naar index                                                                                           Genealogie Glaser

 

Data van evt. levende personen geboren na 1912                                                                                                                                                     

zijn niet vermeld.

Update 08.10.2012

 

 

 

                

Parenteel van Jonas Arons Glaser.

 

Generatie I

 

I. Jonas Arons Glaser, geb. circa 1775, Koopman, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) Nijmegen [ge] op 26-06-1847 (akte 267), tr. (1) met Anna Leijser.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Abraham, geb. Nijmegen [ge] op 26-02-1817, ovl. (70 jaar oud) Nijmegen [ge] op 02-11-1887, volgt II.

Jonas Arons Glaser, tr. (2) met Duifje Abrahams.

Generatie II

 

II. Abraham Glaser, zn. van Jonas Arons Glaser (I) (Koopman) en Anna Leijser, geb. Nijmegen [ge] op 26-02-1817 (akte 87), Koopman, ovl. (70 jaar oud) Nijmegen [ge] op 02-11-1887 (akte 679), tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) Nijmegen [ge] op 07-09-1843 (akte 111) met Hester Godschalk, dr. van Lodewijk Godschalk (Koster) en Sophia Hamel, geb. Nijmegen [ge] op 17-07-1818, ovl. (66 jaar oud) Nijmegen [ge] op 27-01-1885 (akte 61).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Aaron, geb. Nijmegen [ge] op 17-12-1844, ovl. (69 jaar oud) Nijmegen [ge] op 29-11-1914, volgt IIIa.

2. Rosette, geb. Nijmegen [ge] op 11-12-1846 (akte 57), ovl. (28 jaar oud) Ravenstein [nb] op 28-08-1875 (akte 18), tr.

    (resp. 25 en 30 jaar oud) Nijmegen [ge] op 08-05-1872 (akte 57) met Herman Vries de, zn. van Aron Vries de (slager)

    en Maria Meer van, geb. Ravenstein [nb] op 19-03-1842, slager.

3. Jonas, geb. Nijmegen [ge] op 20-07-1848, ovl. (69 jaar oud) Nijmegen [ge] op 02-11-1917, volgt IIIb.

4. Joseph, geb. in 1849, ovl. (minder dan één jaar oud) Nijmegen [ge] op 07-10-1849 (akte 507), oud 1 mnd.

5. Elisabeth, geb. Nijmegen [ge] op 27-09-1850, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) Nijmegen [ge] op 23-05-1888 (akte 84) met

    Eduard Oppenheimer, zn. van Abraham Eliazar Oppenheimer en Elizabeth Kaddes, geb. Rotterdam [zh] op 19-01-1858,

    koopman.

6. Godert, geb. Nijmegen [ge] op 21-11-1851 (akte 617).

Generatie III

 

IIIa. Aaron Glaser, zn. van Abraham Glaser (II) (Koopman) en Hester Godschalk, geb. Nijmegen [ge] op 17-12-1844 (akte 650), koopman, ovl. (69 jaar oud) Nijmegen [ge] op 29-11-1914 (akte 795), tr. (beiden 30 jaar oud) (1) Rotterdam [zh] op 02-11-1875 met Rebecca Schabracq, dr. van Alexander Emanuel Schabracq en Judith Welfing, geb. Amsterdam [nh] op 12-05-1845, ovl. (40 jaar oud) Nijmegen [ge] op 23-10-1885.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Judith Rosette, geb. Nijmegen [ge] op 09-03-1877 (akte 171), ovl. (22 jaar oud) 's-Gravenhage [zh] op 26-10-1899, tr.

    (resp. 21 en 39 jaar oud) Nijmegen [ge] op 08-03-1899 (akte 44) met Henri Walsvisz, zn. van Ephraim Walsvisz en

    Rebecca Cosman, geb. 's-Gravenhage [zh] op 09-06-1859, ovl. (57 jaar oud) 's-Gravenhage [zh] op 05-12-1916.

2. Sophia, geb. Nijmegen [ge] op 23-05-1878 (akte 342), ovl. (3 maanden oud) Nijmegen [ge] op 01-09-1878 (akte 474).

3. Susanna, geb. Nijmegen [ge] op 17-11-1879, ovl. (56 jaar oud) Amsterdam [nh] op 17-10-1936, volgt IVa.

4. Carolina, geb. Nijmegen [ge] op 07-03-1881 (akte 177), ovl. (3 maanden oud) Nijmegen [ge] op 29-06-1881 (akte 388).

5. Alexander, geb. Nijmegen [ge] op 27-02-1882 (akte 155), ovl. (3 maanden oud) Nijmegen [ge] op 23-06-1882 (akte

    320).

6. Louis, geb. Nijmegen [ge] op 08-06-1883 (akte 414), ovl. (59 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 19-10-1942, tr. (resp. 36

    en 27 jaar oud) 's-Gravenhage [zh] op 15-08-1919 met Aurelia Clara Albertina Hertel, dr. van Berend Hertel en

    Elisabeth Maria Clara Claesen, geb. Woudenberg [ut] op 24-10-1891.

7. Alexander, geb. Nijmegen [ge] op 29-08-1884 (akte 651), ovl. (58 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 25-01-1943.

Aaron Glaser, tr. (resp. 47 en 35 jaar oud) (2) Sittard [li] op 27-04-1892 met Helena Egger, dr. van Soesman Egger en Rosa Cronenberg, geb. Sittard [li] op 14-12-1856, ovl. (85 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 11-12-1942.

IIIb. Jonas Glaser, zn. van Abraham Glaser (II) (Koopman) en Hester Godschalk, geb. Nijmegen [ge] op 20-07-1848, koopman, ovl. (69 jaar oud) Nijmegen [ge] op 02-11-1917 (akte 907), tr. (resp. één dag oud en 7 jaar oud) (1) Nijmegen [ge] op 20-07-1848 (akte 2) met Dina Leeuwen van, dr. van Levi Leeuwen van en Elske Menasse, geb. Grave [nb] op 15-08-1840, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) voor 17-01-1911.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Levie, geb. Nijmegen [ge] op 05-11-1872, volgt IVb.

2. Aron, geb. Nijmegen [ge] circa 1873, volgt IVc.

3. Marium, geb. Nijmegen [ge] op 19-10-1874 (akte 542).

4. Godert, geb. Nijmegen [ge] op 13-12-1875 (akte 699).

5. Rosette, geb. Nijmegen [ge] op 08-03-1878, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) Nijmegen [ge] op 31-10-1905 (akte 305) met

    Simon Glazar, zn. van Jacob David Glazar en Mietje Simon Manheim, geb. Den Helder [nh] op 04-03-1882,

    diamantbewerker.

6. Eliabeth, geb. Nijmegen [ge] op 22-09-1879, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) Nijmegen [ge] op 31-10-1905 (akte 306) met

    Samuel Bruin de, zn. van Joseph Bruin de en Esther Machoel, geb. Bergen op Zoom [nb] op 07-03-1870, borstel-

    fabrikant.

Jonas Glaser, tr. (resp. 62 en 57 jaar oud) (2) Nijmegen [ge] op 17-01-1911 (akte 12) met Bertina Gelderen van, dr. van Jacob Philip Gelderen van en Jeannette Haantjes, geb. Oudshoorn op 05-04-1853.

Generatie IV

 

IVa. Susanna Glaser, dr. van Aaron Glaser (IIIa) (koopman) en Rebecca Schabracq, geb. Nijmegen [ge] op 17-11-1879 (akte 767), ovl. (56 jaar oud) Amsterdam [nh] op 17-10-1936, begr. Diemen [nh] op 19-10-1936, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) Nijmegen [ge] op 05-09-1900 met Isidor Walsvisz, zn. van Ephraim Walsvisz en Rebecca Cosman, geb. 's-Gravenhage [zh] op 10-07-1871, ovl. (71 jaar oud) Sobibor [Poland] op 20-03-1943.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Ephraim, geb. 's-Gravenhage [zh] op 18-07-1901, ovl. (41 jaar oud) Auschwitz [Poland] op 30-09-1942.

2. Henriette Rebecca, geb. 's-Gravenhage [zh] op 16-07-1913, ovl. (29 jaar oud) Sobibor [Poland] op 20-03-1943.

IVb. Levie Glaser, zn. van Jonas Glaser (IIIb) (koopman) en Dina Leeuwen van, geb. Nijmegen [ge] op 05-11-1872, koopman, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) Nijmegen [ge] op 28-02-1896 (akte 32) met Johanna Kesteren van, dr. van Joannes Kesteren van en Theodora Bogaard van den, geb. Wijchen [ge] op 17-05-1867.

Uit dit huwelijk 6 zonen:

1. Louis, geb. Nijmegen [ge] circa 1894, meesterknecht, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) Nijmegen [ge] op

    19-05-1921 (akte 200) met Maria Berg van den, dr. van Hendrikus Adrianus Berg van den en Hendrika Johanna Rossen,

    geb. Arnhem [ge] circa 1899.

2. Theodorus Johannes, geb. Nijmegen [ge] op 30-03-1896 (akte 310).

3. Martin, geb. Nijmegen [ge] op 08-07-1898 (akte 698).

4. Joost, geb. Nijmegen [ge] op 09-12-1899 (akte 1333).

5. Hendrik, geb. Hatert [ge] op 12-05-1901 (akte 555), filmoperateur, tr. (resp. 28 en ongeveer 22 jaar oud) Nijmegen

    [ge] op 07-08-1929 (akte 151) met Egberdina Alida Jansen, dr. van Egbert Jan Jansen en Alida Verbakel, geb. circa

    1907.

6. Johan, geb. Nijmegen [ge] op 17-05-1902 (akte 617).

IVc. Aron Glaser, zn. van Jonas Glaser (IIIb) (koopman) en Dina Leeuwen van, geb. Nijmegen [ge] circa 1873, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) Middelburg [ze] op 03-11-1897 met Jeannette Alida Cohen, dr. van Joseph Nathan Cohen en Eva Helena Bannet, geb. Middelburg [ze] circa 1867.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Eva Dina, geb. Nijmegen [ge] circa 1902, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) Amsterdam [nh] op 27-05-

    1926 (akte reg.2B;fol.49) met Raphel Koster, zn. van Abraham Marcus Koster en Sara Aandagt, geb. Amsterdam [nh]

    circa 1903, schoenmaker.

2. Dina, geb. Nijmegen [ge] circa 1903, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) Amsterdam [nh] op 24-10-1923

    (akte reg.2G;fol.39) met Gerrit Velde van der, zn. van Isaac Velde van der (winkelier) en Johanna Velde van der, geb.

    Amsterdam [nh] circa 1894, horlogemaker.

 

 

Free counter and web stats

08102012