naar index                                                                                                              Genealogie Weslij

 

 

update 02.09.2012.

Data van evt. levende personen geboren na 1912 zijn niet vermeld.                                                                                                                                                                                   

Aanvullende gegevens uit data-bank van Wil Brassť, Sittard.

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

Genealogie van Zaudy Hertz Wesly.

 

 

 

I.               kr41154_565804_0kr41154_565804_0Zaudy Hertz Wesly, tr. met Sibilla N.N.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Zedachias Weslij, geb. Wesel [Duitsland] op 14-12-1747, ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 25-04-1832, volgt II.

 

 

 

II.              kr41154_565804_1kr41154_565804_1Zedachias Weslij (v/h Lehman Zaudy), zn. van Zaudy Hertz Wesly (I) en Sibilla N.N., geb. Wesel [Duitsland] op 14-12-1747, Schoolmeester, colporteur 1808 wnd Maastricht Rue du Fossť, ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 25-04-1832, relatie met Maria Anna Klijn, geb. Wesel [Duitsland] op 10-12-1764, ovl. (48 jaar oud) Maastricht [li] op 26-05-1813.

 

                 Uit deze relatie 5 kinderen:

1.              Helena Weslij (v/h Helene Zaudy), geb. Maastricht [li] op 21-10-1785, Linnen-naaister, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) Maastricht [li] op 21-01-1819 met Michael

                 Verger  (v/h Michel Samuel), zn. van Samuel Isaac en Sophie Moyses Verger (Koopvrouw), geb. Gulpen [li] op 17-02-1796, Gepasporteerde fusilier vh Bat. Inf.

                 nat. Militie nr.45. Uit dit huwelijk 2 zonen.

2.              Benedic (Baroech Halevi) (v/h Zaudij), geb. Maastricht [li] op 12-08-1787, ovl. (90 jaar oud) Maastricht [li] op 28-12-1877, volgt IIIa.

3.              Zachurias Weslij (v/h Zacharie Zaudy), geb. Maastricht [li] op 30-12-1794, volgt IIIb.

4.              Marc (v/h Gompertz Zaudy), geb. Maastricht [li] op 20-06-1796, ovl. (14 jaar oud) Maastricht [li] op 24-09-1810.

5.              Sara Wesly (v/h Zaudy), geb. Maastricht [li] op 06-08-1799, ovl. (85 jaar oud) Maastricht [li] op 09-01-1885 akte 27, tr. (resp. 34 en ongeveer 26 jaar oud)

                 Maastricht [li] op 12-06-1834, kerk.huw. Maastricht [li] op 10-09-1834 met Levie Abraham Cohen, zn. van Abraham Benjamin Cohen (Koster, verwer van

                 Gebouwen) en Sara Zadok Velleman, geb. Leeuwarden [fr] in 1808, Fuselier 8e afd. Infanterie, verwer, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) Maastricht [li] op 06-08-1857

                akte 515. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

 

IIIa.           kr41154_565804_2kr41154_565804_2Benedic (Baroech Halevi) Wesly (v/h Zaudij), zn. van Zedachias Weslij (II)  (Schoolmeester, colporteur 1808 wnd Maastricht Rue du Fossť) en Maria Anna Klijn, geb. Maastricht [li] op 12-08-1787 (22 Tevet 5638), Koopman, keurder bij waarborg van goud en zilver, ovl. (90 jaar oud) Maastricht [li] op 28-12-1877 (22 Tevet 5638) akte 724, begr. Maastricht [li], tr. (beiden 28 jaar oud) Maastricht [li] op 30-11-1815 met Sibille Bloemgarten, dr. van Herman Bloemgarten (Slager wnd Maastricht Brusselsestraat) en Rebecca Wasser (Landbouwster te Wurtebour), geb. Gulpen [li] op 12-08-1787, ovl. (89 jaar oud) Maastricht [li] op 27-11-1876 (12 Kislev 5637) akte 796, begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Een rechtschapen en betrouwbaar in zijn wegen en zijn daden, de geleerdengenoot de heer Barocch, zoon van de geleerdengenoot, de heer

                 Jehoeda haLevi. Hij stierf op vrijdag aan de vooravond van de heilige sabbat 22 Tevet 638.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust vrouwe Sybilla Wesly geb. Bloemgarten, overl. 28 nov. 1876, Perle, dochter van de heer Chajiem, echtgenote van de

                 geleerdengenoot de heer Baroech haLevi. Zij stierf bij het lichten van dinsdag 12 Kislew 637.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Joseph, geb. Maastricht [li] op 29-01-1815, ovl. (36 jaar oud) Sittard [li] op 02-06-1851 akte 59.

2.              Marianne, geb. Maastricht [li] op 09-12-1816.

3.              Hertz , geb. Maastricht [li] op 14-07-1819.

4.              Zacharia Weslij, geb. Maastricht [li] op 01-12-1821, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 11-05-1902, volgt IVa.

5.              Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly, geb. Maastricht [li] op 18-03-1824, ovl. (79 jaar oud) Maastricht [li] op 14-02-1904, volgt IVb.

6.              Paulina Weslij, geb. Maastricht [li] op 15-09-1826 akte 530, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) Maastricht [li] op 12-02-1861 met Salomon Kauffman, zn. van Isaac

                 Kauffman (Goudsmit te Bonn en rijtuigverhuurder wnd Maastricht op de Markt) en Helena Bonheur (Wnd 1819 Maastricht), geb. Maastricht [li] op 27-06-1828,

                 Zaakwaarnemer wnd Elsloo. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

7.              Henrietta, geb. Maastricht [li] op 09-02-1829.

8.              Herman, geb. Maastricht [li] op 26-09-1831 akte 559, besneden Maastricht 4.10.1831, rijksambtenaar wnd Meerssen Beekstraat, vertr. 1891, ovl. (61 jaar oud)

                 Maastricht [li] op 21-08-1893.

9.              Cerafine, geb. Maastricht [li] op 25-11-1835 akte 660.

10.            Lodewijk, geb. Maastricht [li] op 29-12-1838 akte 703 - besneden Maastricht 5.1.1839 -.

 

 

 

IVa.           kr41154_565804_3kr41154_565804_3Zacharia Weslij, zn. van Benedic (Baroech Halevi) Wesly (v/h Zaudij) (IIIa)  (Koopman, keurder bij waarborg van goud en zilver) en Sibille Bloemgarten, geb. Maastricht [li] op 01-12-1821 (7 Kislev 5582) akte 813, Koopman te Maastricht, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 11-05-1902 (4 Iyar 5662) akte 298, begr. Maastricht [li] op 13-05-1902, tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) Maastricht [li] op 29-09-1858, kerk.huw. Dusseldorf [Duitsland] op 30-04-1858 met Emilie Levij, dr. van Jozef Levij (Koopman te Dusseldorf) en Johanna Calmann, geb. Dusseldorf [Duitsland] op 18-05-1831, ovl. (56 jaar oud) Maastricht [li] op 21-12-1887.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust de heer Zacharias Wesly weduwnaar van Emilie Levy geb. 1 december 1821, overl. 11 mei 1902. Een man, groot van daden, de

                 geleerdengenoot Tsadok, zoon van de geleerdengenoot Baroech haLevi, die vele jaren bestuurder en leider was in de heilige gemeente Maastricht. Hij overleed

                 op zondag 4 IJar en werd begraven op dinsdag 6 Ijjar 662.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Emma, geb. Maastricht [li] op 01-08-1859 akte 535, ovl. (79 jaar oud) Maastricht [li] op 17-05-1939.

2.              Hortense, geb. Maastricht [li] op 24-09-1860 akte 668, ovl. (56 jaar oud) Apeldoorn [ge] op 02-10-1916.

3.              George Emile Weslij, geb. Maastricht [li] op 16-01-1862 akte 45, - besneden Maastricht 23.1.1862 -, ovl. (67 jaar oud) Maastricht [li] op 09-06-1929, tr. met

                 Adriana Hadewina Vellekoop, dr. van Leenderd Cornelis Jacobus Vellekoop en Lydia Grauw de, geb. circa 1865, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) Maastricht [li] op

                 16-07-1936.

4.              Eugenie, geb. Maastricht [li] op 31-05-1863 akte 400.

5.              Leonie, geb. Maastricht [li] op 08-10-1864 akte 759.

6.              Clemence, geb. Maastricht [li] op 24-04-1866 akte 346, ovl. (69 jaar oud) Vught [nb] op 29-10-1935.

7.              Victor Martin Weslij, geb. Maastricht [li] op 19-01-1868 akte 69 - besneden Maastricht 27.1.1868 -, ovl. (63 jaar oud) Maastricht [li] op 18-09-1931, tr. (1), met

                 Hedwig Dorothea Maria Helbeng, tr. (52 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 01-06-1920 met Emma Christine Kabisch, dr. van Joseph Anton Kabisch en Andrea

                 Nicoline Petersen, geb. Kolding [Denemarken] Duitse nationaliteit, ovl. na 1931.

8.              Rudolf Hendrik, geb. Maastricht [li] op 27-01-1870 akte 83 - besneden Maastricht 3.2.1870 -, ovl. (4 maanden oud) Maastricht [li] op 17-06-1870.

9.              Nathalie, geb. Maastricht [li] op 09-06-1874 akte 467.

 

 

 

IVb.           kr41154_565804_4kr41154_565804_4Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly, zn. van Benedic (Baroech Halevi) Wesly (v/h Zaudij) (IIIa) (Koopman, keurder bij waarborg van goud en zilver) en Sibille Bloemgarten, geb. Maastricht [li] op 18-03-1824 (18 Adar II 5584) akte 172, Geweermaker te Maastricht, ovl. (79 jaar oud) Maastricht [li] op 14-02-1904 (28 Shevat 5664) akte 129, begr. Maastricht [li], tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) Maastricht [li] op 13-08-1851 met Helena (Lena) Cahn, dr. van Jan Cahn (Beenhakker te Maastricht Varkensmarkt 1570) en Catharina Macheels, geb. Maastricht [li] op 17-08-1826 (14 Av 5586) akte 469, ovl. (62 jaar oud) Maastricht [li] op 13-07-1889 (14 Tammoez 5649) akte 340, begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader Zeligman Wesly geliefde echtgenoot van wijlen Helena Cahn overleden in de ouderdom van bijna.. jaren /PN/ een rechtschapen man uit de leiders van de gemeente, heerlijkheid van zijn familie en degenen die hem liefhadden, de heer JekoetiŽl, zoon van de geleerdengenoot Baroech haLevi. Hij ging naar het eeuweig leven n goede bejaardheid zondag 25b Sjevat 664. TNSB 11 febr. 1904.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust Helena geb. Cahn, geb. 17 aug. 1826, overl. 13juli 1889. De bescheiden vrouw Rivka, dochter van de heer JoŽl haCohen, echtgenote van de heer JekoetiŽl haLevi. Zij overleed de dag van de heilige sabbat 14 Tammoez 649.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              N.N. , geb. op 15-02-1852 (doodgeb.).

2.              N.N., geb. Maastricht [li] op 15-02-1852 (doodgeb.).

3.              Louis Felix, geb. Maastricht [li] op 23-01-1853 akte 56 - besneden Maastricht 30.1.1853 -.

4.              Leonard (Eliezer Halevi), geb. Maastricht [li] op 23-09-1854, ovl. (68 jaar oud) Maastricht [li] op 08-07-1923, volgt Va.

5.              Maria Anna Weslij, geb. Maastricht [li] op 22-08-1856 akte 542, ovl. (86 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 19-04-1943, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) Maastricht [li]

                 op 06-11-1883 met Jozef Bloemgarten, zn. van Abraham Bloemgarten (v/h Abraham Hertz) (Beenhakker te Maastricht) en Eva Hertog (v/h Hartog)

                 (Kleerkoopster), geb. Maastricht [li] op 16-07-1854 akte 479 - besneden Maastricht 23.7.1854 -, koopman in lompen, ovl. (66 jaar oud) Maastricht [li] op 17-06-

                 1921 (11 Siwan 5681), begr. Maastricht [li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

6.              Sophie Weslij, geb. Maastricht [li] op 23-06-1858 akte 439, ovl. (84 jaar oud) Sobibor [Poland] op 30-04-1943 woonde in huis bij haar zoon Louis Elekan, tr.

                 (resp. 22 en 27 jaar oud) Maastricht [li] op 10-08-1880 met Jacob Elekan, zn. van Samson (Simcha) Elekan en Sophia (Fegele) Wolf, geb. Venlo [li] op 14-01-

                 1853 akte 8, ovl. (87 jaar oud) Maastricht [li] op 05-09-1940, begr. Maastricht [li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

7.              Henriette Weslij, geb. Maastricht [li] op 30-08-1860 akte 616, ovl. (64 jaar oud) 's-Gravenhage [zh] op 29-04-1925, tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) Maastricht [li]

                 op 07-05-1894 met Emanuel Cohen, zn. van Simon Cohen en Jeannette Oppenheimer, geb. Coevorden [dr] op 22-12-1859 akte 88, wnd Den Haag Plein 13a, ovl.

                (83 jaar oud) Sobibor [Poland] op 09-04-1943. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

8.              Michel (MichaŽl) Weslij, geb. Maastricht [li] op 24-10-1861, ovl. (42 jaar oud) Maastricht [li] op 17-12-1903, volgt Vb.

9.              Paulina, geb. Maastricht [li] op 23-03-1864 akte 255.

10.            Henri, geb. Maastricht [li] op 17-04-1869, volgt Vc.

11.            Paulina Weslij, geb. Maastricht [li] op 21-02-1871 (21 Sjewat 5631) akte 113, ovl. (62 jaar oud) Maastricht [li] op 13-10-1933 (24 Tischrie 5694), tr. (beiden 27

                 jaar oud) Maastricht [li] op 01-08-1898 met Maurits Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (Beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. Maastricht [li] op

                 04-12-1870 akte 927, - besneden Maastricht 11.12.1870 -, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1933. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

 

Va.            kr41154_565804_5kr41154_565804_5Leonard (Eliezer Halevi) Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (IVb)   (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 23-09-1854 (2 Tischrie 5615) akte 641 - besneden Maastricht 30.9.1854 -, ovl. (68 jaar oud) Maastricht [li] op 08-07-1923 (24 Tammoez 5683), begr. Maastricht [li], tr. (1) met Jenny Kahn, geb. Hochheim [Duitsland] op 06-03-1874, wnd Maastricht Kon. Clovisstraat 14a, ovl. (69 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde echtgenoot en vader Leionard Wesly overl. 24 Tammoez 5683. Ter nagedachtenis/ Jenny Wesly-Kan, geb. Hochheim 6.3.1874, gedeporteerd 1943, een bescheiden man, betrouwbaar van geest, een kroon van heerlijkheid voor zijn huis, een van de leiders van de vereniging "Gemiloet Chasadiem (weldadigheid). Zijn begeerte was om armen te helpen. Eli/Žzer, zoon van JekoetiŽl haLevi. Hij overleed bij het lichten van zondag 245 Tammoez 683.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              N.N. , geb. Maastricht [li] op 17-05-1887.

2.              N.N., geb. Maastricht [li] op 20-03-1903 (doodgeb.).

3.              Fanny Adelheid Weslij, geb. Maastricht [li] op 07-02-1904, ovl. (38 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 19-10-1942, tr. met Louis Benjamin Dam van, geb.

                 Groningen [gr] op 21-06-1901, wnd Groningen P.Hendrikstraat 28, ovl. (41 jaar oud) Brobek [Duitsland] op 31-12-1942. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

4.              Bertha Elsa Weslij, geb. Maastricht [li] op 01-02-1907, ovl. (36 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-07-1943, tr. met Herman Sachs, zn. van Lohmann Sachs en

                 Regina Polak, geb. Winschoten [gr] op 20-06-1902, wnd Winschoten Venne 28, ovl. (41 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-07-1943. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

                 Leonard (Eliezer Halevi) Wesly, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) circa 1888 met Adelheid Charlotte (Keilche) Schlicher, dr. van Moses Jacob Schlicher en Bornelle Stiel, geb. Keulen [Duitsland] op 20-03-1858 (5 Nissan 5618), ovl. (42 jaar oud) Maastricht [li] op 15-05-1900 (15 Iyar 5660) akte 388, begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde echtgenote en moeder Adelheid Charlotte Wesly Sohlicher geb. Eijsden. overleden te Maastricht 14.5.1900. Een flinke vrouw. De dagen van haar leven waren weinig en slecht, haar daden veel en aangenaam: mevrouw Keilche, dochter van de geleerdengenoot Mosje, echtgenote van de heer Eliezer haLevi. Zij ging naar haar eeuwigheid op dinsdag 16 Ijjar 660.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Benoit, geb. Maastricht [li] op 17-05-1887 (24 Ijar 5647) akte 456, ovl. (27 jaar oud) Maastricht [li] op 04-01-1915 (18 Tebeth 5675), begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Een goede en lieve ongehuwde man, zeer ijverig in zijn handel, Baroech, zoon van EliŽzer haLevie. Hij stierf plotseling in zijn beste jaren tot

                 verdriet van zijn ouders en wie hem kenden maandag 18 Tevet 675.

2.              Jacques, geb. Maastricht [li] op 10-05-1888 (29 Ijjar 5748) akte 385, ovl. (52 jaar oud) Maastricht [li] op 17-03-1941 (18 Adar 5601), begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust mijn geliefde broerder Jacues Wesly, een lieve ongehuwde man, uit de stam van rechtschapenen, de ongehuwde man Jaškov, zoon

                 van de heer EliŽzer haLevi. Hij ging naar het eeuwige leven maandag 18 Adar in het jaar 701.

3.              Helene, geb. Maastricht [li] op 03-03-1890, ovl. (1 jaar oud) Maastricht [li] op 23-09-1891.

4.              Emile Weslij, geb. Maastricht [li] op 16-05-1895, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 07-07-1975, volgt VI.

 

 

 

VI.             kr41154_565804_6kr41154_565804_6Emile Wesly, zn. van Leonard (Eliezer Halevi) Wesly (Va) en Adelheid Charlotte (Keilche) Schlicher, geb. Maastricht [li] op 16-05-1895 (22 Iyar 5655), wnd Maastricht Koning Clovisstraat, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 07-07-1975 (26 Tammoez 5735), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) op 01-05-1935, kerk.huw. Halberstadt [Duitsland] op 20-06-1935 met Fršnzi Goldschmidt, dr. van Seligman Goldschmidt (wnd Maastricht Kon. Clovisstraat 16a) en Auguste Seliger, geb. Furth [Duitsland] op 26-02-1908 (24 Adar I 5668), ovl. (93 jaar oud) Maastricht [li] op 05-04-2001 (12 Niesan 5761), begr. Maastricht [li].

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Leonie, geb. Maastricht [li].

2.              Leon, geb. Maastricht [li] op 06-04-1939 (17 Niesan 5699), wnd Maastricht Kon. Clovisstraat 49, ovl. (4 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 11-02-1944.

                 Aankost Westerbork 27.11.1943. Op transport naar Auschwitz 8.2.1943. Op 19.11.2012 zal op het Laurentiusplein te Voerendaal een gedenkteken worden

                 onthuld voor Lťon.

3.              Benoit, geb. Maastricht [li], ďHororary Consul of IsraelĒ vanaf 25 maart 2009.

4.              Tova, geb. Maastricht [li].

5.              Jenny Else, geb. Maastricht [li].

 

 

 

 

Vb.            kr41154_565804_7kr41154_565804_7Michel (MichaŽl) Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (IVb)  (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 24-10-1861 (20 Cheshvan 5622) akte 736, - besneden Maastricht 31.10.1861 -, ovl. (42 jaar oud) Maastricht [li] op 17-12-1903 (28 Kislev 5644) akte 825, begr. Maastricht [li], tr. (beiden hoogstens 33 jaar oud) voor 1895 met Julie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. Sittard [li] op 11-02-1861 (1 Adar 5621) akte 25, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 06-07-1934 (23 Tammoez 5694), begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst grafsteen: Hier rust het stoffelijk overschot van Michel Wesly (laatste 3 regels ned. tekst niet leesbaar) de heer Michael, zoon van de heer Jekoetie haLevi van het huis Wesly. Ging naar zijn eeuwigheid op woensdag 28 kislew 664.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Robert, geb. Maastricht [li] op 11-06-1895 akte 573.

2.              Victor Isidore, geb. Maastricht [li] op 15-01-1897 akte 59, ovl. (32 jaar oud) Maastricht [li] op 25-02-1929 (15 Adar I 5689), begr. Maastricht [li].

 

                 Tekst grafsteen: Hier rust onze innig geliefde zoon Victor Isidore Wesly, overl. in de ouderdom van 32 jaren. Terwijl hij nog in zijn prille jeugd was werd hij

                 geplukt (vgl. Job 8:12), een lieve ongehuwde man, jong in jaren, zijn jaren waren kort.

3.              N.N., geb. Maastricht [li] op 14-06-1899 (doodgeb.).

 

 

                 Julie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (koopman te Brussel) en Sibille Horn, tr. (resp. 44 en 43 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 16-03-1905 met Isaak Sternveld, zn. van Daniel Sternveld en Helena Wertheim, geb. Brummen [ge] op 31-08-1861, wnd Maastricht Kapoenstraat 8, ovl. (81 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943 23-12-1942: ouderdom. Aantekening april archief 1943: met bus op 8 april 1943 vertrokken. Transportlijst 11 mei 1943 pagina 404 Vernietigingskamp Sobibor. Schelvis, Jules. Weggevoerd met het 3e transport zie brief Joodsche Raad Maastricht 10 April 1943.

                

 

 

Vc.            kr41154_565804_8kr41154_565804_8Henri Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (IVb)  (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 17-04-1869 akte 287 - besneden Maastricht 24.4.1869 -, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) Maastricht [li] op 18-11-1902 met Emelie Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (Beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. Maastricht [li] op 26-09-1875 akte 795, (1942) Maastricht Wycker Smedenstraat 11, ovl. (67 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-07-1943 23-12-1942: ziekte Transportlijst 13 juli 1943, pagina 519 Vernietigingskamp Sobibor. (Schelvis, Jules).

 

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              N.N.

 

 

 

IIIb.           kr41154_565804_9kr41154_565804_9Zachurias Weslij (v/h Zacharie Zaudy), zn. van Zedachias Weslij (II)  (Schoolmeester, colporteur 1808 wnd Maastricht Rue du Fossť) en Maria Anna Klijn, geb. Maastricht [li] op 30-12-1794, Fusilier vh Bat. Inf. Nat. no. 45, vertr. 1832 naar Luik, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) Maastricht [li] op 16-07-1818 met Magdalena Botti, dr. van Meijer Salomon en Ester Cossman, geb. Gressenich [Duitsland] in 1792, Dienstmeid wnd Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Selegman Weslij, geb. Maastricht [li].

2.              Marianna Weslij, geb. Maastricht [li].

3.              Karel Weslij, geb. Luik [li, BelgiŽ].

4.              Esther Weslij, geb. Luik [li, BelgiŽ].