Genealogie van Auw - van Palland

naar index              

                                                              

Data na 1917 zijn niet vermeld bij evt.

levende personen.

 

Update 11.04.2011

 

 

Parenteel van Johan Hendrik Auw van - van Palland.

 

Generatie I

 

I. Johan Hendrik Auw van - van Palland, in leven stadhouder van Nieuwenborg), tr. met Catharina Margaretha Coenen.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Catharina Wilhelmina Auw van, ged. te Margraten op 02-05-1740, ovl. (ca. 84 jr. oud) te Meerssen op 28-01- 1825, volgt II

Generatie II

 

II. Catharina Wilhelmina Auw van, dr. van Johan Hendrik Auw van - van Palland (I) (in leven stadhouder van Nieuwenborg)) en Catharina Margaretha Coenen, ged. te Margraten op 02-05-1740 (get.: Ged. door Ds. Brulle, doopget. Wilhelm Frederik Coenen, Maria Cath. van Auw. Vermeld in lidmaatlijsten Gulpen 1758-1760 en van Margraten 1760), ovl. (ca. 84 jr. oud) te Meerssen op 28-01-1825, kerk.huw. (resp. ca. 23 en ca. 28 jr. oud) te Meerssen op 12-06-1763 met Antonius Wilmar, zn. van Jacob Wilmar en Maria Catharina Walen, geb. te Hulsberg ca. 1735, Administrateur, ovl. (ca. 71 jr. oud) te Meerssen op 27-11-1806 (get.: Dominee Viethauer, Jean Wener Godefroid 29 jr en Jean Pierre Ringer schoolmeester).

 

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

  1. Catherina Margaerite, ged. te Limmel-Meerssen op 22-07-1764, Rentenierster, ovl. (ca. 89 jr. oud) te Meerssen op 28-05-1854,

      ongehuwd.

  2. Johan Hendrik, geb. te Limmel-Meerssen op 15-12-1765, ovl. (29 jr. oud) te Meerssen op 23-08-1795, begr. te Meerssen begraven in

      de kerk,. Schout van Heerlijkheid Borgharen en Itteren.

  3. Johanna Clara, geb. te Limmel-Meerssen op 05-07-1767, ovl. (72 jr. oud) te Gendt op 02-09-1839, volgt IIIa

  4. Anna Theresia, geb. te Limmel-Meerssen op 18-03-1769, ovl. (72 jr. oud) te Meerssen op 28-12-1841

  5. Otto Willem, geb. te Limmel-Meerssen op 09-11-1770, ovl. (21 jr. oud) te Meerssen op 01-04-1792, begr. te Meerssen  in de kerk -

      aan het oude altaar -.

  6. Johanna Henrietta, geb. te Limmel-Meerssen op 09-08-1772, tr. (resp. 26 en ca. 43 jr. oud) te Meerssen op 19-04-1799

     (get.: Kuppers en Simons) met Jean Thierry Conings, zn. van Jean Maximilien Conings en Anne Getruyde Gilis, geb. ca. 1756, Koopman

     en rechter wnd Jülich.

  7. Sophia Dorothea Ubrica, ged. te Limmel-Meerssen op 09-10-1774, ovl. (ca. 35 jr. oud) te Meerssen op 03-06-1810, tr. (resp.

      ca. 34 en ca. 28 jr. oud) te Meerssen op 21-11-1808 (get.n: JA.Wilmar, JTG.Wegler, S.Soesman en T.Veerlings, Kerkelijk te Heinsberg ?)

      met Pierre Arnoud Weijler, zn. van Jean Henrij Weijler en Catharina Gertrude Schmitz, geb. te Heinsberg [Duitsland] ca. 1780.

  8. Maria Elisabeth, geb. te Limmel-Meerssen op 21-06-1776, ovl. (1 jr. oud) te Meerssen op 14-10-1777.

  9. Jacobus Anthonius, geb. te Platz [Duitsland], ovl. (ca. 84 jr. oud) te Meerssen op 07-07-1862, volgt IIIb

10. Antoinette Susanne Elisabeth, ged. te Limmel-Meerssen op 28-12-1780, ovl. (ca. 69 jr. oud) te Assen op 25-01-1850, volgt IIIc

11. Johan Frederik, geb. te Limmel-Meerssen op 19-12-1782, ovl. (72 jr. oud) te Beek op 15-12-1855, volgt IIId

12. Johanna Catharina Wilhelmina, geb. te Limmel-Meerssen op 21-08-1784, ovl. (94 jr. oud) te Meerssen op 16-02-1879 akte 8, tr. (resp.

      ca. 44 en ca. 64 jr. oud) te Meerssen in 1829 (get. JF.Wilmar ontvanger, J.N.Guichart predikant, MJJ.Jackers ontvanger en M v Brada

      commies) met Gradus Ernestus Cock de, zn. van Petrus Cock de en  Susanne Antonia Harlingen Van, geb. te Kockingen op 04-03-1764,

      Dominee te Meerssen, ovl. (75 jr. oud) te Meerssen op 28-04-1839 akte 64, (Gradus Ernestus relatie(1) met Johanna Sluyterman.).

 

Generatie III

 

IIIa. Johanna Clara Wilmar, dr. van Antonius Wilmar (Administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw van (II), geb. te Limmel-Meerssen op 05-07-1767, ovl. (72 jr. oud) te Gendt op 02-09-1839 akte 648, tr. met Martin Coenen, zn. van Nicolaas Coenen en Maria Elisabetha Schope, geb. te Odenkirchen [Duitsland] op 03-03-1757, Dominee te Gendt en Erlecom, ovl. (85 jr. oud) te Gendt op 19-05-1842.

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  1.   Willem Nicolaas, geb. te Sittard op 23-10-1788, het laatst dominee te Harveld, ovl. (74 jr. oud) op 27-09-1863, tr. (26 jr. oud) te

        Nijmegen op 05-11-1814 met Johanna Judith Crijnen.

  2.   Friedrich Anton, ged. te Sittard op 28-03-1790, ovl. (ca. 58 jr. oud) te Gendt op 02-05-1848 Stud. Theologie te Utecht, begr. in 1866.

  3.   Johan Hendrik, geb. te Gemert op 24-10-1793, Koopman te Nijmegen, ovl. (89 jr. oud) te Nijmegen op 04-07-1883, tr. met Johanna

        Hendrika Lindenter.

  4.   Maria Theresia, geb. te Gendt op 17-03-1797, ovl. (83 jr. oud) te Gendt op 23-01-1881, tr. (35 jr. oud) te Gendt op 04-06-1832 met

        Johannes Cornelis Bakker

  5.   Maria Theresia, geb. ca. 1798, ovl. (ca. 83 jr. oud) te Gendt op 23-01-1881 akte 7, oud 83, tr. met Johannes Cornelis Backer, ovl. voor

        23-01-1881.

  6.   Jacob Antonie, geb. te Gendt op 13-09-1800, ovl. (52 jr. oud) te Hoorn op 16-11-1852, tr. (resp. 27 en 30 jr. oud) te Hoogeveen op 30-

        08-1828 met Christina Aletta Wolf, dr. van Elias Wolf en Sara Barkey, geb. te Rio Essequebo op 18-10-1797.

  7.   Antoinette Wilhelmina, geb. te Gendt op 05-03-1804, ovl. (81 jr. oud) te Ravenstein op 04-10-1885, tr. (21 jr. oud) te Gendt op 23-04-

        1825 met Hendrik Godfried Quack, Wijnverkoper en landbezitter te  Elst.

  8.   Johan Godfried, geb. te Gendt op 31-12-1805, volgt IVa

  9.   Johanna Hendrika, geb. te Gendt op 03-06-1808, ovl. (71 jr. oud) te Ommeren op 19-03-1880 akte 19, tr. (19 jr. oud) te Gendt op 09-

        04-1828 met Elias Frederik Hendrik Wolf, zn. van Elias Wolf en Sara Barkey, Predikant in Leeuwen.

10.   Martinus, geb. te Gendt op 27-08-1811, ovl. (83 jr. oud) te Nijmegen op 06-06-1895, volgt IVb

 

 

 

IIIb. Jacobus Anthonius Wilmar, zn. van Antonius Wilmar (Administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw van (II), geb. te Platz [Duitsland], ged. te Limmel-Meerssen op 01-07-1778 (get.n: Adam Dursselen en Geertruid van Auw), Schout en Notaris te Meerssen, ovl. (ca. 84 jr. oud) te Meerssen op 07-07-1862, tr. (resp. ca. 33 en ca. 17 jr. oud) te Meerssen op 26-08-1811 (get.: AJ.Quaedvlieg, S.Soesman, PM.Brieheau en N.Habets) met Johanna Dieker, dr. van Pierre Dieker en Madelain Mentz, geb. ca. 1794, Rentenierster, ovl. (ca. 72 jr. oud) te Maastricht op 05-11-1866.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Catharine Wilhelmine, geb. te Meerssen op 23-10-1812.

2. Sophie Marguerite Antoinette, geb. te Meerssen op 06-06-1814.

3. Frederik Jacob Anthon, geb. te Meerssen op 05-04-1816, volgt IVc

4. Johanna Clara Wilhelmina, geb. te Meerssen op 22-06-1819, ovl. (73 jr. oud) te Nijmegen op 01-01-1893, volgt IVd

5. Peter Johan Victor, geb. te Meerssen op 06-01-1822, volgt IVe

 

 

 

IIIc. Antoinette Susanne Elisabeth Wilmar, dr. van Antonius Wilmar (Administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw van (II), ged. te Limmel-Meerssen op 28-12-1780, ovl. (ca. 69 jr. oud) te Assen op 25-01-1850 akte 9, tr. (resp. ca. 37 en 40 jr. oud) te Meerssen op 16-07-1818 (get.: JF.Wilmar, P.Essers, HJ.Essers en JH.Cox) met Johan Essers, zn. van Theophile Karel Essers en Balida Gerarda Pannebouter, geb. te Maastricht op 11-11-1777, Ontvanger te Maastricht, ovl. (79 jr. oud) te Assen op 24-07-1857 akte 43, (Johan relatie(2) met Magdalena Nierstrasz.).

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Theresia Carolina Wilhelmina, geb. te Heerlen ca. 1822, ovl. (ca. 64 jr. oud) te Avereest op 14-03-1886 akte 31,  oud 64, tr. met Petrus

    Eekma.

 

 

 

IIId. Johan Frederik Wilmar, zn. van Antonius Wilmar (Administrateur) en Catharina Wilhelmina Auw van (II), geb. te Limmel-Meerssen op 19-12-1782, ontvanger directe belasting wnd Beek, ovl. (72 jr. oud) te Beek op 15-12-1855 akte 49, tr. met Zara Catharina Jakobina Weyler.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Wilhelmina Henriette Antoinette, geb. te Beek op 10-04-1822, volgt IVf

2. Jakob Antoon Hendrik Gustaf, geb. te Beek op 20-03-1825 akte 27, ontvanger directe belasting, ovl. (67 jr. oud) te Doesburg op 16-08-

    1892 akte 76, tr. (resp. 27 en 24 jr. oud) te Gendt op 11-11-1852 met Jeanne Louise Hendrica Goes

    Vander, dr. van Aart Goes Vander (Burgemeester van Gendt) en Susanna Chatarina Grada  Merkes, geb. te Gendt op 18-05-1828, ovl. (64

    jr. oud) te Doesburg op 12-12-1892 akte 92.

3. N.N., geb. te Beek op 02-08-1826 akte 71 (doodgeb.).

Generatie IV

 

IVa. Johan Godfried Coenen (IVa), zn. van Martin Coenen (Dominee te Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 31-12-1805, tr. (resp. 39 en 23 jr. oud) te Beek op 10-07-1845 met  Wilhelmina Henriette Antoinette Wilmar, dr. van Johan Frederik Wilmar (IIId) (ontvanger directe belasting wnd Beek) en Zara Catharina Jakobina Weyler (zie IVf ).

 

 

 

IVb. Martinus Coenen (IVb), zn. van Martin Coenen (Dominee te Gendt en Erlecom) en Johanna Clara Wilmar (IIIa), geb. te Gendt op 27-08-1811, ovl. (83 jr. oud) te Nijmegen op 06-06-1895, tr. (resp. 29 en 21 jr. oud) te Meerssen op 26-01-1841 met zijn nicht Johanna Clara Wilhelmina Wilmar, dr. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (Schout en Notaris te Meerssen) en Johanna Dieker (Rentenierster) (zie IVd ).

 

 

 

IVc. Frederik Jacob Anthon Wilmar, zn. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (Schout en Notaris te Meerssen) en Johanna Dieker (Rentenierster), geb. te Meerssen op 05-04-1816 akte 22, Griffier, tr. (resp. 28 en 23 jr. oud) te Meerssen op 11-06-1844 (get.: H.Th.Roskes, Guichart,Leenders) met Henriette Jacob Johanna Roskes, dr. van Hendrik Roskes en Elisabeth Johanna Pas, geb. te Leiden op 24-01-1821, Rentenierster.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Henriette Jacob Johanna, geb. te Meerssen op 29-07-1845, volgt Vb

2. Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina, geb. te Meerssen op 17-03-1848, volgt Vc

3. Hendrik Jacob Anthoon, geb. te Meerssen op 31-07-1850 akte 32, Oost-indisch ambtenaar 1e kla, tr. (resp. 26 en ca. 21 jr. oud) te

    Meerssen op 17-08-1876 (get.: Beusmans, Roskes, van Genderen en De Cleijn Brem) met Jakoba Frederika Hendriksz, dr. van Daniel

    Hendriksz (Predikant te Meerssen) en Johanna Maria Roskes, geb. te Kolham gem. Slochteren ca. 1855.

 

 

 

IVd. Johanna Clara Wilhelmina Wilmar, dr. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (Schout en Notaris te Meerssen) en Johanna Dieker (Rentenierster), geb. te Meerssen op 22-06-1819 akte 52, ovl. (73 jr. oud) te Nijmegen op 01-01-1893 akte 478, tr. met haar neef Martinus Coenen (zie IVb ).

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Martinus Jacob Antoon, geb. ca. 1842, ovl. (ca. 18 jr. oud) te Gendt op 24-12-1860.

2. Maria Antoinetta Henrietta, geb. ca. 1842, ovl. (ca. 18 jr. oud) te Gendt op 21-12-1860.

3. Johanna Clara Wilhelmina, geb. ca. 1843, ovl. (ca. 17 jr. oud) te Gendt op 20-12-1860.

4. Frederik Hendrik, geb. te Gendt ca. 1849, ovl. (ca. 81 jr. oud) te Nijmegen op 21-07-1930.

5. Jacob Antoon Frederik Hendrik, geb. ca. 1854, ovl. (ca. 6 jr. oud) te Gendt op 14-12-1860.

6. Martina Clara Wilhelmina, geb. ca. 1856, ovl. (ca. 4 jr. oud) te Gendt op 12-12-1860.

7. Clara Maria Wilhelmina Anna, geb. ca. 1856, ovl. (ca. 4 jr. oud) te Gendt op 17-12-1860.

8. Johan Hendrik Godfried Cornelis Victor, geb. ca. 1857, ovl. (ca. 3 jr. oud) te Gendt op 23-12-1860.

9. N.N., tr. op 31-08-1866 met Abraham Dirk Johannes Scholte, zn. van Anton Scholte en Frederika Sara Wilhelmina Godefrida Coenen (Va).

 

 

 

IVe. Peter Johan Victor Wilmar, zn. van Jacobus Anthonius Wilmar (IIIb) (Schout en Notaris te Meerssen) en Johanna Dieker (Rentenierster), geb. te Meerssen op 06-01-1822 akte 4, tr. (resp. 30 en 22 jr. oud) te Meerssen op 18-08-1852 (get.: FAJ.Wilmar, H. van Aubel, JHH.L'Ortije en W.Hone) met Maria Johanna Louisa Kissels, dr. van Jan Willem Kissels (Landbouwer-grondeigenaar, gemeente ontvanger) en Maria Johanna Cobben, geb. te Meerssen op 12-08-1830 (get.: Gulkers en Rookx, akte 79), ovl. (34 jr. oud) te Meerssen op 02-08-1865 akte 45.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Maria Jeanna Leoni, geb. te Meerssen op 13-10-1852 akte 59.

2. Jaques Henri Emile, geb. te Meerssen op 20-08-1857 akte 39, tr. (28 jr. oud) te Breda op 04-08-1886 met Maria Johanna Piera, dr. van

    Daniel Marius Piera en Jacoba Johanna Verburgh, geb. te Nijmegen.

3. Jacqueline Pauline Emilie, geb. te Meerssen op 22-04-1860 akte 20, tr. (27 jr. oud) te Breda op 13-07-1887 akte 84 met Cornelis

    Roldanus, zn. van Albertus Jacobus Abraham Roldanus en Sijbrecht Kater, geb. te Oudewater.

4. Maria Clementina Henrietta Clara, geb. te Meerssen op 25-04-1862 akte 33.

5. Hubertine Constantine Emma, geb. te Meerssen op 28-02-1864 akte 14.

6. N.N., geb. te Meerssen op 02-08-1865 akte 49 (doodgeb.).

 

 

 

IVf. Wilhelmina Henriette Antoinette Wilmar, dr. van Johan Frederik Wilmar (IIId) (ontvanger directe belasting wnd Beek) en Zara Catharina Jakobina Weyler, geb. te Beek op 10-04-1822 akte 37, tr. met haar neef Johan Godfried Coenen (zie IVa).

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Jaqueline Antonia Clara, geb. te Gendt ca. 1845, ovl. (ca. 98 jr. oud) te Nijmegen op 06-01-1943 akte 27, oud 98 jr.

2. Frederik Martinus Clarus Jacob, geb. in 1846, ovl. (minder dan één jr. oud) te Gendt op 13-08-1846 akte 38, oud 10 weken.

3. Frederika Sara Wilhelmina Godefrida, geb. te Gendt ca. 1847, ovl. (ca. 85 jr. oud) te Nijmegen op 17-10-1932,  volgt Va

4. Clara Margaretha Henrietta, geb. in 1851, ovl. (minder dan één jr. oud) te Gendt op 12-11-1851 akte 39, oud 7 mnd.

5. Johan Frederik, geb. in 1856, ovl. (minder dan één jr. oud) te Epe op 29-04-1856 akte 53, oud 3 mnd.

6. Martinus Clarus Hendrik Gustaaf, tr. met Albertine Arnoldine Hooyer, geb. in 1850.

Generatie V

 

Va. Frederika Sara Wilhelmina Godefrida Coenen, dr. van Johan Godfried Coenen (IVa) en Wilhelmina Henriette Antoinette Wilmar (IVf), geb. te Gendt ca. 1847, ovl. (ca. 85 jr. oud) te Nijmegen op 17-10-1932 akte 707, oud 85 jr, tr. met Anton Scholte, zn. van Anton Hendrik Scholte (Predikant in Oostburg) en Huberta Deliana Driessen, geb. op 12-12-1832.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Abraham Dirk Johannes, tr. met N.N. Coenen, dr. van Martinus Coenen (IVb) en Johanna Clara Wilhelmina Wilmar (IVd).

 

 

 

Vb. Henriette Jacob Johanna Wilmar, dr. van Frederik Jacob Anthon Wilmar (IVc) (Griffier) en Henriette Jacob Johanna Roskes (Rentenierster), geb. te Meerssen op 29-07-1845 akte 45, tr. (resp. ca. 20 en ca. 29 jr. oud) te Meerssen in 1866 (get.: Keuchenius PM fabrikant 26 jr. V.Wilmar, Hendriks ende Bas advokaat) met Jan Robertus Keuchenius, zn. van Paulus Jacob Keuchenius en Petronella Anna Maria Wilhelmina Kloot Van der ( wnd Den Haag (1866)), geb. te Den Haag op 18-09-1836, 1e Luitenant te Bergen op Zoom.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Petronella Anna Maria Wilhelmina, geb. te Den Haag ca. 1868, ovl. (ca. 59 jr. oud) te Oosterbeek op 17-01-1927 akte 10, oud 59 jr, tr.

   met Pierre Antoine Michel Davijt.

2. Paulus Willem Jan Petrus, geb. ca. 1878, ovl. (ca. 70 jr. oud) te Zeist op 26-02-1948 akte 48, oud 70 jr, tr. met --   Ngawie.

 

 

 

Vc. Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina Wilmar, dr. van Frederik Jacob Anthon Wilmar (IVc) (Griffier) en Henriette Jacob Johanna Roskes (Rentenierster), geb. te Meerssen op 17-03-1848 akte 13, tr. (24 jr. oud) te Maastricht op 24-01-1873 met Anton Peter Robert Beusekom van, zn. van Willem Isaak Beusekom van en Anna Lambertine Keuchenius, geb. te Stratum.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Hendrik Jacob Anton, geb. te Zaltbommel ca. 1883, klerk bij de posterijen, ovl. (ca. 21 jr. oud) te Haaksbergen op 01-06-1904 akte 47,

    oud 21.