naar index                                                                           Genealogie Drummen

 

Data van evt. levende personen geboren na 1917

zijn niet vermeld.

 

Update 04.04.2010

 

 

Parenteel van Jacobus Drummen.

 

Generatie I

 

I. Jacobus Drummen, geb. circa 1773, Landbouwer, ovl. (ca. 60 jr. oud) te Meerssen op 21-3-1833 akte 26, tr. (resp. ca. 28 en ca. 15 jr. oud) te Berg en Terblijt op 28-8-1801 met Maria Catharina Spierts (Sperts), dr. van Pieter Spierts en Maria Sibilla Zenden, geb. te Wijnandsrade in 1786, Landbouwster, broodbakster te Meerssen, ovl. (ca. 72 jr. oud) te Meerssen op 3-7-1858.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Pieter, geb. te Berg en Terblijt op 27-10-1804, Broodbakker, ovl. (47 jr. oud) te Meerssen op 25-1-1852, tr. (resp. 31 en ca. 43 jr. oud)

    te Meerssen op 20-2-1836 (get. P.Vaessen, W. van Aubel, B.Volders en L.Wevers) met Maria Catharina Conings, dr. van Michael Conings

    (Landbouwer) en Catharina Wauben, ged. RK te Meerssen op 26-4-1792, ovl. (ca. 62 jr. oud) te Meerssen op 24-6-1854.

2. Johannes, geb. te Berg op 17-10-1807, ovl. (48 jr. oud) te Meerssen op 25-5-1856, volgt IIa

3. Elisabeth, geb. te Berg op 12-4-1811, tr. (resp. 23 en 36 jr. oud) te Meerssen op 26-11-1834 (get. JL en W.Willems, P.Kengen en L.Vansintfiet)

    met Hendrik Majelle, zn. van Ogier Majelle en Cornelia Sassen, geb. te Borgharen op 5-10-1798, Dagloner.

4. Maria Catharina, geb. te Houthem in 1814, ovl. (ca. 71 jr. oud) te Meerssen op 6-4-1885, volgt IIb

5. Jacobus, geb. te Berg en Terblijt circa 1819, ovl. (ca. 25 jr. oud) te Meerssen op 16-4-1844 akte 15.

Generatie II

 

IIa. Johannes Drummen, zn. van Jacobus Drummen (I) (Landbouwer) en Maria Catharina Spierts (Sperts) (Landbouwster, broodbakster te Meerssen), geb. te Berg op 17-10-1807, Landbouwer te Meerssen, ovl. (48 jr. oud) te Meerssen op 25-5-1856 akte 19, tr. (resp. 28 en 25 jr. oud) te Meerssen op 3-6-1836 (get. P.Hermans, P.Vaes, M.Stevens en W.Lemeer) met Maria Christina Moonen, dr. van Jan Pieter Moonen (Landbouwer te Nuth) en Catharina Eliabeth Schoumans, geb. te Nuth op 24-4-1811, Meid te Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Pieter, geb. te Meerssen op 23-6-1837 (get. Ploum en Drummen, akte 50).

2. Joannes, geb. te Meerssen op 10-1-1840, ovl. (56 jr. oud) te Maastricht op 12-2-1896, volgt IIIa

3. Elisabeth, geb. te Meerssen op 7-5-1843 (get. Delarue en Lemeer, akte 26), tr. (resp. 19 en ca. 27 jr. oud) te Meerssen op 16-2-1863 (get.

    2x Widdershoven, Pluijmaekers en Hendriks) met Francus Steijns, zn. van Pieter Steijns (Schoenmaker) en Maria Anna Ramakers, geb. te

    Meerssen in 1836, Schoenmaker.

4. Willem, geb. te Meerssen op 6-12-1845 (get. Beaumont en Hendriks).

5. Maria Anna, geb. te Meerssen op 12-9-1851 (get. Nivarlet en Narings, akte 45), tr. (resp. 24 en 27 jr. oud) te Meerssen op 28-10-1875 (get.

    Leerschool, Drummen 2x en Gregoire) met Theodoor Gregoire, zn. van Christiaan Gregoire (Schrijnwerker wnd Oud Valkenburg) en Catharina

    Offermans, geb. te Oud-Valkenburg op 23-1-1848, Koetsier te Brussel blg.

 

 

IIb. Maria Catharina Drummen, dr. van Jacobus Drummen (I) (Landbouwer) en Maria Catharina Spierts (Sperts) (Landbouwster, broodbakster te Meerssen), geb. te Houthem in 1814, ovl. (ca. 71 jr. oud) te Meerssen op 6-4-1885 akte 20, tr. (resp. ca. 21 en 22 jr. oud) te Meerssen op 1-6-1835 (get. A.Mesters, W. van Aubel, W.Lemeer en M.Kughen) met Jan Willem Schepers, zn. van Joannes Wilhelmus Schepers (Soldaat) en Maria Catharina Hendrix, geb. te Meerssen op 14-2-1813, Landbouwer te Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. J., geb. circa 1837.

2. Maria Catharina Elisabeth Scheepers, geb. op 3-12-1837, ovl. (29 jr. oud) te Meerssen op 16-7-1867, volgt IIIb

3. Maria Catharina Hubertina, geb. te Meerssen circa 1840, volgt IIIc

4. Pieter Scheepers, geb. te Meerssen op 7-9-1846, ovl. (hoogstens 64 jr. oud) voor 14-9-1910, volgt IIId

5. Wilhelmus Hermanus Scheepers, geb. te Meerssen op 5-10-1851, Landbouwer, tr. (beiden 25 jr. oud) te Meerssen op 14-4-1877 (get. Lemeer,

    Geesteranus, Hanssen en Mesters) met Maria Agnes Kamp Op den, dr. van Jan Renier Kamp Op den (Werkman te Born) en Joanna Catharina

    Schreuders, geb. op 13-9-1851, Meid te Meerssen.

Generatie III

 

IIIa. Joannes Drummen, zn. van Johannes Drummen (IIa) (Landbouwer te Meerssen) en Maria Christina Moonen (Meid te Meerssen), geb. te Meerssen op 10-1-1840 (get. Lemeer en Jacquet), ovl. (56 jr. oud) te Maastricht op 12-2-1896, relatie met Elisabeth Niesten.

 

Uit deze relatie 5 kinderen:

1. Maria Kristina Phelomena, geb. te Meerssen op 6-5-1866 (get. Steins en Jacobs, akte 35).

2. Pieter Hubert, geb. te Bunde op 18-9-1868 (get. Ummels en Frissen, akte 20), Aardewerker wnd Maastricht, ovl. (58 jr. oud) te Maastricht op

    16-4-1927 akte 220, tr. met Maria Sophia Smeets.

3. Maria Elisabeth, geb. te Rothem-Meerssen op 8-5-1871 (get. Meesters en Ruiters, akte 52).

4. Wilhelmus, geb. te Rothem-Meerssen op 16-12-1873 (get. Mesters en Rouschop, akte 114).

5. Fransiscus, geb. te Rothem-Meerssen op 24-3-1876 (get. Mesters en Crapels, akte 32).

 

 

IIIb. Maria Catharina Elisabeth Scheepers, dr. van Jan Willem Schepers (Landbouwer te Meerssen) en Maria Catharina Drummen (IIb), geb. op 3-12-1837, ovl. (29 jr. oud) te Meerssen op 16-7-1867, tr. (resp. 26 en 25 jr. oud) te Meerssen op 9-11-1864 (get. J.Scheepers 27 jr. broer, Hendriks en Defraipont) met Lodewijk Mesters, zn. van Joannes Mesters (Meester-schrijnwerker) en Anna Catharina Wijer Van de, geb. te Meerssen in 7-1839, Kantoorbediende, (Lodewijk tr. (resp. 28 en 31 jr. oud) (2) te Meerssen op 18-4-1868 (get. Mesters 2x, en Hendriks) met Maria Cornelia Bonhomme, dr. van Mathijs Bonhomme en Maria Theresia Schappin.).

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Catharina Hubertina, geb. te Meerssen op 29-10-1866, tr. (beiden 25 jr. oud) te Meerssen op 20-2-1892 (get. Grothausen, Claessens,

    Scheepers en Mesters) met Joannes Hendrikus Vossen, zn. van Joannes Vossen (Smid te Itteren) en Catharina Hubertina Groothuisen, geb. te

    Itteren op 3-8-1866, Smid te Limmel-Meerssen.

 

 

IIIc. Maria Catharina Hubertina Schepers, dr. van Jan Willem Schepers (Landbouwer te Meerssen) en Maria Catharina Drummen (IIb), geb. te Meerssen circa 1840, tr. (resp. ca. 26 en 29 jr. oud) te Meerssen op 16-7-1866 (get. J.Schepers, CH.Kissels, Jacobs en Hendriks) met Pieter Hubert Leopoldus Kissels, zn. van Caspar Kissels (Landb.- Burgemeester van Meerssen) en Maria Catharina Ramaekers, geb. te Meerssen op 30-10-1836 (get. Ploum en Vandewijer, akte 107), Landbouwer, tol-ontvanger, ovl. (48 jr. oud) te Meerssen op 10-5-1885 akte 30.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Maria Catharina Josephina, geb. te Meerssen op 10-4-1867 (get. Hendriks en Ruiters, akte 32), ovl. (77 jr. oud) te Meerssen in 7-1944, tr. (resp.

    28 en 26  jr. oud) te Meerssen op 10-10-1895 (get. Schepers, Kissels, Knols en Scheffers) met Johannes Scheffers, zn. van Pieter Hubert Scheffers

    (Schoenmaker te Meerssen) en Anna Maria Cremers, geb. te Meerssen op 21-7-1869, Onderwijzer, ovl. (73 jr. oud) te Maastricht op 7-4-1943.

2. Maria Antonetta, geb. te Limmel-Meersen op 29-7-1868 (get. Ruiters en Hermans, akte 12), ovl. (7 maanden oud) te Meerssen op 12-3-1869

    akte 20.

3. Johannes Jacobus Hubertus, geb. te Limmel-Meersen op 2-2-1870 (get. Ruiters en Hermans, akte 12), ovl. (60 jr. oud) te Meerssen op 23-9-

    1930.

4. Marie Hubertine Rosaline, geb. te Meerssen op 21-10-1872 (get. Hermans en Ruiters, akte 8), ovl. (53 jr. oud) te Den Haag op 19-4-1926, tr.

    (resp. 22 en 25 jr. oud) te Meerssen op 10-10-1895 (get. Schepers, Kissels, J.Knols en Scheffers) met Egbertus Hessels, zn. van Lambertus

    Hessels en Booike Leujes, geb. te Zuidhorn op 17-2-1870, Banketbakker te Amsterdam.

5. Maria Hubertina Jacoba, geb. te Meerssen op 18-10-1874, volgt IVa

6. Philippina Wilhelmina Leonie, geb. te Meerssen op 28-10-1877 (get. Lemeer en Rouschop, akte 80), ovl. (2 jr. oud) te Meerssen op 26-4-1880.

7. Maria Josephina Elisa, geb. te Meerssen op 24-6-1880 (get. Lemeer en Lecoeur, akte 57), tr. (resp. 36 en 41 jr. oud) te Meerssen op 11-10-1916

    met Martinus Engelen, zn. van Johannes Hendricus Engelen (Dagloner, winkelier) en Maria Catharina Antoninetta Konings, geb. te Meerssen op

    9-11-1874 (get. vrvr. Vrancken, Mangez en Rouschop, akte 100), Kantoorbediende, ovl. (84 jr. oud) te Maastricht op 1-11-1959.

8. Maria Antoinetta Emelie, geb. te Meerssen op 8-2-1885 (get. Honée en Lemeer, akte 14), ovl. (4 maanden oud) te Meerssen op 30-6-1885

    akte 45.

 

 

IIId. Pieter Scheepers, zn. van Jan Willem Schepers (Landbouwer te Meerssen) en Maria Catharina Drummen (IIb), geb. te Meerssen op 7-9-1846, Landbouwster, ovl. (hoogstens 64 jr. oud) voor 14-9-1910, tr. (resp. 28 en ca. 29 jr. oud) te Meerssen op 10-10-1874 (get. Konings, Claessen, Rouschop en De Larue) met Maria Elisabeth Claessen, dr. van Franciscus Claessen (wnd Gellick Blg) en Maria Elisabeth Schellingen (N.N. wnd Gellick Blg (1867)), geb. te Gellick [België] in 1845, Landbouwster te Meerssen, ovl. (ca. 65 jr. oud) te Meerssen op 14-9-1910.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Hubert, geb. circa 1876, Landbouwer te Ulestraten.

2. Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 14-12-1879, tr. (resp. 24 en 21 jr. oud) te Meerssen op 10-9-1904 (get. Mesters, Kusters, Theunissen en

    Manger, akte 30) met Willem Hubert Severeijns, zn. van Leonardus Hubertus Severeijns (Landbouwer te Heer) en Maria Ida Philomina

    Lemmens, geb. te Heer op 14-2-1883, Landbouwer wnd Weert-Meerssen.

3. Elisabeth Maria Schepers, geb. te Meerssen op 23-6-1885, tr. (resp. 26 en 25 jr. oud) te Meerssen op 13-4-1912 (get. Limpens, Rouvroije,

    Lemmens en Kusters, akte 9) met Petrus Hubertus Angelus Neven, zn. van Louis Neven (Koopman Meerssen, zaakwaarnemer te Ulestraten) en

    Maria Ida (Philomina) Lemmens (Landbouwster), geb. te Meerssen op 1-4-1887, ovl. (72 jr. oud) te Meerssen op 17-8-1959.

4. Maria Josephina Schepers, geb. te Meerssen op 16-3-1887, volgt IVb

 

Generatie IV

 

IVa. Maria Hubertina Jacoba Kissels, dr. van Pieter Hubert Leopoldus Kissels (Landbouwer, tol-ontvanger) en Maria Catharina Hubertina Schepers (IIIc), geb. te Meerssen op 18-10-1874 (get. Rouschop en Josef Otten, akte 92), relatie met Cornelis Gast de, Banketbakker.

Uit deze relatie een zoon:

1. L E H, geb. te Den Haag op 5-2-1906, volgt V

 

 

IVb. Maria Josephina Schepers, dr. van Pieter Scheepers (IIId (Landbouwster) en Maria Elisabeth Claessen (Landbouwster te Meerssen), geb. te Meerssen op 16-3-1887, tr. (resp. 25 en 24 jr. oud) te Meerssen op 5-10-1912 (get. F.Leenders, H.Schepers, Wijermans en Rouvroije, akte 37) met Marie Antoine Jozef Leenders, zn. van Jan Willem Leenders (Landbouwer wnd Meerssen Vauwerstraat) en Maria Hubertina Aldegonda Rijdt van den, geb. te Meerssen op 26-3-1888, Leerling bierbrouwer, restaurateur wnd Meerssen Beekstraat, ovl. (68 jr. oud) te Maastricht op 22-7-1956.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Maria Theresia Hubertina.

2. Petrus Johannes Hubertus.

 

Generatie V

 

V. L E H Gast de, zn. van Cornelis Gast de (Banketbakker) en Maria Hubertina Jacoba Kissels (IVa), geb. te Den Haag op 5-2-1906, Banketbakker, tr. (resp. 33 en 34 jr. oud) te Meerssen op 7-8-1939 met Anna Hubertina Leonie Bartholomeus, dr. van Johannes Hubertus Bartholomeus (Onderwijzer Westervoort, hfd onderwijzer) en Anna Margaretha Hubertina Claassen, geb. te Meerssen op 11-2-1905, ovl. (77 jr. oud) te Maastricht op 9-4-1982.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Johny, relatie met Jose Franssen.