(Klik voor Index)

 

 

De Inhoud vlg Bevolkingsregister van Meerssen van 1808.
                                                   Gemeente Archief: Oud Archief inv.no 1320.


        Het bevat:
        Een lijst van de hoofdbewoners cq. eigenaars betreffende  Meerssen, waaronder Limmel, Rothem, Weert en Raar.

    Volgens de Lijst zouden van 1808:  Aantal woningen te Meerssen:

                    Rothem      63
                    Limmel      56
                    Weert         14
                    Raar          27
                    -----------------
                    Totaal    313 woningen

                Het aantal Bewoners 1808/09, was rond de 1700.

    HUIS BEZITTERS of HOOFDBEWONERS TE MEERSSEN 1808

                                (WEERT).                                                                         LIMMEL (1808)
    -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    Huisno.               | Eigenaar. Opmerking                                                
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        01.....| Tielens Jean.                                                              01.....| Smeets Mattieu.
                        01.....| Hennus Paul.                                                             02.....| Crolla Pierre.
                        02.....| Crolla Henri.                                                              03.....| Beckers Pierre.
                        03.....| Maenen Leonard.                                                       04.....| Van Sintfijt Mattieu
                        04.....| Nijsten Pierre.                                                            05.....| Crolla Matthieu.
                        05.....| Muller Jean.                                                               06.....| Beckers Antoine.
                        06.....| Goijen Henri.                                                              07.....| Sassen Jean.
                        07.....| Goijen Jean.                                                                08.....| Sassen Jean.
                        08.....| -- niets vermeld.                                                           09.....| Mommers-Jongen Christ.
                        09.....| Drummen Henri.                                                        10......| Paulissen Paul.
                        10.....| -- niets vermeld.                                                          11......| Paulissen Guillaume.
                        11.....| Vossen Pierre.                                                             12......| Bastings Hubert Michel.
                        12.....| Dederen Guillaume.                                                   13......| Thijssen Marie.
                        13.....| Koelen Jean.                                                               14......| Kerk van Limmel.
                        14.....| Nolens.                                                                        15......| Linkens Wijnand.
                        14.....| Spirs Laurent.                                                             16......| Tijssen Nicolas.
                        14.....| Schrijnemakers.                                                          17......| Cuypers.       

                                                                                                                        19.....| Vaneijs Jacques.

          
                                                                                                                        19.....| Galoppe Paul.
                                                                                                                        20.....| Bastings Jean.

                                                                                                                        21.....| Eggen Jean.
                                                                                                                        22.....| Robroeks Jean.

                                                                                                                        23.....| Bastings Jean Pierre.
                                                                                                                        24.....| Mommers Chretien.
                                                                                                                        24.....| Crolla Pierre.
                                                                                                                        25.....| Seegers Jean Henri.
                                                                                                                        26.....| Rhings Jean.
                                                                                                                        27.....| Hoffman Anne Catharine.
                                                                                                                        28.....| -- niets vermeld.
                                                                                                                        29.....| Hoffman Marie Catharine.
                                                                                                                        30.....| Luti Jean.
                                                                                                                        31.....| Dolmans Pierre.
                                                                                                                        32.....| Brounen Guillaume.
                                                                                                                        33.....| Franssen Jean.
                                                                                                                        34.....| Teissen Pierre Martin.
                                                                                                                        35.....| Beguin Antoine.
                                                                                                                        36.....| Focken M.
                                                                                                                        37.....| Mommers Jacques.
                                                                                                                        38.....| Mommers Joseph.
                                                                                                                        39.....| Mommers Christiaan.
                                                                                                                        40.....| Genders Martin.
                                                                                                                        41.....| Daemen Henri.
                                                                                                                        42.....| Damaso Matthieu.
                                                                                                                        43.....| Bruls Pierre.
                                                                                                                        44.....| Kicken Willem.
                                                                                                                        45.....| Wolters Joan Leonard.
                                                                                                                        46.....| Geijlikerken Jean.
                                                                                                                        47.....| -- niets vermeld.
                                                                                                                        48.....| Roebroeckx Arnoldus.
                                                                                                                        49.....| Bongaarts Matthieu.
                                                                                                                        50.....| Scheffers Louis.
                                                                                                                        51.....| Velvoijen Andreas.
                                                                                                                        52.....| Konings (Tien of Lien ?).
                                                                                                                        52.....| Groothuijse-Smit.
                                                                                                                        53.....| Offermans Jean.
                                                                                                                        54.....| Speetjens Henri.
                                                                                                                        55.....| -- niets vermeld.
                                                                                                                        56.....| Tissen Pierre.

           
           

                                                                            ROTHEM (1808)

                        01.....| Ubachs Francois Theodore.                    32.....| Huenen Michel.
                        02.....| Franken Laurent.                                    33.....| Heggen Jean.
                        03.....| Vliegen Jean Guillaume.                        34.....| Cruts Gerard.
                        04.....| Durant Nicolas.                                       35.....| Wijnands Jean.
                        05.....| Mulkens Regnier.                                    36.....| Mans Jean Pierre.
                        06.....| Konings Chretien.                                   37.....| Maenen Mathieu.
                        07.....| Schreurs Joseph.                                      38.....| Seijen Jean.
                        08.....| Steins (weduwe).                                      39.....| Konings Jean.
                        09.....| -- niets vermeld.                                       40.....| Damoiseaux.
                        10.....| Erkenbosch Jean Guillaume.                 41.....| Roox Winand.
                        11.....| Loenissen Matthieu.                                42.....| Janssen Francois.
                        12.....| Snitzelers Pierre.                                     43.....| Wijnands Jean.
                        13.....| Claessen Jean.                                         44.....| Wiers Gerard.
                        14.....| Mulkens Pierre.                                       45.....| De Rosen Hiacinthe.
                        15.....| Gemini Dominique.                                 46.....| Damoiseaux Jean.
                        16.....| Lousberg Hubert.                                     47.....| Haesen Anne Marie.
                        17.....| Teunissen Henri.                                     48.....| Janssen Jean.
                        18.....| Last Dominique.                                      49.....| Schenk Jean.
                        19.....| Beusen Francois Guillaume.                  50.....| Gulikers (weduwe).
                        20.....| Scheepers Marie Catharine.                    51.....| Severebs Anne Gertrude.
                        21.....| Wijnands Gertrude.                                 52......| Scheepers Pierre.
                        22.....| Bosch Theodore.                                      53......| Jetsch Matthieu
                        23.....| Roumans Pierre.                                      54......| Konings Pierre.
                        24.....| Pluijs Martin.                                           55......| Stordeur Laurette.
                        25.....| Cruts Matthieu.                                        56......| Ummels Thomas
                        26.....| Vermeeren Francois.                               57......| Swelsen Leonard.
                        27.....| Swelsen Pierre.                                         58.....| Crolla Marie Catharine
                        28.....| Klinckenberg Henri.                                 59.....| -- niets vermeld.
                        29.....| Franssen Gerard.                                      60.....| Vossen Pierre Arnold.
                        30.....| Peusen Paul Louis.                                   61.....| Jaspar Thomas.
                        31 ....| Pijls Gerard.                                              62.....| Leenders Adolph.
                                                                                                      63.....| Hollard George.


                                                    HUISEIGENAARS MEERSSEN (1808)

                        01.....| Kerckhoffs Adam Adolph.              02.....| Quaedvlieg Caspar.
                        03.....| Schuts Jean.                                    04.....| Simonon Francois.
                        05.....| -- niets vermeld.                               06.....| Raemaekers Leonard.
                        07.....| Pilmeijer Leonard.                          08.....| Habets Leonard.
                        09.....| Ruyters Jean (weduwe).                 10......| Spronck Pierre.
                        11.....| Vroomen Godfroid.                         12.....| Can Van Hubert.
                        13.....| -- Schuur --                                      14.....| La Coeur Lambert.
                        15.....| Grouwels Henrikus.                        16.....| Duijkers Jean.
                        17.....| Seligman Rose.                               18......| Habets Nicolas.
                        19.....| Conings Michel.                             20......| Janssen Chretien.
                        21.....| Scheepers Pierre.                            22......| Scheepers Willem.
                        23.....| Steevens Pierre.                               24.....| Pluijmaeckers Pierre.
                        25.....| Pluijmaeckers Martin.                    26.....| Wilmar (weduwe).
                        27.....| Quadvlieg Joseph.                          28.....| Duijkers Pierre.
                        29.....| Soesman Salomon.                          30.....| Volders Bartholomi.
                        31.....| Pluijmaeckers Chretien.                 32.....| Boots Henri.
                        33.....| Pisters Servais.                                34.....| Roeckx Guillaume.
                        35.....| Aubel Van Mattheu.                       36.....| -- niets vermeld.
                        37.....| Rosen Guillaume.                           38.....| Soesman Bernard.
                        39.....| Brants Xantoine.                            40.....| Moors (weduwe).
                        41.....| Bricheau Matthieu.                        42.....| Ringer J.
                        43.....| Soesman Levi.                                 44.....| Levi Hert Moses.
                        45.....| Conings Jean.                                 46.....| Narings Jean (weduwe).
                        47.....| Kissels Jean Andre.                        48.....| Leutjens Nicolas.
                        49.....| Heijnen (weduwe).                          50.....| Vrancken (weduwe).
                        51.....| Janssen Herman.                            52.....| Beckers Jean.
                        53.....| Goijen Henri.                                  54.....| La Croix (weduwe).
                        55.....| Hoenee Jean.                                  56.....| Gulikers Arnold.
                        57.....| Carel Andre.                                   58.....| Lambrichts Guillaume.
                        59.....| Claus Pascal.                                  60.....| Van den Camp Leonard.
                        61.....| Tripels Andre.                                 62.....| -- niets vermeld.
                        63.....| Coumans J.                                     64.....| Mulij Leonard.
                        65.....| Gulikers Pierre.                              66.....| -- niets vermeld.
                        67.....| Pluijmaeckers Thomas.                  68.....| Luijten Matthieu.
                        69.....| -- niets vermeld.                              70.....| Pluijmaeckers Pierre.
                        71.....| Hausen Pierre.                                72.....| Mange Joseph.
                        73.....| Leerschool Jean.                             74.....| Cardous Gerard.
                        75.....| Coox Matthieu.                               76.....| Stassen Jean.
                        77.....| Scheurs Pierre.                               78.....| Bocken Helene.
                        79.....| Gulkers Gerard.                              80.....| Tulleners Catharine.
                        81.....| Vrancken Michel.                           82.....| Schrooders Agnes.
                        83.....| Jappin Herman.                              84.....| Schoenmakers Math.
                        85.....| Gulikers Jean.                                 86....| Volders Michel.
                        87.....| Quax Anne Marie.                          88.....| C(P)ortjens Chretieu.
                        89.....| Hoenee Jean.                                  90.....| Luijten Mathilde.
                        91.....| Hermans Antoine.                          92.....| Mulkens Nicolas.
                        93.....| Beenkens Lambert.                         94.....| Bouwens Jean.
                        95.....| Cortenraad Cornelis.                      96.....| Leurders Jacques.
                        97.....| Soesman Leyser Levij.                    98.....| Vrijen Catharine.
                        99.....| Van Can Hubert.                       .  100.....| Hoene Toussant.
                     101......| Schats Leonard.                       .    102.....| Coox Matthieu.
                    103.....| Swilders Joseph.                            .104.....| Lemeer Andre.
                    105.....| Bouwens Gerard.                           106......| Cerfontijn Nicolas.
                    107.....| Ploem Jean.                                    108.....| Koningx Pierre.
                    109.....| Rasquin Pierre.                              110.....| Rasquin Antoine.
                    111.....| Loenissen Matthieu.                      112.....| le Duc Thomas.
                    113.....| Vaessen Gerard.                             114.....| Rutten Michiel.
                    115.....| Roemers Pierre Francoise Charles.     116.....| Wilders Jean.
                    117.....| Lemaire Servais.                             118.....| Van Auw Jeanne Claire.
                    119.....| Pluijmaeckers Henrij.                    120.....| Jacobs Guillaume.
                    121.....| Aussems Jean Lambert.                 122.....| Ringer Jean Pierre.
                    123.....| Stassen Jean Guillaume.               124.....| Hoene Pierre.
                    125.....| Janssen Nicolas.                            126.....| Goijen Pierre.
                    127.....| Coox Cornelie.                               128.....| Hanssen Theodore.
                    129.....| Muurmans Nicolas.                        130.....| Engelen Marie.
                    131.....| Vaessen Jean.                                 132.....| Sleijpen Pierre.
                    133.....| Lenarts Anne.                                 134.....| -- Schuur --
                    135.....| Jaspar Paul.                                    136.....| Lemeer Toussaint.
                    137.....| Lemeer Bartholomi.                       138.....| Pluijmaekers Agnes.
                    139.....| Smeets Gabriel.                              140.....| Canna Hubert.
                    141.....| Willems Marguerite.                      142.....| Canna Marie.
                    143.....| Wilters Matthieu.                           144.....| Muurmans Anne.
                    145.....| Heijnen Jean.                                 146.....| Henneve Jean.
                    147.....| Keijdenaer Nicolas.                       148.....| Schoenmaeckers Matthieu.
                    149.....| Henneve Laurent.                          150.....| Hertog Alexander.
                    151.....| Duijkers Marie Catherine.             152.....| Muurmans Guillaume.


                                                HUISEIGENAARS TE RAAR (1808)

                                                        01.....| Magermans Pierre.
                                                        02.....| Van Loo Gerard.
                                                        03.....| Cloots Michel.
                                                        04.....| Van Can Chretien.
                                                        05.....| Knols Gerard.
                                                        06.....| Swelsen Mathieu.
                                                        07.....| Roox Leonard.
                                                        08.....| Van Can Guillaume.
                                                        09.....| Schoenmaecker Jean.
                                                        10.....| Quax Jean.
                                                        11.....| Welters Jacques.
                                                        12.....| Haanen Theodore.
                                                        13.....| Segers Leonard.
                                                        14.....| Van Can Paul.
                                                        15.....| Canisius Leonard.
                                                        16.....| - Schuur --
                                                        17.....| Canisius Jean.
                                                        18.....| Jacobs Cornelis.
                                                        19.....| Ales Jacques.
                                                        20.....| -- niets vermeld.
                                                        21.....| Schoenaeckers Guillaume.
                                                        22.....| -- niets vermeld.
                                                        23.....| -- niets vermeld.
                                                        24.....| Duijkers Arnold.
                                                        25.....| Stevens Martin.
                                                        26.....| Swelsen Arnold.
                                                        27.....| Potmans (weduwe).