naar index                                                                                               Genealogie van Geldern    

Update 04.09.2011

                                                                                                                                       

                                                                                                                 

Parenteel van Lazarus Simon Gelder van.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Lazarus Simon Gelder van, geb. circa 1772, relatie met Sibilla Beer, geb. circa 1780.

 

                 Uit deze relatie een zoon:

1.              Abraham Geldern van, geb. te Mulheim a/d Rijn [Duitsland] op 14‑01‑1845, ovl. (86 jaar oud) te Maastricht [li] op 27‑03‑1931, volgt II.

 

 

Generatie II

 

 

II.              Abraham Geldern van, zn. van Lazarus Simon Gelder van (I) en Sibilla Beer, geb. te Mulheim a/d Rijn [Duitsland] op 14‑01‑1845, Chef de bureau, ovl. (86 jaar oud) te Maastricht [li] op 27‑03‑1931 akte 213, begr. te Maastricht [li], tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Maastricht [li] op 17‑08‑1871 met Henriette Coopman, dr. van Lodewijk (Louis) Coopman (Leerlooier, rabbijn) en Mina (Salomina) Coopmans, geb. te Maastricht [li] op 29‑03‑1848 akte 164, ovl. (68 jaar oud) te Maastricht [li] op 31‑03‑1916, begr. te Maastricht [li].

 

                 Tekst op grafsteen: Geboren Coopman, geboren 24 Adar II 56(.)/29 maart 1848, overl. 26 Adar II 5676/31 maart 1916. Tranen als water stromen neer uit de ogen, dag en nacht om een flinke vrouw. Een dierbare vrouw, voor haar huis een kroon, Hendele, dochter van de zeer geachte leraar onze rabbijn Benjamin Zev, echtgenote van de heer Avraham Tsevi von Geldern, en de naam is Sjoelamit. Veertig jaar behoorde zij tot de opvoedsters van de vrouwenvereniging, van wie haar rechtvaardigheid in haar hart gegrondvest was en in grootheid haar gunst. Ook stond zij enkele jaren aan het hoofd ervan, totdat zij vergaderd werd tot haar voorgeslacht op de dag vooraf aan de heilige sabbat 26 Adar II aan het jaar 676.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Mathilde, geb. te Maastricht [li] op 28‑10‑1872 akte 824.

2.              Rudolph , geb. te Maastricht [li] op 19‑10‑1873, volgt IIIa.

3.              Emma , geb. te Maastricht [li] op 21‑12‑1877, ovl. (32 jaar oud) te Breda [nb] op 27‑02‑1910, volgt IIIb.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Rudolph Geldern van, zn. van Abraham Geldern van (II)  (Chef de bureau) en Henriette Coopman, geb. te Maastricht [li] op 19‑10‑1873 akte 827, tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) op 17‑10‑1907 met Jeannette Emma Goudsmit, geb. op 19‑05‑1884.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Eduard Rudolph , geb. op 19‑09‑1911, tr. met Mietje Snapper, geb. te Amsterdam [nh], ovl. op 01‑11‑1923.

 

 

IIIb.           Emma Geldern van, dr. van Abraham Geldern van (II) (Chef de bureau) en Henriette Coopman, geb. te Maastricht [li] op 21‑12‑1877 akte 1025, ovl. (32 jaar oud) te Breda [nb] op 27‑02‑1910, begr. te Maastricht [li], tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Maastricht [li] op 10‑05‑1899 met Nardus Schrijver, zn. van Joseph Schrijver en Saartje Praag van, geb. te Amsterdam [nh] op 12‑01‑1869, Geneeskundige dienst landmacht, ovl. (76 jaar oud) te Theresiastad [Czech Republic] op 24‑05‑1945.

 

                 Tekst op grafsteen: Overleden te Breda 27 Sjewat 5670/6 febr. 1910 in de ouderdom van 32 jaar. Groot is de pijn, elh hart is gebroken, en alle woorden van rouw, voor niets zijn ze ijdel. Een flinke vrouw, de kroon van haar echtgenoot (Spr. 12.4). Is dat niet mevrouw Teibche, dochter van de geleerdengenoot Avraham Tsevi von Geldern, die echtgenote was van de heer Nachman zoon van de heer Josef Schrijver. En zij overleed in de heilige gemeente Breda op zondag 27 Sjevat 670.

 

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Frits , geb. te Maastricht [li] op 14‑05‑1900 akte 456, wnd Arnhem Dullerstraat 6, ovl. (44 jaar oud) te Velp [ge] op 14‑01‑1945, tr. met Jeannette Boers, geb. te Arnhem [ge] op 10‑12‑1911, ovl. (31 jaar oud) te Auschwitz [Poland] op 30‑11‑1943.

 

                 Frits Schrijver was violist bij de Arnhemse Orkest Vereniging en speelde ook alt-saxofoon.

14042012