naar index                                                                                          GENEALOGIE VRANCKEN

Parenteel van Joannes Vrancken.

 

Data na 1917 bij evt. levende personen zijn niet vermeld                        

Update  07.04.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Generatie I

 

I.               Joannes Vrancken, ovl. te Meerssen op 24‑3‑1796, relatie met Maria Engelen (Engels), dr. van Madelaine Engels, ovl. te Meerssen op 26‑1‑1811 akte 8.

                 Uit deze relatie 7 kinderen:

1.              Laurentius, ged. RK te Meerssen op 22‑5‑1769 (get. Conrardus Vrancken en Ma. Mingels).

2.              Maria Elisabeth, ged. RK te Meerssen op 3‑1‑1772 (get. Lamb. Canna en Ma. El. Bruynen), ovl. (ca. 29 dagen oud) te Meerssen in 2‑1772.

3.              Magdalena, ged. RK te Meerssen op 28‑4‑1774 (get. Joan. Vrancken en Magda. Meewissen).

4.              Maria Catharina Vrancken, ged. te Meerssen op 15‑11‑1776, ovl. (ca. 74 jr. oud) te Meerssen op 22‑11‑1850, volgt IIa 

5.              Anna Maria, ged. RK te Meerssen op 15‑10‑1779 (get. Mart. Vrancken en Anna Ma. Vrancken), ovl. (ca. 11 jr. oud) te Meerssen in 4‑1791.

6.              Anna Vrancken, ged. RK te Meerssen op 28‑11‑1782 (get. Mart. Heijnens en Anna Vrancken), ovl. (ca. 78 jr. oud) te Maastricht op 2‑2‑1861 akte

                 68, tr. (resp. ca. 36 en 51 jr. oud) (1) te Maastricht op 17‑11‑1819 met Elso Arnoldus Haselhoff, militair zn. van Elso Haselhoff en Catharina

                 Elisabeth Swaens, geb. te Meppel op 7‑8‑1768, ovl. (hoogstens 92 jr. oud) voor 2‑2‑1861, (Elso Arnoldus tr.(1) met H.W. Altena, tr.(2) met A.

                 Simons, ovl. te Maastricht., tr. (resp. ca. 57 en 73 jr. oud) (3) te Maastricht op 5‑5‑1840 met Ogerus Wiricx, zn. van Arnoldus Wiricx en Maria Anna

                 Duchateau, geb. te Wellen op 19‑1‑1767, (Ogerus tr.(2) met Geertruid Schilders.).

7.              Joannes Michael (Jan) Vrancken, geb. te Meerssen, ovl. (ca. 76 jr. oud) te Meerssen in 4‑1862, volgt IIb

 

 

Generatie II 

 

IIa.            Maria Catharina Vrancken, dr. van Joannes Vrancken (I)  en Maria Engelen (Engels), ged. te Meerssen op 15‑11‑1776 (get. Wilh. Robergh en El. Van Herf), ovl. (ca. 74 jr. oud) te Meerssen op 22‑11‑1850, tr. (resp. ca. 30 en ca. 28 jr. oud) te Meerssen op 3‑5‑1807 (get. JM.Vrancken, P.Boymont, Pail Lonis en AA.Kerckhoffs) met Theodoris Beaumont, zn. van Francis Beaumont en Maria Elisabeth Ronden, ged. te Geleen op 12‑3‑1779, Dagloner, ovl. (ca. 76 jr. oud) te Meerssen op 30‑12‑1855.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maria Elisabeth Boymont, geb. te Meerssen op 6‑6‑1808, ovl. (73 jr. oud) te Meerssen, ongehuwd op 28‑6‑1881.

2.              Pierre Lorent (Petrus Lambertus) Beaumon, geb. te Meerssen op 20‑11‑1809, ovl. (56 jr. oud) te Meerssen op 9‑9‑1866, volgt  IIIa 

3.              Francois, geb. te Meerssen op 5‑5‑1812 (get. L en S. Soesman), ovl. (58 jr. oud) te Meerssen op 21‑3‑1871 ongehuwd.

4.              Jean, geb. te Meerssen op 8‑12‑1814 (get. S.Soesman en A.Hermans), ovl. (4 jr. oud) te Meerssen op 6‑2‑1819.

5.              Joannes, geb. te Meerssen op 26‑2‑1819 (get. A.Hermans en H. van Kan, akte 23), ovl. (2 jr. oud) te Meerssen op 18‑12‑1821.

6.              Anna Elisabeth, geb. te Meerssen op 2‑10‑1821 (get. L.Soesman en A.Hermans).

 

 

 IIb.            Joannes Michael (Jan) Vrancken, zn. van Joannes Vrancken (I) en Maria Engelen (Engels), geb. te Meerssen, ged. RK te Meerssen op 20‑9‑1785 (get. Michael Daemen en Ma. Cath. Boschmans), ovl. (ca. 76 jr. oud) te Meerssen in 4‑1862, tr. (beiden ca. 24 jr. oud) (1) te Meerssen in 2‑1810 (get. AJ.Quaedvlieg, J.Gulkers, M.Konings en JC.Janssen) met Anna Catharina Lamberts, dr. van Hubert Lamberts en Marie Anne Hameleers, geb. te van St.Pieter circa 1786, Vroedvrouw.                 .

 

                 Joannes Michael (Jan) Vrancken, tr. (resp. ca. 57 en 25 jr. oud) (2) te Beek op 17‑7‑1843 met Maria Margaretha Jacobs, dr. van Andreas Jacobs (Dagloner, landbouwer) en Maria Megtilda Penders (Penris), geb. te Beek op 30‑7‑1817, ovl. (71 jr. oud) te Meerssen op 19‑2‑1889 akte 7.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anna Maria Vrancken, geb. te Meerssen op 19‑6‑1851, tr. (resp. ca. 29 en ca. 28 jr. oud) te Meerssen in 1881 (get. Mesters, Pluijmaekers, Battings

                 en  Lemeer) met Frans Pieter Roecx, zn. van Jan Mathijs Roecx en Maria Margaretha Packbier, geb. te Hoensbroek op 3‑8‑1852,

                 Molenaarsknecht. .

2.              Johannes Hubertus Vrancken, geb. te Meerssen op 29‑11‑1853, ovl. (52 jr. oud) op 24‑2‑1906, volgt IIIb 

 

 

 

Generatie III

  

IIIa.           Pierre Lorent (Petrus Lambertus) Beaumont, zn. van Theodoris Beaumont (Dagloner) en Maria Catharina Vrancken (IIa), geb. te Meerssen op 20‑11‑1809 (get. N.Moermans en S.Soesman), Commissionair, dagloner, veldwachter wnd Meerssen Gansbaan, ovl. (56 jr. oud) te Meerssen op 9‑9‑1866, tr. (resp. 24 en 25 jr. oud) te Meerssen op 25‑8‑1834 (get. G.Vaassen, B.Volders, N. Vaassen en V.Ruyters) met Maria Theresia Muermans, dr. van Guillaume (Willems) Muurmans (Landbouwer) en Maria Elisabetha Pleumaeckers, geb. te Meerssen op 10‑12‑1808, ovl. (60 jr. oud) te Meerssen op 6‑9‑1869.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Willem, geb. te Meerssen op 3‑3‑1835 (get. Ploum en vandeWijer), ovl. (3 jr. oud) te Meerssen op 14‑6‑1838.

2.              Andries, geb. te Meerssen op 31‑8‑1837 (get. Ploum en Ummels, akte 71), ovl. (2 jr. oud) te Meerssen op 11‑10‑1839.

3.              Petrus Hubertus, geb. te Meerssen op 23‑4‑1839 (get. Volders en Willems, akte 62), ovl. (2 jr. oud) te Meerssen op 31‑5‑1841.

4.              Willem, geb. te Meerssen op 19‑3‑1841 (get. Lemeer en Delarue, akte 36), Postbode.

5.              Johannes Hendrikus Beaumont, geb. te Meerssen op 26‑11‑1842 (get. Hendriks en Kooken, akte 59), ovl. (69 jr. oud) te Maastricht op

                 23‑7‑1912 folio 126, tr. (32 jr. oud) (1) te Maastricht op 12‑5‑1875 met Maria Cornelia Cillen, ovl. voor 23‑7‑1912. , tr. (46 jr. oud) (2) te

                 Maastricht op 2‑10‑1889 met Mechtildis Haar van de, ovl. op 23‑7‑1912.

6.              Maria Barbara, geb. te Meerssen op 22‑10‑1846 (get. Hendriks en Kooken, akte 40).

7.              Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 7‑2‑1850 (get. Hendriks en Kooken, akte 7).

8.              Johannes Pieter, geb. te Meerssen op 10‑1‑1852 (get. Lemeer en Vaesen, akte 3), ovl. (1 jr. oud) te Meerssen op 1‑2‑1853.

 

IIIb.           Johannes Hubertus Vrancken, zn. van Joannes Michael (Jan) Vrancken (IIb)  en Maria Margaretha Jacobs, geb. te Meerssen op 29‑11‑1853, Dagloner, ovl. (52 jr. oud) op 24‑2‑1906, tr. (resp. 24 en 25 jr. oud) te Meerssen op 29‑4‑1878 (get. Mangez, Cortenraad, Nassen en Lemeer) met Maria Barbara Leukel, dr. van Nicolaas Leukel (Werkman, landbouwer) en Marie Helena Damoiseau (Meid te Meerssen), geb. te Meerssen op 18‑5‑1852 (get. Lemeer en Delarue, akte 35).

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Elisabeth Hubertina Vrancken, geb. te Meerssen op 19‑1‑1881, volgt IVa 

2.              Anna HubertinaVrancken, geb. te Meerssen op 25‑7‑1884, volgt IVb

 

 

Generatie IV

  

IVa.          Maria Elisabeth Hubertina Vrancken, dr. van Johannes Hubertus Vrancken (IIIb) (Dagloner) en Maria Barbara Leukel, geb. te Meerssen op 19‑1‑1881, Naaister, tr. (resp. 25 en 27 jr. oud) te Meerssen op 24‑2‑1906 met Pieter Hubertus Canna, zn. van Joannes Canna (Dagloner wnd Meerssen Gansbaan) en Maria Johanna Smeets geb. te Meerssen op 27‑12‑1878, Metselaar, mijnwerker wnd Meerssen Gansbaan, ovl. (74 jr. oud) te Maastricht op 26‑8‑1953.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Martinus Hubertus Johannes, geb. te Meerssen op 18‑1‑1907.

2.              Anna Catharina, geb. te Meerssen op 21‑11‑1908, ovl. (88 jr. oud) te Maastricht op 4‑4‑1997.

3.              Anna Hubertina Canna, geb. te Meerssen op 17‑3‑1911, tr. (resp. 23 en 21 jr. oud) te Meerssen op 14‑9‑1934 met Jan Kubazewski, zn. van Martin

                 Kubazewski  en Elisabeth Konopka, geb. te Lünen [Poland] op 23‑4‑1913, Boekhandelaar, ovl. (76 jr.  oud) te Meerssen op 28‑2‑1990 akte 20, gecr.

                 te Heerlen op 15‑3‑1990.

4.              Elisabeth Wilhelmina (Lies) Canna, geb. te Meerssen, volgt V

5.              Josephine Elisabeth Canna, geb. te Meerssen op 16‑7‑1915 (get. H.Rouvroye en H.Vrancken, akte 125), ovl. (76 jr. oud) te

                 Meerssen op 23‑7‑1991, relatie met Aerts.

6.              Joh. Martinus Canna, relatie met Dreessen

7.              N.N.

 

IVb.          Anna Hubertina Vrancken, dr. van Johannes Hubertus Vrancken (IIIb)  (Dagloner) en Maria Barbara Leukel, geb. te Meerssen op 25‑7‑1884, tr. (resp. 23 en 28 jr. oud) te Meerssen op 9‑11‑1907 (get. Kusters, Bauwens, Ubaghs en Kreemers, akte 30) met Martinus Limpens, zn. van Martinus Limpens (Dagloner) en Maria Elisabeth Smeets, geb. te Meerssen op 13‑10‑1879 (get. Vluggen en Lemeer, akte 104), Fabr. arb.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Martinus Hubertus, geb. te Meerssen op 5‑9‑1908 (get. Nicolaas Limpens en Josef kusters, akte 165).

2.              Elisabeth Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 29‑4‑1910 (get. Josef Kusters en Willem Limpens, akte 88), ovl. (69 jr. oud) te Geleen op

                 22‑10‑1979.

3.              Nicolaas Johannes Hubertus, geb. te Meerssen.

4.              Wilhelmus Hubertus Limpens, geb. te Meerssen op 4‑6‑1914 akte 110, ovl. (73 jr. oud) te Horst op 18‑4‑1988, tr. met Lies Rokx.

5.              Wilhelmus Hubertus, geb. te Meerssen.

6.              Maria Hubertina Limpens, geb. te Meerssen op 24‑6‑1916, ovl. (58 jr. oud) te Heerlen op 1‑9‑1974, tr. met Jacobus Philippens.

 

 

Generatie V

  

V.             Elisabeth Wilhelmina (Lies) Canna, geb. te Meerssen op 20‑4‑1913, relatie met Andreas (Dré) Janssen, geb. circa 1918, ovl. (ca. 79 jr. oud) op 14‑4‑1997, begr. te Meerssen op 18‑4‑1997.

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Ria Janssen, tr. met Walter Quadackers.

2.              Annie Janssen, tr.(1) met Bér Bekkers, wnd Berg en Terblijt, tr.(2) met Ria Meijs.

3.              Jan.

 

21042012