Genealogie AUSSEMS 

naar index                                                      

Data na 1911 zijn niet vermeld bij evt.

levende personen.

Update 06.04.2011

 

Parenteel van Joannis Aussems.

 

Generatie I

 

I. Joannis Aussems, ovl. te Meerssen op 14-8-1750, relatie met Helena Hone, dr. van Simon Hone en Maria Swelschen, ged. RK te Meerssen op 13-3-1687 (get.: Andr. Cordewener en Maria Cordeweent), ovl. (ca. 70 jr. oud) te Meerssen op 25-5-1757.

 

Uit deze relatie 6 kinderen:

1. Johanna Maria, ged. RK te Meerssen op 4-3-1717 (get.: Serv. Swelsen).

2. Helena, ged. RK te Meerssen op 14-5-1719 (get.: Lamb. Swelschen en Maria Hone).

3. Elisabeth, ged. RK te Meerssen op 30-4-1722 (get.: Joan. Aussems en Maria Sweelsen).

4. Thomas, ged. RK te Meerssen op 30-1-1725, ovl. (ca. 48 jr. oud) te Meerssen op 3-8-1773, volgt II

5. Catharina, ged. RK te Meerssen op 25-7-1728 (get.: Franc. Brarus en Barbar. Aussems).

6. Joannes, ged. RK te Meerssen op 19-10-1731 (get.: Petrus Geerlings en Joan. Swelschen).

Generatie II

 

II. Thomas Aussems, zn. van Joannis Aussems (I) en Helena Hone, ged. RK te Meerssen op 30-1-1725 (get.: Thomas Aussmes en Joanna Hone), wnd Waterval, ovl. (ca. 48 jr. oud) te Meerssen op 3-8-1773, otr. (resp. ca. 42 en ca. 26 jr. oud) te Meerssen op 9-8-1767 met Anna Mechildis Vlecken, geb. circa 1741, (Anna Mechildis relatie(2) met Guillaume Quax.).

 

Uit deze relatie 4 kinderen:

1. Joannes Hendrikus, ged. RK te Meerssen op 29-4-1768 (get.: Henri Vlecker en Joan. Maria Aussems), ovl. (ca. 16 jr. oud) te

    Meerssen op 15-2-1785.

2. Maria Helena, ged. RK te Meerssen op 4-10-1769, ovl. (ca. 71 jr. oud) te Meerssen op 23-10-1840, volgt III

3. Maria Catharina, ged. RK te Meerssen op 9-4-1771 (get.: Ant. Boschouwers en Cath. Aussems), ovl. (ca. 7 mnd oud) te Meerssen op

    8-12-1771.

4. Leonardus, ged. RK te Meerssen op 18-11-1772 (get.: Leon. Boumans en Ma. Brants), ovl. (ca. 3 mnd oud) te Meerssen op 12-3-

   1773.

 

Anna Mechildis Vlecken, relatie (2) met Guillaume Quax, geb. circa 1752.

 

Uit deze relatie 6 kinderen:

1. Leonardus, ged. te Meerssen op 28-5-1775, tr. (beiden ca. 27 jr. oud) te Meerssen op 4-7-1802 (get.: Cirille Quax, Chjr. Ruijters,

    MA.Kerckhoffs en J. vanSanten) met Anne Catharina Hijnen, dr. van Pierre Hijnen en Marie Elisabeth Crijns, ged. te Schinnen op 8-

    1-1775.

2. Wilhelmus, geb. te Meerssen op 17-1-1778, ovl. (3 mnd oud) te Meerssen op 19-4-1778.

3. Aleijdis, geb. te Meerssen op 8-10-1779.

4. Cecilia, geb. te Meerssen op 19-1-1783.

5. Maria Barbara, geb. te Meerssen op 28-2-1786, een zoon.

6. Anna Catharina, geb. circa 1790, tr. (resp. ca. 28 en 19 jr. oud) te Ulestraten in 7-1818 Huw. get. Jean Daemen/Steven Van

    Kan/Renier Schroeders/Theodore Steens met Jean Arnoldus Lecoeur, zn. van Lambertus Coeur Le (Gep. Ruiter) en Marie Elisabeth

    Smeets, geb. te Bunde op 7-10-1798, Dagloner, ovl. (49 jr. oud) te Meerssen op 12-3-1848. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

Generatie III

 

III. Maria Helena Aussems, dr. van Thomas Aussems (II) (wnd Waterval) en Anna Mechildis Vlecken, ged. RK te Meerssen op 4-10-1769 (get.: Petrus Vlecken en Jacobus Last), ovl. (ca. 71 jr. oud) te Meerssen op 23-10-1840, tr. (resp. ca. 23 en ca. 29 jr. oud) te Meerssen op 6-7-1793 met Jacobus Last, zn. van Martinus Last (Timmerman te Waterval-Ulestraten) en Anna Slangen, ged. RK te Meerssen op 19-1-1764 (get.: Joannes Slangen en Maria Last), Timmerman, ovl. (ca. 82 jr. oud) te Ulestraten op 3-4-1846 (get.: F.Schoenmaekers schoonzoon en W.Habrts, akte 6).

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Anna Mechtildis, ged. te Meerssen op 22-8-1794 (get.: Martinus Last en Anna Mect. Vlecken).

2. Anna Megtilde, geb. circa 1795, ovl. (ca. 77 jr. oud) te Ulestraten op 5-11-1872, volgt IVa

3. Anna Maria, geb. te Ulestraten op 13-10-1800, ovl. (33 jr. oud) te Ulestraten op 29-4-1834, volgt IVb

4. Maria, geb. circa 1801, ovl. (ca. 33 jr. oud) te Ulestraten op 29-4-1834 akte 18.

5. Anna Margaretha, geb. te Ulestraten op 24-1-1803, ovl. (77 jr. oud) te Ulestraten op 20-2-1880 akte 6, tr. (resp. 51 en 44 jr. oud)

   (1) te Ulestraten op 18-9-1854 (get.: Muyters, Franssen, Mulkens en Stevens, akte 7) met Jean Kan van, zn. van Barbe Kan van, geb

    te Ulestraten op 10-11-1809, ovl. (51 jr. oud) te Ulestraten op 6-12-1860, tr. (2) met Martinus Muijtjens.

6. Anne Margreet, geb. te Ulestraten op 14-1-1804 (get.: Pierre Mevis en Rene Quax, akte 17), ovl. (76 jr. oud) te Ulestraten op 20-2-

    1880 akte 6, tr. (1) met Martinus Muijtjens, tr.(2) met Johannes Kan van.

7. Martin, geb. te Ulestraten op 7-7-1807 (get.: Rene Haessen, akte 28), Timmerman, ovl. (31 jr. oud) te Ulestraten op 24-6-1839

    (get.:  J.Geerlings, akte 9).

Generatie IV

 

IVa. Anna Megtilde Last, dr. van Jacobus Last (Timmerman) en Maria Helena Aussems (III), geb. circa 1795, ovl. (ca. 77 jr. oud) te Ulestraten op 5-11-1872 (get.: Martinus Stevens schoonzoon en J.J.Heusschen, akte 29), tr. (resp. ca. 24 en ca. 27 jr. oud) te Ulestraten op 9-1-1819 (get.: Renier Schroeders, Theodorus Steens, Martin Voncken en Nicolas Schoenmaekers) met Francus Schoenmaeckers, zn. van Gerard Schoenmakers (Landbouwer) en Maria Catharina Kan van (Huishoudster), geb. circa 1792, ovl. (hoogstens 80 jr. oud) voor 5-11-1872.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Franceis Maria Catharina Schoenmaekers, geb. op 30-1-1824, ovl. (49 jr. oud) te Ulestraten op 19-11-1873, volgt Va

 

 

 

IVb. Anna Maria Last, dr. van Jacobus Last (Timmerman) en Maria Helena Aussems (III), geb. te Ulestraten op 13-10-1800 (get.: Afdam Quax en Jean Guilliaum Habets), ovl. (33 jr. oud) te Ulestraten op 29-4-1834 (get.: de echtgenoot), tr. (resp. 26 en 27 jr. oud) te Ulestraten op 26-11-1826 (get.: J.Daemen, J.Sqwelsen, M.Haessen en JP.Brouns) met Joannes Josephus Speessen, zn. van Joannes Speessen en Judith Kaatje, geb. te Houthem op 27-4-1799, Schrijnwerker te Meerssen, ovl. (50 jr. oud) te Ulestraten op 5-12-1849, (Joannes Josephus tr. (resp. 35 en ca. 46 jr. oud) (2) te Meerssen op 15-11-1834 (get.: B.Volders, M.Volders, B. Bonten en B.Frijns) met Agatha Guylkers, dr. van Joannes Gulikers (Schoenmaker) en Anna Mechtilde Luijten.).

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Jacobus, geb. te Meerssen op 15-1-1829, ovl. (35 jr. oud) te Meerssen op 16-4-1864, volgt Vb

2. Wilhelmus, geb. te Ulestraten in 4-1831, Schrijnewerker, relatie met Philippina Schift, geb. circa 1822.

Generatie V

 

Va. Franceis Maria Catharina Schoenmaekers, dr. van Francus Schoenmaeckers en Anna Megtilde Last (IVa), geb. op 30-1-1824, ovl. (49 jr. oud) te Ulestraten op 19-11-1873, tr. (resp. 20 en 26 jr. oud) te Ulestraten op 8-2-1844 (get.: G.Mulkens, L.Quakx, N.Hijnen en J.Bouwens, akte 1) met Martinus Stevens, zn. van Martinus Stevens (Schaapsheder te Ulestraten) en Maria Catharina Frissen, geb. te Meerssen op 17-4-1817, Landbouwer te Ulestraten.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Nikolaas Francis, geb. te Ulestraten op 30-6-1852, tr. (resp. 23 en 24 jr. oud) te Ulestraten op 29-6-1876 (get.: Muijters 2x, Van

    Weersch en Courage, akte 3) met Maria Anna Jennekens, dr. van Servaas Jennekens (Knecht) en  Maria Catharina Coomans, geb. te

    Ulestraten op 12-7-1851 (get.:  Schoenmakers en Mulkens, akte 17).

2. Jacobus, geb. te Ulestraten op 21-4-1855, Schrijnwerker, tr. (resp. 27 en 36 jr. oud) te Meerssen op 16-12-1882 (get.: Willems,

    Vrancken, Mesters en Lemeer) met Maria Josephina Willems, dr. van Jan Pieter Willems en Maria Anna Wilders, geb. te Meerssen

    op 21-6-1846.

3. Maria Josephina, geb. te Ulestraten op 11-2-1863, tr. (resp. 27 en 30 jr. oud) te Ulestraten op 17-7-1890 (get.: Frissen, Geerlings,

    Jennekens en Schouteten) met Martinus Willems, zn. van Petrus Leonardus Willems (Landbouwer) en Maria Catharina Rijmersdael,

    geb. te Ulestraten op 19-8-1859, Landbouwer.

 

 

 

Vb. Jacobus Speessen, zn. van Joannes Josephus Speessen (Schrijnwerker te Meerssen) en Anna Maria Last (IVb), geb. te Meerssen op 15-1-1829, Schrijnwerker, ovl. (35 jr. oud) te Meerssen op 16-4-1864, tr. (resp. 28 en 23 jr. oud) te Meerssen op 17-4-1857 (get.: 2x Mesters, VanKan en Beaumont) met Elisabeth Mesters, dr. van Adolf Mesters (Schrijnewerker) en Maria Geertruij Speetjens, geb. te Meerssen op 1-1-1834, ovl. (ca. 33 jr. oud) in 1868.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Gertrudis, geb. te Meerssen op 11-2-1858, ovl. (65 jr. oud) op 5-4-1923, volgt VI

Generatie VI

 

VI. Maria Gertrudis Speessen, dr. van Jacobus Speessen (Vb) (Schrijnwerker) en Elisabeth Mesters, geb. te Meerssen op 11-2-1858, ovl. (65 jr. oud) op 5-4-1923, tr. (resp. 24 en ca. 30 jr. oud) te Ulestraten op 3-8-1882 (get.: Moulen, Smeets, Courage en Geerlings, akte 3) met Joseph Michiel Smeets, zn. van Hendrik Smeets en Genoveva Ploum, geb. te Meerssen in 1852, ovl. (ca. 71 jr. oud) op 5-4-1923.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Maria Josephina, geb. te Ulestraten circa 1891, tr. (resp. ca. 32 en ca. 31 jr. oud) te Ulestraten op 5-4-1923 Huw. akte 2 met

    Winandus Hubertus Berg Van der, zn. van Winandus Hubertus Berg Van den en Maria Barbara Mans, geb. te St.Geertruid circa

    1892, Landbouwer te St.Geertruid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar index                 09042012