naar index                                                                              GENEALOGIE  WILMAR

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 update 26.08.2012

 

Parenteel van Jacob Wilmar.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jacob Wilmar, tr. met Maria Catharina Walen.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Antonius Wilmar, geb. te Hulsberg ca. 1735, ovl. (ca. 71 jaar oud) te Meerssen op 27‑11‑1806, volgt IIa.

2.              Jean Wilmar, ged. te Klimmen op 2‑7‑1741, ovl. (ca. 70 jaar oud) te Vaals op 26‑3‑1812, volgt IIb.

 

Generatie II

 

 

IIa.        Antonius Wilmar, zn. van Jacob Wilmar (I)] en Maria Catharina Walen, geb. te Hulsberg ca. 1735, administrateur, ovl. (ca. 71 jaar oud) te Meerssen op 27‑11‑1806 (get: Dominee Viethauer, Jean Wener Godefroid 29 jr en Jean Pierre Ringer schoolmeester, akte 60), kerk.huw. (resp. ca. en ca. 23 jaar oud) te Meerssen op 12‑6‑1763 met Catharina Wilhelmina Auw von de Pallande, dr. van Johan Hendrik Auw von de Pallande en Catharina Margaretha Coenen, ged. te Margraten op 2‑5‑1740 (get: Ged. door Ds. Brulle, doopget. Wilhelm Frederik Coenen, Maria Cath. van Auw. Vermeld in lidmaatlijsten Gulpen 1758-1760 en van Margraten 1760), ovl. (ca. 84 jaar oud) te Meerssen op 28‑1‑1825 (akte 10).

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Catharina Margaerite, ged. te Meerssen op 22‑7‑1764, ovl. (ca. 89 jaar oud) te Meerssen overleed 28‑5‑1854 (ongehuwd).

2.              Johan Hendrik, ged. te Meerssen op 15‑12‑1765, Schout van Heerlijkheid Borgharen en Itteren, ovl.  te Meerssen op 23‑8‑1795,

                   begr. te Meerssen in de kerk.

3.              Johanna Clara, ged. te Limmel‑Meerssen op 29‑7‑1768, ovl. (ca. 71 jaar oud) te Gendt op 2‑9‑1839, volgt IIIa.

4.              Anna Theresia, ged. te Meerssen op 18‑3‑1769, ovl. (ca. 72 jaar oud) te Meerssen op 28‑12‑1841 (akte 150).

5.              Otto Willem, ged. te Meerssen op 9‑11‑1770, ovl. (ca. 21 jaar oud) te Meerssen op 1‑4‑1792, begr. te Meerssen in de kerk

                    achter de oude altaar.

6.              Johanna Henrietta, ged. te Limmel‑Meerssen op 16‑8‑1772, tr. (resp. ca. 26 en ca. 43 jaar oud) te Meerssen op 19‑4‑1799

                 (get: Kuppers en Simons) met  Mr. Jean Thierry Conings, zn. van Jean Maximilien Conings en Anne Gertruyde Gillis, ged. te

                 Huckelhoven in 1756, koopman, rechter wnd Jülich.

7.              Sophia Dorothea Ubrica, ged. te Limmel‑Meerssen op 9‑10‑1774, ovl. (ca. 35 jaar oud) te Meerssen op 3‑6‑1810, tr.

                 (resp. ca. 34 en ca. 28 jaar oud) te Meerssen op 21‑11‑1808 (get: JA.Wilmar, JTG.Wegler, S.Soesman en T.Veerlings), kerk.

                 huw. vermoedelijk te Heinsberg [Duitsland] met Pierre Arnoud Weijler, zn. van Jean Henrij Weijler en Catharina Gertrude

                 Schmitz, geb. te Heinsberg, NW ca. 1780.

8.              Maria Elisabeth, ged. te Meerssen op 21‑6‑1776, ovl. (ca. 1 jaar oud) te Meerssen op 14‑10‑1777.

9.              Jacobus Anthonius, ged. te Meerssen op 5‑7‑1778, ovl. (ca. 84 jaar oud) te Meerssen op 7‑7‑1862, volgt IIIb.

10.            Antoinette Susanne Elisabeth, ged. te Meerssen op 28‑12‑1780, ovl. (ca. 69 jaar oud) te Assen op 25‑1‑1850, volgt IIIc.

11.            Johan Frederik, ged. te Limmel‑Meerssen op 19‑12‑1782, ovl. (ca. 72 jaar oud) te Beek op 15‑12‑1855, .

12.            Johanna Catharina Wilhelmina , ged. te Limmel‑Meerssen op 21‑8‑1784, ovl. (ca. 94 jaar oud) te Meerssen op 16‑2‑1879

                 (akte 8), tr. (resp. ca. 44 en ongeveer 66 jaar oud) te Meerssen op 20‑5‑1829 (get: JF.Wilmar ontvanger, J.N.Guichart predikant,

                 MJJ.Jackers ontvanger en M v Brada commies) met  Ds. Gradus Ernestus Cock De, zn. van Petrus Cock De en Susanne Antonia

                 Harlingen Van, ged. te Kockengen op 4‑3‑1763, wnd Meerssen, ovl. (ca. 76 jaar oud) te Meerssen op 28‑4‑1839 (akte 64).

 

 

IIb.        Jean Wilmar, zn. van Jacob Wilmar (I) en Maria Catharina Walen, ged. te Klimmen op 2‑7‑1741, landbouwer, ovl. (ca. 70 jaar oud) te Vaals op 26‑3‑1812 (akte 20), tr. (resp. ca. 61 en ongeveer 24 jaar oud) te Vaals op 7‑2‑1803 (akte 10) met Marie Anne Jacobs, dr. van Pierre Jacobs en Marie Anne Vreuls, ged. te Eijs op 22‑11‑1778, ovl. (ca. 65 jaar oud) te Wittem op 15‑11‑1844 (akte 75).

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Pieter Joseph, geb. te Wittem op 30‑5‑1804, ovl. (82 jaar oud) te Wittem op 18‑3‑1887, volgt IIIe.

2.              Maria Theresia, geb. te Wittem op 25‑10‑1807, ovl. (13 jaar oud) te Vaals op 30‑4‑1821 (akte 33).

3.              Jean Guillaume, geb. te Wittem op 25‑10‑1807.

4.              Willem, geb. circa 1808, ovl. (ca. 80 jaar oud) te Witten op 11‑3‑1888 (akte 20).

5.              Sophie Margaretha Antoinetta, geb. in 1814, ovl. (minder dan één jaar oud) te Meerssen op 20‑10‑1814 (akte 94), oud 4mnd.

6.              Marie Anna , geb. te Vaals, tr. (Johan 31 jaar oud) te Wittem op 6‑5‑1837 met Johan Werner Schifflers, zn. van Renerus

                 Schifflers en Johan Catharina Kleinjans, geb. te Eijs‑Wittem op 6‑7‑1805.

 

Generatie III

 

 

IIIa.       Johanna Clara Wilmar, dr. van Antonius Wilmar (IIa) (administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw von de Pallande, ged. te Limmel‑Meerssen op 29‑7‑1768, ovl. (ca. 71 jaar oud) te Gendt op 2‑9‑1839 (akte 648), kerk.huw. (resp. ca. 19 en ongeveer 30 jaar oud) te Meerssen op 29‑1‑1788 met  Ds. Martin Coenen, zn. van Nicolaas Coenen en Maria Elisabeth Schope, ged. te Odenkirchen op 3‑3‑1757, dominee in Gendt en Erlecom, ovl. (ca. 85 jaar oud) te Gendt op 19‑5‑1842 (akte 12).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.               Ds. Willem Nicolaas, ged. te Sittard op 23‑10‑1788, dominee het laatst Herveld, ovl. (ca. 74 jaar oud) op 27‑9‑1863, tr.

                 (ca. 26 jaar oud) te Nijmegen op 5‑11‑1814 met Johanna Judith Crijnen.

2.              Friedrich Anton, ged. te Sittard op 28‑3‑1790, stud. theologie te Utrecht, ovl. (ca. 58 jaar oud) te Gendt op 2‑5‑1848.

3.              Johan Hendrik, geb. te Gemert op 24‑10‑1793, koopman te Nijmegen, ovl. (89 jaar oud) te Nijmegen op 4‑7‑1883, tr.

                 (resp. 45 en 40 jaar oud) te Nijmegen op 9‑11‑1838 met Johanna Hendrika Linden Ter, dr. van Johannes Linden Ter en

                 Berndina Johanna Graadt, geb. te Nijmegen op 7‑10‑1798, ovl. (64 jaar oud) te Nijmegen op 2‑2‑1863.

4.              Maria Theresia , geb. te Gendt op 17‑3‑1797, ovl. (83 jaar oud) te Gendt op 23‑1‑1881, tr. (35 jaar oud) te Gendt op

                  4‑6‑1832 met Johannes Cornelis Bakker, zn. van Johannes Laurens Bakker en Aenik Zevenbergen.

5.               Ds. Jacob Antonie, geb. te Gendt op 13‑9‑1800, dominee te Leeuwen en Hoorn, ovl. (52 jaar oud) te Hoorn op

                  16‑11‑1852, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Hoogeveen op 30‑8‑1828 met Christina Aletta Wolf, dr. van Elias Wolf en Sara

                 Barkey, geb. te Rio Essequebo op 18‑10‑1797, ovl. (80 jaar oud) te Leeuwen op 10‑3‑1878.

6.              Antoinette Wilhelmina , geb. te Gendt op 5‑3‑1804, ovl. (81 jaar oud) te Ravenstein op 4‑10‑1885, volgt IVa.

7.              Johan Godfried , geb. te Gendt op 31‑12‑1805, volgt IVb.

8.              Johanna Hendrika , geb. te Gendt op 3‑6‑1808, ovl. (71 jaar oud) te Ommeren op 18‑3‑1880, volgt IVc.

9.              Martinus , geb. te Gendt op 27‑8‑1811, ovl. (83 jaar oud) te Nijmegen op 6‑6‑1895, volgt IVd.

 

IIIb.       Jacobus Anthonius Wilmar, zn. van Antonius Wilmar (IIa) (administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw von de Pallande, ged. te Meerssen op 5‑7‑1778, schout en notaris te Meerssen, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Meerssen op 7‑7‑1862 (akte 48), tr. (resp. ca. 33 en ongeveer 17 jaar oud) te Meerssen op 26‑8‑1811 (get: AJ.Quaedvlieg, S.Soesman, PM.Brieheau en N.Habets, akte 79) met Johanna Dicker, dr. van Pierre Dicker en Madeleine Mentz, geb. te Meerssen circa 1794, rentenierster, ovl. (ca. 72 jaar oud) te Maastricht op 5‑11‑1866 (akte 914).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Catharina Wilhelmina, geb. te Meerssen op 23‑10‑1812 (akte 69).

2.              Sophie Maguerite Antoinette, geb. te Meerssen op 6‑6‑1814 (akte 49), ovl. (4 mnd oud) te Meerssen op 20‑10‑1814 (akte 94).

3.              Frederik Jacob Anthon , geb. te Meerssen op 5‑4‑1816, volgt IVe.

4.              Johanna Clara Wilhelmina geb. te Meerssen op 22‑6‑1819, ovl. (73 jaar oud) te Nijmegen op 1‑1‑1893, volgt IVf.

5.              Peter Johan Victor , geb. te Meerssen op 6‑1‑1822, volgt IVg.

 

IIIc.       Antoinette Susanne Elisabeth Wilmar, dr. van Antonius Wilmar (IIa) (administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw von de Pallande, ged. te Meerssen op 28‑12‑1780, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Assen op 25‑1‑1850 (akte 9), tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 40 jaar oud) te Meerssen op 16‑7‑1818 (get: JF. Wilmar, P.Essers, HJ. Essers en JH. Cox) met Johan Essers, zn. van Theophile Karel Essers en Balida Gerarda Pannebouter, ged. te Maastricht op 11‑11‑1777, ontvanger te Maastricht, ovl. (ca. 79 jaar oud) te Assen op 24‑7‑1857 (akte 43).

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.             Theresia Carolina Wilhelmina, geb. te Heerlen circa 1822, ovl. (ca. 64 jaar oud) te Avereest op 14‑3‑1886 (akte 31), tr.

                met Petrus Eekma.

 

 

                 Johan Essers, zn. van Theophile Karel Essers en Balida Gerarda Pannebouter, tr. (1) met Magdalena Nierstrasz, ged. te Maastricht op 26‑6‑1775, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Heerlen op 15‑2‑1816. 

IIId.      Johan Frederik Wilmar, zn. van Antonius Wilmar (IIa) (administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw von de Pallande, ged. te Limmel‑Meerssen op 19‑12‑1782, ontvanger directe belasting wnd Beek, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Beek op 15‑12‑1855 (akte 49), tr. met Sara Catharina Jakoba Weijler, dr. van Johan Hendrik Weijler en Catharina Gertrude Schmitz, geb. te Heinsberg [Duitsland] circa 1788, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Weert op 29‑4‑1867 (akte 65).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.      Wilhelmina Henriette Antoinette, geb. te Beek op 10‑4‑1822, volgt IVh.

2.      Jakob Antoon Hendrik Gustaaf Wilmar, geb. te Roosteren op 20‑3‑1825 (akte 27), ontvanger directe belasting, ovl. (67 jaar oud) te Doesburg op 16‑8‑1892 (akte 67), tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Gendt op 11‑11‑1852 met Jeanne Louise Hendrica Goes Vander, dr. van Aart Goes Vander en Susanna Catharina Grada Merkens, geb. te Gendt op 18‑5‑1828, ovl. (64 jaar oud) te Doesburg op 12‑12‑1892 (akte 92). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.       Levenloos kind, geb. te Beek op 2‑8‑1826 (akte 71) (doodgeb.)

 

IIIe.       Pieter Joseph Wilmar, zn. van Jean Wilmar (IIb) (landbouwer) en Marie Anne Jacobs, geb. te Wittem op 30‑5‑1804 (akte 208), ovl. (82 jaar oud) te Wittem op 18‑3‑1887 (akte 13), tr. met Elisabeth Ramakers, ovl. voor 18‑3‑1887.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.       Joseph, geb. circa 1842, overl. akte 11, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Wittem op 29‑1‑1844.

 

Generatie IV

 

 

IVa.       Antoinette Wilhelmina Coenen, dr. van Ds. Martin Coenen (dominee in Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 5‑3‑1804, ovl. (81 jaar oud) te Ravenstein op 4‑10‑1885, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Gendt op 23‑4‑1825 met Hendrik Godfried Quack, zn. van Johan Christiaan Willem Quack en Elisabeth Petronella Eberhart, geb. te Zetten op 8‑10‑1802, wijnverkoper en landbezitter te Elst, ovl. (57 jaar oud) te Elst op 25‑9‑1860.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Johannes Christiaan Willem.

 

IVb.      Johan Godfried Coenen (IVb), zn. van Ds. Martin Coenen (dominee in Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 31‑12‑1805, tr. (resp. 39 en 23 jaar oud) te Beek op 10‑7‑1845 met  Wilhelmina Henriette Antoinette Wilmar, dr. van Johan Frederik Wilmar (IIId) (ontvanger directe belasting wnd Beek) en Sara Catharina Jakoba Weijler.

 

 

 

IVc.       Johanna Hendrika Coenen, dr. van Ds. Martin Coenen (dominee in Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 3‑6‑1808, ovl. (71 jaar oud) te Ommeren op 18‑3‑1880, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Gendt op 9‑4‑1828 met  Ds. Elias Frederik Hendrik Wolf, zn. van Elias Wolf en Sara Barkey, geb. te Breda op 30‑11‑1803, predikant te Puyffelijk en Leeuwen, ovl. (36 jaar oud) te Leeuwen op 2‑10‑1840.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Elias Frederik Hendrik.

 

 

 

IVd.      Ds. Martinus Coenen (IVd), zn. van Ds. Martin Coenen (dominee in Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 27‑8‑1811, dominee te Gendt, ovl. (83 jaar oud) te Nijmegen op 6‑6‑1895, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) te Meerssen op 26‑1‑1841 (Uit het huw. 7 kinderen die stierven aan diphterie) met  Johanna Clara Wilhelmina Wilmar, dr. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (schout en notaris te Meerssen) en Johanna Dicker (rentenierster) (zie IVf).

 

 

 

IVe.       Frederik Jacob Anthon Wilmar, zn. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (schout en notaris te Meerssen) en Johanna Dicker (rentenierster), geb. te Meerssen op 5‑4‑1816 (akte 22), griffier, notaris te Maastricht, ovl. (overl. waarschijnlijk Frankrijks 1876/'89), tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Meerssen op 11‑6‑1844 (getuige: H.Th.Roskes, Guichart,Leenders, akte 2) met Henriette Jacob Roskes, dr. van Hendrik Roskes en Elisabeth Johanna Pas, geb. te Leiden op 24‑1‑1821, rentenierster, ovl. (80 jaar oud) te Rijswijk op 17‑2‑1901.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.      Henriette Johanna , geb. te Meerssen op 29‑7‑1845, ovl. te Rijswijk, volgt Vb.

2.      Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina Wilmar, geb. te Meerssen op 17‑3‑1848, ovl. (77 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 2‑8‑1925, volgt Vc.

3.      Hendrik Jacob Anthoon , geb. te Meerssen op 31‑7‑1850 (akte 32), Oost-Indisch ambtenaar 1e klas, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Meerssen op 17‑8‑1876 (getuigen: Beusmans, Roskes, van Genderen en De Cleijn Brem, Frederik Jacob Anthon, akte 15) met Jakoba Frederika Hendriksz, dr. van Daniel Hendriksz en Johanna Maria Roskes, geb. te Slochteren op 14‑5‑1855.

 

 

 

IVf.        Johanna Clara Wilhelmina Wilmar, dr. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (schout en notaris te Meerssen) en Johanna Dicker, geb. te Meerssen op 22‑6‑1819 (akte 52), ovl. (73 jaar oud) te Nijmegen op 1‑1‑1893 (akte 478), tr. met Ds. Martinus Coenen (zie IVd).

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.      Maria Antoinetta Henriëtta, geb. circa 1842, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Gendt op 21‑12‑1860 (akte 52).

2.      Martinus Jacob Antoon, geb. circa 1842, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Gendt op 24‑12‑1860 (akte 55).

3.      Johanna Clara Wilhelmina, geb. circa 1843, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Gendt op 20‑12‑1860 (akte 51).

4.      Jacqueline Antonia Clara , geb. circa 1845, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) te Nijmegen op 6‑1‑1943, tr. met Abraham Dirk Johannes Scholte, zn. van Antonie Hendrik Scholte (dominee te Oostburg) en Huberta Deliana Driesse, geb. in 1836, predikant te Nuenen, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Nijmegen op 5‑3‑1912.

5.      Fredrik Hendrik, geb. circa 1849, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen op 21‑7‑1930 (akte 572).

6.      Jacob Antoon Frederik Hendrik, geb. circa 1854, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Gendt op 14‑12‑1860 (akte 49).

7.      Clara Maria Wilhelmina Anna, geb. circa 1856, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Gendt op 17‑12‑1860 (akte 50).

8.      Martina Clara Wilhelmina, geb. circa 1856, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Gendt op 12‑12‑1860 (akte 48).

9.      Johan Hendrik Godfried Cornelis Victor, geb. circa 1857, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Gendt op 23‑12‑1860 (akte 54).

10.    Johanna Henriett, geb. te Gendt op 9‑4‑1868, volgt Va.

 

 

 

IVg.      Peter Johan Victor Wilmar, zn. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (schout en notaris te Meerssen) en Johanna Dicker (rentenierster), geb. te Meerssen op 6‑1‑1822 (akte 4), tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Meerssen op 18‑8‑1852 (getuigen: : FAJ.Wilmar, H. van Aubel, JHH.L'Ortije en W.Hone) met Maria Johanna Louisa Kissels, dr. van Jan Willem Kissels en Maria Johanna Cobben, geb. te Meerssen op 12‑8‑1830 (getuigen: Gulkers en Rookx, akte 79), ovl. (34 jaar oud) te Meerssen op 2‑8‑1865 (akte 45).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria Jeanna Leoni, geb. te Meerssen op 13‑10‑1852 (akte 59).

2.              Jacqueline Henriette, geb. te Maastricht op 1‑9‑1854 (akte 591).

3.              Jaques Henri Emile , geb. te Meerssen op 20‑8‑1857, volgt Vd.

4.              Jacqueline Emilie , geb. te Meerssen op 22‑4‑1860, ovl. (47 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 8‑9‑1907, volgt Ve.

5.              Maria Clementina Clara, geb. te Meerssen op 25‑4‑1862 (akte 33).

6.              Hubertine Constantine Emma, geb. te Meerssen op 28‑2‑1864 (akte 14).

7.              Levenloos kind, geb. te Meerssen op 2‑8‑1865 (akte 44).

 

 

 

IVh.       Wilhelmina Henriette Antoinette Wilmar, dr. van Johan Frederik Wilmar (IIId) (ontvanger directe belasting wnd Beek) en Sara Catharina Jakoba Weijler, geb. te Beek op 10‑4‑1822 (akte 37), tr. met Johan Godfried Coenen (zie IVb).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jaqueline Antonia Clara, geb. te Gendt circa 1845, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) te Nijmegen op 6‑1‑1943 (akte 27).

2.              Frederik Martinus Clarus Jacob, geb. in 1846, ovl. (minder dan één jaar oud) te Gendt op 13‑8‑1846 (akte 38), oud 10 weken.

3.              Frederika Sara Wilhelmina Godefrida , geb. circa 1847, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Nijmegen op 17‑10‑1932, tr. met

                 Anton Scholte, zn. van Antonie Hendrik Scholte (dominee te Oostburg) en Huberta Deliana Driesse.

4.              Clara Margaretha Henrietta, geb. in 1851, ovl. (minder dan één jaar oud) te Gendt op 12‑11‑1851 (akte 39), oud 7 mnd.

5.              Johan Frederik, geb. in 1856, ovl. (minder dan één jaar oud) te Epe op 29‑4‑1856 (akte 53), oud 3 mnd.

6.               Drs. Willem Nicolaas Godfried, geb. te Epe op 13‑4‑1862, arts te Goes, ovl. (58 jaar oud) te Goes op 20‑8‑1920, tr.

                 (resp. 31 en 38 jaar oud) te Goes op 19‑4‑1893 met Caroline Frederika Wilelmina Kolff van Oosterwijk, geb. te Stad aan

                 't Haringvliet op 1‑9‑1854.

7.              Martinus Clarus Hendrik Gustaaf , tr. met Albertine Arnoldine Hooyer, geb. in 1850.

 

 

Generatie V

 

 

 

Va.        Johanna Henriette Coenen, dr. van Ds. Martinus Coenen (IVd) (dominee te Gendt) en Johanna Clara Wilhelmina Wilmar (IVf), geb. te Gendt op 9‑4‑1868, tr. te Gendt met  Ds. Frederik Hendrik Elias Wolf, geb. te Breda op 30‑11‑1803, predikant te Leeuwen en Pijfdijk, ovl. (36 jaar oud) te Leeuwen op 2‑10‑1840.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Elias Frederik Hendrik.

 

 

 

Vb.       Henriette Johanna Wilmar, dr. van Frederik Jacob Anthon Wilmar (IVe) (griffier, notaris te Maastricht) en Henriette Jacob Roskes (rentenierster), geb. te Meerssen op 29‑7‑1845 (akte 45), ovl. te Rijswijk, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) te Meerssen op 30‑5‑1866 (getuige: Keuchenius PM fabrikant 26 jr. V.Wilmar, Hendriks ende Bas advokaat) met Jan Robertus Keuchenius, zn. van Paulus Jacob Keuchenius en Petronella Anna Maria Wilhelmina Kloot van der, geb. te Den Haag op 18‑9‑1836, 1ste luitenant te Bergen op Zoom, ovl. (85 jaar oud) te Rijswijk op 17‑3‑1922.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.      Petronella Anna Maria Wilhelmina , geb. te 's‑Gravenhage circa 1868, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Oosterbeek op 17‑1‑1927, tr. met Pierre Antoine Michel Davijt.

2.      Paulus Willem Jan Petrus , geb. circa 1878, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Zeist op 26‑2‑1948 (akte 48), tr. met Ngawie.

 

 

 

Vc.        Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina Wilmar, dr. van Frederik Jacob Anthon Wilmar (IVe) (griffier, notaris te Maastricht) en Henriette Jacob Roskes (rentenierster), geb. te Meerssen op 17‑3‑1848, ovl. (77 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 2‑8‑1925, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Maastricht op 24‑1‑1873 (akte 13) met Anton Peter Robert Beusekom van, zn. van Willem Beusekom van en Anna Lambertine Keuchenius, geb. te Stratum op 18‑2‑1844, insp. Belast. Den Haag/Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 5‑3‑1909.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.      Hendrik Jacob Anton, geb. te Zaltbommel circa 1883, adj. commies Postkantoor Haaksbergen, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Haaksbergen op 1‑6‑1904 (akte 47).

 

 

 

Vd.        Jaques Henri Emile Wilmar, zn. van Peter Johan Victor Wilmar (IVg) en Maria Johanna Louisa Kissels, geb. te Meerssen op 20‑8‑1857 (akte 39), agent van Rijksverzekeringsbank, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Breda op 4‑8‑1886 (akte 89) met Maria Johanna Piera, dr. van Daniel Marius Piera en Jacoba Johana Verburgh, geb. te Nijmegen circa 1865.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.      Victor Emile , geb. te Sintang, Ind. circa 1899, 1e luitenant veldartillerie, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 5‑2‑1920 (akte reg. 5q:folio 6v) met Marie Jeanne Helena Leembruggen, dr. van Johannes Cecilus Leembruggen (commissionair in effecten) en Stepanie Dalen van, geb. te Amsterdam circa 1899.

 

 

 

Ve.        Jacqueline Emilie Wilmar, dr. van Peter Johan Victor Wilmar (IVg) en Maria Johanna Louisa Kissels, geb. te Meerssen op 22‑4‑1860 (akte 20), ovl. (47 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 8‑9‑1907, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) te Breda op 13‑7‑1887 (akte 84) met Cornelis Roldanus, zn. van Alettus Jacobus Abraham Roldanus en Sijbrecht Kater, geb. te Oudewater op 16‑1‑1854, kap. der inf, ovl. (40 jaar oud) te Ginneken op 8‑4‑1894.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.      Louise Sybracht, geb. te 's‑Gravenhage op 10‑9‑1907, ovl. (66 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 28‑7‑1974.

 

                

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21042012