naar index                                                                                Genealogie Cruts

 

Data na 1917 zijn niet vermeld bij evt.

levende personen.

 

Update 27.03.2010

 

Parenteel van Jean Pierre Creuts.

 

Generatie I

 

I. Jean Pierre Creuts, relatie met Jeanne Marie Jongen.

 

Uit deze relatie een zoon:

1. Gerardus Cruts, ged. te Valkenburg aan de Geul op 22-10-1772, ovl. (ca. 55 jaar oud) te Meerssen op 20-9-1828, volgt II.

 

Generatie II

 

II. Gerardus Cruts, zn. van Jean Pierre Creuts (I) en Jeanne Marie Jongen, ged. te Valkenburg aan de Geul op 22-10-1772, Dagloner, ovl. (ca. 55 jaar oud) te Meerssen op 20-9-1828 akte 75, tr. (resp. ca. 27 en ca. 24 jaar oud) te Meerssen op 10-4-1800 (get. H.Daamen, L.Distourdes, E.G. Severus en M.Pluijs) met Maria Agnes Pluijs, dr. van Tilmanus Pluijs en Maria Elisabeth Severens, ged. te Meerssen op 26-11-1775, Dagloonster.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Pieter, geb. te Rijckholt op 2-1-1801, ovl. (69 jaar oud) te Meerssen op 28-8-1870, volgt IIIa.

2. Anna Maria, geb. te Rothem-Meerssen op 6-2-1807, ovl. (61 jaar oud) te Meerssen op 23-3-1868, volgt IIIb.

3. Johannes, geb. te Meerssen op 9-6-1810, volgt IIIc.

4. Mathieu, geb. te Meerssen op 8-4-1813, volgt IIId.

5. Gertruid, geb. te Meerssen op 10-2-1817 (get. A.Hermans en N.Durant).

 

Generatie III

 

IIIa. Pieter Cruts, zn. van Gerardus Cruts (II) (Dagloner) en Maria Agnes Pluijs (Dagloonster), geb. te Rijckholt op 2-1-1801, Dagloner, Prov. kantonnier, ovl. (69 jaar oud) te Meerssen op 28-8-1870, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (1) te Meerssen op 25-4-1829 (get. P.Scheepers, W.Rookx, A.Delarue en A.Hermans) met Maria Gertruid Roumans, dr. van Gillis Roumans (Dagloner te Schimmert) en Maria Agnes Hautvast, geb. te Schimmert op 2-10-1805, ovl. (ca. 51 jaar oud) te Rothem-Meerssen in 1857.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Gilis, geb. te Meerssen op 11-11-1831 (get. Maenen en Hermans, akte 98), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op 17-1-1832.

2. Elisabeth, geb. te Rothem-Meerssen op 30-3-1836, ovl. (85 jaar oud) te Maastricht op 28-11-1921, volgt IVa.

3. Johanna Maria, geb. te Meerssen op 24-2-1839, ovl. (66 jaar oud) te Meerssen op 1-12-1905, volgt IVb.

4. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 13-6-1841 (get. Beaumont en Lemeer, akte 71).

5. Lambertus, geb. te Meerssen op 26-7-1843 (get. Hendriks en Lemeer, akte 35), ovl. (11 dagen oud) te Meerssen op 6-8-1843 akte

    31.

6. Lambertus, geb. te Meerssen op 26-7-1843, ovl. (39 jaar oud) te Meerssen op 28-4-1883, volgt IVc.

 

 

Pieter Cruts, tr. (resp. 61 en 28 jaar oud) (2) te Meerssen op 27-11-1862 (get. 3x Widdershoven en Hendriks) met Anna Catharina (Maria Christina) Habets, dr. van Anthoon Habets (Dagloner te Berg en Terblijt) en Maria Catharina Dejong, geb. te Berg en Terblijt op 29-9-1834, ovl. (71 jaar oud) te Meerssen op 6-10-1905 akte 98.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Anna Maria, geb. te Meerssen op 27-8-1863 (get. Bielders en Wijnands, akte 65).

2. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 16-6-1866, ovl. (75 jaar oud) op 15-8-1941, volgt IVd.

3. Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 20-3-1869, volgt IVe.

 

 

IIIb. Anna Maria Cruts, dr. van Gerardus Cruts (II) (Dagloner) en Maria Agnes Pluijs (Dagloonster), geb. te Rothem-Meerssen op 6-2-1807 (get. M.Pluys en J.Mommers), ovl. (61 jaar oud) te Meerssen op 23-3-1868 akte 11, tr. (resp. 87 en 88 jaar oud) te Wittem op 2-9-1894 W.Rookx, J. van Kan, A.Delarue en A.Hermans met Martinus Heijnens, zn. van Pieter Heijnis (metselaar) en Elisabeth Roumans, geb. te Schimmert op 17-2-1806, Dagloner wnd Meerssen, ovl. (56 jaar oud) te Meerssen op 10-5-1862 akte 41.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. N.N. Cruts, geb. te Meerssen op 21-10-1828 (get. Maenen, en Agnes Pluys wed. van Grardus Cruts) (doodgeb.).

2. Maria Agnes, geb. te Meerssen op 4-10-1829 (get. Maenen en Rookx, akte 88), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op 22-12-1829

    (get. Maenen en Rookx, thv wed. Gradus Cruts, akte 124).

3. Johannes, geb. te Meerssen op 4-9-1831 (get. Maenen en Hermans, akte 75), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op 8-11-1831

    akte 92.

4. Johanna Heijnis (Heijnens), geb. te Meerssen op 23-6-1833, volgt IVf .

5. Maria Catharina Heinens, geb. te Meerssen op 5-3-1836, ovl. (53 jaar oud) te Meerssen op 26-12-1889, volgt IVg.

6. N.n., geb. te Meerssen op 13-1-1839 (get. Willems en Volders, akte 9) (doodgeb.).

7. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 23-2-1840, volgt IVh.

8. Maria Agnes, geb. te Meerssen op 4-9-1844 (get. Hendriks en Beaumont, akte 52), ovl. (12 dagen oud) te Meerssen op 16-9-1844

    akte 34.

9. Elisabeth, geb. en ovl. te Meerssen op 9-7-1845 (get. Lemeer en Huijdts, akte 24), ovl. akte 24.

 

 

IIIc. Johannes Cruts, zn. van Gerardus Cruts (II) (Dagloner) en Maria Agnes Pluijs (Dagloonster), geb. te Meerssen op 9-6-1810 (get. S.Soesman en N.Habets), Dagloner wnd te Rothem-Meerssen, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Meerssen op 11-6-1835 (get. Kughen, P.Vaessen, W. van Aubel en W.Lemeer) met Anna Elisabeth Schreurs, dr. van Joseph Schreurs (Dagloner te Meerssen) en Aldegonda Beusmans, geb. op 13-6-1811, Meid.

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Anna Maria (Agnes), geb. te Meerssen op 27-8-1836, ovl. (32 jaar oud) te Meerssen op 17-8-1869, volgt IVi.

2. Anna Barbara, geb. te Meerssen op 30-11-1838 (get. Willems en Volders, 107), ovl. (86 jaar oud) te Maastricht op 10-3-1925 om

   20.00 uur, akte 153, btv Abstraat, relatie met Petrus Reijneders, ovl. voor 10-3-1925.

3. Ludovicus, geb. te Meerssen op 15-8-1841 (get. Beaumont en Lemeer, akte 92).

4. Mathijs, geb. te Meerssen op 22-4-1844 (get. Lemeer en Delarue, akte 26), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 18-6-1845 akte 21.

5. Martinus Hubertus, geb. te Meerssen op 2-2-1848 (get. Milders en Slangen, akte 4).

6. Maria Gertruidis, geb. te Rothem-Meerssen op 21-1-1851, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 15-6-1881, volgt IVj.

7. Catharina Hubertina, geb. te Meerssen op 28-4-1853 (get. Lemeer en Tripels, akte 26), ovl. (2 jaar oud) te Meerssen op 18-10

    1855 akte 52.

 

 

IIId. Mathieu Cruts, zn. van Gerardus Cruts (II) (Dagloner) en Maria Agnes Pluijs (Dagloonster), geb. te Meerssen op 8-4-1813 (get. S.Soesman en A.Hermans), tr. met Maria Pauli ook Maria Pouli.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. N.N., geb. te Meerssen op 20-6-1838 (get. Volders en Hone, akte 62) (doodgeb.).

2. Johannes Franciscus, geb. te Meerssen op 14-4-1840 (get. Lemeer en Volders, akte 21), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 30-4-1841

    akte 51.

3. Margaretha, geb. te Meerssen op 23-11-1841 (get. Braumont en Lemeer, akte 139), ovl. (14 jaar oud) te Meerssen op 2-7-1856

    akte 27.

 

Generatie IV

 

IVa. Elisabeth Cruts, dr. van Pieter Cruts (IIIa) (Dagloner, Prov. kantonnier) en Maria Gertruid Roumans, geb. te Rothem-Meerssen op 30-3-1836 (get. Ploum en Vandewijer, akte 33), N.N. wnd Maastricht Markt 46, ovl. (85 jaar oud) te Maastricht op 28-11-1921 om 16 uur, folio 178, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Meerssen op 13-6-1860 (get. 2x Widdershoven, Aarts en Hendriks) met Leonard Huijgen, zn. van Jan Pieter Huijgen (Dagloner, herbergier, kopman in hooi wnd Rothem-Meerssen) en Cicilia Engelen, geb. te Meerssen op 16-7-1829 (get. Delarue en Maenen, akte 62), Dagloner wnd Maastricht St.Antoniusstraat 33, ovl. (77 jaar oud) te Maastricht op 26-4-1907 folio 69.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 1-2-1861 (get. Lories en Hendriks, akte 7).

2. Mathijs, geb. te Meerssen op 23-11-1862 (get. Hanssen en Hendriks, akte 85).

3. Johannes Hubertus, geb. te Bunde op 10-1-1865 (get. Vranken en Keulen, akte 1).

4. Elizabeth, geb. te Bunde op 17-12-1866 (get. Vranken en Keulen, akte 27), ovl. (4 maanden oud) te Bunde op 23-4-1867 akte 9.

5. Maria Margaretha, geb. te Bunde op 8-3-1868 (get. Willems en Ummels, akte 7).

6. Marie, geb. te Meerssen op 11-4-1871 (get. 2x Canna, akte 42).

7. Johannes, geb. te Meerssen op 23-1-1874 (get. 2x Mangez, akte 10).

8. Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 2-2-1877 (get. Lemeer en Mangez, akte 8).

 

 

IVb. Johanna Maria Cruts, dr. van Pieter Cruts (IIIa) (Dagloner, Prov. kantonnier) en Maria Gertruid Roumans, geb. te Meerssen op 24-2-1839, ovl. (66 jaar oud) te Meerssen op 1-12-1905 akte 113, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Meerssen op 14-4-1860 (get. Vrancken, Beaumont, Hendriks en Widdershoven) met Johannes Hendrikus Beenkens, zn. van Lambert Mathieu Beenkens (Dagloner) en Maria Anna Moermans, geb. te Meerssen op 8-9-1836 (get. Ploum en Vandewijer, akte 90), Leidekker wnd Rothem-Meerssen, Kookstraat, ovl. (43 jaar oud) te Meerssen op 1-1-1880.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Maria Agnes, geb. te Meerssen op 25-3-1861 (get. Koolen en Hendriks, akte 27), ovl. (3 maanden oud) te Meerssen op 28-6-1861.

2. Lambertus, geb. te Meerssen op 17-4-1862 (get. Hendriks en Muurmans, akte 28), ovl. (29 jaar oud) te Meerssen op 22-9-1891.

3. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 28-4-1864, ovl. (hoogstens 76 jaar oud) voor 1941, volgt Va.

4. Leonardus, geb. te Meerssen op 27-6-1866 (get. Flendrig en Gulikers, akte 55), ovl. (4 jaar oud) te Meerssen op 23-7-1870.

5. Maria Anna, geb. te Meerssen op 24-10-1868 (get. Moors en Jongen, akte 90), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 1-8-1870.

6. Johannes Ludovicus, geb. te Meerssen op 23-2-1871 (get. Jongen en Lemeer, akte 19), ovl. (20 jaar oud) te Meerssen op 6-4-1891.

7. Julius Christiaan, geb. te Meerssen op 11-4-1873 (get. Jongen en Konings, akte 41), ovl. (5 jaar oud) te Meerssen op 8-3-1879.

8. Johannes Hubertus Stephanus, geb. te Meerssen op 21-6-1876, volgt Vb.

9. Maria Elisabeth, geb. te Meerssen op 11-12-1878 (get. Jongen en Cobben, akte 99), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 24-5-1880.

 

 

IVc. Lambertus Cruts, zn. van Pieter Cruts (IIIa) (Dagloner, Prov. kantonnier) en Maria Gertruid Roumans, geb. te Meerssen op 26-7-1843, Dagloner wnd Rothem-Meerssen, ovl. (39 jaar oud) te Meerssen op 28-4-1883 akte 22, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Meerssen op 8-4-1875 (get. Tummers, Gerards, Dederen en Verweij) met Maria Hubertina Aarts, dr. van Jan Mathijs Aarts (Koopman wnd te Rothem-Meerssen) en Maria Elisabeth Hubertina Duijsings, geb. te Hulsberg op 7-4-1849.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Franciscus Hubertus, geb. te Meerssen op 5-1-1876, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 8-2-1929, volgt Vc.

2. Lambertus, geb. te Meerssen op 29-3-1879, volgt Vd.

3. Johanna Maria, geb. te Meerssen op 15-8-1880 (get. Soesman en Lemeer, akte 72), tr. (resp. ca. 22 en ca. 23 jaar oud) te Meerssen

    in 1903 (get. Honee, Bauwens, Manger en Lemeer, akte 11) met Hubertus Mulkens, zn. van Pieter (Willem) Mulkens (Dagloner

    wnd Rothem-Meerssen) en Maria Quax, geb. te Meerssen op 21-1-1879, ovl. (72 jaar oud) op 13-9-1951, begr. te Rothem-

    Meerssen.

4. Hendrikus Hubertus, geb. te Meerssen op 21-8-1882 akte 77, ovl. (8 jaar oud) te Meerssen op 30-12-1890 akte 84.

 

IVd. Pieter Hubertus Cruts, zn. van Pieter Cruts (IIIa) (Dagloner, Prov. kantonnier) en Anna Catharina (Maria Christina) Habets, geb. te Meerssen op 16-6-1866 (get. Mulkens en Hendriks, akte 51), Fabr. arb, dagloner wnd Weert-Meerssen, ovl. (75 jaar oud) op 15-8-1941, begr. te Rothem-Meerssen, tr. (resp. 26 en ca. 27 jaar oud) te Meerssen op 4-7-1892 met Josephina Carolina Dacier, dr. van Joseph Dacier (Machnist wnd Weert-Meerssen) en Josephina Henrot (Harcauw-Hareaux), geb. te Rölsdorf Dl. [Duitsland] in 1865, ovl. (ca. 83 jaar oud) in 1948, begr. te Rothem-Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Anna Catharina, geb. te Meerssen op 6-7-1892 (get. Lemeer en Mesters, akte 75), Fabr. arb, tr. (resp. 21 en ca. 23 jaar oud) te

      Meerssen op 8-11-1913 (get. Welters en Kusters, akte 35) met Hubertus Michael Mullers, zn. van Joannes Hubertus Mullers

     (Dagloner, wnd Meerssen) en Maria Catharina Stevens, geb. te Amby circa 1890, Mijnwerker wnd Meerssen.

  2. Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 7-9-1893, ovl. (86 jaar oud) te Bunde op 13-11-1979, volgt Ve.

  3. Anna Maria Josephina, geb. te Meerssen op 29-11-1894 (get. Bosch en Moonen, akte 151), ovl. (90 jaar oud) te Meerssen op

      31-1-1985 akte 8, begr. te Rothem-Meerssen op 4-2-1985, relatie met Hubertus Nicolaas Wintgens, zn. van Johan Lambertus

      Joseph Wintgens (Dagloner te Rothem-Meerssen) en Josephina Janssen (Zb. wnd Rothem-Meerssen), geb. te Meerssen in 6-1891,

      Mijnwerker,  ovl. (70 jaar oud) op 22-1-1962, begr. te Rothem-Meerssen.

  4. Henri, geb. te Heer circa 1898, volgt Vf.

  5. Hubertina, geb. te Meerssen op 6-2-1899 (get. Vaessen en Manger, akte 16).

  6. Hubertus Joseph (Sjo), geb. te Rothem-Meerssen op 10-5-1900 (get. vr.vr. Jacobs, Lemeer en Honee, akte 72), ovl. (84 jaar oud)

      te Maastricht op 24-1-1985, begr. te Rothem-Meerssen op 29-1-1985.

  7. Rosa, geb. te Meerssen op 4-5-1901, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 24-4-1979, volgt Vg.

  8. Jules, geb. te Meerssen op 14-8-1902 (get. Guillaume Honee en Hubertus Cruts, akte 143), ovl. (3 maanden oud) te Meerssen op

      5-12-1902 akte 113.

  9. Pieter, geb. te Meerssen op 30-3-1904 (get. Mathieu Duijzings en Mechiel Delbouille, akte 64), ovl. (5 maanden oud) te

      Meerssen op 25-9-1904 akte 90.

10. N.N., geb. te Meerssen op 28-9-1905 (doodgeb.).

 

 

IVe. Johannes Hubertus Cruts, zn. van Pieter Cruts (IIIa) (Dagloner, Prov. kantonnier) en Anna Catharina (Maria Christina) Habets, geb. te Meerssen op

      20-3-1869 (get. Hermans en Ruiters, akte 19), Fabr. arb, relatie met Maria Rosa Kubben.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. N.N., geb. te Meerssen op 16-4-1897 akte 24 (doodgeb.).

2. Maria Catharina, geb. te Meerssen op 10-2-1900 (get. 2x Lemeer, akte 23).

3. Pieter Johannes, geb. te Meerssen op 1-7-1901 (get. Pieter Meijers 32jr. en Eduard Van Genechten 48jr), ovl. (83 jaar oud) te

   Maastricht op 24-1-1985.

 

 

IVf. Johanna Heijnis (Heijnens), dr. van Martinus Heijnens (Dagloner wnd Meerssen) en Anna Maria Cruts (IIIb), geb. te Meerssen op 23-6-1833 (get. Ploum en Boots, akte 62), Dagloner, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (1) te Meerssen op 12-11-1853 (get. Beaumont 2x, Hendriks en Huijdts) met Jan Bisschops, zn. van Herman Joseph Bisschops en Maria Helena Pirongs (wnd Houthem), geb. te Houthem op 11-11-1830, metselaar, ovl. (23 jaar oud) te Houthem op 8-8-1854.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Magdalena, geb. te Meerssen op 8-8-1854 (get. Wouters heelmeester, Duckers en Beaumont, akte 43), ovl. (één dag oud) te

    Meerssen op 9-8-1854.

 

 

Johanna Heijnis (Heijnens), tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (2) te Meerssen op 25-4-1857 met Pieter Vaessen, zn. van Pierre Vaessen (Dagloner te Meerssen) en Anne Marie Linden Van der, geb. te Meerssen op 31-5-1831, Dagloner, baanwachter wnd Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Catharina, geb. te Meerssen op 19-11-1860, Dagloonster te Meerssen, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Meerssen op 6-7-1885 (get.

    Mesters, 3x Mangez) met Johannes Theodorus Lemeer, zn. van Mathijs Lemeer (Werkman, leerlooier wnd Gansbaan) en Maria

    Mechtildis Heijnen, geb. te Meerssen op 9-3-1860 (get. Leenders en Beaumont, akte 11), Dagloner, ovl. (45 jaar oud) te Maastricht

    op 5-2-1906 (get. folio 19, BS Meerssen zoon Mathieu Lemeer, akte 10). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

2. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen in 1863, tr. (resp. ca. 32 en 32 jaar oud) te Meerssen op 13-7-1895 (get. Gulikers, Manger,

    Lemeer en Honee) met Johannes Hubertus Duijkers, zn. van Petrus Hubertus Duijkers (Metselaar wnd Meerssen Vauwerstraat) en

    Maria Gulikers (Booschaploopster te Meerssen), geb. te Meerssen op 22-6-1863, metselaar, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 21-2-

    1914. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

3. Maria Magelena, geb. te Meerssen op 4-8-1865, tr. (hoogstens 48 jaar oud) (1) voor 29-5-1914 met Andries Stassen, ovl. voor

    29-5-1914, tr. (resp. 48 en ca. 41 jaar oud) (2) te Meerssen op 30-5-1914 (get. J.Vaessens en J.Kusters, akte 23) met Hubertus

    Leonardus Magermans, zn. van Willem Magermans (Dagloner) en Anna Maria Brouwers (Zb. wnd Meerssen (1908), geb. te

    Meerssen circa 1873, Leiendekker.

4. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 18-1-1873, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Meerssen op 22-10-1902 (get. de Clerck, Sijben,

    L.Creuwels en G.Honee, akte 37) met Wilhelmina Creuwels, dr. van Pieter Hubertus Creuwels (Landbouwer, schimmert en Raar

    Meerssen) en Joanna Elisabeth Hermans, geb. te Meerssen op 3-4-1877 (get. Dolmans en Honee, akte 21).

 

 

IVg. Maria Catharina Heinens, dr. van Martinus Heijnens (Dagloner wnd Meerssen) en Anna Maria Cruts (IIIb), geb. te Meerssen op 5-3-1836 (get. Ploum en Vandewijer, akte 20), ovl. (53 jaar oud) te Meerssen op 26-12-1889 akte 61, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Meerssen op 11-1-1862 (get. Hendriks, Widdershoven en Mesters) met Hendrik Hubertus Puts, zn. van Hendrik Puts (Dagloner te Limmel-Meerssen) en Maria Catharina Paulussen, geb. te Meerssen op 1-6-1837, Dagloner.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Anna Maria, geb. te Meerssen op 6-8-1862, volgt Vh.

2. Hubertina Margaretha, geb. te Meerssen in 6-1872, volgt Vi.

 

 

IVh. Maria Gertrudis Heijnens, dr. van Martinus Heijnens (Dagloner wnd Meerssen) en Anna Maria Cruts (IIIb), geb. te Meerssen op 23-2-1840 (get. Lemeer en Volders, akte 13), tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Meerssen op 10-1-1865 (get. 3x Widdershoven en Delarue) met Pieter Mommers, zn. van Antoon (Antoin) Mommers (Dagloner, smid, kooppman in hoornvee) en Anna Maria Gelissen, geb. te Limmel-Meerssen op 16-8-1837, Dagloner, ovl. (85 jaar oud) te Maastricht op 6-11-1922.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Maria, geb. te Limmel-Meerssen in 1865, Dagloonster, tr. (resp. ca. 22 en 24 jaar oud) te Meerssen op 30-7-1887 (get. 2x

    Mangez, Coppee en Schouteten) met Johannes Hubertus Ramakers, zn. van Joannes Ramakers en Anna Elisabeth Mommers, geb.

    te Meerssen op 6-1-1863, Dagloner.

2. Pieter, geb. te Meerssen op 21-10-1866, ovl. (7 weken oud) te Meerssen op 15-12-1866.

3. Johanna, geb. te Limmel-Meerssen op 25-1-1868, ovl. (30 jaar oud) te Maastricht op 17-12-1898, volgt Vj.

4. Maria Catharina, geb. te Limmel-Meerssen op 31-3-1870, volgt Vk.

5. Johanna Hubertina, geb. te Limmel-Meerssen op 30-11-1872, volgt Vl.

6. Anna Hubertina, geb. te Limmel-Meerssen op 4-8-1875, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Meerssen op 6-11-1897 (get. 2x Mesters,

    Manger en Honee) met Johannes Hubertus Zeegers, zn. van Johannes Tomas Zeegers (Dagl. te Limmel-Meerssen) en Maria Hoofs,

    geb. te Meerssen in 9-1876, Dagloner.

7. Wilhelmus Hubertus, geb. te Limmel-Meerssen in 1878, ovl. (ca. 1 jaar oud) te Meerssen op 15-10-1879.

8. Maria Philomena, geb. te Limmel-Meerssen op 26-11-1880, volgt Vm.

9. Johannes Hubertus, geb. te Limmel-Meerssen op 29-7-1885.

 

 

IVi. Anna Maria (Agnes) Cruts, dr. van Johannes Cruts (IIIc) (Dagloner wnd te Rothem-Meerssen) en Anna Elisabeth Schreurs (Meid), geb. te Meerssen op 27-8-1836 (get. Ploum en Vandewijer, akte 65), Dagloonster, ovl. (32 jaar oud) te Meerssen op 17-8-1869 akte 51, relatie(1) met N.n.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Hubertina Elisabeth Cruts, geb. te Meerssen op 23-11-1860 (get. Johannes Cruts dagloner grvd, Beenkens en Lahaije, akte 60),

   ovl. (11 dagen oud) te Meerssen op 4-12-1860 akte 43.

 

 

Anna Maria (Agnes) Cruts, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (2) te Meerssen op 7-8-1861 (get. Widdershoven, Scheepers, Hendriks en Lemmelij) met Jan Jacob Beckers, zn. van Nicolaus Beckers (Gepensioneerd soldaat wnd Rothem, Meerssen Kookstraat) en Maria Anna Henssen (Meid te Meerssen), geb. te Beek op 20-4-1838, Dagloner, vrachtrijder wnd Rothem-Meerssen, ovl. (67 jaar oud) te Rothem-Meerssen op 27-5-1905 akte 38, (Jan Jacob tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) (2) te Meerssen op 22-10-1870 (get. Wijckmans, Cortenraad, Langhoor en Lemmens) met Anna Thecla Laumen, dr. van Jan Caspar Laumen en Anna Gertruid Frins.).

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 13-3-1862 (get. Mulkens en Bielders, akte 18), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 25-8-1863.

2. Laurins Hubert, geb. te Meerssen op 3-5-1863 (get. Schoorens en Schouders, akte 31), ovl. (19 jaar oud) te Meerssen op 20-10-

    1882.

3. Maria Catharina, geb. te Meerssen op 21-12-1864 (get. Wijckmans en Hendriks, akte 69).

4. Nicolaas, geb. te Meerssen op 17-8-1866 (get. Wings en Hendriks, akte 67), ovl. (9 maanden oud) te Meerssen op 16-6-1867.

5. Gertruid, geb. te Meerssen op 17-6-1868 (get. Hendriks en Claessens, akte 47), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op 3-9-1868.

6. Gertruid, geb. te Meerssen op 19-7-1869 (get. Brune en Hendriks, akte 41), ovl. te Meerssen op 18-3-1870.

 

 

Jan Jacob Beckers, zn. van Nicolaus Beckers (Gepensioneerd soldaat wnd Rothem, Meerssen Kookstraat) en Maria Anna Henssen (Meid te Meerssen), tr. (2) met Anna Thecla Laumen, dr. van Jan Caspar Laumen en Anna Gertruid Frins, geb. te Ubach over Worms op 22-9-1833, ovl. (69 jaar oud) te Meerssen op 6-4-1903.

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Nicolaas, geb. te Meerssen op 10-8-1871 (get. Cortenraad en Hermans, akte 76).

2. Johannes Caspar, geb. te Meerssen op 8-5-1873 (get. Schenk en Ubachs, akte 48), ovl. (10 dagen oud) te Meerssen op 18-5-1873.

3. Caspard, geb. te Meerssen op 22-4-1875, Dagloner, fabr.arb, mijnwerker wnd Rothem,Meerssen Gansbaan, ovl. (hoogstens 46 jaar

    oud) voor 1922, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Meerssen op 29-4-1899 (get. Slangen, Gulikers, Limpens en Manger) met Maria

    Catharina Peusmans, dr. van Jan Peusmans en Maria Margaretha Vossen, geb. te Meerssen op 6-7-1877. Uit dit huwelijk 12

    kinderen.

 

 

IVj. Maria Gertruidis Cruts, dr. van Johannes Cruts (IIIc) (Dagloner wnd te Rothem-Meerssen) en Anna Elisabeth Schreurs (Meid), geb. te Rothem-Meerssen op 21-1-1851 (get. Kooken en Hendriks, akte 3), Dagloonster, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) waarschijnlijk te Visé/Meerssen voor 15-6-1881, tr. (beiden 24 jaar oud) te Meerssen op 6-4-1875 (get. Pluijmaekers, Mullenders, Willigers en Mesters) met Willem Flendrig, zn. van Hubertus Lambertus Flendrig (Schoenmaker) en Anna Megtilde Lecoeur (Naaister), geb. te Meerssen op 19-3-1851 (get. Bovens en Beaumont, akte 16), Dagloner, leidekker wnd Maastricht Tongersestraat 72, ovl. (65 jaar oud) te Maastricht op 18-9-1916, (Willem tr.(2) met Anna Helena Langer.).

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Elisabeth, geb. te Meerssen op 23-5-1875 (get. Smeets en Mommers, akte 46).

2. Johannes, geb. te Meerssen op 2-10-1876 (get. Beckers en Lemeer, akte 103).

3. Antoine Josephina, geb. te Visé [België] op 5-6-1881, ovl. (10 dagen oud) te Meerssen op 15-6-1881 akte 28.

 

Generatie V

 

Va. Maria Gertrudis Beenkens, dr. van Johannes Hendrikus Beenkens (Leidekker wnd Rothem-Meerssen, Kookstraat) en Johanna Maria Cruts (IVb), geb. te Meerssen op 28-4-1864 (get. Peusmans en Gulikers, akte 23), ovl. (hoogstens 76 jaar oud) voor 1941, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Meerssen op 11-6-1887 (get. Muurmans, Duijckers, Lemeer en Schouteten) met Johannes Mathijs Lahaije, zn. van Lodewijk (Louis) Lahaije (Dagloner) en Maria Catharina Pelzer (Dagloonster te Meerssen), geb. te Meerssen op 2-9-1857 (get. Lahaije, Hanssen en Boosten, akte 8), Dagloner, metselaar, ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 18-9-1941.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Johannes Lambertus, geb. te Meerssen op 10-5-1888 akte 52, ovl. (9 maanden oud) te Meerssen op 10-2-1889.

  2. Johanna Maria, geb. te Meerssen op 10-5-1888 akte 53, ovl. (8 jaar oud) te Meerssen op 27-10-1896.

  3. Hubertina, geb. te Meerssen op 23-6-1890 (get. Lemeer en Stijns, akte 65), tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Meerssen op 8-6-1912

      met Hubert Mathieu Mullenders, zn. van Pieter Mullenders (Metselaar) en Gertrudis Franssen (Winkelierster wnd Meerssen), geb.

      te Meerssen op 17-2-1890, Mijnwerker.

  4. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 1-8-1892 (get. America en lemeer, akte 80).

  5. Joseph Hubertus, geb. te Meerssen op 26-12-1894 (get. 2x Mesters, akte 164), ovl. (2 jaar oud) te Meerssen op 11-3-1897.

  6. Louisa Petronella, geb. te Meerssen op 3-3-1897 (get. Mesters en Lemeer, akte 30), tr. (resp. 21 en ca. 23 jaar oud) te

      Meerssen op 1-3-1919 met Vitalis Bernardus Kuijper de, zn. van Edmond Kuijper de (Fabr. arb, mijnwerker wnd Houthem) en

      Maria Melanie Rode, geb. te Eijgelshoven circa 1896, Mijnwerker wnd Houthem.

  7. Hubertus, geb. te Meerssen op 2-6-1899, ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 21-7-1983, volgt VIa.

  8. Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 5-9-1900 (get. Janssen en Ramaekers, akte 139), Metselaar, ovl. (40 jaar oud) te Heerlen

      op 25-2-1941, tr. (resp. 22 en ca. 20 jaar oud) (1) te Meerssen op 4-8-1923 met Hubertina Maria Tijbosch, dr. van Gerardus

      Jacobus Tijbosch (Stoker machinist wnd Meerssen) en Maria Gertrudis Budi, geb. te Maastricht circa 1903, tr. (resp. 25 en ca. 28

      jaar oud) (2) te Meerssen op 3-4-1926 met Johanna Helena Winten, dr. van Cornelis Winten en Helena Maria  Geraets, geb. te

      Meerssen circa 1898.

  9. Victorine, geb. te Meerssen op 7-5-1903 (get. Aug. Vrancken en Aloijsius Bartels, akte 91).

10. Lambertus, geb. te Meerssen op 2-12-1905 (get. Johannes Hubertus Rokx en Jozef Kusters, akte 230).

 

 

Vb. Johannes Hubertus Stephanus Beenkens, zn. van Johannes Hendrikus Beenkens (Leidekker wnd Rothem-Meerssen, Kookstraat) en Johanna Maria Cruts (IVb), geb. te Meerssen op 21-6-1876 (get. Mesters en Jongen, akte 71), Leidekker, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Meerssen op 20-7-1901 (get. P.Lemeer, G.HonÚe, J.Lahaije en J.Lemeer, akte 25) met Maria Hubertina Kockelkoren, dr. van Joannes Wilhelmus Kockelkoren (Dagloner wnd Limmel-Meerssen) en Maria Elisabeth Senden, geb. te Amby op 13-1-1881.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Joannes Wilhelmus Hubertus, geb. te Meerssen op 6-9-1902 (get. Lahaije en J.Kusters, akte 149).

2. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 9-2-1905 (get. J. de Mecker en J.Kusters, akte 27), tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Meerssen

    op 8-11-1930 met Hubert Servaas Aussems, zn. van Jacobus Servaas Aussems (Fabr. arb. wnd Bunde, Vliegestraat) en Maria Lucia

    Hubertina Bours (Meid te Maastricht), geb. te Bunde op 21-4-1906 (get. M.H. Lambrichs en M.H. Vranken b. wnd  Bunde, akte 14),

    Magazijnsknecht.

3. Matheus Johannes, geb. te Meerssen op 16-4-1907, ovl. (69 jaar oud) te Maastricht op 22-11-1976, volgt VIb.

4. Lambertus, geb. te Meerssen op 6-1-1909 (get. J.Kusters en M.Gulikers, akte 4).

5. Hubertus, geb. te Meerssen.

6. Jozef, geb. te Meerssen op 25-1-1914, ovl. (62 jaar oud) te Sittard op 21-1-1977, volgt VIc.

7. Guillaume, geb. te Meerssen op 5-6-1916, ovl. (74 jaar oud) te Meerssen op 8-10-1990 akte 68, begr. te Meerssen op 12-10-1990.

8. Louis, geb. te Meerssen op 27-2-1925, wnd Meerssen Weerterbroekpln 87, ovl. (64 jaar oud) te Meerssen op 10-2-1990 , begr. te

    Meerssen op 14-2-1990, relatie met Elisa Gertruda Utens.

 

 

Vc. Franciscus Hubertus Cruts, zn. van Lambertus Cruts (IVc) (Dagloner wnd Rothem-Meerssen) en Maria Hubertina Aarts, geb. te Meerssen op 5-1-1876 (get. Pluijmaekers en Geraerds, akte 2), Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 8-2-1929, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) te Meerssen op 9-11-1901 (get. H. Van Gerwen, P.Kreemers, L.Mesters en Honee, akte 31) met Maria Christina Vrancken, dr. van Hubertus Vrancken (Spoorwachter wnd Meerssen) en Maria Catharina Bindels, geb. te Meerssen op 24-12-1878, ovl. (ca. 47 jaar oud) circa 1926.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Pieter Hubertus, geb. te Rothem-Meerssen op 14-8-1902, ovl. (82 jaar oud) te Rothem-Meerssen op 14-10-1984, volgt VId.

2. Maria Dorina, geb. te Meerssen op 16-12-1904, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Meerssen op 8-2-1929 met Hendrikus Jozef

    Hoofs, zn. van Johannes Hendricus Hoofs (Chauffeur wnd Rothem-Meerssen) en Maria Therersia Hubertina Camp op den, geb. te

    Meerssen op 27-2-1905 (get. A.Extra en J.Kusters, akte 36), Slagersknecht, ovl. (82 jaar oud) te Maastricht op 14-2-1988 zhs, begr.

    te Rothem-Meerssen op 19-2-1988.

3. Leonardus, geb. te Meerssen op 6-4-1907 (get. Leon Cruts en Hubertus Mulkens, akte 54).

4. Anna Maria, geb. te Meerssen op 19-4-1910 (get. Ludovicus Bauwens, akte 78), ovl. (ca. 34 jaar oud) in 1945, begr. te Meerssen,

    relatie met Ant. Stijns.

5. Maria Elisabeth, geb. te Meerssen.

 

 

Franciscus Hubertus Cruts, tr. (resp. 50 en ca. 44 jaar oud) (2) te Meerssen op 22-5-1926 met Maria Ubachs, dr. van Andries Ubachs (Knecht te Cadier en Keer) en Maria Mechtildis Ummels (Meid te Meerssen), geb. te Schimmert circa 1882, (Maria relatie(1) met Jacques Pieters.).

 

Vd. Lambertus Cruts, zn. van Lambertus Cruts (IVc) (Dagloner wnd Rothem-Meerssen) en Maria Hubertina Aarts, geb. te Meerssen op 29-3-1879 (get. Smeets en Thoma, akte 33), Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Meerssen op 23-4-1904 (get. Kusters, Bauwens, Bemelmans en Mangez, akte 14) met Anna Maria Hubertina Conings, dr. van Pieter Hubertus Konings (Dagloner) en Anna Sibilla Göbbels (Dagloonster wnd Rothem), geb. te Meerssen op 17-8-1871, ovl. (ca. 80 jaar oud) te Meerssen in 1952.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 10-9-1904 (get. Hubertus Mulkens en Leo Conings, akte 168), tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te

    Meerssen op 5-11-1927 met Petrus Joannes Jacobus Last, zn. van Hubertus Joseph Last (Rijksveldwachter te Meerssen) en

    Hubertina Ummels, geb. te Itteren op 27-6-1902 akte 8, Bankwerker wnd Rothem-Meerssen Emmaweg 42, ovl. (84 jaar oud) te

    Meerssen op 13-1-1987, begr. te Rothem-Meerssen op 17-1-1987.

2. Maria Hubertina, geb. te Meerssen op 18-11-1905 (get. Hubertus Mulkens en Leo Conings, akte 221), ovl. (72 jaar oud) te

    Maastricht op 1-2-1978, relatie met J.P.J. Last.

3. Anna Maria, geb. te Meerssen op 12-1-1907, ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 15-6-1991, volgt VIe.

4. Johannes Franciscus, geb. te Meerssen op 22-4-1908, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 26-8-1981, volgt VIf.

5. Elisabeth Angelina, geb. te Meerssen op 21-3-1910, ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 6-12-1994, volgt VIg.

6. Johannes Hubertus, geb. te Meerssen.

7. Maria Christina, geb. te Meerssen op 19-6-1912, ovl. (61 jaar oud) te Meerssen op 1-5-1974, volgt VIh.

8. Anna Maria Cornelia, geb. te Meerssen op 28-12-1914 (get. Joseph Kusters en Jules America, akte 248), ovl. (74 jaar oud) te

   Meerssen op 8-8-1989, begr. te Rothem-Meerssen op 11-8-1989, relatie met Louis Lambert Edouard Simons, wnd Rothem-

   Meerssen.

 

 

Ve. Johannes Hubertus Cruts, zn. van Pieter Hubertus Cruts (IVd) (Fabr. arb, dagloner wnd Weert-Meerssen) en Josephina Carolina Dacier, geb. te Meerssen op 7-9-1893 (get. Niesten en Honee, akte 98), ovl. (86 jaar oud) te Bunde op 13-11-1979, begr. te Rothem-Meerssen op 16-11-1979, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Meerssen op 10-11-1917 met Anna Wilhelmina Meijer, dr. van Joannes Arnoldus Meijers (Dagloner wnd Rothem-Meerssen) en Maria Hubertina Caelen, geb. te Amby in 3-1895, ovl. (83 jaar oud) te Rothem-Meerssen op 15-11-1978, begr. te Rothem-Meerssen op 18-11-1978.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. J.G., relatie met H. Clermonts.

2. E.M..

3. M.E., relatie(1) met W. Stevens, tr.(2) met J. Bisscheroux.

4. G.J., relatie met J.B. Visschedijk.

5. G.F., relatie met M. Jacobs.

 

 

Vf. Henri Cruts, zn. van Pieter Hubertus Cruts (IVd) (Fabr. arb, dagloner wnd Weert-Meerssen) en Josephina Carolina Dacier, geb. te Heer circa 1898, Fabr. arb. wnd Meerssen, tr. (resp. ca. 25 en ca. 26 jaar oud) te Meerssen op 27-10-1923 met Isabella Marie Meijers, dr. van Joannes Arnoldus Meijers (Dagloner wnd Rothem-Meerssen) en Maria Hubertina Caelen, geb. te Amby circa 1897.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 31-8-1924, ovl. (59 jaar oud) te Meerssen op 10-12-1983 akte 74, relatie met Johanna Maria

    Konings.

 

 

Vg. Rosa Cruts, dr. van Pieter Hubertus Cruts (IVd) (Fabr. arb, dagloner wnd Weert-Meerssen) en Josephina Carolina Dacier, geb. te Meerssen op 4-5-1901 (get. Pieter Lemmens en Hubertus Cruts, akte 86), Fabr. arb, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 24-4-1979, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Meerssen op 22-11-1929 met Joannes Gerlachus Boreas, zn. van Petrus Josephus Boreas (Metselaar wnd Houthem-Valkenburg) en Josephina Massotte, geb. te Houthem op 18-9-1902, Mijnwerker, ovl. (76 jaar oud) te Meerssen op 24-4-1979, begr. te Rothem-Meerssen.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Gertrudis Maria Theresia, geb. te Meerssen op 27-2-1930, wnd Rothem-Meerssen, ovl. (58 jaar oud) te Meerssen op 15-9-1988,

    begr. te Rothem-Meerssen op 20-9-1988, tr. met Johannes Hubertus Smeets, ovl. voor 15-9-1988.

 

 

Vh. Anna Maria Puts, dr. van Hendrik Hubertus Puts (Dagloner) en Maria Catharina Heinens (IVg), geb. te Meerssen op 6-8-1862, tr. (resp. ca. 25 en ca. 36 jaar oud) te Meerssen in 1888 (get. Janssen, Bartholomeus, Lemmens 2x) met Francois Lambert Jozef Dacier, zn. van Joseph Dacier (Machnist wnd Weert-Meerssen) en Josephina Henrot (Harcauw-Hareaux), geb. te Dühren [Duitsland] op 16-2-1851, Arb. slotmaker.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1. Francois Joseph, geb. te Meerssen op 12-11-1886 (get. Mesters en Vaessens, akte 86), Fabr. arb, ovl. (85 jaar oud) te Meerssen

      op 24-6-1972, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) te Meerssen op 13-5-1916 met Maria Gertruda Smeets, dr. van Mechiel Joseph

      Smeets (Metselaar) en Marie Molin De, geb. te Meerssen op 13-12-1890, ovl. (62 jaar oud) te Meerssen op 15-9-1953, relatie(2)

      met Anna Maria Catharina Vreede De, geb. te Maastricht op 12-6-1903, ovl. (82 jaar oud) te Maastricht op 21-2-1986, begr. te

      Meerssen.

  2. Hendrikus Hubertus, geb. te Meerssen op 14-11-1890, ovl. (91 jaar oud) te Meerssen op 1-11-1982, volgt VIi.

  3. Maria Lena, geb. te Meerssen op 29-12-1891 (get. Mesters en Lemeer, akte 137), wnd Meerssen Humcoverstraat 50, ovl. (94

      jaar oud) te Meerssen op 25-10-1986, begr. te Meerssen op 29-10-1986, tr. (resp. 28 en ca. 19 jaar oud) te Meerssen op

      9-6-1920 met Jacobus Hubertus Schrijvers, zn. van Caspar Hubert Schrijvers en Paulina Delahaije, geb. te Meerssen circa 1901,

      Rijkstelegraafwerker.

  4. Pieter Hubertus, geb. te Meerssen op 14-3-1893, ovl. (76 jaar oud) te Maastricht op 13-2-1970, volgt VIj.

  5. Johannes Lambert Joseph, geb. te Meerssen op 20-9-1894 (get. Scheffers en Lemeer, akte 120), Telegraafwerker, ovl. (85 jaar

      oud) te Heerlen op 22-7-1980, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Meerssen op 26-8-1922 met Elisa Hubertina Hanssen, dr. van

      Leonardus Ludovicus Hanssen (Werkman) en Maria Elisabeth Last, geb. te Meerssen op 27-4-1898.

  6. Pierre Joseph, geb. te Meerssen op 15-4-1896, ovl. (81 jaar oud) te Maastricht op 27-1-1978, volgt VIk.

  7. Antoine Henri, geb. te Meerssen op 18-4-1898 (get. Scheffers en Volders, akte 54), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 17-10-1899

       akte 79.

  8. Pierre Joseph Jules, geb. te Meerssen op 27-3-1900 (get. vrvr. Jacobs, Quax en Claessens, akte 41).

  9. Marie Gertrude Louise, geb. te Meerssen op 11-7-1903 (get. Willem Evers en Henri Lemmens, akte 136), Dienstbode wnd 1986

      Hussenstraat 21, ovl. (82 jaar oud) te Meerssen op 11-4-1986, begr. te Neerbeek op 15-4-1986, tr. (resp. 20 en ca. 23 jaar oud)

      te Meerssen op 10-5-1924  met Bernardus Wilhelmus Dielissen, zn. van Pieter Dielissen (Meester zandvormer wnd Maastricht) en

     Anna Maria Stavast, geb. te Bergen op Zoom circa 1901, Monteur wnd Maastricht.

10. Marie Louise Hubertine, geb. te Meerssen op 19-10-1904 (get. Pieter Kreemers en Jozef Kusters, akte 205).

 

 

Vi. Hubertina Margaretha Puts, dr. van Hendrik Hubertus Puts (Dagloner) en Maria Catharina Heinens (IVg), geb. te Meerssen in 6-1872, tr. (resp. 27 en ca. 27 jaar oud) te Meerssen op 15-7-1899 (get. Mathieu Eijck omroeper 35 jr, Mesters, Bouwens en Ramakers) met Antonius Pieter Pasmans, zn. van Christiaan Pasmans (Landbouwer te Meerssen) en Elisabeth Muurmans, geb. te Margraten in 1872, Metselaar te Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Eugéne Christiaan Louis, geb. te Meerssen op 3-7-1901, ovl. (86 jaar oud) te Meerssen op 13-8-1987, begr. te Meerssen, tr. (resp.

    24 en 20 jaar oud) te Meerssen in 1-1926 met Anna Franssen, dr. van Mechiel Franssen (Dagloner, wnd Rothem-Meerssen -

    Seinwachter te Maastricht) en Helena Kleijnen, geb. te Meerssen op 30-3-1905 (get. Frederik Manger en Jozef Kusters, akte 54),

     ovl. (78 jaar oud) te Maastricht op 14-7-1983, begr. te Meerssen.

2. Hubertina Mathilde, geb. te Meerssen op 2-2-1903, ovl. (72 jaar oud) te Maastricht op 18-6-1975, volgt VIl.

 

 

Vj. Johanna Mommers, dr. van Pieter Mommers (Dagloner) en Maria Gertrudis Heijnens (IVh), geb. te Limmel-Meerssen op 25-1-1868, Dagloonster, ovl. (30 jaar oud) te Maastricht op 17-12-1898, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Meerssen op 22-6-1889 (get. Honee, Lemeer, Schouteten en Slenter) met Joannes Augustus Frederix, zn. van Joannes Frederix (Landbouwer te Elsloo) en Maria Jozefa Stelten, geb. te Elsloo op 28-8-1865, Bakkersknecht, (Joannes Augustus tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) (2) te Meerssen op 16-2-1901 (get. J.Pluijmaekers, Fr. Dolmans, G. Honee en L.Mesters, akte 7) met Maria Helena Koolen, dr. van Anthoon Koolen (Dagloner) en Maria Helena Bartels.).

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jan Hubert August, geb. te Geulle op 30-1-1893 (get. Roebroek en Kurvers).

 

 

Vk. Maria Catharina Mommers, dr. van Pieter Mommers (Dagloner) en Maria Gertrudis Heijnens (IVh), geb. te Limmel-Meerssen op 31-3-1870, Dagloonster, tr. (resp. 19 en 13 jaar oud) (1) te Meerssen op 22-6-1889 (get. Mangez, 2x Honee en Lemeer) met Hubertus Franssen, zn. van Carolus Wilhelmus Franssen (Geweermaker te Maastricht) en Maria Magdalena Bruijninck, geb. te Maastricht op 13-6-1876, Werkman te Maastricht wnd Limmel-Meerssen, ovl. (31 jaar oud) te Meerssen op 7-4-1908 (get. schoonvader Pieter Mommers 70jr, akte 31).

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Petrus, geb. te Meerssen op 17-8-1892 (get. Janssen en Ramakers, akte 85).

2. Maria Magdalena, geb. te Meerssen op 2-4-1894 (get. Manger en Honee, akte 48), ovl. (1 jaar oud) te Meerssen op 10-3-1896

    akte 9.

3. Wilhelmus Hubertus Charles, geb. te Meerssen op 25-9-1895 (get. Leentjens en Nieland, akte 137), Spoorbeambte wnd Limmel

    Meerssen, tr. (resp. 22 en ca. 18 jaar oud) te Eijsden op 10-11-1917 met Helena Schiepers, dr. van Jan Schiepers (Fabr. arb. wnd

    Eijsden) en Catharina Hessels, geb. te Visé [België] circa 1899, Dienstbode te Eijsden.

4. Simon, geb. te Meerssen op 7-12-1897 (get. Bouwens en Manger, akte 141).

5. Marie Melanie, geb. te Meerssen op 22-5-1900 (get. Lemeer en honee, akte 78).

6. Petrus Franciscus, geb. te Meerssen op 20-6-1902 (get. Guillaume Honee en Pieter Lemeer, akte 113), ovl. (11 maanden oud) te

    Meerssen op 13-6-1903 akte 35.

7. Elisa, geb. te Meerssen op 19-5-1905 (get. Jozef Kusters en Pieter Kreemers).

 

 

Maria Catharina Mommers, tr. (resp. 39 en 45 jaar oud) (2) te Meerssen op 4-9-1909 (get. C.Jennekens, Huijts, Van de Wal en Lemmens, akte 24) met Joannes Mathias Jennekens, zn. van Paulus Mathias Jennekens en Anna Christina Barbara Dolmans, geb. te Amby op 4-5-1864, Fabr. arb. wnd Amby, (Joannes Mathias tr. (hoogstens 43 jaar oud) (1) voor 1908 met Anna Maria Lemmens.).

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen.

 

 

Vl. Johanna Hubertina Mommers, dr. van Pieter Mommers (Dagloner) en Maria Gertrudis Heijnens (IVh), geb. te Limmel-Meerssen op 30-11-1872, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Meerssen op 31-12-1895 met Hubertus Franciscus Loontjens, zn. van Hubertus Joannes Loontjens en Anna Margaretha Wissem Van (Zb. wnd Limmel-Meerssen), geb. te Maastricht op 26-1-1873, Dagl. te Limmel-Meerssen, ovl. (ca. 40 jaar oud) in 1914.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Maria Margaretha, geb. te Meerssen op 18-11-1896 (get. van Geleen en Jacobs, akte 171), ovl. (7 maanden oud) te Meerssen op

    5-7-1897.

2. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 28-2-1898 (get. Mesters en Reijntjens, akte 32).

3. Henri, geb. te Meerssen op 17-10-1899 (get. Manger en Lemeer, akte 141).

4. Jozef, geb. te Meerssen op 2-2-1901 (get. Pieter Lemeer en Hubert Zeegers, akte 27).

5. Hubertina, geb. te Meerssen op 20-12-1902 (get. Hubertus Franssen en Hubertus Franken, akte 211), ovl. (2 jaar oud) te Meerssen

    op 14-2-1905.

6. Melanie, geb. te Meerssen op 10-3-1908 (get. Joseph Kusters en Mathieu Notten, akte 48).

 

 

Johanna Hubertina Mommers, tr. (resp. 41 en ca. 52 jaar oud) (2) te Meerssen op 31-10-1914 (get. Sporken en Ramakers, akte 43) met Florentius Antonius Schifferstein, zn. van Johannes Schifferstein en Helena Hubertina Zequers, geb. te Maastricht circa 1862, Aardewerker wnd Maastricht, (Florentius Antonius relatie(2) met Maria Musquatie.).

 

 

Vm. Maria Philomena Mommers, dr. van Pieter Mommers (Dagloner) en Maria Gertrudis Heijnens (IVh), geb. te Limmel-Meerssen op 26-11-1880, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Meerssen op 10-6-1905 (get. Siben, Kreemers, Lemmens en Kusters, akte 23) met Willem Hubert Luijten, zn. van Joseph Luijten (Dagloner te Limmel-Meerssen) en Maria Agnes Meijers, geb. te Beek op 3-7-1882, Arb. wnd Limmel-Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Maria Gertruda, geb. te Meerssen op 25-2-1906 (get. Hubert Mesters en Franciscus Loontjens, akte 35).

2. Maria Agnes, geb. te Meerssen op 20-9-1907 (get. Joseph Bemelmans en Joseph Kusters, akte 162), ovl. (2 maanden oud) te

    Meerssen op 24-11-1907 akte 112.

3. Maria, geb. te Meerssen op 4-9-1908 (get. Joseph Kusters en Mathieu Notten, akte 164).

4. Maria Elisabeth, geb. te Meerssen op 12-7-1910 (get. Genri Rouvroye en Joseph Luijten, akte 145).

5. Jan Willem Hubert, geb. te Meerssen op 20-9-1915 (get. Pieter Mathijs Luijten en Paulus Johannes Loffeld, akte 163), ovl. (68

    jaar oud) te Meerssen op 11-12-1983, tr. met Maria Rosalina Notten.

 

Generatie VI

 

VIa. Hubertus Lahaije, zn. van Johannes Mathijs Lahaije (Dagloner, metselaar) en Maria Gertrudis Beenkens (Va), geb. te Meerssen op 2-6-1899 (get. Vluggen en Jacobs, akte 67), ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 21-7-1983, begr. te Meerssen op 25-7-1983, relatie met Johanna Helena Winten, geb. te Meerssen op 14-3-1898, ovl. (78 jaar oud) te Maastricht op 28-2-1977, begr. te Meerssen op 4-3-1977.

 

Uit deze relatie 4 dochters:

1. L., relatie met J. Nijsten.

2. Mia, volgt VIIa.

3. F., relatie met L. Enwegen.

4. W., relatie met B. Smeets.

 

 

VIb. Matheus Johannes Beenkens, zn. van Johannes Hubertus Stephanus Beenkens (Vb) (Leidekker) en Maria Hubertina Kockelkoren, geb. te Meerssen op 16-4-1907 (get. M.H.Vranken en M.Lambrichs, akte 16), ovl. (69 jaar oud) te Maastricht Zhs op 22-11-1976, relatie met Louisa Hubertina Aussems, geb. circa 1909, ovl. (ca. 85 jaar oud) op 24-4-1994, begr. te Meerssen op 28-4-1994.

 

Uit deze relatie 2 zonen:

1. Jacques, relatie met Mia Stassen, geb. circa 1945, ovl. (ca. 62 jaar oud) op 1-2-2007, gecr. te Geleen op 6-2-2007.

2. Jean, Bankwerker, relatie met Fieny Gubbels, dr. van Harie Gubbels en Mathilda Ubachs.

 

 

VIc. Jozef Beenkens, zn. van Johannes Hubertus Stephanus Beenkens (Vb) (Leidekker) en Maria Hubertina Kockelkoren, geb. te Meerssen op 25-1-1914 (get. J.Lahaije en M.Pluijmaekers, akte 17), wnd Meerssen, ovl. (62 jaar oud) te Sittard op 21-1-1977 zhs, begr. te Meerssen op 24-1-1977, relatie met

 Anna Maria Schrijvers.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Jan, relatie met Thea Thomassen.

2. Edith.

 

 

VId. Pieter Hubertus Cruts, zn. van Franciscus Hubertus Cruts (Vc) (Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Maria Christina Vrancken, geb. te Rothem-Meerssen op 14-8-1902 (get. Jan Lemmens en Jozef Mullenders, akte 129), ovl. (82 jaar oud) te Rothem-Meerssen op 14-10-1984, begr. te Heerlen op 17-10-1984, relatie met Hubertina Maria Lazarus, dr. van Joannes Hubertus Lazarus (Koopman te Ulestraten) en Maria Hendrica Hubertina Bartholomeus, geb. te Meerssen op 8-4-1906 (get. Alhonse Sijben en Jozef Kusters, akte 65), ovl. (81 jaar oud) te Geleen op 7-2-1988, begr. te Geleen op 10-2-1988.

 

Uit deze relatie 4 kinderen:

1. Dora, geb. circa 1929, ovl. (ca. 66 jaar oud) op 15-9-1995, begr. te Geleen op 20-9-1995, relatie met Jef Soons.

2. R., relatie met H. Burg.

3. M., relatie met J. Lemmens.

4. P., N.N., tr. met R. Bisscheroux.

 

 

VIe. Anna Maria Cruts, dr. van Lambertus Cruts (Vd) (Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Anna Maria Hubertina Conings, geb. te Meerssen op 12-1-1907 (get. Franciscus Hubertus Cruts en Leon Conings, akte 8), ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 15-6-1991, begr. te Rothem-Meerssen op 19-6-1991, tr. (resp. 24 en ca. 22 jaar oud) te Meerssen op 10-4-1931 met Joseph Boorn Van den, zn. van Joannes Henricus Hubertus Boorn Van den (Dagloner te Maastricht en Meerssen) en Margaretha Josephina Camp Op den, geb. te Amby circa 1909, Metaalarbeider wnd Meerssen, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1967, begr. te Rothem-Meerssen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Hein, geb. te Meerssen op 16-6-1932, wnd Elsloo, ovl. (63 jaar oud) te Elsloo op 26-6-1995, relatie met Truus Smeets.

2. Leon, relatie met Gerda Zeegers.

3. Tiny met Ger Speetjens, wnd Rothem-Meerssen.

 

 

VIf. Johannes Franciscus Cruts, zn. van Lambertus Cruts (Vd) (Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Anna Maria Hubertina Conings, geb. te Meerssen op 22-4-1908 (get. Jan Lemmens en Josef Kusters, akte 80), wnd Rothem-Meerssen, ovl. (73 jaar oud) te Maastricht op 26-8-1981, begr. te Rothem-Meerssen op 29-8-1981, relatie met Anna Catharina Gorissen.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. L., volgt VIIb.

2. A., volgt VIIc.

 

 

VIg. Elisabeth Angelina Cruts, dr. van Lambertus Cruts (Vd) (Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Anna Maria Hubertina Conings, geb. te Meerssen op 21-3-1910 (get. Pieter Kreemers en Josef Kusters, akte 59), ovl. (84 jaar oud) te Meerssen op 6-12-1994, begr. te Meerssen op 10-12-1994, relatie met Ludovicus Johannes (Louis) Volders, geb. te Meerssen op 21-11-1901, ovl. (81 jaar oud) te Maastricht op 27-4-1983, begr. te Meerssen.

 

Uit deze relatie 7 kinderen:

1. Jean, relatie met Odi Brans.

2. Leon, relatie met Dora Hermans.

3. Frans.

4. Zusje, ovl. voor 6-12-1994.

5. Piet, relatie met Fien Kempen.

6. Jeanne, relatie met Joost Schoenmakers.

7. Jacqueline, volgt VIId.

 

 

VIh. Maria Christina Cruts, dr. van Lambertus Cruts (Vd) (Fabr. arb. wnd Rothem-Meerssen) en Anna Maria Hubertina Conings, geb. te Meerssen op 19-6-1912 (get. Henri Rouvroye en Jan Lemmens, akte 117), ovl. (61 jaar oud) te Meerssen op 1-5-1974, begr. te Meerssen op 4-5-1974, relatie met Johannes Hubertus Boesten, geb. te Maastricht op 26-11-1911, ovl. (51 jaar oud) te Maastricht op 13-5-1963.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Truus, geb. te Meerssen op 3-9-1944, ovl. (56 jaar oud) te Meerssen op 20-12-2000, volgt VIIe.

 

 

VIi. Hendrikus Hubertus Dacier, zn. van Francois Lambert Jozef Dacier (Arb. slotmaker) en Anna Maria Puts (Vh), geb. te Meerssen op 14-11-1890 (get. Lemeer en Honee, akte 110), Porceleinschilder, ovl. (91 jaar oud) te Meerssen op 1-11-1982, begr. te Meerssen op 4-11-1982, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Meerssen op 16-4-1921 met Maria Helena Meijers, dr. van Johannes Hendrikus Meijers (Kuiper) en Maria Catharina Beckers, geb. te Meerssen op 2-11-1894, ovl. (92 jaar oud) te Meerssen op 16-7-1987, begr. te Meerssen op 20-7-1987.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maria.

2. Jan, volgt VIIf.

3. Alice, relatie met Jeff Vrancken, wnd Rochester USA.

 

 

VIj. Pieter Hubertus Dacier, zn. van Francois Lambert Jozef Dacier (Arb. slotmaker) en Anna Maria Puts (Vh), geb. te Meerssen op 14-3-1893 (get. Mesters en Pasmans, akte 34), Mijnwerker wnd Meerssen, ovl. (76 jaar oud) te Maastricht op 13-2-1970, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Meerssen op 11-11-1916  met Maria Hubertina Lahaije, dr. van Joannes Hubertus Lahaije (Leidekker) en Maria Elisabeth Erkenbosch (Dagloonster), geb. te Meerssen op 25-1-1892 (get. Lahaije en Lemeer, akte 12), Fabr. arbeidster, ovl. (76 jaar oud) op 22-11-1968, begr. te Meerssen op 26-11-1968.

 

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

  1. Johannes Hubertus.

  2. Joseph, geb. te Meerssen op 20-7-1917, ovl. (66 jaar oud) te Geleen op 2-3-1984, volgt VIIg.

  3. J. (Sjeng), geb. circa 1919, ovl. (ca. 73 jaar oud) op 5-6-1992, volgt VIIh.

  4. Cornelia, relatie met Ludovicus Wijhe van, geb. te Maastricht op 12-11-1908, ovl. (66 jaar oud) te Meerssen op 7-7-1975.

  5. G., relatie met A. Simons.

  6. M., relatie met H. Kan Van.

  7. J., relatie met C. Cobben.

  8. L., relatie met G. Martin.

  9. J., relatie met M. Ramaekers.

10. A., relatie met M. Smeets.

11. H., relatie met J. Bronswaer.

 

 

VIk. Pierre Joseph Dacier, zn. van Francois Lambert Jozef Dacier (Arb. slotmaker) en Anna Maria Puts (Vh), geb. te Meerssen op 15-4-1896 (get. Mesters en Schepers), Mijnwerker, ovl. (81 jaar oud) te Maastricht op 27-1-1978, begr. te Meerssen op 31-1-1978, tr. (resp. 23 en ca. 21 jaar oud) te Meerssen op 8-11-1919  met Anna Maria Rosa Rokx, dr. van Winandus Rokx (Fabr. arb.) en Anna Maria Cruts, geb. te Meerssen circa 1898, Dienstbode, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 27-1-1978.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Horrie, geb. op 15-8-1927, ovl. (77 jaar oud) op 21-6-2005, volgt VIIi.

2. A., relatie met Moors.

3. W..

4. W..

5. T, relatie met Mulders. .

6. P..

7. H., relatie met Smeets.

8. B. Wall vd, relatie met  Elly Dacier, dr. van Joseph Dacier (VIIg)en Anna Maria Bronswaar.

9. F., relatie met Cox.

 

 

VIl. Hubertina Mathilde Pasmans, dr. van Antonius Pieter Pasmans (Metselaar te Meerssen) en Hubertina Margaretha Puts (Vi) , geb. te Meerssen op 2-2-1903, ovl. (72 jaar oud) te Maastricht op 18-6-1975, begr. te Meerssen op 21-6-1986, tr. (beiden 27 jaar oud) te Meerssen op 7-11-1930 met Johannes Mathijs Frissen, zn. van Jan Mathijs Frissen (Werkman, landbouwer te Ulestraten) en Anna Maria Vankan (Meid te Itteren), geb. te Ulestraten op 22-12-1902 (get. Alph. Courage en L.Frissen, akte 27), Mijnwerker, ovl. (83 jaar oud) te Meerssen op 7-10-1986, begr. te Meerssen op 11-10-1986.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. M.L.G., relatie met J.W. Dupuits, zn. van Hubert Dupuits en Maria Gertrudis Gardeniers.

2. J.M.F., relatie met E.M.G. Wienen.

3. A.M.J., relatie met G.M.L. Huyts, zn. van Joseph Arnoldus Huyts en Maria Anna Keulers.

 

Generatie VII

 

VIIa. Mia Lahaije, dr. van Hubertus Lahaije (VIa) en Johanna Helena Winten, relatie met G. (Sjir) Colaris, geb. te Schimmert op 31-10-1928, ovl. (62 jaar oud) te Meerssen op 12-3-1991, begr. te Geleen in 1991.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Ron, volgt VIIIa.

2. Phil, relatie met Martien Stevens.

 

 

VIIb. L. Cruts, zn. van Johannes Franciscus Cruts (VIf) (wnd Rothem-Meerssen, en Anna Catharina Gorissen, relatie met E. Jaspar.

 

Uit deze relatie een dochter:

1. Diana.

 

 

VIIc. A. Cruts, dr. van Johannes Franciscus Cruts (VIf) (wnd Rothem-Meerssen) en Anna Catharina Gorissen, relatie met H. Maesen.

 

Uit deze relatie 2 dochters:

1. Nicole.

2. Vicky.

 

 

VIId. Jacqueline Volders, dr. van Ludovicus Johannes (Louis) Volders en Elisabeth Angelina Cruts (VIg), relatie met Hub Coning, zn. van Servatius Wilhelmus Hubertus Coning (Timmerman) en Anna Hubertina Hochstenbach.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Jolanda.

2. Bianca.

3. Rudy.

 

 

VIIe. Truus Boesten, dr. van Johannes Hubertus Boesten en Maria Christina Cruts (VIh), geb. te Meerssen op 3-9-1944, ovl. (56 jaar oud) te Meerssen op 20-12-2000, begr. te Meerssen op 23-12-2000, relatie met Jo Scheepers.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Christel.

2. Manon.

3. Raymond.

 

 

VIIf. Jan Dacier, zn. van Hendrikus Hubertus Dacier (VIi) (Porceleinschilder) en Maria Helena Meijers, relatie met F. Paulissen.

 

Uit deze relatie een zoon:

1. Eric.

 

 

VIIg. Joseph Dacier, zn. van Pieter Hubertus Dacier (VIj) (Mijnwerker wnd Meerssen) en Maria Hubertina Lahaije (Fabr. arbeidster), geb. te Meerssen op 20-7-1917, ovl. (66 jaar oud) te Geleen op 2-3-1984, begr. te Rothem-Meerssen op 7-3-1984, relatie met Anna Maria Bronswaar, dr. van Joannes Josephus Bronswaar en Jeanne Petronille Cornelia Hosset, geb. te Oud-Vroenhoven in 1919, ovl. (ca. 63 jaar oud) te Meerssen op 12-2-1982, begr. te Rothem-Meerssen op 20-2-1982.

 

Uit deze relatie 5 dochters:

1. Jenny, relatie met E. Dautzenberg.

2. Tiny, volgt VIIIb.

3. Ria, relatie met M. Bastiaens.

4. Elly, relatie  B. Wall vd, zn. van Pierre Joseph Dacier (VIk) (Mijnwerker) en Anna Maria Rosa Rokx (Dienstbode).

5. Mary, relatie met Frits Feuler.

 

 

VIIh. J. (Sjeng) Dacier, zn. van Pieter Hubertus Dacier (VIj) (Mijnwerker wnd Meerssen) en Maria Hubertina Lahaije (Fabr. arbeidster), geb. circa 1919, wnd Meerssen, ovl. (ca. 73 jaar oud) op 5-6-1992, begr. te Meerssen op 10-6-1992, relatie met M. (Mia) Kerkhofs.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Peter, volgt VIIIc.

2. Yvonne, volgt VIIId.

 

 

VIIi. Horrie Dacier, zn. van Pierre Joseph Dacier (VIk) (Mijnwerker) en Anna Maria Rosa Rokx (Dienstbode), geb. op 15-8-1927, ovl. (77 jaar oud) op 21-6-2005, begr. te Meerssen op 25-6-2005, relatie met Winkens.

 

Uit deze relatie 2 dochters:

1. Thea.

2. Mariange.

 

Generatie VIII

 

VIIIa.Ron Colaris, zn. van G. (Sjir) Colaris en Mia Lahaije (VIIa), relatie met Thea Golde van.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Femke.

2. Maartje.

3. Guido.

 

 

VIIIb. Tiny Dacier, dr. van Joseph Dacier (VIIg) en Anna Maria Bronswaar, relatie met P. Smeets.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Ronny.

2. Carina.

 

 

VIIIc. Peter Dacier, zn. van J. (Sjeng) Dacier (VIIh) (wnd Meerssen,) en M. (Mia) Kerkhofs, wnd Meerssen, relatie met Irma Timmers.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Maurice, ovl. voor 5-6-1992.

2. Robert.

3. Iris.

 

 

VIIId. Yvonne Dacier, dr. van J. (Sjeng) Dacier (VIIh) ( wnd Meerssen) en M. (Mia) Kerkhofs, relatie met Wim Leenhouts, wnd Meerssen.

 

Uit deze relatie 2 kinderen:

1. Nicole.

2. Patrick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

     

  •