naar index                                                                                  Genealogie Horwits - Horwitz

 

Data van evt. levende personen geboren na 1913                                                                                                                                                     

zijn niet vermeld.

Update 28.01.2013

 

 

 

Parenteel van Levi Horwitz.

 

Generatie I

 

I. Levi Horwitz, tr. met Joanna Seligman.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jacob, geb. circa 1742, volgt II.

Generatie II

 

II. Jacob Horwitz (v/h Jacob Levi), zn. van Levi Horwitz (I) en Joanna Seligman, geb. circa 1742, dagloner, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Maastricht [li] op 26-4-1829 (akte 220), tr. (resp. hoogstens 48 en hoogstens 36 jaar oud) voor 1790 met Sibille (Esther) Joseph Steijn, dr. van Joseph Simons en Sebille Capel, geb. circa 1754, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Stein [li] op 28-10-1818.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Leonard, geb. te Stein [li] circa 1784, volgt IIIa.

2. Johanna (v/h Anne Jacob), geb. te Maastricht [li] op 20-3-1790, ovl. (34 jaar oud) te Maastricht [li] op 7-2-1825 (akte 53).

3. Sebille Jacob (Adel), geb. te Stein [li] op 3-5-1797, volgt IIIb.

4. Adelheid, geb. te Stein [li] circa 1802, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Maastricht [li] op 8-2-1834 (akte 103), ongehuwd.

Generatie III

 

IIIa. Leonard Horwitz, zn. van Jacob Horwitz (II) (dagloner) en Sibille (Esther) Joseph Steijn, geb. te Stein [li] ? circa 1784, koopman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Maastricht [li] op 25-9-1854 (akte 689), tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) te Stein [li] op 2-7-1821 (akte 52) met Rosa Bloemgarten, dr. van Joseph Bloemgarten (Slager wnd Maastricht 1808 Gubbelstraat 1724) en Jeanne Wijngaard, geb. te Meerssen [li] in 1792, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Maastricht [li] op 26-9-1855 (akte 726).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Herk, geb. te Maastricht [li] op 26-4-1823 (akte 265).

2. Esther, geb. te Maastricht [li] op 25-10-1824 (akte 652), ovl. (74 jaar oud) te Maastricht [li] op 18-9-1899 (akte 560).

3. Moses, geb. te Maastricht [li] op 17-4-1826 (akte 228), ovl. (18 dagen oud) te Maastricht [li] op 5-5-1826 (akte 200).

4. Salomon, geb. te Maastricht [li] op 2-6-1827, volgt IV.

5. Jeannette, geb. te Maastricht [li] op 2-3-1829 (akte 131), ovl. (77 jaar oud) te Maastricht [li] op 10-3-1906 (akte 134).

6. Jakob, geb. te Maastricht [li] op 19-11-1830 (akte 681).

7. Abraham, geb. te Maastricht [li] op 7-4-1832 (akte 219) - besneden Maastricht 14.4.1832 -, ovl. (26 jaar oud) te Maastricht [li] op 11-1-1859 (akte 14).

8. Karel, geb. te Maastricht [li] op 13-11-1834 (akte 586) - besneden Maastricht 20.11.1834 -, ovl. (54 jaar oud) te Maastricht [li] op 6-10-1889 (akte 549).

9. Meijer, geb. te Maastricht [li] op 9-10-1837 (akte 552) - besneden Maastricht 17.10.1837 -.

IIIb. Sebille Jacob (Adel) Horwits (v/h Adel Jacob), dr. van Jacob Horwitz (II) (dagloner) en Sibille (Esther) Joseph Steijn, geb. te Stein [li] op 3-5-1797, wnd 1808 te Stein,

een dochter:

1. Sebille, geb. te Stein [li] op 4-1-1818 (akte 2), ovl. (2 dagen oud) te Stein [li] op 6-1-1818 (akte 3).

Generatie IV

 

IV. Salomon Horwitz, zn. van Leonard Horwitz (IIIa) (koopman) en Rosa Bloemgarten, geb. te Maastricht [li] op 2-6-1827 (akte 314), Kramer, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) te Maastricht [li] op 26-10-1864 met Jeannette Kopersteijn, dr. van Josef Kopersteijn (v/h Meyer Levy) (marskramer te Maastricht) en Hanna Jacob (Jeannette) Benedic (dienstmeid), geb. te Maastricht [li] op 14-10-1834 (akte 536), ovl. (80 jaar oud) te Maastricht [li] op 9-4-1915 (akte 226).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Leonard, geb. te Maastricht [li] op 28-10-1864, volgt Va.

2. Henri, geb. te Maastricht [li] op 28-9-1867 (akte 727) - besneden Maastricht 5.10.1867 -.

3. Rosalina, geb. te Maastricht [li] op 26-2-1869 (akte 144), ovl. (3 jaar oud) te Maastricht [li] op 25-12-1872 (akte 726).

4. Benedikt, geb. te Maastricht [li] op 7-7-1871 (akte 512) - besneden Maastricht 14.7.1871 -, ovl. (7 jaar oud) te Maastricht [li] op 21-6-1879 (akte 397).

5. Abraham, geb. te Maastricht [li] op 27-9-1873 (akte 773) - besneden Maastricht 5.10.1873 -.

6. Jacob, geb. te Maastricht [li] op 27-9-1873, volgt Vb.

7. Meijer, geb. te Maastricht [li] op 22-2-1877, volgt Vc.

 

Generatie V

 

Va. Leonard Horwitz, zn. van Salomon Horwitz (IV) (kramer) en Jeannette Kopersteijn, geb. te Maastricht [li] op 28-10-1864 (akte 808), - besneden Maastricht 4.11.1864 -, wnd Maastricht Breedestraat 33, ovl. (77 jaar oud) te Maastricht [li] op 5-6-1942 (akte 385), tr. (beiden 40 jaar oud) te Maastricht [li] op 5-4-1905 met Maria Margaretha Senden, dr. van Hendrik Joseph Senden en Maria Barbara Schautenden, geb. te Ambij op 7-7-1864, RK, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 5-6-1942.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Salomon, geb. te Maastricht [li] op 21-3-1905 erkend kind.

 

Vb. Jacob Horwitz, zn. van Salomon Horwitz (IV) (kramer) en Jeannette Kopersteijn, geb. te Maastricht [li] op 27-9-1873 (7 Tischrie 5634) (akte 772) - besneden Maastricht 5.10.1873 -, ovl. (60 jaar oud) te Maastricht [li] op 16-1-1934 (25 Tebeth 5694) (akte 36), begr. te Maastricht [li], tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Maastricht [li] op 12-6-1901 met Caroline Wijngaard, dr. van Jacob Wijngaard en Helene (Leentje) Lantman, geb. te Brussel [vb, BelgiŽ] op 9-4-1875 (4 Nisan 5637), ovl. (42 jaar oud) te Maastricht [li] op 10-5-1917 (18 Ijar 5677) (akte 313).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Maurits, geb. te Maastricht [li] tussen 1901 en 1913, ovl. (hoogstens 12 jaar oud) te Maastricht [li] op 24-8-1913 (akte 515).

2. Helena, geb. te Maastricht [li] op 30-3-1902 (akte 327), ovl. (77 jaar oud) te Purmerend [nh] op 29-1-1980, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Maastricht [li] op 3-8-1921 met Paulus Hubertus Goessens, zn. van Joannes Gerardus Hubertus Goessens en Philomena Ghelen, geb. te Heer [li] op 7-3-1897, RK, ovl. (34 jaar oud) te Maastricht [li] op 2-7-1931.

3. Salomon, geb. te Maastricht [li] op 11-9-1903, volgt VIa.

4. Henri, geb. te Maastricht [li] op 8-8-1905, besneden Maastricht 15.8.1905, ovl. (1 jaar oud) te Maastricht [li] op 12-9-1906 (akte 621).

5. Jeannette, geb. te Maastricht [li] op 29-6-1909, volgt VIb.

6. Leo, geb. te Maastricht [li] op 15-8-1913, ovl. (4 dagen oud) te Maastricht [li] op 19-8-1913 (akte 509).

 

Vc. Meijer Horwitz, zn. van Salomon Horwitz (IV) (Kramer) en Jeannette Kopersteijn, geb. te Maastricht [li] op 22-2-1877 (akte 161), werkman, kok, ovl. (66 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-7-1904 (reg.24;fol.44) met Lina Waas, dr. van Salomon Waas en Eva Salomons, geb. te Amsterdam [nh] op 9-1-1881, ovl. (62 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 4-6-1943.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Salomon, geb. te Amsterdam [nh] op 2-11-1904, volgt VIc.

2. Samuel, geb. te Amsterdam [nh] op 2-8-1907, volgt VId.

3. Eva, geb. te Amsterdam [nh] op 8-9-1909, volgt VIe.

 

Generatie VI

 

VIa. Salomon Horwitz, zn. van Jacob Horwitz (Vb) en Caroline Wijngaard, geb. te Maastricht [li] op 11-9-1903, besneden Maastricht 18.9.1903, koopman in manufacturen wnd Maastricht Groote Gracht 36, ovl. (39 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 3-8-1943

Op 25 augustus 1942 wordt vermeld: Niet aanwezig in school prof. Pieter Willemschool. Voortvluchtig. Als adres wordt gemeld Grote Gracht 3623-12-1942: gevlucht. De Commissaris van Politie te Maastricht verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Salomon Horwitz, Sophie Horwitz-van Spier, Carolina Horwitz en Jacob Horwitz, allen wonende te Maastricht. Zij hadden zonder de daartoe vereiste vergunning hun woonplaats verlaten. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.

Algemeen Politieblad, nr 37, 17 september 1942, 1044, bericht 1931. Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 18636) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 25-6-1930 met Sophie Spier van, geb. te Zutphen [ge] op 28-9-1908, ovl. (34 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 3-8-1943.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Jacob, geb. te Maastricht [li] op 23-11-1930, ovl. (12 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 3-8-1943.

2. Carolina, geb. te Maastricht [li] op 17-6-1939, ovl. (4 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 3-8-1943.

 

VIb. Jeannette Horwitz, dr. van Jacob Horwitz (Vb) en Caroline Wijngaard, geb. te Maastricht [li] op 29-6-1909, ovl. (34 jaar oud) te Sobibor [Poland] op 16-7-1943, tr. met Bernard Os, geb. te Maastricht [li] op 11-7-1913, landbouwer wnd Rotterdam Zwaanshals 321b (1942), ovl. (29 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 28-2-1943.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Carolina Stella, geb. te Rotterdam [zh] op 8-10-1940, ovl. (2 jaar oud) te Westerbork [dr] op 8-6-1943 (akte 351).

Caroline Stella Os is op 8 juni 1943 in het kamp Westerbork overleden en op 11 juni 1943 gecremeerd. De urn met haar as is op de joodse begraafplaats in Diemen bijgezet op veld U, rij 5, graf nr. 13.

 

VIc. Salomon Horwitz, zn. van Meijer Horwitz (Vc) (werkman, kok) en Lina Waas, geb. te Amsterdam [nh] op 2-11-1904, wasbaas, ovl. (39 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 31-3-1944, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2-9-1931 (reg.5E;fol.7v) met Clara West van, dr. van Meijer West van (handelsreiziger) en Heintje Roeg, geb. te Amsterdam [nh] op 7-3-1907, kleermaakster, ovl. (36 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 3-9-1943.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Meijer, geb. te Amsterdam [nh].

 

VId. Samuel Horwitz, zn. van Meijer Horwitz (Vc) (Werkman, kok) en Lina Waas, geb. te Amsterdam [nh] op 2-8-1907, adj. commies, wnd Amsterdam Vechtstraat 102 II, ovl. (37 jaar oud) te Gleiwitz [Poland] extern kommando op 11-3-1945, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1-8-1934 met Maria Karolina Saemann, geb. te Miltenberg [Duitsland] op 3-12-1905, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1-8-1934.

Erelijst van Gevallen 1940-1945, www.joodsmonument.nl

Samuel Horwitz was niet belijdend joods. Hij was lid van de SDAP. In 1934 is hij gehuwd met een niet-joodse vrouw. Hij was ambtenaar bij de toenmalige Rijksverzekeringsbank. Gedekt door zijn gemengde huwelijk heeft hij tijdens de oorlog deelgenomen aan het verzet. Hij werd verraden en is gedeporteerd. Recentelijk is bekend geworden dat hij is gestorven tijdens een dodenmars, vanuit een sub-kamp van Auschwitz. Bij het Poolse plaatsje Ksiazenice is een massagraf ontdekt, waar de dorpspastoor en zijn parochianen in de nadagen van de oorlog, slachtoffers van de dodenmars hebben begraven. Op een grafsteen stonden de door de nazi 's op de armen getatoeŽerde nummers vermeld. Een IsraŽlische organisatie heeft de identiteit van de slachtoffers achterhaald. In 2008 is een nieuwe gedenksteen geplaats. Samuel Horwitz is op 28 dec. 1943 in Amsterdam gepakt en opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg. Via Westerbork is hij naar Auschwitz op transport gesteld.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Erwin Paul, geb. te Amsterdam [nh], tr. met Jeanny N.n.

 

VIe. Eva Horwitz, dr. van Meijer Horwitz (Vc) (werkman, kok) en Lina Waas, geb. te Amsterdam [nh] op 8-9-1909, ovl. (32 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 23-7-1942, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-1-1940 met Marcel Andrť, zn. van Michiel Andrť (loonslager) en Mathilde Karels, geb. te Sint Pieter [li] op 28-1-1911, Kapper, wnd 1941 Amsterdam Chr. de Wetstraat 90 II, ovl. (31 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30-9-1942.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Michel, geb. te Amsterdam [nh] op 20-5-1941, ovl. (1 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 23-7-1942.

[