naar index                                                                                                                                                                                                                                                  .

                                                                                                  Genealogie Coninx

 

Parenteel van Arnoldus Coninx.

Data na 1917 bij evt. levende personen zijn niet vermeld.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Update 25.03.2010

 

Generatie I

 

I.               Arnoldus Coninx, ovl. te Meerssen op 2‑6‑1763, otr. te Meerssen op 8‑4‑1741, kerk.huw. (Maria ca. 26 jaar oud) op 29‑4‑1741 met Maria Puts, geb. te Berg circa 1715, ovl. (ca. 83 jaar oud) te Meerssen op 27‑1‑1798.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

   1.             Bartholomeus, ged. te Meerssen op 3‑2‑1742.

  2.              Michael Conings, ged. te Meerssen op 27‑1‑1744, ovl. (ca. 69 jaar oud) te Meerssen op 4‑12‑1813, volgt II.

  3.              Agidius, ged. RK te Meerssen op 26‑2‑1746, ovl. (ca. 96 jaar oud) te Meerssen op 28‑6‑1842.

  4.              Maria Elisabeth, ged. te Meerssen op 12‑10‑1748, ovl. (ca. 9 jaar oud) te Meerssen op 14‑9‑1758.

  5.              Maria, ged. RK te Meerssen op 1‑6‑1751.

  6.              Catharina, ged. RK te Meerssen op 6‑10‑1753.

  7.              Joannes, ged. RK te Meerssen op 8‑3‑1756, ovl. (ca. 6 jaar oud) te Meerssen op 8‑6‑1762.

  8.              Maria Elisabeth ged. te Meerssen op 1‑12‑1758, ovl. (ca. 75 jaar oud) te Meerssen op 21‑6‑1834, tr. (resp. ca. 39 en ca. 30

                   jaar oud) te Meerssen op 4‑12‑1797 met Willem Reusen (Roosen), zn. van Willem Reusen (Roosen) en Anna Stassen, geb. circa 1767, Akkerman.

  9.              Maria Conings, geb. circa 1762, tr. (resp. ca. 35 en 29 jaar oud) te Meerssen op 4‑12‑1797 (get. And. Lemeer, Serv.Lemeer, Chris

                   Brouwers en Gelis Conings) met Wilhelmus Roosen, zn. van Wilhelmus Roosen en Anna Stassen, geb. te Meerssen op 7‑1‑1768.

10.              Gilis, geb. circa 1766, ovl. (ca. 58 jaar oud) te Meerssen op 28‑6‑1824.

11.              Maria Elisabeth, ged. te Meerssen op 1‑8‑1767, ovl. te Meerssen op 1‑8‑1767.

 

 Generatie II

  

II.              Michael Conings, zn. van Arnoldus Coninx (I) en Maria Puts, ged. te Meerssen op 27‑1‑1744, Landbouwer, ovl. (ca. 69 jaar oud) te Meerssen op 4‑12‑1813, relatie met Catharina Wauben, geb. te Meerssen, ovl. te Meerssen op 6‑11‑1824.

 

                 Uit deze relatie 9 kinderen:

  1.              Petrus (Joannes), ged. te Meerssen op 18‑9‑1777, ovl. (ca. 49 jaar oud) te Meerssen op 1‑7‑1827, volgt IIIa.

  2.              Petrus Coning, ged. RK te Meerssen op 2‑11‑1788, Fabr. arb, ovl. (ca. 76 jaar oud) te Meerssen op 15‑6‑1865, tr. (resp. ca. 21 en ca. 29 jaar

                 oud) te Meerssen op 26‑2‑1810 (get. A.Lemaire, L.Gulkers, N.Habets) met Maria Anna Lemaire, dr. van Michel Lemaire en Maria Agnes

                   Pluymakers, geb. te Meerssen circa 1781, Dagloonster, ovl. (ca. 75 jaar oud) te Meerssen op 22‑2‑1856.

  3.              Arnoldus, ged. te Meerssen op 20‑11‑1789, ovl. (ca. 10 dagen oud) te Meerssen op 30‑11‑1789.

  4.              Joannes Coninx, ged. te Meerssen op 20‑11‑1789, ovl. (ca. 3 dagen oud) te Meerssen op 23‑11‑1789.

  5.              Maria Conings, ged. RK te Meerssen op 19‑10‑1790, ovl. (ca. 64 jaar oud) te Meerssen op 4‑6‑1855, tr. (resp. ca. 33 en ca. 28 jaar

                   oud) te Meerssen op 15‑5‑1824 (get. L.Soesman, A. Hermans, WF. Guichart en J.Luti) met Petrus (Pieter) Honee, zn. van Joannes Honee

                   (Dagloner wnd Limmel Meerssen huisnr. 88) en Maria Catharina Guylkers, ged. RK te Meerssen op 7‑11‑1795 (get. Franc. Guylkers en Maria Cath.

                   Hone), Rademaker, (Petrus (Pieter) tr. (resp. ca. 62 en 49 jaar oud) (2) te Meerssen op 23‑9‑1858 (get. Thijssens, Duijckers, Widdershoven

                   en Beaumont) met Maria Agnes Sleijpen, dr. van Petrus Sleijpen en Joanna Duijkers

  6.              Maria Catharina Conings, ged. RK te Meerssen op 26‑4‑1792, ovl. (ca. 62 jaar oud) te Meerssen op 24‑6‑1854, tr. (resp. ca. 43 en 31 jaar

                   oud) te Meerssen op 20‑2‑1836 (get. P.Vaessen, W. van Aubel, B.Volders en L.Wevers) met Pieter Drummen, zn. van Jacobus Drummen

                   (Landbouwer) en Maria Catharina Spierts (Sperts) (Landbouwster, broodbakster te Meerssen), geb. te Berg en Terblijt op 27‑10‑1804,

                   Broodbakker, ovl. (47 jaar oud) te Meerssen op 25‑1‑1852 akte 5.

  7.              Anna Conings, ged. RK te Meerssen op 26‑7‑1794, ovl. (ca. 82 jaar oud) te Meerssen op 21‑4‑1877, tr. (resp. ca. 35 en ca. 33 jaar

                   oud) te Meerssen op 16‑11‑1829 (get. W.Rookx, Bekkers, JP.Goossens en A.Hermans) met Willem Lemeer, zn. van Andries Lemeer en Elisabeth

                   Roosen, ged. te Meerssen op 11‑8‑1796, Schoenmaker, ovl. (ca. 58 jaar oud) te Meerssen op 24‑5‑1855.

  8.              Elisabeth Conings, ged. RK te Meerssen op 18‑8‑1796, ovl. (ca. 39 jaar oud) te Meerssen op 2‑5‑1836, volgt IIIb

  9.              Guillaume (Willem) Conings, geb. te Meerssen op 3‑9‑1799, ovl. (70 jaar oud) te Meerssen op 21‑10‑1869, volgt IIIc.

 

 Generatie III

  

IIIa.           Petrus (Joannes) Conings, zn. van Michael Conings (II) (Landbouwer) en Catharina Wauben, ged. te Meerssen op 18‑9‑1777, Landbouwer, ovl. (ca.

                 49 jaar oud) te Meerssen op 1‑7‑1827, relatie met Anna Elisabeth Smeysters, geb. te Meerssen circa 1746, ovl. (ca. 86 jaar oud) te Meerssen in

                 1832.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

 

  1.              Gaspar, ged. te Meerssen op 23‑2‑1788, ovl. (ca. 70 jaar oud) te Meerssen op 3‑7‑1858.

  2.              Maria Wilhelmina, ged. te Meerssen op 14‑8‑1790, Landbouwster, ovl. (ca. 85 jaar oud) te Meerssen op 2‑7‑1876, tr. (resp. ca. 41 en

                   ca. 56 jaar oud) te Meerssen op 4‑5‑1832 (get. C.Conings, A.Honee, P.Bruls en W.Ploum), kerk.huw. (RK) te Meerssen op 7‑5‑1832 met

                   Jacobus Hennus, zn. van Paulus Hennus  en Maria Joanna Smeijsters, ged. te Heer op 25‑1‑1776, Jeneverstoker te Meerssen Kruissstraat, ovl. (ca.

                   82 jaar oud) te Meerssen op 30‑9‑1858 akte 33.

 

IIIb.           Elisabeth Conings, dr. van Michael Conings (II) (Landbouwer) en Catharina Wauben, ged. RK te Meerssen op 18‑8‑1796, ovl. (ca. 39 jaar oud) te Meerssen op 2‑5‑1836, tr. (resp. ca. 31 en 25 jaar oud) te Meerssen op 30‑10‑1827 (get. Willem Rookx, P.Honee, W.Lemeer en W.Konings) met Johan Matthijs Haesen , zn. van Jean Haesen (Dagloner) en Maria Catharina Hendrikx, geb. te Meerssen op 22‑8‑1802, Landbouwer, winkelier, veldwachter wnd Beekstraat Meerssen, ovl. (69 jaar oud) te Meerssen op 20‑3‑1872 akte 27, (Johan Matthijs tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (2) te Meerssen op 3‑5‑1841 met Marie Catharina Isabella Kerchoffs, dr. van Johannes Wilhelmus Kerckhoffs (Landbouwer en graankoopman wnd Beekstraat) en Maria Anna Lenaarts.).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

  1.              Maria Catharina, geb. te Meerssen op 27‑1‑1828 (get. A.Hermans, akte 8) (doodgeb.).

  2.              Catharina Hubertina Elisabeth Haesen, geb. te Meerssen op 28‑7‑1829, ovl. (24 jaar oud) te Meerssen op 10‑3‑1854, volgt IVa.

  3.              Michiel Willem, geb. te Meerssen op 17‑2‑1832 (get. Ploum en Hermans, akte 20), ovl. (6 jaar oud) te Meerssen op 7‑2‑1839 akte 23.

  4.              Jan Pieter, geb. te Meerssen op 3‑3‑1835 (get. Ploum en Vandewijer, akte 34), ovl. (6 weken oud) te Meerssen op 14‑4‑1835.

  5.              N.n., geb. te Meerssen op 11‑2‑1836 (get. Ploum, akte 13).

 

                 Johan Matthijs Haesen, zn. van Jean Haesen (Dagloner) en Maria Catharina Hendrikx, tr. (2) met Marie Catharina Isabella Kerchoffs, dr. van Johannes Wilhelmus Kerckhoffs (Landbouwer en graankoopman wnd Beekstraat) en Maria Anna Lenaarts, geb. te Meerssen op 30‑4‑1811 (get. S.Soesman en A.J. Quaedvlieg), ovl. (67 jaar oud) te Maastricht op 1‑9‑1878 akte 60.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

  1.              Wilhelmus Jacobus, geb. te Meerssen op 29‑12‑1841 (get. Beaumont en Hendriks, akte 148), ovl. (2 maanden oud) te Meerssen op 13‑3‑1842

                   akte 21.

  2.              Maria Margaretha Wilhelmina, geb. te Meerssen op 5‑6‑1843 (get. Hendriks en Lemeer, akte 29).

  3.              Johannes Hubertus, geb. te Meerssen op 31‑5‑1844 (get. Kooken en Beaumont, akte 33), ovl. (19 dagen oud) te Meerssen op 19‑6‑1844 akte 25.

  4.              Joannes Lambertus Constantinus Haesen, geb. te Meerssen op 6‑5‑1845 (get. Huijdts en Lemeer, akte 31), Landbouwer, ovl. (hoogstens 81 jaar

                   oud) voor 1927, tr. met Johanna Barbara Hubertina Roebroek, ovl. voor 1927. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

  5.              Maria Catharina Josephina, geb. te Meerssen op 7‑8‑1846 (get. Bruls en Kerkhoffs, akte 32), ovl. (30 jaar oud) te Meerssen op 4‑1‑1877 akte 1,

                   ongehuwd.

  6.              Maria Mechtildus Clementina, geb. te Meerssen op 28‑11‑1848 (get. Delarue en Hendriks, akte 54), ovl. (16 jaar oud) te Meerssen op 22‑6‑1865

                   akte 34.

  7.              Franciscus Josephus Adolphus, geb. te Meerssen op 21‑2‑1850 (get. Beaumont en Hendriks, akte 11), ovl. (40 jaar oud) te Leuth [België] op

                   1‑1‑1891 akte 38 Meerssen.

  8.              Johannes, geb. te Meerssen op 29‑5‑1851 (get. Knols en Kissels, akte 27), ovl. (13 jaar oud) te Meerssen op 17‑9‑1864 akte 65.

 

IIIc.           Guillaume (Willem) Conings, zn. van Michael Conings (II) (Landbouwer) en Catharina Wauben, geb. te Meerssen op 3‑9‑1799, Landbouwer-herbergier, wnd Vauerstraat Meerssen, ovl. (70 jaar oud) te Meerssen op 21‑10‑1869, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Meerssen op 15‑4‑1837 (get. B.Volders, W Van Aubel, M.Hamers en G.Vaessen) met Maria Anna Lemaire, dr. van Servaes Lemeer (Landbouwer te Meerssen) en Maria Roosen, geb. te Meerssen op 14‑1‑1805, ovl. (71 jaar oud) te Meerssen op 20‑9‑1876.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

  1.              Joanna Maria Conings, geb. te Meerssen op 16‑1‑1839, ovl. (68 jaar oud) te Meerssen op 23‑3‑1907, volgt IVb.

  2.              Maria Catharina Hubertina, geb. te Meerssen op 23‑6‑1841, ovl. (7 maanden oud) te Meerssen op 4‑2‑1842.

 

Generatie IV

  

IVa.          Catharina Hubertina Elisabeth Haesen, dr. van Johan Matthijs Haesen (Landbouwer, winkelier, veldwachter wnd Beekstraat Meerssen) en Elisabeth Conings  (IIIb) , geb. te Meerssen op 28‑7‑1829 (get. Gulikers en Delarue, akte 66), ovl. (24 jaar oud) te Meerssen op 10‑3‑1854 akte 13, tr. (resp. 20 en 35 jaar oud) te Meerssen op 10‑10‑1849 met Jean Knols, zn. van Gerardus (Francis) Knols (Fabr. arb. landb.-grondeigenaar) en Maria Helena Honée, geb. te Meerssen op 14‑8‑1814 (get. S.Soesman en A.Hermans), Landmeter wnd Meerssen Beekstraat, ovl. (39 jaar oud) te Meerssen op 23‑2‑1854 akte 11.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

  1.              Gerardus Wilhelmus, geb. te Meerssen op 22‑4‑1850 (get. Lemeer en Widdershoven, akte 23).

  2.              Maria Catharina Hubertina Knols, geb. te Meerssen op 20‑6‑1852 (get. Delarue 2x, akte 37), N.N. wnd Maastricht Vrijthof 29, ovl. (54 jaar oud) te

                   Maastricht op 13‑8‑1906 folio 132, overl. 10 uur vm, tr. met Josephus Hubertus Ludovicus Meijs.

 

IVb.          Joanna Maria Conings, dr. van Guillaume (Willem) Conings (IIIc) (Landbouwer-herbergier, wnd Vauerstraat Meerssen) en Maria Anna Lemaire, geb. te Meerssen op 16‑1‑1839, ovl. (68 jaar oud) te Meerssen op 23‑3‑1907 (get. Willem Pauly zn. 38jr, akte 33), tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Meerssen op 14‑5‑1867 met Jean Baptiste Paulij, zn. van Anthoon Paulij (Lakenwever te Metz Frankrijk) en Maria Hurlin, geb. te Vallieres [Frankrijk] op 16‑8‑1840, Looier te Meerssen, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 30‑4‑1904.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

  1.              Willem Paulij, geb. te Meerssen op 30‑4‑1869, Leerlooier, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Meerssen op 30‑4‑1904 (get. Ch. Paulij, H.Heijnen, Aug.

                   van Hees en H.Lemmens, akte 16) met Maria Elisabeth Catharina Simons, dr. van Jan Stephan Simons en Anna Maria Philomena Heijnen, geb. te

                   Slenaken op 4‑1‑1878.

  2.              Anna Hubertina Paulij, geb. te Meerssen op 19‑9‑1871, volgt V.

 

Generatie V

  

V.             Anna Hubertina Paulij, dr. van Jean Baptiste Paulij (Looier te Meerssen) en Joanna Maria Conings (IVb), geb. te Meerssen op 19‑9‑1871, tr. (beiden 39 jaar oud) te Meerssen op 26‑11‑1910 (get. Sweelssen, J.Magermans, Timmermans en Bude, akte 53) met Wilhelmus Hubertus Magermans, zn. van Franciscus Hubertus Magermans  (Kantonier) en Johanna Maria Rademaekers (Zb. 1910 wnd Meerssen), geb. te Cadier en Keer op 11‑7‑1871, Huisschilder, boekdrukkerwnd Meerssen, (Wilhelmus Hubertus tr. (resp. 49 en ca. 24 jaar oud) (2) te Meerssen op 2‑4‑1921 akte 2 met Maria Catharina Gronsveld van, dr. van Leonard Gronsveld van (Ploegbaas spoorweg wnd Simpelveld) en Helena Roorda.).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

  1.              Jozef Johannes Wilhelmus.

  2.              Wilhelmina Maria Josephina, geb. te Meerssen op 29‑10‑1914 (get. Cornelis Hubertus Baltis en Jules America, akte 213), ovl. (2 jaar oud) te

                   Maastricht op 1‑6‑1917 akte 368.

 

                 Wilhelmus Hubertus Magermans, zn. van Franciscus Hubertus Magermans (Kantonier) en Johanna Maria Rademaekers (Zb. 1910 wnd Meerssen), tr. (2) met Maria Catharina Gronsveld van, dr. van Leonard Gronsveld van (Ploegbaas swegweg wnd Simpelveld) en Helena Roorda, geb. te Simpelveld circa 1897, Dienstbode wnd Meerssen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

  1.              Cornelis Hubertus, geb. te Meerssen op 3‑12‑1921 akte 149, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 18‑3‑1984.

  2.              Jozef, geb. te Meerssen op 3‑12‑1921 akte 149, ovl. (66 jaar oud) te Meerssen op 26‑12‑1987 akte 72.