GENEALOGIE SOUWEINE.

naar index                                                                                                     

Data van evt. levende personen geboren na 1912 zijn niet vermeld.

Aanvullende gegevens uit data-bank van W. Brassť

update 24.04.2012                                                      

                                                                                                                                           

 

 

 

 

Parenteel van Emauel Souweine (Chueiner).

 

Generatie I

 

I. Emauel Souweine (Chueiner), geb. te Schwenheim(1), vertrokken uit Maastricht op 8.7.1835, tr. met Adriana Philip, geb. te Mulhouse in de Elzas(1).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Cerf Emanuel Souweine, geb. te Gent op 4-8-1804, ovl. (77 jaar oud) te Sittard op 24-2-1882, volgt II.

Generatie II

 

II. Cerf Emanuel Souweine, zn. van Emauel Souweine (Chueiner) (I) (vertrokken uit Maastricht op 8.7.1835) en Adriana Philip, geb. te Gent op 4-8-1804, Leurkramer, ovl. (77 jaar oud) te Sittard op 24-2-1882, tr. (1) met Helena Hellendall, dr. van Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz) (Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre) en Eva Jacobs (Daniels), geb. te Maastricht op 25-3-1809, ovl. (26 jaar oud) te Maastricht op 25-5-1835.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Isidore Cer, geb. te Maastricht op 2-8-1826, ovl. (77 jaar oud) te Sittard op 21-10-1903, volgt IIIa.

2. Hendrik, geb. te Maastricht op 14-1-1828, ovl. (3 jaar oud) te Maastricht op 11-2-1831 akte 111.

3. Seraphine, geb. te Maastricht op 30-11-1829, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1892, volgt IIIb.

4. Uri, geb. te Maastricht op 28-2-1832 akte 129, (besneden Maastricht 7.3.1832), ovl. (4 maanden oud) te Maastricht op 25-7-1832 akte 426.

 

Cerf Emanuel Souweine, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (2) te Maastricht op 30-3-1836 met Rosa Horn, dr. van Louis Gottschalik Horn (Slager wnd Sittard Molenstraat 258) en Judith Moises Cronenberg, geb. te Sittard op 23-3-1813, ovl. (56 jaar oud) te Sittard op 3-4-1869 akte 40.

Generatie III

 

IIIa. Isidore Cer Souweine, zn. van Cerf Emanuel Souweine (II) (Leurkramer) en Helena Hellendall, geb. te Maastricht op 2-8-1826, koopman te Brussel, ovl. (77 jaar oud) te Sittard op 21-10-1903 akte 9, begr. te Sittard, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Sittard op 10-12-1858 met Sibille Horn, dr. van Heimann Horn (Slager) en Helena Seligman Cahen (Dienstmeid), geb. te Sittard op 20-5-1834, ovl. (77 jaar oud) te Maastricht op 2-5-1912 15 IJar 5672 akte 311, begr. te Sittard.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Rosalie, geb. te Sittard op 4-9-1859, ovl. (79 jaar oud) te Sittard op 31-1-1939, volgt IVa.

2. Julie, geb. te Sittard op 11-2-1861, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 6-7-1934, volgt IVb.

3. Emile, geb. te Sittard op 6-9-1862 akte 106, besneden Sittard 14.9.1862.

4. Cesar Isidor, geb. te Sittard op 7-3-1865 akte 28, besneden Sittard 15.3.1865, ovl. (2 jaar oud) te Sittard op 18-5-1867 akte 42.

5. Carolina, geb. te Sittard op 20-9-1866 akte 99, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Brussel [BelgiŽ] op 4-1-1899, kerk.huw. te Amsterdam met Jacob

    Elkan Witmont, zn. van Hartog Witmont en Johanna Blok, geb. te Amsterdam op 18-6-1864. 

6. Wilhelmina, geb. te Sittard op 5-11-1868 akte 125.

7. Henri Cerf, geb. te Sittard op 30-5-1870 akte 72, besneden Sittard 6.6.1870.

8. Sophia, geb. te Sittard op 26-11-1871, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 18-12-1941, volgt IVc.

9. Felix Isidore, geb. te Sittard op 30-11-1873 akte 123, besneden Sittard 7.12.1873.

 

IIIb. Seraphine Souweine, dr. van Cerf Emanuel Souweine (II) (Leurkramer) en Helena Hellendall, geb. te Maastricht op 30-11-1829 akte 745, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1892, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Sittard op 8-3-1854 met Simon (Sjim'on) Maisonpierre, zn. van Jean Hubert (Salomon) Maisonpierre (v/h Donnere) (Beenhakker) en Sibylle Simons, geb. te Maastricht op 14-3-1827, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1892.

De leraarswoning te Sittard werd gebouwd samen met de daarachter gelegen synagoge in 1851-1855.

'Sittard, historie en gestalte' vermeldt op pag. 301: "Van september 1851 tot april 1857 treedt Simon Maisonpierre als onderwijzer en voorzanger op. Hij was in Maastricht geboren.

In september 1851 werd er een school voor arme IsraŽlitische kinderen opgericht; in 1855 werd aan 35 kinderen les gegeven. Maisonpierre geeft als programma, dat aan zijn school werd afgewerkt: Vertalen van de Thora en dagelijkse gebeden, Hebreeuwse spraakkunst, godsdienstleer en bijbelse geschiedenis, Hebreeuws lezen en schrijven, Nederlands lezen en schrijven, taalkunde, rekenen en zang. Maisonpierre ontving als onderwijzer, voorbidder en secretaris van het kerkbestuur een jaargeld van f 270,-.".

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Helena, geb. te Sittard op 7-9-1854 ouders niet zeker, tr. met Abraham Wijnschenk, zn. van Levi Abraham Wijnschenk (Winkelier te

    Maastricht, Opperkoster) en Sara Zondervan (in 1883 wnd te Meerssen.), geb. circa 1854, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar op 16-6-

    1932 akte 94. 

2. Adolph, geb. te Sittard op 6-3-1856 besneden Sittard 13.3.1856.

3. Emanuel (Menachem), geb. te Sittard op 3-11-1858 besneden Sittard 11.3.1858, ovl. (85 jaar oud) te Venlo op 14-9-1944 (Rosj Hasjana 705)

    vermoord door 's vijands hand, begr. te Venlo, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (1) te Sittard op 12-5-1892 met Carolina Louisa Levenbach, dr. van

    Meijer Levenbach (Koopman wnd Sittard, Putstraat) en Rosa Hertz, geb. te Sittard op 2-4-1867, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 29-6-1911.

    Wnd de Lairessestraat 46hs te Amsterdam. Op 2 sept. 1944 in Sevenum uit onderduik opgespoord en naar het politiebureau in Venlo gebracht

    en op 14 sept 1944 door de opperwachtmeester Berendsen in de omgeving van het Zwarte Water te Venlo vermoord., tr. (resp. minstens 52 en

    minstens 24 jaar oud) (2) na 1911 met Helena (Rivka) Compris, dr. van Salomon (Sjelomon) Compris en Rosalie Simon (Simson), geb. te

    Maastricht op 9-7-1886 akte 575, ovl. (58 jaar oud) te Venlo op 14-9-1944 (Rosj Hasjana 705) vermoord in WO II, begr. te Venlo. 

4. Benoit, geb. te Sittard op 3-3-1860 besneden Sittard 10.3.1860, fabrikant, ovl. (82 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26-2-1943, tr. met Ida

    Wolff, geb. te Rees [Duitsland] op 6-12-1871, ovl. (71 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 15-12-1942. 

5. Felix, geb. te Sittard op 7-2-1862 besneden Sittard 14.2.1862.

6. Isidor, geb. op 28-3-1864 besneden Brussel 4.4.1864.

 

Generatie IV

 

IVa. Rosalie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (IIIa) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. te Sittard op 4-9-1859 akte 106, Winkelierster te Sittard, ovl. (79 jaar oud) te Sittard op 31-1-1939 akte 27, begr. te Sittard op 3-2-1939, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) te Sittard op 3-11-1886 met Karel Hertzdahl, zn. van Salomon Hertzdahl en Sibilla Egger, geb. te Sittard op 11-5-1859 besneden Sittard 18.5.1859, ovl. (39 jaar oud) te Sittard op 14-11-1898 akte 122.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Salomon Victor, geb. te Sittard op 8-8-1887, ovl. (55 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, volgt Va.

2. Sijbilla Celina, geb. te Sittard op 8-8-1889, ovl. (37 jaar oud) te Heerlen op 7-9-1926, volgt Vb.

3. Hayman Silvain, geb. te Sittard op 3-9-1890, ovl. (52 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 22-4-1943, volgt Vc.

4. Bernard Emile, geb. te Sittard op 19-9-1891, ovl. (25 jaar oud) te Sittard op 2-11-1916 akte 159, begr. te Sittard.

5. Bernard Albert, geb. te Sittard op 24-1-1895, ovl. (4 maanden oud) te Sittard op 29-5-1895 akte 52.

 

Rosalie Souweine, tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) te Sittard op 3-9-1900 met Adolf Wolf, zn. van Soesman Wolf (Koopman in koffie en kol. waren) en Sophie Hertz, geb. te Urmond op 25-8-1874, Winkelbediende Sittard wnd Urmond Limbrichterstraat 546. 

Rosalie was weduwe van Karel Herzdahl.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Sophia Augusta, geb. te Sittard op 10-1-1902, ovl. (ongeveer 100 jaar oud) te Brussel [BelgiŽ] in 2003, volgt Vd.

2. Isidore George, geb. te Sittard op 22-9-1903, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 25-6-1985, tr. (resp. 52 en 45 jaar oud) op 25-10-1955 met

    Sophie Wilhelmina Rosina Horn, dr. van Leo Horn en Paulina Levy, geb. te Sittard op 21-4-1910, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 11-4-1975

    overleefde Auschwitz. 

 

IVb. Julie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (IIIa) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. te Sittard op 11-2-1861 (1 Adar 5621) akte 25, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 6-7-1934 (23 Tammoez 5694) akte 392, begr. te Maastricht, tr. (beiden hoogstens 33 jaar oud) (1) voor 1895 met Michel (MichaŽl) Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. te Maastricht op 24-10-1861 (20 Cheshvan 5622) akte 736, - besneden Maastricht 31.10.1861 -, ovl. (42 jaar oud) te Maastricht op 17-12-1903 (28 Kislev 5644) akte 825.

Tekst grafsteen: Hier rust het stoffelijk overschot van Michel Wesly (laatste 3 regels ned. tekst niet leesbaar) de heer Michael, zoon van de heer Jekoetie haLevi van het huis Wesly. Ging naar zijn eeuwigheid op woensdag 28 kislew 664.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Robert, geb. te Maastricht op 11-6-1895 akte 573.

2. Victor Isidore, geb. te Maastricht op 15-1-1897 akte 59, ovl. (32 jaar oud) te Maastricht op 25-2-1929 (15 Adar I 5689), begr. te Maastricht.

    Tekst grafsteen: Hier rust onze innig geliefde zoon Victor Isidore Wesly, overl. in de ouderdom van 32 jaren. Terwijl hij nog in zijn prille jeugd

    was werd hij geplukt (vgl. Job 8:12), een lieve ongehuwde man, jong in jaren, zijn jaren waren kort.

3. N.N., geb. te Maastricht op 14-6-1899 (doodgeb.).

 

Julie Souweine, tr. (resp. 44 en 43 jaar oud) (2) te Maastricht op 16-3-1905 met Isaak Sternveld, zn. van Daniel Sternveld en Helena Wertheim, geb. te Brummen op 31-8-1861, wnd Maastricht Kapoenstraat 8, ovl. (81 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14-5-1943 23-12-1942: ouderdom. Aantekening april archief 1943: met bus op 8 april 1943 vertrokken. Transportlijst 11 mei 1943 pagina 404 Vernietigingskamp Sobibor. Schelvis, Jules. Weggevoerd met het 3e transport zie brief Joodsche Raad Maastricht 10 April 1943.

IVc. Sophia Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (IIIa) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. te Sittard op 26-11-1871 akte 137, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 18-12-1941, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Schaerbeek-Brussel [BelgiŽ] op 30-7-1901 BS Amsterdam 1.3.1902 (reg.7;fol.9) met Salomon Dam van, zn. van Samuel Dam van en Caroline Hessen, geb. te Leens op 16-7-1871, vleeshouwer, ovl. (77 jaar oud) te Deventer op 11-3-1949.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Carolien Isabel, geb. te Amsterdam op 3-4-1909, ovl. (34 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-1-1944.

2. Edmie Carolina.

Generatie V

 

Va. Salomon Victor Hertzdahl, zn. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (IVa) (Winkelierster te Sittard), geb. te Sittard op 8-8-1887, Confectiefabrikant wnd Maastricht Volksplein 39a, ovl. (55 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942, tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) te Heerlen op 7-9-1920 met zijn achternicht Marie Anne Helene Bloemgarten, dr. van Heijman Felix Bloemgarten en Emma Horn, geb. te Heerlen op 22-6-1897 akte 106, ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1944 overleefde WO II.

De echtgenote van Salomon Victor Hertzdahl keerde terug uit de kampen; hun kinderen overleefden in de onderduik. Het gezin Hertzdahl woonde aan de Stationsstraat 31 in Maastricht. Op zeker moment tijdens de oorlog werd de woning gevorderd door de Wehrmacht. Het gezin verhuisde noodgedwongen naar het Volksplein 39a. De woning aan de Stationsstraat en de inboedel zijn na de oorlog redelijk in tact teruggevonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Mathilde, geb. op 4-11-1921.

2. Karel, geb. op 29-12-1924, ovl. (84 jaar oud) te Riemst [BelgiŽ] op 8-9-2009, tr. met Marit Hartman

 

Vb. Sijbilla Celina Hertzdahl, dr. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (IVa) (Winkelierster te Sittard), geb. te Sittard op 8-8-1889, ovl. (37 jaar oud) te Heerlen op 7-9-1926 akte 405, begr. te Sittard, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Sittard op 26-9-1916 met Rudolf Horn, zn. van Cesar Horn (Rabbijn) en Marianne Bloemgarten, geb. te Maastricht op 4-11-1885 akte 898, ovl. (64 jaar oud) te Heerlen op 5-11-1949.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Hugo, geb. te Heerlen op 13-1-1921, ovl. (53 jaar oud) te Utrecht op 29-11-1974, relatie met Sylva Renee Carolina Dam van, dr. van Max Dam

    van en Margaretha Leeuwen, geb. te Enschede op 30-1-1924, ovl. (60 jaar oud) te Delden op 11-12-1984. 

Rudolf Horn, zn. van Cesar Horn (Rabbijn) en Marianne Bloemgarten, relatie (2) met Margaretha Lederer, geb. te Wenen [Oostenrijk] op 15-3-1903, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 1949.

 

Vc. Hayman Silvain Hertzdahl, zn. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (IVa) (Winkelierster te Sittard), geb. te Sittard op 3-9-1890 akte 97, Textielhandelaar, ovl. (52 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 22-4-1943, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Heerlen op 14-6-1916 met zijn achternicht Evelina Machtilda Bloemgarten, dr. van Heijman Felix Bloemgarten en Emma Horn, geb. te Heerlen op 23-10-1892 akte 120, ovl. (63 jaar oud) te Heerlen op 22-3-1956, begr. te Heerlen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Emmy, geb. te Heerlen op 14-4-1917, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam op 18-1-2010, tr. met -- Linnewiel

2. Lia Rose, geb. te Heerlen op 12-5-1922, ovl. (85 jaar oud) te Breda op 13-7-2007, volgt VI.

 

Vd. Sophia Augusta Wolf, dr. van Adolf Wolf (Winkelbediende Sittard wnd Urmond Limbrichterstraat 546) en Rosalie Souweine (IVa) (Winkelierster te Sittard), geb. te Sittard op 10-1-1902, ovl. (ongeveer 100 jaar oud) te Brussel [BelgiŽ] in 2003, tr. met Henricus Horn, geb. circa 1900, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Brussel [BelgiŽ] in 1960.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Julius Adolf.

2. Adolf.

Generatie VI

 

VI. Lia Rose Hertzdahl, dr. van Hayman Silvain Hertzdahl (Vc) (Textielhandelaar) en Evelina Machtilda Bloemgarten, geb. te Heerlen op 12-5-1922, ovl. (85 jaar oud) te Breda op 13-7-2007, tr. met Joseph Lodewijk Michiel (Joop) Bergh van den, zn. van Joseph Maria Aloysius Michiel Bergh van den en Louise Maria Christine Janssen, geb. te Heemskerk op 14-11-1919, ovl. (91 jaar oud) te Breda op 9-10-2011.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Joseph Lodewijk Michel (Joop).

2. Evert Maarten.

3. Steven Carel Marius.

1. Bron Wil Brassť: Schwenheim tot 1953 officieel Schweinheim geheten. (of mogelijk van Saverne, ook in de Elzas).

    http://www.alemannia-judaica.de/schwenheim_cimetiere.htm.

    http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/r-z/schwenh.htm

    http://de.wikipedia.org/wiki/Schwenheim

    http://www.alemannia-judaica.de/saverne_synagogue.htm