naar index                                                                 Genealogie Schepp.

 

 

                                                                                                                 

 

data van evt. levende personen geboren na 1911

zijn niet vermeld.

Update 07.01.2012

 

 

Genealogie van Moses Nathans Schepp.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Moses Nathans Schepp, geb. circa 1798, Koopman wnd Utrecht, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Utrecht op 24‑2‑1886, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Amsterdam op 16‑3‑1831 met Roosje Pinto Cohen, ovl. voor 24‑2‑1886.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Salomon Mozes , geb. te Utrecht op 25‑1‑1828, ovl. (85 jaar oud) op 29‑9‑1913, volgt IIa.

2.              Jacob, geb. te Utrecht op 25‑3‑1831, ovl. (1 jaar oud) te Utrecht op 7‑11‑1832.

3.              Saartje, geb. te Utrecht op 9‑5‑1833, ovl. (één dag oud) te Utrecht op 10‑5‑1833.

4.              Sara Mozes, geb. te Utrecht op 13‑1‑1836, ovl. (13 jaar oud) te Utrecht op 27‑7‑1849.

5.              Aagje, geb. te Utrecht op 22‑3‑1838.

6.              Jacob Schepp, geb. te Utrecht op 11‑7‑1840, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht op 4‑5‑1906, volgt IIb.

7.              Abraham, geb. te Utrecht op 27‑11‑1842, ovl. (één dag oud) te Utrecht op 28‑11‑1842.

8.              N.N., geb. te Utrecht op 25‑1‑1844 (doodgeb.).

9.              N.N., geb. te Utrecht op 24‑1‑1845 (doodgeb.).

10.            N.N., geb. te Utrecht op 29‑3‑1847 (doodgeb.).

 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Salomon Mozes Schepp, zn. van Moses Nathans Schepp (I) (Koopman wnd Utrecht) en Roosje Pinto Cohen, geb. te Utrecht op 25‑1‑1828, Onderwijzer, ovl. (85 jaar oud) op 29‑9‑1913, begr. te Maastricht, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Maastricht op 15‑10‑1855 met Rachel Goldstein, dr. van Bernard Goldstein (Slager te Beek vanaf 1787 of 1782) en Gertruid (Ook Sara) Isaak, geb. te Maastricht op 4‑8‑1825 akte 463, natuurlijk kind, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 4‑4‑1899, begr. te Maastricht.

                 Tekst op grafsteen: Salomon Moses Schepp, weduwnaar van Rachel Goldstein overl. in den ouderdom van.. de 23 Tisrie 5679/ 29 sept. 1918. Uw rust zij eervol een betrouwbaar man, die onschuldig ging. Het teken van het heilig verbond heeft hij aan velen bevestigd. Vroeg en laat hield zich bezig met Tora en gebed, om te studeren en te onderwijzen dag en nacht, Is dat niet de geleerdengenoot de heer Sjelomon, zoon van de heer Mosje. Hij stierf bij het lichten van zondag Simchat Tora (vreugde der wet, 23 Tisjrie) 679.

                 Tekst op grafsteen: Hier rust Rachel Schepp, geb. Goldstein overl. 4 april 5659/1899/ in den ouderdom van 74 jaren. Dat is de opgerichte steen van het graf van Rachel tot op heden (Gen. 35:20). Veel heb jij gedaan om God te eren. Jouw deel zal zijn in de schaduw van de verlosser, om te wonen bij onze moeder Rachel. Een dierbare, bescheiden en rechtschapen vrouw, mevrouw Rachel, dochter van Jaäkov Goldsjtein, echtgenote van de geleerdengenoot de heer Sjelomon Schepp. Zij stierf 74 jaar oud bij het lichten van woensdag 25 Nisan 659. Acrostichon: Rachel.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jacob Salomon , geb. te Meerssen op 10‑8‑1856, volgt IIIa.

2.              Sara , geb. te Meerssen op 14‑12‑1857 akte 67, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Maastricht op 16‑2‑1892 met Samuel Groot de, zn. van

                 Meijer David Groot de en Mietje Santen, geb. te Rotterdam op 11‑8‑1863. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

3.              Isidore Salomon , geb. te Meerssen op 12‑6‑1859, volgt IIIb.

4.              Juliette , geb. te Meerssen op 27‑12‑1860 akte 70, ovl. (82 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 26‑2‑1943, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te

                 Maastricht op 29‑11‑1881 met Alexander Vries de, zn. van Salomon Levy Vries de en Doortje Lange de, geb. te 's‑Gravenhage op 28‑5‑1857,

                 Grossier in goud en zilverwerk. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

5.              Mozes Salomon, geb. te Meerssen op 15‑2‑1862 besneden Meerssen 2.3.1862, ovl. (2 jaar oud) te Maastricht op 24‑3‑1864.

6.              Nathaniel Salomon, geb. te Maastricht op 13‑8‑1863 besneden Maastricht 21.8.1863, ovl. (één maand oud) te Maastricht op 12‑10‑1863.

7.              Henri Salomon , geb. te Maastricht op 3‑9‑1864, ovl. (79 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑2‑1944, volgt IIIc.

8.              Eva , geb. te Maastricht op 13‑10‑1866 akte 825, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam op 13‑3‑1919, tr. (beiden 29 jaar oud) te Maastricht

                 op 22‑10‑1895 met Israel Kolthoff, zn. van Rebekka Essen van, geb. te Hoogeveen op 9‑11‑1865, ovl. (77 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 14‑1‑1943. Uit dit huwelijk 4 zonen.

 

 

IIb.            Jacob Schepp, zn. van Moses Nathans Schepp (I) (Koopman wnd Utrecht) en Roosje Pinto Cohen, geb. te Utrecht op 11‑7‑1840, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht op 4‑5‑1906, tr. (resp. 31 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Utrecht op 3‑4‑1872 met Hester Creveld van, dr. van Mozes Nathan Creveld van en Catho Meij, geb. te De Bilt circa 1837, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1874.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Mozes, geb. circa 1868, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Utrecht op 2‑5‑1874.

2.              Hester, geb. te Utrecht op 15‑3‑1873, ovl. (20 jaar oud) te Utrecht op 5‑3‑1894.

3.              Roosje, geb. te Utrecht op 15‑3‑1873, ovl. (3 maanden oud) te Utrecht op 27‑6‑1873.

 

                 Jacob Schepp, tr. (resp. 34 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Utrecht op 26‑8‑1874 met Rebecca Lion Jacobs, dr. van Lion Samuel Jacobs en Keetje Hartog Oesterman geb. te Amsterdam circa 1833.

                

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Jacob Salomon Schepp, zn. van Salomon Mozes Schepp (IIa) (Onderwijzer) en Rachel Goldstein, geb. te Meerssen op 10‑8‑1856 besneden Meerssen 17.8.1856, Spoorwegbeambte te Meerssen, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Meerssen op 16‑3‑1883 (getuigen: Goldstein, 2x Wijnschenk en Walthausen) met zijn achternicht Carolina Wijnschenk dr. van Levi Abraham Wijnschenk (Winkelier te Maastricht, Opperkoster) en Sara Zondervan (in 1883 wnd te Meerssen.), geb. te Maastricht op 14‑4‑1855.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Louis Jacob, geb. te Venlo op 22‑5‑1884 besneden Venlo 29.5.1884, ovl. (9 maanden oud) te Venlo op 28‑2‑1885.

2.              Jules Jcques, geb. te Venlo op 7‑7‑1885 besneden Venlo 14.7.1885, ovl. (57 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 29‑10‑1942.

3.              Margot Caroline, geb. te Venlo op 9‑8‑1886.

 

 

IIIb.           Isidore Salomon Schepp, zn. van Salomon Mozes Schepp (IIa) (Onderwijzer) en Rachel Goldstein, geb. te Meerssen op 12‑6‑1859 besneden Meerssen 10.6.1859, slagersknecht, vleesverkoper, tr. (resp. 27 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Amsterdam op 9‑9‑1886 reg.21;fol.34 met Ester Dam van, dr. van Jonas Machiel Dam van (winkelier) en Flora Mozes Monasch, geb. te Dordrecht circa 1851, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1911.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Salomon Isidore, geb. op 11‑1‑1888 besneden Amsterdam 18.1.1888.

2.              Jonas , geb. te Amsterdam op 9‑10‑1891 besneden Amsterdam 16.10.1891, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Maastricht op 15‑4‑1921

              met Rachel Schepp, dr. van Henri Salomon Schepp (IIIc) (Handelsagent in Textiel wnd Maastricht Bourgogne Str. 70) en Eveline Maisonpierre,

              geb. te Maastricht op 23‑9‑1894 akte 892.

 

                 Isidore Salomon Schepp, tr. (resp. 51 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Amsterdam op 23‑2‑1911 met Eva Loeb, dr. van David Loeb en Clara Ullmann, geb. te Huffelsheim [Duitsland] circa 1862, winkelierster.

                 .

 

                 Eva Loeb, dr. van David Loeb en Clara Ullmann, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Amsterdam op 9‑3‑1892 akte reg.5.fol.48 met Leendert Sisteren van, zn. van Hartog Leendert Sisteren van (koopman), geb. te Amsterdam circa 1855, sigarenmaker, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1911.

 

                

IIIc.           Henri Salomon Schepp, zn. van Salomon Mozes Schepp (IIa) (Onderwijzer) en Rachel Goldstein, geb. te Maastricht op 3‑9‑1864 akte 653, - besneden Maastricht 10.9.1864 -, Handelsagent in Textiel wnd Maastricht Bourgogne Str. 70, ovl. (79 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑2‑1944, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Maastricht op 12‑12‑1893 met Eveline Maisonpierre, dr. van Jacob Pierre Maison (Beenhakker te Maastricht) en Ester Kopersteijn, geb. te Maastricht op 20‑12‑1869 akte 950, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 11‑4‑1943 6 Niesan 5703, begr. te Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Rachel , geb. te Maastricht op 23‑9‑1894 akte 892, tr. met  Jonas Schepp, zn. van Isidore Salomon Schepp (IIIb) (slagersknecht,

                 vleesverkoper) en Ester Dam van.

2.              Esther , geb. te Maastricht op 25‑9‑1896 akte 889, ovl. (47 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28‑1‑1944, relatie met Herman Heijman

                 Horn, zn. van Lodewijk Heiman Horn (Koopman, slager) en Therese Geisel, geb. te Sittard op 3‑3‑1894 16 adar 5654 besneden Sittard

                10.3.1894, ovl. (45 jaar oud) te Maastricht op 16‑6‑1939 29 siwan 5699, begr. te Eijsden.

 

                

 

 

 

 

Free counter and web stats

 

 

 

 

 

21042012