naar index                                                                                            Genealogie Hellendall

Data van evt. levende personen geboren na 1912 

 zijn niet vermeld.

update 26.10.2012

                                                                                                                                 

 

 

Parenteel van Mozes Hellendall.

 

Generatie I

 

I. Mozes Hellendall, relatie met N.N.

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Mozes, geb. Joodenberg circa 1754, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) Maastricht [li] op 01-10-1823, volgt IIa.

2. Anne, geb. Joodenberg circa 1760, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Maastricht [li] op 02-06-1824, volgt IIb.

3. Simon Hellendall (v/h Simon Mozes), geb. Joodensberg [Duitsland] circa 1768, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) Maastricht [li] op 03-02-1846, volgt IIc.

Generatie II

 

IIa. Mozes Hellendall (v/h Hertz Moses), zn. van Mozes Hellendall (I) en N.N., geb. Joodenberg circa 1754, Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) Maastricht [li] op 01-10-1823 (akte 453), tr. (resp. hoogstens 35 en hoogstens 33 jaar oud) voor 1789 met Maria Anna Bleijberg v/h Marie Anne NoŽ, dr. van N.N. en N.N., geb. Gemund [Duitsland] circa 1756, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) Maastricht [li] op 26-03-1837 (akte 195).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Jacobus Hertz, geb. circa 1782.

2. Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz), geb. Gemund [Duitsland] circa 1782, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Maastricht [li] op 30-03-1830, volgt IIIa.

3. Charles Hertz, geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 23-09-1786, Slager wnd Maastricht 1808, Rue des Hayes.

4. Claire, geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 28-05-1788, ovl. (66 jaar oud) Maastricht [li] op 21-09-1854, volgt IIIb.

5. Simon Hellendall (V/h Simon Hertz), geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 17-04-1789, ovl. (78 jaar oud) Maastricht [li] op 08-07-1867, volgt IIIc.

6. Sara Hellendall (v/h Sara Hertz), geb. Vroenhoven op 12-01-1792, ovl. (92 jaar oud) Maastricht [li] op 22-09-1884, volgt IIId.

7. Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz), geb. Vroenhoven op 23-12-1797, ovl. (78 jaar oud) Maastricht [li] op 25-02-1876, volgt IIIe.

8. Noe v/h Noe Hertz, geb. Maastricht [li] natuurlijk kind.

IIb. Anne Hellendall (v/h Anne Moses), dr. van Mozes Hellendall (I) en N.N., geb. Joodenberg circa 1760, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Maastricht [li] op 02-06-1824 (akte 262), relatie met Abraham Heuvelmans (v/h Abraham Hertz), geb. Saar-Wilgen [Duitsland] circa 1750, Slager te Maastricht 1808 wnd Rue Pontierres, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) Maastricht [li] op 07-04-1823 (akte 194).

Uit deze relatie een dochter:

1. Helena, geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 08-01-1795, ovl. (31 jaar oud) Maastricht [li] op 25-07-1826, volgt IIIf.

IIc. Simon Hellendall (v/h Simon Mozes), zn. van Mozes Hellendall (I) en N.N., geb. Joodensberg [Duitsland] circa 1768, Slager 1808 Maastricht, Rue de Bruxelles, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) Maastricht [li] op 03-02-1846 (7 Shevat 5606), begr. Maastricht [li] op 05-02-1846 (9 Shevat 5606), relatie met Rose Leeuwendaal, geb. Gatsweiler [Duitsland] circa 1772.

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Mozes Hellendall (v/h MoÔse Simon), geb. Reckheim [BelgiŽ] circa 1799, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Maastricht [li] op 24-10-1858, volgt IIIg.

2. Helene, geb. Smeermaas [lm, BelgiŽ] op 10-01-1802, ovl. (82 jaar oud) Maastricht [li] op 17-03-1884 (akte 233).

Generatie III

 

IIIa. Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz), zn. van Mozes Hellendall (IIa) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. Gemund [Duitsland] circa 1782, Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Maastricht [li] op 30-03-1830, tr. (1) met Eva Jacobs (Daniels), dr. van Jacques Daniels (Voorlezer synagoge, veehandelaar) en Gertrude Willems, geb. Beek in 1777, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 28-02-1832.

Het boek Joods Beek vermeldt dat zij in 1787 geboren werd, niet de huwelijken, wel 2 onwettige zonen Hellendall in 1805-1807. In het register van naamsaanneming te Maastricht werd zij vermeld als 31 jaar, voorafgegaan door haar zus Jeanne en gevolgd door haar 2 (onwettige) zonen met als naam van hun vader vermeld Moise Hellendall; het lijkt zeer aannemelijk dat hier bedoeld is Moise Hertz in 1808 Abraham Hellendall, en niet diens vader Hertz Moise in 1808 Moise Hellendall.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. NoŽ, geb. Maastricht [li] op 09-02-1805, ovl. (24 jaar oud) Maastricht [li] op 09-04-1829 (akte 186).

2. Simon Hellendall (v/h Simon Hertz), geb. Maastricht [li] op 24-02-1807, ovl. (39 jaar oud) Maastricht [li] op 16-10-1846, volgt IVa.

3. Helena Hellendall, geb. Maastricht [li] op 25-03-1809, ovl. (26 jaar oud) Maastricht [li] op 25-05-1835, volgt IVb.

4. Lazare, geb. Maastricht [li] op 05-05-1811.

5. Wilhelmina Hellendall, geb. Maastricht [li] op 21-07-1813, ovl. (20 jaar oud) Maastricht [li] op 19-11-1833, volgt IVc.

6. Sara, geb. Maastricht [li] op 16-08-1815, ovl. (1 jaar oud) Maastricht [li] op 29-10-1816 (akte 591).

7. Jeanette, geb. Maastricht [li] op 17-09-1817 (akte 545).

8. Jacob, geb. Maastricht [li] op 06-09-1820, ovl. (9 maanden oud) Maastricht [li] op 12-06-1821 (akte 294).

Eva Jacobs (Daniels), dr. van Jacques Daniels (Voorlezer synagoge, veehandelaar) en Gertrude Willems, tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) (1) Maastricht [li] op 20-05-1800 met Jacques Levi, zn. van Juda Levi en Huszel Levi, geb. Urkrath [Duitsland] vermoedelijk 1780, ovl. (25 jaar oud) voor 1805.

Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz), tr. (resp. ongeveer 47 en 24 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 25-11-1829 met Rachel Isaac, dr. van Abraham Isaac (Beenhakker te Gladbach) en Rachel Benedic Waller, geb. Gladbach [lb, Duitsland] op 14-07-1805, ovl. (37 jaar oud) Eijsden [li] op 01-07-1843 (3 Tammoez 5603) (akte 21), begr. Eijsden [li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Alexander, geb. Eijsden [li] op 21-10-1825, Slager te Eijsden.

2. Mietje Hellendall, geb. Maastricht [li] op 10-03-1850, ovl. (35 jaar oud) Eijsden [li] op 11-09-1885, volgt IVd.

Rachel Isaac, dr. van Abraham Isaac (Beenhakker te Gladbach) en Rachel Benedic Waller, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 21-04-1831 met Pieter Salomon Lefebvre (v/h Salomon Caan), zn. van Sander Alexander Lefevre (Beekhakker) en Joanna David Cappelle (Beenhakster), geb. Eijsden [li] circa 01-12-1804, beenhakker te Eijsden, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) Eijsden [li] op 12-09-1874 (akte 35).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Rosette, geb. Eijsden [li] op 30-11-1831 (akte 115), ovl. (16 jaar oud) Eijsden [li] op 06-07-1848 (akte 40).

2. Alexander Lefebvre, geb. Eijsden [li] op 18-11-1833, ovl. (70 jaar oud) Eijsden [li] op 15-04-1904 (1 Ijjar 664), begr. Eijsden [li], tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) Eijsden [li] op 16-02-1854 met Sibilla Levi, dr. van Isaac Levi en Sibilla Voos, geb. Frechten [Duitsland] op 09-04-1824, Dienstmeid, ovl. (89 jaar oud) Eijsden [li] op 04-06-1913 (28 Ijjar 5673), begr. Eijsden [li]. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

3. Jacobina Lefebvre, geb. Eijsden [li] op 10-12-1835 (19 Kislev 5596) (akte 150), ovl. (43 jaar oud) Maastricht [li] op 09-12-1879 (25 Kislev 5640) (akte 901), begr. Maastricht [li] op 11-12-1879 (26 Kislev 5640), tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) Eijsden [li] op 20-10-1861 met Noe Compris, zn. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (huishoudster), geb. Maastricht [li] op 22-10-1825 (akte 611), slager te Maastricht, ovl. (75 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 03-07-1901 (17 Tammoez 661), begr. Eijsden [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Jacobina Lefebvre echtgenote van Noe Compris. Overl. den 10 dec. 1879/5640 in den ouderdom van 43 jaren. Een bescheiden vrouw, aangenaam in haar wegen, mevr. Breine, dochter van Sjelomo haCohen, echtgenote van de geachte heer Noach Kompris. Zij stierf op woensdag de 1ste van Chanoeka en werd begraven op donderdag de 3de van Chanoeka van het jaar 640. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

4. Elisa Lefebvre, geb. Eijsden [li] op 30-01-1840 (25 Shevat 5600) (akte 128), ovl. (71 jaar oud) St. Pieter [li] op 01-02-1911 (3 Shevat 5671) (akte 4), begr. Maastricht [li], tr. met Godfried Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) [blz. ] (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig) (zie IVm).

Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader Godfried Hellendall geliefde echtgenoot van Elise Lefebre, overl. in de ouderdom van 69 jaar/17 Tischrie 5666, 15 oktober 1905. Een goed man voor de vrouw van zijn jeugd, glorie en pracht van zijn kinderen. Vele jaren leidde hij zijn gemeente. Is dat niet de heer Eljakoem, zoon van de heer Josef. Hij ging (sic!) naar het eeuwige leven bij het lichten van maandag de 1ste van Chol ha-MoŽd (=de kleine tussenfeestdagen) van Soekkot van het jaar 666.

Tekst op grafsteen: Hier rust onze zeer beminde moeder Elise Lefebvre echtgenote van wijlen Godfried Hellendall overleden in den ouderdom van 71 jaren, 3 Schewat 5671/1 febr. 1911. Een vrouw, bescheiden en zat van dagen, al haar dagen ging zij op een rechtschapen weg. Mevrouw Ester. Dochter van Sjelomo Kats, weduwe van Eljakoem, zoon van Josef. Haar ziel Steeg op naar omhoog op woensdag 3 Sjevat 671. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

IIIb. Claire Hellendall (v/h Claire Hertz), dr. van Mozes Hellendall (IIa)(Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 28-05-1788, ovl. (66 jaar oud) Maastricht [li] op 21-09-1854 (akte 663), tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) Maastricht [li] op 19-03-1812 met Abraham Spiegels v/h Abraham Daniel, zn. van Daniel Spiegels (Slager te Maastricht, Rue des trois Frťre) en Eve Roosenstok, geb. Meerssen [li] op 09-01-1792, Slager te Maastricht.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1. Eve, geb. Maastricht [li] op 26-01-1813 (akte 51), ovl. (32 dagen oud) Maastricht [li] op 27-02-1813.

2. Rebecca, geb. Maastricht [li] op 09-12-1813 (akte 605).

3. Rosa, geb. Maastricht [li] op 21-01-1816, ovl. (87 jaar oud) Rotterdam [zh] op 26-09-1903, volgt IVe.

4. Moses, geb. Maastricht [li] op 24-10-1817 (akte 625), ovl. (16 jaar oud) Maastricht [li] op 17-05-1834 (akte 298).

5. Eva, geb. Maastricht [li] op 02-08-1819 (akte 471).

6. Noe, geb. Maastricht [li] op 30-04-1821 (akte 299).

7. Judith, geb. Maastricht [li] op 05-04-1823 (akte 226).

8. Hertz, geb. Maastricht [li] op 18-12-1824 (akte 780), ovl. (39 dagen oud) Maastricht [li] op 26-01-1825 (akte 41).

9. Josef, geb. Maastricht [li] op 01-10-1826 (akte 574).

10. Hendrik, geb. Maastricht [li] op 31-07-1829, volgt IVf.

IIIc. Simon Hellendall (v/h Simon Hertz), zn. van Mozes Hellendall (IIa) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 17-04-1789, beenhakker, koopman in brillen te Maastricht, ovl. (78 jaar oud) Maastricht [li] op 08-07-1867 (akte 385), tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) Maastricht [li] op 12-08-1824 met Isabella Lefebvre (v/h Isabel Caan, dr. van Sander Alexander Lefevre (Beekhakker) en Joanna David Cappelle (Beenhakster), geb. Eijsden [li] op 02-05-1802, ovl. (83 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 03-02-1886 (25 Sjevat 5646), begr. Eijsden [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Alexander Hellendall, geb. Eijsden [li] op 21-10-1825, ovl. (66 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 15-08-1892, volgt IVg.

IIId. Sara Hellendall (v/h Sara Hertz), dr. van Mozes Hellendall (IIa) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. Vroenhoven op 12-01-1792 (19 Shevat 5552), ovl. (92 jaar oud) Maastricht [li] op 22-09-1884 (3 Tishrie 5645) (akte 676), begr. Maastricht [li] op 24-09-1884 (5 Tishri 5645), tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) Maastricht [li] op 19-11-1811 met Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer), zn. van Meijer Moses en Sela Veijt (Vegt), geb. Randik [Zwitserland] Swaben in 11-1779 (Cheshvan 5540), Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 29-02-1860 (6 Adar 5620) (akte 128), begr. Maastricht [li] op 01-03-1860 (7 Adar 5620).

Tekst op grafsteen: Hier rust in vrede Sara Fortune-Hellendall geb. 2 febr. 1792, overl. 22 sept 1884/5645. De dierbare vrouw mevrouw Serche, dochter van de heer Tsevi. Zij stierf 93 jaar oud op maandag 3 Tisjrie en werd begraven op woensdag 5 ervan van het jaar -de mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw- (Ps. 144:4, 645.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Cecile Fortune, geb. Maastricht [li] op 30-01-1813, ovl. (31 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 23-10-1844, volgt IVh.

2. Helena Fortune, geb. Maastricht [li] op 14-03-1815, volgt IVi.

3. Regina, geb. Maastricht [li] op 27-11-1817 (akte 677), ovl. (2 dagen oud) Maastricht [li] op 29-11-1817 (akte 742).

4. Regina, geb. Maastricht [li] op 13-09-1819 (akte 565), ovl. (5 jaar oud) Maastricht [li] op 28-02-1825 (akte 87).

5. Meyer, geb. Maastricht [li] op 12-02-1821 (akte 112), ovl. (4 jaar oud) Maastricht [li] op 25-02-1825 (akte 83).

6. Jeannette Fortune, geb. Maastricht [li] op 21-10-1822 (akte 713), ovl. (23 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 01-05-1846 (BS akte 480 Maastricht), tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) Maastricht [li] op 07-05-1845 met Joseph Michel, zn. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. Maastricht [li] op 08-07-1819.

7. Hertz Fortune, geb. Maastricht [li] op 18-03-1824, ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 27-11-1904, volgt IVj.

8. Mozes, geb. Maastricht [li] op 25-05-1825 (akte 326), ovl. (17 jaar oud) Maastricht [li] op 22-02-1843 (akte 114).

9. N.N., geb. Maastricht [li] op 08-01-1827 (akte 15), (doodgeb.).

IIIe. Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) of Scharn, zn. van Mozes Hellendall (IIa) (Slager wnd 1808 Maastricht Rue des Hayes) en Maria Anna Bleijberg, geb. Vroenhoven op 23-12-1797 (4 Tevet 5558), Beenhakker te Maastricht, ovl. (78 jaar oud) Maastricht [li] op 25-02-1876 (30 Shevat 5636) (akte 158), begr. Maastricht [li] op 27-02-1876 (2 Adar 5636), tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) Heerlen [li] op 27-12-1825 met Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), dr. van Marcus Golstein (Koopman, beenhakker, rabbijn) en Johanna (Jeanne) Canter, geb. Aken [Duitsland] op 20-01-1801 (7 Adar 5561), ovl. (69 jaar oud) Maastricht [li] op 24-01-1870 (22 Shevat 5630), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Roza Hellendall geb. Golstein overl. 24 jan. 1870/5630 oud 69 jaar. Een vrouw, de geliefde van haar echtgenoot, de glorie van haar zonen en haar dochters. Altijd zat zij in huis en kwaadsprekerij was niet in haar handen, mevr. Reizje, dochter van de geachte heer de rabbijn Mordechai, echtgenote van de heer Josef, zoon van de heer Tsevi - moge zijn Rots hem bewaren en hem doen herleven - Zij werd geboren donderdag 10 Adar 561 en overleed op maandag 22 Sjevat van het jaar 630.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Hertz, geb. Maastricht [li] op 22-12-1826 (akte 738), ovl. (39 jaar oud) Maastricht [li] op 02-06-1866 (akte 300).

2. Henriette (Maria Anna) Hellendal, geb. Maastricht [li] op 11-08-1828, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 05-02-1902, volgt IVk.

3. Noe, geb. Maastricht [li] op 21-04-1830 (akte 237), ovl. (4 jaar oud) Maastricht [li] op 15-01-1835 (akte 31).

4. Sara Hellendall, geb. Maastricht [li] op 05-05-1832, ovl. (75 jaar oud) Maastricht [li] op 12-04-1908, volgt IVl.

5. Mozes Josef, geb. Maastricht [li] op 09-05-1834 (akte 269), besneden Maastricht 17.5.1834, ovl. (9 maanden oud) Maastricht [li] op 10-02-1835 (akte 84).

6. Godfried Hellendall, geb. Maastricht [li] op 28-01-1836, ovl. (69 jaar oud) Maastricht [li] op 15-10-1905, volgt IVm.

7. Ezechiel Hellendall, geb. Maastricht [li] op 17-04-1838, ovl. (57 jaar oud) Maastricht [li] op 07-03-1896, volgt IVn.

8. Marianne (Anna) Hellendall, geb. Maastricht [li] op 20-02-1841, ovl. (72 jaar oud) 's-Hertogenbosch [nb] op 11-05-1913, volgt IVo.

9. Flora Hellendall, geb. Maastricht [li] op 02-11-1843, ovl. (73 jaar oud) Nice [Frankrijk] op 18-08-1917, volgt IVp.

IIIf. Helena Heuvelmans (v/h Helene Abraham), dr. van Abraham Heuvelmans (Slager te Maastricht 1808 wnd Rue Pontierres) en Anne Hellendall (IIb), geb. Vroenhoven [lm, BelgiŽ] op 08-01-1795, ovl. (31 jaar oud) Maastricht [li] op 25-07-1826, relatie met Nathan Kauffman, zn. van Isaias Kauffman (Gressenich, Vleeshouwer te Gressenich) en Judith Kaufman, geb. Greesenich (Groothertogdom Nederrijn) [Duitsland] op 08-02-1785, Vleeshouwer te Maastricht (1840 Lanaken).

Uit deze relatie 6 kinderen:

1. Jeannette, geb. Maastricht [li] op 12-05-1815.

2. Veronika Kaufman, geb. Maastricht [li] op 25-10-1816, tr. (resp. 23 en 44 jaar oud) Boslar [Duitsland] op 16-07-1840 met Levi Heumann, geb. Fenz [Duitsland] op 16-07-1796.

3. Johanna, geb. Maastricht [li] op 14-09-1818.

4. Sara Coopman, geb. Maastricht [li] op 16-02-1822, Kraamster, tr. (40 jaar oud) Winschoten [gr] op 15-01-1863 met Asser Rotschild.

5. Henrietta, geb. Maastricht [li] op 10-05-1824, ovl. (37 jaar oud) Veenhuizen [dr] op 25-04-1862.

6. Abraham, geb. Maastricht [li] op 21-07-1826, ovl. (22 dagen oud) Maastricht [li] op 12-08-1826.

Nathan Kauffman, zn. van Isaias Kauffman (Gressenich, Vleeshouwer te Gressenich) en Judith Kaufman, tr. (resp. 41 en ongeveer 25 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 07-12-1826 met Sibilla Rheinmans, dr. van Benedic Rheinmans (vleeshouwer te Maastricht St. Antoinestraat) en Clara Tuinmans, geb. Maastricht [li] circa 09-02-1801.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Lena Kaufmann, geb. Maastricht [li] op 22-09-1827 (akte 543), ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1860, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) Meerssen [li] op 27-07-1852 Get. A.DeLarue, A.Penders, A.Soesman en N.Vaessen met Hertz Soesman, zn. van Leon Soesman (Slager, graanhandelaarWnd 1829 Meerssen Vouerstraat 16, 1850 Markt 141 en 1862 Maastraat 5.) en Sibilla Hertz Levij, geb. Meerssen [li] op 03-06-1818 (akte 37). Get. Salomon Soesman en A.Hermans, Winkelier te Meerssen, Markt en Vauwerstraat, ovl. (42 jaar oud) Meerssen [li] op 23-07-1860 (akte 29). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2. Charles (Karel), geb. Maastricht [li] op 07-10-1829 (10 Tishri 5590) (akte 610), Beenhouwer te Lanaken, ovl. (70 jaar oud) Lanaken,bel [BelgiŽ] op 20-06-1900 (23 Sivan 5660), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) Gulpen [li] op 30-07-1868 met Anna Wijnhuijsen, dr. van Mozes Wijnhausen (Makelaar-koopman, koopman van paarden Valkenburg) en Wilhelmina Mendel (Simons), geb. Valkenburg [zh] op 14-12-1841 (11 Tevet 5602) (akte 24), ovl. (54 jaar oud) Maastricht [li] op 14-12-1895 (27 Kislev 5656), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Carles Kaufmann echtgenoot van Anna Weinhausen overl. te Lanaken in de ouderdom van 71 jaren/23 siwan 5660/ 20 juni 1900 een dierbaar man, een sterke zuil voor zijn huis, de heer Jesja'ja, zoon van de heer Nathan haLevi van het huis Kaufman. Hij ging naar het eeuwige leven op dinsdag 23 Siwan 660. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3. Judith Kaufman, geb. Lanaken,bel [BelgiŽ] op 30-11-1831 (akte BS Eijsden 53), ovl. (27 jaar oud) Lanaken,bel [BelgiŽ] op 02-10-1859, tr. (resp. 21 en 52 jaar oud) Eijsden [li] op 01-09-1853 met Abraham Cahnter v/h Abraham Caan, zn. van Lazarus Cahnter (Opkoper wnd 1808 te Eijden) en Sybilla Abraham Rosenhols, geb. Eijsden [li] op 07-02-1801, ovl. (68 jaar oud) Eijsden [li] op 16-07-1869 (akte 21). Uit dit huwelijk 3 kinderen.

4. Benedic, geb. Lanaken,bel [BelgiŽ] op 15-11-1836, ovl. (13 dagen oud) Lanaken,bel [BelgiŽ] op 28-11-1836.

5. Maria Anna, geb. Lanaken,bel [BelgiŽ] circa 05-02-1838, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) Lanaken,bel [BelgiŽ] op 06-11-1861.

6. Regina, geb. Lanaken,bel [BelgiŽ] op 20-05-1840, ovl. (27 jaar oud) Lanaken,bel [BelgiŽ] op 31-10-1867.

7. Benedictus, geb. Lanaken,bel [BelgiŽ] circa 14-01-1841.

IIIg. Mozes Hellendall (v/h MoÔse Simon), zn. van Simon Hellendall (v/h Simon Mozes) (IIc) (Slager 1808 Maastricht, Rue de Bruxelles) en Rose Leeuwendaal, geb. Reckheim [BelgiŽ] circa 1799, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Maastricht [li] op 24-10-1858 (16 Cheshvan 5619) (akte 517), begr. Maastricht [li] op 26-10-1858 (18 Cheshvan 5619), tr. (resp. hoogstens 41 en hoogstens 46 jaar oud) voor 1840 met Mechtildis Andries (Andrť), geb. Cornelimunster [Duitsland] op 24-04-1793 (12 Iyar 5553), Beenhakster, ovl. (94 jaar oud) Maastricht [li] op 23-06-1887 (4 Tammoez 5647) (akte 472), begr. Maastricht [li] op 26-06-1887.

Tekst op grafsteen: Hier rust Mathilda Andre echtgenote van Mozes Hellendall, geb. te Cornelimunster 24 april 1793, overl. Maastricht 24 juni 1887 in den ouderdom van 94 jaren en 2 maanden. Een dierbare vrouw in haar wegen, voor haar huis handelde zij goed al de dagen van haar leven, en naar de arme breidde zij haar handen uit (vlg. Spr. 31:20), mevr. Meitche, echtgenote van de geachte heer Mosje Hellendal. Zij stierf in gezegende ouderdom op de 1ste van de maand Tammoez en werd begraven op zondag ervan van het jaar 647.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Josef, geb. Maastricht [li] op 17-11-1827, ovl. (18 dagen oud) Maastricht [li] op 05-12-1827 (akte 535).

2. Helena, geb. Maastricht [li] op 12-12-1828, ovl. (27 dagen oud) Maastricht [li] op 08-01-1829 (akte 13).

3. Rosalie Hellendall, geb. Maastricht [li] op 25-12-1829, ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 06-01-1914, volgt IVq.

4. Hendrik, geb. Maastricht [li] op 21-01-1832 (akte 48), - besneden Maastricht 28.1.1832 -, ovl. (3 jaar oud) Maastricht [li] op 14-01-1836 (akte 29).

5. Rachel (Regina) Hellendall, geb. Maastricht [li] op 16-08-1834, ovl. (66 jaar oud) Maastricht [li] op 01-11-1900, volgt IVr.

6. Sara Hellendall, geb. Maastricht [li] op 10-03-1836 (akte 160), ovl. (89 jaar oud) Maastricht [li] op 28-02-1926 (akte 110), tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) Maastricht [li] op 22-10-1878 met Karel (Kalonimos) Frank, zn. van Moises Mendel Frank (Vleeshouwer) en Helena (Hindele) Horn, geb. Venlo [li] op 24-12-1845 (25 kislij 5606) (akte 198), ovl. (78 jaar oud) Maastricht [li] op 19-09-1924 (20 Elloel 5684), begr. Venlo [li].

7. Jozef Hellendall, geb. Maastricht [li] op 25-10-1838, ovl. (85 jaar oud) Maastricht [li] op 19-02-1924, volgt IVs.

Generatie IV

 

IVa. Simon Hellendall (v/h Simon Hertz), zn. van Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz) [blz. ] (Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre) en Eva Jacobs (Daniels), geb. Maastricht [li] op 24-02-1807 (16 Adar 5567), Slager, ovl. (39 jaar oud) Maastricht [li] op 16-10-1846 (26 Thishrie 5607) (akte 500), begr. Maastricht [li] op 18-10-1846 (28 Tishrie 5607), tr. (26 jaar oud) Maastricht [li] op 28-08-1833, kerk.huw. Essen [Duitsland] op 20-02-1833 met Helena Gottschalk, dr. van Simon Gotschalck en Jula Samson, geb. Essen [Duitsland].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Mozes Simon, geb. Maastricht [li] op 27-11-1833 (akte 619), - besneden Maastricht 5.12.1833 -, ovl. (1 jaar oud) Maastricht [li] op 02-01-1835 (akte 84).

2. Gustave Simon, geb. Maastricht [li] op 01-02-1835 besneden Maastricht 8.2.1835.

3. Evalina, geb. Maastricht [li] op 11-12-1836 (akte 687).

4. Jacob, geb. op 05-04-1845 besneden Maastricht 12.4.1845.

IVb. Helena Hellendall, dr. van Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz) (IIIa) (Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre) en Eva Jacobs (Daniels), geb. Maastricht [li] op 25-03-1809, ovl. (26 jaar oud) Maastricht [li] op 25-05-1835, tr. met Cerf Emanuel Souweine, zn. van Emauel Souweine (Chueiner) (vertrokken uit Maastricht op 8.7.1835) en Adriana Philip, geb. Gent op 04-08-1804, Leurkramer, ovl. (77 jaar oud) Sittard [li] op 24-02-1882.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Isidore Cer, geb. Maastricht [li] op 02-08-1826, ovl. (77 jaar oud) Sittard [li] op 21-10-1903, volgt Va.

2. Hendrik, geb. circa 1828, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) Maastricht [li] op 11-02-1831 (akte 111).

3. Seraphine, geb. Maastricht [li] op 30-11-1829, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1892, volgt Vb.

4. Uri, geb. Maastricht [li] op 28-02-1832 (akte 129), besneden Maastricht 7.3.1832, ovl. (4 maanden oud) Maastricht [li] op 25-07-1832.

Cerf Emanuel Souweine, zn. van Emauel Souweine (Chueiner) (vertrokken uit Maastricht op 8.7.1835) en Adriana Philip, tr. (resp. 25 en 16 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 30-11-1829 met Rosa Horn, dr. van Louis Gottschalik Horn (Slager wnd Sittard Molenstraat 258) en Judith Moises Cronenberg, geb. Sittard [li] op 23-03-1813, ovl. (56 jaar oud) Sittard [li] op 03-04-1869.

IVc. Wilhelmina Hellendall, dr. van Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz) (IIIa) (Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre) en Eva Jacobs (Daniels), geb. Maastricht [li] op 21-07-1813 (23 Tammoez 5573) (akte 360), ovl. (20 jaar oud) Maastricht [li] op 19-11-1833 (7 Kislev 5594), begr. Maastricht [li] op 21-11-1833 (9 Kislev 5594), tr. (resp. 19 en 30 jaar oud) Maastricht [li] op 28-12-1832, kerk.huw. Maastricht [li] op 27-02-1833 ingezegend door M. Levij met David Meijer, zn. van Moses Meijer en Gundul David, geb. Rheinberg [Duitsland] op 03-08-1802, Koopman te Maastricht.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Evalina, geb. Maastricht [li] op 23-09-1833 (akte 496).

David Meijer, zn. van Moses Meijer en Gundul David, tr. (resp. 32 en 16 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 16-12-1834, kerk.huw. Maastricht [li] op 16-12-1834 ingezegend door M. Levij met Celestine Souweine, dr. van Willem Souweine (Koopman te Maastricht) en Caroline Alvenne, geb. Gent op 06-06-1818.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jules, geb. op 28-11-1842 besneden Brussel 6.12.1842.

IVd. Mietje Hellendall (IVd), dr. van Abraham Hellendall (v/h MoÔse Hertz) (IIIa) (Beenhakker, wnd Maastricht 1808, Rue Pont de Pierre) en Rachel Isaac, geb. Maastricht [li] op 10-03-1850, ovl. (35 jaar oud) Eijsden [li] op 11-09-1885 (akte 31), begr. Eijsden [li], tr. (Alexander 21 jaar oud) Schimmert [li] op 28-12-1846 met  Alexander Hellendall, zn. van Simon Hellendall (V/h Simon Hertz) (IIIc) (beenhakker, koopman in brillen te Maastricht) en Isabella Lefebvre (v/h Isabel Caan (zie IVg).

IVe. Rosa Spiegels, dr. van Abraham Spiegels (Slager te Maastricht) en Claire Hellendall (IIIb), geb. Maastricht [li] op 21-01-1816 (akte 49), ovl. (87 jaar oud) Rotterdam [zh] op 26-09-1903, tr. (beiden 24 jaar oud) Maastricht [li] op 30-12-1840, kerk.huw. Maastricht [li] op 30-12-1840 ingezegend door M. Levij met Israel Heer de, zn. van Philip Heer de en Catharina Wijnberg, geb. Woensel [nb] op 13-04-1816 (15 Nissan 5576), Koopman, afstammeling van de fam. de Heer van de Tweka texiel (fabriek) uit Geldrop, ovl. (58 jaar oud) Maastricht [li] op 29-10-1874 (18 Cheswan 5635), begr. Maastricht [li] op 01-11-1874 (21 Cheshvan 5635).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Abraham, geb. Maastricht [li] op 25-06-1843 besneden Maastricht 2.7.1843, vertrokken op 29.7.1871 naar Parijs.

2. Philippe, geb. Maastricht [li] op 27-09-1848, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam [zh] op 22-11-1930, volgt Vc.

3. Karel, geb. Heer [li] op 23-05-1852 besneden Maastricht 30.5.1852, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 03-11-1883 met Maria Elisabeth Laurent, geb. Tilleur [li, BelgiŽ] op 15-11-1852.

IVf. Hendrik Spiegels, zn. van Abraham Spiegels (Slager te Maastricht) en Claire Hellendall (IIIb), geb. Maastricht [li] op 31-07-1829 (akte 460), Slager te Luik, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) Maastricht [li] op 30-04-1862 met Helena (Jeanette) Goudberg, dr. van Moyses Isaac Goudberg en Sophia Rosendahl (v/h/ Juillet Gabriel) (Beenhakster), geb. Urmond [li] op 11-11-1836.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

1. Alphonse, geb. op 11-05-1863 besneden Luik 18.5.1863.

2. Maurice, geb. op 22-10-1864 besneden Luik 29.10.1864.

3. Daniel, geb. op 05-11-1865 besneden Luik 12.11.1865.

4. Albert, geb. op 04-04-1868 besneden Luik 11.4.1868.

IVg. Alexander Hellendall, zn. van Simon Hellendall (V/h Simon Hertz) (IIIc) (beenhakker, koopman in brillen te Maastricht) en Isabella Lefebvre (v/h Isabel Caan, geb. Eijsden [li] op 21-10-1825, ovl. (66 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 15-08-1892 (22 Menachem 5652), begr. Eijsden [li], tr. met Mietje Hellendall (zie IVd).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Regina, geb. Eijsden [li] op 11-04-1848 (8 nisan 5608), ovl. (87 jaar oud) Roermond [li] op 07-11-1935 (25 marcheswan 5700) (akte 208), begr. Roermond [li], tr. met haar aangetrouwd oom Noe Compris, zn. van Charles Compris (Beenhakker, koopman te Maastricht) en Sara (Geertruda) Bleijberg (v/h Sara Noe) (huishoudster) (zie IIIa [blz. ] ).

2. Maria Anna, geb. Eijsden [li] op 15-10-1850 (akte 45), ovl. (45 jaar oud) Eijsden [li] op 14-07-1896 (4 Av 5656) (akte 22), begr. Eijsden [li], tr. (resp. 19 en 30 jaar oud) Eijsden [li] op 02-05-1870 met Philip Daniels, zn. van Joseph Daniels en Rossetta Cohen (Winkelierster), geb. Sittard [li] op 14-09-1839 5599 (akte 193), - besneden Sittard 21.9.1839 -, Rijksambtenaar bij de belasting, ovl. (69 jaar oud) Sittard [li] op 24-10-1908 5669, begr. Sittard [li].

IVh. Cecile Fortune, dr. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz) (IIId), geb. Maastricht [li] op 30-01-1813 (akte 62), ovl. (31 jaar oud) Luik [li, BelgiŽ] op 23-10-1844, relatie met Joseph Straus, geb. circa 1797, Opticien, rentenier te Luik.

Uit deze relatie 2 zonen:

1. Gustave, geb. Luik [li, BelgiŽ] op 30-04-1838, ovl. (73 jaar oud) Menton [Frankrijk] op 16-12-1911, volgt Vd.

2. Charles, geb. op 30-04-1838 besneden Luik 7.5.1838.

IVi. Helena Fortune, dr. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz) (IIId), geb. Maastricht [li] op 14-03-1815 (akte 164), tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) Maastricht [li] op 29-06-1836 met Charle Michel, zn. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. Maastricht [li] op 18-06-1814 (akte 319).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Marcus, geb. op 12-06-1837 besneden Luik 19.6.1837.

2. Celina, geb. circa 1839, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) Maastricht [li] op 22-12-1842 (akte 695).

3. Eduard, geb. op 03-06-1841 besneden Luik 10.6.1841.

4. Theodor, geb. op 05-05-1843 besneden Luik 12.5.1843.

5. Albert, geb. op 19-06-1849 besneden Luik 26.6.1849.

IVj. Hertz Fortune, zn. van Nathan Fortune (v/h Nathan Meyer) (Koopman te Maastricht 108, Rue des Hayes) en Sara Hellendall (v/h Sara Hertz) (IIId), geb. Maastricht [li] op 18-03-1824 (18 Adar II 5584) (akte 176), ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 27-11-1904 (19 Kislev 5665) (akte 765), begr. Maastricht [li], tr. (beiden 27 jaar oud) Maastricht [li] op 11-06-1851 met Jeannette Moijse, dr. van Mozes Michel (v/h Veger-Werger) (Gep. soldaat in het Franse Leger, wnd Maastricht koopman) en Agatha Compris, geb. Maastricht [li] op 23-11-1823 (20 Kislev 5584) (akte 732), ovl. (86 jaar oud) Maastricht [li] op 08-12-1909 (25 Kislev 5670) (akte 765), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Hertz Fortune echtgenoot van Jeannette Moijse geboren 18 maart 1824, overleden 27 maar 1904. Iemand die bescheiden en rechtschapen van weg was, die de mens liefhad. In de veelheid van zijn weldadigheid en verstandigheid, leidde hij vele jaren de kinderen van zijn gemeente, die "gezegend" riepen jegens hem. Voor zijn vrouw was hij heerlijkheid (tsevi) van glorie, en voor de kinderen van zijn familie een kroon. Is dat niet de heer Tsevi, zoon van Natan. Hij stierf zondag 19 Kislew 664.

Tekst op grafsteen: Hier rust Jeannette Moyse, overleden in den ouderdom van 86 jaren 8 december 1909. Een dierbare vrouw, in de leeftijd van de sterken, een flinke vrouw, in rechtschapenheid waren haar daden. Is dat niet mevrouw Sjeine, dochter van JechiŽl, weduwe van de heer Tsevi, zoon van Natan. Zij ging naar haar eeuwigheid met een goede naam op woensdag de 1ste dag van Chanoeka (inwijdingsfeest) 670.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. N.N., geb. Maastricht [li] op 04-03-1852 (akte 109), (doodgeb.).

2. Agatha, geb. Maastricht [li] op 19-01-1853 (akte 44), ovl. (65 jaar oud) Maastricht [li] op 29-12-1918 (26 Tebet 5679) (akte 296), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) Maastricht [li] op 22-06-1875 met Salomon Horn, zn. van Heimann Horn (Slager) en Helena Seligman Kahn (Dienstmeid), geb. Sittard [li] op 28-02-1846 (2 Adar 5606) (akte 23), - besneden Sittard 7.3.1846 -, ovl. (68 jaar oud) Maastricht [li] op 17-07-1914 (24 Tammoez 5674), begr. Maastricht [li].

3. Marcus, geb. Maastricht [li] op 25-11-1854 (4 Kislev 5615) (akte 800), besneden Maastricht 2.12.1854, ovl. (18 jaar oud) Maastricht [li] op 26-05-1873 (29 Iyar 5633) (akte 365), begr. Maastricht [li] (2 Sivan 5663).

4. Rosine, geb. Maastricht [li] op 08-11-1856 (akte 689), ovl. (1 jaar oud) Maastricht [li] op 27-01-1858 (akte 46).

IVk. Henriette (Maria Anna) Hellendal, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 11-08-1828 (akte 430), ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 05-02-1902 (28 Shevath 5662) (akte 9), begr. Gulpen [li] op 07-02-1902, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) Maastricht [li] op 19-05-1863 met Gabriel (Gershom zn. v. Moshe) Hertogs, zn. van Louis (Lodewijk) Hertogs (Paardenkoopman te Gulpen) en Rebecca Wijngaard, geb. Gulpen [li] op 01-11-1825 (11 Teveth 5585) (akte 45), Koopman te Gulpen, Dorpstraat, ovl. (75 jaar oud) Gulpen [li] op 29-01-1901 (10 Shevat 5661) (akte 6), begr. Gulpen [li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Louis, geb. Gulpen [li] op 05-03-1864, ovl. (69 jaar oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 25-01-1934, volgt Ve.

2. Rebecca, geb. Gulpen [li] op 24-05-1865, ovl. (77 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, tr. (resp. 40 en ongeveer 42 jaar oud) Gulpen [li] op 18-09-1905 met Andries Wolf, zn. van Samson Wolf en Mietje Vries de, geb. Amsterdam [nh] circa 1863, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) Heerlen [li] op 13-07-1932.

3. Hendrik, geb. Gulpen [li] op 13-06-1867, ovl. (75 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 05-10-1942, volgt Vf.

4. Anna, geb. Gulpen [li] op 05-08-1868, ovl. (3 maanden oud) Meerssen [li] op 19-11-1868 (akte 28).

5. Markus, geb. Gulpen [li] op 25-04-1870 geb. (akte 25), - besneden Gulpen 2.5.1870 -, ovl. (73 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, tr. met Franziska Steinberger, geb. Augenroth [Duitsland] op 04-01-1877, ovl. (66 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943.

 

IVl. Sara Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 05-05-1832 (5 Iyar 5592) (akte 277), ovl. (75 jaar oud) Maastricht [li] op 12-04-1908 (11 Nissan 5668) (akte 243), begr. Maastricht [li] op 15-04-1908 (14 Nissan 5668), tr. (resp. 20 en 50 jaar oud) (1) Meerssen [li] op 06-12-1852 Get. P.Claessen, J.Soesman, PL.Beaumont, J.Delarue met Alexander Soesman (v/h Moyses Lijster), zn. van Lazarus (Eliazar) Soesman (v/h Levi Leijser) (Slager, koopman en belasting ontvanger wnd Meerssen Beekstraaat 49) en Eva Jacob Abraham Hertog (V/h Martix-Martz), geb. Meerssen [li] op 04-07-1802 (4 Tamoez 5562) (akte 4), Koopman in hoornvee, ovl. (79 jaar oud) Maastricht [li] op 10-05-1882 (23 Iyar 5642) (akte 283), begr. Maastricht [li] op 12-05-1882.

Tekst op grafsteen: Hier rust Alexander Soesman geb. Meerssen 1 juli 5562/1802, overl. Maastricht mei 5642. Is dat niet de oude man Mosje Zoesman. Hij stierf 79 jaar oud op woensdag 21 Ijjar en werd begraven aan de vooravond van de heilige sabbat 23 ervan 642.

Tekst op grafsteen: Hier rust Seraphine Hellendall geliefde echtgenote van Heijman Wolf weduwe van Alexander Soesman Overl. te Maastricht in den ouderdom van 76 jaren 11 Niesan 5668/12 april 1908. Een bescheiden vrouw, zat van dagen. Zij ging in rechtschapenheid op een onschuldige weg. Is dat niet mevrouw Sara, dochter van de heer Josef, echtgenote van de heer Chajiem, zoon van SjemoŽl. Zij stierf op zondag 11 Nisan en werd begraven op woensdag aan de vooravond van Pesach 668.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Leijster Soesman, geb. Meerssen [li] op 25-06-1863, volgt Vg.

Sara Hellendall, tr. (resp. 51 en 46 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 14-08-1883 met Heijman Wolf Machoel, zn. van Samuel Wolf Machoel en Johanna Wijnbergen, geb. Bergen op Zoom [nb] op 05-10-1836 (21 Tishri 5597) (akte 227), ovl. (83 jaar oud) Maastricht [li] op 14-02-1920 (25 Shevat 5680) (akte 106), begr. Maastricht [li] op 16-02-1920 (27 Shevat 5680).

Tekst op grafsteen: Hier rust Hijman Wolf weduwnaar van Sara Hellendall overl. in den ouderdom van ruim 83 jaren 26 Sjewat 5680/14 febr. 1920. Een bescheiden man, oprecht van wandel. Vele dagen was hij bestuurder en leider van onze gemeente. Is dat niet Chajiem, zoon van SjemoŽl. Op de leeftijd der sterken overleed hij de nacht van de heilige sabbat 25 Sjevat en met een goede naam werd hij begraven 27 ervan 680.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

IVm. Godfried Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 28-01-1836 (9 Shevat 5596) (akte 67), ovl. (69 jaar oud) Maastricht [li] op 15-10-1905 (17 Tishri 5666) (akte 890), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) Eijsden [li] op 24-08-1864 met Elisa Lefebvre, dr. van Pieter Salomon Lefebvre (v/h Salomon Caan) (beenhakker te Eijsden) en Rachel Isaac (zie IIIa [blz. ] ).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Henrij, geb. Maastricht [li] op 21-12-1864 (22 Kislev 5625) (akte 969), - besneden Maastricht 28.1864 -, ovl. (45 jaar oud) Maastricht [li] op 25-12-1909 (13 Tevet 5670) (akte 812), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde oon en broer Henri Hellendall geboren 22 Kislijw 5625.21 dec. 1864. Overl. 18 Tijwijs 5679/25 dec. 1909. Een beminde en lieve zoon. In zijn beste dagen werd hij weggeplukt. De ongehuwde man Tsevi, zoon van Eljakoem Hellendal (sic!) Hij ging naar het eeuwig leven op de dag van de heilige sabbat 13 Tevet 760.

2. Alexander, geb. Maastricht [li] op 01-10-1866 (akte 786), besneden Maastricht 9.10.1866, tr. (resp. 43 en hoogstens 45 jaar oud) Maastricht [li] op 28-04-1910 met Bertha Kaufmann, dr. van Charles (Karel) Kauffman (Beenhouwer te Lanaken) en Anna Wijnhuijsen, geb. tussen 1865 en 1885, ged. Lanaken,bel [BelgiŽ].

3. Rachel Hellendaal, geb. Maastricht [li] op 17-02-1869 (akte 130), ovl. (minstens 37 jaar oud) na 1907, tr. (resp. 29 en ongeveer 45 jaar oud) Maastricht [li] op 16-01-1899 met Lodewijk Albercht Weslij, zn. van Hendrik Weslij en Carolina Amelia Hollander, geb. Brussel [vb, BelgiŽ] circa 1854, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) Maastricht [li] op 21-01-1907 (akte 40).

4. Rosa, geb. Maastricht [li] op 21-04-1871, ovl. (72 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, volgt Vh.

IVn. Ezechiel Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 17-04-1838 (22 Nissan 5598) (akte 231), - besneden Maastricht 25.4.1838 -, ovl. (57 jaar oud) Maastricht [li] op 07-03-1896 (23 Adar 5656) (akte 146), begr. Maastricht [li], tr. Viersen [Duitsland] op 30-07-1836 met Regina Straus, dr. van Simon Straus en Sibilla Brendel Servos, geb. Viersen [Duitsland] op 12-08-1836.

Tekst op grafsteen: Hier rust Eugene Hellendall echtgenoot van Regina Strauss overl. 7 maart 1896 in den ouderdom van 58 jaren. De geachte heer Jirmejahoe Jechezke'el, zoon van de geachte heer Josef van het huis Hellendall. Tot hey einde van zijn dagen waren zijnn daden ten goede van zijn huis. Hij stierf bij het uitgaan van de heilige sabbat 23 Adar van het jaar 656.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Henri Ezechiel, geb. Maastricht [li] op 01-11-1871 (akte 849), - besneden Maastricht 8.11.1871-, ovl. (9 maanden oud) Maastricht [li] op 28-08-1872 (akte 470).

2. Berta, geb. Maastricht [li] op 02-07-1873 (akte 516), tr. (22 jaar oud) Maastricht [li] op 26-05-1896 met Samuel Machoel, zn. van Jacob Machoel en Rebecca Koning de, geb. Bergen op Zoom [nb].

3. Charles, geb. Maastricht [li] op 03-08-1875 (akte 627).

IVo. Marianne (Anna) Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 20-02-1841, ovl. (72 jaar oud) 's-Hertogenbosch [nb] op 11-05-1913 (akte 22), tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) Maastricht [li] op 19-05-1863 met Jacobus Hartogs, zn. van Louis (Lodewijk) Hertogs (Paardenkoopman te Gulpen) en Rebecca Wijngaard, geb. Gulpen [li] op 16-02-1830, Koopman te Gulpen, Beekdorpstraat, ovl. (78 jaar oud) Gulpen [li] op 03-01-1909.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Rebekka, geb. Gulpen [li] op 25-05-1864.

2. Henriette, geb. Gulpen [li] op 28-06-1865, wnd Meerssen, Roermond 1873-1880.

3. Leopold, geb. Gulpen [li] op 23-01-1867 besneden Gulpen 30.1.1867, ovl. (3 maanden oud) Gulpen [li] op 10-05-1867.

4. Anna, geb. Gulpen [li] op 15-06-1868, ovl. (7 weken oud) Meerssen [li] op 05-08-1868.

IVp. Flora Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (v/h Joseph Hertz) (IIIe) (Beenhakker te Maastricht) en Rosa Goldstein (v/h Braunschweig), geb. Maastricht [li] op 02-11-1843, ovl. (73 jaar oud) Nice [Frankrijk] op 18-08-1917, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) Maastricht [li] op 29-10-1867 met Gustave Straus, zn. van Joseph Straus (Opticien, rentenier te Luik) en Cecile Fortune (IVh) (zie Vd).

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

IVq. Rosalie Hellendall, dr. van Mozes Hellendall (v/h MoÔse Simon) (IIIg) en Mechtildis Andries (Andrť) (Beenhakster), geb. Maastricht [li] op 25-12-1829 (30 Kislev 5590) (akte 800), ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 06-01-1914 (9 Tevet 5674) (akte 11), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) Maastricht [li] op 22-12-1858, kerk.huw. op 25-12-1858 met David Cahn, zn. van Jan Cahn (Beenhakker te Maastricht Varkensmarkt 1570) en Catharina Macheels, geb. Maastricht [li] op 18-06-1823 (9 Tamoez 5583) (akte 385), ovl. (80 jaar oud) Maastricht [li] op 26-04-1904 (12 Iyar 5664) (akte 285), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust onze beminde vader David Cahn geliefde echtgenoot van Rosalie Hellendall overl. in den ouderdom van 81 jaren 12 Lejar 5664/27 april 1904. Een oud man, zat van dagen. Hij ging op een onschuldige weg. Hij had zijn vrouw en zijn kinderen lief. De heer David, zoon van JoŽl haCohen. Hij stierf met een goede naam op woensdag 12 Ijjar 664.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Moritz, geb. Maastricht [li] op 15-11-1859, ovl. (50 jaar oud) Maastricht [li] op 04-08-1910, volgt Vi.

2. Leonard, geb. Maastricht [li] op 06-01-1862 (akte 20), - besneden Maastricht 14.1.1862 -.

3. Adele, geb. Maastricht [li] op 12-11-1864 (akte 864), ovl. (57 jaar oud) Maastricht [li] op 08-11-1922 (17 Cheshvan 5683) (akte 674), ongehuwd, begr. Maastricht [li].

4. Michel (Michiel), geb. Maastricht [li] op 05-09-1867 (akte 658) - besneden Maastricht 12.9.1867 -.

5. Jonas, geb. Maastricht [li] op 27-03-1871, ovl. (68 jaar oud) Maastricht [li] op 18-03-1940, volgt Vj.

 

IVr. Rachel (Regina) Hellendall, dr. van Mozes Hellendall (v/h MoÔse Simon) (IIIg) en Mechtildis Andries (Andrť) (Beenhakster), geb. Maastricht [li] op 16-08-1834 (11 Av 5594) (akte 437), ovl. (66 jaar oud) Maastricht [li] op 01-11-1900 (9 Cheshvan 5661) (akte 879), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) Maastricht [li] op 09-11-1869 met Ludovicus ((Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel, zn. van Jacob Samuel (Dienstknecht, beenhakker paardenkoopman Gulpen en Luik) en Henriette Hertogs, geb. Gulpen [li] op 21-02-1835 (22 Shevat 5595) (akte 11), Beenhakker wnd Heer-Maastricht, ovl. (67 jaar oud) Maastricht [li] op 26-08-1902 (23 Av 5662) (akte 592), begr. Maastricht [li].

Tekst op grafsteen: Hier rust Louis Samuel echtgenoot van wijlen Rachel Hellendall overl. in de ouderdom van 67 (data ned. niet leesbaar). Liefdesherinnering. Een man, groot van daden, zijn oogappel zijn zijn vrouw en Kinderen: de heer Jehoeda, zoon van Jaškov. Hij ging naar het eeuwig leven op dinsdag 23 Av 662.

Tekst op graf: Hier rust Rachel Hellendall echtgenote van Louis Samuel overleden in den ouderdom van ruim 66 jaren 9 Cheswan 5661/ 1 nov. 1900. Liefdesherinnering. Een dierbare vrouw, de kroon van haar echtgenoot en de glorie van haar kinderen, mevrouw Rechie, dochter van Mosje, echtgenote van de heer Jehoeda, zoon van Jaškov. Zij ging meyt een goede naam naar het eeuwig leven donderdag 9 Chesjwan 661.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

1. Mauritz L. Samuels, geb. Maastricht [li] op 08-09-1870, ovl. (77 jaar oud) Maastricht [li] op 20-05-1948, volgt Vk.

2. Jacques, geb. Maastricht [li] op 14-06-1872, ovl. (70 jaar oud) Sobibor [Poland] op 21-05-1943, volgt Vl.

3. Simon, geb. Maastricht [li] op 19-12-1873 (akte 1001), besneden Maastricht 27.12.1873, ovl. (8 maanden oud) Maastricht [li] op 15-09-1874 (akte 550).

4. Jules, geb. Maastricht [li] op 28-03-1875 (akte 278), besneden Maastricht 4.4.1875, Slager, tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) Amsterdam [nh] op 20-04-1903 (akte reg.11;fol.17) met Betsy Jong De, dr. van Leman Jong De en Hanna Leon de, geb. Amsterdam [nh] circa 1871.

5. Alphonse, geb. Maastricht [li] op 20-05-1878 (akte 415), besneden Maastricht 27.5.1878, ovl. (2 jaar oud) Maastricht [li] op 22-05-1880 (akte 410).

IVs. Jozef Hellendall, zn. van Mozes Hellendall (v/h MoÔse Simon) (IIIg) en Mechtildis Andries (Andrť) (Beenhakster), geb. Maastricht [li] op 25-10-1838 (6 Marcheswan 5599) (akte 584), besneden Maastricht 2.11.1838, beenhakker te Maastricht, ovl. (85 jaar oud) Maastricht [li] op 19-02-1924 (14 Adar I 5684) (akte 109), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) op 09-01-1870 met Rebecca Andrť, dr. van Daniel Andrť en Rosa Bloemgarten, geb. CornelimŁnster [Duitsland] op 02-12-1841 (19 Kislijw 5602), ovl. (84 jaar oud) Maastricht [li] op 12-07-1926 (1 Ab 5686) (akte 385), begr. Maastricht [li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Maurits, geb. Maastricht [li] op 04-12-1870, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1933, volgt Vm.

2. Rosalina, geb. Maastricht [li] op 23-10-1872 (akte 802), ovl. (71 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 28-01-1944 De commissaris van politie te Maastricht verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Fortuin en diens echtgenote Rosa Hellendall. Zij werden ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. Algemeen Politieblad, nr 8, 25 februari 1943, 208, bericht 510, tr. (resp. 37 en 40 jaar oud) Maastricht [li] op 31-03-1910 met Jacob Fortuin, zn. van Maurits Fortuin (Huidhandelaar) en Mietje Salomon Zwartz, geb. Hengelo [ge] op 15-08-1869, wnd Wijcker Smedenstraat 11 Maastricht, ovl. (74 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 28-01-1944.

De commissaris van politie te Maastricht verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Fortuin en diens echtgenote Rosa Hellendall. Zij werden ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.

Algemeen Politieblad, nr 8, 25 februari 1943, 208, bericht 510.

3. Emelie, geb. Maastricht [li] op 26-09-1875, ovl. (67 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-07-1943, volgt Vn.

4. Albert, geb. Maastricht [li] op 15-01-1878 (akte 38), - besneden Maastricht 22.1.1878 -, wnd Mtr Wolfstraat 7, Brusselsestraat 43, ovl. onbekend 12-07-1943, naar Nazi Duitsland.

5. N.N., geb. Maastricht [li] op 23-03-1880 (akte 259) (doodgeb.).

6. Silvain, geb. Maastricht [li] op 05-01-1882, ovl. (83 jaar oud) Maastricht [li] op 06-07-1965, volgt Vo.

7. Leonie, geb. Maastricht [li] op 10-09-1884 (akte 699), wnd Maastricht Wijcker Smedenstraat 11, ovl. (59 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 28-01-1944 25 augustus 1942 wordt gemeld: Proces verbaal en als adres Wolfstraat 7. Rapport 26 augustus 1942 rechercheur Janissen: betreffend eis niet vertrokken, heeft geprobeerd zich te vergassen.De commissaris van politie te Maastricht verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Leonie Hellendall. Zij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. (Algemeen Politieblad, nr 8, 25 februari 1943, 208, bericht 510).

Generatie V

 

Va. Isidore Cer Souweine, zn. van Cerf Emanuel Souweine (Leurkramer) en Helena Hellendall (IVb), geb. Maastricht [li] op 02-08-1826, koopman te Brussel, ovl. (77 jaar oud) Sittard [li] op 21-10-1903 (akte 9), begr. Sittard [li], tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) Sittard [li] op 10-12-1858 met Sibille Horn, dr. van Heimann Horn (Slager) en Helena Seligman Kahn (Dienstmeid), geb. Sittard [li] op 20-05-1834, ovl. (77 jaar oud) Maastricht [li] op 02-05-1912 15 IJar 5672 (akte 311), begr. Sittard [li].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Rosalie, geb. Sittard [li] op 04-09-1859, ovl. (79 jaar oud) Sittard [li] op 31-01-1939, volgt VIa.

2. Julie, geb. Sittard [li] op 11-02-1861, ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 06-07-1934, volgt VIb.

3. Emil, geb. Sittard [li] op 06-09-1862 (akte 106) besneden Sittard 14.9.1862.

4. Cesar Isidor, geb. Sittard [li] op 07-03-1865 (akte 28), besneden Sittard 15.3.1865, ovl. (2 jaar oud) Sittard [li] op 18-05-1867 (akte 42).

5. Carolina, geb. Sittard [li] op 20-09-1866 (akte 99).

6. Wilhelmina, geb. Sittard [li] op 05-11-1868 (akte 125).

7. Henri Cerf, geb. Sittard [li] op 30-05-1870 (akte 72), besneden Sittard 6.6.1870.

8. Sophia, geb. Sittard [li] op 26-11-1871, ovl. (70 jaar oud) Amsterdam [nh] op 18-12-1941, volgt VIc.

9. Felix Isidore, geb. Sittard [li] op 30-11-1873 (akte 123), besneden Sittard 7.12.1873.

 

Vb. Seraphine Souweine, dr. van Cerf Emanuel Souweine (Leurkramer) en Helena Hellendall (IVb), geb. Maastricht [li] op 30-11-1829 (akte 745), ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1892, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) Sittard [li] op 08-03-1854 met Simon (Sjim'on) Maisonpierre, zn. van Jean Hubert (Salomon) Maisonpierre (v/h Donnere) (Beenhakker) en Sibylle Simons, geb. Maastricht [li] op 14-03-1827, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1892.

De leraarswoning te Sittard werd gebouwd samen met de daarachter gelegen synagoge in 1851-1855.

'Sittard, historie en gestalte' vermeldt op pag. 301: "Van september 1851 tot april 1857 treedt Simon Maisonpierre als onderwijzer en voorzanger op. Hij was in Maastricht geboren.

In september 1851 werd er een school voor arme IsraŽlitische kinderen opgericht; in 1855 werd aan 35 kinderen les gegeven. Maisonpierre geeft als programma, dat aan zijn school werd afgewerkt: Vertalen van de Thora en dagelijkse gebeden, Hebreeuwse spraakkunst, godsdienstleer en bijbelse geschiedenis, Hebreeuws lezen en schrijven, Nederlands lezen en schrijven, taalkunde, rekenen en zang. Maisonpierre ontving als onderwijzer, voorbidder en secretaris van het kerkbestuur een jaargeld van f 270,-.".

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Helena, geb. Sittard [li] op 07-09-1854 ouders niet zeker, tr. met Abraham Wijnschenk, zn. van Levi Abraham Wijnschenk (Winkelier te Maastricht, Opperkoster) en Sara Zondervan (in 1883 wnd te Meerssen.), geb. circa 1854, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) Wassenaar [zh] op 16-06-1932 (akte 94).

2. Adolph, geb. Sittard [li] op 06-03-1856, besneden Sittard 13.3.1856.

3. Emanuel (Menachem), geb. Sittard [li] op 03-11-1858, ovl. (85 jaar oud) Venlo [li] op 14-09-1944, volgt VId.

4. Benoit, geb. Sittard [li] op 03-03-1860, besneden Sittard 10.3.1860, fabrikant, ovl. (82 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 26-02-1943, tr. met Ida Wolff, geb. Rees [Duitsland] op 06-12-1871, ovl. (71 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 15-12-1942.

5. Felix, geb. Sittard [li] op 07-02-1862, besneden Sittard 14.2.1862.

6. Isidor, geb. op 28-03-1864, besneden Brussel 4.4.1864.

 

Vc. Philippe Heer de, zn. van Israel Heer de (Koopman, afstammeling van de fam. de Heer van de Tweka texiel (fabriek) uit Geldrop) en Rosa Spiegels (IVe), geb. Maastricht [li] op 27-09-1848, besneden Maastricht 4.10.1848, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam [zh] op 22-11-1930, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) Steenbergen [dr] op 27-06-1883 met Eva Nathan Frank, geb. Steenbergen [dr] op 31-12-1858, ovl. (64 jaar oud) Rotterdam [zh] op 26-06-1923.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Isidore Nathan Philip, geb. Rotterdam [zh] op 06-06-1891, ovl. (51 jaar oud) Sobibor [Poland] op 28-05-1943, volgt VIe.

Vd. Gustave Straus (Vd), zn. van Joseph Straus (Opticien, rentenier te Luik) en Cecile Fortune (IVh), geb. Luik [li, BelgiŽ] op 30-04-1838, Gezichtkundige, ovl. (73 jaar oud) Menton [Frankrijk] op 16-12-1911, tr. met  Flora Hellendall (zie IVp).

Ve. Louis Hertogs, zn. van Gabriel (Gershom zn. v. Moshe) Hertogs (Koopman te Gulpen, Dorpstraat) en Henriette (Maria Anna) Hellendal (IVk), geb. Gulpen [li] op 05-03-1864, besneden Gulpen 13.3.1864, ovl. (69 jaar oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 25-01-1934 (9. Sebat 5694) (akte 3), begr. Valkenburg a/d Geul [li], tr. (resp. 28 en 18 jaar oud) Gulpen [li] op 24-08-1892 met Betje Heijmans, dr. van Heijman David Heijmans en Rozetta Vlijmen van, geb. 's-Hertogenbosch [nb] op 14-02-1874 (23 Sjewat 5631), ovl. (62 jaar oud) Valkenburg a/d Geul [li] op 24-06-1936 (4 Tammoez 5696) (akte 15), begr. Valkenburg a/d Geul [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Gustaaf, geb. Gulpen [li] op 17-12-1893, ovl. (82 jaar oud) Valkenburg [zh] op 05-07-1976, begr. Valkenburg a/d Geul [li], tr. met Clara Hartog, dr. van Jacob (Akiba) David Hartog (Slager) en Dora Hellendag, geb. Eindhoven [nb] op 22-01-1891, ovl. (60 jaar oud) op 05-05-1951 (29 Nisan 5711), begr. Valkenburg a/d Geul [li].

Vf. Hendrik Hertogs, zn. van Gabriel (Gershom zn. v. Moshe) Hertogs (Koopman te Gulpen, Dorpstraat) en Henriette (Maria Anna) Hellendal (IVk), geb. Gulpen [li] op 13-06-1867, besneden Gulpen 21.6.1867, wnd 1942 Amsterdam Kromme Mijdrecht 3II, ovl. (75 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 05-10-1942, tr. (resp. hoogstens 28 en hoogstens 27 jaar oud) voor 1896 met Flora Glas, geb. Bastheim [Duitsland] op 15-05-1868, ovl. (74 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 05-10-1942.

Bron: http://www.alemannia-judaica.de/bastheim_synagoge.htm:

Um 1924, als in Bastheim noch 22 jŁdische Einwohner gezšhlt wurden (4,3 % von insgesamt 517 Einwohnern), war M. Gras Synagogenvorsteher...

Von den in Bastheim geborenen und/oder lšngere Zeit am Ort wohnhaften jŁdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"):., Hugo Gras (1902), Flora Hartogs geb. Gras (1868),.. Fanny Schaumberger geb. Gras (1862),.. Aus Reyersbach sind umgekommen: Moses Blatt (1868), Rosa Gras geb. Blatt (1875).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Selma, geb. Gulpen [li] op 24-02-1896, ovl. (47 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-01-1944, volgt VIf.

2. Arthur, geb. Gulpen [li] op 29-01-1899.

3. Hugo, geb. Gulpen [li] op 28-10-1904, handelsreiziger wnd Amsterdam Vechtstraat 59 I, ovl. (40 jaar oud) TrŲbitz op 14-05-1945.

Vg. Leijster Soesman, zn. van Alexander Soesman (v/h Moyses Lijster) (Koopman in hoornvee) en Sara Hellendall (IVl), geb. Meerssen [li] op 25-06-1863 (akte 45), Get. Hertog en Wijckmans -besneden Meerssen 2.7.1863-, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) Rotterdam [zh] op 14-09-1886 met Sara Machoel, dr. van Jacob Machoel en Rebecca Koning de, geb. Bergen op Zoom [nb] op 05-03-1867.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Maurice Alexander, geb. Rotterdam [zh] op 20-06-1887.

2. Rebecca, geb. Rotterdam [zh] op 21-11-1888.

3. Johanna, geb. Bergen op Zoom [nb] op 11-04-1890, ovl. (86 jaar oud) Amersfoort [ut] op 08-03-1977, volgt VIg.

4. Jacob, geb. Bergen op Zoom [nb] op 16-01-1892.

Vh. Rosa Hellendall, dr. van Godfried Hellendall (IVm) en Elisa Lefebvre, geb. Maastricht [li] op 21-04-1871 (akte 305), ovl. (72 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) Maastricht [li] op 06-11-1894 met Gustaaf Walthausen, zn. van Abraham Walthausen en Rebecca Compris, geb. Maastricht [li] op 06-01-1865 (akte 26), besneden Maastricht 14.1.1865, ovl. (63 jaar oud) Maastricht [li] op 05-11-1928 (akte 580).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Alfred, geb. Maastricht [li] op 04-10-1895 (akte 973) - besneden Maastricht 11.10.1895 -, ovl. Vermist 25 augustus 1942 -wordt gemeld: Krankzinnigen instituut Apeldoorn. Op 23-01-1943 gedeporteerd.

Vi. Moritz Cahn, zn. van David Cahn en Rosalie Hellendall (IVq), geb. Maastricht [li] op 15-11-1859 (akte 817), - besneden Maastricht 22.11.1859 -, ovl. (50 jaar oud) Maastricht [li] op 04-08-1910 (akte 604), tr. (resp. 33 en 38 jaar oud) Sittard [li] op 16-11-1892 met Henrietta Silvernberg, dr. van Heiman Nathan Silbernberg en Esther Haas, geb. Sittard [li] op 07-05-1854 (akte 67), ovl. (72 jaar oud) op 30-05-1926.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Herman, geb. Maastricht [li] op 03-01-1894, ovl. (36 jaar oud) Maastricht [li] op 17-04-1930, volgt VIh.

Vj. Jonas Cahn, zn. van David Cahn en Rosalie Hellendall (IVq), geb. Maastricht [li] op 27-03-1871 (5 Nissan 5631) (akte 231), - besneden Maastricht 4.4.1871 -, ovl. (68 jaar oud) Maastricht [li] op 18-03-1940 (8 Adar II 5700), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 50 en 32 jaar oud) Maastricht [li] op 14-12-1921, kerk.huw. op 18-12-1921 met Trijntje Cohen, dr. van Elias Cohen en Bouchien Wolf, geb. Midwolda [gr] op 21-02-1889 (20 Adar I 5649), modenaaister, ovl. (63 jaar oud) Maastricht [li] op 15-05-1952 (20 Ijar 5712), begr. Maastricht [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. David Leo, geb. Maastricht [li] op 07-12-1923, wnd Maastricht Lenculenstraat 9, ovl. (18 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 14-08-1942 Door inspecteur Kraay reeds op transport gesteld ArchiefJ 1 6730.

David Leo Cahn was lid van het verzet. Hij heeft meegewerkt aan het illegale blad Oranje Koerier.

(Zie A. P. M. Cammaert, Het verborgen front : geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog Deel 1 (Leeuwarden 1994).

Trijntje Cohen, dr. van Elias Cohen en Bouchien Wolf, tr. (resp. 15 en 23 jaar oud) (1) Midwolda [gr] op 16-03-1904 (akte 4) met Isaac Amozes Liever de, zn. van Moses Liever de en Vrouke Wolff, geb. Nijkerk [fr] op 06-08-1880, godsdienstig onderwijzer.

Vk. Mauritz L. Samuels, zn. van Ludovicus ((Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall (IVr), geb. Maastricht [li] op 08-09-1870 (12 Eloel 5630) (akte 696), besneden Maastricht 15.9.1870, ovl. (77 jaar oud) Maastricht [li] op 20-05-1948 (11 Ijjaer 5708), begr. Maastricht [li], tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) Sittard [li] op 30-05-1899 met Sophia Soesman, dr. van Karel (Charles) Soesman (Koopman Wnd Sittard Putstraat, Nieuwstraat 337) en Jetta (Henriette) Goldstein (bij overl. wnd Mtr. Grote Straat 8), geb. Sittard [li] op 30-05-1876 (akte 63), ovl. (ongeveer 87 jaar oud) Voorburg [zh] circa 1964.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Olga Samuel, geb. Maastricht [li] op 13-05-1900, ovl. (42 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942, volgt VIi.

2. Louis Charles, geb. Maastricht [li] op 06-01-1904 besneden Maastricht 16.1.1904, ovl. (11 dagen oud) Maastricht [li] op 17-01-1904.

3. Louis Henriette, geb. op 09-01-1904, volgt VIj.

Vl. Jacques Samuel, zn. van Ludovicus ((Yehuda zn v. Ya'ako) Samuel (Beenhakker wnd Heer-Maastricht) en Rachel (Regina) Hellendall (IVr), geb. Maastricht [li] op 14-06-1872 (akte 471), besneden Maastricht 21.6.1872, Koopman Amsterdam Brachthuijzerstr. 2, ovl. (70 jaar oud) Sobibor [Poland] op 21-05-1943, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) (1) Sittard [li] op 28-10-1902 met Josephina Goldstein, dr. van Abraham Goldstein en Jeannette Hellendag, geb. Sittard [li] op 07-06-1867, ovl. (36 jaar oud) Sittard [li] op 15-11-1903 (akte 113), begr. Sittard [li].

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Rosalie, geb. Sittard [li] op 10-11-1903, ovl. (18 dagen oud) Sittard [li] op 28-11-1903 (akte 121).

Josephina Goldstein, dr. van Abraham Goldstein en Jeannette Hellendag,

Jacques Samuel, tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 30-08-1910 met Emma Markx, dr. van Lodewijk Markx (Marx-Marckx) (veehandelaar) en Celine Cahnter, geb. Maastricht [li] op 08-03-1879 (akte 223), ovl. (64 jaar oud) Sobibor [Poland] op 21-05-1943.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Josephina, geb. in 08-1911, ovl. (37 dagen oud) Maastricht [li] op 06-09-1911 (akte 570). 1 mnd oud.

2. Vera Rachel, geb. Maastricht [li] op 20-10-1912, ovl. (31 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-11-1943.

3. Celine, geb. Maastricht [li] op 16-09-1913, Verpleegster wnd Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 96-110, ovl. (30 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-11-1943.

4. N.N., geb. Maastricht [li] op 28-04-1915 (doodgeb.).

5. Rachel, geb. Maastricht [li] op 15-05-1916, ovl. (27 jaar oud) Sobibor [Poland] op 11-06-1943, tr. met -- Jong de.

Vm. Maurits Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (IVs) (beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. Maastricht [li] op 04-12-1870 (akte 927), - besneden Maastricht 11.12.1870 -, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1933, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) Maastricht [li] op 01-08-1898 met Paulina Wesly, dr. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 21-02-1871 (21 Sjewat 5631) (akte 113), ovl. (62 jaar oud) Maastricht [li] op 13-10-1933 (24 Tischrie 5694), begr. Maastricht [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Willij, geb. Rotterdam [zh] op 06-08-1903 besneden Rotterdam 14.8.1903, kantoorbediende, tr. (resp. 27 en ongeveer 21 jaar oud) Amsterdam [nh] op 04-09-1930 (reg.6E;fol.42) met Renske Schapink, dr. van Albertus Schapink en Jintje Boorsma, geb. Amsterdam [nh] circa 1909.

Maurits Hellendall, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 49 jaar oud) (2) Amsterdam [nh] circa 1937 met  Bernardine Bloemgarten, dr. van Jozef Bloemgarten (koopman in lompen) en Maria Anna Weslij, geb. Maastricht [li] op 22-11-1887 (akte 1019), ovl. overleefde WO II.

Vn. Emelie Hellendall, dr. van Jozef Hellendall (IVs) (beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. Maastricht [li] op 26-09-1875 (akte 795), (1942) Maastricht Wycker Smedenstraat 11, ovl. (67 jaar oud) Sobibor [Poland] op 16-07-1943 23-12-1942: ziekte Transportlijst 13 juli 1943, pagina 519 Vernietigingskamp Sobibor. Schelvis, Jules, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) Maastricht [li] op 18-11-1902 met Henri Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 17-04-1869 (akte 287) - besneden Maastricht 24.4.1869 -.

Uit dit huwelijk een kind:

1. N.N.

Vo. Silvain Hellendall, zn. van Jozef Hellendall (IVs) (beenhakker te Maastricht) en Rebecca Andrť, geb. Maastricht [li] op 05-01-1882 (14 Tevet 5642) (akte 15), - besneden Maastricht 12.1.1882 -, ovl. (83 jaar oud) Maastricht [li] op 06-07-1965 (6 Tammoez 5725), begr. Maastricht [li], tr. (beiden 27 jaar oud) Maastricht [li] op 16-08-1909 met Irma Elekan, dr. van Jacob Elekan en Sophie Wesly, geb. Maastricht [li] op 19-09-1881 (25 Eloel 5641) (akte 773), ovl. (77 jaar oud) op 03-01-1959 (28 Tevet 5719), begr. Maastricht [li].

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Alfred, geb. Maastricht [li] op 12-08-1910, volgt VIk.

Generatie VI

 

VIa. Rosalie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (Va) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. Sittard [li] op 04-09-1859 (akte 106), Winkelierster te Sittard, ovl. (79 jaar oud) Sittard [li] op 31-01-1939 (akte 27), begr. Sittard [li] op 03-02-1939, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) Sittard [li] op 03-11-1886 met Karel Hertzdahl, zn. van Salomon Hertzdahl en Sibilla Egger, geb. Sittard [li] op 11-05-1859 besneden Sittard 18.5.1859, ovl. (39 jaar oud) Sittard [li] op 14-11-1898 (akte 122).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Salomon Victor, geb. Sittard [li] op 08-08-1887, ovl. (55 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-09-1942, volgt VIIa.

2. Sijbilla Celina, geb. Sittard [li] op 08-08-1889, ovl. (37 jaar oud) Heerlen [li] op 07-09-1926, volgt VIIb.

3. Hayman Silvain, geb. Sittard [li] op 03-09-1890, ovl. (52 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 22-04-1943, volgt VIIc.

4. Bernard Emile, geb. Sittard [li] op 19-09-1891, ovl. (25 jaar oud) Sittard [li] op 02-11-1916 (akte 159), begr. Sittard [li].

5. Bernard Albert, geb. Sittard [li] op 24-01-1895, ovl. (4 maanden oud) Sittard [li] op 29-05-1895 (akte 52).

 

Rosalie Souweine, tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) Sittard [li] op 03-09-1900 met Adolf Wolf, zn. van Soesman Wolf (Koopman in koffie en kol. waren) en Sophie Hertz, geb. Urmond [li] op 25-08-1874, Winkelbediende Sittard wnd Urmond Limbrichterstraat 546.

Adolf Wolf en Rosalie Souweine

Rosalie was weduwe van Karel Herzdahl.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Sophia Augusta, geb. Sittard [li] op 10-01-1902, ovl. (ongeveer 100 jaar oud) Brussel [vb, BelgiŽ] in 2003, volgt VIId.

2. Isidore George, geb. Sittard [li] op 22-09-1903, ovl. (81 jaar oud) Amsterdam [nh] op 25-06-1985, tr. (resp. 52 en 45 jaar oud) op 25-10-1955 met Sophie Wilhelmina Rosina Horn, dr. van Leo Horn en Paulina Levy, geb. Sittard [li] op 21-04-1910, ovl. (64 jaar oud) Amsterdam [nh] op 11-04-1975 overleefde Auschwitz.

 

VIb. Julie Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (Va) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. Sittard [li] op 11-02-1861 (1 Adar 5621) (akte 25), ovl. (73 jaar oud) Maastricht [li] op 06-07-1934 (23 Tammoez 5694), begr. Maastricht [li], tr. (beiden hoogstens 33 jaar oud) (1) voor 1895 met Michel (MichaŽl) Wesly, zn. van Zeligman (Ekoetiel) (EkoetiŽl) Wesly (Geweermaker te Maastricht) en Helena (Lena) Cahn, geb. Maastricht [li] op 24-10-1861 (20 Cheshvan 5622) (akte 736), - besneden Maastricht 31.10.1861 -, ovl. (42 jaar oud) Maastricht [li] op 17-12-1903 (28 Kislev 5644) (akte 825), begr. Maastricht [li].

Tekst grafsteen: Hier rust het stoffelijk overschot van Michel Wesly (laatste 3 regels ned. tekst niet leesbaar) de heer Michael, zoon van de heer Jekoetie haLevi van het huis Wesly. Ging naar zijn eeuwigheid op woensdag 28 kislew 664.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Robert, geb. Maastricht [li] op 11-06-1895 (akte 573).

2. Victor Isidore, geb. Maastricht [li] op 15-01-1897 (akte 59), ovl. (32 jaar oud) Maastricht [li] op 25-02-1929 (15 Adar I 5689), begr. Maastricht [li].

Tekst grafsteen: Hier rust onze innig geliefde zoon Victor Isidore Wesly, overl. in de ouderdom van 32 jaren. Terwijl hij nog in zijn prille jeugd was werd hij geplukt (vgl. Job 8:12), een lieve ongehuwde man, jong in jaren, zijn jaren waren kort.

3. N.N. Weslij, geb. Maastricht [li] op 14-06-1899 (doodgeb.).

Julie Souweine, tr. (resp. 44 en 43 jaar oud) (2) Maastricht [li] op 16-03-1905 met Isaak Sternveld, zn. van Daniel Sternveld en Helena Wertheim, geb. Brummen [ge] op 31-08-1861, wnd Maastricht Kapoenstraat 8, ovl. (81 jaar oud) Sobibor [Poland] op 14-05-1943 23-12-1942: ouderdom. Aantekening april archief 1943: met bus op 8 april 1943 vertrokken. Transportlijst 11 mei 1943 pagina 404 Vernietigingskamp Sobibor. Schelvis, Jules. Weggevoerd met het 3e transport zie brief Joodsche Raad Maastricht 10 April 1943.

VIc. Sophia Souweine, dr. van Isidore Cer Souweine (Va) (koopman te Brussel) en Sibille Horn, geb. Sittard [li] op 26-11-1871 (akte 137), ovl. (70 jaar oud) Amsterdam [nh] op 18-12-1941, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) Schaerbeek-Brussel [BelgiŽ] op 30-07-1901 met Salomon Dam van, geb. Leens [gr] op 16-07-1871, ovl. (77 jaar oud) Deventer [ov] op 11-03-1949.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Carolien Isabel, geb. Amsterdam [nh] op 03-04-1909, ovl. (34 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-01-1944.

2. Edmie Carolina.

VId. Emanuel (Menachem) Maisonpierre, zn. van Simon (Sjim'on) Maisonpierre en Seraphine Souweine (Vb), geb. Sittard [li] op 03-11-1858 besneden Sittard 11.3.1858, ovl. (85 jaar oud) Venlo [li] op 14-09-1944 (Rosj Hasjana 705) vermoord door 's vijands hand, begr. Venlo [li], tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (1) Sittard [li] op 12-05-1892 met Carolina Louisa Levenbach, dr. van Meijer Levenbach (Koopman wnd Sittard, Putstraat) en Rosa Hertz, geb. Sittard [li] op 02-04-1867, ovl. (44 jaar oud) Amsterdam [nh] op 29-06-1911.

wnd de Lairessestraat 46hs te Amsterdam. Op 2 sept. 1944 in Sevenum uit onderduik opgespoord en naar het politiebureau in Venlo gebracht en op 14 sept 1944 door de opperwachtmeester Berendsen in de omgeving van het Zwarte Water te Venlo vermoord.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Mathieu, geb. in 1900, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) in 1917.

 

Emanuel (Menachem) Maisonpierre, tr. (resp. minstens 52 en minstens 24 jaar oud) (2) na 1911 met Helena (Rivka) Compris, dr. van Salomon (Sjelomon) Compris (was vele jaren bestuurder van de joodse gemeenten) en Rosalie Simon (Simson), geb. Maastricht [li] op 09-07-1886 (akte 575), ovl. (58 jaar oud) Venlo [li] op 14-09-1944 (Rosj Hasjana 705) vermoord in WO II, begr. Venlo [li].

 

VIe. Isidore Nathan Philip Heer de, zn. van Philippe Heer de (Vc) en Eva Nathan Frank, geb. Rotterdam [zh] op 06-06-1891, ovl. (51 jaar oud) Sobibor [Poland] op 28-05-1943, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) Rotterdam [zh] op 18-08-1921 met Rozetta Polak, geb. Amsterdam [nh] op 22-08-1891, ovl. (51 jaar oud) Sobibor [Poland] op 28-05-1943.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Evalida Betsy, geb. Rotterdam [zh] op 15-05-1924, ovl. (20 jaar oud) Midden Europa op 28-02-1945.

VIf. Selma Hertogs, dr. van Hendrik Hertogs (Vf) (wnd 1942 Amsterdam Kromme Mijdrecht 3II) en Flora Glas, geb. Gulpen [li] op 24-02-1896, ovl. (47 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-01-1944, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) Gulpen [li] op 18-11-1919 met Adolf Philip Cutzien, zn. van Salomon Cutzien en Franziska Lilienfeld, geb. Oldenzaal [ov] circa 1893, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) Apeldoorn [ge] op 29-05-1940.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Hans, geb. Amsterdam [nh] op 25-01-1921, ovl. (23 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 29-02-1944.

2. Maurits, geb. Amsterdam [nh] op 31-05-1924, ovl. (19 jaar oud) Sobibor [Poland] op 09-07-1943.

VIg. Johanna Soesman, dr. van Leijster Soesman (Vg) en Sara Machoel, geb. Bergen op Zoom [nb] op 11-04-1890, ovl. (86 jaar oud) Amersfoort [ut] op 08-03-1977, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) Bergen op Zoom [nb] op 02-04-1917 met Elias Praag van, zn. van Alexander Praag van en Rachel Adelaar, geb. Amsterdam [nh] op 21-08-1889, ovl. (58 jaar oud) Brussel [vb, BelgiŽ] op 21-11-1947.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Edward William, geb. Rotterdam [zh] op 16-08-1922, ovl. (62 jaar oud) Katwijk op 21-01-1985, relatie met J.A. Knuttel.

VIh. Herman Cahn, zn. van Moritz Cahn (Vi)en Henrietta Silvernberg, geb. Maastricht [li] op 03-01-1894 (akte 13), - besneden Maastricht 10.1.1894 -, ovl. (36 jaar oud) Maastricht [li] op 17-04-1930, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) Eindhoven [nb] op 10-11-1921, kerk.huw. op 15-11-1921 met  Emma Dam van, dr. van Gombregt Dam van en Mina Hertog, geb. Eindhoven [nb] op 11-09-1897, ovl. (47 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-12-1944.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Maurice, geb. Maastricht [li] op 16-03-1923, ovl. (21 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 31-10-1944.

VIi. Olga Samuel, dr. van Mauritz L. Samuels (Vk) en Sophia Soesman, geb. Maastricht [li] op 13-05-1900 (akte 447), ovl. (42 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) Maastricht [li] op 05-10-1922 met Jacques Meijer Goldstein, zn. van Jacques Meijer Goldstein en Helena Hartoch, geb. Maastricht [li] op 30-01-1892 (akte 95), - besneden Maastricht 8.2.1892 -, vertegenwoordiger wnd Den Haag Weteringkade 22, ovl. (51 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 26-02-1943.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Sylvain Louis, geb. 's-Gravenhage [zh] op 19-06-1928, ovl. (14 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 12-10-1942.

VIj. Louis Henriette Samuels, zn. van Mauritz L. Samuels (Vk) en Sophia Soesman, geb. op 09-01-1904, relatie met Leopold Sitters, zn. van Herman Sitters en Flora Itallie, geb. Meppel [dr] op 25-10-1899.

Uit deze relatie een zoon:

1. Max.

VIk. Alfred Hellendall, zn. van Silvain Hellendall (Vo) en Irma Elekan, geb. Maastricht [li] op 12-08-1910, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) Amsterdam [nh] op 24-12-1941 met Helene Esther Pitmeester,

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Jeta Irma.

Generatie VII

 

VIIa. Salomon Victor Hertzdahl, zn. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (VIa) (Winkelierster te Sittard), geb. Sittard [li] op 08-08-1887, Confectiefabrikant wnd Maastricht Volksplein 39a, ovl. (55 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-09-1942, tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) Heerlen [li] op 07-09-1920 met  Marie Anne Helene Bloemgarten, dr. van Heijman Felix Bloemgarten en Emma Horn, geb. Heerlen [li] op 22-06-1897 (akte 106), ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1944 overleefde WO II.

De echtgenote van Salomon Victor Hertzdahl keerde terug uit de kampen; hun kinderen overleefden in de onderduik.Het gezin Hertzdahl woonde aan de Stationsstraat 31 in Maastricht. Op zeker moment tijdens de oorlog werd de woning gevorderd door de Wehrmacht. Het gezin verhuisde noodgedwongen naar het Volksplein 39a. De woning aan de Stationsstraat en de inboedel zijn na de oorlog redelijk in tact teruggevonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Mathilde.

2. Karel, geb. op 29-12-1924, ovl. (84 jaar oud) Riemst [lm, BelgiŽ] op 08-09-2009, tr. met Marit Hartman.

VIIb. Sijbilla Celina Hertzdahl, dr. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (VIa) (Winkelierster te Sittard), geb. Sittard [li] op 08-08-1889, ovl. (37 jaar oud) Heerlen [li] op 07-09-1926 (akte 405), begr. Sittard [li], tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) Sittard [li] op 26-09-1916 met  Rudolf Horn, zn. van Cesar Horn (Rabbijn) en Marianne Bloemgarten, geb. Maastricht [li] op 04-11-1885 (akte 898), ovl. (64 jaar oud) Heerlen [li] op 05-11-1949.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Hugo, geb. Heerlen [li] op 13-01-1921, ovl. (53 jaar oud) Utrecht [ut] op 29-11-1974, relatie met Sylva Renee Carolina Dam van, dr. van Max Dam van en Margaretha Leeuwen, geb. Enschede [ov] op 30-01-1924, ovl. (60 jaar oud) Delden [ov] op 11-12-1984.

Rudolf Horn, zn. van Cesar Horn (Rabbijn) en Marianne Bloemgarten, relatie (2) met Margaretha Lederer, geb. Wenen [Oostenrijk] op 15-03-1903, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 1949.

VIIc. Hayman Silvain Hertzdahl, zn. van Karel Hertzdahl en Rosalie Souweine (VIa) (Winkelierster te Sittard), geb. Sittard [li] op 03-09-1890 (akte 97), Textielhandelaar, ovl. (52 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 22-04-1943, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Heerlen [li] op 14-06-1916 met  Evelina Machtilda Bloemgarten, dr. van Heijman Felix Bloemgarten en Emma Horn, geb. Heerlen [li] op 23-10-1892 (akte 120), ovl. (63 jaar oud) Heerlen [li] op 22-03-1956, begr. Heerlen [li].

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Emmy, geb. Heerlen [li] op 14-04-1917, ovl. (92 jaar oud) Amsterdam [nh] op 18-01-2010, tr. met -- Linnewiel.

2. Lia Rose, geb. Heerlen [li] op 12-05-1922, ovl. (85 jaar oud) Breda [nb] op 13-07-2007, volgt VIII.

VIId. Sophia Augusta Wolf, dr. van Adolf Wolf (Winkelbediende Sittard wnd Urmond Limbrichterstraat 546) en Rosalie Souweine (VIa) (Winkelierster te Sittard), geb. Sittard [li] op 10-01-1902, ovl. (ongeveer 100 jaar oud) Brussel [vb, BelgiŽ] in 2003, tr. met Henricus Horn, geb. circa 1900, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) Brussel [vb, BelgiŽ] in 1960.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Julius Adolf.

2. Adolf.

Generatie VIII

 

VIII. Lia Rose Hertzdahl, dr. van Hayman Silvain Hertzdahl (VIIc) (Textielhandelaar) en Evelina Machtilda Bloemgarten, geb. Heerlen [li] op 12-05-1922, ovl. (85 jaar oud) Breda [nb] op 13-07-2007, tr. met Joseph Lodewijk Michiel (Joop) Bergh van den, zn. van Joseph Maria Aloysius Michiel Bergh van den en Louise Maria Christine Janssen, geb. Heemskerk [nh] op 14-11-1919, ovl. (91 jaar oud) Breda [nb] op 09-10-2011.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Joseph Lodewijk Michel (Joop).

2. Evert Maarten.

3. Steven Carel Marius.

25102012