[ naar Indexa   

 

Update 9.06.2017

 

Parenteel van Dr. Frans Guichart.

 

 

Generatie I

 

 

I.                Dr. Frans Guichart, ovl. in 1727, tr. met Valerie Battier.

                 Doktor in beiden rechten(=Romeins en Canoniek recht), stadsschrijver van Bazel.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Nicolaas , geb. te Bazel [Zwitserland] op 8‑5‑1679, begr. te Meerssen op 22‑8‑1747, volgt II.

2.              Rodolphus.

 

Generatie II

 

 

II.              Nicolaas Guichart, zn. van Dr. Frans Guichart (I) en Valerie Battier, geb. te Bazel [Zwitserland] op 8‑5‑1679, begr. te Meerssen op 22‑8‑1747, tr. (29 jaar oud) op 1‑11‑1708 met Catharina Schmitz, geb. te van Schleisen [Duitsland].

                 Eerst was Nicolaas Guichart predikant bij het Zwitserse regiment van de graaf van Albemarle. Op 11 juli 1704 bepaalden de Staten-Generaal, dat hij zou worden aangesteld tot predikant bij de "heimelijke Gemeente te Eupen". Zijn traktement zou f 350,- per jaar gaan bedragen. De kerkelijke gemeente van Eupen moest bovendien zorgen voor een aanvullende toelage van f 250,- per jaar, vrije huishuur en een kerkgebouw in Eupen. Er werd dan ook geld ingezameld om een kerk te bouwen. In 1712 kon dat gebouw worden ingewijd. Op 13 mei 1718 vertrok Nicolaas Guichart uit Eupen, omdat hij een beroep naar een andere gemeente had gekregen. Dat was de combinatiegemeente Meerssen-Schimmert.
"Celle-ci ne tarda pas et Nicolas Guichart fut installé officiellement à Eupen. On réunit des fonds en vue de la construction d' un temple. En1712 il fut inauguré.".
"En 1718, le pasteur Guichart fut transféré à Meerssen. Il fut remplacé par le pasteur Abraham Schmitz. L' Eglise comptait alors 60 familles.".
"Meerssen en Schimmert samen: Nicolaus Guichart, beroepen van Eupen, onder deze Classis, 1718, vivit.".


"GUICHART, N. Predikant van de protestantse kerk te Eupen, 1709.
"BRIEVEN VAN EN AAN CORRESPONDENTEN UIT ANDERE PLAATSEN BINNEN HET GEBIED VAN HET CONDOMINIUM: 2335 Van en aan N. Guichart, predikant in Eupen 1710-1715, 3 stukken".


Bronnen:
Erick Staal.
"Histoire du protestantisme en Belgique aux XVIIme et XVIIIme siècles" van Robert
Collinet.
Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek: Behelzende Al., Volume 5.
Mémoires de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la Classe des beaux-arts. Collection in 40.
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/g.
www.gahetna.nl/.
www.allelimburgers.nl
.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Frans Isaac Guichart, geb. vermoedelijk te Eupen [België] circa 1713, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Groningen op 22‑9‑1800, volgt IIIa.

2.              Barbara, geb. vermoedelijk te Eupen [België] circa 1717.

3.              Tilmanus Rodolphus, geb. vermoedelijk te Eupen [België] voor 13‑5‑1718, volgt IIIb.

4.              Nicolaas, ged. te Meerssen op 12‑8‑1718, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Valkenburg a/d Geul op 12‑7‑1795.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Frans Isaac Guichart, zn. van Nicolaas Guichart (II) en Catharina Schmitz, geb. vermoedelijk te Eupen [België] circa 1713, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Groningen op 22‑9‑1800, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Aduard op 26‑7‑1739 met Geertruida Bennema, dr. van Hendrik Bennema en Nieske Feringa, ged. te Noordhorn op 2‑10‑1712.

                 Dr. Frans Isaac Guichart, zoon van een predikant te Meerssen (Limburg), was rechter te Aduard, grietman van Oosterdeel-Langewold en raadsheer van de Hoge Justitiekamer te Groningen. Vanaf 7 juli 1730 studeerde hij aan de Universiteit te Groningen:
Album Studiosorum Groningae p.130: "7 juli 1730 Franciscus Isaacus Guichart Meerssa Trans-Mosanus L.L. gratis quia filius pastoris".
In 1733 bracht hij een proefschrift uit: "Dissertatio juridica inauguralis de casibus in quibus invitus ad agendum vel accusandum cogitur : quam.. ex auctoritate.. Antonii Driessen.. / (1733).
Auteur: Guichart, Franciscus Isacus.
Drukker/uitgever: Groningae : typis Jacobi Sipkes.
"1733 Den 11 7br. Eodem dato gekundigt dat met attestatie tot ons waren overgkomen: Den Heer F. J. Guichard J.U.D. van Groningen" (Hij kwam dus op 11 september 1733 met attestatie binnen in de kerk van Aduard).
"1740 Den 23 10br zijnde proefpredicatie geen afkundinge gedaan van nieuws angenomene Ledemaaten: Item niemand met attestatie tot ons overgekoomen. Maar hebbe attestatie gegeeven an de Heer Frans Isaac Guichard J.U.D. en Redger alhijr om te vertoonen te Groningen werwaarts zijn Ed. zig met de wooninge begeven had.".
"De Zuid-Limburger Frans Izaäk Guichart was na zijn studie in Groningen blijven plakken, werd er advocaat en zal door zijn redgerschap in Aduard in de jaren dertig van de achttiende eeuw met de Ommelander regeringskringen in aanraking zijn gekomen. Voor de factie Hankema-Feringa-Bennema was hij in die tijd degene, die zich bezighield met het werven van landdagcomparanten, waartoe het bovengenoemde fonds was opgericht. Guichart senior werd in 1757 hoofdman in de Hoge Justitiekamer, wat hij bijna veertig jaar, tot aan het einde van het ancien régime, zou blijven.".
Frans Isaac Guichart, hoofdman uit Groningen, was op 27-08-1775 getuige bij de doop van Hendrik Rudolph Fellinger, een zoon van Isaac Gerlach Fellinger en Maria Catharina Guichart.

 


Bronnen:
Alle Groningers.
http://groups.yahoo.com/neo/groups/groningen-genealogy/conversations/topics/18248.
http://www.lidmatengroningen.nl/Aduard.htm.
"Spinnen in het web" van H. Feenstra.
Menno Bennema Geerlings.
http://www.parlement.com/id/vg09llsp1hx0/h_guichart.
Album Studiosorum Groningae, p. 130.
Hans Jager
.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Catharina, geb. te Groningen Folkingestraat in 1740, ged. te Groningen A-Kerk op 4‑4‑1740, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen op 23‑11‑1812.

2.              Nesina Henrica, ged. te Groningen (Grote Kerk) op 1‑12‑1741, begr. te Groningen (A-Kerk) op 24‑12‑1768.

3.              Nicolaas, geb. te Groningen Brugstraat in 1743, ged. te Groningen A-Kerk op 10‑7‑1743, begr. te Groningen op 23‑3‑1805.

4.              Geertruida Francisca , geb. te Groningen in 1745, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Groningen op 12‑5‑1809, volgt IVa.

5.              Hindrik, geb. te Groningen Brugstraat in 1747, ged. te Groningen A-Kerk op 26‑11‑1747, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 24‑7‑1750.

6.              Hendrik , geb. te Groningen Brugstraat in 1750, ged. te Groningen Martinikerk op 24‑7‑1750, gep. lid 2e Kamer, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Groningen ongehuwd op 10‑7‑1837.

                 Groningse stads- en provinciebestuurder, die op 75-jarige leeftijd door de Staten van Groningen tot Tweede Kamerlid werd gekozen, omdat hij zijn zetel in Gedeputeerde Staten had verloren door invoering van een nieuw reglement voor de provincie. Bedankte na twee jaar als Kamerlid, omdat hij de reizen naar Brussel, gezien zijn leeftijd, te bezwaarlijk vond.

                 regeringsgezind ten tijde van Willem I

                 in de periode 1825-1827: lid Tweede Kamer

                 voornaam

                 Hendrik

                 personalia

                 geboorteplaats en -datum

                 Groningen, 24 juli 1750

                 overlijdensplaats en -datum

                 Groningen, 10 juli 1837

                 partij/stroming

                 stroming(en)

                 regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

                 loopbaan

                 raad in de Vroedschap van Groningen, vanaf 1789

                 -

                 lid bestuur departement Groningen, van 14 juni 1803 tot mei 1807

                 -

                 assesor Landdrost van Groningen, van 8 mei 1807 tot 1 januari 1811

                 -

                 lid raad, departement van de Wester-Eems, van 1 januari 1811 tot november 1813

                 -

                 lid Provinciale Staten van Groningen, van 19 september 1814 tot 17 oktober 1825 (voor de stad Groningen)

                 -

                 lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 15 oktober 1814 tot 1 juli 1825

                 -

                 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1825 tot 15 oktober 1827 (voor de provincie Groningen)

                 opleiding

                 academische studie

                 -

                 Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, van 9 juli 1767 tot 19 maart 1773

                 wetenswaardigheden

                 uit de privésfeer

                 Zijn vader was grietman van Oosterdeel-Langewold en raadsheer in de Hoge Justitiekamer

                 publicaties/bronnen

                 publicaties

                 "De probatione nativitatis" (dissertatie, 1773).

7.              Frans Izaak, geb. te Groningen Brugstraat in 1752, ged. te Groningen A-Kerk op 22‑10‑1752, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 26‑9‑1756.

8.              Frans Izaäk, geb. te Groningen Kijk in 't Jatstraat in 1756, ged. te Groningen A-Kerk op 26‑9‑1756, lid rechtbank, hoofdman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen op 11‑9‑1827.

 

IIIb.           Tilmanus Rodolphus Guichart, zn. van Nicolaas Guichart (II)  en Catharina Schmitz, geb. vermoedelijk te Eupen [België] van Eupen voor 13‑5‑1718, wnd Meerssen, otr. te Meerssen op 17‑4‑1744, kerk.huw. (minstens 25 jaar oud) (NH) te Meerssen op 4‑5‑1744 met Johanna Geertruij Kusters (Kosters), geb. te Düren [Duitsland], wnd Maastricht.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Nicolaas, geb. na 4‑5‑1744, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) te Valkenburg a/d Geul op 12‑7‑1795.

2.              Maria Catharina , ged. te Maastricht op 30‑11‑1746, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Gulpen op 19‑9‑1781, volgt IVb.

3.              Johan Nicolaas , geb. vermoedelijk te Maastricht, ovl. te Meerssen op 21‑10‑1834, volgt IVc.

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Geertruida Francisca Guichart, dr. van Frans Isaac Guichart (IIIa) en Geertruida Bennema, geb. te Groningen in 1745, ged. te Groningen A-Kerk op 19‑9‑1745, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Groningen op 12‑5‑1809, tr. (resp. minstens 18 en minstens 20 jaar oud) (1) na 1763 met Hendrik Schiphorst, geb. circa 1743, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 5‑1‑1783.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Johannes Alexander , geb. te Hulst na 1772, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Geertruidenberg op 21‑8‑1835, tr. (hoogstens 43 jaar oud) te Geertruidenberg op 15‑2‑1815 met Maria Elizabeth Zwart de, dr. van Marcelis Zwart de en Johanna Geertruijda Kroon, geb. te Gulpen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.              Carel Hendrksen, ged. te Nijmegen Ned. Herv op 12‑8‑1772.

 

                 IVa. Geertruida Francisca Guichart, otr. (resp. ongeveer 38 en 37 jaar oud) (2) te Zwolle op 5‑1‑1783 met  Mr. Jeremias Frederick Abresch, zn. van Frederik Lodewijk Abresch en Abigael Wilhelmina Thieus, geb. te Zwolle op 17‑1‑1745, ovl. (60 jaar oud) te Groningen op 22‑2‑1805.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Frans Isaak , geb. te Groningen op 17‑11‑1783, ovl. (68 jaar oud) te Zuidhorn op 4‑7‑1852, volgt Va.

2.              Abigael Wilhelmina , geb. te Groningen Grote Kerkhof in 1787, ged. te Groningen Martinikerk op 27‑2‑1787, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen op 11‑1‑1854, tr. met Michael Lenz. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.              Jeremias Frederik Thiens, geb. te Groningen Grote Kerkof in 1791, ged. te Groningen Martinikerk op 30‑10‑1791.

 

IVb.          Maria Catharina Guichart, dr. van Tilmanus Rodolphus Guichart (IIIb) (wnd Meerssen) en Johanna Geertruij Kusters (Kosters) (wnd Maastricht), ged. te Maastricht op 30‑11‑1746, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Gulpen op 19‑9‑1781, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) (NH) te Gemund [Duitsland] Gulpen op 7‑12‑1772 met Isaac Gerlach Fellinger, geb. circa 1752, Predikant.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Hendrik Rudolph, ged. te Gulpen op 27‑8‑1775 (getuige: Susanna Maria Holtz, Frans Isaac Guichart, H.Theod. Fellenger).

2.              Johannes Nicolaes, ged. NH te Gulpen op 6‑4‑1777.

3.              Jacob Gerlach, ged. NH te Gulpen op 25‑4‑1779 (getuige: Barbara Gertrud Schölberg, Jacob Geijer).

 

IVc.          Johan Nicolaas Guichart, zn. van Tilmanus Rodolphus Guichart (IIIb) (wnd Meerssen) en Johanna Geertruij Kusters (Kosters) (wnd Maastricht), geb. vermoedelijk te Maastricht, Predikant te Meerssen, ovl. te Meerssen op 21‑10‑1834, kerk.huw. (Christina ongeveer 23 jaar oud) te Beek op 25‑1‑1785 met Christina Geertruida Peenen (Pehnen), dr. van Martinus Peenen (Pehnen) en Elisabeth Dijk, geb. te Sittard circa 1762, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Meerssen op 29‑5‑1850.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Johanna Gertruda, geb. te Beek circa 1786, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Meerssen op 1‑2‑1860 ongehuwd.

2.              Barbara Gertruda Elisabeth , geb. te Beek op 3‑1‑1787, ovl. (72 jaar oud) te Meerssen op 12‑8‑1859, tr. (resp. 48 en ongeveer 61 jaar oud) te Leiden op 5‑2‑1835 met Hendrik Roskes, zn. van Roske Roskes en Catharina Fellinger, geb. te Leiden circa 1774, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 12‑8‑1859. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.              Nicolaas Roedolph , geb. te Beek circa 1788, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meerssen op 13‑3‑1850, volgt Vb.

4.              Frans Izaak, geb. circa 1793, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Gouda op 20‑7‑1851.

5.              Hendrik Ferdinand, ged. te Beek op 29‑6‑1793, luitenant ter zee, eersteklas, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Semarang [Indonesië] op 6‑11‑1825 (ongehuwd).

6.              Willem Frederik, ged. te Beek op 7‑12‑1795, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Meerssen op 26‑4‑1874 ongehuwd.

7.              Maria Catharina , ged. te Beek op 31‑1‑1797, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Meerssen op 22‑3‑1886, volgt Vc.

8.              Johannes, ovl. te Dongen op 29‑8‑1817 akte 113.

 

 

Generatie V

 

 

Va.           Frans Isaak Abresch, zn. van Mr. Jeremias Frederick Abresch en Geertruida Francisca Guichart (IVa), geb. te Groningen Grote Markt op 17‑11‑1783, ged. te Groningen A-Kerk op 19‑11‑1783, oud burgemeester, ovl. (68 jaar oud) te Zuidhorn op 4‑7‑1852, tr. met Hebbelina Regnera Drews de.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Mr. Hendrik Guichart Abresch, geb. te Zuidhoorn op 7‑11‑1812, burg. van Grijpskerk, notaris in Zuidhoorn, ovl. (69 jaar oud) te De Steeg op 13‑10‑1882, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 34 jaar oud) in 1853 met Beerta Wichers, geb. in 1819, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

Vb.           Nicolaas Roedolph Guichart, zn. van Johan Nicolaas Guichart (IVc) (Predikant te Meerssen) en Christina Geertruida Peenen (Pehnen), geb. te Beek circa 1788, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meerssen op 13‑3‑1850, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1825 met Rose Felicirenne Goese, dr. van Francois Goese en Amalia Anna Rosier, geb. te St. Petersburg [Russian Federation] circa 1805, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Meerssen op 21‑2‑1845.

                 Hij vertrekt naar Sint-Petersburg en komt met zijn gezin rond 1830 terug in Nederland.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Emilie Catharina Anna, geb. te St. Petersburg [Russian Federation] circa 1826, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Meerssen op 13‑1‑1913.

2.              Henriette Emma Maria , geb. te St. Petersburg [Russian Federation] op 25‑3‑1827, volgt VIa.

3.              Nicolaas Johan Willem , geb. te St. Petersburg [Russian Federation] op 15‑5‑1829, koopman, otr. (28 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 15‑5‑1857 met Johanna Catharina Kervel van. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

4.              Frans Edouard Jacob, geb. te Rotterdam circa 1831, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Arnhem op 2‑6‑1833.

5.              Christine Marie Rose , geb. te Rotterdam op 18‑12‑1833, ovl. (80 jaar oud) te Apeldoorn op 15‑9‑1914, volgt VIb.

6.              Rose Amailia , geb. te Arnhem op 16‑8‑1835, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Bolsward op 18‑11‑1863 met Hendrik Diderik Roskes, zn. van Dirk Nicolaas Roskes en Catharina Alida Lezwijn, geb. te Leiden op 21‑8‑1833 (akte 778). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

7.              Johanna Geertruida Charlotta, geb. te Arnhem op 3‑2‑1838, ovl. (5 maanden oud) te Arnhem op 22‑7‑1838.

8.              Christine Barbara Anna , geb. te Arnhem op 9‑9‑1839, ovl. (83 jaar oud) te Heemstede op 7‑8‑1923, volgt VIc.

9.              Hendrik Ferdinand , geb. te Meerssen op 12‑4‑1844, ovl. (77 jaar oud) te Meerssen op 1‑3‑1922, volgt VId.

 

Vc.           Maria Catharina Guichart, dr. van Johan Nicolaas Guichart (IVc) (Predikant te Meerssen) en Christina Geertruida Peenen (Pehnen), ged. te Beek op 31‑1‑1797, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Meerssen op 22‑3‑1886, tr. (resp. ongeveer 30 en 28 jaar oud) te Meerssen op 11‑7‑1827 (getuigen: Frans Isaac Guichart, Willem Frederik Guichart, Ephraim Lodewijk Pichot en Joseph Vandeweijer bouwmeester) met Mechiel Jacob Johannes Jonckers, zn. van Bartholomeus Adrianus Jonckers (predikant) en Magdalena Cornelia Spille, geb. te Reeuwijk op 11‑9‑1798, ontvanger van Rijksbelasting, ovl. (38 jaar oud) te Rotterdam op 22‑3‑1837.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Gertruda Sara , geb. te Meerssen op 25‑6‑1830 (getuigen: Gulkers en Rookx), ovl. (86 jaar oud) te Meerssen op 27‑12‑1916, tr. (resp. 38 en 41 jaar oud) te Meerssen op 10‑6‑1869 (getuigen: 2x Guichart, Baron van Heeckeren en Jhr. ANF. Fluge en van Aspermont) met Jacob Adriaan Frederik Lodewijk Heeckeren van, zn. van Adolp Hendrik Willem Heeckeren van en Adriana Luthera Agnes Lubbertina Heeckeren van, geb. te Zutphen op 24‑11‑1827, Insp. Reg. Dom te Den Bosch, ovl. (59 jaar oud) te Meerssen op 10‑8‑1887. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.              Nicolaas Bartholomeus, geb. te Ijsselmonde op 7‑8‑1831, ovl. (2 jaar oud) te Ijsselmonde op 15‑4‑1834.

3.              Bartholomeus Adrianus, geb. te IJselmonde op 11‑5‑1833, ovl. (22 jaar oud) te Meerssen op 23‑11‑1855.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Henriette Emma Maria Guichart, dr. van Nicolaas Roedolph Guichart (Vb) en Rose Felicirenne Goese, geb. te St. Petersburg [Russian Federation] op 25‑3‑1827, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Meerssen op 6‑12‑1854 (getuigen: Vrijthoff, Guichart, Wilmar en Peterin) met Marinus Ernestus Meulen van der, zn. van Leendert Cornelis Meulen van der (Predikant Herv. Gem.) en Aletta Philppina Lucretia Harlingen van, geb. te Tienhoven op 18‑11‑1826, Predikant te Kruisland, gem. Steenbergen.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Rose Felicienne Emilie , geb. te Terheijden circa 1857, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Bolsward op 18‑8‑1880 met Nicolaas Theodorus Ladenius, zn. van Wilhelm Lodewijk Ladenius en Gaatske Adriana Haverschmidt, geb. te Harich, gem. Hemelumer Oldeferd circa 1855. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.               Drs. Leendert Cornelis , geb. te Neede op 28‑4‑1859 (akte 38), geneesheer, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum op 19‑10‑1934, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Hilversum op 9‑5‑1888 met Albertina Wilhelmina Merlen van der, dr. van Johannes Hendrikus Meulen van der en Albertina Wilhelmina Brester, geb. te Amsterdam circa 1862, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 19‑10‑1934. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.              Rudolf Nicolaas , geb. te Neede circa 1860, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hilversum op 8‑2‑1935, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 40 jaar oud) te Hilversum op 28‑8‑1906 met Alberta Johanna Meulen van der, dr. van Johannes Hendrikus Meulen van der en Albertina Wilhelmina Brester, geb. te Amsterdam circa 1866, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 8‑2‑1935. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

4.              Bartholomeus Adrianus, geb. te Bolsward op 17‑9‑1863.

5.              Maria Aletta, geb. te Bolsward op 4‑3‑1866, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum op 3‑6‑1938.

6.              Marinus Ernestus , geb. te Neede circa 1895, trafikant, tr. (resp. minder dan één en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam op 7‑3‑1895 met Alida Jacoba Rinse, dr. van Jacobus Rinse (steenhouwer) en Antje Verheij, geb. te Amsterdam circa 1870. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

VIb.          Christine Marie Rose Guichart, dr. van Nicolaas Roedolph Guichart (Vb) en Rose Felicirenne Goese, geb. te Rotterdam op 18‑12‑1833 (akte 2461), ovl. (80 jaar oud) te Apeldoorn op 15‑9‑1914, tr. (resp. 38 en 47 jaar oud) te Meerssen op 24‑9‑1872 (getuige: Guichart 2x, Armand Baron van Hekeren) met  Jonkheer Karel Govert Sophie Pichot van Slijpe, zn. van Frederik Cornelis Maria Pichot en Cornelia Elenora Slijpe van, geb. te Maastricht op 19‑4‑1825, Rentenier te Ambij, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1906.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Cornelia Eleonora Johanna Petronella , geb. te Ambij op 7‑11‑1877, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Meerssen akte 16 op 23‑5‑1906 met Herman Tomas Théodoor Walter, zn. van Wilhel Walter (Notaris te Apeldoorn) en Maria Johanna Lelijveld van, geb. te Apeldoorn op 27‑2‑1872, Kan. Notaris wnd Apeldoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

VIc.          Christine Barbara Anna Guichart, dr. van Nicolaas Roedolph Guichart (Vb) en Rose Felicirenne Goese, geb. te Arnhem op 9‑9‑1839, ovl. (83 jaar oud) te Heemstede op 7‑8‑1923, tr. (resp. 33 en 45 jaar oud) te Meerssen op 24‑9‑1872 (getuigen: Wilmar, Guichart 2x en Baron van Hekeren) met  Drs. Jan Vlaanderen, zn. van Cornelis Vlaanderen en Anthonia Adriana Oostrum, geb. te Utrecht op 1‑10‑1826, geneesheer wnd Utrecht (1872), ovl. (83 jaar oud) te Haarlem op 16‑11‑1909.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Cornelis Lambertus , geb. te Apeldoorn op 11‑11‑1873, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 26‑2‑1945, tr. met Martha Johanna Webster. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.              Rose Emilie, ovl. te Apeldoorn op 6‑2‑1879.

 

                  Drs. Jan Vlaanderen, zn. van Cornelis Vlaanderen en Anthonia Adriana Oostrum, tr. (2) met Petronella Wilhelmina Kets, ovl. voor 24‑9‑1872.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

VId.          Hendrik Ferdinand Guichart, zn. van Nicolaas Roedolph Guichart (Vb) en Rose Felicirenne Goese, geb. te Meerssen op 12‑4‑1844, Inspecteur, ovl. (77 jaar oud) te Meerssen op 1‑3‑1922 akte 21, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Apeldoorn op 14‑3‑1872 akte 29 met Gesina Maria Bloemen, dr. van Johannes Dirk Bloemen en Johanna Aldegonda Voorthuijsen van, geb. te Doesburg circa 1850, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 1‑3‑1922.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johanna Maria Geertruida Emelie , geb. te Tilburg circa 1875, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Rotterdam op 23‑2‑1925, volgt VII.

2.              Hendrik Ferdinand, ovl. te Maastricht op 3‑6‑1905.

 

Generatie VII

 

 

VII.           Johanna Maria Geertruida Emelie Guichart, dr. van Hendrik Ferdinand Guichart (VId) (Inspecteur) en Gesina Maria Bloemen, geb. te Tilburg circa 1875, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Rotterdam op 23‑2‑1925, tr. met Maurits Lodewijk Henriques Castro de.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gesina Maria, geb. te Rotterdam akte 7599 op 11‑8‑1903.

2.              Emelie Henriques, geb. te Rotterdam akte 9851 op 3‑10‑1904, ovl. (9 jaar oud) te Rotterdam op 5‑8‑1914.

3.              Emilie Henriques, geb. circa 1905, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Rotterdam op 5‑8‑1914.

4.              Wilhelmina, geb. te Rotterdam (akte 7894) op 5‑8‑1906.

5.              Johanna Henriques, geb. te Meerssen op 16‑8‑1910.

6.              Hendrik Ferdinand Henriques, geb. te Meerssen op 16‑8‑1910.

                

 

                


 

 [Index]