Genealogie:     Mariks/Marckx/Marx

naar index

 

                                                                                                        

Data van evt. levende personen geboren

na 1911 zijn niet vermeld.

 

 

Genealogie van Davit Moisese Mariks.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Davit Moisese Mariks v/h Davit Moises, geb. circa 1757 -1761, Colporteur, wnd Eijsden 1780-1808, relatie met Maria Joanna Moises Hasendael v/h Merle, ook Maria Jessen, geb. circa 1789.

 

                 Uit deze relatie 11 kinderen:

1.              Alexander Davit Mariks, geb. te Eijsden op 6‑6‑1790, ovl. (63 jaar oud) te Gulpen op 1‑7‑1853, volgt IIa.

2.              Lazarus Marckx, geb. te Eijsden op 5‑3‑1791, ovl. (59 jaar oud) te Maastricht op 8‑6‑1850, volgt IIb.

3.              Henry, geb. te Beek (L) op 28‑12‑1794.

4.              Sara Marx v/h Sara Davit, geb. te Eijsden op 12‑8‑1795 5552, ovl. (89 jaar oud) te Eijsden op 13‑11‑1884 5644 akte 33, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te Eijsden

                 op 10‑2‑1820 met Jacob Isaac, zn. van Michel Isaac Stern en Butsle Israel (Jonas), geb. te Breitenborn [Duitsland] op 24‑5‑1786, ovl. (66 jaar oud) te Eijsden op

                 24‑4‑1853 akte 10, begr. te Eijsden. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.              Ida Mariks v/h Ester David, geb. te Beek (L) op 17‑11‑1795, tr. (resp. 21 en 45 jaar oud) te Eijsden op 5‑5‑1817 met Karel Heijman, zn. van Wolf Heijman en

                 Helena Levij, geb. te Ulfeld & Bakir op 22‑2‑1772.

6.              Rosaly Mariks v/h Prust Davit, geb. te Beek op 6‑4‑1797, tr. (hoogstens 52 jaar oud) (1) voor 1850 met Jacobus Josephus Ruijters, ovl. voor 1850.  tr. (resp. 53

                 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Maastricht op 26‑6‑1850 met Engelbertus Crets, zn. van Gisbertus Nicolaus Crets en Maria Josepha Laurentius Leurs, geb. te

                 Maastricht circa 1818.

7.              Jenetta Mariks v/h Hendeler David, geb. te Eijsden op 3‑3‑1800, ovl. (73 jaar oud) te Eijsden op 12‑9‑1873 5633, begr. te Eijsden, tr. (resp. ongeveer 24 en

                 ongeveer 36 jaar oud) circa 1825 met Moises Isaac Stern, zn. van Michel Isaac Stern en Butsle Israel (Jonas), geb. te Breitenborn [Duitsland] op 26‑6‑1788

                 5548, ovl. (91 jaar oud) te Eijsden op 27‑10‑1879 5640 akte 32, begr. te Eijsden. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

8.              Geertruida Mariks v/h Cido David, geb. te Eijsden op 15‑8‑1802, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1852, tr. (beiden 26 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op

                 29‑9‑1828 met Salomon Meijer Seijffers, zn. van Meijer Seijffers en Helena Eliazar Halderen van, geb. te Oss op 15‑3‑1802, ovl. (58 jaar oud) te

                 's‑Hertogenbosch op 4‑4‑1860. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

9.              Moises Mariks, geb. te Eijsden op 12‑9‑1803, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1869, volgt IIc.

10.            Manuel v/h Maijer Davit Moises, geb. te Eijsden op 6‑8‑1806, ovl. (5 jaar oud) te Eijsden op 29‑11‑1811.

11.            Helaine Markx, geb. te Eijsden op 4‑5‑1810, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 11‑9‑1843 met Jacob Vieijra, zn. van

                  Mordechai Vieijra en Judith Barend Hamburger, geb. te Leiden op 4‑4‑1817.

 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Alexander Davit Mariks v/h Alexander David, zn. van Davit Moisese Mariks (I) (Colporteur, wnd Eijsden 1780-1808) en Maria Joanna Moises Hasendael, geb. te Eijsden op 6‑6‑1790, ovl. (63 jaar oud) te Gulpen op 1‑7‑1853 akte 24, tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) te Gulpen op 29‑12‑1829 met Carolina Hartogs v/h Guidelle Levi, dr. van Leonard Hartogs (Slager te Smeermaas blg en Gulpen) en Johanna (Anna) Behr, geb. te Gulpen in 5‑1791, ovl. (77 jaar oud) te Gulpen op 29‑5‑1868 akte 22.

                 vlg huw. akte geb. 6.6.1799.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Ernestiana Mariks (Marx), geb. te Gulpen op 12‑2‑1831 akte 9, ovl. (40 jaar oud) te Susteren op 18‑12‑1871, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Gulpen op

                 29‑11‑1859 met Joseph Hertog, zn. van Moysen Alexander (Mayer) Mousus Hertog (dagloner, slager Susteren) en Mendeline (Mina) (Mina) Kronenberg

                 (Groenberg), geb. te Linne op 2‑5‑1827 akte 19, Slager, ovl. (52 jaar oud) te Susteren op 16‑1‑1880. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

2.              Lodewijk Markx (Marx-Marckx), geb. te Gulpen op 7‑12‑1832, ovl. (76 jaar oud) te Maastricht op 30‑1‑1909, volgt III.

3.              Hendrik, geb. te Gulpen op 2‑3‑1835, ovl. (31 jaar oud) te Gulpen op 22‑2‑1867.

4.              Wilhelmina Markx, geb. te Gulpen op 23‑4‑1838 akte 19, ovl. (86 jaar oud) te Eijsden op 2‑1‑1925 akte 5, begr. te Eijsden, tr. (resp. 30 en 38 jaar oud) te

                 Gulpen op 24‑6‑1868 met Frederic Isaac, zn. van Jacob Isaac en Sara Marx, geb. te Eijsden op 26‑9‑1829 akte 77, ovl. (77 jaar oud) te Eijsden op

                 14‑2‑1907 akte 7, begr. te Eijsden. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

                 Carolina Hartogs v/h Guidelle Levi, dr. van Leonard Hartogs (Slager te Smeermaas blg en Gulpen) en Johanna (Anna) Behr, tr. (resp. 38 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Müntz [Duitsland] op 9‑5‑1829 met Leon Hirsch, zn. van Mathias Hirsch en Rebecca Isaak Meyer, geb. te Muns‑Hoddorf [Duitsland] circa 1792, Slager te Gulpen, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Gulpen op 21‑8‑1827 akte 27.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Herman Hirsch, geb. te Gulpen op 3‑5‑1821, ovl. (96 jaar oud) te Gulpen op 24‑1‑1918, tr. (28 jaar oud) te Gulpen op 25‑4‑1850 met Wilhelmina Voosen. Uit

                 dit huwelijk 7 kinderen.

2.              Moses, geb. te Gulpen op 8‑7‑1822, ovl. (25 jaar oud) te Müntz [Duitsland] op 30‑8‑1847.

3.              Johanna Hirsch, geb. te Gulpen op 29‑12‑1823, ovl. (87 jaar oud) te Heerlen op 10‑10‑1911 19 tisrie 5672 akte 278, begr. te Heerlen, tr. (resp. 24 en 47 jaar

                 oud) te Heerlen op 29‑12‑1847 met Abraham Golstein, zn. van Marcus Golstein (Koopman, beenhakker, rabbijn) en Johanna (Jeanne) Canter, geb. te Aken

                 [Duitsland] op 4‑1‑1800, Slager, ovl. (79 jaar oud) te Heerlen op 4‑3‑1879. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

4.              Isaac Hirsch, geb. te Gulpen op 21‑1‑1827, ovl. (96 jaar oud) te Gulpen op 29‑1‑1923, tr. (resp. 41 en 38 jaar oud) te Gulpen op 24‑6‑1868 met Rachel

                 Hartogs, dr. van Bernhard (Maybe Jacob) Hartogs (Slager, paardenkoopman) en Johanna (Anna-Hanna) Voss, geb. te Gulpen op 1‑1‑1830, ovl. (79 jaar oud) te

                 Gulpen op 21‑4‑1909. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

IIb.            Lazarus Marckx v/h Lazarus Davit, zn. van Davit Moisese Mariks (I) (Colporteur, wnd Eijsden 1780-1808) en Maria Joanna Moises Hasendael, geb. te Eijsden op 5‑3‑1791, ovl. (59 jaar oud) te Maastricht op 8‑6‑1850 akte 246, begr. te Maastricht, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Eijsden op 11‑11‑1813 met Eva Hertz (ook Hirtz), dr. van Simon Hirtz (Koopman) en Cornelie Abraham ( wnd 1799 Gangelt), geb. te Gangelt [Duitsland] op 27‑11‑1788, ovl. (28 jaar oud) te Maastricht op 16‑8‑1817.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Hendrika, geb. te Maastricht op 2‑8‑1815.

2.              Eva, geb. te Maastricht op 16‑8‑1817, ovl. (11 maanden oud) te Maastricht op 14‑8‑1818.

 

                 Lazarus Marckx v/h Lazarus Davit, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) (2) te Maastricht op 18‑2‑1819 met Jeanette Verger, dr. van Samuel Isaac en Sophie Moyses Verger (Koopvrouw), geb. te Maastricht op 14‑4‑1798, v/h Jeannette Samuel.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Carolina Marckx, geb. te Maastricht op 27‑10‑1819, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Maastricht op 9‑7‑1851 met Barend Gerrit Gelder van, zn. van Gerrit Jonas

                 Gelder van en Klaartje Barend Voddekoper, geb. te Amsterdam op 15‑10‑1825, Onderwijzer te Maastricht.

2.              Breudje, geb. te Maastricht op 2‑12‑1820.

3.              Getta, geb. te Maastricht op 15‑12‑1822.

4.              Maria Samuel Franciscus Marckx, geb. te Maastricht op 27‑2‑1825, ovl. (86 jaar oud) te Maastricht op 27‑10‑1911, tr. (resp. 60 en 63 jaar oud) te Maastricht

                 op 3‑10‑1885 met Francisca Hubertina Margaretha Neven, dr. van Libertus Neven en Maria Petronella Hermans, geb. te Maastricht op 21‑8‑1822, RK, ovl. (68

                 jaar oud) te Maastricht op 31‑5‑1891.

5.              Mozes, geb. te Maastricht ? op 22‑2‑1833.

 

 

IIc.            Moises Mariks, zn. van Davit Moisese Mariks (I) (Colporteur, wnd Eijsden 1780-1808) en Maria Joanna Moises Hasendael, geb. te Eijsden op 12‑9‑1803, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1869, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Dusseldorf [Duitsland] op 28‑8‑1827 met Ester Horn, dr. van Selig Horn en Bindejen Suspiro, geb. te Rheinberg [Duitsland] op 5‑10‑1806, ovl. (62 jaar oud) te Maastricht op 10‑5‑1869, begr. te Maastricht.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Elisabeth Marckx, geb. te Maastricht op 11‑11‑1832, tr. (37 jaar oud) te Maastricht op 14‑6‑1870 met Isaak Leeuwen van, zn. van Maurits Leeuwen van en

                 Rachel Cohen (Kohen), geb. te Berchem.

2.              Emilia Marckx, geb. te Maastricht op 1‑6‑1834, tr. (32 jaar oud) te Maastricht op 14‑8‑1866 met Moises Salomon Nathan, zn. van Salomon Nathan en Ricka

                 Goldschmid, geb. te Sindorf (bij Keulen) [Duitsland].

3.              Kare, geb. te Maastricht op 4‑5‑1836, ovl. (1 jaar oud) te Maastricht op 21‑1‑1838.

 

 

Generatie III

 

 

III.             Lodewijk Markx (Marx-Marckx), zn. van Alexander Davit Mariks (IIa) en Carolina Hartogs, geb. te Gulpen op 7‑12‑1832, veehandelaar, ovl. (76 jaar oud) te Maastricht op 30‑1‑1909 akte 82, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) (1) te Eijsden op 16‑5‑1873 met Carolina Stern, dr. van Moises Isaac Stern en Jenetta Mariks, geb. te Eijsden op 8‑5‑1839 5599, ovl. (36 jaar oud) te Eijsden op 15‑5‑1875 5635 akte 32, begr. te Eijsden.

                

                Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader Lodewyk Markx, geliefde echtgenoot van Veronica Weinhausen. Overl. in den ouderdom van 76 jaar te Maastricht 9 Sjewat 5669/30 jan. 1909. Een man die de hemel vreesde, uit de stam van rechtschapenen, die gerechtigheid en rechtschapen najoeg. Is dat niet de heer Jehoeda, zoon van de geleerdengenoot Aleksander. De Heer nam hem weg naar het land van de levenden zondag 9 Sjevat in het jaar 669.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Alexander Markx, geb. te Eijsden op 21‑1‑1874, ovl. (69 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑5‑1943, volgt IV.

2.              Carolina, geb. te Eijsden op 10‑5‑1875, ovl. (5 maanden oud) te Eijsden op 6‑11‑1875.

 

                 Lodewijk Markx (Marx-Marckx), tr. (resp. 44 en 28 jaar oud) (2) te Eijsden op 27‑4‑1877 met  Celine Cahnter, dr. van Seeligman Elias Cahnter en Elisabeth (Bertha) Stern, geb. te Eijsden op 3‑2‑1849, ovl. (38 jaar oud) te Maastricht op 1‑12‑1887 akte 38, begr. te Maastricht.

 

                 Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde moeder Celine Canther geliefde echtgenote van Lodewyk Markx overl. in de ouderdom van 39 jaar te Maastricht 15 Kislew 5648/ 1 dec. 1887. Een dierbare en aangename vrouw. Zij ging op een onschuldige weg. Zij stierf in haar beste jaren tot verdriet van haar echtgenoot en kinderen. Is dat niet mevrouw Zoesa, dochter van Jekoetiël Kats. Zij stierf donderdag Ag 15 Kislew 648.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Emile Markx, geb. te Maastricht op 8‑3‑1878, tr. (resp. 44 en 27 jaar oud) te Maastricht op 8‑6‑1922 met Alida Egger, dr. van Samuel Egger en Caroline Foyer,

                 geb. te Sittard op 17‑10‑1894.

2.              Emma Markx, geb. te Maastricht op 8‑3‑1879, ovl. (64 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943, tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) te Maastricht op 30‑8‑1910

                 met Jacques Samuel, zn. van Ludovicus Samuel (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall, geb. te Maastricht op 14‑6‑1872 akte 471,

                 besneden Maastricht 21.6.1872, Koopman Amsterdam Brachthuijzerstr. 2, ovl. (70 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 21‑5‑1943. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3.              Oscar Markx, geb. te Maastricht op 9‑9‑1880, Koopman in schrijfmachines wnd Amsterdam Beethovenstraat 44 III, ovl. (62 jaar oud) te Sobibor [Poland] op

                 20‑3‑1943, tr. met Jetta Gruneberg, geb. te Carnbahn op 3‑6‑1882, ovl. (60 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 20‑3‑1943.

4.              Ernest, geb. te Maastricht op 26‑3‑1883, ovl. (33 jaar oud) te Maastricht op 8‑4‑1916 5 Nissan 5676 ongehuwd, begr. te Maastricht.

 

                 Lodewijk Markx (Marx-Marckx), tr. (resp. 56 en 42 jaar oud) (3) te Gulpen op 16‑1‑1889 met  Veronica Wijnhausen, dr. van Samuel Wijnhausen en Sara Compris, geb. te Gulpen op 19‑3‑1846 19 Adar 5606, ovl. (79 jaar oud) te Maastricht op 22‑5‑1925 29 Ijjar 5685, begr. te Maastricht.

 

 

Generatie IV

 

 

IV.            Alexander Markx, zn. van Lodewijk Markx (Marx-Marckx) (III) (veehandelaar) en Carolina Stern, geb. te Eijsden op 21‑1‑1874, wnd Maastricht Akerstraat 18, ovl. (69 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑5‑1943, tr. (beiden 37 jaar oud) te Gorinchem op 21‑12‑1911 met Bertha Leviticus, dr. van Aaron Leviticus en Catharina Leeuwen van, geb. te Grave op 12‑9‑1874, ovl. (68 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 14‑5‑1943.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Louis, geb. te Maastricht op 28‑2‑1913, Boekhouder, ovl. (30 jaar oud) te Seibersdorf op 31‑3‑1943.

2.              Cato, geb. te Maastricht op 6‑11‑1914, Verpl. Ned- en Istr. vrouwenhuis Nieuwe Kerkstraat 135, ovl. (29 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op

                 30‑11‑1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18042012