naar index                                                                                 Genealogie Daemen

 

Data van evt. levende personen geboren na 1917

zijn niet vermeld.

 

Update 27.03.2010.

 

Parenteel van Arnold Daemen.

 

Generatie I

 

I. Arnold Daemen, ovl. te Meerssen op 1-1-1789, otr. te Meerssen op 30-1-1751, kerk.huw. op 14-2-1751 met Jenne Maria Reijmersdal Van, ovl. te Meerssen op 10-4-1796.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Anna, ged. te Meerssen op 1-11-1751 (get. Serv. Pipers en Joh. Bosch), ovl. (ca. 20 jaar oud) te Meerssen op 24-2-1772.

  2. Wolterus, ged. te Meerssen op 17-3-1754 (get. Math. Daemen en Judith Lemmens).

  3. Nicolaus, ged. te Meerssen op 31-12-1756 (get. Leon Remersdael en Ma. Aa. Daemen).

  4. Leonardus, ged. te Meerssen op 31-3-1760 (get. Conr. Janssen en Helena Remersdael), ovl. te Meerssen in 1760.

  5. Mathijs, geb. te Ulestraten, ovl. (ca. 55 jaar oud) te Ulestraten op 8-8-1817, volgt IIa.

  6. Leonardus, ged. te Meerssen op 10-6-1764 (get. Corn. Janssen en Joan. Ma. Roebroekx), ovl. (ca. 5 maanden oud) te Meerssen op 19-11-1764.

  7. Maria Catharina Damen, ged. te Meerssen op 24-10-1765, ovl. (ca. 70 jaar oud) te Geulle op 15-1-1836, volgt IIb.

  8. Odilia, ged. te Meerssen op 27-1-1769, ovl. (ca. 81 jaar oud) te Ulestraten op 16-8-1850, volgt IIc.

  9. Leonardus, ged. te Meerssen op 12-9-1771 (get. Mart. Lemmens en Petr. Vrancken), ovl. (ca. 73 jaar oud) te Itteren op 8-5-1845, tr. (resp. ca.

      59 en ca. 55 jaar oud) te Itteren op 13-11-1830 met Anna Catharina Vermeeren, dr. van Christiaan Vermeeren (Landbouwer, burgemeester

      van Itteren 1800-1809) en Christina Beckers, ged. te Itteren op 30-3-1775, Dorpstraat Itteren, ovl. (ca. 62 jaar oud) te Itteren op 12-11-1837

      akte 23, (Anna Catharina kerk.huw. (resp. ca. 17 en ca. 28 jaar oud) (1) te Itteren op 3-6-1792 (get. Joannes Kengen en Maria Boelen) met

      Martinus Kengen, zn. van Joannes Kengen (Landbouwer) en Maria Margaretha Damoiseau (N.N. wnd Vaeshartelt leengoed onder Meerssen).).

10. Petronella, ged. te Meerssen op 2-9-1775, ovl. (ca. 71 jaar oud) te Geulle op 20-2-1847, volgt IId.

 

Generatie II

 

IIa. Mathijs Daemen, zn. van Arnold Daemen (I) en Jenne Maria Reijmersdal Van, geb. te Ulestraten, ged. te Meerssen op 20-1-1762 (get. Arn. Deckers en Joan. Marg. Lonis), Landbouwer te Moorveld, ovl. (ca. 55 jaar oud) te Ulestraten op 8-8-1817, tr. (resp. ca. 40 en ca. 25 jaar oud) te Geulle op 24-10-1802, kerk.huw. (RK) te Geulle op 25-10-1802 (get. A.Linssen Guill Huntjens Pierre Lowet Lilly Lowet) met Cornelia Louwet (Lowet), dr. van Egidius Luwet en Maria Vossen, geb. te Ulestraten, ged. te Geulle op 20-9-1777 (get. Joannes Paulissen, Gerardus Vossen, Maria Lucia Philippens), ovl. (ca. 74 jaar oud) te Ulestraten op 2-12-1851 (get. Gelis Daemen 41 jr. zoon en Ch. Janssen, akte 9).

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Joanne Maria, geb. te Ulestraten op 30-4-1803 (get. Machiel Jonckhout 40 jr), ovl. (6 jaar oud) te Ulestraten op 9-5-1809 (get. de vader en Jean

    Janssen).

2. Gillis, geb. te Ulestraten op 23-1-1805 (get. Jean Janssen, veldwachter), ovl. (2 jaar oud) te Ulestraten op 9-11-1807.

3. Arnould, geb. te Ulestraten op 7-3-1807 (get. Pierre Brouns en Rene Haessen).

4. Marie Oda, geb. te Ulestraten op 7-3-1807 (get. Pierre Brouns en Rene Haessen), ovl. (2 jaar oud) te Ulestraten op 29-4-1809.

5. Gilles, geb. te Ulestraten op 13-9-1809, volgt IIIa.

6. Jeanne Marie, geb. te Ulestraten op 20-6-1811, ovl. (63 jaar oud) te Geulle op 18-2-1875, volgt IIIb.

7. Pierre, geb. te Ulestraten op 27-8-1813, ovl. (55 jaar oud) op 23-6-1869, volgt IIIc.

8. Maria Catharina, geb. te Ulestraten op 11-12-1815, ovl. (47 jaar oud) te Ulestraten op 8-12-1863, volgt IIId.

 

 

IIb. Maria Catharina Damen, dr. van Arnold Daemen (I) en Jenne Maria Reijmersdal Van, ged. te Meerssen op 24-10-1765 (get. Petr. Raemaeckers en Ma. Cath. Vrancken), ovl. (ca. 70 jaar oud) te Geulle op 15-1-1836 (get. Leonardus Moebers 30jr. zoon en Egidius Jaspers schoonzoon 30jr), relatie met Joannes Moebers.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Judetha, geb. op 10-4-1799, tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) te Geulle op 4-10-1834 (get. M en e.Maassen, G.Lemmens en A.Lemmens) met Egidius

    Jaspers, zn. van Egidius Jaspers en Agnes Reijmersdael van, geb. te Geulle op 27-4-1805 (get. Mathias Swelssen en Arnd. van Reijmersdael),

    Kleermaker.

2. Leonardus, geb. op 29-6-1804, Landbouwer, relatie met Gertrude Elisabeth Gijsen, dr. van Servatius Gijsen (Landbouwer) en Johanna Dolders,

    geb. te Geulle op 17-3-1812 (get. Jacques Paulissen en Jean Tijssen), ovl. (33 jaar oud) te Geulle op 1-2-1846 (get. de man en Philippens, akte

    4).

 

 

IIc. Odilia Daemen, dr. van Arnold Daemen (I) en Jenne Maria Reijmersdal Van, ged. te Meerssen op 27-1-1769 (get. Joan. Vossen en Maria Weusten), ovl. (ca. 81 jaar oud) te Ulestraten op 16-8-1850 (get. Renier Frissen schoonzoon en Chr. Janssen, akte 7), tr. (resp. ca. 28 en ca. 29 jaar oud) te Geulle op 21-9-1797 met Joannes Deckers, zn. van Godefridus Deckers en Maria Magermans, ged. te Geulle op 21-1-1768 (get. Joannes Paulissen en Hermannus Otto Deckers), Werkman, ovl. (ca. 66 jaar oud) te Ulestraten op 10-6-1834 (get. Gerard Dekkers 30jr. zoon rn G.Mulkens).

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Petronella Deckkers, geb. te Ulestraten op 15-10-1799, ovl. (82 jaar oud) te Ulestraten op 8-4-1882, volgt IIIe.

2. Jean, geb. te Ulestraten op 25-11-1801, ovl. (2 dagen oud) te Ulestraten op 27-11-1801 (get. de vader en Gerard Deckers dagloner oom).

3. Gerard, geb. te Ulestraten op 2-5-1803 (get. Mathieu Daemen 40jr. en Machiel Jonckhout 40jr), ovl. (68 jaar oud) te Ulestraten op 8-9-1871

    (get. Renier Frissen zwager en J.Bovens, akte 20).

4. Johanne Maria, geb. te Ulestraten op 28-12-1805 (get. Henrij Haesen en Guillaume Swelschen), ovl. (47 jaar oud) te Ulestraten op 29-8-1853

    (get. R.Frissen zwager en G.Mulkens, akte 9).

5. Gertrudis, geb. te Geulle op 27-9-1809 (get. Leonard Pijpers en Lambert Haegmans), ovl. (1 jaar oud) te Ulestraten op 11-2-1811 (get. de vader

    en Chretien Janssen buur).

6. Gertrud, geb. te Ulestraten op 11-2-1811.

 

 

IId. Petronella Daemen, dr. van Arnold Daemen (I) en Jenne Maria Reijmersdal Van, ged. te Meerssen op 2-9-1775 (get. Rich. van Reymersdael en El. Damen), ovl. (ca. 71 jaar oud) te Geulle op 20-2-1847 (get. M.Muijtjens schoonzoon en L.Philippens, akte 6), tr. (resp. ca. 40 en ca. 48 jaar oud) te Ulestraten op 11-5-1816 (get. Willem Swelsen, Joannes Last, Johan Peter Spronck en Renier Schroeders) met Jacobus Hendriks, zn. van Cornelia Hendriks, geb. te Klimmen circa 1768, Landbouwer, Scheepen, ovl. (ca. 75 jaar oud) te Geulle op 5-2-1843 (get. Jacobus Jacobs buur, akte 3).

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Anna Catharina Hendrikx, geb. te Geulle op 14-2-1818 (get. G.Pipers en H.Alberigs), tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Geulle op 26-5-1845 met

    Mathijs Muijtjens, zn. van Fransois Muytjens en Mechtildis Daemen, geb. te Bunde op 13-2-1814.

 

Generatie III

 

IIIa. Gilles Daemen, zn. van Mathijs Daemen (IIa) (Landbouwer te Moorveld) en Cornelia Louwet (Lowet), geb. te Ulestraten op 13-9-1809 (get. Pierre Brouns en Lambert Haegmans), Landbouwer, tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) te Ulestraten op 21-11-1844 (get. J.Dederen JP.Lemmens G.Mulkens JP.Fransen, akte 7) met Johanna (Maria) Catharina Last, dr. van Nicolaus Last (Landbouwer) en Maria Catharina Swelsen, geb. te Ulestraten op 2-11-1807 (get. Rene Haesen en Guillaume Swelsen, akte 42), ovl. (69 jaar oud) te Ulestraten op 16-3-1877 (get. Pieter Daemen zoon en S.Schoenmaekers, akte 5).

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Jan Mathijs, geb. te Ulestraten op 30-5-1846, ovl. (67 jaar oud) te Ulestraten op 16-8-1913, volgt IVa.

2. Pieter, geb. te Ulestraten op 25-1-1848 (get. A.Huijdink en M.Muijters, akte 2).

3. Joannes, geb. te Ulestraten op 8-5-1851 (get. Schoenmaekers en Mulkens, akte 10).

 

 

IIIb. Jeanne Marie Daemen, dr. van Mathijs Daemen (IIa) (Landbouwer te Moorveld) en Cornelia Louwet (Lowet), geb. te Ulestraten op 20-6-1811 (get. Rene Schroeders en Jean Pierre Aarts), ovl. (63 jaar oud) te Geulle op 18-2-1875 (get. zoon Joannes Ghijzen 22jr. landbouwer, akte 4), tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Geulle op 13-10-1843 (get. G.Tilmans, Maessen, Paulissen en Pincxt, akte 5) met Servatius Ghijsen, zn. van Servatius Gijsen (Landbouwer) en Johanna Dolders, geb. te Geulle op 26-5-1815 (get. G.Pipers en H. Alberigs), Landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Maastricht op 16-2-1899 akte 23, (Servatius relatie(2) met Anna Elisabeth Haye La.), (Servatius tr.(3) met Margaretha Coenen.).

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Servaas, geb. te Geulle op 15-10-1844, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 10-2-1905, volgt IVb.

2. N.N., geb. te Geulle op 8-7-1845 (get. J.Hoofs, akte 15) (doodgeb.).

3. Maria Cornelia, geb. te Geulle op 27-8-1846 (get. Paulissen en Philippens, akte 24), tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Geulle op 29-7-1867 (get.

    Philippens, Ghijsen, Pijpers en Paulissen, akte 3) met Theodorus Wijnen, zn. van Joannes Wilhelmus Wijnen en Maria Mechtildis Ghijsen, geb.

    te Elsloo op 13-10-1836.

4. Joanna Maria Catharina, geb. te Geulle op 5-11-1847, volgt IVc.

5. Maria Elisabeth, geb. te Geulle op 2-6-1849, volgt IVd.

6. Joanna Apelonia, geb. te Geulle op 9-2-1851 (get. 2x Philippens, akte 4), ovl. (16 jaar oud) te Geulle op 6-8-1867 (get. de vader, akte 25).

7. Joannes, geb. te Geulle op 9-2-1853, volgt IVe.

8. Gertrudis, geb. te Geulle op 10-2-1855 (get. Philippens en Smeets, akte 4), ovl. (20 jaar oud) te Geulle op 27-12-1875 (get. de vader en

    Jonkhout, akte 30).

 

 

IIIc. Pierre Daemen, zn. van Mathijs Daemen (IIa) (Landbouwer te Moorveld) en Cornelia Louwet (Lowet), geb. te Ulestraten op 27-8-1813 (get. Jean Guillaume Swelsen en Rene Schroeders), Landbouwer, ovl. (55 jaar oud) op 23-6-1869, tr. (resp. 39 en ca. 34 jaar oud) te Ulestraten op 5-11-1852 (get. Frissen Franssen Mulkens Schoenmakers, akte 3) met Maria Muijtjens, dr. van Maria Muijtjens, geb. circa 1818, (Maria relatie(1) met Pieter Huijts.).

 

Uit dit huwelijk 4 dochters:

1. Maria Cornelia, geb. te Ulestraten op 16-3-1853, ovl. (61 jaar oud) te Ulestraten op 25-4-1914, volgt IVf.

2. Maria Theresia, geb. te Ulestraten op 25-2-1855, volgt IVg.

3. Maria Hubertin Josephina, geb. te Ulestraten op 8-11-1857, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1919, volgt IVh.

4. Maria Elisabeth, geb. te Ulestraten op 19-6-1861 (get. Daemen en Raeven, akte 12), ovl. (63 jaar oud) te Ulestraten op 9-3-1925 (get. Johannes

    Louis Urlings 29 jr. landbouwer wnd Ulestraten, akte 3), tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Ulestraten op 16-7-1891 (get. Frissen, Boshouwers,

   Geerlings en Stevens) met Theodorus Hubertus Uurlings, zn. van Machiel Uurlings en Maria Elisabeth Cremers, geb. te Ulestraten op 17-7-1855,

   Landbouwer.

 

 

IIId. Maria Catharina Daemen, dr. van Mathijs Daemen (IIa) (Landbouwer te Moorveld) en Cornelia Louwet (Lowet), geb. te Ulestraten op 11-12-1815 (get. Francois Schoenmakers en Gerard Franssen), ovl. (47 jaar oud) te Ulestraten op 8-12-1863 (get. de echtgenoot 48jr en Jan Kengen), tr. (beiden 38 jaar oud) te Ulestraten op 28-6-1854 (get. Muyters, Pluymaekers, Franssen en Mulkens, akte 4) met Mathias Ramakers, zn. van Mathieu Ramakers en Catharina Elisabet Dolders, geb. op 8-12-1815, ovl. (56 jaar oud) te Geulle op 19-12-1871.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Cornelia Ramaeckers, geb. te Ulestraten op 30-11-1858, tr. (resp. 24 en ca. 47 jaar oud) te Geulle op 12-4-1883 (get. Kengen, Paulissen,

    Penders en Vossen) met Pieter Stijnen, zn. van Joannes Stijnen (Knecht) en Maria Gertrudis Raeven, geb. te Geulle in 1836, Landbouwer.

 

 

IIIe. Petronella Deckkers, dr. van Joannes Deckers (Werkman) en Odilia Daemen (IIc), geb. te Ulestraten op 15-10-1799 (get. Jean Janssen 40jr. dagloner en Andre Quax 42jr. dagloner), ovl. (82 jaar oud) te Ulestraten op 8-4-1882 (get. Renier Frissen de man 80jr. en J.Last, akte 4), tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Ulestraten op 10-11-1824 (get. H.Muijter Stevens Voncken J.Swelsen JP.Brouns) met Renier Frissen, zn. van Michel Frisschen (Dagloner) en Maria Gertrudes Segers, geb. te Ulestraten op 28-9-1802 (get. mathieu Frisschen 41jr. dagloner en Jean Seegers 34jr. dagloner), Wever.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Johannes, geb. te Ulestraten op 6-12-1825 (get. J.Daemen en R.Schroeders), ovl. (9 jaar oud) te Ulestraten op 22-1-1835 (get. de vader en

    G.Mulkens).

2. Renier, geb. circa 1827, ovl. (ca. 26 jaar oud) te Ulestraten op 23-5-1853 (get. de vader en Chr. Janssen, akte 7).

3. Renier, geb. te Ulestraten op 29-12-1827, ovl. (20 dagen oud) te Ulestraten op 17-1-1828 (get. de vader en Renier Notermans).

4. Gerardus, geb. te Ulestraten op 25-6-1834 (get. L.Quaks en G.Mulkens), ovl. (71 jaar oud) te Ulestraten op 6-10-1905 (get. neef Gerard Cobben

    28jr. landbouwer, akte 9. ongehuwd).

5. Johanna Maria, geb. te Ulestraten op 24-12-1843, ovl. (82 jaar oud) te Ulestraten op 12-3-1926, volgt IVi.

 

Generatie IV

 

IVa. Jan Mathijs Daemen, zn. van Gilles Daemen (IIIa) (Landbouwer) en Johanna (Maria) Catharina Last, geb. te Ulestraten op 30-5-1846 (get. P.Swelsen en L.Loenis, akte 11), Landbouwer, ovl. (67 jaar oud) te Ulestraten op 16-8-1913 (get. Schoonzoon Hubertus Steinbusch 37jr. fabr. arb. wnd Ulestraten, akte 12), tr. (33 jaar oud) te Schimmert op 5-6-1879 met Maria Anna Elisabeth Weusten, ovl. voor 16-8-1913.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maria Catharina, geb. te Ulestraten op 22-5-1880 (get. Brouns en Daniels, akte 13).

2. Johannes, geb. te Ulestraten op 27-4-1881 (get. Daniels en Beckers, akte 7), ovl. (31 jaar oud) te Ulestraten op 29-10-1912 Hubert Steinbusch

    37jr. landb. wnd Ulestraten, ongehuwd akte 4.

3. Maria Elisabeth, geb. te Ulestraten op 2-10-1884 (get. Frissen en Moulen).

 

 

IVb. Servaas Ghijsen, zn. van Servatius Ghijsen (Landbouwer) en Jeanne Marie Daemen (IIIb), geb. te Geulle op 15-10-1844 (get. J.Hoofs en C.Maassen, akte 30), Landbouwer, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 10-2-1905, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Geulle op 20-4-1876 (get. Smeets, Vossen, Jonkhout en Smeets, akte 2) met Maria Margaretha Salden, dr. van Joannes Salden en Anna Maria Menten, geb. te Stein op 13-8-1843, (Maria Margaretha tr. (resp. 25 en 56 jaar oud) (1) te Geulle op 14-10-1868 (get. Philippens Dolders Claassen Roemans, akte 5) met Paulis Gijsen, zn. van Petrus Ghijsen (Landbouwer, klompenmaker) en Catharina Bours.).

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maria Philomina, geb. te Geulle op 19-1-1877, ovl. (49 jaar oud) te Ulestraten op 8-5-1926, volgt Va.

2. Maria Hubertina, geb. te Geulle op 13-3-1879, volgt Vb.

3. Joannes Hubertus Theodorus, geb. te Geulle op 17-9-1881 (get. Notten en Dekkers, akte 27), ovl. (69 jaar oud) te Maastricht op 29-6-1951 zhs.

 

 

Maria Margaretha Salden, dr. van Joannes Salden en Anna Maria Menten, tr. (1) met Paulis Gijsen, zn. van Petrus Ghijsen (Landbouwer, klompenmaker) en Catharina Bours, geb. te Geulle op 25-3-1812 (get. Mathieu Maesen en Jean Moers), Landbouwer, ovl. (62 jaar oud) te Geulle op 6-9-1874 (get. zwager J.Salden en Vossen, akte 27), (Paulis tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (1) te Geulle op 4-2-1840 (get. L.Philippens P.Vossen J en T Gijsen) met Maria Gertrudis Lemmens, dr. van Ludovicus Lemmens (Linnewever) en Joanna Margarita Penders.).

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Pieter Joseph Ghijsen, geb. te Geulle op 26-7-1869 (get. D.Feron en Pijpers, akte 17), Landbouwer, arb. wnd Geulle Snijdersberg, ovl. (77 jaar

    oud) te Geulle op 18-6-1947, relatie met Mechtildis Gelissen. Uit deze relatie 9 kinderen.

2. Maria Elizabeth Ghijsen, geb. te Geulle op 23-1-1871 (get. Jonkhout en Kengen, akte 1).

3. Maria Josephina Ghijsen, geb. te Geulle op 24-5-1874 (get. Ramakers en Smeets, akte 18), ovl. (78 jaar oud) te Geulle op 13-2-1953, relatie

    met George Tassier.

 

 

IVc. Joanna Maria Catharina Ghijsen, dr. van Servatius Ghijsen (Landbouwer) en Jeanne Marie Daemen (IIIb), geb. te Geulle op 5-11-1847 (get. 2x Philippens, akte 21), Meid, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Meerssen op 9-11-1878 met August Vrancken, zn. van Anthon Michiel Vrancken (Metselaar) en Agnes Lemeer, geb. te Meerssen op 21-8-1852, Metselaar.

 

Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Maria Agnes, geb. te Meerssen circa 1879, Strijkster wnd Heerlen, relatie(1) met Frederich August Ehebalt, ovl. voor 17-4-1915. tr. (resp. ca. 36

    en ca. 38 jaar oud) (2) te Meerssen op 17-4-1915 (get. Vrancken en Willems, akte 10) met Theodorus Hubertus Willems, zn. van Willem

     Willems (Dagloner) en Maria Catharina Frijns (wnd Meerssen (1897), geb. te Bunde circa 1877,  Mijnwerker wnd Meerssen.

2. Anna Elisabeth, geb. te Meerssen op 5-6-1881, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor 18-8-1928, volgt Vc.

3. Margaretha, geb. te Meerssen op 24-2-1885, Zb, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Meerssen op 30-4-1910 (get. Vrancken,

    Magermans en 2x Schulpen, akte 12) met Jan Mathijs Schulpen, zn. van Paulus Schulpen en Margaretha Penders (Zb. te Diederen  Susteren),

    geb. te Susteren op 2-10-1878, Stukadoor wnd Dieteren.

 

 

IVd. Maria Elisabeth Ghijsen, dr. van Servatius Ghijsen (Landbouwer) en Jeanne Marie Daemen (IIIb), geb. te Geulle op 2-6-1849 (get. 2x Philippens, akte 15), tr. (resp. 20 en 34 jaar oud) te Geulle op 11-10-1869 (get. Philippens, van Lierden, Smeets en Pijpers, akte 1) met Joannes Antonius Claessens, zn. van Christiaan Willem Servatius Claessens (Landbouwer Rothem-Meerssen) en Henrica Hubertina Hollard, geb. te Jabeek op 25-11-1834, Rijksambtenaar.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Wilhelmus Hubertus Josephus Anthonius Claessen, geb. te Geulle op 17-7-1870, ovl. (2 maanden oud) te Geulle op 2-10-1870.

2. Wilhelmus Hubertus Joannes Josephus Anthonius, geb. te Geulle op 14-7-1871, ovl. (6 weken oud) te Geulle op 30-8-1871.

 

 

IVe. Joannes Ghijsen, zn. van Servatius Ghijsen (Landbouwer) en Jeanne Marie Daemen (IIIb), geb. te Geulle op 9-2-1853 (get. Dolders en Ramakers, akte 4), Landbouwer, herbergier wnd Geulle Hussenberg, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Geulle op 12-5-1881 (get. Smeets, Maas, Janssen en Vossen, akte 3) met Gertrudis Elisabeth Penders, dr. van Hendrikus Penders (Dagloner te Geulle) en Gertrudis Vranken, geb. te Geulle op 3-1-1852.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Servaas Hubert (Johannes Hubertus), geb. te Geulle op 4-3-1882 Lonis en Vossen, akte 7, ovl. (66 jaar oud) te Sterksel op 11-4-1948.

2. Maria Elisabeth Ghijzen, geb. te Geulle op 26-8-1883, volgt Vd.

3. Jan Hubert, geb. te Geulle op 22-3-1888 (get. S.Roebroek en H.Roebroek), ovl. (60 jaar oud) te Sterksel op 11-4-1948.

4. Maria Gertrudis, geb. te Geulle op 27-6-1889 (get. Peerbooms en Jonkhout).

5. Maria Elisabeth, geb. te Geulle op 26-6-1896 (get. Thijssen en Kurvers), ovl. (86 jaar oud) te Meerssen op 4-6-1983 akte 31 - ongehuwd -.

 

 

IVf. Maria Cornelia Daemen, dr. van Pierre Daemen (IIIc) (Landbouwer) en Maria Muijtjens, geb. te Ulestraten op 16-3-1853 (get. Schoenmaeckers en Mulkens, akte 6), ovl. (61 jaar oud) te Ulestraten op 25-4-1914 (get. Jacobus Schoenmakers 21 jr landbouwer wnd Ulestraten), tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) te Ulestraten op 11-2-1874 (get. Raeven, Vonken, Schouteten en Schreurs, akte 1) met Lodewijk Schoenmakers, zn. van Jan Schoenmaeckers (Knecht) en Maria Catharina Gerarts, geb. te Ulestraten op 14-11-1841, Landbouwer te Ulestraten, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 27-2-1919.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Maria Anna, geb. te Ulestraten circa 1876, volgt Ve.

2. Johannes Nikolaas, geb. te Ulestraten circa 1882, Landbouwer, tr. (resp. ca. 25 en 24 jaar oud) te Ulestraten op 19-7-1907 met Maria Hubertina

    Frissen, dr. van Joannes Leonardus Frissen (Landbouwer, veldwachter) en Maria Josephina Jacobs, geb. te Ulestraten op 30-8-1882 (get. Raeven

    en Moulen, akte 13).

3. Maria Elisabeth, geb. te Ulestraten circa 1884, tr. (resp. ca. 25 en ca. 42 jaar oud) te Ulestraten op 6-12-1909 akte 5 met Willem Hubert

    Beiten, zn. van Peter Joseph Beiten en Maria Ziewen, geb. te St.Georg circa 1867, Landbouwer te Roermond.

4. Maria Josephina, geb. te Ulestraten op 26-2-1887, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Ulestraten op 21-4-1910 akte 4 met Jan Willem Maas, zn. van

    Peter Maas (Landbouwer te Schimmert) en Johanna Hubertina Thewssen, geb. te Schimmert op 15-3-1884, Landbouwer te Schimmert.

5. Elisabeth Josephina, geb. te Ulestraten op 18-3-1891, Winkelierster te Ulestraten, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Ulestraten op 27-2-1919 akte 2

    met Christiaan Maria Gelissen, zn. van Johannes Pieter Hubertus Gelissen en Maria Elisabeth Hendrix (Landbouwster te Urmond), geb. te

    Urmond op 13-5-1890, Landbouwer te Urmond.

 

 

IVg. Maria Theresia Daemen, dr. van Pierre Daemen (IIIc) (Landbouwer) en Maria Muijtjens, geb. te Ulestraten op 25-2-1855 (get. Jan Daemen 65jr. landbouwer en Mulkens, akte 4), Meid, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (1) te Ulestraten op 31-5-1886 (get. Schouteten Beckers Daemen Maas) met Johannes Jacobus Gelissen, zn. van Jan Jacob Gelissen en Maria Catharina Muijtjens, geb. te Ulestraten op 21-7-1863 (get. Noben en Frissen, akte 15), Schoenmaker wnd Moorveld, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 4-1-1894.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Anna, geb. te Ulestraten op 4-7-1889 (get. Frissen en Last).

 

 

Maria Theresia Daemen, tr. (resp. 38 en ca. 41 jaar oud) (2) te Ulestraten op 4-1-1894 (get. Jacobs, Janssen, Claesssens en Frissen) met Gerardus Hubertus Schlangen, zn. van Jan Schlangen (Landbouwer te Susteren) en Mechtildis Tholen, geb. te Susteren circa 1853, Landbouwer te Elsloo, (Gerardus Hubertus relatie(2) met Maria Rasier.).

 

 

IVh. Maria Hubertin Josephina Daemen, dr. van Pierre Daemen (IIIc) (Landbouwer) en Maria Muijtjens, geb. te Ulestraten op 8-11-1857 (get. Raeven en Daemen, akte 15), ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1919, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Ulestraten op 29-9-1881 (get. Moulen Geerlings 2x Courage, akte 4) met Joannes Nikolaas Frissen, zn. van Joannes Mathijs Frissen (Landbouwer) en Maria Elisabeth Martens, geb. te Ulestraten op 5-7-1856 (get. Bouwens en Daemen, akte 11), Landbouwer te Ulestraten.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Maria Johanna, geb. te Ulestraten op 2-9-1882, ovl. (ca. 47 jaar oud) in 1930, volgt Vf.

  2. Maria Gertrudis, geb. te Ulestraten op 3-5-1884 (get. Jan Frissen en Last), tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) te Ulestraten op 10-4-1913 met

      Johannes Hubertus Peerbooms, zn. van Bernardus Peerbooms en Maria Elisabeth Buskens, geb. te Elsloo op 10-9-1871, Landbouwer.

  3. Johannes Mathijs, geb. te Ulestraten op 18-1-1886 (get. Brouns en Geerlings).

  4. Johannes Wilhelmus, geb. te Ulestraten op 29-7-1887 (get. Brouns en Frissen), Landbouwer te Ulestraten, tr. (resp. 30 en ca. 23 jaar oud) te

      Ulestraten op 8-2-1918  met Maria Anna Jacobs, dr. van Nicolaas Joseph Jacobs (Landbouwer te Ulestraten) en Maria Margaretha Lumey

     (Lunij), geb. te Simpelveld circa 1895, Landbouwster te Ulestraten.

  5. Maria Elisabeth, geb. te Ulestraten op 19-11-1889 (get. Last en Frissen), tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Ulestraten op 8-2-1918 akte 2 met

      Johannes Mathijs Hubertus Jennekens, zn. van Arnoldus Jennekens (Schoenmaker) en Maria Josephina Aarts, geb. te Ulestraten op 7-10-1885

      (get. Stevens en Last), Landbouwer.

  6. Anna Paulina, geb. te Ulestraten op 3-6-1891 (get. Frissen en Jonkhout), ovl. (79 jaar oud) te Ulestraten op 24-2-1971, relatie

      met Joseph Clemens Edmond Houppermans.

  7. Joseph Hubertus, geb. te Ulestraten op 11-8-1893 (get. Last en Booten), Landbouwer, mijnwerker wnd Wijlre, ovl. (45 jaar oud) te Heerlen op

      27-3-1939 , tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Ulestraten op 5-7-1919  met Maria Hubertina Jacobs, dr. van Nicolaas Joseph Jacobs (Landbouwer

      te Ulestraten) en Maria Margaretha Lumey (Lunij), geb. te Hulsberg op 20-6-1897.

  8. Johannes Mathijs, geb. te Ulestraten op 21-7-1895 (get. Notermans en Frissen).

  9. Johannes Leonardus, geb. te Ulestraten op 30-1-1898 (get. Dederen en Frissen).

10. Joseph Lambertus, geb. te Ulestraten op 7-1-1903 (get. C.H. Jacobs en L.Frissen, akte 2), ovl. (15 jaar oud) te Ulestraten op 21-4-1918 (get. de

      vader, akte 9).

 

 

IVi. Johanna Maria Frissen, dr. van Renier Frissen (Wever) en Petronella Deckkers (IIIe), geb. te Ulestraten op 24-12-1843 (get. G.Mulkens en L.Quakx, akte 24), ovl. (82 jaar oud) te Ulestraten op 12-3-1926 (get. Renier Hubertus Cobben 51jr. landb, akte 3), tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Ulestraten op 13-11-1873 met Pieter Cobben, zn. van Johannes Jacobus Cobben (Landbouwer) en Maria Ramaekers, geb. te Ulestraten op 13-12-1838 (get. L.Quax en G.Mulkens), Landbouwer te Moorveld, ovl. (83 jaar oud) te Ulestraten op 22-9-1922 (get. Josephus Hub. Cobben 37jr, akte 11).

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Renier Hubertus, geb. te Ulestraten op 31-8-1874 geb. akte 9. get. Janes en Raeven.

2. Gillis Gerardus Hubertus, geb. te Ulestraten op 31-8-1877 (get. 2x Raeven, akte 16), Landbouwer, tr. (resp. 32 en ca. 43  jaar oud) te Geulle op

     7-7-1910  met Maria Helena Vossen, dr. van Lambertus Vossen en Anna Gertrudis Vranken, geb. te Geulle circa 1867.

3. Maria Gertrudis, geb. te Ulestraten op 21-10-1881 geb. akte 22. get. Brouns en Moulen.

4. Joseph Hubertus, geb. te Ulestraten op 29-9-1884, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 30-12-1951, volgt Vg.

 

Generatie V

 

Va. Maria Philomina Ghijsen, dr. van Servaas Ghijsen (IVb) (Landbouwer) en Maria Margaretha Salden, geb. te Geulle op 19-1-1877 (get. Feron en Notten, akte 1), ovl. (49 jaar oud) te Ulestraten op 8-5-1926 akte 6, relatie met Joseph Hubertus Janssen, geb. circa 1866, Landbouwer, opzichter wnd Ulestraten.

 

Uit deze relatie 5 kinderen:

1. Maria Josephina (Fien), geb. te Ulestraten op 1-2-1901, ovl. (88 jaar oud) te Meerssen op 8-3-1989, volgt VIa.

2. Joseph Hubertus, geb. te Ulestraten op 3-11-1902 (get. J.H.Bouwens en L.Frissen, akte 18).

3. Johannes Hubertus, geb. te Ulestraten op 25-7-1904 (get. M.Notermans en L.Frissen, akte 16), Metselaar wnd Ulestraten, ovl. (36 jaar oud) te

    Heerlen op 2-12-1940 akte 620, tr. met Maria Philomina Pepels.

4. Johannes Mathijs, geb. te Ulestraten op 9-2-1906 (get. C.H.Jacobs en L.Frissen, akte 3).

5. Eugéne Mathieu, geb. te Ulestraten op 25-4-1908 (get. J.H.Vischers en L.Frissen, akte 12), ovl. (76 jaar oud) te Meerssen op 30-4-1984 akte 30,

    tr. met Maria Josephina Willems.

 

 

Vb. Maria Hubertina Ghijsen, dr. van Servaas Ghijsen (IVb) (Landbouwer) en Maria Margaretha Salden, geb. te Geulle op 13-3-1879 (get. 2x Vossen, akte 4), tr. (resp. 25 en ca. 27 jaar oud) te Geulle op 10-2-1905 met Jan Mathijs Genders, zn. van Jan Pieter Gender en Maria Anna Waltmans (Landbouwster te Beek), geb. te Beek circa 1878, Landbouwer wnd Beek, Ulestraten.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Margaretha Rozetha, geb. te Ulestraten op 6-7-1906 (get. N. en L.Frissen, akte 13).

 

 

Vc. Anna Elisabeth Vrancken, dr. van August Vrancken (Metselaar) en Joanna Maria Catharina Ghijsen (IVc) (Meid), geb. te Meerssen op 5-6-1881, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor 18-8-1928, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Meerssen op 8-11-1902 (get. Bemelmans, Mesters, Sijben en Lemeer, akte 41) met Wilhelmus Notten, zn. van Pieter Notten (Brouwersknecht wnd Bunde) en Maria Barbara Slangen, geb. te Bunde op 28-12-1878, Mijnwerker wnd te Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 4 dochters:

1. Anna Maria, geb. circa 1904, tr. (resp. ca. 24 en ca. 28 jaar oud) te Meerssen op 18-8-1928  met Anton Kiepkowski, zn. van Anton Kiepkowski

   (Mijnwerker wnd Heerlen) en Catharina Schmets, geb. te Ueckendorf [Duitsland] circa 1900, Mijnwerker wnd  Heerlen.

2. Anna Maria Barbara, geb. circa 1906, tr. (resp. ca. 18 en 28 jaar oud) te Meerssen op 12-1-1924  met Johannes Godfried Hubertus Heijnen, zn.

    van Johannes Hendrikus Heijnen (Kleermaker) en Maria Catharina Brouns, geb. te Ulestraten op 14-4-1895 (get. Notermans en Jacobus),

    Mijnwerker wnd Ulestraten.

3. Catharina, geb. te Meerssen circa 1908, tr. (resp. ca. 23 en 25 jaar oud) te Bunde op 6-8-1931 met Joannes Hendricus Hermans, zn. van

    Ludovicus Hermans (Fabr. arb. wnd Bunde Vliegestraat) en Maria Gertrudis Geurts, geb. te Bunde op 23-12-1905 (get. G.J. Herman en P.H.

    Ummels, akte 35), Schilder.

4. Elisa Maria, geb. te Meerssen circa 1909, Zb, tr. (resp. ca. 22 en ca. 28 jaar oud) te Meerssen op 11-9-1931 met Jacobus Abraham Clavant, zn.

    van Johannes Clavant (Parapluusmaker wnd Nijmegen) en Maria Gerina Diesveld, geb. te Nijmegen circa 1903, Mergelwerker te Maastricht.

 

 

Vd. Maria Elisabeth Ghijzen, dr. van Joannes Ghijsen (IVe) (Landbouwer, herbergier wnd Geulle Hussenberg) en Gertrudis Elisabeth Penders, geb. te Geulle op 26-8-1883, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Bunde op 18-10-1906  met Hubertus Josephus Penners, zn. van Jan Walterus Penners (Fabr. arb) en Maria Johanna Schoorens (Zb. wnd Bunde), geb. te Bunde op 24-7-1880, Fabr. arb.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Johanna Gertrudis Elisabeth, geb. te Bunde circa 1907, Fabr. arb, tr. (resp. ca. 25 en ca. 29 jaar oud) te Bunde op 11-8-1932 met Willem

    Hubertus Cauberg, zn. van Hubertus Cauberg (Fabriekarbeider wnd Itteren) en Maria Catharina Schoonbrood, geb. te Itteren circa 1903, Fabr.

    arb. wnd Itteren.

 

 

Ve. Maria Anna Schoenmakers, dr. van Lodewijk Schoenmakers (Landbouwer te Ulestraten) en Maria Cornelia Daemen (IVf), geb. te Ulestraten circa 1876, tr. (resp. ca. 26 en ca. 27 jaar oud) te Ulestraten op 20-11-1902 met Jan Hendrik Maas, zn. van Peter Maas (Landbouwer te Schimmert) en Johanna Hubertina Thewssen, geb. circa 1875, Landbouwer.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Hubertus Louis, geb. te Ulestraten op 20-3-1905 (get. M.Raeven en L.Frissen, aktw 4).

2. Maria Hubertina, geb. te Ulestraten op 29-6-1907 (get. C.H. Jacobs en F.Petrij, akte 12).

3. Hubertus Leonardus, geb. te Ulestraten op 7-12-1908 (get. C.H. Jacobs en L.Frissen, akte 26).

 

 

Vf. Maria Johanna Frissen, dr. van Joannes Nikolaas Frissen (Landbouwer te Ulestraten) en Maria Hubertin Josephina Daemen (IVh), geb. te Ulestraten op 2-9-1882 (get. Frissen L en W.Booten, akte 15), ovl. (ca. 47 jaar oud) in 1930, begr. te Rothem-Meerssen, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Ulestraten op 23-10-1913 met Johannes Franciscus Hubertus Dolmans, zn. van Fransiscus Wilhelmus Dolmans (Tuinier te Rothem-Meerssen, brievenbesteller) en Anna Hubertina Defraipont (Winkelierster te Weert-Meerssen), geb. te Meerssen op 23-12-1886 (get. Lemeer en Mangez, akte 125), Kantoorbediende wnd Limmel-Meerssen, ovl. (63 jaar oud) te Maastricht op 12-11-1950.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Josephina Francisca Maria Johanna.

2. Franqois Nicolaas, geb. te Meerssen op 10-11-1915 (get. Mathieu Eijck en Nicolaas Lemmens, akte 199), ovl. (53 jaar oud) te Maastricht op 25-

   1-1969, relatie met Maria Roldolf.

3. Catharina Maria, geb. te Bunde circa 1924, ovl. (minder dan één jaar oud) te Bunde op 9-9-1924 akte 22.

 

 

Vg. Joseph Hubertus Cobben, zn. van Pieter Cobben (Landbouwer te Moorveld) en Johanna Maria Frissen (IVi) , geb. te Ulestraten op 29-9-1884 get. Geerlings en Last, ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 30-12-1951 overl. in ziekenhuis, relatie met Maria Hubertina Duisings.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Maria Josephina Philomena, volgt VIb.

 

Generatie VI

 

VIa. Maria Josephina (Fien) Janssen, dr. van Joseph Hubertus Janssen (Landbouwer, opzichter wnd Ulestraten) en Maria Philomina Ghijsen (Va), geb. te Ulestraten op 1-2-1901 (get. G.H.Ramackers en J.M.Kusters, akte 5), ovl. (88 jaar oud) te Meerssen op 8-3-1989, huize Beukeloord, begr. te Ulestraten op 11-3-1989, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Ulestraten op 30-5-1929 met Franciscus Hubertus Cortenraad, zn. van Pieter Hubertus Cortenraad (Fabr.arb. wnd Meerssen, Bunde.) en Maria Ida Martens (Meid te Weert-Meerssen), geb. te Meerssen op 29-7-1894 (get. Puts en Canna, akte 101), Mijnwerker, ovl. (84 jaar oud) te Sittard op 12-1-1979, begr. te Ulestraten op 16-1-1979.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. J.F.H (Jean), volgt VII.

2. Ria, relatie met Jan Bruls.

 

 

VIb. Maria Josephina Philomena Cobben, dr. van Joseph Hubertus Cobben (Vg) en Maria Hubertina Duisings, tr.  met Johannes Gerardus Maria Hubertina Stassen, zn. van Jan Hubert Stassen en Leonie Maria Stassen, geb. te Beek.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Ceriel.

 

Generatie VII

 

VII. J.F.H (Jean) Cortenraad, zn. van Franciscus Hubertus Cortenraad (Mijnwerker ) en Maria Josephina (Fien) Janssen (VIa), wnd Nieuwstad, relatie met Annie Daemen.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Myriam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11042012