopman te Maastricht, ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 02-07-1879 (11 Tammoez 5639) akte 419, begr. Maastricht [li] op 03-07-1879 (12 Tammoez 5639).

Teks op grafsteen: Hier rust Carl Compris overleden den 2 juli 1879/5639 in den ouderdom van 84 jaren. Een rechtvaardig en rechtschapen man. Hij ging in zijn onschuld. Is dat niet de geachte heer Efraïm, zoon van de heer Sjelomon Kompris. Hij overleed op woensdag 11 Tammoez en werd begraven op donderdag ervan van het jaar 639.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1. Sara (Sara dr. v Efraim), geb. Maastricht [li] op 11-12-1819, ovl. (69 jaar oud) Gulpen [li] op 16-07-1889, volgt IVa.

2. Jeannette, geb. Maastricht [li] op 24-11-1821 akte 792, ovl. (64 jaar oud) Maastricht [li] op 25-07-1886 akte 454.

3. Rebecca, geb. Maastricht [li] op 16-11-1823, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 23-09-1897, volgt IVb.

4. Noe, geb. Maastricht [li] op 22-10-1825, ovl. (75 jaar oud) Luik [li, België] op 03-07-1901, volgt IVc.

5. Regina, geb. Maastricht [li] op 19-02-1828 akte 107.

6. Moses, geb. Maastricht [li] op 29-04-1830, Landmeter, tr. (resp. 27 en ca. 33 jaar oud) Zutphen [ge] op 20-05-1857 met Eva Levij, dr. van Gompert Isak Levij (Koopman) en Hesje Snijder, geb. Zutphen [ge] circa 1824, Winkelierster.

7. Marianna, geb. Maastricht [li] op 13-12-1832.

8. Conraad, geb. Maastricht [li] op 24-07-1835 akte 442, - besneden Maastricht 1.8.1835 -, ovl. (9 jaar oud) Maastricht [li] op 28-06-1845 akte

    271.

9. Salomon (Sjelomon), geb. Maastricht [li] op 31-01-1838, ovl. (77 jaar oud) Maastricht [li] op 10-03-1915, volgt IVd.

10. Helena.

 

IIIb. Noe Bleijberg (v/h Noe Cappel), zn. van Capel Bleijberg (v/h Cappel Noe) (IIb) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Capucins no 1022) en Sara Rideau, geb. Limmel-Meerssen [li] op 02-08-1795, Beenhakker, ovl. (45 jaar oud) Maastricht [li] op 27-10-1840, akte 540. tr. met Amalia Kauffman, dr. van Jozef Kaufmann en Sophia Leeuwendal, geb. Gatsweiler [Duitsland] circa 1806, ovl. (ca. 29 jaar oud) Maastricht [li] op 21-08-1835 akte 508, overl. om 23 uur.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Mozes, geb. Maastricht [li] op 08-07-1827, akte 384.

2. Sophie, geb. Maastricht [li] op 03-08-1828, akte 414.

3. Sara, dienstbode vertr. uit Maastricht 15.7.1832.

 

 

Generatie IV

 

IVa. Sara (Sara dr. v Efraim) Compris, dr. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (IIIa) (huishoudster), geb. Maastricht [li] op 11-12-1819 akte 813, ovl. (69 jaar oud) Gulpen [li] op 16-07-1889 (17 Tammuz 5649) akte 27, begr. Gulpen [li], tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) Maastricht [li] op 06-06-1844 met Samuel (Shmu'eel zn. v Ya'akov) Wijnhausen, zn. van Jacob Weinhausen en Brunetta (Rose) Hartogs (v/h Bloem Levi), geb. Wanlo [Duitsland] op 25-01-1809 (16 Teveth 5569), ovl. (86 jaar oud) Gulpen [li] op 08-09-1895 (19 Elul 5655), begr. Gulpen [li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Veronica, geb. Gulpen [li] op 19-03-1846 (21 Adar 5606) akte 16, ovl. (79 jaar oud) Maastricht [li] op 22-05-1925 (29 Iyar 5685) akte 310, begr. Maastricht [li], tr. (resp. 42 en 56 jaar oud) Gulpen [li] op 16-01-1889 met  Lodewijk Markx (Marx-Marckx), zn. van Alexander Davit Mariks en Carolina Hertogs, geb. Gulpen [li] op 07-12-1832 akte 53, veehandelaar, ovl. (76 jaar oud) Maastricht [li] op 30-01-1909 (9 Shevat 5669) akte 82.

 

Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader Lodewyk Markx, geliefde echtgenoot van Veronica Weinhausen. Overl. in den ouderdom van 76 jaar te Maastricht 9 Sjewat 5669/30 jan. 1909. Een man die de hemel vreesde, uit de stam van rechtschapenen, die gerechtigheid en rechtschapen najoeg. Is dat niet de heer Jehoeda, zoon van de geleerdengenoot Aleksander. De Heer nam hem weg naar het land van de levenden zondag 9 Sjevat in het jaar 669. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2. Karl (Karel) Weinhausen, geb. Gulpen [li] op 14-05-1848, ovl. (87 jaar oud) Gulpen [li] op 07-01-1936, volgt Va.

3. Anetta, geb. Gulpen [li] op 13-12-1851 akte 56, ovl. (1 jaar oud) Gulpen [li] op 08-04-1853, akte 14.

4. Helena, geb. Gulpen [li] op 18-03-1854, ovl. (50 jaar oud) Gulpen [li] op 17-10-1904, volgt Vb.

5. Antoinetta, geb. Gulpen [li] op 04-09-1856 akte 38, ovl. (86 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-04-1943, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) Gulpen [li] op

    09-01-1883 met Louis Zwanenbergh, zn. van Jacob Zwanenbergh en Petronella Wit de, geb. Uden [nb] op 07-12-1847.

 

 

IVb. Rebecca Compris, dr. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (IIIa) (huishoudster), geb. Maastricht [li] op 16-11-1823 (13 Kislev 5584) akte 722, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 23-09-1897 (26 Elloel 5657) akte 662, begr. Maastricht [li], tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) Gulpen [li] op 26-07-1848 met Abraham Walthausen, zn. van Andreas Walthausen en Frona Stern, geb. Maastricht [li] op 21-03-1818 (13 Adar II 5578) akte 136, ovl. (70 jaar oud) Maastricht [li] op 11-10-1888 (6 Marchesh 5649), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Abraham Walthausen geboren 21 maart 1818, overl. 11 october 1888. Een man, trouw in zijn werk ten behoeve van zijn huis en zijn familie. Is dat niet Avraham, zoon van Asjer. Hij stierf op donderdag 6 Marchesjwan van het jaar 649.

Tekst op grafsteen: Hier rust Rebecca Walthausen geb. Compris overleden 25 sept. 5657/1897 een vrouw, aangenaamd in haar daden, zij deed goede daden al haar dagen. Is dat niet mevrouw Rivka, dochter van Efraïam, echtgenote van Avraham Walthausen. Zij stierf 73 jaar oud op donderdag 26 Elloel 657.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Jeannette, geb. Maastricht [li] op 10-09-1848, volgt Vc.

2. Andreas, geb. Maastricht [li] op 20-04-1851, volgt Vd.

3. Karel, geb. Maastricht [li] op 20-08-1853, ovl. (37 jaar oud) Luik [li, België] op 16-02-1891, volgt Ve.

4. Seraphina, geb. Maastricht [li] op 25-04-1856 akte 290, tr. (24 jaar oud) Maastricht [li] op 17-08-1880 met Jacob Hirsch, zn. van Herman Hirsch

     en Helene Horn, geb. Aken [Duitsland].

5. Leonard, geb. Maastricht [li] op 08-06-1859, volgt Vf.

6. Emanuel, geb. Maastricht [li] op 12-05-1862 akte 372.

7. Gustaaf, geb. Maastricht [li] op 06-01-1865, ovl. (63 jaar oud) Maastricht [li] op 05-11-1928, volgt Vg.

8. Arnold, geb. Maastricht [li] op 06-01-1865, volgt Vh.

9. Carolina, geb. Maastricht [li] op 10-05-1867 akte 355, tr. (28 jaar oud) Maastricht [li] op 27-05-1895 met Raymond Francois Eugene Lambriex,

    zn. van Jan Hubert Eugéne Lambriex en Anias Maria Therese Wauters, geb. Maastricht [li].

 

 

IVc. Noe Compris, zn. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (IIIa) (huishoudster), geb. Maastricht [li] op 22-10-1825 akte 611, slager te Maastricht, ovl. (75 jaar oud) Luik [li, België] op 03-07-1901 (17 Tammoez 661), begr. Eijsden [li], tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) (1) Eijsden [li] op 20-10-1861 met Jacobina Lefebvre, dr. van Pieter Salomon Lefebvre (v/h Salomon Caan) (beenhakker te Eijsden) en Rachel Isaac, geb. Eijsden [li] op 10-12-1835 (19 Kislev 5596) akte 150, ovl. (43 jaar oud) Maastricht [li] op 09-12-1879 (25 Kislev 5640) akte 901, begr. Maastricht [li] op 11-12-1879 (26 Kislev 5640).

Tekst op grafsteen: Hier rust Jacobina Lefebvre echtgenote van Noe Compris. Overl. den 10 dec. 1879/5640 in den ouderdom van 43 jaren. Een bescheiden vrouw, aangenaam in haar wegen, mevr. Breine, dochter van Sjelomo haCohen, echtgenote van de geachte heer Noach Kompris. Zij stierf op woensdag de 1ste van Chanoeka en werd begraven op donderdag de 3de van Chanoeka van het jaar 640.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Salomon Charle, geb. Maastricht [li] op 26-07-1862 besneden Maastricht 2.8.1862.

2. Alexander, geb. Maastricht [li] op 11-12-1863 besneden Maastricht 18.12.1863, ovl. (5 maanden oud) Maastricht [li] op 14-05-1864.

3. Rachel, geb. Maastricht [li] op 02-04-1865, ovl. (77 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-08-1942, volgt Vi.

4. Gustave, geb. Maastricht [li] op 02-12-1866 besneden Maastricht 9.12.1866.

5. Clementine Margaretha, geb. Maastricht [li] op 15-02-1868.

6. Isidoor, geb. Maastricht [li] op 24-03-1871 besneden Maastricht 31.3.1871.

Noe Compris, tr. (resp. 56 en 33 jaar oud) (2) Eijsden [li] op 09-02-1882 met  Regina Hellendall, dr. van Alexander Hellendall en Mietje Hellendall, geb. Eijsden [li] op 11-04-1848 (8 nisan 5608), ovl. (87 jaar oud) Roermond [li] op 07-11-1935 (25 marcheswan 5700), begr. Roermond [li].

 

IVd. Salomon (Sjelomon) Compris, zn. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (IIIa) (huishoudster), geb. Maastricht [li] op 31-01-1838 (5 Shevat 5598) akte 75, besneden Maastricht 7.2.1838, was vele jaren bestuurder van de joodse gemeenten, ovl. (77 jaar oud) Maastricht [li] op 10-03-1915 (25 Adar 5675) akte 161, begr. Maastricht [li], tr. (resp. hoogstens 36 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1875 met Rosalie Simon (Simson), dr. van Abraham Simon en Henriette Wienco, geb. op 27-09-1848, ovl. (80 jaar oud) Apeldoorn [ge] op 27-03-1929 ingeschreven ook te Maastricht.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

1. Henriette, geb. Maastricht [li] op 01-11-1875 akte 891, tr. (resp. 23 en minstens 24 jaar oud) Maastricht [li] op 28-03-1899 met Abraham

    Leopold, zn. van Heimann Bar Abraham Leopold en Veronika Kaufman, geb. Gangelt [Duitsland] voor 1875.

2. Clemence, geb. Maastricht [li] op 16-03-1877, ovl. (49 jaar oud) Maastricht [li] op 25-09-1926, volgt Vj.

3. Pauline, geb. Maastricht [li] op 16-06-1879 akte 486.

4. Helena (Rivka), geb. Maastricht [li] op 09-07-1886 akte 575, ovl. (58 jaar oud) Venlo [li] op 14-09-1944 (Rosj Hasjana 705) vermoord in WO II, begr. Venlo [li], tr. (resp. minstens 24 en minstens 52 jaar oud) na 1911 met Emanuel (Menachem) Maisonpierre, zn. van Simon (Sjim'on) Maisonpierre en Seraphine Souweine, geb. Sittard [li] op 03-11-1858 besneden Sittard 11.3.1858, ovl. (85 jaar oud) Venlo [li] op 14-09-1944 (Rosj Hasjana 705) vermoord door 's vijands hand, begr. Venlo [li].

wnd de Lairessestraat 46hs te Amsterdam. Op 2 sept. 1944 in Sevenum uit onderduik opgespoord en naar het politiebureau in Venlo gebracht en op 14 sept 1944 door de opperwachtmeester Berendsen in de omgeving van het Zwarte Water te Venlo vermoord.

 

 

Generatie V

 

Va. Karl (Karel) Weinhausen, zn. van Samuel (Shmu'eel zn. v Ya'akov) Wijnhausen en Sara (Sara dr. v Efraim) Compris (IVa), geb. Gulpen [li] op 14-05-1848 (11 Iyar 5608) akte 23, - besneden Gulpen 22.5.1848 -, ovl. (87 jaar oud) Gulpen [li] op 07-01-1936 (12 Teveth 5696) akte 3, begr. Gulpen [li], tr. met Henriette (Yetle dr. v. Yitschak) Robens, dr. van Seligman (Yitschak zn. v. Uri) Robens en Sibilla Fohsen (Vasen), geb. Langweiler [Duitsland] circa 1859, ovl. (ca. 58 jaar oud) Gulpen [li] op 05-07-1917 (15 Tammuz 5677) akte 26, begr. Gulpen [li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Julius Wijnhuisen, geb. Gulpen [li] op 23-09-1891, ovl. (51 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 27-10-1942, volgt VIa.

2. Sibilla Weinhuisen, geb. Gulpen [li] op 31-10-1892 akte 62, ovl. (50 jaar oud) Sobibor [Poland] op 21-05-1943, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud)

    Gulpen [li] op 14-03-1917 met Emile Gans, zn. van Meijer Levi Gans (koopman) en Sophia Salomon, geb. Zevenaar [ge] op 30-05-1881 akte 59,

    wnd Zevenaar, ovl. (61 jaar oud) Sobibor [Poland] op 21-05-1943.

3. Martha Wijnhuisen, geb. Gulpen [li] op 01-05-1899 akte 26, ovl. (43 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-08-1942.

 

Vb. Helena Wijnhausen, dr. van Samuel (Shmu'eel zn. v Ya'akov) Wijnhausen en Sara (Sara dr. v Efraim) Compris (IVa), geb. Gulpen [li] op 18-03-1854 akte 15, ovl. (50 jaar oud) Gulpen [li] op 17-10-1904 akte 40, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) Gulpen [li] op 12-07-1875 met Izaak Hertog, zn. van Moses Hertog en Rosa Haas, geb. Susteren [li] op 10-07-1845 akte 36, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1904.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Wilhelmina, geb. Gulpen [li] op 24-12-1881, ovl. (61 jaar oud) Sobibor [Poland] op 02-04-1943, volgt VIb.

 

Vc. Jeannette Walthausen, dr. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 10-09-1848 akte 496, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) Maastricht [li] op 05-05-1875 met Isaac Vissers, zn. van Joannes (Jan) Vissers en Helena Daniels, geb. Maastricht [li] op 02-11-1847 akte 611, - besneden Maastricht 10.11.1847 -, ovl. (64 jaar oud) Luik [li, België] op 05-10-1912 (24 Tishri 5673), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader Isaac Vissers, geliefde echtgenoot van Jeanette Walthausen geb. te Maastricht den 2 nov. 1845, overl. te Luik den 24 Tisrie 5673/5 oct. 1912. Een man die met kracht zijn lendenen omgordde om de wachtpost van zijn huis te bewaken al zijn dagen. Is dat niet de heer Jitschak, zn. van de heer Avraham. Hij stierf op de dag van de heilige sabbat 24 Tisjrie in het jaar 673.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Abraham, geb. Maastricht [li] op 24-01-1876 akte 77.

2. Seraphine, geb. Maastricht [li] op 25-01-1877, ovl. (63 jaar oud) Rijssen [ov] op 18-12-1940, volgt VIc.

3. Eugenie, geb. Maastricht [li] op 10-04-1879 akte 314.

4. Gustave, geb. Maastricht [li] op 18-09-1887 akte 802, ovl. (5 jaar oud) Maastricht [li] op 25-09-1892 akte 706.

5. Bernardine, geb. Maastricht [li] op 21-11-1892 akte 1075, ovl. (7 jaar oud) Maastricht [li] op 08-03-1900 akte 208.

 

Vd. Andreas Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 20-04-1851 akte 285, tr. met Sibilla Daniels, geb. op 14-06-1864.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Arthur, geb. Maastricht [li] op 27-12-1886, akte 1086.

2. Bertha, geb. Maastricht [li] op 11-04-1888 akte 306, ovl. (54 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 13-10-1942, tr. (hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1917 met Henri Adolphe Philipse, ovl. voor 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend, tr. (resp. 29 en 50 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 12-11-1917 met Salie Salm, zn. van Meijer Salm (Graankoopman te Sittard, Putstraat) en Elfrieda Neukamp, geb. Sittard [li] op 18-10-1867 akte 109, Kantoorbediende, ovl. (74 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 13-10-1942.

 

Ve. Karel Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 20-08-1853 (16 Av 5613) akte 556, ovl. (37 jaar oud) Luik [li, België] op 16-02-1891 (8 Adar I 5651), begr. Maastricht [li], tr. (resp. hoogstens 32 en hoogstens 36 jaar oud) voor 1886 met Paulina Simon, geb. Mettmann [Duitsland] in 1850.

Tekst op grafsteen: Hier rust Karel Walthausen geb. 20 aug. 1855/5615, overl. 16 febr. 1891/5651. Hij ruste in vrede - opgerichte steen - van het graf van de geachte heer Sjelomon, zoon van de geachte heer Avraham van het huis Walthauzen. Plotseling plukte de dood hem weg in zijn beste jaren, tot verdriet van het hart van zijn vrouw, tot pijn van zijn jonge kinderen, en tot droefheid van heel zijn familie, op maandag 8 A dar I van het jaar 651.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Gustave Henri, geb. Luik [li, België] op 15-12-1886, ovl. (73 jaar oud) Auvernier [Zwitserland] in 01-1960, volgt VId.

2. Alfred.

 

Vf. Leonard Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 08-06-1859 besneden Maastricht 15.6.1859, tr. met Jennij Daniels.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Claire Helene, geb. Luik [li, België], tr. (Amédée 34 jaar oud) Maastricht [li] op 26-10-1915 met Amédée Markens, zn. van Abraham Markens

    (Koopman te Maastricht) en Fronika Goudberg, geb. Maastricht [li] op 25-08-1881 akte 694.

 

Vg. Gustaaf Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 06-01-1865 akte 26, ovl. (63 jaar oud) Maastricht [li] op 05-11-1928 akte 580, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) Maastricht [li] op 06-11-1894 met Rosa Hellendall, dr. van Godfried Hellendall en Elisa Lefebvre, geb. Maastricht [li] op 21-04-1871 akte 305, ovl. (72 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Alfred, geb. Maastricht [li] op 04-10-1895 akte 973 - besneden Maastricht 11.10.1895 -, ovl. Vermist 25 augustus 1942 wordt gemeld:

   Krankzinnigen instituut Apeldoorn. Op 23-01-1943 gedeporteerd.

 

Vh. Arnold Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris (IVb), geb. Maastricht [li] op 06-01-1865 akte 25, tr. met Elsa Pohly, geb. Wolfenbuettel [Duitsland] op 26-03-1877, ovl. (65 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 19-02-1943.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Helena Elvira, geb. Maastricht [li] op 24-12-1899 akte 1239, wnd Hilversum Gijsb. van Amstelstraat 470, ovl. (42 jaar oud) Auschwitz [Poland]

    op 13-08-1942.

 

 

Vi. Rachel Compris, dr. van Noe Compris (IVc) (slager te Maastricht) en Jacobina Lefebvre, geb. Maastricht [li] op 02-04-1865, ovl. (77 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-08-1942, tr. (resp. één dag oud en 1 jaar oud) Maastricht [li] op 02-04-1865 met Emile Leviticus, zn. van Michiel Leviticus en Hendrina Fitt, geb. Roermond [li] op 19-12-1863 (9 Tebeth 5624), koopman, ovl. (63 jaar oud) Roermond [li] op 29-01-1927 (27 Sjevat 5687) akte 24, begr. Roermond [li].

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Rene, geb. Roermond [li] op 19-11-1899 (17 tammoez 5729) akte 309, ovl. (89 jaar oud) New York [ny, Verenigde Staten] op 03-07-1989.

2. Armand Noë, geb. Roermond [li] op 19-08-1903, koopman, ovl. (41 jaar oud) Nordhausen [Duitsland] op 28-02-1945.

 

 

Vj. Clemence Compris, dr. van Salomon (Sjelomon) Compris (IVd) (was vele jaren bestuurder van de joodse gemeenten) en Rosalie Simon (Simson), geb. Maastricht [li] op 16-03-1877 (2 Niesan 5637) akte 236, ovl. (49 jaar oud) Maastricht [li] op 25-09-1926 (17 Tischrie 5687), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) Maastricht [li] op 24-08-1905 met Abraham Vredenburg, zn. van Benjamin Abraham Vredenburg (Verver) en Willemina Mendels, geb. Arnhem [ge] op 21-09-1872, wnd Maastricht Pater Lemmensstr. 1a, ovl. (70 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Benjamin, geb. Maastricht [li] op 30-08-1906 (9 Eloel 5666), ovl. (33 jaar oud) Obbicht en Papenhoven [li] op 29-12-1939 (17 Tebet 5700), begr.

    Maastricht [li] op 31-12-1939.

Grevenbicht.

Tragisch. - De dienstplichtige sergeant B. Vr, alhier gestationeerd, voelde zich plotseling onwel worden en stortte ter aarde. Hartverlamming had een einde aan zijn leven gemaakt."

Onderaan dezelfde pagina stond een korte rouwadvertentie:

"Heden overleed plotseling onze geliefde zoon en neef Benno VREDENBURG in den leeftijd van 33 jaar.

Uit aller naam: A. Vredenburg, S. Vredenburg-Polak. Maastricht, 29 Dec. 1939. Brusselschestraat 24.

Begrafenis Zondag 2 uur vanaf het Station. Eenige en algemeene kennisgeving.".

Abraham Vredenburg, zn. van Benjamin Abraham Vredenburg (Verver) en Willemina Mendels, tr. (resp. ca. 53 en ca. 40 jaar oud) (2) in 1926 -1939 met Saartje Polak, geb. Rotterdam [zh] op 14-06-1885, ovl. (57 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.

Generatie VI

 

VIa. Julius Wijnhuisen, zn. van Karl (Karel) Weinhausen (Va) en Henriette (Yetle dr. v. Yitschak) Robens, geb. Gulpen [li] op 23-09-1891 akte 59, ovl. (51 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 27-10-1942, tr. met Annie Heijdt, geb. Keulen [Duitsland] op 08-10-1896, ovl. (46 jaar oud) Sobibor [Poland] op 09-07-1943.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Henriette, geb. Keulen [Duitsland] in 1923, ovl. (ca. 20 jaar oud) Sobibor [Poland] op 09-07-1943.

2. Walter, geb. Vaals [li] op 29-07-1925, ovl. (17 jaar oud) Sobibor [Poland] op 09-07-1943.

 

VIb. Wilhelmina Hertog, dr. van Izaak Hertog en Helena Wijnhausen (Vb), geb. Gulpen [li] op 24-12-1881 akte 8, ovl. (61 jaar oud) Sobibor [Poland] op 02-04-1943, tr. met  Leopold Dam van, zn. van Gombregt Dam van en Mina Hertog, geb. Oisterwijk [nb] op 24-07-1887, ovl. (31 jaar oud) Kerkrade [li] op 16-09-1918.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Georg, geb. Dusseldorf [Duitsland] op 06-02-1913, ovl. (29 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-09-1942, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) Amsterdam

    [nh] op 27-03-1940 met Rebecca Dam van, dr. van Louis Dam van en Naatje Mendels, geb. Arnhem [ge] op 04-03-1916, ovl. (26 jaar oud)

    Auschwitz [Poland] op 30-09-1942.

2. Julien, geb. Heerlen [li] op 17-11-1914, ovl. (27 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-09-1942.

3. Karolina Helena, geb. Kerkrade [li] op 09-08-1917, ovl. (25 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 11-12-1942, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Amsterdam

    [nh] op 19-08-1942 met Salomon Boas, zn. van Barend Boas en Klaartje Roet, geb. Amsterdam [nh] op 26-07-1918, ovl. (24 jaar oud) Sobibor

    [Poland] op 14-05-1943.

 

VIc. Seraphine Vissers, dr. van Isaac Vissers en Jeannette Walthausen (Vc), geb. Maastricht [li] op 25-01-1877 akte 68, ovl. (63 jaar oud) Rijssen [ov] op 18-12-1940 akte 95, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) Maastricht [li] op 17-06-1901 met Sali Wolff, zn. van Meijer Simon Wolff (Koopman Sittard Limbrichterstraat 34, Putsstraat 203.) en Jetta (Jeanetta) Soesman (wnd Sittard Putstraat 202), geb. Sittard [li] op 16-04-1874 akte 66, - besneden Sittard 23.4.1874 -, veehandelaar, ovl. (65 jaar oud) Apeldoorn [ge] op 05-05-1939.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Jeannette, geb. op 12-05-1902.

2. Helene, geb. Maastricht [li] op 31-12-1903, ovl. (82 jaar oud) Haaksbergen [ov] op 28-09-1986, begr. Haaksbergen [ov], tr. (resp. 24 en 26 jaar

    oud) Haaksbergen [ov] op 27-03-1928 akte 9 met Victor Franken, zn. van Koopman Levij Franken (veehandelaar) en Aleida Wolf, geb.

    Haaksbergen [ov] op 21-07-1901, veehandelaar, ovl. (68 jaar oud) Haaksbergen [ov] op 16-02-1970, begr. Haaksbergen [ov].

3. Eugenie, geb. Maastricht [li] op 03-01-1907.

 

 

VId. Gustave Henri Walthausen, zn. van Karel Walthausen (Ve) en Paulina Simon, geb. Luik [li, België] op 15-12-1886, ovl. (73 jaar oud) Auvernier [Zwitserland] in 01-1960, tr. (resp. hoogstens 36 en hoogstens 22 jaar oud) voor 1923 met Johanna Becker, dr. van N.N. Becker en Johanna Schlotke, geb. Duitsland [Duitsland] op 24-02-1900.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Charles, geb. Duitsland [Duitsland].

2. Gabrielle, geb. Freiburg [Duitsland].