naar index                                                                                                                  Genealogie  Verger

 

 

 

Data van evt. levende personen geboren na 1912

 

zijn niet vermeld.

 

update 26.09.2012.

 

 

 

I

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Parenteel van Mozes Verger (V/h Moise Michel).

 

Generatie I

 

I. Mozes Verger (v/h Moise Michel), geb. te Oberdrese [Duitsland], Colporteur 1808 te Gulpen, ovl. op 7-4-1834, tr. met Anna Joseph, geb. circa 1753.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Sybille Verger, geb. te Boeksel in 1774.

2. Michel Feijle, geb. te Gulpen op 1-5-1784, tr. (57 jaar oud) op 17-10-1841, kerk.huw. op 17-10-1841 met Zechille Kahn, zn. van David Kahn en Sijbelle Moijses.

3. Mozes Michel (v/h Veger-Werger), geb. te Gulpen op 1-5-1784, ovl. (81 jaar oud) te Maastricht op 25-9-1865, volgt IIa.

4. Joseph Moses Verger, geb. te Gulpen circa 23-11-1787, volgt IIb.

Generatie II

 

IIa. Mozes Michel (v/h Veger-Werger), zn. van Mozes Verger (v/h Moise Michel) (I) (Colporteur 1808 te Gulpen) en Anna Joseph, geb. te Gulpen op 1-5-1784 (10 Iyar 5544), Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman, ovl. (81 jaar oud) te Maastricht op 25-9-1865 (5 Tishri 526) akte 571, tr. met Agatha Compris, dr. van Salomon Compris (Slager te Meerssen en Maastricht) en Rebecca Hoogenboom (v/h Rebecca Josephs), geb. te BŁch [Duitsland] bij Duren op 25-2-1785 (15 Adar 5545), ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 11-4-1852 (22 Nissan 5612) akte 195, begr. te Maastricht.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Flore Verger, geb. te Maastricht op 27-9-1812 akte 427, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te Maastricht op 16-2-1837 met Levy Levy Sterke de, zn. van Levy Sterke de en Saartje Samson, geb. te Rotterdam op 8-8-1803.

2. Charle Michel, geb. te Maastricht op 18-6-1814, volgt IIIa.

3. Sophie (Feijle) Michel, geb. te Lechenich op 14-3-1815.

4. Feijle Michel, geb. te Maastricht op 3-3-1817, ovl. (41 jaar oud) te Maastricht op 27-12-1858, volgt IIIb.

5. Joseph Michel, geb. te Maastricht op 8-7-1819, Koopman, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Maastricht op 7-5-1845 met Jeannette Fortune, dr. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz), geb. te Maastricht op 21-10-1822 akte 713, ovl. (23 jaar oud) te Luik [BelgiŽ] op 1-5-1846 BS akte 480 Maastricht.

6. Jacob Michel, geb. te Maastricht op 19-10-1821, Koopmansreiziger, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) te Maastricht op 28-10-1851 met Helena Kaufmann, dr. van Mathias Kaufmann (Koopman te Maastricht, Corneliusstraat) en Amalia Warendorf, geb. te Cornelius (Groothertogdom Nederrrijn) [Duitsland] op 1-4-1815.

7. Jeannette Moijse, geb. te Maastricht op 23-11-1823, ovl. (86 jaar oud) te Maastricht op 8-12-1909, volgt IIIc.

8. Isidore Michel, geb. te Maastricht op 24-1-1826 akte 53.

9. Aaron Michel, geb. te Maastricht op 6-12-1830 akte 713, ovl. (4 jaar oud) te Maastricht op 3-3-1835 akte 130.

IIb. Joseph Moses Verger, zn. van Mozes Verger (v/h Moise Michel) (I) (Colporteur 1808 te Gulpen) en Anna Joseph, geb. te Gulpen circa 23-11-1787 ook genoemd 23.11.1777, Militair in het Franse Leger, koopman, tr. (resp. ongeveer 27 en 35 jaar oud) te Eijsden op 6-7-1815 met Keilchen Maijer, dr. van Daniel Meijer Daniel Meijer en Geutje Samuel, geb. te Son of 12.3.1790 Sizig (dl) op 12-3-1780.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Michael Moises, geb. te Maastricht op 30-10-1816, ovl. (4 maanden oud) te Gulpen op 20-3-1817.

Generatie III

 

IIIa. Charle Michel, zn. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (IIa) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. te Maastricht op 18-6-1814 akte 319, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Maastricht op 29-6-1836 met Helena Fortune, dr. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz), geb. te Maastricht op 14-3-1815 akte 164.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Marcus, geb. op 12-6-1837 besneden Luik 19.6.1837.

2. Celina, geb. circa 1839, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Maastricht op 22-12-1842 akte 695.

3. Eduard, geb. op 3-6-1841 besneden Luik 10.6.1841.

4. Theodor, geb. op 5-5-1843 besneden Luik 12.5.1843.

5. Albert, geb. op 19-6-1849 besneden Luik 26.6.1849.

IIIb. Feijle Michel, dr. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (IIa) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. te Maastricht op 3-3-1817 (15 Adar 5577) akte 136, ovl. (41 jaar oud) te Maastricht op 27-12-1858 (20 Tevet 5619) akte 634, begr. te Maastricht, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Maastricht op 17-11-1841 met Achille Kahn (v/h Meyer), zn. van Damien Kahn (v/h David Kahn) (Colporteur/slager te Gulpen) en Sybille Verger (v/h Bella Moses), geb. te Gulpen op 23-8-1807 (19 Av 5567) akte 65, ovl. (91 jaar oud) te Maastricht op 31-1-1899 (20 Shevat 5659) akte 53.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Daniel Cahn, geb. op 2-7-1851 besneden Maastricht 9.7.1851.

IIIc. Jeannette Moijse, dr. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (IIa) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. te Maastricht op 23-11-1823 (20 Kislev 5584) akte 732, ovl. (86 jaar oud) te Maastricht op 8-12-1909 (25 Kislev 5670) akte 765, begr. te Maastricht, tr. (beiden 27 jaar oud) te Maastricht op 11-6-1851 met Hertz Fortune, zn. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz), geb. te Maastricht op 18-3-1824 (18 Adar II 5584) akte 176, ovl. (80 jaar oud) te Maastricht op 27-11-1904 (19 Kislev 5665) akte 765, begr. te Maastricht.

Tekst op grafsteen: Hier rust Hertz Fortune echtgenoot van Jeannette Moijse geboren 18 maart 1824, overleden 27 maar 1904. Iemand die bescheiden en rechtschapen van weg was, die de mens liefhad. In de veelheid van zijn weldadigheid en verstandigheid, leidde hij vele jaren de kinderen van zijn gemeente, die "gezegend" riepen jegens hem. Voor zijn vrouw was hij heerlijkheid (tsevi) van glorie, en voor de kinderen van zijn familie een kroon. Is dat niet de heer Tsevi, zoon van Natan. Hij stierf zondag 19 Kislew 664.

Tekst op grafsteen: Hier rust Jeannette Moyse, overleden in den ouderdom van 86 jaren 8 december 1909. Een dierbare vrouw, in de leeftijd van de sterken, een flinke vrouw, in rechtschapenheid waren haar daden. Is dat niet mevrouw Sjeine, dochter van JechiŽl, weduwe van de heer Tsevi, zoon van Natan. Zij ging naar haar eeuwigheid met een goede naam op woensdag de 1ste dag van Chanoeka (inwijdingsfeest) 670.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. N.N., geb. te Maastricht op 4-3-1852 akte 109 (doodgeb.).

2. Agatha, geb. te Maastricht op 19-1-1853 akte 44, ovl. (65 jaar oud) te Maastricht op 29-12-1918 (26 Tebet 5679) akte 296, begr. te Maastricht, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Maastricht op 22-6-1875 met Salomon Horn, zn. van Heimann Horn (Slager) en Helena Seligman Kahn (Dienstmeid), geb. te Sittard op 28-2-1846 (2 Adar 5606) akte 23, - besneden Sittard 7.3.1846 -, ovl. (68 jaar oud) te Maastricht op 17-7-1914 (24 Tammoez 5674), begr. te Maastricht.

3. Marcus, geb. te Maastricht op 25-11-1854 (4 Kislev 5615) akte 800, besneden Maastricht 2.12.1854, ovl. (18 jaar oud) te Maastricht op 26-5-1873 (29 Iyar 5633) akte 365, begr. te Maastricht (2 Sivan 5663).

4. Rosine, geb. te Maastricht op 8-11-1856 akte 689, ovl. (1 jaar oud) te Maastricht op 27-1-1858 akte 46.